REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015"

Transkript

1 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud (Tilstede) Fagansvarlig: Markedsføringsansvarlig: Velferdsansvarlig: Internasjonalt ansvarlig: Kenneth Eriksen Haneboe-Hemsley (Tilstede) Informasjons og kommunikasjonsansvarlig: Tilstede 17 stk Saksliste: Sak 00a/2015 Godkjenning av innkalling og referat Godkjent Sak 00b/2015 Orienteringer Nytt fra Studentparlamentet Nytt fra andre Studentråd Nytt fra Studentrådet Nytt fra Studentsamfunnet Nytt fra komiteene Nytt fra Studentsamskipnadene Nytt fra HBV o Referat fra Kvalitetsrådsstyre. Sak:28/2015 Presentasjon av nytt styre og rekruttering Nytt styre ved HUT er: Leder: Therese Johansen Nestleder: Lena Fløtterud 1

2 Internasjonalt ansvarlig: Kenneth Eriksen Haneboe-Hemsley. Vi mangler fortsatt fire verv. Spurte om forslag til hvordan vi kan rekruttere flere til å stille til valg i Studentparlamentet. Forslag som kom inn var: Mer informasjon som kan gis ut til studentene om hva Studentparlamentet gjør og hva de ulike jobbene går ut på. I form av en film f.eks. Sak:29/ Fadderrekrutering Forslag til hvordan vi kan rekruttere faddere: -Gi ut iformasjon om hva som foreventes av deg som fadder, hvor mye tid det tar og hva man gjør når man er fadder. -Bli fadder og verve vennene sine. -Gode for å være fadder. - Komme innom i klassene. Sak:30/2015 Nye rutiner for utsatt eksamen Vi fikk besøk av Vibeke Bredal som informerte om nye rutniner for utsatt eksamen. Forslaget var at eksamner som må tas opp av ulike årssaker skal skjer i uke 8 og uke 40, slik at de er lagt utenfor andre eksamensperioder. Ønsker tilbakemelding på forslaget. Referat ligger vedlagt. Sak:31/2015 Beste foreleser Vi ønsker å dele ut en oppmerksomhet til beste forelsere. Snakk med klassen med og send inn forslaget med navn til: innen 1.mai. Det vil bli en avstemning på nett for alle Hut-studenter. Sak:32/ Eventuelt andre saker Det er tre stykker som skal på programråd. Her blir blant annet strukturen på studieløpet, eksamensformer og praksis tatt opp. Har dere noen saker dere ønsker at skal bli tatt opp på disse møtene send mail til: BLU PPU GLU 1-7 Forslag til fadderuka: -Burde gjøres på en annen måte da det kommer til årsstudier, fordi det er vanskelig å svare på spørsmål når man har fadderbarn som går andre løp enn hva en selv går. -Oppfordre klassene til å bli faddere. -Informasjon tidlig i høstsemestret rekrutere gjennom hele året. -Evaluering av fadderuka for nye studenter. -Fadderne gi tilbakemelding. 2

3 Vedlegg 1 HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Referat ledergruppa Tilstede: Kristin Barstad, Bjørn Flatås, Tone Strøm, Bent Kristiansen, Geir Salvesen, Jørn Nyberg, Thor K Sanna, Ragnhild Evensen og Vibeke Bredahl (referent) Therese Johansen og Kristian Tornås (Kvalitetsråd) Ikke tilstede: Piotr Garbacz Dato: 8. april 2015, Campus Vestfold Agenda Kvalitetsråd 1. Gjennomgang av HUTs organisasjon og programledelse. 2. Kvalitetsrapporten til orientering. 3. Kristian Tornås stiller som ny nestleder i AU (Arbeidsutvalget), skal ha hovedarbeid med å øke oppslutningen. Gjennomgang av ulike utfordringer og forslag: a. Studentparlamentet er blitt for introverte, synliggjør ikke hva de gjør. b. Dårlig oppslutning på tillitsvalgsmøtene. Kun 20-30% av de tillitsvalgte 14/15 har vært nok tilstede for at de kan få tillitsvalgtattest. c. Sakene kommer ikke fra studentene, men fra Studentparlamentet. d. Merkbart reduksjon i engasjementet etter fusjon e. Mindre dialog med fakultetsledelsen etter HBV. HUT-ledelsen er mye borte. f. Kan ledergruppa bistå studentrådene med rekruttering og engasjement? g. Studentrådene må bygge kultur for samarbeid mellom campusene. h. Studentene ønsker faste Kvalitetsrådstidspunkt. Skal vi ha felles Kvalitetsråd på de to campusene? i. Ledergruppa har veldig god erfaring av studentengasjement i Programrådene. j. Hvilke saker vil engasjere studenter? i. En sak som engasjerer studenter er læringskultur og arbeid mot mobbing. ii. Opptatt av at alle studenter skal ha det bra. Nå er det mye frustrasjon, i dag mangler det som var av godt engasjement ved HiVe. iii. En arbeidsgruppe som arbeider med en skisse til en plan for å skape engasjement blant studenter og rekruttere til studentråd; Vibeke, Bent, Therese, Bjørn og Kristian. Vibeke kaller inn til første møte. iv. Demokratitid er onsdag etter kl. 13:00. Alle program skal overholde dette. Instituttledere og 3

4 studiekoordinatorer/studieveiledere må sørge for dette når timeplanen legges. 4. Rutine for ny eksamen HUT. Rask informasjon om rutinen. Tilbakemelding fra studentene sendes til Vibeke Bredahl 5. Skriftlig orientering av høringssvar på behovet for GLU 5-10 til Rammeplansutvalget til ny lærerutdanning. 4

5 Vedlegg 2 RUTINE NY EKSAMEN HUT Gjeldende fra høstsemesteret 2015 Avvikling av ny eksamen HUT har i dag ulike rutiner knyttet til avvikling av ny eksamen på våre 3 campus. Dette er en beskrivelse av en felles rutine som skal gjelde for HUT studenter på alle campus. Studenten har rett til å ta opp en eksamen inntil 2 ganger, i tillegg til første ordinære eksamensavvikling - totalt inntil 3 eksamensforsøk, uansett om eksamen er bestått eller ikke. Studentenes rettigheter på ny eksamen er knyttet til årsaken til at studentene ikke har bestått eksamen: 1) ny eksamen i påfølgende semester utløst av en stryk eller gyldig fravær (legeerklæring) ved ordinær eksamen 2) ny eksamen tatt med ordinær eksamensavvikling i nytt kull. For HUT vil disse to fra høsten 2015 skilles ad. 1) Ny eksamen i påfølgende semester er utløst av en stryk eller gyldig fravær ved ordinær eksamen: Fakultetet ønsker å tilrettelegge for at studenter med stryk eller gyldig fravær raskt skal få anledning til å ferdigstille emnet, og fortsette med nye emner i nytt semester. Både studenter og faglærere blir da ferdige med eksamensavviklinger på gjeldende emneplan. Studentene får ikke anledning til å ta ny eksamen i påfølgende semester i samme eksamensperiode som ordinær eksamen avvikles. a. Når det er klart at en ordinær eksamen har hatt stryk eller gyldig fravær, oppretter studieadministrasjonen en ny eksamen i Studentweb. Denne melder studentene seg opp til selv, via Studentweb (registreres som «Ny eksamen» i FS b. Ny eksamen gjennomføres i påfølgende semester innenfor periodene for kontinuasjonseksamen, som er kunngjort i akademisk kalender. c. Frist for oppmelding til ny eksamen i påfølgende semester kunngjøres på Studentweb. d. Dersom en ny eksamen i påfølgende semester utløses (det finnes en stryk eller legeerklæring), vil også andre kvalifiserte studenter; med ønske om å forbedre karakter, kunne få ta eksamen. Det forutsettes at eventuelle obligatoriske arbeidskrav er godkjent før studenten får avlegge eksamen. 2) Ny eksamen tatt med ordinær eksamensavvikling i nytt kull. Når et emne går ordinært, vil studenter fra tidligere kull, kunne melde seg opp til ny eksamen sammen med nytt kull. Dette gjelder for alle studenter; stryk, gyldig fravær, forbedring av karakter, og for studenter som har fullført manglende obligatorikk. Det som er viktig å merke seg, er at disse studentene går opp etter den til enhver tid gjeldende emneplan, og må da forholde seg til eventuelle endringer i emneplan og eksamensform. Det er studentens plikt til å holde seg orientert om hvilken emneplan som gjelder ved senere oppmelding til et emne. a. Studenter som ønsker å melde seg opp til ny eksamen sammen med ordinære studenter i nytt studiekull, skal melde seg opp på Studentweb, på vurderingsenheten for ordinær eksamen. Studieadministrasjonen vil etter at oppmeldingsfristen er utgått, sjekke om alle studenter er kvalifisert til ny eksamen med nytt studiekull. Ny eksamen gjennomføres da sammen med ordinær eksamen for nytt studiekull i gjeldende eksamensperiode, fastsatt i akademisk kalender. Frist for oppmelding til ny eksamen tatt med ordinær 5

6 eksamensavvikling i nytt kull er den samme som ved ordinær eksamen, 15. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret. Unntakene Bachelor- og masteroppgave: Har kun én mulighet for ny eksamen dvs. totalt kun to eksamensforsøk. I følge dagens forskrift ved HBV skal ny BA oppgave leveres i påfølgende semester. Her vil det bli en endring, så ved HUT tillater vi at studenter leverer ny BA oppgave sammen med nytt ordinært kull. Praksis: Utgåtte emner: Det er kun anledning til å ta opp praksis én gang dersom en student stryker i praksis. Fakultetsadministrasjonen og studieprogramledelsen er alltid involvert i slike saker. Dersom et emnet utgår fra fakultetets studieportefølje forplikter fakultetet å igangsette ny eksamen i påfølgende semester for alle aktuelle kandidater (stryk, gyldig fravær, manglende obligatorikk, forbedring av karakter). Etter dette, er fakultetet forpliktet til å gjennomføre eksamen i emnet en siste gang (ett år etter at emnet gikk siste gang ordinært) dersom det fortsatt finnes studenter med stryk eller gyldig fravær. Studier med progresjonskrav: For studier med progresjonskrav, er det anledning til å gjennomføre eksamen før studiestart, dersom det er åpnet for dette i studieplanen til studieprogrammet (dvs. i august og ultimo desember/januar). 6

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer