Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier."

Transkript

1 Referat Dato: Saksnr./arkivnr.: STU 14/44 Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Tid: Torsdag 15. mai 2014 kl Sted: Rom FG465 i Pilestredet. Til stede: Forfall: STU 14/41 Finn Aarsæther, Steinar Brattenborg, Jan-Erik Heimdal, Vibeke Seland Ramm, Tove Steig, Therese Eia Lerøen, Hedda Eia Vestad, Anne Waldrop (faglærer i utviklingsstudier), Petter Lindstad (saksbehandler) og Hege Hovda (saksbehandler og referent). Elena Tkachenko, Hanne Skaaden og Joachim Irgens. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent. STU 14/42 Godkjenning av referat fra møtet i studieutvalget 10. april Referatet ble godkjent. STU 14/30 Godkjenning av emneplaner for 2. studieår i bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning heltid: kunnskapsområdene språk, tekst og matematikk (20 stp.), samfunn, religion, livssyn og etikk (20 stp.) og emneplaner for forsterkning i kunnskapsområdene språk, tekst og matematikk (20 stp.), kunst, kultur og kreativitet (20 stp.) og natur, helse og bevegelse (20 stp.). Emneplan for kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk (20 stp.): Side 3 Innhold. På punkt nr. 5 bør overskriften omformuleres til «Overgang fra barnehage til skole», «Overgang mellom barnehage og skole» eller «Overgang barnehage - skole». Dette må da også rettes opp i første kulepunkt under «Generell Høgskolen i Oslo og Akershus Postadresse: PB. 4 St. Olavsplass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 46. Telefon: ,

2 kompetanse» i kapittelet «Læringsutbytte». Dersom «Praksisframlegg» i siste kulepunkt er et innhold, bør dette presiseres. Side 4 Arbeids- og undervisningsformer. I andre avsnitt: «IKT og selvstudium» bør tas ut, dette er ikke læringsarenaer. tredje semester. Side 4-5 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse. På punkt 1, hva er det individuell skriftlig kunnskapsprøve i? Dette må settes inn. På punkt 2, setningen «Dersom det ikke kan dannes en gruppe, gjennomføres arbeidskravet individuelt» kan oppfattes som at det nærmest er valgfritt om det er gruppearbeid eller ei. Dette må presiseres, for eksempel med «I særskilte tilfeller kan det avtales med faglærer at arbeidskravet gjennomføres individuelt». På punkt 4, hva er det faglige innholdet? Er det barns samtaleferdigheter og refleksjonen rundt dette? Det må presiseres. Side 5-9 Pensum. Det må ryddes i pensumlisten. Emneplan for kunnskapsområdet samfunn, religion, livssyn og etikk (20 stp.): vårsemesteret. Side 4 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse. På punkt 1, setningen «Dersom det ikke kan dannes en gruppe, gjennomføres arbeidskravet individuelt» kan oppfattes som at det nærmest er valgfritt om det er gruppearbeid eller ei. Dette må presiseres, for eksempel med «I særskilte tilfeller kan det avtales med faglærer at arbeidskravet gjennomføres individuelt». På punkt 4, hva er omfanget på arbeidskravet «Et obligatorisk kurs i barnevern»? Er kravet minimum 70 % tilstedeværelse, jf. kapittelet «Tilstedeværelse i undervisning» på side 12 i programplanen? Emneplan for forsterkning i kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk (20 stp.): Side 1 Forsiden. Emneplanen gjelder fra vårsemesteret 2015? Sjekk dette. Side 3 Arbeids- og undervisningsformer. I første avsnitt: «IKT og selvstudium» bør tas ut, dette er ikke læringsarenaer. fjerde semester. Side 4 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse. På punkt 1 må det presiseres hva «på en hensiktsmessig måte» betyr, ev. ved å gi eksempler. Omfang på den skriftlige dokumentasjonen må settes inn. Setningen «Dersom det ikke kan dannes en gruppe, gjennomføres arbeidskravet individuelt» kan oppfattes som at det nærmest er valgfritt om det er gruppearbeid eller ei. Dette må presiseres, for eksempel med «I særskilte tilfeller kan det avtales med faglærer at arbeidskravet gjennomføres individuelt». På punkt 2, hva menes med «en offentlig tekst»? Gi eksempler. Side 4-5 Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Det må settes inn hvor mange studenter det er i gruppen. Studieutvalget ber fagmiljøet vurdere om det er tilstrekkelig med kun 30 minutter per gruppe når det skal settes individuell karakter. Er dette tilpasset størrelsen på emnet? På punkt 1 på side 5, hvilken oppgave er dette («Sammendrag av oppgaven»? Her må teksten klargjøres. 2

3 Side 5-8 Pensum. Det må ryddes i pensumlisten. Totalt antall sider må settes inn. På side 7 er det henvist til et kartleggingsseminar. Hva er dette? Hvis det er en del av emnet, må det legges inn noe om det i kapittelet Arbeids- og undervisningsformer. Emneplan for forsterking i kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet (20 stp.): Sett inn sidetall i emneplanen. Side 1 Forsiden. Emneplanen gjelder fra vårsemesteret 2015? Sjekk dette. fjerde semester. Side 4 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse. På punkt 1, hvordan skal en student kunne ta opp igjen arbeidskravet om å arrangere en barnekulturfestival? Ev. kompensere ved å utføre et alternativt arbeidskrav? Omfanget på den skriftlige dokumentasjonen må settes inn, og det må presiseres hva «på en hensiktsmessig måte» betyr, ev. ved å gi eksempler. Setningen «Dersom det ikke kan dannes en gruppe, gjennomføres arbeidskravet individuelt» kan oppfattes som at det nærmest er valgfritt om det er gruppearbeid eller ei. Dette må presiseres, for eksempel med «I særskilte tilfeller kan det avtales med faglærer at arbeidskravet gjennomføres individuelt». På punkt 2, hva er «fokusuker», og hvor mange uker er dette? Det må presiseres. På punkt 3 må det settes inn omfang på det felles kurset. Side 5 Vurderings-/eksamensform og sensorordning. I siste avsnitt må det tas bort at eksamenen vurderes av en «tilsynssensor», da dette ikke er tilfelle. Det kan for eksempel skrives at «Eksamen vurderes av to interne sensorer. Emnet er underlagt tilsynssensur». Side 6-8 Pensum. Det må ryddes i pensumlisten. Setningen «All undervisning er pensum» må tas ut. Den må ev. erstattes med et krav om tilstedeværelse i kapittelet «Arbeidskrav». Kompendiet under «Pensum musikk» synes å ikke være inkludert i totalt antall sider. Emneplan for forsterking i natur, helse og bevegelse (20 stp.): Sett inn sidetall i emneplanen. Side 1 Forsiden. Emneplanen gjelder fra vårsemesteret 2015? Sjekk dette. fjerde semester. Side 4 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse. På punkt 5, hvordan skal «Deltakelse i barnefestival» kunne tas opp igjen? Ev. kompensere ved å utføre et alternativt arbeidskrav? Legg inn tekst om dette. Side 5 Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Teksten om avsluttende vurdering er uklar og må presiseres. Side 5-8 Pensum. Totalt antall pensumsider må settes inn. 1. Studieutvalget godkjenner emneplan for kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk (20 studiepoeng) med de merknader som framkom i møtet. 2. Studieutvalget godkjenner emneplan for kunnskapsområdet samfunn, religion, livssyn og etikk (20 studiepoeng) med de merknader som framkom i møtet. 3

4 3. Studieutvalget godkjenner emneplan for forsterkning i kunnskapsområdet i språk, tekst og matematikk (20 studiepoeng) med de merknader som framkom i møtet. 4. Studieutvalget godkjenner emneplan for forsterkning i kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet (20 studiepoeng) med de merknader som framkom i møtet. 5. Studieutvalget godkjenner emneplan for forsterkning i kunnskapsområdet natur, helse og bevegelse (20 studiepoeng) med de merknader som framkom i møtet. Alle emneplanene skal sendes til leder av studieutvalget for endelig godkjenning etter at merknadene er innarbeidet. STU 14/31 Godkjenning av emneplaner for 2. studieår i bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning deltid: kunnskapsområdene språk, tekst og matematikk (20 stp.) og barns utvikling, lek og læring (15 stp.). Emneplan for kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk (20 stp.): Side 3 Innhold. På punkt nr. 5 bør overskriften omformuleres til «Overgang fra barnehage til skole», «Overgang mellom barnehage og skole» eller «Overgang barnehage - skole». Dette må da også rettes opp i første kulepunkt under «Generell kompetanse» i kapittelet «Læringsutbytte». Dersom «Praksisframlegg» i siste kulepunkt er et innhold, bør dette presiseres. Side 3 Arbeids- og undervisningsformer. I andre avsnitt: «IKT og selvstudium» bør tas ut, dette er ikke læringsarenaer. tredje/fjerde semester. Side 4 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse. På punkt 1, hva er det individuell skriftlig kunnskapsprøve i? Dette må settes inn. På punkt 2, setningen «Dersom det ikke kan dannes en gruppe, gjennomføres arbeidskravet individuelt» kan oppfattes som at det nærmest er valgfritt om det er gruppearbeid eller ei. Dette må presiseres, for eksempel med «I særskilte tilfeller kan det avtales med faglærer at arbeidskravet gjennomføres individuelt». På punkt 4, hva er det faglige innholdet? Er det barns samtaleferdigheter og refleksjonen rundt dette? Det må presiseres. Side 5-8 Pensum. Det må ryddes i pensumlisten. Emneplan for kunnskapsområdet barns utvikling, lek og læring (15 stp.): Sett inn sidetall i planen. tredje/fjerde semester. Side 4 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse. Det står at studentene skal oppsøke en barnehage «og søke kunnskaper fra feltet (ved hjelp av observasjon, intervju, samtale)». Det må klargjøres om alle tre metodene må brukes i datainnsamlingen eller ikke. Hva er forskjellen mellom intervju og samtale i denne sammenhengen? Setningen «Dersom det ikke kan dannes en gruppe, gjennomføres arbeidskravet individuelt» kan oppfattes som at det nærmest er valgfritt om det er 4

5 gruppearbeid eller ei. Dette må presiseres, for eksempel med «I særskilte tilfeller kan det avtales med faglærer at arbeidskravet gjennomføres individuelt». Side 5 Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Studieutvalget ber fagmiljøet vurdere om både arbeidskravet og eksamenen i emnet skal være muntlig. Side 5-9 Pensum. Pensumlisten framstår som litt rotete. Forklaringen «Titler merket * samles i et kompendium. Titler merket E* er elektroniske ressurser» bør stå fremst i pensumlisten. Alternativt bør fagmiljøet vurdere å gruppere hva som er i kompendium og hva som er elektroniske ressurser. Temaheftene midt på side 8 har en uklar status. Bør de være pensum, eller har de vært det tidligere? 1. Studieutvalget godkjenner emneplan for kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk (20 studiepoeng) med de merknader som framkom i møtet. 2. Studieutvalget godkjenner emneplan for kunnskapsområdet barns utvikling, lek og læring (15 studiepoeng) med de merknader som framkom i møtet. Begge emneplanene skal sendes til leder av studieutvalget for endelig godkjenning etter at merknadene er innarbeidet. STU 14/32 Godkjenning av emneplaner for 2. studieår i bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning arbeidsplassbasert: kunnskapsområdene språk, tekst og matematikk (20 stp.) og barns utvikling, lek og læring (15 stp.). Emneplan for kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk (20 stp.): Side 1 Forsiden. Emneplanen gjelder fra vårsemesteret 2015? Sjekk dette. Side 3 Innhold. På punkt nr. 5 bør overskriften omformuleres til «Overgang fra barnehage til skole», «Overgang mellom barnehage og skole» eller «Overgang barnehage - skole». Dette må da også rettes opp i første kulepunkt under «Generell kompetanse» i kapittelet «Læringsutbytte». Dersom «Praksisframlegg» i siste kulepunkt er et innhold, bør dette presiseres. tredje/fjerde semester. Side 4 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse. På punkt 1, hva er det individuell skriftlig kunnskapsprøve i? Dette må settes inn. På punkt 2, setningen «Dersom det ikke kan dannes en gruppe, gjennomføres arbeidskravet individuelt» kan oppfattes som at det nærmest er valgfritt om det er gruppearbeid eller ei. Dette må presiseres, for eksempel med «I særskilte tilfeller kan det avtales med faglærer at arbeidskravet gjennomføres individuelt». På punkt 4, hva er det faglige innholdet? Er det barns samtaleferdigheter og refleksjonen rundt dette? Det må presiseres. Side 5-10 Pensum. Det må ryddes i pensumlisten. Emneplan for kunnskapsområdet barns utvikling, lek og læring (15 stp.): Side 4 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse. På punkt 1 må det presiseres hva prosjekt i grupper er knyttet til (tema?). På punkt 2 står det at studentene skal oppsøke en barnehage «og søke kunnskaper fra feltet (ved hjelp av observasjon, 5

6 intervju, samtale)». Det må klargjøres om alle tre metodene må brukes i datainnsamlingen eller ikke. Hva er forskjellen mellom intervju og samtale i denne sammenhengen? Setningen «Dersom det ikke kan dannes en gruppe, gjennomføres arbeidskravet individuelt» kan oppfattes som at det nærmest er valgfritt om det er gruppearbeid eller ei. Dette må presiseres, for eksempel med «I særskilte tilfeller kan det avtales med faglærer at arbeidskravet gjennomføres individuelt». Dette gjelder både punkt 1 og 2. Side 5-9 Pensum. Det må ryddes i pensumlisten. 1. Studieutvalget godkjenner emneplan for kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk (20 studiepoeng) med de merknader som framkom i møtet. 2. Studieutvalget godkjenner emneplan for kunnskapsområdet barns utvikling, lek og læring (15 studiepoeng) med de merknader som framkom i møtet. Begge emneplanene skal sendes til leder av studieutvalget for endelig godkjenning etter at merknadene er innarbeidet. STU 14/38 Vedtakssak: Revisjon av programplan og emneplaner. Godkjenning av programplan og emneplaner for 1. studieår i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse (180 studiepoeng). Programplan: Side 9 Studiets innhold og oppbygging. Tabellen vil være lettere å lese dersom det lages én felles boks for henholdsvis første og andre studieår ettersom disse to årene er identiske for de to studieløpene. Side 11 Internasjonalisering. Det må sjekkes opp om utvekslingsavtalen med Canada fortsatt gjelder. Side 11 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse. Første setning i første avsnitt er uklar og må omformuleres. Side 13 Vurderings-/eksamensformer. Selv om emneplaner for andre studieår ennå ikke er utarbeidet, skal vurderings-/eksamensformen for emnet «Basisfag 2B og aktivitetslære 2C» endres fra essay til skriftlig eksamen under tilsyn. Dette er et ønske fra fagmiljøet. Emneplan for profesjonsfag 1 og aktivitetslære 1A (20 stp.): Side 17 Arbeidskrav og faglige aktiviteter med krav om deltakelse. På punkt 3 må det settes inn omfang på semesteroppgaven. Side 17 Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Studieutvalget påpeker at en 4- timers skriftlig eksamen under tilsyn er en liten eksamen i forhold til antall studiepoeng på emnet og ber fagmiljøet vurdere dette. Emneplan for aktivitetslære 1B (20 stp.): Side 22 Innhold. Under «Sentrale temaer» øverst på siden, kan første og fjerde kulepunkt slås sammen til ett punkt? 6

7 Side 22 Arbeidskrav og faglige aktiviteter med krav om deltakelse. Setningen som står her må ut. Den er i strid med det som står om obligatorisk deltakelse på side 12 i programplanen. Fagmiljøet må, slik det er gjort i de to andre emneplanene for første studieår, sette inn et punkt om hva som kreves av obligatorisk deltakelse for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Emneplan for basisfag 1 og aktivitetslære 1C (20 stp.): Side 26 Arbeidskrav og faglige aktiviteter med krav om deltakelse. På punkt 1 må det settes inn omfang på semesteroppgaven. Side 26 Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Studieutvalget påpeker at en 4- timers skriftlig eksamen under tilsyn er en liten eksamen i forhold til antall studiepoeng på emnet og ber fagmiljøet vurdere dette. Studieutvalget godkjenner programplan og emneplaner for første studieår for Bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse (180 studiepoeng) med de merknader som framkom i møtet. Planen vil bli gjort gjeldende fra høstsemesteret Programplan og emneplaner skal sendes til leder av studieutvalget for endelig godkjenning etter at merknadene er innarbeidet. STU 14/39 Vedtakssak: Ny programplan med emneplaner. Godkjenning av programplan og emneplaner for masterstudiet i utviklingsstudier (120 studiepoeng). Programplan: Side 3 Opptakskrav. Setningen før kulepunktene bør endres til «Grunnlaget for opptak er fullført og bestått én av følgende:». Side 3 Læringsutbytte. Studieutvalget ber fagmiljøet gå gjennom læringsutbyttene og heve noen av punktene fra bachelor- til masternivå. Læringsutbyttene må sees mer i sammenheng med læringsutbyttene i emneplanene. Under «Generell kompetanse» savnes refleksjonsaspektet for det faglige arbeidet kandidaten skal utføre når vedkommende er ferdig med studiet. Side 4 Studiets innhold og oppbygging. Det må i dette kapittelet presiseres at emner som studenten ev. velger å innpasse fra andre utdanningsinstitusjoner må være på masternivå. Emneplan for prosjektutviklingsseminar (5 stp.): Side 9 Læringsutbytte. Det er ikke satt inn læringsutbytte for «Generell kompetanse» her. Vil fagmiljøet ha inn det? Side 10 Arbeidskrav. Det bør settes inn at det, i tillegg til dokumentert sykefravær, kan være andre særskilte årsaker til at kompensasjon for overskredet fravær kan avtales. Side 10 Vurdering. Det bør settes inn at hjemmeoppgaven er individuell. Emneplan for fattigdom, ulikhet og makt (20 stp.): Side 11 Læringsutbytte. Studieutvalget ber fagmiljøet gå gjennom læringsutbyttene under «Kunnskap» og «Ferdigheter» og heve noen av punktene fra bachelor- til 7

8 masternivå. Læringsutbyttene i emneplanen må sees mer i sammenheng med læringsutbyttene i programplanen. Emneplan for vitenskapteori og faghistorie (10 stp.): Side 16 Vurdering. Det må settes inn at den muntlige eksamenen er individuell. Emneplan for forskningsmetoder (10 stp. - arrangeres i samarbeid med Masterstudiet i flerkulturell og internasjonal utdanning): Side 19 Arbeidskrav. Erstatte ordet «emnet» med «undervisningen» i første setning, slik at det blir «Siden undervisningen er basert på dialog og diskusjoner, må følgende arbeidskrav være godkjent før eksamen kan avlegges:». Det bør settes inn at det, i tillegg til dokumentert sykefravær, kan være andre særskilte årsaker til at kompensasjon for overskredet fravær kan avtales. Side 19 Pensum. Pensumlisten må settes opp på samme måte som i de andre emneplanene. Pensumet er veldig stort i forhold til emnets størrelse. Fagmiljøet bes se på dette. Emneplan for feltarbeid/arkivstudier (10 stp.): Side 20 Innledning. Innledningen er veldig kort. Den bør utdypes, blant annet med hvorfor emnet er en viktig del av studiet. Side 20 Forkunnskapskrav. Setningen er uklar og må omformuleres. Det må komme bedre fram at også studenter med gyldig fravær til eksamen på emne 3 og 4 skal kunne begynne på emne 5. Side 20 Læringsutbytte. På første punkt under «Kunnskap» bør det presiseres hva som menes med «feltet». Side 21 Pensum. Det er ikke satt inn noe pensum på dette emnet. Det bør i hvert fall settes inn et antall sider selvvalgt pensum. Emneplan for menneskerettigheter, språk og utdanning (10 stp. - arrangeres i samarbeid med Masterstudiet i flerkulturell og internasjonal utdanning): Side 23 Arbeidskrav. Erstatte ordet «emnet» med «undervisningen» i første setning, slik at det blir «Siden undervisningen er basert på dialog og diskusjoner, må følgende arbeidskrav være godkjent før eksamen kan avlegges:». Det bør settes inn at det, i tillegg til dokumentert sykefravær, kan være andre særskilte årsaker til at kompensasjon for overskredet fravær kan avtales. Emneplan for masteroppgave (55 stp.): Side 28 Pensum. Er det krav om eget pensum til dette emnet? Studieadministrasjonen sjekker ut dette. Studieutvalget anbefaler at ny programplan for Masterstudium i utviklingsstudier (120 studiepoeng) sendes til styret ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier for videre behandling. Programplan og emneplaner skal sendes til leder av studieutvalget for endelig godkjenning etter at merknadene er innarbeidet. 8

9 STU 14/33 Godkjenning av emneplaner for matematikk 1MB emne 1 og 2 (15+15 stp.) kompetanse for kvalitet. Det ble ikke tid til å behandle denne saken i møtet. Det var enighet om at leder av studieutvalget tar denne saken på fullmakt. STU 14/34 Godkjenning av emneplaner for matematikk 2MB emne 1 og 2 (15+15 stp.) kompetanse for kvalitet. Det ble ikke tid til å behandle denne saken i møtet. Det var enighet om at leder av studieutvalget tar denne saken på fullmakt. STU 14/43 Eventuelt. Ingen saker. 9

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 16.04.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 10.06.2014 Saksnr./arkivnr.: STU 14/66 Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 12.06.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Referat fra møtet i Studieutvalget ved Fak. LUI torsdag 28. november kl

Referat fra møtet i Studieutvalget ved Fak. LUI torsdag 28. november kl Referat Dato: 05.12.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13/90 Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda Referat fra møtet i Studieutvalget ved Fak. LUI torsdag 28. november kl. 12.30-14.30. Sted: A342 i P52,

Detaljer

1) Finn går kl i FOU-utvalget, Elena overtar. 2) Ekstra vedtakssak STU 13/48, tar denne først. Navneendring vedtatt.

1) Finn går kl i FOU-utvalget, Elena overtar. 2) Ekstra vedtakssak STU 13/48, tar denne først. Navneendring vedtatt. -Notat Referat fra møte i studieutvalget 23. mai 2013 Dato: 07.06.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13-50 Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi 64849612 Sted: Pilestredet, D111 P52 Tid: Kl. 1230-1630

Detaljer

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200 -Notat Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013 Dato: 14.05.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13-38 Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi 64849612 Sted: Kjeller, B346 Tid: Kl. 0900-1200 Til stede:

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 31.03.2016 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 6. juni yrkesfaglærere (30 studiepoeng). Vedtakssak. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl.

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 6. juni yrkesfaglærere (30 studiepoeng). Vedtakssak. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. -Notat Referat fra møte i studieutvalget 6. juni 2013 Dato: 09.08.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13-62 Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi 64849612 Sted: Kjeller, B346 Tid: Kl. 0900-1200 Til

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 27.04.2016 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 07.12.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30. Til stede: Fra administrasjonen: Forfall: Ingrid Narum (leder) Eva

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møtebok Organ: Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sturla Rolfsen LEDER

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtested: KD213, Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012.

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012. Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012. Til stede: Ellen Hjortsæter, Aase Hjelde, Elin K. Hansen, Trine Ellekjær, Inger-Lise S. Fehn, Lars- Kristian Stensrud og Per

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

MØTEBOK 5/12. a) Møtebok b) Foreløpig saksplan for studieutvalgets møter 2012

MØTEBOK 5/12. a) Møtebok b) Foreløpig saksplan for studieutvalgets møter 2012 MØTEBOK 5/12 Studieutvalget for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 16. oktober 2012 kl. 13.00 16.30, studiested Kjeller Til stede Olgunn Ransedokken (leder) Finn Aarsæther Sturla Rolfsen Ingeborg

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasertutdanning en ny studiemodell? Kompetansegivende kurs for assistenter Abf-utdanning, HiOA Plan for rekruttering av førskolelærere,kd 2007-2011

Detaljer

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 6 semester Godkjent av fakultetets studieutvalg Dato: 02.05.2013

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Godkjent lærerutdanning Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage, grunnskole og videregående opplæring er viktig.

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Til studieutvalget Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK NR 26/12 Saksnr.: Skriv inn saksnr. Journalnr.: Skriv inn journalnr. Saksbehandler: Anne Drag Tidemand-Fossum og Liv Gjestrum Studieplanendringer Bachelorstudium

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 3. juni 2013 ORIENTERINGSSAK Saksnr.: 37/13 Journalnr.: 2013/2569 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen Arbeidskrav ved fakultet for samfunnsfag 2012-2013

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 21.03.2012 Tidspunkt: 09:00-1400 Følgende

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai

Detaljer

Programplan for Innføring i spesialpedagogikk

Programplan for Innføring i spesialpedagogikk Programplan for Innføring i spesialpedagogikk Introduction to Special Needs Education Bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: SPINO Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 06.12.2007

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage,

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Faglig koordinator for etter- og videreutdanning ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) Informasjon 1. Ny barnehagelærerutdanning

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

SPED3000 Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv

SPED3000 Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv SPED3000 Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv 1. Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn Lærevansker og særskilte behov i et individog systemperspektiv Lærevanskar og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

- Analyse og vurdering av et utvalg elevtekster fjernes - En empirisk undersøkelse med refleksjonsnotat tas inn som arbeidskrav, og skal gjennomføres

- Analyse og vurdering av et utvalg elevtekster fjernes - En empirisk undersøkelse med refleksjonsnotat tas inn som arbeidskrav, og skal gjennomføres FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG PEDAGOGIKK MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret ILP Møteleder/referent: Sonni Olsen/Chris Bull-Berg Møtedato:

Detaljer

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester Studieprogramkode: BLD Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 1 Pedagogisk veiledning for praksislærere Navn Engelsk navn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Pedagogisk veiledning for praksislære

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i idrett/kroppsøving

Detaljer

Emneplan for matematikk 1MB, trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag

Emneplan for matematikk 1MB, trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag Emneplan for matematikk 1MB, trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode K1MBO Emnekode og emnenavn Matematikk 1MB trinn 1-7 - oppdrag Engelsk emnenavn Mathematics for Grades level 1-7, Course

Detaljer

MPA emne 1: STV-6330 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Navn Innholdskrav Utdypende opplysninger og kommentarer Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Emnekode og emnenivå

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: Tidspunkt: 09:00 12:30

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: Tidspunkt: 09:00 12:30 1 Møtebok Organ: Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sturla Rolfsen

Detaljer

Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Arkivref: 2016/841 IHJ024 Dato: 11.02.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 10.2.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid

Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid Master Programme in Applied Social Sciences: Program option Social Work 120 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

dmmh.no Emneplan Barns lek og læring i naturen Fordypning 30 stp

dmmh.no Emneplan Barns lek og læring i naturen Fordypning 30 stp dmmh.no Emneplan Fordypning 30 stp 2016-2017 Navn Nynorsk Barns leik og læring i naturen Engelsk Children`s play and learning in nature Studiepoeng 30 Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid Type

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Emneplan for matematikk 1MB

Emneplan for matematikk 1MB Emneplan for matematikk 1MB Studieprogramkode K1MBO Emnekode og emnenavn Matematikk 1MB Engelsk emnenavn Mathematics for Grades 1-7, Course 1 Studieprogrammet emnet inngår i Frittstående videreutdanning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Examen Philosophicum Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester og omfatter 10 studiepoeng. Nivået vil være tilpasset introduksjonsemner

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Programplan for veiledning og coaching oppdrag Counselling, Supervision and Coaching

Programplan for veiledning og coaching oppdrag Counselling, Supervision and Coaching Programplan for veiledning og coaching oppdrag Counselling, Supervision and Coaching Bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VCOO Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus april

Detaljer

SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013.

SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013. SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013. Til stede: Aase Hjelde, Elin Kristin Hansen, Gunnar Engelsåstrø, Siri B. Søberg, Ellen Hjortsæter, Inger- Lise

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken 3/2014 REFERAT Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 3. april 2014, kl. 12.30 14.30, møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Olgunn Ransedokken,

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30. Til stede: Ingrid Narum (leder av utvalget) Anne Sofie Falck-Ytter Dorte

Detaljer

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor Programme in Early Childhood Education and Care Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester Studieprogramkode: BLA Godkjent av fakultetets

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 2

Studieplan. Spesialpedagogikk 2 dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 2 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer