HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2008"

Transkript

1 Til styrets medlemmer (distribusjonsliste vedlagt) PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2008 Møtedato: Møtested: Adresse: Møtetidspunkt: Tregården Restaurant, Persaunet Konferanselokale 2. etg. (tidligere messa i Persaunet militærleir) Ulaveien 5, Persaunet Leir , kl Styreseminar , kl Styremøte, del , kl Styremøte, del 2 Agenda seminardag , kl Tidspunkt Tema Deltagere Kl Styreseminar: - Plan- og budsjett Omstilling ved HiST, Styrets medlemmer, rektoratet, dekaner, direktører, t-team, saksbehandlere på sak - Strategiprosessen ved HiST - Programansvarligrollen - Identitetsprosjektet - CiT Kl Lunsj Kl Styreseminar forts. Som over Kl Pause Kl Høgskolestyremøte, del 1 Styrets medlemmer, rektoratet Kl 1800 Styremiddag Styrets medlemmer, rektoratet, dekaner, direktører 1

2 Saksliste for ordinært høgskolestyremøte, : Rekkefølge for behandling av sakene ble endret i møtet. Høgskolestyrebehandling, del 1, , kl ; Vedtakssaker: HS-V-055/08 HS-V-056/08 HS-V-059/08 HS-V-060/08 Orienteringssaker: HS-O-021/08 Campusprosjektet i Trondheim (CiT) Etikk i forvaltningen - Varslingsrutiner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Referatsaker Kallelse til stilling som dekan ved AHS Orienteringssaker - Opptaksrapport Rektor orienterer Høgskolestyrebehandling, del 2, , kl ; Vedtakssaker: HS-V-050/08 Plan- og budsjett HS-V-051/08 Strategiprosessen ved HiST HS-V-052/08 Styrking og videreutvikling av programansvarligrollen ved HiST HS-V-053/08 Identitetsprosjektet kommunikasjonsstrategi og grafisk profil HS-V-054/08 Omstilling ved HiST bemanningsplaner HS-V-057/08 Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Deltagere styreseminar : Styrets medlemmer (i hht liste nedenfor). Dekaner: - Fungerende dekan AHS, Hans-Jørgen Leksen - Dekan AITEL, Per Borgesen - Dekan ASP, Anne Tveit deltok fra kl Dekan Avdeling TØH, Ove Gustafsson - Dekan AFT, Sissel Ravnsborg - Dekan ALT, Lasse Skogvold Isaksen deltok kl kl Dekan AMMT, Hilde Gade deltok kl kl 1145 Direktører - Fungerende seksjonsdirektør SPO, Kjell Hansen - Seksjonsdirektør SFS, Kari Berget - deltok fra kl

3 Rektoratet/administrasjonen: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø - Kommunikasjonssjef Morten Thoresen - Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref. - Kontorlærling Anette Selbo T-team: - Gunnar Bendheim, SFS deltok og Ola Gulla, LED deltok May Lisbeth Lande, SØR deltok - Ragnhild Nisja, SFS deltok - Ester Hasle, SFS deltok Børre Melsom, SPO - deltok og Andre: - Arnt Richard Rørvik, SPO/IKT deltok , kl Christian Brødreskift, LED deltok , kl Christel Vindenes, SFS deltok , kl Rune Hegge, SFS deltok , kl Deltagere styrebehandling , kl : Styrets medlemmer (i hht liste nedenfor) Rektoratet (i hht liste ovenfor) Deltagere fra styret på styreseminar , kl , samt høgskolestyremøte , kl : Tilstede fra høgskolestyret: Torbjørn Auran, styreleder Steinar Krogstad, ekstern representant, forlot møtet kl 1730, Ragnhild Setsaas, ekstern representant Grete Samstad, ekstern representant Astri Holm, faglig representant deltok fra kl 0930, Greta Hjertø, faglig representant Per Hveem, faglig representant deltok fra kl 1410, Hans Marius Eikseth, faglig representant Asbjørn Svarva, teknisk/administrativ representant Laila Å. Solør, studentrepresentant deltok fra kl 1030, Eirik Uthus, studentrepresentant 3

4 Annet/vedtaksbehandling: Styrebehandling : HS-V-055/08 ble behandlet først i møtet. Deretter HS-V-056/08, HS-V-059/08, HS-V-060/08 og Orienteringssaker. Styrebehandling : HS-V-053/08 (avstemming) ble gjort først i møtet. Deretter HS-V-050/08, HS-V-054/08, HS-V-051/08, HS-V- 052/08, HS-V-057/08 HS-V-050/08 Plan- og budsjett Opprinnelig forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2009: Ufordelt til avdelingene (omstillingsmidler) AFT AHS AITeL ALT AMMT ASP TØH Rektor og høgskolestyret Lønns- og driftsmidler HA Energi, husleie og driftskostnader - bygg Fellestiltak personal Omstillingsmidler HA Fellestiltak studie, FoU og samfunnskontakt Lisenser, drift- og vedlikeholdsavtaler IKT Studentorganisasjoner og høgskoleavisa Praksismidler KD-stipendiater Sentrale FoU midler Undervisnings- og forskningsutstyr SUM Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte elementene (felleskostnader/-tiltak, rektorat og HA) innenfor de foreslåtte rammer. 4

5 3. Høgskolestyret vedtar årsplan for 2009 og langtidsplan for (vedlegg 1 i saken). 4. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av strategiske studieplasser i samsvar med tabellen nedenfor: Tilbud 60-studiepoengsenheter Master i ledelse av teknologi 6,0 Aldring og eldreomsorg (2. årseffekt, ikke opptak) 10,0 Smertebehandling Barn 4,5 Kommunikasjon med barn og unge 5,0 Master i kunnskapsledelse 12,5 6. Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler, 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2009/2010 for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. For årene 2010 og 2011 har fordelingen status som styrets foreløpige intensjoner. 5

6 Personer Personer Studium/avdeling Studium/avdeling Audiograf - treårig fra opptaket Ba.Ing - Bygg Barnevern Ba.Ing - Elektro Ergoterapeut Ba.Ing - Kjemi Fysioterapeut Ba.Ing. - Maskin Sosionom - (inklus iv inter/inter) Ba.Ing. - Materialt Vernepleier (ekskl. hist. opptak i Molde/Nams os) Ba.Ing - Logistikk Habilitering-/rehabilitering (60 SP, deltid to år) H.kand. - Elektro Aktivitetsvit. (15 SP) H.kand. - Maskin Kommunikasjon med Barn og unge Y.faglærer BA (15 sp) Videreutdanning 2 Y.faglærer TIP 12 Sum for AHS Y.faglærer E 15 Sykepleier (inkl. desentrale opptak) Sum for AFT Y.faglærer H&S 10 Høgskoleing. Datateknikk Helsesøster Drif t og vedlikeh (treårig fra opptaket 2004) Jordmor Info.behandling (Treårig fra opptaket ) Psykisk helsearbeid -heltid Bedriftsutvikling med IT Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid over 2 år) 20 Sum for AITeL Anestesi - VU Allmennlærer Barn - VU Allmennlærer realfag Intensiv - VU Allmennlærer døve 10 Operasjon - VU Bachelor døv/tegn Kreft - VU Tegnspråk Pedagogiske veil. (10 stp.) Master i norsk som skolefag Smertebehandling barn Master i matematikk som skolefag Videreutd. (60 SP) 3 Spesielped SUM ASP Videreutdanninger Matteknolog Sum for ALT Bioingeniør Økonomisk-adminstrativ utd Radiograf MSc Y.faglærer M&R 0 MPA (90 SP fra kull??) Master i molekylær medisin 0 0 Master i Teknologiledelse Master i MR 0 7 Master i kunnskapsledelse Videreutdanning i MR Sum for TØH Videreutdanning i ultralyd SUM HIST Videreutdanning (60sp) I tillegg tas det opp 5 klasser til forkurs for Sum for AMMT Sykepleie: Av tallet tas 48 opp til desentralisert utdanning. 7. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. 8. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. 9. Rektor gis fullmakt til å fastsette opptaksregler for desentralisert sykepleie innenfor rammen av nasjonale forskrifter og nasjonal samordning av opptak til grunnutdanninger. 10. Rektor gis fullmakt til å søke om redusert aktivitetskrav til sykepleierutdanning for studieåret 2009/10, mot økte opptak til videreutdanning for sykepleiere. 6

7 Punktvis votering HS-V-050/08: Forslag til nytt punkt i vedtaket fra faglig representant Astri Holm: Pengene fra hvileskjæret tilbakeføres i sin helhet til avdelingene. Falt med 2 stemmer for og 9 stemmer mot. Forslag til nytt punkt i vedtaket fra faglig representant Astri Holm: Strategiske midler rektor opprettholdes på samme nivå som i 2008; 1.mill Falt med 3 stemmer for og 8 stemmer mot. Forslag til nytt punkt i vedtaket fra faglig representant Astri Holm: Det bevilges kr til Høgskoleavisa Falt med 4 stemmer for og 7 stemmer mot. Votering pkt 1. Rektor endret sitt forslag til vedtakets pkt 1 i tråd med innspill som framkom i møtet, samt i tråd med vedtak i HS-V-054/08, pkt Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2009: Omstillingsmidler til avdelinger og HA AFT AHS AITeL ALT AMMT ASP TØH Rektor og høgskolestyret Lønns- og driftsmidler HA Energi, husleie og driftskostnader bygg Fellestiltak personal Fellestiltak studie, FoU og samfunnskontakt Lisenser, drift- og vedlikeholdsavtaler IKT Studentorganisasjoner og høgskoleavisa Samarbeidsmidler

8 KD-stipendiater Sentrale FoU midler * Undervisnings- og forskningsutstyr SUM * Se HS-V-054/08, vedtakspunkt 3, Omstilling i HiST bemanningsplaner. Votering pkt 1 (tabell): Votering pkt 2: Votering pkt 3: Votering pkt 4: Votering pkt 5: Votering pkt 6: Votering pkt 7: Votering pkt 8: 8

9 Nytt pkt 9 foreslått av ekstern representant Grete Samstad. 9. For noen av utdanningene er opptakstallet høyere enn det antall praksisplasser som praksisfeltet i regionen kan stille. Høgskolestyret er kjent med at dette vil måtte medføre at praksisplasser må skaffe utenom regionen. Votering pkt 9: Votering pkt 10 (tidligere pkt 9): 10. Rektor gis fullmakt til å fastsette opptaksregler for desentralisert sykepleie innenfor rammen av nasjonale forskrifter og nasjonal samordning av opptak til grunnutdanninger. Votering nytt pkt 10: Pkt 11, endret i tråd med forslag fra ekstern representant Grete Samstad (tidligere pkt 10). 11. Rektor gis fullmakt til å søke om redusert aktivitetskrav til sykepleierutdanning for studieåret 2009/10, mot økte opptak til videreutdanning for sykepleiere. Styret ber om en orientering om hvor stor reduksjon det søkes om og departementets svar på dette, så snart det foreligger. Votering punkt 11 (tidligere pkt 10, med endring): Forslag til nytt pkt 12 forslått av ekstern representant Ragnhild Setsaas Styret ber om en orienteringssak knyttet til studentopptak. Stikkord: tildeling, egen satsing, opptak, oppmøte, konsekvenser for praksis, frafall og økonomiske konsekvenser. Votering nytt pkt 12: Forslag til nytt pkt 13 foreslått av faglig representant Per Hveem 13. Styret ønsker at fordelingen av ubrukte midler fra 2008 tas opp som en egen sak i forbindelse med behandlingen av regnskapet for

10 Votering nytt pkt 13: Forslag til nytt pkt 14 fra styreleder Torbjørn Auran 14. Styret ber om at fordeling av forskningskomponenten utredes i forbindelse med ny fordelingsmodell. Endelig vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2009: Omstillingsmidler til avdelinger og HA AFT AHS AITeL ALT AMMT ASP TØH Rektor og høgskolestyret Lønns- og driftsmidler HA Energi, husleie og driftskostnader bygg Fellestiltak personal Fellestiltak studie, FoU og samfunnskontakt Lisenser, drift- og vedlikeholdsavtaler IKT Studentorganisasjoner og høgskoleavisa Samarbeidsmidler KD-stipendiater Sentrale FoU midler * Undervisnings- og forskningsutstyr SUM * Jfr. HS-V-054/08, vedtakspunkt 3, Omstilling i HiST bemanningsplaner. 2. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte elementene (felleskostnader/-tiltak, rektorat og HA) innenfor de foreslåtte rammer. 3. Høgskolestyret vedtar årsplan for 2009 og langtidsplan for (vedlegg 1 i saken). 10

11 4. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av strategiske studieplasser i samsvar med tabellen nedenfor: Tilbud 60-studiepoengsenheter Master i ledelse av teknologi 6,0 Aldring og eldreomsorg (2. årseffekt, ikke opptak) 10,0 Smertebehandling Barn 4,5 Kommunikasjon med barn og unge 5,0 Master i kunnskapsledelse 12,5 6. Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler, 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2009/2010 for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. For årene 2010 og 2011 har fordelingen status som styrets foreløpige intensjoner. 11

12 Personer Personer Studium/avdeling Studium/avdeling Audiograf - treårig fra opptaket Ba.Ing - Bygg Barnevern Ba.Ing - Elektro Ergoterapeut Ba.Ing - Kjemi Fysioterapeut Ba.Ing. - Maskin Sosionom - (inklus iv inter/inter) Ba.Ing. - Materialt Vernepleier (ekskl. hist. opptak i Molde/Nams os) Ba.Ing - Logistikk Habilitering-/rehabilitering (60 SP, deltid to år) H.kand. - Elektro Aktivitetsvit. (15 SP) H.kand. - Maskin Kommunikasjon med Barn og unge Y.faglærer BA (15 sp) Videreutdanning 2 Y.faglærer TIP 12 Sum for AHS Y.faglærer E 15 Sykepleier (inkl. desentrale opptak) Sum for AFT Y.faglærer H&S 10 Høgskoleing. Datateknikk Helsesøster Drif t og vedlikeh (treårig fra opptaket 2004) Jordmor Info.behandling (Treårig fra opptaket ) Psykisk helsearbeid -heltid Bedriftsutvikling med IT Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid over 2 år) 20 Sum for AITeL Anestesi - VU Allmennlærer Barn - VU Allmennlærer realfag Intensiv - VU Allmennlærer døve 10 Operasjon - VU Bachelor døv/tegn Kreft - VU Tegnspråk Pedagogiske veil. (10 stp.) Master i norsk som skolefag Smertebehandling barn Master i matematikk som skolefag Videreutd. (60 SP) 3 Spesielped SUM ASP Videreutdanninger Matteknolog Sum for ALT Bioingeniør Økonomisk-adminstrativ utd Radiograf MSc Y.faglærer M&R 0 MPA (90 SP fra kull??) Master i molekylær medisin 0 0 Master i Teknologiledelse Master i MR 0 7 Master i kunnskapsledelse Videreutdanning i MR Sum for TØH Videreutdanning i ultralyd SUM HIST Videreutdanning (60sp) I tillegg tas det opp 5 klasser til forkurs for Sum for AMMT Sykepleie: Av tallet tas 48 opp til desentralisert utdanning. 7. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. 8. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. 9. For noen av utdanningene er opptakstallet høyere enn det antall praksisplasser som praksisfeltet i regionen kan stille. Høgskolestyret er kjent med at dette vil måtte medføre at praksisplasser må skaffe utenom regionen. 12

13 10. Rektor gis fullmakt til å fastsette opptaksregler for desentralisert sykepleie innenfor rammen av nasjonale forskrifter og nasjonal samordning av opptak til grunnutdanninger. 11. Rektor gis fullmakt til å søke om redusert aktivitetskrav til sykepleierutdanning for studieåret 2009/10, mot økte opptak til videreutdanning for sykepleiere. Styret ber om en orientering om hvor stor reduksjon det søkes om og departementets svar på dette, så snart det foreligger. 12. Styret ber om en orienteringssak knyttet til studentopptak. Stikkord: tildeling, egen satsing, opptak, oppmøte, konsekvenser for praksis, frafall og økonomiske konsekvenser. 13. Styret ønsker at fordelingen av ubrukte midler fra 2008 tas opp som en egen sak i forbindelse med behandlingen av regnskapet for Styret ber om at fordeling av forskningskomponenten utredes i forbindelse med ny fordelingsmodell. HS-V-051/08 Strategiprosessen ved HiST Opprinnelig forslag til vedtak: 1. Høgskolen skal utarbeide en strategisk plan for perioden Rektors planforslag legges fram for Høgskolestyrets møte primo juni Planen skal ha en klar funksjon som styringsdokument for virksomhetsnivået så vel som for avdelingene. Dette innebærer blant annet at planen bør være spisset, kort, konsis og målrettet tydeliggjøre ambisjoner, retning, mål og strategier synliggjøre satsinger og prioriteringer i en etterprøvbar form 3. Prosessen våren 2009 skal være ressurseffektiv. Dette impliserer blant annet at i det strategiske grunnlagsarbeidet bør eksisterende eksterne og interne dokumenter gjenbrukes der dette er mulig og relevant. høgskolens faste utvalg og fora bør brukes i utstrakt grad som ressursgrupper fellessamlinger bør tilstrebes der dette er tematisk relevant og hensiktsmessig. 4. Prosessen skal være åpen og inkluderende. Dette impliserer blant annet at det skal være muligheter for bred medvirkning fra primærinteressentene tilsatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere prosjektplanen skal være tilgjengelig for alle interessenter grunnlagsdokumenter, oppspill og arbeidsnotater skal legges ut på intranett på egne nettsider. 13

14 nettsidene skal inkludere et dialogforum. 5. Prosjektet styres av en egen styringsgruppe. Styringsgruppa har ansvar for å styre strategiprosessen mht. framdrift og kvalitet fram til utsending av høringsutkastet til interne og eksterne instanser. Styringsgruppa ledes av rektor og består av rektorat, dekanat, direktører og representanter fra studenter og tjenestemannsorganisasjoner i henhold til lov- og avtaleverk. Eksterne samarbeidspartnere er representert gjennom et eksternt medlem fra Høgskolestyret. 7. Høgskolestyret vil få fyldige tilbakemeldinger om forløpet av strategiprosessen på møtene utover våren Styrets medlemmer blir invitert inn som deltakere på eventuelle felles strategidager. Punktvis votering HS-V-051/08: Votering pkt 1: Votering pkt 2, 3 og 4: Votering pkt 5: Rektor trekker sitt opprinnelige forslag til vedtakets pkt. 5. Nytt forslag til pkt 5 i vedtaket, fremmet av ekstern representant Ragnhild Setsaas: 5. Høgskolestyret er prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppa har ansvar for å styre strategiprosessen mht. framdrift og kvalitet fram til utsending av høringsutkastet til interne og eksterne instanser. Prosjektgruppa ledes av rektor og består av rektorat, dekanat, direktører og representanter fra studenter og tjenestemannsorganisasjoner i henhold til lov- og avtaleverk. Nytt forslag til pkt 6 i vedtaket, fremmet av ekstern representant Ragnhild Setsaas: 6. Prosjektet skal ledes av en prosjektgruppe som har ansvar for framdrift og kvalitet. Prosjektgruppa ledes av rektor. 14

15 Rektor trakk sitt opprinnelige forslag til vedtakets pkt 7. Forslag til nytt pkt 7 i vedtaket foreslått av rektor: 7. Styret ønsker å være godt involvert i strategiprosessen. I den forbindelse ber styret rektor om at det arrangeres et styreseminar om høgskolens strategiske grunnlag snarest råd. Endelig vedtak: 1. Høgskolen skal utarbeide en strategisk plan for perioden Rektors planforslag legges fram for Høgskolestyrets møte primo juni Planen skal ha en klar funksjon som styringsdokument for virksomhetsnivået så vel som for avdelingene. Dette innebærer blant annet at planen bør være spisset, kort, konsis og målrettet tydeliggjøre ambisjoner, retning, mål og strategier synliggjøre satsinger og prioriteringer i en etterprøvbar form 3. Prosessen våren 2009 skal være ressurseffektiv. Dette impliserer blant annet at i det strategiske grunnlagsarbeidet bør eksisterende eksterne og interne dokumenter gjenbrukes der dette er mulig og relevant. høgskolens faste utvalg og fora bør brukes i utstrakt grad som ressursgrupper fellessamlinger bør tilstrebes der dette er tematisk relevant og hensiktsmessig. 4. Prosessen skal være åpen og inkluderende. Dette impliserer blant annet at det skal være muligheter for bred medvirkning fra primærinteressentene tilsatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere prosjektplanen skal være tilgjengelig for alle interessenter grunnlagsdokumenter, oppspill og arbeidsnotater skal legges ut på intranett på egne nettsider. nettsidene skal inkludere et dialogforum. 5. Høgskolestyret er prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppa har ansvar for å styre strategiprosessen mht. framdrift og kvalitet fram til utsending av høringsutkastet til interne og eksterne instanser. Prosjektgruppa ledes av rektor og består av rektorat, 15

16 dekanat, direktører og representanter fra studenter og tjenestemannsorganisasjoner i henhold til lov- og avtaleverk. 6. Prosjektet skal ledes av en prosjektgruppe som har ansvar for framdrift og kvalitet. Prosjektgruppa ledes av rektor. 7. Styret ønsker å være godt involvert i strategiprosessen. I den forbindelse ber styret rektor om at det arrangeres et styreseminar om høgskolens strategiske grunnlag snarest råd. HS-V-052/08 Styrking og videreutvikling av programansvarligrollen ved HiST Opprinnelig forslag til vedtak: 1. Høgskolen i Sør-Trøndelag går over fra ordning med utpekte programansvarlige til tilsatte studieledere på åremål. Tilsetting skjer etter intern kunngjøring. Dersom det ikke lykkes å rekruttere på denne måten, lyses stillingene ut eksternt. Endret rekrutteringsmåte fra utpeking til tilsetting av studieleder på åremål forandrer ikke antall styringsnivåer ved HiST. HiST har 2 styringsnivåer, virksomhetsnivået ved Høgskolestyret, og avdelingsnivået ved avdelingsstyrene. 2. Ordningen gjelder for programområder hvor den programansvarlige har delegert økonomi- og personalansvar fra dekan. Dette er programområder som fyller Universitets- og høyskolelovens krav til å være grunnenheter. Dette er pr. i dag følgende programområder, som med dette gis status som grunnenheter etter loven: Avdeling for teknologi Bygg og miljø Elektro- og datateknikk Kjemi og materialteknologi Allmenne fag Maskinteknikk og logistikk Avdeling for helse- og sosialfag Audiografutdanning Barnevernspedagogutdanning Ergoterapeututdanning Fysioterapeututdanning Sosionomutdanning Vernepleierutdanning Videreutdanning, eksternfinansierte oppdrag og FoU Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Allmennlærerutdanning Tegnspråk og tolkeutdanning Avdeling for mat- og medisinsk teknologi 16

17 Bioingeniørutdanning Matteknologisk utdanning Radiografutdanning Avdeling for sykepleie Sykepleierutdanning Videreutdanning Nedleggelse eller opprettelse av nye grunnenheter skal behandles av Høgskolestyret. 3. Tilsetting av studieledere foretas i et sentralt tilsettingsråd oppnevnt av Høgskolestyret. Innstilling foretas av avdelingsvise innstillingsutvalg oppnevnt av Høgskolestyret. Det vil bli fremmet sak for Høgskolestyret med forslag om sammensetning av disse organene. 4. Høgskolestyret ber rektor å finne en hensiktsmessig løsning for å innfase ordningen med åremålstilsatte studieledere i samråd med dekanatet. Votering HS-V-052/08: Forslag til nytt pkt 1 i vedtaket fra faglig representant Astri Holm: 1. Studieleder velges på åremål. Votering nytt pkt 1: Falt med 8 stemmer mot og 3 stemmer for. Rektor foreslo nytt pkt 2 i vedtaket etter forslag fra faglig representant Astri Holm, samt i tråd med diskusjonene i møtet: 2. Høgskolestyret understreker at en studieleder er en faglig stilling. Pkt 3 (tidligere pkt 2) Forslag til vedtakets opprinnelige pkt 2 ble korrigert av rektor nytt pkt Ordningen gjelder for programområder hvor studieleder har delegert faglige, økonomiske- og personalmessige oppgaver fra dekan. Dette er pr. i dag følgende programområder, som med dette gis status som grunnenheter etter loven: Avdeling for teknologi Bygg og miljø Elektro- og datateknikk Kjemi og materialteknologi 17

18 Allmenne fag Maskinteknikk og logistikk Avdeling for helse- og sosialfag Audiografutdanning Barnevernspedagogutdanning Ergoterapeututdanning Fysioterapeututdanning Sosionomutdanning Vernepleierutdanning Videreutdanning, eksternfinansierte oppdrag og FoU Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Allmennlærerutdanning Tegnspråk og tolkeutdanning Avdeling for mat- og medisinsk teknologi Bioingeniørutdanning Matteknologisk utdanning Radiografutdanning Avdeling for sykepleie Sykepleierutdanning Videreutdanning Dette er programområder som fyller Universitets- og høyskolelovens krav til å være grunnenheter. Nedleggelse eller opprettelse av nye grunnenheter skal behandles av Høgskolestyret. Vedtatt med 9 stemmer for og 2 stemmer mot. Votering nytt pkt 4 (opprinnelig pkt 3) Forslag til vedtakets pkt 4 ble endret i tråd med diskusjonene i styret. 4. Tilsetting av studieledere foretas i et sentralt tilsettingsråd oppnevnt av Høgskolestyret. Innstilling foretas av avdelingsvise innstillingsutvalg oppnevnt av avdelingsstyret. Det vil bli fremmet sak for Høgskolestyret med forslag om sammensetning av disse organene. 18

19 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 06/2008 Votering pkt 5 (opprinnelig pkt 4) 5. Høgskolestyret ber rektor å finne en hensiktsmessig løsning for å innfase ordningen med åremålstilsatte studieledere i samråd med dekanatet. Endelig vedtak: 1. Høgskolen i Sør-Trøndelag går over fra ordning med utpekte programansvarlige til tilsatte studieledere på åremål. Tilsetting skjer etter intern kunngjøring. Dersom det ikke lykkes å rekruttere på denne måten, lyses stillingene ut eksternt. Endret rekrutteringsmåte fra utpeking til tilsetting av studieleder på åremål forandrer ikke antall styringsnivåer ved HiST. HiST har 2 styringsnivåer, virksomhetsnivået ved Høgskolestyret, og avdelingsnivået ved avdelingsstyrene. 2. Høgskolestyret understreker at en studieleder er en faglig stilling. 3. Ordningen gjelder for programområder hvor studieleder har delegert faglige, økonomiske- og personalmessige oppgaver fra dekan. Dette er pr. i dag følgende programområder, som med dette gis status som grunnenheter etter loven: Avdeling for teknologi Bygg og miljø Elektro- og datateknikk Kjemi og materialteknologi Allmenne fag Maskinteknikk og logistikk Avdeling for helse- og sosialfag Audiografutdanning Barnevernspedagogutdanning Ergoterapeututdanning Fysioterapeututdanning Sosionomutdanning Vernepleierutdanning Videreutdanning, eksternfinansierte oppdrag og FoU Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Allmennlærerutdanning Tegnspråk og tolkeutdanning Avdeling for mat- og medisinsk teknologi Bioingeniørutdanning Matteknologisk utdanning 19

20 Radiografutdanning Avdeling for sykepleie Sykepleierutdanning Videreutdanning Dette er programområder som fyller Universitets- og høyskolelovens krav til å være grunnenheter. Nedleggelse eller opprettelse av nye grunnenheter skal behandles av Høgskolestyret. 4. Tilsetting av studieledere foretas i et sentralt tilsettingsråd oppnevnt av Høgskolestyret. Innstilling foretas av avdelingsvise innstillingsutvalg oppnevnt av avdelingsstyret. Det vil bli fremmet sak for Høgskolestyret med forslag om sammensetning av disse organene. 5. Høgskolestyret ber rektor å finne en hensiktsmessig løsning for å innfase ordningen med åremålstilsatte studieledere i samråd med dekanatet. HS-V-053/08 Identitetsprosjektet kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Vedtak: Høgskolestyret vedtar kommunikasjonsstrategi og grafisk profil for HiST slik det er beskrevet i saksnotatet med vedlegg, og med de kommentarer som fremkom i møtet. Vedtatt med 8 stemmer for og 3 stemmer mot. HS-V-054/08 Omstilling ved HiST bemanningsplaner Opprinnelig forslag til vedtak: 1. Høgskolens økonomiske situasjon i planperioden er bekymringsfull. For å ta høyde for økningen i lønns- og pensjonskostnadene, er det behov for et kostnadskutt i størrelsesorden 9,5 mill kr i 2009, 16 mill kr i 2010 og 12 mill kr i For å sikre at det avsettes midler til nødvendig kompetanseheving og faglig utvikling, tas kostnadsreduksjonen primært gjennom reduksjon i antall årsverk. Bemanningstilpasningen søkes gjort uten bruk av oppsigelser, og innenfor rammen av Omstillingsavtalen. 20

21 2. Styret ser med bekymring på utviklingen av lønnsandeler i høgskolen og ønsker at det arbeides for at dette reduseres for å sikre handlingsrom til faglig utvikling. 3. Styret ønsker at man prioriterer støtte til FOU midler med utgangspunkt i innkomne FoU søknader, fordi dette er viktig innsats for faglig utvikling og for å utløse eksterne inntekter. Endelig tildelt beløp må baseres på en økonomisk totalvurdering når man har tilstrekkelig kjennskap til resultat for Det avsettes midler til strategi- og omstillingstiltak som fremmer nytenkning og samhandling på tvers av studieprogram og avdelinger. I tillegg må det arbeides mot et felles normsett for ressursberegning av de ulike fag og studier der hvor dette skaper hindringer for samhandling og god ressursstyring. 5. Enhetene får tildelt en ramme for 2009, og virksomheten må tilpasses denne rammen. En eventuell overskridelse av rammen må godkjennes av rektor etter søknad. 6. Administrasjonen bes om å arbeide for å finne løsninger for AMMT innenfor dagens avdelingsstruktur. Styret ber om at det framlegges en sak i styremøtet i februar med forslag til løsning. 7. Administrasjonen bes videre om å vurdere avdelingsstrukturen slik at den understøtter den nye strategien som skal utarbeides. 8. Styret tar til etterretning at det gjennom OPTIMA vil kunne skje mindre organisatoriske tilpasninger som følge av en gjennomgang av tjenestetilbudet administrasjonen for framtiden skal gi, innen reduserte budsjettrammer. Votering HS-V-054/08: Votering pkt 1:. Forslag til vedtak fremmet av teknisk/administrativ representant Asbjørn Svarva: Bemanningstilpasning gjøres uten bruk av oppsigelser av fast tilsatte, og innenfor rammen av omstillingsavtalen og i tråd med veiledning og retningslinjer for personalpolitikk og omstillingsprosessen i staten. Nytt forslag til vedtak falt med 3 stemmer for og 8 stemmer mot. Votering pkt 2: Rektor trakk sitt forslag til vedtak, pkt 2. 21

22 Nytt forslag til vedtakets pkt 2 foreslått av faglig representant Hans Marius Eikseth. 2. Styret ønsker at det fortsatt arbeides for å sikre handlingsrom til faglig utvikling. Votering pkt 3: Forslag om tillegg til pkt 3 fremmet av faglig representant Per Hveem: Om mulig vil det totale beløpet i 2009 minst bli like stort som i Etter innspill fra høgskolestyret endret rektor vedtakets punkt 3. Det er satt henvisning til HS-V-050/08, Årsplan og budsjett 2009, vedtakets pkt 1, Sentrale FoU-midler i tabellen (merket med *). 3. Styret ønsker at man prioriterer støtte til FOU-midler med utgangspunkt i innkomne FoU søknader, fordi dette er viktig innsats for faglig utvikling og for å utløse eksterne inntekter. Endelig tildelt beløp må baseres på en økonomisk totalvurdering når man har tilstrekkelig kjennskap til resultat for Om mulig vil det totale beløpet i 2009 minst bli like stort som i 2008 *. Votering pkt 4: Votering pkt 5: Vedtatt med 10 stemmer for 1 stemme mot. Votering pkt 6: Forslaget ble endret i tråd med forslag fra faglig representant Hans Marius Eikseth. 6. Administrasjonen bes om å arbeide for å finne løsninger for AMMT innenfor dagens øvrige avdelingsstruktur. Styret ber om at det framlegges en sak i styremøtet i februar med forslag til løsning. 22

23 Votering pkt 7: Rektor trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak. Forslag fra faglig representant Astri Holm og Greta Hjertø om å endre opprinnelig pkt 7: 7. Administrasjonen bes videre om å vurdere avdelingsstrukturen ved HiST som en del av strategiarbeidet. Votering pkt 8: Rektor trakk sitt forslag til punkt 8. Forslag til nytt punkt 8 fra faglig representant Hans Marius Eikseth: 8. Organisasjon av administrative tjenester må fortsatt være tilpasset en desentralisert faglig virkelighet. Nærhet mellom HiSTs viktigste menneskelige ressurser studenter, faglige og administrative ansatte må sikres der som studentene har sin daglige aktivitet. Falt med 3 stemmer for og 8 stemmer mot. Endelig vedtak: 1. Høgskolens økonomiske situasjon i planperioden er bekymringsfull. For å ta høyde for økningen i lønns- og pensjonskostnadene, er det behov for et kostnadskutt i størrelsesorden 9,5 mill kr i 2009, 16 mill kr i 2010 og 12 mill kr i For å sikre at det avsettes midler til nødvendig kompetanseheving og faglig utvikling, tas kostnadsreduksjonen primært gjennom reduksjon i antall årsverk. Bemanningstilpasningen søkes gjort uten bruk av oppsigelser, og innenfor rammen av Omstillingsavtalen. 2. Styret ønsker at det fortsatt arbeides for å sikre handlingsrom til faglig utvikling. 3. Styret ønsker at man prioriterer støtte til FOU-midler med utgangspunkt i innkomne FoU søknader, fordi dette er viktig innsats for faglig utvikling og for å utløse eksterne inntekter. Endelig tildelt beløp må baseres på en økonomisk totalvurdering når man 23

24 har tilstrekkelig kjennskap til resultat for Om mulig vil det totale beløpet i 2009 minst bli like stort som i 2008* (*Jfr. HS-V-050/08, pkt 1 Sentrale FoU-midler). 4. Det avsettes midler til strategi- og omstillingstiltak som fremmer nytenkning og samhandling på tvers av studieprogram og avdelinger. I tillegg må det arbeides mot et felles normsett for ressursberegning av de ulike fag og studier der hvor dette skaper hindringer for samhandling og god ressursstyring. 5. Enhetene får tildelt en ramme for 2009, og virksomheten må tilpasses denne rammen. En eventuell overskridelse av rammen må godkjennes av rektor etter søknad. 6. Rektor bes om å arbeide for å finne løsninger for AMMT innenfor dagens øvrige avdelingsstruktur. Styret ber om at det framlegges en sak i styremøtet i februar med forslag til løsning. 7. Rektor bes videre om å vurdere avdelingsstrukturen ved HiST som en del av strategiarbeidet. HS-V-055/08 Campusprosjektet i Trondheim (CiT) Forslag til vedtak ble endret i tråd med innspill fra faglig representant Hans Marius Eikseth. Vedtak: 1. Høgskolestyret slutter seg til at AHS søkes lokalisert i Elgesetergt 10 og matteknologisk utdanning på Kalvskinnet. Begge prosjekter forutsetter økt tildeling gjennom statsbudsjettet for å dekke de økte arealkostnadene. 2. En framtidig lokalisering av matteknologisk utdanning på Kalvskinnet forutsetter at Kalvskinnetprosjektet av 2004 realiseres. Prosjektet må kvalitetssikres på ny før videre saksbehandling mot oppdragsgiver. Dette vil medføre samlokalisering av matteknologi, AFT, AiTEL og HA på Kalvskinnet. 24

25 HS-V-056/08 Etikk i forvaltningen - Varslingsrutiner ved Høgskolen i Sør- Trøndelag Vedtak: 1. Høgskolestyret godkjenner de utarbeidede varslingsrutinene og ber om at de umiddelbart gjøres kjent for alle ansatte. HS-V-057/08 Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag Vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar forslag til forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. HS-V-058/08 UTGÅR HS-V-059/08 Referatsaker Referat fra IDF-møte (sendt pr til styrets deltagere) Referat fra IDF-møte (utdelt i møtet) Vedtak: Referatsakene tas til orientering. 25

26 HS-V-060/08 Kallelse til stilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag Etteranmeldt sak. Møtet ble lukket under behandling av saken, jfr offentlighetslovens 6. Vedtak: 1. Hans-Jørgen Leksen tilsettes i midlertidig stilling som dekan, kode 1474, ved Avdeling for helse- og sosialfag. Tilsetting foretas uten forutgående kunngjøring med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 11-1 (4), og gjelder for perioden fra d.d. til og med Tilsetting i midlertidig stilling er hjemlet i tjenestemannsloven 3-2c. 2. Hans-Jørgen Leksen innvilges for samme periode permisjon uten lønn fra sin faste stilling som organisasjons- og personaldirektør ved Høgskoleadministrasjonen. Orienteringssaker: HS-O-021/08 Orienteringssaker - Opptaksrapport Rektor orienterer Eventuelt Høgskolestyret ber administrasjonen om å legge fram følgende saker for høgskolestyret til behandling: 1. En gjennomgang av IKT-området legges fram for styret ila vårsemesteret

27 2. En gjennomgang av arbeidet i OPTIMA legges fram for styret på neste høgskolestyremøte. 3. En oversikt over stillinger og funksjoner knyttet til HA legges fram på neste høgskolestyremøte i tillegg til prosjekter i HA. HiST, Torbjørn Auran styreleder Trond Michael Andersen rektor 27

Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15

Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15 /HMSk PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2009 Møtedato: 25.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 0900-1830 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15 Saksliste: Vedtakssaker: HS-V-042/09 Årsplan og budsjett

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 01/2005 Høgskolestyret 02.02.05

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 01/2005 Høgskolestyret 02.02.05 HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 0/005 PROTOKOLL Møtedato:. februar 005 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 5, inngang D. Møtetidspunkt: 09.00-5.00 Saksliste: 00/005: Referatsaker 00/005: Fastsetting av opptakstall

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial Avdelingsstruktur plan for evaluering av dagens ordning Retningslinjer for konflikthåndtering

Regnskapsrapport 2. tertial Avdelingsstruktur plan for evaluering av dagens ordning Retningslinjer for konflikthåndtering /HMSk PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 05/2009 Møtedato: Møtetidspunkt: Kl. 12.00 16.45 Møtested: Kalvskinnet, Styrerommet, Sverresgt 15 Saksliste: Vedtakssaker: HS-V-038/09 HS-V-039/09 HS-V-040/09 HS-V-041/09

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2008

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2008 HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2008 PROTOKOLL Møtedato: 25.04.08 Møtested: HiST, Ranheimsveien 10 (Radmannbygget), 4. etg. Møtetidspunkt: Kl. 0900 1600 Agenda: Kl 0900 0930 Møte med ledelsen ved AHS Kl 0930

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2010

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2010 /HRO PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2010 Møtedato: 28.04.2010 Møtetidspunkt: Kl. 0800 1800 Møtested: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Sverresgate 15, Styrerommet. Agenda: Tidspunkt Tema Møtedeltagere Kl

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 08/2007

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 08/2007 HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 08/2007 Møtedato: 21. 22.11.07 Møtested: Bårdshaug Herregård, Orkanger Møtetidspunkt: 21.11.07, kl 0830-1800 Tema: - Plan og budsjett - KS1 - "Skriving som grunnleggende ferdighet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret /

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret / HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10 INNKALLING Møtedato: 14. desember 2004 Møtetidspunkt: 15.00-19.00 Møtedato: 15. desember 2004 Møtetidspunkt: 09.00-15.30 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.

Detaljer

Tirsdag kl ihht. sakliste

Tirsdag kl ihht. sakliste /KK PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2011 Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: Tirsdag 29.11 kl 0900-1600 ihht. sakliste Royal Garden Hotel Agenda: Tidspunkt Tema Møtedeltagere Kl 0900-1530 I hht saksliste

Detaljer

MØTEREFERAT. Referent: Helene Muri Skalmerås

MØTEREFERAT. Referent: Helene Muri Skalmerås MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: 07.01.09 Møte nr: Tilstede: Kopi til: Rektor Trond Michael Andersen Prorektor Arnulf Omdal Dekan AMMT, Hilde Gade Dekan AHS, Hans-Jørgen

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

Merknad til protokoll fra forrige møte: Endret møtedato fra todagers møte 28.-29.11.12 til endagsmøte 29.11.12 burde vært protokollført.

Merknad til protokoll fra forrige møte: Endret møtedato fra todagers møte 28.-29.11.12 til endagsmøte 29.11.12 burde vært protokollført. /KK PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 09/2012 Møtedato: Styremøte kl. 0900-1630 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og Innkalling ble godtatt uten merknader. Merknad til protokoll

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

Saksnr. Sak Vedlegg. L-106/08 Godkjenning av referat fra ledermøte Se https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=23714&language=0

Saksnr. Sak Vedlegg. L-106/08 Godkjenning av referat fra ledermøte Se https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=23714&language=0 MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: 27.08.08 Møte nr: Tilstede: Kopi til: Rektor Trond Michael Andersen Prorektor Arnulf Omdal Dekan AMMT, Hilde Gade Fungerende dekan AHS,

Detaljer

L-137/08 Godkjenning av referat fra ledermøte https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=24222&language=0

L-137/08 Godkjenning av referat fra ledermøte https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=24222&language=0 MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: 22.10.08 Møte nr: Tilstede: Kopi til: Rektor Trond Michael Andersen Prorektor Arnulf Omdal Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø Stedfortredende

Detaljer

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999.

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret 13.12.99/KR PROTOKOLL MØTE I HØGSKOLESTYRET 09.12.1999 Møtested: Scandic Hotel, Trondheim. Tilstede fra Høgskolestyret: Rektor Nina Kath. Ford Prorektor Thorleif

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 01/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 01/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2006 INNKALLING Møtedato: 25. 26.01.2006 Møtested: Selbusjøen Hotell & Gjestegård Avreise fra Trondheim med felles buss kl 0800, 25.01.2006 (oppmøte i Schnitlergården) Beregnet

Detaljer

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 11/2003 PROTOKOLL Møtedato: 12. november 2003. Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.45. Til stede fra Høgskolestyret: Torunn

Detaljer

Saksliste ordinært ledermøte: Saksnr. Sak Vedlegg L-084/09 Godkjenning av referat fra ledermøte

Saksliste ordinært ledermøte: Saksnr. Sak Vedlegg L-084/09 Godkjenning av referat fra ledermøte MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: 15.04.2009 Møte nr: Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Stedfortredende dekan Margaret Lian Knutsen -

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.01.04 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/3771-512 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002-2005 SAK: FASTSETTING AV OPPTAKSTALL STUDIEÅRET 2005/2006

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2009

VEDTAKSPROTOKOLL 2009 VEDTAKSPROTOKOLL 2009 Vedtakssaker: HS-møte 01/09, 03.03.09 HS-V-001/09 Innføring av miljøstyring, mål og system for ytre miljø ved HiST 1. Styret gir sin tilslutning til forslag for system i miljøstyring

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013 Møtedato: Styremøte kl. 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Vedtakssaker HS-V-10/13

Detaljer

MØTEREFERAT. Kopi til: Andre: Per Rygg, SPO deltok fra kl Børre Melsom, SPO deltok fra kl Meldt forfall:

MØTEREFERAT. Kopi til: Andre: Per Rygg, SPO deltok fra kl Børre Melsom, SPO deltok fra kl Meldt forfall: MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: 20.05.2009 Møte nr: Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Dekan Hilde Gade - Dekan Per Borgesen - Dekan

Detaljer

L-131/08 Godkjenning av referat fra ledermøte https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=24026&language=0

L-131/08 Godkjenning av referat fra ledermøte https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=24026&language=0 MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: 08.10.08 Møte nr: Tilstede: Kopi til: Rektor Trond Michael Andersen Dekan AITEL, Per Borgesen Stedfortreder dekan AMMT, Margaret Lian Knutsen

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013 Møtedato: Styremøte: kl. 0830-1200 og 1500-1600 ihht. Saksliste Seminardel: kl. 1300-1500 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014 Møtedato: Møtested: Campus Rotvoll, Rom C210 Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder Morten Ellefsen Tor Ulleberg Hans Marius Eikseth Torkel Haugan

Detaljer

MØTEREFERAT Ledermøte

MØTEREFERAT Ledermøte Dato: 26.08.09 Arkiv: MØTEREFERAT Ledermøte Møtedato: Onsdag 02.09.09 Tid: Kl. 0830-1130 Sted: Schnitlergården, Styrerommet Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Innleid

Detaljer

MØTEREFERAT Ledermøte

MØTEREFERAT Ledermøte Dato: 09.12.09 Arkiv: MØTEREFERAT Ledermøte Møtedato: Onsdag 09.12.09 Tid: Kl. 0830-1130 Sted: Tilstede: Schnitlergården, Styrerommet - Trond Michael Andersen (møteleder - Prorektor Arnulf Omdal - Innleid

Detaljer

L-100/08 Godkjenning av referat fra ledermøte Kl https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=23268&language=0

L-100/08 Godkjenning av referat fra ledermøte Kl https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=23268&language=0 MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: 20.08.08 Møte nr: Tilstede: Kopi til: Rektor Trond Michael Andersen Prorektor Arnulf Omdal Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø Dekan AMMT,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 11/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 11/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 11/2006 INNKALLING Møtedato: 20.12.06 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15 Møtetidspunkt: Kl. 0900-1530 Saksliste: 073/2006: Oppnevning av utvalg - eksterne kandidater

Detaljer

MØTEREFERAT Ledermøte

MØTEREFERAT Ledermøte Dato: 09.09.09 Arkiv: MØTEREFERAT Ledermøte Møtedato: Onsdag 09.09.09 Tid: Kl. 0830-1130 Sted: Schnitlergården, Styrerommet Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Innleid

Detaljer

Saksliste: Saksnr. Sak Vedlegg L-042/09 Godkjenning av referat fra ledermøte av

Saksliste: Saksnr. Sak Vedlegg L-042/09 Godkjenning av referat fra ledermøte av MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: 18.02.2009 Møte nr: Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø - Dekan Hilde

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

Saksnr. Sak Vedlegg L-084/08 Godkjenning av referat fra ledermøte

Saksnr. Sak Vedlegg L-084/08 Godkjenning av referat fra ledermøte MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Toril Viken Haugen Dato: 04.06.08 Møte nr: Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Dekan Hilde Gade - Dekan Ove Gustafsson - stedfortreder

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 07/2005 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 07/2005 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 07/2005 PROTOKOLL Møtedato: 22. - 23. september 2005 Møtested: Rainbow Hotell Tingvold Park på Steinkjer Møtetidspunkt: 22.09.05 Kl. 1000 1930 - Styreseminar 23.09.05 Kl 0830 1400

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2014 Møtedato: Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 20.01.02 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 01/3352 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 5/2002 SAK: FASTSETTING AV OPPTAKSTALL STUDIEÅRET 2002/2003 Tidl.

Detaljer

MØTEREFERAT. Tilstede:

MØTEREFERAT. Tilstede: MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: 06.05.2009 Møte nr: Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Dekan Hilde Gade - Dekan Per Borgesen - Dekan

Detaljer

MØTEREFERAT Ledermøte

MØTEREFERAT Ledermøte Dato: 28.10.09 Arkiv: MØTEREFERAT Ledermøte Møtedato: Onsdag 28.10.09 Tid: Kl. 0830-1130 Sted: Schnitlergården, Styrerommet Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen (møteleder) - Prorektor Arnulf Omdal

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 Møtedato: kl 0830-1515 Møtested: Handelshøyskolen Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2008

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2008 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2008 Møtedato: 18. 19.06.08 Møtested: 18.06.08 - seminardag Møterom R304/305 i Retorten, Gunnerusgate 1, AFT, Kalvskinnet 19.06.08 - høgskolestyremøte Styrerommet,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 16.01.06 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 003/2006 SAK: FASTSETTING AV OPPTAKSTALL STUDIEÅRET 2006/2007 Tidl. sak(er):

Detaljer

Møtedato: 10. september. Møtested: Institutt for næringsmiddelfag, Tungaveien 32 møterom 2. etasje. Møtetidspunkt: Kl

Møtedato: 10. september. Møtested: Institutt for næringsmiddelfag, Tungaveien 32 møterom 2. etasje. Møtetidspunkt: Kl HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8/2003 PROTOKOLL Møtedato: 10. september. Møtested: Institutt for næringsmiddelfag, Tungaveien 32 møterom 2. etasje. Møtetidspunkt: Kl. 09.00 14.30. Til stede fra Høgskolestyret:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret. PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG kl

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret. PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG kl HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG 04.12.08 kl. 09.00-12.00 Sted: møterom i 4. etasje, Ranheimsveien 10 Til stede fra

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2015

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2015 KK PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2015 Møtedato: kl. 0900-1300 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen,

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL Møtedato: 19. mars. Møtested: Avdeling for helse- og sosialfag møterom K3 i sokkel. Møtetidspunkt: Kl. 12.15 14.15. Til stede fra Høgskolestyret: Rektor Torunn Klemp

Detaljer

MØTEREFERAT Ledermøte

MØTEREFERAT Ledermøte Dato: 03.02.10 Arkiv: MØTEREFERAT Ledermøte Møtedato: Onsdag 24.03.10 Tid: Kl. 0830-1100 Sted: Tilstede: Forfall: Andre: Schnitlergården, Styrerommet - Rektor Trond Michael Andersen (møteleder) - Prorektor

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2011

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2011 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2011 Møtedato: 15. og 16.06.11 Møtetidspunkt: 15.06 kl 1600-1900 16.06 kl 0900-1430, inkl lunsj 1130-1230 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Agenda: Tidspunkt Tema

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/616 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: 19.03.10 Tid: NB! 08.30 Sted: E 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Deltakere: avdelingsstyrets medlemmer, dekan og

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 160107 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 02/2001 SAK: FASTSETTING AV OPPTAKSTALL HØSTEN 2001 Tidl. sak(er): 64/97,

Detaljer

MØTE NR 8/2000 I HØGSKOLESTYRET 18. OKTOBER

MØTE NR 8/2000 I HØGSKOLESTYRET 18. OKTOBER PROTOKOLL MØTE NR 8/2000 I HØGSKOLESTYRET 18. OKTOBER Møtested: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk møterom E 402. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.10. Tilstede fra Høgskolestyret: Rektor Torunn Klemp Prorektor

Detaljer

L-125/08 Godkjenning av referat fra ledermøte https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=23955&language=0

L-125/08 Godkjenning av referat fra ledermøte https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=23955&language=0 MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: 24.09.08 Møte nr: Tilstede: Kopi til: Rektor Trond Michael Andersen Prorektor Arnulf Omdal Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø Dekan AMMT,

Detaljer

Oversikt over studietilbud ved HiST

Oversikt over studietilbud ved HiST Oversikt over studietilbud ved HiST Studieprogram Avdeling Studienivå Vekting Varighet 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor

Detaljer

Møtedato: 25. april Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje.

Møtedato: 25. april Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje. HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4/2001 INNKALLING Møtedato: 25. april 2001. Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.30. Kl. 09.00 kl 12.00: Styringsdialog

Detaljer

AVDELINGSSTYREMØTE AVDELING FOR SYKEPLEIE PROTOKOLL

AVDELINGSSTYREMØTE AVDELING FOR SYKEPLEIE PROTOKOLL ASP - Avdelingsstyremøte 02.10.07 Innkalling Møtedato: 02.10.07 Sted: Ranheimsveien 10, møterom 11 i 3.etg. Kl. 09.00-12.00 Styremedlemmer til stede: Helge Garåsen Anne Tveit Ingeborg Olaug Kamsvåg (fratrådte

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2006 INNKALLING Møtedato: 22. mars 2006 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30 Saksliste: 017/2006: Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 018/2006:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 05/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 05/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 05/2006 PROTOKOLL Møtedato: 3. mai 2006 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-14.30 Saksliste: 029/2006: Tilsetting i stilling som seksjonsdirektør ved

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL Dato: 28. februar 2001. Møtested: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk møterom E 402. Møtetidspunkt: Kl. 09.00 15.30. Tilstede fra Høgskole: Rektor Torunn Klemp

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 01/2007 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 01/2007 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2007 INNKALLING Møtedato: 31.01.2007 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15 Møtetidspunkt: Kl. 0900-1530 Orientering om de strategiske satsingsområdene ved HiST:

Detaljer

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.01.10 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/10 Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen

Detaljer

AVDELINGSSTYREMØTE AVDELING FOR SYKEPLEIE PROTOKOLL

AVDELINGSSTYREMØTE AVDELING FOR SYKEPLEIE PROTOKOLL ASP - Avdelingsstyremøte 15.04.08 Innkalling Møtedato: 15.04.08 Sted: Ranheimsveien 10, møterom 11 i 3.etg. Kl. 09.00-12.00 Styremedlemmer og varamedlemmer til stede: Helge Garåsen Anne Tveit Thor Olaf

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8 PROTOKOLL. Møtedato: 13. oktober 2004 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt:

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8 PROTOKOLL. Møtedato: 13. oktober 2004 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8 PROTOKOLL Møtedato: 13. oktober 2004 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: 09.00-13.30 Til stede fra Høgskolestyret: Torunn Klemp Margaret Lian Knutsen Oddrun

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

Trøndelags Europakontor, Brussel. Tidspunkt Tema Møtedeltagere Styrets medlemmer, rektoratet og Pause

Trøndelags Europakontor, Brussel. Tidspunkt Tema Møtedeltagere Styrets medlemmer, rektoratet og Pause /KK PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2012 Møtedato: Styremøte kl. 1200-1700 ihht. sakliste Møtested: Trøndelags Europakontor, Brussel Agenda: Tidspunkt Tema Møtedeltagere Kl 1215-1720 I hht saksliste

Detaljer

1. Forslag til vedtak

1. Forslag til vedtak 1. Forslag til vedtak 1. Høgskolestyret vedtar å opprette følgende bevilgningsfinansierte utdanning: a) Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning (180 sp) b) Master i medisinsk MR-avbildning (120 sp) c)

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.12.2005 15.12.05/KK I:Avdstyre/2005/protokoll/apro0612.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Tilstede

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Til: Høgskolestyret. O-sak HS-O-06/15 Årsrapport skikkethetsnemnda Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Til: Høgskolestyret. O-sak HS-O-06/15 Årsrapport skikkethetsnemnda Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Studiedirektøren O-sak HS-O-06/15 Årsrapport skikkethetsnemnda 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Skikkethetsnemnda

Detaljer

Møtedato: 15. oktober Møtested: Teknobyen, Abels gate 5, Konferanseavdelingen, 2. etasje, møterom Sirkuss. Møtetidspunkt: Kl

Møtedato: 15. oktober Møtested: Teknobyen, Abels gate 5, Konferanseavdelingen, 2. etasje, møterom Sirkuss. Møtetidspunkt: Kl HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 9 PROTOKOLL Møtedato: 15. oktober 2003. Møtested: Teknobyen, Abels gate 5, Konferanseavdelingen, 2. etasje, møterom Sirkuss. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.30. Til stede fra Høgskolestyret:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret HS-V-019/09. Referatsaker. Saksframlegg Dato: 20.04.2009. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret HS-V-019/09. Referatsaker. Saksframlegg Dato: 20.04.2009. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Saksframlegg Dato: 20.04.2009 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-019/09 Saksbehandler/-sted: Helene Muri Skalmerås, LED Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen Trondheimsregionen 27.04.2012 Kort om HiST Norges nest største høgskole 8000 studenter 750 ansatte 1600 kandidater/år En bred profesjonshøgskole i utvikling og vekst En rekke flere mastertilbud Doktorgradsakkreditering

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2004 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/143 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002/2004 SAK: TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

arkiv og samlingsforvaltning (IGA) Institutt for grunnskolelærerutdanning

arkiv og samlingsforvaltning (IGA) Institutt for grunnskolelærerutdanning Høgskolestyret Kari Kjenndalen Rektor Helge Klungland FoU Stab Prorektor forskning og innovasjon Monica Lillefjell Prorektor utdanning Svanhild Schønberg Kommunikasjon Morten Thoresen Seksjon for studier

Detaljer

Link Kl L-070/09 Rektor orienterer Kl L-071/09 Protokoll fra HS-møte 01/09,

Link Kl L-070/09 Rektor orienterer Kl L-071/09 Protokoll fra HS-møte 01/09, MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: 18.03.2009 Møte nr: Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Dekan Hilde Gade - Dekan Sissel Ravnsborg - Dekan

Detaljer

Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter. Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall

Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter. Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall totalt ved AHS Mann 224 45,3 % Audiograf 7 1,4 % 9,2 % Kvinne 270 54,7 % Barnevernspedagog 6 1,2

Detaljer

Høgskolestyrets rolle og funksjon.

Høgskolestyrets rolle og funksjon. Høgskolestyrets rolle og funksjon Hva styrer vår virksomhet? Generelle lover og forskrifter for statlig virksomhet Universitets- og høgskoleloven Forskrifter og regelverk NOKUT Økonomireglement i staten

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Arkiv: 15/01592 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: 05.06.2015 Tid: 09.00 Sted: Bispegata 9B, 3. etasje Til avdelingsstyrets representanter: Produksjonsdirektør Eileen Andersen

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. PROTOKOLL 2. mars 2004

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. PROTOKOLL 2. mars 2004 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. PROTOKOLL 2. mars 2004 0203/KK I:Avdstyre/2004/protokoll/apro0203.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 02. MARS 2004 Tilstede fra Avdelingsstyret:

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Identitetsprosjektet er et av fire delprosjekter under DigInfo (Utvikling av nettet som kommunikasjons- og læringsplattform).

Identitetsprosjektet er et av fire delprosjekter under DigInfo (Utvikling av nettet som kommunikasjons- og læringsplattform). Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 14.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-O-014/08 HS-O-014/2008 Identitetsprosjektet ved HiST Saksbehandler/-sted: Christel Vindenes,

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 12.11.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

MØTEREFERAT Ledermøte

MØTEREFERAT Ledermøte Dato: 26.08.09 Arkiv: MØTEREFERAT Ledermøte Møtedato: Tirsdag 26.08.09 Tid: Kl. 0830-1130 Sted: Schnitlergården, Styrerommet Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Økonomidirektør

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2015, ekstraord.

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2015, ekstraord. /KK PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2015, ekstraord. Møtedato: Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-37/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som prorektor og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 9.april 2003 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 02/0152-400 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 36/2003 SAK: Benevning på grader, utskrift av vitnemål

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje Avdelingsstyremøte nr. 1/2007 Møtedato: 18. januar 2007 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82 Møtetidspunkt: 12.30 15.30 Saksliste: Sak 01/2007 Sak 02/2007 Sak 03/2007 Sak 04/2007 Sak 05/2007 Sak 06/2007 Sak

Detaljer

Vedtakssak Dato: 26.11.10

Vedtakssak Dato: 26.11.10 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 26.11.10 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-043/10 Budsjettfordeling 2011 Års- og langtidsplan 2011-2013 Opptakstall 2011 Budsjettforslag

Detaljer

Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt:

Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt: Avdelingsstyremøte nr. 3/2009 Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt: 12.30 15.30 Saksliste: Sak 13/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 8. april 2008

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 8. april 2008 PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 8. april 2008 Tilstede fra Avdelingsstyret: Styreleder Anne Bakken Ekstern representant Lasse Arntsen Faglig representant Frode Rønning Faglig representant Astri Holm

Detaljer