ÅRSMØTE 2013 LØRDAG KL. 18: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden."

Transkript

1 ÅRSMØTE 2013 LØRDAG KL. 18:45 Saksliste: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding. 5. Behandle revidert regnskap og kontrollkomiteens beretning. 6. Behandle innkomne forslag. 7. Vedta budsjett for Valg

2 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede For å være stemmeberettiget må man ha fylt 15 år, ha vært medlem i minimum 1 måned og ikke skylde klubben kontingent. Sak 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. Sak 3: Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen Dirigent: Tor Arne Vinje Referent: Robert Lindbak Årsmøtet må i tillegg velge 2 representanter til å underskrive protokollen. Sak 4: Behandle styrets årsmelding Vedlegg: Årsmelding 2012, 5 sider. Sak 5: Behandle revidert regnskap og kontrollkomiteens beretning Vedlegg: Resultatregnskap, balanse, revisors beretning samt kontrollkomiteens beretning. Sak 6: Behandle ny lov for klubben Det er kommet en ny lovnorm fra NKF som må vedtas som klubbens lov. Klubben har ingen tillegg til denne lovnormen og styrets innstilling er derfor at lovnormen i sin helhet velges som klubbens lov. Sak 7: Behandle innkomne forslag Det er ikke kommet noen forslag til årsmøtet. Sak 8: Vedta budsjett for 2013 Vedlegg: Drifts- og likviditetsbudsjett for Sak 9: Valg Vedlegg: valgoversikt.

3 Sak 4: Årsmelding 2012 STYRETS SAMMENSETNING Klubbens styre har i 2012 bestått av følgende personer: Leder: Thomas Kulvik Nestleder: Elen Stokke Kasserer: Morten Stene Styremedlem: Tove Wehn Styremedlem: Robert Lindbak Styremedlem: Tor Arne Vinje 1. varamedlem: Maria Mathisen 2. varamedlem: Magnus Bjørgan Revisor: BDO AS v/tor Eriksen Styret har hatt 12 ordinære styremøter. ØKONOMI Klubbens økonomi har i 2012 vært tilfredsstillende. Nøktern pengebruk og god rekruttering av nye medlemmer har gitt overskudd. En total omsetning på kr ,- gav et totalt overskudd for året på kr ,- De viktigste årsakene til dette positive resultatet er: Klubben fikk støtte fra Trondheim kommune og NIF med til sammen kr ,- 5 bydelsavdelinger bidrar med overskudd. God rekruttering. Tett oppfølging av innbetalinger og betalingsrutiner. Klubbens medlemsrådgiver har gjort en meget god jobb og har hatt tett oppfølging av blant annet inn- og utmeldinger, instruktører, undervisning og oppvisning, enkelttimer og innsalg av enkeltelever. Klubbens likviditet er tilfredsstillende. ADMINISTRATIVT Klubben administreres hovedsakelig av styret, skranken, medlemsrådgiveren (Gunnar Rugsveen), samt Master Andresen (Globalsport / NTN). Skranken fungerer godt og alt salg foretas av ansatte. Dette gir god oversikt over varesalget og avlaster bydelsinstruktørene for mye unødig arbeid i forhold til varesalg. Alle medlemmer betaler sin treningskontingent via avtalegiro.

4 MEDLEMSUTVIKLING Klubben har i 2012 hatt en økning i antall medlemmer fra 1375 i 2011 til 1419 i Antall nybegynnere i 2012 var 349 mot 298 i Kvinneandelen er på 35%. Andel menn er på 65%. Alders- og kjønnsfordelingen i 2012 var som følger: 6-12 år 59% år 19% år 4% 26+ år 18% Klubben er fortsatt den desidert største kampsportklubben i Norge. PRISER OG UTNEVNELSER Hedersprisen årets instruktør 2012 gikk til Bjørnar Blaalid for enestående innsats gjennom flere år. Bjørnar er en blid, hyggelig og dyktig instruktør for barn og ungdom. Han er meget godt likt blant sine elever og bryr seg om hver enkelt. Dette vises spesielt via et svært lavt frafall på hans parti.!han har i 2012 instruert svært mye og er en bærebjelke på Lade.! Han er også den som i høst har tatt flest vikariater. Hedersprisen årets bidragsyter 2012 ble tildelt Per Christian Solberg for å ha ledet arrangementkomiteen over flere år.! Han har lagt ned en betydelig innsats for arrangementkomiteen og klubben forøvig. I tillegg gjør han dette med et smil, engasjement og en smittende positivitet. I tillegg fikk Lise Grønnesby fra NTN utdelt prisen for beste junior dame utøver i 2011 under banketten på NM INSTRUKTØRER Vi hadde i 2012 følgende 41 instruktører i sving: Master Per Andresen, Roger Stokke, Elen Stokke, Gunnar Rugsveen, Christian Olsen, Magnus Bjørgan, Thor Robin Harbak, Hege Sagmo, Maria Mathisen, Mia Gulbrandsen, Heidi Gulbrandsen, Line Hansen, Lise Grønnesby, Mina Gravdahl, Tomas Hestnes, Magnus Wohlen, Tore Eggan, Christoffer Solberg, Charlotte Kähler, Lise Kähler, Roy Løvtangen, André Løfaldli, Kristian Hokstad, Lise Fjell, Sanna Often, Robert Lockert, Vilde Hove Langdal, Mia Bekkevahr, Bjørnar Blaalid, Tina Holten, Stig Roar Bye, Øystein Diserud, Raymond Siiri, Linn Anita Lundager, Tord Palmesen, Tuva Kjelsrud Kulvik, Rita Sivertsvik, Anja Bertelsen, Christine Valan, Silje Kjeldsberg, Inga Jørgensen. LOKALER Klubbens lokaler fungerer som forutsatt og godt til formålet. Nødvendig vedlikehold er utført. Lokalene har i løpet av 2012 skiftet eier. Bygget er nå kjøpt av Veidekke. Vi har også fått vite at planen er å rive bygget i løpet av 5-10 år. Dette i forbindelse med omgjøringen av hele Lilleby-området på Lade. Styret vil i løpet av begynnelsen på 2013 sette i gang en omfattende prosess for å kartlegge alternative muligheter i markedet med sikte på å finne et enda bedre og mer egnet lokale til vår aktivitet.

5 ARRANGEMENTER Hver enkelt instruktør har arrangert sosiale aktiviteter med sine respektive klasser. Det ble arrangert to stk. regionale treningssamlinger og to treningssamlinger for barn og voksne i Instruktørene har hatt en kick-off / team building event. Klubben deltok som alltid i borgertoget 17. mai med stort oppmøte. KONKURRANSER Det ble i 2012 avholdt 2 regionale mesterskap. Antall deltakere hver gang ca. 200 stk. Våre utøvere har gjort det meget godt i samtlige av disse mesterskapene. Disse har deltatt under konkurranser for landslaget i 2012: Master Per Andresen, VIP Roger Stokke, Coach Arne Witzø, Coach Elen Stokke, Coach Magnus Bjørgan, Coach Gunnar Rugsveen, Coach Hege Sagmo, Coach Utøvere Christian Olsen Thor Robin Harbak Sanna Often Bjørnar Blaalid Rita Sivertsvik Lise Grønnesby Christoffer Solberg Roy Løvtangen Mia Gulbrandsen Mina Gravdahl Iril Lervold I tillegg til disse har vi har hatt flere utøvere som har vært på landslagssamlinger og en rekke utøvere som representerer klubben på regionslaget.

6 RESULTATER I MESTERSKAP 2012 Resultater for utøvere fra Trondheim Taekwon-Do Klubb: EM Slovenia, April Mønster damer sr. 3. Dan Gull Anja Bertelsen Sparring junior, 1. Dan Sølv Lise Grønnesby Mønster junior, 1. Dan Bronse Lise Grønnesby I tillegg tok vi følgende lag-titler hvor våre klubbutøvere var med: - Seniorlaget for damer tok gull i lagmønster. - Juniorlaget for damer tok gull i lagsparring. - Juniorlaget for damer tok gull i lagmønster. - Juniorlaget for damer tok gull i spesialteknikk. - Seniorlaget for herrer tok bronse i lagsparring. - Seniorlaget for herrer tok bronse i spesialteknikk. - Juniorlaget for herrer tok bronse i lagmønster. Det deltok ca. 500 utøvere under mesterskapet og Norge ble nest beste nasjon totalt sett. ITF World Cup, Brighton England, oktober Lagmønster senior damer Gull Sanna, Anja, Rita Lagsparring senior herrer Gull Thor Robin, Christian, Bjørnar Mønster 1. Dan +46 år Gull Per Christian Solberg Power test / knusing 1. Dan +46 år Gull Tore Greiner Eggan High kick, 1. Dan junior Sølv Mia Gulbrandsen Flyvende side, Dan Sølv Thor Robin Harbak Sparring Dan +70 kg Sølv Lise Grønnesby Mønster 1. Dan +46 år Sølv Tore Greiner Eggan Sparring Dan +46 år Bronse Tore Greiner Eggan Mønster 1. Dan Bronse Roy Løvtangen Power test / knusing 1. Dan +46 år Bronse Per Christian Solberg Lagsparring junior damer Bronse Mia, Mina, Iril Lagmønster senior damer Bronse Rekruttlag, Lise Grønnesby

7 Norgesmesterskap og landsmesterskap 2012 Norgesmesterskapet ble i 2012 arrangert i Trondheim og var en ubetinget suksess. Dette var et stort mesterskap med over 400 deltakere, 41 dommere, 126 coacher og 40 funksjonærer. Under offisiell åpning og oppvisning deltok over 250 barn på oppvisningen til glede for over 2300 tilskuere på tribunen. NM 2012 var også første gang det ble utdelt kongepokal i IFT Taekwon-Do. Thor Robin Harbak ble kongepokalvinner fra vår klubb og fikk også tittelen beste utøver på herresiden. Vi fikk tildelt tittelen beste klubb (både norgesmesterskap og landsmesterskap) og viste nok en gang at vi ikke bare er stor, men også har høy teknisk kvalitet. Følgende utøvere fra vår klubb ble norgesmestere: Thor Robin Harbak Sparring Herrer, Senior, -80kg Sanna Often Sparring Damer, Senior, -63kg Lise Kähler Sparring Damer, Senior, -70kg Lise Grønnesby Sparring Damer, Senior, +70kg Tore Greiner Eggan Knusing Herrer Damenes førstelag tok gull i lagsparring for senior. Full resultatliste og utfyllende informasjon rundt NM 2012 kan finnes på Trondheim, For styret: Thomas Kulvik, Styreleder

8 Trondheim NTN Taekwon-Do Klubb Resultatregnskap for Note Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter: Medlemskontingenter Varesalg Kommunal støtte Sponsorstøtte Momskompensasjon Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: Vareforbruk Godtgj. skranke Godtgj. instruktører Medlemsrådgiver Godtgj.hovedinstruktør Honorar regnskap Honorar styrets leder Godtgj. kasserer Honorar revisor Arbeidsgiveravgift Div. adm. kostnader Husleie Oppvarming/fellesutgifter Strøm Renhold/vask Vedlikehold Inventar/utstyr Kontorrekv.,porto,telefon Inntekter/Utgifter NM Markedsføring/Annonser Kontingenter Støtte utøvere Kurs, reiser Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinnt. og -kostnader: Renteinntekter Rentekostnader 0 0 Andre finanskostnader Netto finansposter Årets resultat

9 Trondheim NTN Taekwon-Do Klubb Balanse pr. Note Eiendeler Omløpsmidler Utestående fordringer 0 0 Varebeholdning Bankinnskudd skattetrekk Bankinnskudd Bankinnsk., depositum husleie Kasse Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Gjeld og Egenkapital Egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Div. avsetninger 0 0 Skyldig skattetrekk Skyldig merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Sum kortsiktig gjeld Sum Gjeld og Egenkapital Trondheim, den 21. februar 2013 Thomas Kulvik Elen Røkke Morten Stene -leder- -nestleder- -kasserer- Robert Lindbak Tor Arne Vinje Tove Wehn -styremedlem- -styremedlem- -styremedlem-

10 Trondheim NTN Taekwon-Do Klubb NOTER TIL REGNSKAPET 2012 I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med Norges Idrettsforbunds regnskapsregler. NOTE 1 LØNNSKOSTNADER Lønn og annen godtgjørelse til instruktører Arbeidsgiveravgift Sum Til sammen 39 instruktører har fått godtgjørelse i 2012 NOTE 2 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR Styre Godtgjørelse til styrets leder Godtgjørelse til kasserer Revisor Kostnadsført honorar til revisor som vedrører 2012 inkl mva NOTE 3 EGENKAPITAL Egenkapitalen fremkommer slik: Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr

11

12

13

14 BUDSJETT(2013 TRONDHEIM(NTN(TAE4KWON(DO(KLUBB BUDSJETT(2013 Tekst BUDSJETT(2013 Inntekter 1 Medlemskontingenter ((((((((((((((((((( 3(480(000 2 Varesalg ((((((((((((((((((((((( 800(000 3 Kommunal(støtte ((((((((((((((((((((((( 175(000 4 Sponsorstøtte ((((((((((((((((((((((((( 80(000 5 Momskompensasjon ((((((((((((((((((((((( 110(000 6 Andre(driftsinntekter ((((((((((((((((((((((( 125(000 Sum(inntekter ((((((((((((((((((( 4(770(000 Utgifter 7 Vareforbruk((4kostnader) ((((((((((((((((((((((( 520(000 8 Godtgj(skranke ((((((((((((((((((((((( 140(000 9 Godtgj.(instruktører ((((((((((((((((((((((( 450( Godtgj.(Medlemsrådgiver ((((((((((((((((((((((( 290( Godtgj.(hovedinstruktør ((((((((((((((((((((((((( 50( Godtgj.(regnskap ((((((((((((((((((((((((( 40( Godtgj.(styrets(leder ((((((((((((((((((((((((( 40( Godtgj(kasserer ((((((((((((((((((((((((( 30( Godtgj.(revisor ((((((((((((((((((((((((( 30( Arbeidsgiveravgift ((((((((((((((((((((((((( 75( Div.(adm.(Kostnader ((((((((((((((((((((((( 200( Husleie ((((((((((((((((((((((( 740( Oppvarming/felleskostnader ((((((((((((((((((((((( 375( Strøm ((((((((((((((((((((((((( 50( Renhold/vask ((((((((((((((((((((((( 150( Vedlikehold ((((((((((((((((((((((((( 50( Inventar/utstyr ((((((((((((((((((((((((( 80( Kontorrekv./porto/telefon ((((((((((((((((((((((((( 50( Inntekter/Utgifter(NM ((((((((((((((((((((((((((((((( 4 26 Markedsføring/annonser ((((((((((((((((((((((( 100( Kontingenter ((((((((((((((((((((((( 415( Støtte(utøvere ((((((((((((((((((((((( 250( Kurs,(reiser ((((((((((((((((((((((( 115( Andre(driftskostnader ((((((((((((((((((((((((( 30(000 Sum(utgifter ((((((((((((((((((( 4(270(000 DRIFTSRESULTAT ((((((((((((((((((((((( 500(000

15 Sak9: Valg Klubbens styre har i 2012 bestått av følgende personer Leder: Thomas Kulvik Nestleder: Elen Stokke Kasserer: Morten Stene Styremedlem: Tove Wehn Styremedlem: Robert Lindbak Styremedlem: Tor Arne Vinje 1. varamedlem: Maria Mathisen 2. varamedlem: Magnus Bjørgan Valgkomiteens forslag til styre er som følger Leder: Thomas Kulvik Velger for 2 år Nestleder: Nina Carlsson Velges for 1 år Kasserer: Morten Stene Ikke på valg Styremedlem: Robert Lindbak Ikke på valg Styremedlem: Tove Wehn Velges for 2 år Styremedlem: Tor Arne Vinje Velges for 2 år 1. varamedlem Magnus Bjørgan velges for 1 år 2. varamedlem: Runar Busch Iversen velges for 1 år Revisor Revisor BDO AS (tidligere hatt navnet Interrevisjon Trondheim AS) har revidert regnskapet for 2012 og styrets forslag er at samme firma gjenvelges for 2013: BDO AS v/tor Eriksen Kontrollkomite Kontrollkomiteen har i 2012 bestått av: Leder: John Terje Presthus Medlem: Odd Olsen 1. vara: Kristin Myre 2. vara: Arne Dag Fidjestøl Valgkomiteens innstilling er at samme komite gjenvelges også for Valgkomite Valgkomiteen har i 2012 bestått av: Leder: Master Per Andresen Medlem: Nina Carlsson Medlem: Steinar Hansen Styret foreslår følgende valgkomite for 2013: Leder: Master Per Andresen Medlem: Heidi Lervold Medlem: Steinar Hansen

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2013

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2013 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2013 Klubbens deltakere på sommerleiren i Surnadal. 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøtet den 9. april 2013, og har bestått

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd.

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen Årsberettning 2011 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Dato: 8. februar 2012 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen www.keumgangteam.net oslo@kgtkd.no 1 DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy I henhold til vedtekter for Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy, vedtatt den 03. april 2003, innkalles det til årsmøte. Tid: den 26.mars 2012,

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 16. februar 2009 kl. 18-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som har

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014 Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Konstituering. Åpning, godkjenning innkalling, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg

Detaljer