Omstilling i Ringerike

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omstilling i Ringerike"

Transkript

1 Omstilling i Ringerike Buskerud fylkeskommune Kommunestyret i Ringerike Ordfører Kjell B. Hansen

2 Hva er mitt budskap? Understreke at arbeidet administreres av rådmannen. Ordfører representere kommunen i møter og det offentlige rom. At krav til teieplikt gjelder deler av og under prosessens gang og inkludere rådmannen og ordfører. Orientere om sitasjonen i Ringerike og hovedtrekk arbeidet som nå pågår Litt om bakgrunn, fakta, arbeidsform og muligheter Understrekning av behov for betydelige utviklingstiltak og ressurser

3 Bakgrunn Se ordførers redegjørelse til kommunestyret i sak 170/11 Norske Skog melder om mulig nedleggelse av Norske Skog Follum AS 14. november 2011 Buskerud Fylkeskommune gjennomfører drøftingsmøter etter omstillingsloven 7. desember 2011 Norske Skogs styre og Bedriftsforsamling vedtar nedleggelse Henholdsvis 7. og 8. desember 2011 Norske Skogs planlegger for stans 31.mars 2012 Ringerike er i en situasjon med betydelige utfordringer og er i behov for bistand

4 Fakta innbyggere, hvorav ca i Ringerike mistet 3 militær leire og 500 arbeidsplasser i 2003 har mistet ytterligere 800 arbeidsplasser siden 2008 står i fare for å miste 700 arbeidsplasser som følge av nedleggelsen av Follum og flere viktige bedrifter vakler Arbeidsledighet før 2012 om lag 3 % Lokalt næringsliv og eksterne potensielle nybyggere peker på SAMFERDSEL svært marginal befolkningsvekst

5 Fakta Sterk prosentvis befolkningsvekst i Hole. Svak i Jevnaker og Ringerike. Utdannings- og inntektsnivå en utfordring: - Høyt nivå i Hole, - Lavere enn landsgjennomsnittet i Jevnaker og Ringerike Landbruksnæringer, tradisjonell industri, handel. Kompetansebedrifter: HiBu, Kartverket, Sykehuset, Tronrud Engineering, mekanisk, bygg, entreprenør, Ringerike er en lavinntekts og ROBEK-kommune Optimisme og forankret samarbeid mellom kommune og næringsliv Mye vilje, men tilstrekkelig økonomisk evne?

6 Ringvirkningsanalyse Utført av Høyskolen i Buskerud i desember 2012 Noen hovedpunkter: Lavere verdiskapning i regionen Halvering av lønnsomheten i skognæringen Ringerike står foran store utfordringer både på kort og langsikt Sysselsettingseffekt: Ansatte ved fabrikken 356 Ansatte hos leverandører og underleverandører 140 Effekt for sysselsetting i skogbruket 200 Totalt 700

7 Utviklingsprosesser NAV og Follum med ekstern bistand håndterer utfordringer de ansatte står ovenfor, blant annet er etablert eget støttesenter i Follum Koordinert innsats med hovedfokus på nyutvikling pågår. En rekke møter og samtaler med enkelt aktører og politiske miljøer for å bidra til løsninger for videre utvikling ved Follum og i Ringerike Mest konkret jobbes nå med løsninger for ny industri i området fortrinnsvis basert på prosessindustri og norske naturgitte råstoffer Politisk samarbeid og dialog på alle nivåer og utfordringene i norsk skogbruk og treforedlings fremtid er tema på regjeringsnivå. Nært samarbeid mellom kommunene og HIBU

8 Omstilling langs tre akser Omstilling ansatte Håndteres godt gjennom samarbeid mellom NAV og Norske Skog dog kun ca. 20 ledig stillinger i regionen og fare for eksport av arbeidskraft og kompetanse Omstilling i industriområdet Håndteres av Norske Skog og interessenter for ny etableringer. Krevende prosess hvor kommune har gjort klart at løsningen (e) bør sammenfalle med planverk i fylke, region og kommune Omstilling generelt Ringeriksregionen har arbeidet med utviklingsplaner for regionen og inn mot den nye tid i de siste fire årene. Det er helt nødvendig med en planer som reelt bidrar til verdiskapning, vekst i samfunns- og næringsliv

9 Organiseringen av arbeidet Prinsippskisse Ringerike utvikling AS Samordnings gruppe Rådet for Ringeriksregionen Formål er samfunns- og næringsutvikling Aksjonærer: Ringerike kommune Hole kommune Jevnaker kommune Ringerike Næringsforum Høgskolen i Buskerud Ringerikes Blad Ringeriks-Kraft Sparebank1 Ringerike Formål er koordinering og samordning Ordfører Rådmann Regionkoordinator Daglig leder RU Politisk forankring, i kommuner og fylkeskommune 3 Kommunestyrer 3 Formannskap Buskerud Fylkeskommune (Oppland fylkeskommune) Satsingsområder: Næringsutvikling, Profilering og synliggjøre, Utdanning og kompetanse, samferdsel og kommunikasjon By og tettstedsutvikling

10 Om verktøyet Ringerike utvikling AS 10 Selskapets skal arbeide for et næringsog befolkningsmessig løft i Ringeriksregionen. Selskapet skal initiere, drive og følge opp prosjekter, som bidrar til å nå målene om økt befolkningsvekst og næringsutvikling, og synliggjøre regionens muligheter Selskapet vil være i tett inngrep med de kommunale administrasjoner. Forslag til effektivisering av rutiner og arbeidsmetoder vil være en naturlig del av virksomheten. Ringerike utvikling ble etablert i 2010 som en regional innsats organisasjon for fremme av samfunns- og næringsutviklingen og utfordringene som ligger i dette

11 Vekst og fortettingsanalyse, høst 2011 Fortettingspotensiale i Hønefoss by, Nesbakken og Vik på over nye innbyggere I tillegg kommer betydelige vekstarealer i øvrige områder (Rambøll 2011) Solid grunnlag for en befolkningsvekst på opp mot 3 prosent årlig og politisk vilje til å tilrettelegge for slik vekst Økt veksttakt helt og fullt avhengig av nye gode samferdselsløsninger Ringeriksbanen Firefelts E16 Rv 35 Jevnaker Ringerikspakka Innbyggertall i dag: Potensiale 2030:

12 Om PAN Innovasjon PAN skal bli et ledende industrielt innovasjonsmiljø innen bærekraftig foredling av trevirke og biomasse PAN skal innen 8 års drift ha bidratt til 10 helt nye produkter og/eller nye bedrifter som samlet har en lønnsom omsetning på 500 mil. kr.

13 PAN Hvem står bak? Eiere: Vardar Viken Skog Follum Industripark Norske Skog Lindum Samarbeidspartnere Ringerike utvikling som partner og tilrettelegger Sparebank1 Ringerikes Næringsstiftelse Innovasjon Norge (foresight studie) Buskerud Fylkeskommune Ringerike kommune

14 Avslutning Ringeriksregionen har et betydelig omstillingsbehov Godt og utviklende samarbeid mellom kommune og fylkeskommune og overordnet myndighet Vi foreslår å etablere et omstillingsprogram basert på partnerskapsavtaler mellom aktørene og med utgangspunkt i den eksisterende strukturen som er etablert på Ringerike Behov for økonomisk støtte i en betydelig størrelsesorden blant annet som følge av målet om å utvikle ny industribasert på trevirke TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

15 Møte med Jernbaneverket 18. januar 2012 Ordfører Kjell B. Hansen

16 Sterk befolkningsvekst i byområder gir kapasitetsproblemer Kilde: SSB (2010) Ringeriksregionen har godt potensiale for å avlaste presset på Oslo og Akershus

17 Ringerike og Jevnaker kan håndtere betydelig større vekst og ønsker det

18

19 Regionens prioriteringer innen samferdsel Fire store prosjekter som danner fundamentet for en offensiv vekststrategi: Ringeriksbanen Ny firefelts E16 Sandvika Hønefoss Ny Rv 35 Nymoen Eggemoen Kleggerud Olimb Ringerikspakken (Transportløsninger i og rundt Hønefoss) E16 og Rv35 er lengst i planleggingen og det er maktpåliggende for regionen å unngå forsinkelser i plan- og gjennomføringsprosessen KVU/KS1 for Ringeriksbanen må ikke forsinke videre framdrift på E16

20 Kommunene vil legge til rette og investere: Arealer i planverket: Boliger og næring. Fortetting og høyere bebyggelse. Teknisk infrastruktur: Vei, vann, avløp mm Sosial infrastruktur: Skoler, barnehager, helsetjenester mm. Flere og større byfunksjoner: Handel, kontorarbeidsplasser, kultur, service. Utviklingsmuligheter for høyskolen som viktig byfunksjon.

21 Ringeriksregionens felles syn Regionen er enig i rapportens beskrivelse av utfordringene, og ønsker å møte disse offensivt Ringeriksbanen egner seg godt som prosjekt for alternativ finansiering og organisering. Utbyggingsselskap kan sikre forutsigbar finansiering og kostnadseffektiv utbygging. Den raskeste høyhastighetstraseen Oslo Bergen går via Hønefoss og Hallingdal. Dersom Stortinget vedtar utbygging av høyhastighetsbaner, kan Ringeriksbanen bli første byggetrinn Oslo Bergen. Høyhastighet eller ikke Ringeriksbanen vil uansett være et godt prosjekt som er velegnet for alternativ finansieringsmodell

22 Veien videre Hvordan bør vi nå samarbeide for å sikre realiseringen av Ringeriksbanen raskest mulig? Hvilke parametere vil være utslagsgivende for suksess?

Arbeidet i Ringeriksregionen

Arbeidet i Ringeriksregionen Arbeidet i Ringeriksregionen Regionrådet i Midt-Buskerud Felles formannskapsmøte 1. juni 2012 Kjell B. Hansen Leder av Rådet for Ringeriksregionen Lars Olsen Regionkoordinator 1. Kort om Ringeriksregionen

Detaljer

I dette plandokumentet er følgende betydning av en del nøkkelbegreper lagt til grunn:

I dette plandokumentet er følgende betydning av en del nøkkelbegreper lagt til grunn: 1. Innledning Dette dokumentet er strategisk næringsplan (SNP) for Ringeriksregionen. Det er blitt til gjennom følgende prosess: a) Prosessamling 4. april 2000 med bred deltakelse fra forvaltning og næringsliv

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 Handlingsplan for næringsutvikling 2015, vedtatt 29.4.2015. Side 1 Innhold Innledning... 3 Formål... 4

Detaljer

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om;

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Flere arbeidsplasser i Jevnaker gjennom nyetableringer og vekst i eksisterende næringsliv Bedre kunnskap om næringslivet

Detaljer

Ringeriksvirkninger RAPPORT. Utviklingsanalyse for Ringeriksregionen 12.01.2014. Rapport nr.: Ringeriksvirkninger. Strategisk utviklingsanalyse

Ringeriksvirkninger RAPPORT. Utviklingsanalyse for Ringeriksregionen 12.01.2014. Rapport nr.: Ringeriksvirkninger. Strategisk utviklingsanalyse Ringeriksvirkninger Utviklingsanalyse for Ringeriksregionen RAPPORT 12.01.2014 Oppdragsgiver: Ringerike utvikling AS Rapport nr.: Rapportens tittel: Ringeriksvirkninger. Strategisk utviklingsanalyse Ansvarlig

Detaljer

Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen!

Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen! RNFs medlemsblad Januar 2013 Ny E16 skaper nye muligheter! Det er folk som skaper Ringeriksregionen! Styreleders spalte 2012 var året da nesten 140 års industrihistorie på Follum var over. Beslutningen

Detaljer

Næringsdestinasjon Eidsvoll. Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram

Næringsdestinasjon Eidsvoll. Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram Næringsdestinasjon Eidsvoll Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram Desember 2013 Innholdsfortegnelse 1. Formål Side 3 2. Utfordringer og muligheter Side 4 A. Øvre Romerike et vekstområde

Detaljer

7.13 Demokratisk styring og kontroll... 24 7.14 Samlet vurdering... 24 8. Økonomiske effekter knyttet til sammenslåingsalternativene... 25 8.

7.13 Demokratisk styring og kontroll... 24 7.14 Samlet vurdering... 24 8. Økonomiske effekter knyttet til sammenslåingsalternativene... 25 8. 1 Innhold Forord... 4 1. Bakgrunn og formål... 5 2. Helhetlig vurdering og sammenfattende konklusjoner.... 6 3. Fakta om kommunereformen... 8 4. Om alternativene... 11 4.1 Nullalternativet... 12 4.1.1

Detaljer

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 EVALUERINGSRAPPORT Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 De skal tross alt fange interessen til leseren og samtidig informere om innholdet i rapporten lorem ipsum dolorem sit

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 9.mai 2014 SAKENE 8/14-12/14 Regionalplan for Hadeland 2014 2021 Utkast mai 2014 Utkast per 18.4.14 Innhald: 1. Bakgrunn og mål... 4 2. En del av Osloregionene

Detaljer

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010 Grenland skal ha en bærekraftig utvikling, hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv region Innholdsfortegnelse 1) Innledning........................................................3

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET.

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET. REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET. FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Forsidefoto: Tom Haga, Terje Rakke (Nordic Life), Geir Øyvind Gismervik (Fotogen) og Nils J. Tollefsen. Baksidefoto: Ørjan

Detaljer

Strategisk Næringsplan. Vedtatt av kommunestyret 01.04.09. Steinkjer Kommune Postboks 2530-7729 Steinkjer

Strategisk Næringsplan. Vedtatt av kommunestyret 01.04.09. Steinkjer Kommune Postboks 2530-7729 Steinkjer 2009 2011 Vedtatt av kommunestyret 01.04.09. Strategisk Næringsplan Steinkjer Kommune Postboks 2530-7729 Steinkjer Steinkjer trenger et aktivt og offensiv næringsliv som hevder seg i sterk konkurranse.

Detaljer

Midtfylket/Ringeriksregionen

Midtfylket/Ringeriksregionen Midtfylket/Ringeriksregionen DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM Bakgrunn IKT-kompetanse blir omtalt som en basiskompetanse som alle trenger for å mestre og delta i kunnskapssamfunnet. I Midtfylket har bruk av IKT

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2012-2015 BUDSJETT 2012

RINGERIKE KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2012-2015 BUDSJETT 2012 RINGERIKE KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2012-2015 BUDSJETT 2012 Rådmannens foreløpige grunnlagsdokument Formannskapets møte 18.10.2011 RÅDMANNENS FORORD OG DE VIKTIGSTE PUNKTENE I HANDLINGSPROGRAM 2012-2015

Detaljer

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 Vedtatt i Fylkestinget 21. oktober 2009 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 er en utviklingsstrategi for hele fylket. Den skal være en

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKONOMISK HANDLINGSROM I KOMMENDE PLANPERIODE 2016-2019

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKONOMISK HANDLINGSROM I KOMMENDE PLANPERIODE 2016-2019 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/9283-1 55927/15 01.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

07.04.2015. Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet. Skien Næringsforening

07.04.2015. Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet. Skien Næringsforening 07.04.2015 Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Skien Næringsforening Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Innhold INNLEDNING... 2 DAGENS SITUASJON... 3 HVORDAN GJØRES DET

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer