MØTEINNKALLING. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Saksliste"

Transkript

1 Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: kl Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S /588 Referatsaker IIS-S /3126 Endring av kvalitetsutvalgets sammensetning IIS-S /5291 Ny fag-/forskerstilling ved Luftfartsutdanningen (Uoff jf: Offl 25,1) IIS-S /7447 Godkjenning av revidert studieplan for masterprogram i samfunns IIS-S /5376 Regnskapsrapport for IIS pr Gunn-Helene Turi Kontorsjef Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 Arkivref: 2013/588 GTU000 Sak IIS-S SAK IIS-S Referatsaker 1. Referat fra instituttstyremøtet den Fullmaktsak IIS-S Frafall av forkunnskapskrav i emnet MFA-2003 Navigasjon 2 3. Fullmaktsak IIS-S Oppnevning av bedømmelseskomite for stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor i og miljø 4. Sirkulasjonssak IIS-S Innstilling til tilsetting av førsteamanuensis i prosess- og gassteknologi 5. Fullmaktsak IIS-S Godkjenning av betenkning for stilling som universitetslektor i fysikk 6. Fullmaktsak IIS-S Innstilling til tilsetting av ingeniør ved Institutt for ingeniørvitenskap og Gunn-Helene Turi Kontorsjef UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

3 Arkivref: 2011/3126 GTU000 Sak IIS-S SAK IIS-S Endring av kvalitetsutvalgets sammensetning Bakgrunn: Kvalitetsutvalgets oppgaver er å påse at instituttet til enhver tid har fokus på forebyggende og kvalitetsfremmende arbeid ved instituttet, samt bidra til at instituttet har et kvalitetssystem som oppfyller kravene til lov, regelverk og internasjonale konvensjoner. Instituttet har i dag 2 utvalg med lik sammensetning av medlemmer: HMS-utvalg og Kvalitetsutvalg. Begge utvalg består i dag av instituttleder (leder), verneombud, AKAN-ansvarlig og en ansattrepresentant valgt av og blant ansatte ved IIS. Kontorsjef er sekretær for begge. Vurdering: Etter noen års erfaring med disse to utvalgene, ser vi at kvalitetsutvalget ikke er optimalt sammensatt. For det første mangler utvalget representasjon av personell som har kjennskap til STCW konvensjonen, som setter krav til personell på handelsfartøy. For det andre bør utvalget ha en sammensetning som er uavhengig av oppnevning/valg, men er sammensatt på bakgrunn av funksjoner. Det vil også være en fordel om fakultetet er representert i utvalget. Dette begrunnes med at kvalitetssystemet for UiT er todelt: en felles, generell del og en spesiell del tilpasset det enkelte fakultet. Fakultetets kvalitetsarbeid er førende for det arbeidet som utføres på instituttnivå, og i den forbindelse er det en fordel å ha direkte kobling til fakultetsnivået ved å ha en representant i kvalitetsutvalget. Kvalitetsleder har ikke vært fast medlem av utvalget, kun sekretær. Det foreslås at denne funksjonen blir fas representert i utvalget, og at den samtidig har sekretærfunksjonen. Både AKAN-ansvarlig og valgt ansattrepresentant har en klart definert rolle i HMS-utvalget. For kvalitetsutvalget har derimot disse representantene en mindre funksjon, og det foreslås derfor at de utgår av dette utvalget. Med bakgrunn i det ovennevnte foreslås det at det nye kvalitetsutvalget består av instituttleder (leder), verneombud, 1 representant fra nautikk, 1 representant fra fakultetet og kvalitetsleder. Forslag til vedtak: godkjenner følgende ny sammensetning av kvalitetsutvalget: Instituttleder (leder), verneombud, 1 representant fra nautikk, 1 representant fra fakultetet og kvalitetsleder. Kvalitetsleder er utvalgets sekretær. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

4 Gunn-Helene Turi Kontorsjef UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

5 Arkivref: 2013/5291 GTU000 Dato: Unntatt offentlighet jf: offl. 25,1 Sak IIS-S SAK IIS-S Ny fag-/forskerstilling ved Luftfartsutdanningen UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 5

6 Arkivref: 2009/7447 GTU000 Sak IIS-S SAK IIS-S Godkjenning av revidert studieplan for masterprogram i samfunns Bakgrunn: Fagteamet i samfunns og miljø har sett behov for å revidere studieplanen for masterstudiet i samfunns. Den nye planen vil gjelde fra og med opptaket Endringene omfatter følgende deler av studieplanen; 1) Innledning om studiet og justering av læringsmål Teksten som omhandler studiets innhold og læringsmål er blitt omformulert og reflekterer studiets innhold på en bedre måte enn den gamle studieplanen. 2) Opptaksgrunnlag Som følge av stor økning i søkertallet til masterstudiet ser vi behov for å justere opptaksgrunnlaget. Masterstudiet i samfunns er tett sammenkoplet med bachelorstudiet i samfunns og miljø. Disse bachelorstudentene har ikke mange masterprogram å velge mellom, med unntak av masterstudiet i samfunns. Det er viktig å sikre et integrert studieløp for å sikre fortsatt god rekruttering til bachelorstudiet i samfunns og miljø. Bachelorstudentene i samfunns og miljø har et sterkere faglig grunnlag for opptak på dette masterstudiet, enn andre søkere. For å sikre at vi har et visst antall bachelorstudenter i samfunns og miljø tas opp på masterstudiet, vil det gis 0,3 tilleggspoeng for studenter som har fullført denne bachelorgraden. Masterstudiet i samfunns er et utpreget tverrfaglig studium, som kan være relevant for en rekke ulike bachelorutdanninger. Utdanningsbakgrunnen til søkerne på masterstudiet er meget bredt og varierer noe fra år til år. Gjennom endringene i studieplanen har vi forsøkt å differensiere mellom hvilke utdanninger som gir grunnlag for opptak, og hvilke utdanninger som kan gi grunnlag for opptak. Som følge av dette får opptakskomiteen en viktig oppgave gjennom kvalitativ vurdering av søknadene. 3) Anbefalte valgemner Nye anbefalte valgemner er inkludert i studieplanen, herunder: SVF-3210: Vitenskapelig prosjektdesign og skriveteknikk SOS-3010: Risiko og sårbarhet i det moderne samfunnet For å sikre at studenter som ønsker det, skal ha mulighet for utveksling i tredje semester, gjøres ikke disse emnene obligatoriske i denne omgang. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 6

7 4) Emnebeskrivelse for masteroppgaven Emnebeskrivelsen er blitt omformulert og det henvises også til egne retningslinjer for masteroppgaven. Det vil nå inngå en muntlig eksamen som del av masteroppgaven. 5) Emnet SVF-3002: Politikk og forvaltning i nordområdene Dette emnet utgår og blir erstattet med emnet SVF-3205: International emergency preparedness and environmental protection in the High North. Emnet vil undervises på engelsk. Vurdering: Endringene i studieplanene er blitt grundig behandlet av fagteamet i samfunns og miljø samt ressursgruppen for masterstudiet i samfunns. Vi ber om at instituttstyret godkjenner endringsforslagene i studieplanen. Forslag til vedtak: godkjenner revidert studieplan for masterprogram i samfunns. Den nye studieplanen vil gjelde fra og med studieåret 2014/2015. Trine Lydersen Studieleder master i samfunns UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 7

8 Arkivref: 2013/5376 GTU000 Sak IIS-S SAK IIS-S Regnskapsrapport for IIS pr Vedlagt følger regnskapsrapport for IIS pr Rapporten er fordelt på bevilgningsfinansiert virksomhet og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), jfr. ark 1. Ark 2 viser tallene gruppert etter prosjekttype, mens ark 3 viser prosjekttypene fordelt på tiltak. Kommentarer med avvik til regnskapsrapporten vil bli fremlagt på møtet. Forslag til vedtak: tar regnskapsrapport pr til etterretning. Gunn-Helene Turi Kontorsjef UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 8

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: 10.09.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 17.09.2015 Tidspunkt:

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse. 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene

Studieprogrambeskrivelse. 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 1. Innledning Masterstudiet i samfunnssikkerhet har som studiefelt uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet

Detaljer

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD BACHELOR OG MASTER I RETTSVITENSKAP 3+2

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD BACHELOR OG MASTER I RETTSVITENSKAP 3+2 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Også sendt pr. e-post: postmottak@kd.dep.no Deres ref.: 10/6077- Dato: 25. juni 2015 Vår ref.: 199135 HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 15.09.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Sommarøy Arctic hotell Møtedato: 23.09.2015 Tidspunkt: 10.00-14.15 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått.

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått. Sammendrag av høringsuttalelser fra høgskolens avdelinger Avdeling for sykepleie Til 1-2, (4) og 2-1, (4) Avdelingen ønsker ikke at rangeringsregler skal tas inn i fag- og studieplaner. Mener at det kun

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

MØTEINNKALLING 4.2.2015. Side1

MØTEINNKALLING 4.2.2015. Side1 Dato: 4.2.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: ARCEx, Pavilijong sør ved Naturfagbygget Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Dekan har ingen merknader til de framlagte planene og avgir følgende innstilling til vedtak:

Dekan har ingen merknader til de framlagte planene og avgir følgende innstilling til vedtak: DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 08-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 17.02.2012 Arkivref.: 2012/638 REVISJON AV STUDIEPLANER MASTER I MUSIKKUTØVING I brev av 20.03.2009 se

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet. Innkalling til Utdanningsutvalet

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet. Innkalling til Utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet Til: Faste medlemer: Aune, Mats Blåsternes, Terje Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Hærem, Eva Klepp, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg, Jorunn

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold Revidering av godkjenning for dekksoffiser og maskinoffiser April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform:

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE

HÅNDBOK FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE HÅNDBOK FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE ALLTID OPPDATERT VERSJON I FRONTER 1 DEL I: SYSTEMHÅNDBOK DEL I: INNHOLD 1. OPPBYGGING OG GYLDIGHETSOMRÅDE 4 1.1 OPPBYGGING 4 1.2 GYLDIGHETSOMRÅDE

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer