SAK FS-1/2018. Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 1. februar Referat og meldinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK FS-1/2018. Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 1. februar Referat og meldinger"

Transkript

1 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/174 MJO012 Dato: SAK FS-1/2018 Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 1. februar 2018 Referat og meldinger 1. Referat fra instituttstyremøte ved ISV, 29. november Referat fra instituttstyremøte ved ILP, 5. desember Referat fra styremøte ved CPS, 12. oktober 2017 Sonni Olsen dekan Frode Larsen fung. fakultetsdirektør

2 Institutt for samfunnsvitenskap Arkivref.:2017/595 RME000 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Instituttstyret ved ISV Møteleder/referent: Marcus Buck / Randi S. Meleng Møtedato: 29. november 2017, kl Til stede: Instituttleder Marcus Buck Professor Hilde Bjørnå (representant fast vitenskapelig ansatte) Professor Anne Britt Flemmen (representant fast vitenskapelig ansatte) Førsteamanuensis Hilde Marie Pettersen (representant fast vitenskapelig ansatte) Professor Nils Aarsæther (representant fast vitenskapelig ansatte) Førsteamanuensis Jorun Bræck Ramstad (representant fast vitenskapelig ansatte) Stipendiat Karoline Kvalvik (representant for midlertidig vitenskapelig ansatte) Rådgiver Lena Bogstrand (representant teknisk/administrativt ansatte) Forfall: Solfrid Straale Hovda (studentrepresentant) Henrik Kirksæther (studentrepresentant) Ingen merknader til innkalling og dagsorden. Marcus Buck orienterte om to saker. 1) Reiseliv flyttes organisatorisk til IRS i Alta. Fagmiljøet for reiseliv ved ISV pr. i dag, blir fysisk lokalisert i Tromsø. 2) ADM 2020 er ikke ferdigstilt. Marcus Buck orienterte om utlysning av administrative stillinger i denne perioden. Sak IS-ISV ble behandlet som orienteringssak. Hilde Bjørnå forlot møtet kl Sak IS-ISV Referatsaker (Arkivref. 2017/595). 1. Referat fra instituttstyremøte ved ISV 8. juni Saker behandlet på sirkulasjon og instituttleder Marcus Bucks fullmakt. Ingen merknader til referatsakene. Referatsakene tas til etterretning.

3 Sak IS-ISV Endring av eksamensform for emnet STV-1005 (Arkivref. 2017/1029) «Instituttstyret ved samfunnsvitenskap godkjenner at eksamensformen på STV-1005 endres arbeidskrav i tråd med gjeldende emneplan supplert med en 48 timers hjemmeeksamen (ca ord). Enstemmig vedtatt, som innstilt. Sak IS-ISV Harmonisering av retningslinjer for undervisningsuttelling - ISV Saken ble behandlet som orienteringssak med utgangspunkt i bruk av retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger med utfyllende bestemmelser for HSL-fakultetet, ved ISV. Sak IS-ISV Instituttstyrets rolle Det er ikke lagt fram innstilling til vedtak i saken. «1. Instituttstyret ved ISV anbefaler et demokratisk valgt styre bestående av fast vitenskapelig ansatte (hvor alle faggruppene er representert), midlertidig vitenskapelig ansatte, teknisk/administrativt ansatte og studenter. 2. Det gjennomføres et allmøte ved ISV på nyåret.» 2

4 Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Arkivref.:2017/968 IHJ024 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Forfall: Instituttstyret ved ILP Odd Arne Thunberg/Chris Bull-Berg 5. desember kl , ILP Alta Odd Arne Thunberg, Helge Chr Pedersen, Betty Steinsvik, Andrew Kristiansen, Camilla Brækken, Anja Pesch, Karl Johan Wirkola, Trude Steingård (adm) og Chris Bull-Berg (sekretær) Magne Olufsen, Betty Steinsvik, Monica N Hansen og Maiken Salamonsen Saksnr Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent Saksnr Orienteringssaker Instituttstyret ble orientert om prolongering fram til Saksnr Instituttstyret vedtar foreslått endring i strukturen hvor emnet BLU-1003 og BLU-1207 bytter plass. Endringer trer i kraft fra og med 1. august Instituttstyret vil på møte i februar behandle påfølgende endringer i emnebeskrivelsene. Avstemming: Enstemmig som innstillingen Instituttstyret vedtar foreslått endring i strukturen hvor emnet BLU-1003 og BLU-1207 bytter plass. Endringer trer i kraft fra og med 1. august Instituttstyret vil på møte i februar behandle påfølgende endringer i emnebeskrivelsene. Saksnr Utforming av mandat og oppretting av arbeidsgruppe for revidering av opptakskrav og studieplan på praktisk pedagogisk utdanning Allmenne fag PPU A

5 Instituttstyret oppretter arbeidsgruppe og godkjenner utforming av mandat for revidering av opptakskrav og studieplan for PPU A. Arbeidsgruppen skal innen 15. mai 2018 levere inn en rapport til instituttleder. Endringsforslag: Instituttstyret oppretter arbeidsgruppe og godkjenner utforming av mandat for revidering av opptakskrav og studieplan for PPU A. Arbeidsgruppen skal innen 15. mai 2018 levere inn en rapport til instituttleder. Gruppen bør suppleres med en studentrepresentant. Avstemming: Enstemmig som endringsforslaget Instituttstyret oppretter arbeidsgruppe og godkjenner utforming av mandat for revidering av opptakskrav og studieplan for PPU A. Arbeidsgruppen skal innen 15. mai 2018 levere inn en rapport til instituttleder. Gruppen bør suppleres med en studentrepresentant. Saksnr Rapport fra arbeidsgruppe- Tromsøpedagogikken 2025 Instituttstyret takker for rapporten. Instituttstyret mener tiltakene og retningen den skisserer vil være gode virkemidler for utviklingen av de disiplinære programmene i pedagogikk. Endringsforslag: Instituttstyret takker for rapporten og orienteringen. Instituttstyret mener tiltakene og retningen den skisserer kan være gode virkemidler for utviklingen av de disiplinære programmene i pedagogikk. Avstemming: Enstemmig som endringsforslaget Instituttstyret takker for rapporten og orienteringen. Instituttstyret mener tiltakene og retningen den skisserer kan være gode virkemidler for utviklingen av de disiplinære programmene i pedagogikk. Eventuelt: Møteplan våren 2018: Tirsdag 20 februar Tirsdag 20 mars Tirsdag 29 mai Et mulig møte i juni 2

6 3

7 Centre for Peace Studies Arkivref.: 2016/5689 ESA000 Dato: MINUTES CPS EXECUTIVE BOARD Date/Time: Thursday, Chair/Notes: Arne Strand/Elisabeth Sandersen Present (board members): Arne Strand, Mohammad Salehin, Magne Frostad, Marc Legua Mira Excused (board members): Bjørn-Petter Finstad, Adm. Present: Christine Smith-Simonsen, Elisabeth Sandersen Item CPS CPS CPS CPS Arch ref 2016/ / / /7454 Title New Professor to CPS Ranking approved on circulation in January 2017 Meeting and Agenda approved Minutes from CPS Executive.Board approved CPS Revised Budget proposal 2017 approved) Matters of Information CPS 15 th Anniversary. Historical overview (to be forwarded) Updates on new positions at CPS o New CPS Professor: Gunhild Hoogensen Gjørv o New MPCT Coordinator: Mohammad Salehin o New Post Doc Positions o New PhD position o Shared Prof. Position (CPS/SESAM/KVINNFORSK) o Shared Prof. Position (CPS/IHR) MPCT Updates o Info about Graduations/Recruitment/Applications o Revisions of the MPCT program discussed International Cooperation/External funding/projects o Professor Gjørv s portfolio o BPEN Updates o AUCA/Eurasia Updates o Japan/Tokyo, TUFS and TOYO CPS boards and staff seminar, winter 17/18 Tromsø, , Christine Smith-Simonsen, Director (Sign) Elisabeth Sandersen, Head of Adm (Sign)