RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL"

Transkript

1 RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL En ring av gull en riktig stor med plass til alle hender Der ingen er størst, der ingen er minst Der ingen er først, der ingen er sist Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner Maurtua barnehage startet opp med utviklingsarbeidet fra januar Arbeidet har foregått i barnegruppa hele året, med en avslutning november Vi har ikke avsluttet kontakten med vennskapsbarnehagen i Murmansk, og søker om at budsjetterte midler til det formålet, kr , overføres til 2014, til planlagt tur i april/mai. Arbeidet har tatt utgangspunkt i hovedmålet Alle barn skal få oppleve vennskap Vi har jobbet med følgende delmål: 1. Arbeide i barnegruppa: 1.1. Hva er en venn? 1.2. Ulike typer vennskap 1.3. Venner mellom ulike kulturer generelt og kontakt med vår vennskapsbarnehage i Murmansk spesielt. 1

2 2. Personalet skal få kunnskaper og ferdigheter i å omsette formålsparagrafen i Lov om barnehager til praksis. Hovedfokus vil være: 2.1 Sosial kompetanse 2.2 Lekens betydning for utvikling av vennskap 2.3 Kulturkompetanse spesielt i forhold til russisk kultur 3. Involvere foreldre 3.1 Gjennom innspill fra AU 3.2 Gjennom deltakelse på vår vennskapskafe 1. I barnegruppa: 1.1 Hva er en venn? Vi har jobbet grundig med utviklingsarbeidet i barnegruppa og synes vi har bedret og utviklet vår praksis. Alle barna har fått oppleve vennskap på mange ulike måter, og er også blitt bevisst i å omgås hverandre på en måte som inkluderer og verdsetter alle. Vi er spesielt fornøyd med at vennskap har vært tema gjennom hele barnehagehverdagen ikke bare i korte samlingsstuder. Temaet er belyst i garderoben (hente/bringe), under måltid, i forming, i lese- og sangstunder, på turer, ute i naturen, og sist men ikke minst i lek. Vi har fått bekreftet at leken er helt sentral for å utvikle vennskap. Barn som ikke deltar i lek, har vanskelig for å få venner. Voksne har vært aktive i barnas lek og bevisst gått inn i lek for å støtte barn som ikke har så gode lekeferdigheter. Mange spennende aktiviteter er utviklet i løpet av prosjektperioden; Trollmannens kappe, vennebuss og vennebåt, vennerammer, vennelov, vennogram, vennesirkelen, meg selv i venneskapet. Viktig og mest brukt litteratur har vært Kråka Knas for de minste, Karsten og Petra bøkene for de største. De eldste ungene har også vært på film med Karsten og Petra kjente venner fra litteraturen. Nelly og Hamza bøkene er brukt i alle aldersgrupper. LITT DOKUMENTASJON FRA DE STØRSTE BARNA Et vennogram venner sier pene ting til hverandre 2

3 Her ser vi to barn henge opp stjerner fordi de har hjulpet hverandre å kle på i garderoben. Vi har laget vennebåten, der alle barn og voksne har tegnet seg selv i båten. På båten får vi hjerter når barn eller voksne har gjort hyggelige vennskapshandlinger mot hverandre. For eksempel å hjelpe hverandre, si noe hyggelig til hverandre, ta hverandre med i lek. Båten har fått mange hjerter og det tok ikke lang tid før vi hadde fylt den. En ring av gull, en riktig stor. Vennebåten blir til. Barna var en periode veldig opptatt av å perle. Det ble utnyttet til å lage vennerammer hvor alle fikk lime inn sine beste venner. 3

4 1.2 Ulike typer vennskap: Vi har hatt ulike typer vennskap på dagsplanen i perioder, spesielt venner med dyr og venner med naturen. Naturen var fordypningstema under utebarnehagen i vår, og Miljø og gjenbruk ta vare på naturen var tema for sommerbarnehagen i år. Dyr har vi hatt kontakt med på gårdsbesøk, hilst på hester og sauer som finnes i nærområdet, og blitt kjent med noen hunder. Vi hadde en periode gullfisk, men det fenget ikke barna. Så nå har heller anskaffet oss et datadyr som skal stelles og mates av barna, og som danner sin personlighet avhengig av det stellet det får. Det synes barna er artig! Vi har også invitert skolestarterne fra de andre barnehagene til å være med oss i Varangerhallen. Vi håper de ble litt kjent og at det gir grunnlag for vennskap når barna begynner på skolen. Liten rapport fra utebarnehagen: Vi har hatt vennskapsgrupper aldersblandet fra begge avdelinger. Aktiviteter i gruppene har vært venn med naturen : - Gått tur på øya - Snakket om hva som er søppel, samlet søppel og om hvordan vi kan kvitte oss med det. - Tatt vare på små innsekter og kryp, og snakket om at vi må ta vare på alt levende liv. - Vernet om planter og snakket om hvordan dette kan gjøre at vi får noe tilbake fra plantene, f.eks at vi ikke plukker multeblomsten for da får vi multebær. - Hvordan skal vi forholde oss til fugle- og dyreliv på øya, og passe på eggene som fuglene legger ved å ikke røre dem eller gå der fuglene legger egg. - Satt navn på fugler, dyr, planter og skjell sammen med barna. Barna har lært seg å respektere naturen og fått et nærmere forhold til dyre- og planteliv. - Lest bøker om naturen og vennskap. Venn med naturen: Vi planter inne. Det spirer og gror! 4

5 VENNELOVEN På Trollstua har ungene laget sin egen vennelov. Her er barnas egne ord: Ta noen med på leken Hjelpe hverandre Være høflig. Si takk og Vær så god Dele leker, bøker. Gi til hverandre Trøste, gi klem hvis noen er lei seg Leke sammen, lese sammen, ikke slå Alle må få bestemme litt Bake kake til hverandre, gi noe til hverandre En viktig og mye brukt barnelitteratur er serien med Nelly og Hamza. Den har vært veldig populær og inneholder også mange flotte refleksjonsspørsmål til å ta opp men barna. Disse bøkene har vi brukt og bruker i alle aldersgrupper. 5

6 1.3 Venner mellom ulike kulturer generelt og kontakt med vår vennskapsbarnehage i Murmansk spesielt. Vi har etablert kontakt med vår vennskapsbarnehage Sadik 57 i Murmansk. Vi har sendt våre fadderbidrag gjennom Finnmark og Murmansk Røde kors. Det viktigste er likevel den kontakten som er etablert mellom barna, ved at vi sender foto og hilsninger til hverandre. Vennskapsbarnehagen vår i Murmansk, Sadik 57: Barna har tegnet fine tegninger til vennskapsbarnehagen og sammen skriver vi til dem. Vi har også særskilt synliggjort russisk kultur ved feiring av russisk jul og Fader Frost, og ved gjennomføring av Pannekakedagen og russisk påskeegg tradisjoner. På Pannekakedagen var også familiene invitert til uteaktiviteter sammen med oss, og ca ¼ av foreldrene møtte. Det synes vi er bra til å være første gang vi har arrangert dette. De russiske tradisjonene tar vi sikte på å videreføre til neste år. Aking og sneballkasting foreldre kunne komme hvis dem ville Pannekaker til to-mat 6

7 Vennskap med ulike kulturer har vi belyst særskilt ved at vi har tatt imot 5 barn uten norsk språk i år. Barna har lært å involvere dem i lek, uten å kunne kommunisere verbalt. På vår interne kulturdag i november har vi reist i fantasien til Afghanistan, Somalia, Russland og Norge. Vi har flere barn i barnehagen fra Somalia og Afghanistan. LITT FOTODOKUMENTASJON FRA DE MINSTE 7

8 K Kråka Knas og skogen. Til skogen vår har vi også vært ute og sagd greiner, som vi har satt i en flaske med plastelina. Ungene har fått hengt kongler i treet, hengt opp grønne piperensere og filt som blader. Viktig grunnlag for vennskap er å være venn med seg selv. Barna har portrettert seg selv. Til meg selv har barna fått selv velge hvilken farge de skal ha på kroppen Ikke like lett å finne ut hva en vil ha når det er så mye å velge mellom. Dyp konsentrasjon for å få kroppen ferdig 8

9 Her er alle ferdig etter påsken satte vi dem inn i Venneskapet, der alle på hele huset har lagd meg selv Gjennom søken på vennskap er det viktig å trekke fram de uformelle situasjoner. Her står leken sentral. Den er viktig for blant annet identitet dannelse hvem er jeg, hvordan opplever andre meg og ikke minst hvordan opplever jeg meg selv i forhold til andre. Hva har vært bra i arbeidet i barnegruppa? - Vi kan se at barna er oppmerksom på hverandre og på å få alle med. Barna leker mye på tvers av aldersgrupper, og har dannet gode vennskap med hverandre. - Alle barn har opplevd å få en venn i barnehagen, og nettopp dette ser vi som en av kjerneverdiene i vennskapsprosjektet. 9

10 - Vi har opplevd at barna har vist stor glede ved vennogrammene som er lagd til hvert barn, og henger på deres plass i garderoben. De kommer ofte til de voksne og vil ha lest hva de er gode til. Denne formen for positiv oppmerksomhet har vært med på å styrke selvtilliten, især hos barn som kan være usikre på seg selv. - Voksne, og mange barn har fått større lekekompetanse. - Temaet vennskap er blitt en del av vår hverdag. Vi snakker om det hver dag, og alle er opptatt av dette tema. Selv om prosjektet en ring av gull slutter, vil vi fortsette med å snakke om og arbeide med vennskap. Vi ser at ved at ha fokus på vennskap, kan vi være med å gjøre en forskjell for alle barn i barnehagen. 2. I personalgruppa: Personalet skal få kunnskaper og ferdigheter i å omsette formålsparagrafen i Lov om barnehager til praksis. Hovedfokus vil være: 2.1 Sosial kompetanse: Sosial kompetanse har vært tema på flere personalmøter og vi erkjenner at vennskap og sosial kompetanse har en naturlig sammenheng. På personalmøte i mars ferdigstilte vi vår plan for Sosial kompetanse. Planen setter opp mål og tiltak med aldersprogresjon. Våre viktigste mål er: 1. Barna skal utvikle en positiv selvoppfatning 2. Barna skal lykkes i å omgås andre 3. Barna skal oppleve vennskap Alle mål og tiltak i denne lille planen vår har hatt stor relevans for arbeidet i dette prosjektet. 2.2 Lekens betydning for utvikling av vennskap: Vi har sendt ansatte på 2 kurs om lekens betydning for utvikling av vennskap, og det er fulgt opp som tema til refleksjon på personalmøter. Vi har deltatt på følgende kurs: Lek og Kreativitet (i Tromsø) Lek for livet (i Oslo) Kursene har gitt oss nyttig kunnskap om et kjent tema og har spesielt bidratt til at leken har utviklet seg. De som har deltatt på kursene har forlest og tatt dette opp til refleksjon i felles personalmøter i etterkant. Det har vært lettere og billigere å kurse egne folk til å være forelesere, enn å hente inn eksterne. 10

11 Vennskap har vært et gjennomgående tema i våre personalmøter hele året. 2.3 Kulturkompetanse spesielt i forhold til russisk kultur: Vi har hatt en ekstern foreleser som holdt inspirerende forelesning om russisk kultur og russiske barnehager. Det har bidratt spesielt til de nye kulturmarkeringene vi har hatt. Flere eksterne har vi ikke brukt. Tanken er at turen til Murmansk også vil være en studietur hvor deltakerne bringer videre ny førstehåndskunnskap til hele personalgruppa. Dette er av praktiske årsaker utsatt til våren Utviklingsarbeidet er fortløpende evaluert og justert gjennom hele året. Vi har delt ideer med hverandre, og en god del av veien er blitt til underveis. Avdelingene har laget fyldige dokumentasjoner hver måned. Disse er presentert for foreldrene, og er ellers fine å se tilbake på når vi nå skal oppsummere. Mange gode ideer å ta med videre. Vi har en egne vennskapsperm hvor vi samler all korrespondanse med Sadik 57 i Murmansk. Personalet melder tilbake at det har vært et spennende og engasjerende prosjekt å arbeide med. Utviklingsarbeidet har vært presentert på fylkesmannens barnehagekonferanse 12.juni (Power Point vedlegges), og på den kommunale barnehagemessa 31.mai. 11

12 3 Involvere foreldre 3.1 Gjennom innspill fra AU: Foreldre har fortløpende vært informert om fremdriften i prosjektet i vår interne månedlige avis, og gjennom oppslag og dokumentasjoner. Foreldre har vært invitert til å komme med innspill. Det kunne vi ønsket oss flere av. 3.2 Gjennom deltakelse på vår vennskapskafe: Vi er likevel fornøyd med at foreldrene stiller opp på våre arrangementer. På høstens vennskapskafe stilte foreldre og besteforeldre opp i stort antall. Foreldrene sto for kakebaksten til kafeen, som innbrakte hele kr Fra vennskapskafeen: Foreldre hadde bakt Ungene hadde laget gevinster Både foreldre og besteforeldre på besøk Vi presenterte hva vi har jobbet med på foreldremøte i juni. Foreldre ga uttrykk for at de var veldig fornøyd, og de ønsket at vi viderefører arbeidet, både til høsten og til senere barnehageår. 12

13 Avslutning: Totalt sett vurderer vi at utviklingsarbeidet så langt har vært vellykket, og arbeidet fortsetter neste barnehageår. Prosjektet har gitt alle barn og voksne en større forståelse av vennskap, og vi ser at de barna som har vært en del av prosjektet viser gode ferdigheter i å danne nye vennskap og ta nye barn med i lek. Prosjektet om vennskap har vært en del av avdelingenes dagligdag. Vi har hele tiden har hatt fokus på vennskap og brukt alle muligheter til å samtale om vennskap. Vi har arbeidet på mange forskjellige måter, som har omhandlet alle syv fagområder i rammeplanen. PROSJEKTREGNSKAP: Vi har i all hovedsak benyttet tilskuddsmidlene som oppgitt i vår prosjektsøknad. I tillegg er kommunale midler brukt som budsjettert. Hovedoversikt bruk av midler fra fylkesmannen: HVA BUDSJETT REGNSKAP VENNSKAPSKAFE KURS INTERNT FORELESNING/KURS TOLK * MATERIELL BESØK MURMANSK * DOKUMENTASJON AVSATT TOTALT Overført til studiebesøk 2014: totalt kr Godkjent regnskap vedlegges. Vadsø den Toril Rushfeldt Hanssen enhetsleder 13

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Vi lever på en stjerne

Vi lever på en stjerne Eldshovden barnehage, Bergen PROSJEKTTITTEL «Vi lever på en stjerne» FORANKRING I RAMMEPLANEN For oss i Eldshovden barnehage er prosessen det viktigste med prosjektarbeid, og vi er opptatt av at barna

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE 2012/2013 Forord til årsplanen. Årsplanen beskriver det vi i store trekk sysler med i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet vårt er kjent og finnes på side 3 i

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer