Added Value. Mer verdi gjennom rådgivning, opplæring, vekst og utvikling. Added Value Norge AS Vestre Rosten 88 B, 7075 TILLER Org.nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Added Value. Mer verdi gjennom rådgivning, opplæring, vekst og utvikling. Added Value Norge AS Vestre Rosten 88 B, 7075 TILLER Org.nr."

Transkript

1 Side 1 av 16

2 HVA TILBYR VI? Vår målsetting er mer verdi gjennom opplæring, rådgivning, vekst og utvikling. Vi tilbyr attraktive fagkurs som tilrettelegges direkte for den enkelte deltaker eller bedrift. Kursene gir ny kunnskap som åpner for økt ansvar og medvirkning for den enkelte i arbeidslivet. Dette er en ypperlig mulighet til å utvide din kompetanse innenfor de fagområder som er relevant for deg. Kurs og tilbud i katalogen: Kontor- og regnskaps medarbeider... 4 Anlegg, lager og logistikk... 5 Butikk, salg og service... 6 Assistent i barnehage, skole og SFO... 7 Assistent i pleie- og omsorg... 8 Individuell dataopplæring... 9 Økonomisk rådgivning for privat personer Etablererkurs Helse, miljø og sikkerhet - HMS Individuell karriereveiledning og jobbsøk Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kartlegging av lese-, regne- og skrivevansker Datakurs innen Microsoft Office pakken Utleie av kursrom BESKRIVELSE Vi har fokus på mestring hos hver deltaker, og for å kunne oppnå dette er det avgjørende å legge opp løpet ut fra den enkeltes forutsetninger. Våre deltakere kan være svært ulike med hensyn til språk, kultur, religion, helse, utdanningsbakgrunn, etnisk opprinnelse, yrkeserfaring, kjønn og alder. Dette er faktorer vi tar hensyn til ved å skreddersy våre tilbud. Side 2 av 16

3 TRINN 1: Kartlegging Vi benytter ulike verktøy for å avdekke deltakernes behov for økt kompetanse. Med utgangspunkt i kartleggingen, utformes målrettede og effektive kurs og andre tiltak. Resultatet av kartleggingen kan ofte gi økt motivasjon for egen læring! For deltakere på vei inn i eller tilbake til arbeidslivet, kan kartlegging være nyttig for valg av kurs, utdanning og yrkesretninger. TRINN 2: Teori Teoridelen foregår i utgangspunktet ved våre lokaler på Vestre Rosten. Der det er aktuelt, kan teoridelen foregå ute i en bedrift. Bedriftskurs kan gjerne gjennomføres ute hos kunden om ønskelig. TRINN 3: Fagutprøving Under teoridelen får deltakeren individuelle veiledningssamtaler hvor deltakeren får kartlagt sine ønsker for yrkesutprøving. Rådgiveren kan bistå deltakeren i å kontakte aktuelle arbeidsgivere for å finne fagutprøvingsplass hvor deltakeren får yrkeserfaring ut fra fagopplæringen den har deltatt på. Under fagutprøvingen har rådgiveren fortløpende oppfølging av deltaker og arbeidsgiver for å kartlegge utviklingen/egnetheten av fagutprøvingen. TRINN 4: For individuelle deltakere er målet å oppnå økt kompetanse og/eller lønnet arbeid. For bedrifter er målet å oppnå kompetanseheving og effektivisering. Trinn 1: Kartlegging Trinn 2: Teori Trinn 3: Fagutprøving Trinn 4: For individuelle deltakere følges alle trinn som vist i figuren over. Fagutprøving er ikke aktuelt ved bedriftskurs. Side 3 av 16

4 Kontor- og regnskaps medarbeider : Kurset er tilpasset voksne som har lyst til å jobbe med kontoradministrative arbeidsoppgaver. Ved å tilegne seg grunnleggende regnskapsforståelsen og benytte data som arbeidsverktøy vil man lett kunne tilnærme seg arbeidslivet via offentlig eller privat virksomheter. : et i kurset er i tråd med bedrifters behov for kompetanse og er en framtidsrettet, kort utdanningsvei. I kurset legges det vekt på kontor- og administrasjonsfunksjoner som: Intern- og ekstern service Innføring i avstemmingsrutiner Praktisk bruk av data som kontorverktøy Arbeidslivets spilleregler Post- og arkivarbeid Saksbehandling Innføring i norske standarder Arbeidsgiveravgift og moms Bokføring Fakturering Balanse Bilagshåndtering Kurset vil ha en teoretisk og praktisk tilnærming, hvor man benytter seg av fagbøker, oppgaveløsning og innføring i data som arbeidsverktøy. Kursdeltakerne bør ha grunnleggende dataferdigheter for å få fullt utbytte av kurset. Side 4 av 16

5 Anlegg, lager og logistikk Man skal etter endt kurs kjenne til oppbyggingen og drift av ulike terminaltyper og terminalfunksjoner, ha kjennskap til forskjellige transportmidler som benyttes i bransjen, få kunnskap om godsbehandling, samt få : Sertifisering av stropper og anhuker Sertifisering av Truck og teleskoptruck (T1-T4+C1-C2) Sertifisering av Arbeidsutstyr og personløftere A-B-C et i kurset skal være i tråd med bedrifters behov for kompetanse og være en framtidsrettet, kort utdanningsvei Hva er logistikk- og lagerarbeid Terminallære Godsbehandling Lagerfunksjon Kollektivtransport Oppbygging og drift Godstransport Intern og ekstern service og kundebehandling Terminalbehandling IT i transport- og logistikkbransjen Hospiteringsverksted Ulike terminalfunksjoner Kurset vil ha både teoretisk og praktisk tilnærming, hvor man benytter seg av fagbøker, oppgaveløsning, observasjon, data, bedriftsbesøk, m.m. Truckførerkurset gjennomføres i samarbeid med Pilot Utleie AS. Side 5 av 16

6 Butikk, salg og service Kurset skal gi grunnleggende innføring i butikk, salg og service. En viktig målsetning er at man får et bevisst forhold til seg selv som selger og kundebehandler, og at man blir tryggere i situasjoner som krever oppsøkende virksomhet. Hva er salg? Butikkmedarbeiderens rolle Salgets formål Selgerroller Service Lover og regler Kundehandling Etikk, svinn Kommunikasjon Presentasjonsteknikk Det vil bli benyttet kursinstruktører som har lang og bred erfaring innen butikk, salg og service. Man vil spesielt legge vekt på ulike presentasjonsteknikker med det formål å gjøre kursdeltakerne tryggere i situasjoner som krever utadrettet virksomhet. Side 6 av 16

7 Assistent i barnehage, skole og SFO et for kurset er å gi kursdeltakerne innføring i teoretisk og praktisk pedagogikk, for assistenter i arbeid med barn. Assistentens rolle i barnehagen/sfo/skole Barns utvikling Barn med særlige behov Mobbing Førstehjelp Samarbeid skole/barnehage, familie og hjem Barns lek og læring Besøke aktuelle arbeidsplasser All teori vil bli gjennomgått av en kursinstruktør som har bred arbeidserfaring innen barnehage/sfo/skole. Kurset vil ha en praktisk tilnærming hvor kursdeltakerne vil få muligheten til å besøke aktuelle arbeidsplasser for å få et nærmere innblikk i hva dette arbeidet innebærer. Side 7 av 16

8 Assistent i pleie- og omsorg et for kurset er å gi assistentene grunnkompetanse til å takle de utfordringer assistentene møter i arbeidet med mennesker med ulike pleie- og omsorgsbehov. Assistentens rolle Arbeidsmiljø og kulturforskjeller Pasienter og brukere av helsetjenester Brukeren i sentrum Helsepleiende, forebyggende og rehabiliterende helse- og pleietiltak Hvordan ivareta brukeren i et stramt tidsskjema? Hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper Etiske prinsipper innen helse og omsorg Kommunikasjon og holdninger Journalføring, rapportering og dokumentasjon Førstehjelp : All teori vil bli gjennomgått av en kursinstruktør som har bred arbeidserfaring innen pleieog omsorgssektoren. Kurset vil ha en både en teoretisk og en praktisk tilnærming hvor kursdeltakerne vil få muligheten til å besøke aktuelle arbeidsplasser for å få et nærmere innblikk i hva dette arbeidet innebærer. Side 8 av 16

9 Kurs uten fagutprøving Individuell dataopplæring et er at opplæringen skal oppleves både matnyttig og meningsfull for den enkelte. Opplæringen tilpasses den enkeltes nivå og forutsetninger og skreddersys ut fra hva deltaker/bedrift har ønske og behov for å lære. Individuell dataopplæring passer både for de som har lite eller ingen forkunnskaper innen bruk av data, samt de som har behov for opplæring på høyere nivå. IT-forståelse Windows: Oppstart, praktisk bruk inkl. bruk av mus og tastatur Tekstbehandlingsprogram Word: Innskrift, redigering, formatering, utskrift Filbehandling Windows Utforsker: Få oversikt over og arbeide med filer og mapper Internett Internet Explorer: Praktisk bruk, muligheter E-post Outlook: Sende/motta meldinger, svare på meldinger, kalender Bruk av privat web epost Presentasjonsprogram PowerPoint: lage presentasjoner Regnskapsprogram Innføring i UNI Micro Det foretas kompetansekartlegging som danner grunnlaget for det individuelle opplæringsløpet. Opplæringen skreddersys ut fra den enkelte kursdeltakers ønsker og behov. Undervisningen gjennomføres i hovedsak 1 til 1, som innebærer at kursdeltakeren får instruktøren for seg selv. Side 9 av 16

10 Økonomisk rådgivning for privat personer Hovedmål er å skape trygghet og interesse hos den enkelte til å ta et mer aktivt eierskap i sin egen økonomi. Personer som av ulike årsaker har økonomiske utfordringer får dermed hjelp til å få kontroll. Økonomisk rådgivning er et ikke-moraliserende kurs i personlig økonomi, og fokuserer på penger, helse, livskvalitet og valg. et med kurset er å bli kjent med egen økonomi, og utarbeide personlig budsjett og økonomisk plan for året. Kurset gir kunnskap og økt forståelse for effektivt å håndtere og mestre sin økonomi. Kursene er løsningsfokuserte med individuell oppgaveløsning og veiledning. Deltakeren jobber med sin egen økonomi, slik at kurset blir konkret og personlig. Kurset hjelper deltakeren å finne fram egne ressurser og nyttiggjør seg dem i undervisningen. Deltakeren lærer seg å håndtere kvitteringer og arkivere disse på en oversiktlig og hensiktsmessig måte. Læremateriellet består av egen arbeidsbok, husholdningsregnskap og årsbudsjett. Undervisningsformen er individuell, og vil foregå over 7-15 timer. Kurset kan gjennomføres på ettermiddags-/kveldstid. Side 10 av 16

11 Etablererkurs Kursets mål er å gjøre drømmen om egen virksomhet virkelighet. Gjennom individuell veiledning og opplæring skal kurset gi tilstrekkelig innsikt og kunnskap om hvordan man etablerer egen virksomhet, og hvordan man kan gjøre denne levedyktig. Kurset er også velegnet for allerede etablerte bedrifter som trenger råd og veiledning i en oppstartsfase. Fagopplæringen skreddersys ut fra nivå, behov, interesser og forutsetninger. Lovdata; Hva skal til i oppstart, og hva kreves juridisk av deg som eier/daglig leder. Patent, merkevare, mønsterbeskyttelse og domeneregistrering Økonomiforståelse, budsjetter og regnskap. Likviditet og likviditetsstyring Marked og strategi Egenmotivasjon Markedsplanlegging og bransjekunnskap Praktiske oppgaver Utarbeidelse av forretningsplan Nettverksbygging Presentasjonsteknikk Oversikt over sentrale emner i aksjeloven, avtaleloven og kjøpsloven Praktisk arbeidsplan og loggføring av aktivitet Arbeid med eget budsjett på pc Salg- og kundebehandling Valg av selskapsform, aksjeselskap og ansvarlig selskapsform. Sluttføring av planen Utfylling av skjemaer for registrering av selskap Ved hjelp av erfarne kursholdere skal deltakerne oppnå økt kunnskap ved å benytte PC som det største arbeidsverktøyet. Gruppebaserte oppgaver benyttes i læring om kundebehandling, service og nettverksbygging. Side 11 av 16

12 Helse, miljø og sikkerhet - HMS Øke kunnskap om HMS-arbeidet, og viktigheten av dette. Deltakerne skal oppnå kjennskap til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), samt andre lovverk som er aktuelle for den enkelte deltaker. et i modulen er basert på Arbeidstilsynet krav til HMS-arbeid, og inneholder: Hva er Helse, miljø og sikkerhet. Roller i HMS-arbeidet Organisering og tilrettelegging av arbeidet Krav til systematisk HMS-arbeid Lovverk og forskrift Risikokartlegging og plan Oppbygging av internkontroll perm Det benyttes PC i arbeidet med å bygge opp kompetanse rundt HMS-arbeid. Kursinstruktøren veileder, rådgiver, og bistår i arbeidet med økt kompetanse, og det vil bli gruppeoppgaver i tillegg til enkeltveiledning. Arbeidssituasjonen: Utstyr, plass, bevegelser, belastning Fysisk Miljø: Belysning, luft, klima, støy. Kjemisk/ytre miljø: Gass, røyk, kjemikalier Arbeidsmiljø: samarbeid, organisering, stress Psykososialt: Lønn, ansvar, opplæring Side 12 av 16

13 Individuell karriereveiledning og jobbsøk. Få ny arbeidsmulighet ved å bruke kartleggingen som er utført under veiledningen, og få økt kompetanse som jobbsøker slik at man lettere kan komme ut i lønnet arbeid. Individuell veiledning innen karriere og jobbsøk. Kompetansekartlegging Interessekartlegging Kartlegge motivasjon, ønsker, og behov Avklare fremtidsmuligheter for valg av yrke, eller eventuelt kurs/utdanning Hvordan skrive CV og søknadsbrev Jobbintervjuet Veilederne er sertifiserte i samtaleverktøyet VIP24 og benytter dette i veiledningen. Deltakeren får økt bevissthet om egne styrker og muligheter i jobb, studier og fritid. Veilederen fremmer motivasjonen ved å fokusere på muligheter og mestring. Side 13 av 16

14 Basiskompetanse i arbeidslivet - BKA Vi kan bistå bedrifter som ønsker å oppgradere sine arbeidstakere ved å legge til rette for praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, matematikk og data. Bedrifter har mulighet for å søke om midler for denne opplæringen via Nasjonalt Fagorgan for Kompetansepolitikk - VOX. gruppe for opplæringen Midlene skal gå til kurs for voksne arbeidstakere, primært de med kort formell utdanning, som ønsker å styrke sine grunnleggende ferdigheter. Hvem kan søke? Private eller offentlige virksomheter i samarbeid med en kurstilbyder Kurstilbydere i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet Organisasjoner i arbeidslivet i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet og en kurstilbyder Næringsforeninger i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet og en kurstilbyder Vox anbefaler virksomheter og kurstilbydere å inngå avtale for å avklare hvem som har ansvar for hva. Added Value har sertifiserte instruktører med lang erfaring i søkeprosessen for slike midler og gjennomføring. Side 14 av 16

15 Vi kan også tilby: Kartlegging av lese-, regne- og skrivevansker Dette kan brukes for å avdekke eventuelle behov for opptrening og tilrettelegging. Dernest er målsettingen å anbefale hensiktsmessige tiltak for å styrke mulighetene for videre arbeidsdeltagelse. Vi har ansatt lærere med spesialisering innen lese- og skriveferdigheter samt ulike dataverktøy. Opplæringen kan foregå individuelt eller i klasse, med bruk av PC men egnede støtteprogrammer. Datakurs innen Microsoft Office pakken Microsoft Office er det mest utbredte kontorstøttestøtteverktøyet i verden. Vi har instruktører med lang erfaring i bedriftsopplæring på produktene i Office pakken, fra grunnleggende til avansert nivå. Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Access Vi kan kartlegge behov og tilby skreddersydd opplæring Opplæringen kan gjøres i våre lokaler eller ute i bedrift Vi har mobile kursrom i form av datamaskiner, projektorer, rutere og skrivere Utleie av kursrom Våre lokaler ligger sentralt på Vestre Rosten, like ved 3T på Rosten. Vi kan tilby kursrom med PCer og projektorer, samt bevertning og bespisning. Det er gode kollektiv forbindelser, og gratis parkering Lokalene er trivelige, og vi har lang erfaring med kurs og seminarer Side 15 av 16

16 Vi utarbeider stadig nye kurs, følg med på våre hjemmesider: Velkommen til å kontakte oss! Added Value / På Rett Kjøl AS Vestre Rosten 88 B 7075 Tiller Tlf Sammen skreddersyr vi løsningen tilpasset deltakerens eller bedriftens behov! Opptakskrav, varighet og pris oppgis ved forespørsel. Ring oss nå! Side 16 av 16

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL www.aof-haugaland.no Ta kontakt med en av oss i administrasjonen: Sigmund Fosse Daglig leder sigmund.fosse@aof.no Tlf.: 52 70 90 06 Mob.: 901 66 730 Besøksadresse: DreierGaarden,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL. BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan?

DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL. BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan? DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan? Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket Et opplegg for studiering Bakgrunn

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer