SAK FS-33/2018. Referat og meldinger. Referat fra instituttstyremøte ved ILP 29. mai 2018 Referat fra instituttstyremøte ved ISK 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK FS-33/2018. Referat og meldinger. Referat fra instituttstyremøte ved ILP 29. mai 2018 Referat fra instituttstyremøte ved ISK 5."

Transkript

1 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/174 Dato: SAK FS-33/2018 Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 26. oktober 2018 Referat og meldinger Referat fra instituttstyremøte ved ILP 29. mai 2018 Referat fra instituttstyremøte ved ISK 5. juni 2018 Sonni Olsen dekan Frode G. Larsen fakultetsdirektør Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Arkivref.:2018/898 IHJ024 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Instituttstyret ved ILP Møteleder/referent: Odd Arne Thunberg/Chris Bull-Berg Møtedato: Til stede: Odd Arne Thunberg, Betty Steinsvik, Camilla Brækken, Andrew Kristiansen, Helge Chr Pedersen, Trude Steingård (adm) og Chris Bull-Berg (sekretær). Astrid Strandbu var tilstede under behandlingen av sak Forfall: Anja Pesch, Karl Johan Wirkola, Daniel Hansen Masvik Saksnr Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent Saksnr Orienteringssaker ILP er anmodet om å prolongere instituttstyret ut 2018 Det ble orientert om status for Adm2020 og arbeidet med bemanningsplaner og innplassering Det ble orientert om arbeidet med akkreditering av universitetets studieprogram med frist 3 september Byggingen av nytt ILP-bygg i Breivika har startet Det ble orientert om instituttets økonomiske situasjon. Instituttstyret ba om å bli involvert og det var enighet om å komme tilbake til saken i et forberedt møte med instituttstyret tidlig i oktober Saksnr Endring av praksishåndbok Barnehagelærerutdanningen i Tromsø Endringene godkjennes og trer i kraft fra og med 1. august 2018 Endringene godkjennes og trer i kraft fra og med 1. august 2018 Saksnr Oppretting av samisk som fag 2 på GLU 5-10 og fag 3 og 4 på GLU 1-7 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

3 Instituttstyret godkjenner oppretting av emnet LER-1XXX samisk innføringskurs, del 1 15 stp. Emnet tilbys fra høstsemesteret 2018 Instituttstyret godkjenner oppretting av emnet LER-1XXX samisk innføringskurs, del 1 15 stp. Emnet tilbys fra høstsemesteret 2018 Saksnr Oppretting av årsstudiet i pedagogikk Instituttstyret ved ILP godkjenner oppretting av årsstudium i pedagogikk. Årsstudiet vil tilbys fra høsten 2019 Instituttstyret ved ILP godkjenner oppretting av årsstudium i pedagogikk. Årsstudiet vil tilbys fra høsten 2019 Saksnr Endring i opptakskrav for master i spesialpedagogikk Instituttstyret godkjenner en revidering av opptakskravet for master i spesialpedagogikk. Opptakskravet vil gjøres gjeldende fra høsten 2019 Instituttstyret godkjenner en revidering av opptakskravet for master i spesialpedagogikk. Opptakskravet vil gjøres gjeldende fra høsten 2019 Saksnr Rapport om opptakskrav og organisering av praktisk pedagogisk lærerutdanning for allmennefag (PPU A) 1. Instituttstyret vedtar at studenter kan bli tatt opp på PPU A med en mastergrad og ett undervisningsfag på 60 stp, samt foreslåtte rangeringsregler. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

4 2. Instituttstyret ber studieleder for PPU A utarbeidet et budsjett for foreslått utviklingsprosjekt vedrørende studentaktive arbeidsformer gjennom bruk av digitale ressurser. Budsjettet forelegges instituttledelsen som tar en endelig avgjørelse om igangsetting av prosjektet 3. Instituttstyret ber studieleder for PPU A igangsette arbeidet med å revidere studieplan og emnebeskrivelser for studietilbudet 1. Instituttstyret vedtar at studenter kan bli tatt opp på PPU A med en mastergrad og ett undervisningsfag på 60 stp, samt foreslåtte rangeringsregler. 2. Instituttstyret ber studieleder for PPU A utarbeidet et budsjett for foreslått utviklingsprosjekt vedrørende studentaktive arbeidsformer gjennom bruk av digitale ressurser. Budsjettet forelegges instituttledelsen som tar en endelig avgjørelse om igangsetting av prosjektet 3. Instituttstyret ber studieleder for PPU A igangsette arbeidet med å revidere studieplan og emnebeskrivelser for studietilbudet Saksnr Revidering av studieplan på bachelorgradsprogrammet i spesialpedagogikk Instituttstyret ved ILP godkjenner vedlagt studieplan for bachelorgradsprogrammet i spesialpedagogikk med virkning fra og med opptaket av studenter høst 2018 Instituttstyret ved ILP godkjenner vedlagt studieplan for bachelorgradsprogrammet i spesialpedagogikk med virkning fra og med opptaket av studenter høst 2018 Eventuelt Møteplan for høsten sendes ut i juni, med første møte i slutten av august Chris Bull-Berg Referent Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

5 Institutt for språk og kultur Arkivref.:2018/231 BPA001 Dato: MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur Møteleder/referent: Eystein Dahl/Beathe Paulsen Møtedato: 5. juni 2018 Til stede: Martin Krämer, Antonio Fabregas, Hege Olaussen, Trine Lise Larsen, Gillian Ramchand, Björn Lundquist Forfall: Åsne Høgetveit, Guro Reisæter Saksnr. ISK 5-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innstilling og dagsorden godkjennes Innstilling og dagsorden godkjennes Saksnr. ISK 6-18 Referat og orienteringssaker Referat og orienteringssaker tas til etterretning Referat og orienteringssaker tas til etterretning Saksnr. ISK 7-17 Forslag om nedlegging av følgende studier: Master i litteratur, studieretning finsk, nordisk, russisk, samisk og spansk, og Master i språk, studieretning finsk og kvensk, nordisk, russisk, samisk og spansk (e-phorte 2018/982) Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler nedlegging av følgende studier fra høsten 2018: Master i litteratur studieretning finsk, nordisk, russisk, samisk morsmål og spansk Master i språk studieretning finsk og kvensk, nordisk, russisk, samisk morsmål og spansk På mastergradene avvikles siste ordinære eksamener våren For studenter uten gyldig forsinkelse blir det mulig å få skrevet ut vitnemål fram til våren Disse nedleggelsene anbefales under forutsetning av at de nye utdanningene som ISK foreslår opprettet fra høsten 2019 blir godkjent. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

6 Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler nedlegging av følgende studier fra høsten 2018: Master i litteratur studieretning finsk, nordisk, russisk, samisk morsmål og spansk Master i språk studieretning finsk og kvensk, nordisk, russisk, samisk morsmål og spansk På mastergradene avvikles siste ordinære eksamener våren For studenter uten gyldig forsinkelse blir det mulig å få skrevet ut vitnemål fram til våren Disse nedleggelsene anbefales under forutsetning av at de nye utdanningene som ISK foreslår opprettet fra høsten 2019 blir godkjent. Saksnr. ISK 8-18 Forslag om oppretting av Mastergradsprogram i kvensk og finsk (e-phorte 201/-982) Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler oppretting av master i kvensk og finsk og godkjenner vedlagte studieplan. Oppstart for master i kvensk og finsk settes til høsten Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler oppretting av master i kvensk og finsk og godkjenner vedlagte studieplan. Oppstart for master i kvensk og finsk settes til høsten Saksnr. ISK 9-18 Forslag om oppretting av Mastergradsprogram i nordisk språk og litteratur (e-phorte 2018/982) Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler oppretting av master i nordisk språk og litteratur og godkjenner vedlagte studieplan. Oppstart for master i nordisk språk og litteratur settes til høsten Under forutsetning av at merknader knyttet til læringsmål, utveksling, eksamensformer (skoleeksamen) og struktur i teksten rettes opp, godkjenner instituttstyret ved Institutt for språk og kultur vedlagte studieplan og anbefaler oppretting av master i nordisk språk og litteratur. Oppstart for master i nordisk språk og litteratur settes til høsten Saksnr. ISK Forslag om oppretting av Mastergradsprogram i russisk (e-phorte 2018/982) Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler oppretting av master i russisk og godkjenner vedlagte studieplan. Oppstart for master i russisk settes til høsten Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler oppretting av master i russisk og godkjenner vedlagte studieplan. Oppstart for master i russisk settes til høsten Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

7 Saksnr. ISK Forslag om oppretting av Mastergradsprogram i nordsamisk som morsmål (e-phorte 2018/982) Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler oppretting av master i nordsamisk som morsmål og godkjenner vedlagte studieplan. Oppstart for master i samisk som morsmål settes til høsten Saken trekkes Saksnr. ISK Forslag om oppretting av Mastergradsprogram i spansk og latinamerikanske studier (e-phorte 2018/982) Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler oppretting av master i spansk og latinamerikanske studier og godkjenner vedlagte studieplan. Oppstart for master i spansk og latinamerikanske studier settes til høsten Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler oppretting av master i spansk og latinamerikanske studier og godkjenner vedlagte studieplan. Oppstart for master i spansk og latinamerikanske studier settes til høsten Saksnr. ISK Oppretting, nedlegging og endring av emner for våren 2019 (e-phorte 2018/982) Ingen forslag til vedtak Instituttstyret hadde en generell diskusjon om det skulle innføres muntlig eksamen i tilknytning til mastergradsoppgaver. Bakgrunnen var at både MDV og engelsk litteratur ønsker å innføre muntlig eksamen for mastergradsoppgaver. Alle er enig i at det er en god ide. Samtidig har man forståelse for at det vil kreve mer ressurser i administrasjonen. På bakgrunn av dette ønsker instituttstyret å vente med å innføre muntlig eksamen i språkfagene til man har mer oversikt over hvordan arbeidsoppgaver og personalsituasjonen i administrasjonen kommer til å bli som et resultat av ADM2020. Videre må man vurdere å innføre felles retningslinjer knyttet til gjennomføring av muntlig eksamen slik at alle fag har/får samme servicenivå. Det anbefales videre at muntlig eksamen gjennomføres via Skype. Instituttstyret godkjenner at medie- og dokumentasjonsvitenskap får innføre muntlig eksamen i tilknytning til mastergradsoppgaven. Instituttstyret har justert beskrivelsen av eksamen, og ber fagmiljøet være oppmerksom på at muntlig eksamen er regulert av forskrift for eksamener. MDV-3950 Masteroppgave i medie- og dokumentasjonsvitenskap Ny eksamen: Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: to veiledningsøkter Eksamen består av: Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

8 mastergradsoppgaven muntlig eksamen Oppgaven skal normalt være et kortere vitenskapelig arbeid på ca sider. Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 40 tekstsider. Litteraturliste kommer i tillegg uansett. Vanligvis skrives mastergradsoppgaven individuelt, men to eller tre studenter kan også skrive oppgave i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver oppgave sammen, skal omfanget økes med henholdsvis 50 % og 100 %, og det skal framgå hva hver student har bidratt med. Mastergradsoppgaven må leveres inn innen 15. mai for evaluering i vårsemesteret og innen 1. november for evaluering i høstsemesteret. Ved karakter A-E vil kandidaten få anledning til å forsvare oppgaven i en muntlig eksamen. Muntlig eksamen er individuell. Kandidaten vil gi en presentasjon av oppgaven på minimum 15 minutter etterfulgt av en kort runde med spørsmål. Deretter har kandidaten og komiteen en samtale om oppgaven og presentasjonen på inntil 30 minutter. Muntlig eksamen justerer karakteren på det skriftlige arbeidet. Kandidatene kan velge om de vil vite karakter på skriftlig arbeid før muntlig eksamen. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ut over dette godkjenner instituttstyret oppretting, nedlegging og endring av emner for våren 2019 som foreslått i saksframlegget. Beathe Paulsen kontorsjef Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4