Læringsmappe for pleieassistenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læringsmappe for pleieassistenter"

Transkript

1 Læringsmappe for pleieassistenter Kurs Deltaker

2 DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister for egenvurdering DEL 7 Arbeidskultur DEL 8 Visningsmappe

3 Del 1 Profil Profilen «Basisferdigheter på jobben for pleieassistent» gir en oversikt over lese- og skriveoppgaver og oppgaver knyttet til muntlig kommunikasjon som pleieassistenten trenger i utøvelsen av sitt arbeid.

4 BASISFERDIGHETER PÅ JOBBEN FOR PLEIEASSISTENT Profiler for basisferdigheter på jobben beskriver hvordan basisferdigheter er en del av yrkesutøvelsen. De er basert på kompetansemålene. Arbeidsgivere kan få et bilde av hvilke ferdigheter som må styrkes, og arbeidstakere kan se hva de har behov for av opplæring innen lesing, skriving, muntlig kommunikasjon, regning og bruk av data. Profilene kan tilpasses den enkelte og de lokale behov. De beskriver koblingen mellom grunnleggende ferdigheter og arbeidstakernes faktiske arbeidsoppgaver, og gjør det enklere for opplæringsansvarlige å lage tilpassede kurs. Profilene kan også benyttes i ordinær videregående opplæring og være gode hjelpemidler i arbeidet med å yrkesrette fellesfagene i yrkesutdanningen.

5 2 BASISFERDIGHETER PÅ JOBBEN FOR PLEIEASSISTENT Arbeidsoppgaver for pleieassistent: delta i planlegging og fordeling av arbeidsoppgaver for arbeidsdagen forberede og servere frokost, lunsj, middag og kveldsmat rydde beboernes rom og re senger delta i stell morgen, ettermiddag, kveld følge beboere til aktiviteter og avtaler samtale med beboerne gi vaktskifterapport både muntlig og skriftlig > Lesing og skriving LESING Hver dag vil pleieassistenten: lese skilt og symboler lese menyer lese vaktlister lese ulike planer for stell, for eksempel tiltaksplan i elektronisk journal og arbeidsplan lese beskjeder fra kolleger, leder, for eksempel e-post, sms og gule lapper lese ukeplaner, for eksempel enheten sin timeplan lese i timeavtalebok, for eksempel beboernes avtaler lese vaktskifterapport og logger i journalen lese diverse oppslag, for eksempel møteinnkalling Regelmessig vil pleieassistenten: lese tiltaksplaner for beboere lese informasjon om turer og andre sosiale aktiviteter lese informasjonsbrev fra ledelsen lese aktivitetsplaner, for eksempel for enhet og for hele sykehjemmet lese aviser, ukeblader, bøker, for eksempel høytlesning for beboere SKRIVING Hver dag vil pleieassistenten: fylle ut skjemaer, for eksempel avkryssing i skjemaer for daglige rutiner skrive rapport i journalen, for eksempel dagsrapport ved vaktskifte skrive beskjeder til kolleger, ledelse, pårørende, for eksempel e-post, sms og gul lapp skrive inn avtaler inn i timeavtalebok navnemerke beboernes tøy Regelmessig vil pleieassistenten: fylle ut timeliste, for eksempel på papir eller elektronisk fylle ut bestillingslister, for eksempel matbestilling Av og til vil pleieassistenten: fylle ut skjemaer som taushetserklæring, egenmelding, permisjon, ferie, medarbeidersamtale skrive møtereferat skrive plakater og oppslag Av og til vil pleieassistenten: lese instrukser knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) for hygiene og brann lese skjemaer og informasjon knyttet til rettigheter og plikter, for eksempel egenmelding, permisjon, medarbeidersamtale, taushetserklæringen

6 BASISFERDIGHETER PÅ JOBBEN FOR PLEIEASSISTENT 3 lese tiltaksplaner i journalen sende inn bestillingslister for matvarer, utstyr og lignende delta på møter og øvrige aktiviteter for personalet svare på telefonhenvendelser hjelpe til med andre praktiske oppgaver i avdelingen Muntlig kommunikasjon Hverdagsmatematikk Hver dag vil pleieassistenten: lytte til ønsker og behov som beboeren har lytte til instrukser fra leder eller andre kolleger småprate med beboere om været og dagligdagse rutiner samtale med beboere, for eksempel ved frokost, lunsj og middag samtale med beboere om dagens meny, aktiviteter og avtaler ta i mot muntlige beskjeder fra kolleger og pårørende lytte til muntlig rapportering fra forrige skift gi muntlig rapport til kollega ved vaktskifte samtale om rapport ved vaktskifte samtale med beboer i en stellsituasjon, for eksempel fortelle beboer hva han/hun skal gjøre informere beboerne om dagens avtaler be om hjelp fra kolleger og forklare hva en trenger hjelp til samtale med leder og kolleger om arbeidsoppgaver og planer for dagen Hver dag vil pleieassistenten: måle en pasients temperatur, vekt holde oversikt over en pasients væskeinntak (noteres i et skjema) registrere og plotte en pasients temperatur i et diagram og følge med på avvik vurdere tidsbruk i forbindelse med pleie av en pasient, påkledning, bading, dusjing, og lignende Regelmessig vil pleieassistenten: kontrollere lagerbeholdning kontrollere egen lønnslipp Regelmessige vil pleieassistenten: gi beboerne informasjon om ukas aktiviteter ta i mot telefonbeskjeder, fra for eksempel pårørende, kolleger og ledere samtale med beboerne om for eksempel familien og om gamledager samtale med pårørende om beboer, for eksempel om tilstand og trivsel samtale med beboere og kolleger om sosiale aktiviteter Av og til vil pleieassistenten: samtale med kolleger rundt egen arbeidssituasjon samtale ved dødsfall, med kolleger, beboere, pårørende og prest ha medarbeidersamtale med egen leder

7 4 BASISFERDIGHETER PÅ JOBBEN FOR PLEIEASSISTENT «Praksisnær opplæring motiverer de voksne til å delta» Digital kompetanse Hver dag vil pleieassistenten: kommunisere med arbeidsgiver via e-post, for eksempel sending av avviksmelding sjekke møter og avtaler fylle inn opplysninger og skrive vaktrapport i elektroniske journaler registrere arbeidstiden i elektroniske skjema Regelmessig vil pleieassistenten: inne relevante skjema på Intranett for eksempel om medisinutdeling finne oppdatert informasjon fra kommunens hjemmesider finne fram tiltaksplaner i den elektroniske journalen bruke standard tekstbehandlingsprogrammer sende e-post med vedlegg Av og til vil pleieassistenten: finne nye oppskrifter for næringsriktig mat lagre aktivitetsplaner i mapper sjekke HMS-rutiner på nettet bruke digitale programmer i opplæringstiltak hjelpe beboere med å finne informasjon på Internett Kompetansemål for opplæring i grunnleggende ferdigheter er et verktøy for å utforme og tilpasse opplæring for voksne. De beskriver og konkretiserer mål for opplæring i: digital kompetanse hverdagsmatematikk lesing og skriving muntlig kommunikasjon Kompetansemål og veiledning kan bestilles eller lastes ned fra vox.no/kompetansemål Veiledningen utdyper problemstillinger i arbeidet med opplæring i grunnleggende ferdigheter. På vox.no finner du flere ressurser for opplæring av voksne. Olaf Helsetsvei 5b, Postboks 6139 Etterstad, 0602 Oslo Telefon: , Telefaks:

8 Del 2 Mål for opplæringen Del 2 inneholder et eksempel på en kursplan med mål for undervisningen og en individuell plan som viser eksempler på mindre delmål som en deltaker kan jobbe med. Eksemplene er basert på Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

9 Del 2 Mål for opplæringen Eksempel på kursplan Arbeidsrettet norskkurs Kurs: Arbeidsrettet norskkurs Kursmateriell: Læringsmappe for pleieassistent med eksempler fra sykehjem Kompetanseområder Mål for opplæringen Jeg kan det. Jeg vil øve mer. Skriftlig kommunikasjon Lese Lese og forstå korte og enkle tekster knyttet til eget arbeid Finne bestemt informasjon i enkelt skriftlig materiell Teksteksempler: Skilt Beskjeder Menyer Aktivitetsplaner Arbeidslister Ukeplaner Bestillingslister Enkel hygieneinstruks Branninstruks Enkel rapport Skriftlig kommunikasjon Skrive Skrive korte og enkle beskjeder Beskrive personlige opplevelser eller aktiviteter Fylle ut skjemaer i tilknytning til jobben min Teksteksempler: Beskjeder til kolleger, leder og pårørende Bestillingsliste Egenmelding Enkel rapport Del 2 side 1

10 Del 2 Mål for opplæringen Eksempel på kursplan Kompetanseområder Mål for opplæringen Jeg kan det. Jeg vil øve mer. Muntlig kommunikasjon Diskutere praktiske oppgaver på en enkel måte Forstå hovedinnholdet i klare og enkle beskjeder og meldinger Bruke ulike ord, uttrykk og setninger for å presentere og beskrive eget arbeid Lytte,snakke, samtale Eksempelsituasjoner: Be om hjelp Beskjeder Arbeidsinstruks Måltider Branninstruks Stell Vaktrapport Strategier Bruke ulike: lesestrategier skrivestrategier læringsstrategier Refleksjon rundt temaet arbeidskultur Sammenlikne ulike arbeidskulturer Samtale om for eksempel: helse, miljø og sikkerhet, fagforening, leder og ansatt, sosialt miljø, skrevne og uskrevne regler på sykehjem Del 2 side 2

11 Del 2 Mål for opplæringen Eksempel på en individuell plan, A2-nivå Individuell plan Deltaker: Kurs: Periode: Nivå: A2 Muntlig kommunikasjon Lytte: Kan oppfatte hovedbudskapet i klare og enkle beskjeder og meldinger For å nå dette målet må jeg: Øve på å lytte aktivt når jeg får beskjeder om hva jeg skal gjøre på praksisplassen Øve på å ta i mot muntlige beskjeder og meldinger Samtale: Kan gjøre avtaler og diskutere hva en skal gjøre og hvor en skal gå For å nå dette målet må jeg: Øve på å snakke med beboere og foreslå aktiviteter de kan gjøre Øve på å presentere informasjon og gjøre en avtale Skriftlig kommunikasjon Lese: Kan forstå korte, enkle tekster knyttet til eget arbeid For å nå dette målet må jeg: Finne ulike skilt på praksisplassen, og spørre når jeg ikke forstår Finne ulike typer tekst på praksisplassen Ta med eksempler på tekst til norskkurset Ta bilder av skilt og tekst som finnes på praksisplassen min Se etter kjente ord og uttrykk når jeg leser skilt og tekst Øve på å lese og skrive nye ord jeg lærer på praksisplassen Skrive: Kan skrive korte, enkle beskjeder og meldinger For å nå dette målet må jeg: Øve på å skrive vanlige ord og setninger i enkle beskjeder Øve på å skrive beskjeder som jeg trenger for å kunne skrive på jobben Øve på å skrive beskjeder for hånd, med tekstmelding og e-post Øve på å skrive nye ord jeg lærer på praksisplassen Dato: Deltaker: Lærer: Del 2 side 3

12 Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring Del 3 har som mål å synliggjøre kompetanse og kvalifikasjoner som deltakeren har opparbeidet seg i løpet av livet. Her finner du ulike arbeidsark som inviterer til diskusjon, refleksjon og bevisstgjøring rundt for eksempel erfaringer med lesing og skriving, og bruk av ulike læringsstrategier.

13 Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring Arbeidsark Oversikt over arbeidserfaring Her kan du skrive stikkord om din arbeidserfaring fra både lønnet og ulønnet arbeid. Dersom du har dokumentasjon fra arbeidsplassen, kan du legge den i visningsmappen din. Fyll ut. Arbeidssted Yrke (stilling) Arbeidsoppgaver Fra-til Dokumentasjon Mine sterke sider: Del 3 side 1

14 Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring Arbeidsark Oversikt over kurs og utdanning Her kan du skrive stikkord om kurs du har vært på og utdanning du har. Dersom du har dokumentasjon fra kurs eller utdanning, kan du legge den i visningsmappen din. Skole eller arbeidssted Type kurs eller utdanning Fra-til Dokumentasjon Del 3 side 2

15 Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring Arbeidsark Tidligere arbeidserfaring Hva slags jobber hadde du før du kom til Norge? Her er noen stikkord. Bruk disse som hjelp til å fortelle mer om arbeidserfaringen din. Du kan også skrive stikkord i skjemaet. Navn på arbeidsplass Stikkord Yrke Kontrakt (Fast, vikar, engasjement, lærling, praksis?) Arbeidstid Arbeidsoppgaver Hvilke arbeidsoppgaver likte du best? praktiske oppgaver lese- og skriveoppgaver snakke med folk kreative oppgaver administrative oppgaver Hva lærte du i denne jobben? Del 3 side 3

16 Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring Arbeidsark Hva slags jobber eller praksisplasser har du hatt i Norge? Her er noen stikkord. Bruk disse som hjelp til å fortelle mer om arbeidserfaringen din. Du kan også notere stikkord i skjemaet. Navn på arbeidsplass Stikkord Yrke Kontrakt (Fast, vikar, engasjement, lærling, praksis?) Arbeidstid Arbeidsoppgaver Hvilke arbeidsoppgaver likte du best? praktiske oppgaver lese- og skriveoppgaver snakke med folk kreative oppgaver administrative oppgaver Hva lærte du i denne jobben? Del 3 side 4

17 Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring Arbeidsark Erfaringer med lesing og skriving på jobben Hva leser og skriver du på jobben? Sett kryss. Tekster Ja, ofte. Ja, av og til. Nei, sjelden eller aldri. Skilt og symboler Beskjeder (på lapp, sms, e-post) Bestillingslister (varer, rekvisita, mat med mer) Menyer Bruksanvisninger Skjemaer (timeliste, egenmelding, permisjon, ferie med mer) Vaktlister og arbeidslister Ukeplaner og aktivitetsplaner Instruks (brann, sikkerhet) Vaktrapport (journalføring) Oppslag Brev (e-post, papir) Faktura (regning) Møtereferat Aviser Ukeblader Informasjon på intranett Internett Del 3 side 5

18 Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring Arbeidsark Lesing og skriving i dagliglivet Hva leser og skriver du i dagliglivet? Sett kryss. Tekster Ja, ofte. Ja, av og til. Nei, sjelden eller aldri. Reklamebrosjyrer Post og brev Ukeblader og tegneserier Sms E-post Tv (leser teksten, programoversikt) Skilt Oppslag Aviser Bruksanvisning/ instruksjon (medisin, møbler, tv, mobil med mer ) Bøker Internett (nettbank, ruteopplysning, bestille reiser, aviser) Informasjon fra barnehagen, og skolen Informasjon fra kommunen og staten Innkalling til møte eller time med tannlege med mer Matoppskrifter Lekser (egne eller hjelper barn) Togtabell, busstabell, trikketabell, T- banetabell Meny Faktura (regninger) Informasjon med svarslipp Del 3 side 6

19 Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring Arbeidsark Arbeidsplassen min Lag en kort presentasjon hvor du forteller litt om arbeidsplassen eller praksisplassen din. Her er noen stikkord du kan bruke for å fylle ut informasjon om arbeidsplassen din. Bedriftens navn: Sted: Avdelinger: Min avdeling: Antall ansatte: Statlig, kommunal eller privat: Bransje eller sektor: Yrkesgrupper på jobben: Fagforeninger: Er det andre ting du vil fortelle om arbeidsplassen din? Del 3 side 7

20 Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring Arbeidsark Arbeidsoppgaver og arbeidstid Hva er arbeidsoppgavene dine? Gjør du ulike ting til ulike tider? Hvilke rutiner har du? Jobber du skift? Hvilken arbeidstid har du? Fyll inn informasjon. Arbeidstid Noter eksempler på daglige arbeidsoppgaver Om morgenen Før lunsj Etter lunsj Om ettermiddagen Om kvelden eller natta Del 3 side 8

21 Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring Arbeidsark Praksislogg Dag: Dato: Avdeling: Arbeidstid: Her har du noen spørsmål som kan hjelpe deg når du skriver logg. Du kan også gjøre loggen muntlig. Hvilken vakt har du hatt i dag? Hvem var vaktleder? Hvilke arbeidsoppgaver har du hatt? Samarbeidet du, eller jobbet du alene? Hvem har du arbeidet sammen med? Hvem har du snakket med i dag? Hva har du lest i dag? Hva har du skrevet i dag? Har du vært med på møte i forbindelse med vaktskifte? Har du lest noen vaktskifterapporter? Leste du alene eller sammen med noen? Har du lært noen nye arbeidsoppgaver, ord, uttrykk eller setninger? Hvilke? Del 3 side 9

22 Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring Arbeidsark Opplæring på praksisplassen Noen sykehjem har sjekklister for opplæring av nyansatte. Her er en sjekkliste for deg som starter i praksis på sykehjem. Noe informasjon og opplæring kan lederen gi deg, og noe får du av en kontaktperson (eller fadder) på praksisplassen. HUSK: Det er viktig å spørre på praksisplassen når du ikke forstår. Det er fint å ta med seg tekster fra praksisplassen til norskkurset ditt. Når du ikke forstår informasjon fra arbeidsplassen, kan du spørre læreren din om hjelp. For å lære nye ord og oppgaver er det lurt å skrive logg fra praksisplassen. Oppgaver Signere på praksisplass- kontrakten Få omvisning på arbeidsplassen (avdelinger, rom, informasjonstavler) Få utdelt arbeidstøy og nøkler Få informasjon om regler for frammøte (vakt og arbeidstiden) Få informasjon om rutiner og regler i forbindelse med fravær Få informasjon om taushetsplikt og signere på skjema for taushetsplikt Få informasjon om dagsrytmen: arbeidstid, turnus, pauser og spisepauser Få informasjon om faste rutiner som måltider, stell, vaktrapport og aktiviteter Lære om HMS-rutiner: Hygiene Branninstruks og brannslukningsutstyr Lære hva og hvordan man svarer hvis man må ta telefonen Lage avtale om fast tid til veiledning med tilbakemelding og spørsmål én gang pr dag (ca. 15 min) Lage avtale for praksisplassbesøk av lærer Ansvarlig Praksisplass, deltaker og skole (NAV/ introprogram) Kontaktperson Leder/kontaktperson Leder/kontaktperson Praksisplass og skole (Nav/introprogram) Praksisplass og deltaker Kontaktperson Kontaktperson Kontaktperson Kontaktperson Kontaktperson, deltaker og lærer Kontaktperson, lærer og deltaker Jeg har fått informasjon og opplæring (dato) Lage avtale om tid til loggskriving (læringslogg) Kontaktperson, deltaker og lærer Lage en plan for videre opplæring på praksisplassen Kontaktperson, deltaker og lærer Del 3 side 10

23 Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring Arbeidsark Skrive- og læringsstrategier Diskuter med læreren og andre deltakere før du setter kryss i skjemaet. Ja, ofte. Ja, av og til. Nei, sjelden eller aldri. Jeg bruker en annen tekst som eksempel for min tekst. Jeg tenker på hvem jeg skriver til før jeg skriver. Jeg begynner å skrive uten å planlegge hva jeg skal skrive. Jeg ber om hjelp til å forstå hva teksten skal brukes til. Før jeg skriver, lager jeg en plan over hva jeg vil skrive. Jeg gir opp når jeg ikke får til å skrive noen ting. Jeg skriver ord slik jeg tror de skrives. Jeg bruker ordbok eller stavekontroll, eller spør andre om hjelp til å stave ord. Jeg skriver ned nye ord for å lære dem. Jeg ber andre om å se på teksten jeg har skrevet før jeg før jeg er ferdig. Jeg øver på beskjeder og skjemaer som blir brukt til daglig i jobben min. Hvilke av lese- og læringsstrategiene synes du er gode? Diskuter dette med læreren og de andre deltakerne. Jeg vil øve mer på: Del 3 side 11

24 Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring Arbeidsark Lese- og læringsstrategier Diskuter med læreren og andre deltakere før du setter kryss i skjemaet. Ja, ofte. Ja, av og til. Nei, sjelden eller aldri. Jeg finner ut hvem som har skrevet teksten før jeg leser den. Når jeg leser, bruker jeg det jeg kan fra før. Jeg leser alle tekster på samme måte. Jeg leser alltid overskriften, og gjetter hva som står videre i teksten. Jeg ser på bilder, og gjetter hva som står i teksten. Jeg leter etter ord jeg forstår i teksten, og gjetter hva resten av teksten handler om. Når det er mange ord jeg ikke forstår i teksten, stopper jeg å lese. Når det er mange ord jeg ikke forstår i teksten, fortsetter jeg likevel å lese. Jeg bruker ordbok når jeg ikke forstår ord i teksten. Jeg spør andre når jeg ikke forstår det som står i teksten. Jeg liker å snakke med noen om ting jeg har lest. Jeg er kritisk til det man leser, for eksempel på Internett. Hvilke av lese- og læringsstrategiene synes du er gode? Diskuter dette med læreren og de andre deltakerne. Jeg vil øve mer på: Del 3 side 12

25

26 Del 4 Bilder fra arbeidsplassen Bildene i del 4 viser bruk av skrift i ulike sammenhenger og synliggjør behovet for lese- og skriveferdigheter i sykehjemskonteksten. Bilder av oppslagstavler og andre informasjonssteder vil være med på å tydeliggjøre behovet for sjangerforståelse og lese- og skriveferdigheter i tilknytning til dette.

27 Åpen avtalebok

28 Arbeidslister

29 Arbeidslister, vaktrom

30 Beskjed

31 Elektronisk journal

32 Elektronisk vaktrapport

33 Faginformasjon

34 Forflytningsvise

35 Gamle ting

36 Håndhygiene

37 Informasjon om forflytning

38 Informasjon om måltider

39 Informasjon om velvære

40 Invitasjon til møte

41 Legedekning

42 Meny

43 Morspakke

44 Oppslagstavle

45 Program i resepsjonen

46 Rømningsplan

47 Skilt

48 Timeavtalebok

49 Tøykladder

50 Ukeplan på enheten

51 Ukeplan

52 Vaktrommet

53

54 Del 5 Tekster fra arbeidsplassen I del 5 finner du tekster fra sykehjem.

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 E-post fra kollega

69 Sykehjemsetaten Erklæring om taushetsplikt skjema og lovbestemmelser ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT Jeg forplikter meg til å bevare taushet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser og instrukser om det jeg i forbindelse med utføring av arbeid eller tjeneste for bydelsforvaltningen får vite om noens personlige forhold. Jeg er kjent med at brudd på taushetsplikten er straffbart etter straffelovens 121, som lyder: «Den som forsettelig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelser eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter han i slik hensikt på en annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes. Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.» Side 1 returneres arbeidsgiver i underskrevet stand. Sidene 2,3,4 og 5 beholdes av arbeidstakeren. Oslo, den 19 Underskrift Stilling Personnummer Tjenestested 1

70 Sykehjemsetaten Erklæring om taushetsplikt skjema og lovbestemmelser Lovbestemmelser som pålegger taushetsplikt er som følger: Straffeloven 121 og 144, 1 ledd: 121. Den som forsettelig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelser eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statelig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes. Denne bestemmelsen rammer også taushetsbrudd m.m. etter vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. 144, 1 ledd. Prester i statskirken, prester eller forstandere i registrerte trossamfunn, advokater, forsvarere i straffesaker, meklingsmenn i ekteskapssaker, leger, psykologer, apotekere, jordmødre og sykepleiere samt disses betjenter eller hjelpere, som rettsstridig åpenbarer hemmeligheter, som er dem eller deres foresatte betrodd i embets medfør, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Forvaltningsloven 13, 13a, 13b, 13c, og 13f: 13 (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjeneste eller arbeidet får vite om: 1. noens personlige forhold, eller 2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessige betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han heller ikke utnytte opplysninger som er nevnt i denne paragrafen i egen virksomhet eller i tjeneste for andre. 13a (begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse). Taushetsplikten etter 13 er ikke til hinder for: 1. at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekningen de som har krav på taushet samtykker, 2. at opplysninger brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller at individualiserende kjennetegn utelates på en annen måte, og 3. at opplysninger brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. 2

71 Sykehjemsetaten Erklæring om taushetsplikt skjema og lovbestemmelser 13b (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlig interesser). Taushetsplikten etter 13 er ikke et hinder for: 1. at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter, 2. at opplysningene kan brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. til bruk ved saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll, 3. at opplysningene er tilgjengelige for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeid- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre saker, 4. at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen, 5. at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet og om avgjørelsen som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlaget, og 6. at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jf.også nr.5) om lovbrudd til påtalemyndigheten eller vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelige av allmenne hensyn eller forfølging av lovbruddet har naturlig sammenheng med avgivererorganets oppgaver. Part eller partsrepresentant som blir kjent med opplysninger etter første leddnr.1, kan bare bruke opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for å vareta partens tarv i saken. Forvaltningsorganet skal gjøre han merksam på dette. Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge taushetsplikt når vitner og lignende får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffelovens 121, dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge. 13c (informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysning undergitt taushetsplikt). Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder, og kreve skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene. Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal forvaltningsorganet oppbevare på betryggende måte. Kongen kan gi nærmere regler om oppbevaring av dokumenter eller materiale og om bortfall av taushetsplikt, om tilintetgjøring av dokumenter eller materiale og om bortfall av taushetsplikt etter en viss tid. Taushetsplikten bortfaller etter 60 år når ikke annet er bestemt i medhold av foregående punktum. 13f (bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m. i andre lover). Dersom noen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er pålagt taushetsplikt ved bestemmelse i annen lov, forskrift eller instruks av hensyn til private interesse, gjelder 13 til 13e som utfyllende regler når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov. Bestemmelse i annen lov om rett eller plikt til å gi opplysninger begrenser ikke lovbestemt taushetsplikt, med mindre vedkommende bestemmelse fastsetter eller klart forutsetter at taushetsplikten ikke skal gjelde. 3

72 Sykehjemsetaten Erklæring om taushetsplikt skjema og lovbestemmelser Lov om sosiale tjenester m.v Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for sosialtjenesten eller institusjon etter denne loven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven 13 13e. Overtredelse straffes etter straffelovens 121. Taushetsplikten gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Opplysninger om en klients oppholdssted kan likevel gis når det er klart at det ikke vil skade tilliten til sosialtjenesten eller institusjonen å gi slik opplysning. Opplysninger til andre forvaltningsorganer jf. forvaltningsloven 13 b nr. 5 og 6, kan bare gis når dette er nødvendig for å fremme sosialtjenestens eller institusjonens oppgaver, eller for å forebygge vesentlig far for liv eller alvorlig skade for noens helse. Dersom et barns interesse tilsier det, kan fylkesmannen eller departementet bestemme at opplysninger skal være undergitt taushetsplikt, selv om foreldrene har samtykket i at de gjøres kjent. Lov om godkjenning av helsepersonell, 5. Helsepersonell som går inn i denne lov skal med de innskrenkninger som er fastsatt i lov, iaktta taushet om det som blir betrodd dem under utøving av deres virksomhet eller som han herunder får rede på om folks privatliv og sykdomsforhold. Samme taushetsplikt har godkjent helsepersonells medhjelpere. Bestemmelsene i første og andre ledd er ikke til hinder for at det i samsvar med forskrifter fastsatt av Kongen, Blir gitt opplysninger til bruk for vitenskapelig forskning. Lov om godkjenning av sykepleiere, 11. Sykepleiere har plikt til, med de innskrenkninger som er fastsatt i lov, å iaktta taushet om det som blir betrodd dem under utøvelsen av deres virksomhet eller som de derunder får rede på om folks sykdomsforhold eller andre personlige forhold. 4

73 Sykehjemsetaten Erklæring om taushetsplikt skjema og lovbestemmelser Lov om fysioterapeuter og mensendiecksykegymnasiaster 8. Fysioterapeuter og deres medhjelpere skal med de innskrenkninger som er fastsatt i lov, iaktta taushet om det som under deres virksomhet blir dem betrodd eller som de under sin virksomhet får rede på om folks legems- og sykdomsforhold. Slik taushetsplikt påhviler også den som i medfør av bestemmelsene i denne lov får kunnskap om forhold som nevnt. Lov om leger 31 og En lege skal iaktta taushet og hindre at andre får kjennskap til opplysninger om folks legems- og sykdomsforhold eller andre personlige forhold samt han får kunnskap om under sin legevirksomhet. Dette gjelder ikke når det i lov er fastsatt at legen ikke skal ha taushetsplikt, eller når det av særlige grunner må anses rettmessig å meddele opplysninger som er underlagt taushetsplikt. I forhold til den fra før er kjent med opplysningene, gjelder ikke taushetsplikt. 34. Taushetsplikt er ikke til hinder for at en lege gir opplysninger til annet helsepersonell, eller medhjelper av hensyn til undersøkelsen eller behandlingen av en pasient, med mindre denne motsetter seg dette, og det etter forholdene kan og bør respekteres. Helsepersonell og andre som samarbeider eller bistår legen i hans virksomhet, har samme taushetsplikt som han. 5

Kriminalomsorgen. Taushetserklæring

Kriminalomsorgen. Taushetserklæring Taushetserklæring forvalter en stor mengde personopplysninger av sensitiv karakter. Det er derfor avgjørende for kriminalomsorgens tillit i samfunnet at disse opplysningene ikke kommer på avveier, eller

Detaljer

Profiler for basisferdigheter på jobben

Profiler for basisferdigheter på jobben Profiler for basisferdigheter på jobben Hva og hvordan Eddie Pedersen, Vox Forutsetninger for god læring Deltakerne: kjenner seg igjen i innholdet i opplæringen forstår hvorfor de skal lære ser nytteverdi

Detaljer

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift T E I E P L I K T Eg stadfestar med dette å ha motteke kopi av forvaltningslova 13, og at eg kjenner til innhaldet i reglane om teieplikt. Eg er klar over at eg i mi teneste i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Alle som utfører tjenester eller arbeid for kommunen har taushetsplikt etter bestemmelsene i Forvaltningsloven 13 13 f For ansatte i helse- omsorg- og

Detaljer

REGLER FOR SAKSBEHANDLING

REGLER FOR SAKSBEHANDLING REGLER FOR SAKSBEHANDLING Veiledningsplikt: Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. for innleie av.. (heretter kalt Sikkerhetsrådgiver) Kontraktsnr.: Saksnr: 2008/00004 SJU 216 Koststed/prosjektnr.:

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 6 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr: 2004/00775 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:

Detaljer

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk 1 Forvaltningsloven og Offentlighetslovens krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger og noen ord om god forvaltningsskikk Arkivforum 13. Februar 201 1 May Liz Bjørnevik Tho, Organisasjonsdirektørens

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontraktnr. K Saksnr: 2011/00424 Koststed/Prosjektnr.: 64000/960254

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 6 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr: 200905147 Koststed/Prosjektnr.: 1. OMFANG

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og -Avgjøres etter anbudskonkurranse- Org.nr.:.. (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr:201200535

Detaljer

TOLKENS TAUSHETSPLIKT

TOLKENS TAUSHETSPLIKT TOLKENS TAUSHETSPLIKT UNDERTEGNING AV TAUSHETSERKLÆRING FOR TOLKER OG INFORMASJON OM HVA TAUSHETSPLIKTEN INNEBÆRER TikkTalk ønsker å skape trygghet for kunder, samtidig som vi også ønsker å avklare hvor

Detaljer

Taushetsplikt og kommunikasjonsadgang

Taushetsplikt og kommunikasjonsadgang Taushetsplikt og kommunikasjonsadgang Rus- og psykisk helseforum Alta 4.-5. november 2014 Sunniva Helena Sømhovd Fylkesmannen i Finnmark Konferansens hovedtema er «helhetlig behandling suksesskriterier»

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 6 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og. Org.nr.:.. (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K.. Saksnr: 2009/00087 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 6 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr: 2012/00101 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K. Saksnr: 2011/01162 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og Org.nr.:.. (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr:. SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:.. 1. OMFANG

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontraktnr. K Saksnr: 2011/01226 Koststed/Prosjektnr.: 960248

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr: 2011/01162 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.: 67000/99180

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr: 2009/00087 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:

Detaljer

Praksisveileder Helse

Praksisveileder Helse Levanger kommune Levanger vo Praksisveileder Helse Pleie, omsorg og miljøarbeid for å gi brukere en god hverdag med trivsel og velvære Til Praksiskorps i Fagkurs helse Dere er personlig utnevnt av en kollega

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og Org.nr.:.. (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr:. SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:.. 1. OMFANG

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 6 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Kontaktnr. K Saksnr: 2009/05147 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.: 62000/960248 mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter

Detaljer

AB konferansen 2012. Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet

AB konferansen 2012. Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet AB konferansen 2012 Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet Aktuelle juridiske utfordringer AB deltakers forhold til arbeidsmiljølovens vernebestemmelser. Yrkesskadeforsikring for AB deltakere

Detaljer

Praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring

Praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring Praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring Læringsmappe som pedagogisk verktøy 1 Nina Jernberg - Geiranger 19. oktober 2015 Program for dagen 12.45-13.45 Forelesning 13.45-14.00 Pause 14.00-15.00 Gruppearbeid

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE PLO kontoret Side 1 2010 LYTT MED OPPMERKSOMHET OG UTEN DØMMESYKE. LYTT BÅDE MED HJERTET OG MED ØRENE. Å LYTTE MED SJELEN ER EN GOD MÅTE Å FORTELLE ANDRE AT NOEN BRYR SEG OM

Detaljer

LOVOVERSIKT FORVALTNINGSLOVEN

LOVOVERSIKT FORVALTNINGSLOVEN LOVOVERSIKT FORVALTNINGSLOVEN 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 5 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontraktnr. K Saksnr: 2011/ 05388 Koststed/Prosjektnr.: 62000/960259

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet

Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet Hvordan skape sammenheng mellom kompetanse og behov på arbeidsplassen og opplæringen? Praksisnær opplæring Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet Funksjonelle

Detaljer

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Bakgrunnen til at Cristin og tidligere også Frida-systemet bruker fødselsnummer er at dette er pr i dag den eneste unike identifiseringsnøkkelen for

Detaljer

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 043 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * BEHANDLING AV TAUSHETSPLIKTBELAGTE OPPLYSNINGER

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 043 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * BEHANDLING AV TAUSHETSPLIKTBELAGTE OPPLYSNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 043 Arkivsaksnr.: 02/08079-001 Dato: * BEHANDLING AV TAUSHETSPLIKTBELAGTE OPPLYSNINGER INNSTILLING TIL: Administrasjonsutvalget/formannskapet

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og Org.nr.:.. (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr:. SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:.. 1. OMFANG

Detaljer

TOLKENS TAUSHETSPLIKT EN KORT ORIENTERING

TOLKENS TAUSHETSPLIKT EN KORT ORIENTERING TOLKENS TAUSHETSPLIKT EN KORT ORIENTERING Dette heftet erstatter tidligere rundskriv UDI 10.05.1996: Taushetserklæring for tolker UNDERTEGNING AV TAUSHETSERKLÆRING FOR TOLKER OG INFORMASJON OM HVA TAUSHETSPLIKTEN

Detaljer

TAUSHETSERKLÆRING Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) (Navn på KBO-enhet)

TAUSHETSERKLÆRING Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) (Navn på KBO-enhet) (KBO-enhetens logo) TAUSHETSERKLÆRING Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) (Navn på KBO-enhet) Jeg forstår at jeg i forbindelse med mitt arbeid kan få kjennskap til sensitive opplysninger, opplysninger

Detaljer

Arbeidserfaring som kilde til læring

Arbeidserfaring som kilde til læring Arbeidserfaring som kilde til læring Bergen, 1. februar 2013 Endres i topp-/bunntekst Erfaringer Det kan være åpnende og motiverende for læring å trekke deltakernes erfaringer inn i læringssituasjonen.

Detaljer

Den utfordrende samtale til barnas beste

Den utfordrende samtale til barnas beste Den utfordrende samtale til barnas beste Skilsmisser eller separasjon på landsbasis Antall skilsmisser har gått ned om man ser på tall fra 2011 til 2014 ( - 1099). 2011 2012 2013 2014 9 707 9 635 8 965

Detaljer

Praksisveileder fagkurs renhold

Praksisveileder fagkurs renhold Levanger kommune Levanger vo Praksisveileder fagkurs renhold Renhold er med på å skape et trivelig og sunt inneklima Til Praksiskorps i Fagkurs renhold Dere er personlig utnevnt av en kollega til å være

Detaljer

Integreringsoppgaver som pedagogisk verktøy i arbeidsrettet norskopplæring

Integreringsoppgaver som pedagogisk verktøy i arbeidsrettet norskopplæring Integreringsoppgaver som pedagogisk verktøy i arbeidsrettet norskopplæring I arbeidsrettet norskopplæring får deltakerne mulighet til å lære og bruke språk i to ulike kontekster, i og på praksisstedet.

Detaljer

YRKESETISKE REGLER FOR TOLKER

YRKESETISKE REGLER FOR TOLKER YRKESETISKE REGLER FOR TOLKER Innhald 1 KVALIFIKASJONER OG FORBEREDELSER TIL TOLKEOPPDRAG... 2 2 INHABILITET... 2 3 NØYTRALITET OG UPARTISKHET... 2 4 TOLKE ALT... 3 5 TAUSHETSPLIKT... 3 5.1 Tolkens forvaltningsmessige

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og Org.nr.:.. (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr:. SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:.. 1. OMFANG

Detaljer

Fra kompetansemål til profiler for jobben. Eddie Pedersen Vox

Fra kompetansemål til profiler for jobben. Eddie Pedersen Vox Fra kompetansemål til profiler for jobben Eddie Pedersen Vox Hva er Vox Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Basiskompetanse i arbeidslivet (Bka) 81 Millioner skal deles ut Helse og sosialtjenester

Detaljer

TID KAPITTEL KOMPETANSEMÅL DOMENEINNHOLD 1 Vi blir kjent. Kan gjenkjenne og forstå kjente ord og helt enkle fraser som angår egen Personlig

TID KAPITTEL KOMPETANSEMÅL DOMENEINNHOLD 1 Vi blir kjent. Kan gjenkjenne og forstå kjente ord og helt enkle fraser som angår egen Personlig Plan God i norsk, tekstbok, arbeidsbok, lærernettsted, elevnettsted Til God i norsk har vi laget en periodeplan der de fleste kompetansemålene og alle domeneemnene er inkludert. Vi har tatt utgangspunkt

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Retningslinjer for god tolkeskikk

Retningslinjer for god tolkeskikk Retningslinjer for god tolkeskikk Følgende retningslinjer for god tolkeskikk gjelder først og fremst for tolker som utfører virksomheten på grunnlag av en statsautorisasjon. Bestemmelsene bør imidlertid

Detaljer

Til nye vikarer / ansatte!

Til nye vikarer / ansatte! 1 2 Til nye vikarer / ansatte! Velkommen til oss! Dette heftet er en samling av ulik informasjon som kan være greit å vite når du skal jobbe i barnehagen. Det er viktig at du setter deg inn i arbeidet,

Detaljer

Driftskonsept 24 timers hjulet

Driftskonsept 24 timers hjulet 24 timers hjulet 1-Dagvakt 1-Dagvakt Beboerrom: 002, 004, 101, 102 telefon Beboerrom: 002, 004, 101, 102 07:30 telefon Morgenrapport 0745: Morgenstell 08:45: 07:30 Frokostarbeid Morgenrapport 09:00: 0745:

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

Velkommen til Lyngbøtunet!

Velkommen til Lyngbøtunet! Velkommen til Lyngbøtunet! Lyngbøtunet Bo- og servicesenter ligger idyllisk til ved Lyngbøvannet og ble åpnet høsten 1992. Sykehjemmet har plass til 60 beboere hvor alle har enerom med eget bad og toalett.

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena

Arbeidsplassen som læringsarena Arbeidsplassen som læringsarena Hvordan bygger vi bro mellom opplæringen i klasserommet og læringen på praksisplassen? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 1 Dagens program Del 1 før lunsj

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena

Arbeidsplassen som læringsarena Arbeidsplassen som læringsarena Hvordan bygger vi bro mellom opplæringen i klasserommet og læringen på praksisplassen? Nina Jernberg - fagdag 11.april 2013 i Kristiansund 1 Dagens program Del 1 før lunsj

Detaljer

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Kirkeveien 29 5072 Bergen Velkommen til Storetveit sykehjem. Vårt motto er Kvalitet og trivsel! Driftsgrunnlag; Storetveit sykehjem skal drive etter

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Habilitetskrav og teieplikt for medlem av prøvenemnd

Habilitetskrav og teieplikt for medlem av prøvenemnd Habilitetskrav og teieplikt for medlem av prøvenemnd Forskrift til Opplæringslova 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og administrert av fylkeskommunen,

Detaljer

Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne

Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-155-5 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock

Detaljer

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Fremmedspråklige deltakere uten skolebakgrunn Ferdig med introduksjonsprogrammet Manglende språkferdigheter og forståelse Framtidig arbeid Den enkeltes behov i fokus

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Velkommen til Skjoldtunet Informasjonsbrosjyre for Skjoldtunet, side: -1-13.03.2009 Innledning Skjoldtunet ble bygget i 1999 for 64 beboere, og er et moderne sykehjem med 64 enkeltrom fordelt på 8 grupper.

Detaljer

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken Velkommen til Spesialisert Behandlings Avdeling Storetveit Sykehjem Halvannenlinjetjeneste i Bergen Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring Arbeidsrettet norskopplæring Hvordan bygger vi bro mellom opplæringen i klasserommet og læringen på praksisplassen? Nina Jernberg - IMDi, Gjøvik 30.10.13 1 Delseminar kl. 14.45-16.30 arbeids-/praksisplassen

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det Lytting A1 Jeg kan forstå en del ord og korte uttrykk om meg selv og min familie, hvis den andre snakker langsomt og tydelig. Jeg kan forstå enkle beskjeder i undervisningen. Jeg kan forstå navn på ting

Detaljer

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Dette er avdeling C: Avdelingen har 18 plasser. Avdelingen er delt inn i 3 grupper med 6 beboere på hver gruppe med fast personale.

Detaljer

Velkommen til samling for verger - april 2016

Velkommen til samling for verger - april 2016 Velkommen til samling for verger - april 2016 Presentasjon og temaer Gjennomgang av den forenklede regnskapsplikten med frist 30. april Vergegodtgjøring og utgiftsdekning Søknad om bruk av kapital Taushetsplikt,

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring

Praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring Praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring Læringsmappe som pedagogisk verktøy 1 Nina Jernberg - Tromsø 27. oktober 2015 Program for dagen 08.30-09.45 Forelesning 09.45-10.00 Pause 10.00-11.00 Gruppearbeid

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT

Saksframlegg. Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: 06.01.2015 ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT Vedlegg: 1. Taushetsplikt for folkevalgte, rundskriv

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Velkommen til Venneslaheimen

Velkommen til Venneslaheimen Velkommen til Venneslaheimen Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på Venneslaheimen! Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få informasjon som kan være nyttig. Venneslaheimen

Detaljer

Taushetsplikt. Forvaltningssamling,

Taushetsplikt. Forvaltningssamling, Taushetsplikt Forvaltningssamling, 14.11.2016 Hva er taushetsplikt? «En plikt til å hindre andre å få adgang eller kjennskap til visse opplysninger» Kan følge av lov, instruks eller avtale Brudd kan medføre

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN Kompetansemål Språklæring Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye

Detaljer

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang til gode helsetjenester. For deg som er under 18 år og derfor regnes som mindreårig,

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

LÆRINGSMAPPE FOR RENHOLD

LÆRINGSMAPPE FOR RENHOLD LÆRINGSMAPPE FOR RENHOLD Eva Råberg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord side 1 1. Yrkesprofil for renhold side 2 2. Mål side 6 Kursplan side 6 Individuell plan side 8 3. Kompetanse og arbeidserfaring - CV side

Detaljer

Pleie TALENTENE DINE OPPDAG I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING

Pleie TALENTENE DINE OPPDAG I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING Pleie OPPDAG TALENTENE DINE I ARBEIDSFORBEREDENDE OPPLÆRING PRAKSIS I PLEIE Opplæringsplan for deltakere fra flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune. Flyktning- og innvandretjenesten i Lørenskog

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

Notat. Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat. Kopi : TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE.

Notat. Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat. Kopi : TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE. Notat Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/70-16 033 DRAMMEN 14.04.2008 TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE. 1. Innledning. I den pågående rettstvist mellom Unicon

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

Velkommen. Hvad solskinn er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frende, Kunnskap skal styra rike og land, og yrke skal båten bera,

Velkommen. Hvad solskinn er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frende, Kunnskap skal styra rike og land, og yrke skal båten bera, Velkommen Hvad solskinn er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frende, Kunnskap skal styra rike og land, og yrke skal båten bera, 1 Skullerud VO Ca. 150 kurs Omtrent 2000 deltakere Kurs i

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 55 52 69 20 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger. DRI mars 2015 Jon B. Holden

Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger. DRI mars 2015 Jon B. Holden Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger DRI 1010 18. mars 2015 Jon B. Holden jobe@holden.no Aktuelt: Lindeberg-saken Dagens tema Unntak fra innsynsrett hos forvaltningen etter

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Velkommen til 6H En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Kjære pasient! Denne brosjyren har vi laget til deg som skal opereres i magen. Vi ønsker å gi deg og dine pårørende informasjon

Detaljer