ÅRSMØTE 2012 LØRDAG KL. 18: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2012 LØRDAG 17.03.12 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden."

Transkript

1 ÅRSMØTE 2012 LØRDAG KL. 18:45 Saksliste: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding. 5. Behandle revidert regnskap og kontrollkomiteens beretning. 6. Behandle innkomne forslag. 7. Vedta budsjett for Valg

2 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede For å være stemmeberettiget må man ha fylt 15 år, ha vært medlem i minimum 1 måned og ikke skylde klubben kontingent. Sak 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. Sak 3: Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen Dirigent: Tor Arne Vinje Referent: Robert Lindbak Årsmøtet må i tillegg velge 2 representanter til å underskrive protokollen. Sak 4: Behandle styrets årsmelding Vedlegg: Årsmelding 2011, 5 sider. Sak 5: Behandle revidert regnskap og kontrollkomiteens beretning Vedlegg: Resultatregnskap, balanse, revisors beretning samt kontrollkomiteens beretning. Sak 6: Behandle innkomne forslag Valgkomiteen har foreslått å øke antall styremedlemmer fra 2 til 3. Styret vil da bestå av totalt 8 personer inkludert de to varamedlemmene. Bakgrunnen for forslaget er å styrke styrets sammensetning og arbeidskapasitet ytterligere. Sak 7: Vedta budsjett for 2012 Vedlegg: Drifts- og likviditetsbudsjett for Sak 8: Valg Vedlegg: valgoversikt.

3 Sak 4: Årsmelding 2011 STYRETS SAMMENSETNING Klubbens styre har i 2011 bestått av følgende personer: Leder: Thomas Kulvik Nestleder: Elen Røkke Kasserer: Morten Stene Styremedlem: Tove Wehn Styremedlem: Robert Lindbak 1. varamedlem: Tor Arne Vinje 2. varamedlem: Maria Mathisen Revisor: BDO AS v/tor Eriksen Styret har hatt 11 ordinære styremøter. ØKONOMI Klubbens økonomi har i 2011 vært tilfredsstillende. Nøktern pengebruk og god rekruttering av nye medlemmer har gitt overskudd. En total omsetning på kr ,- gav et totalt overskudd for året på kr ,- De viktigste årsakene til dette positive resultatet er: Klubben fikk støtte fra Trondheim kommune og NIF med til sammen kr ,- 3 bydelsavdelinger bidrar med overskudd. God rekruttering. Tett oppfølging av innbetalinger og betalingsrutiner. Klubbens medlemsrådgiver har gjort en meget god jobb og har hatt tett oppfølging av inn- og utmeldinger, instruktører, undervisning og oppvisning, enkelttimer og innsalg av enkeltelever osv Klubbens likviditet er tilfredsstillende. ADMINISTRATIVT Klubben administreres hovedsakelig av styret, skranken, medlemsrådgiveren (Gunnar Rugsveen), samt Master Andresen / Roger Stokke (Globalsport/NTN). Skranken fungerer godt og alt salg foretas av ansatte. Dette gir god oversikt over varesalget og avlaster bydelsinstruktørene for mye unødig arbeid i forhold til varesalg. Alle medlemmer betaler sin treningskontingent via avtalegiro.

4 MEDLEMSUTVIKLING Klubben har i 2011 hatt en økning i antall medlemmer fra 1343 i 2010 til 1375 i Antall nybegynnere i 2011 var 298 stk. Kvinneandelen er på 33%. Andel menn er på 67%. Alders- og kjønnsfordelingen i 2011 var som følger: 6-12 år 50% år 19% år 6% 26+ år 17% Klubben er fortsatt den desidert største kampsportklubben i Norge. PRISER OG UTNEVNELSER Master Per Andresen ble i 2011 utnevnt til æresmedlem i klubben vår. Takket være hans utrolige innsats gjennom en mannsalder har vi en aktivitet, en klubb og et miljø vi er stolte av å representere og som har vært med å forme svært manges liv i stor eller liten grad. Han er en fantastisk leder, en spreder av positivitet og energi samt en nærmest utømmelig insipirasjonskilde i klubben og i miljøet for øvrig. Han har ofret svært mye av sin tid og energi på klubben vår og er en av de viktigste årsakene til at vi har kommet dit vi har kommet i dag. Hedersprisen årets instruktør 2011 gikk til Hege Sagmo for hennes innsats som eliteutøver og instruktør i en lang årrekke. I tillegg til å være en fantastisk instruktør har hun også jobbet i skranken, vasket i lokalene, sittet i komiteer og bidratt på en lang rekke andre områder. Hun er et stort forbilde for klubbens instruktører. Hedersprisen årets bidragsyter 2011 ble tildelt Tore Eggan. Han har vist et engasjement ut over det vanlige og har undervist på både Byåsen og Flatåsen i tillegg til å trene selv i Stjørdalsveien. Han er en godt likt instruktør med stor integritet og glede i undervisningen. INSTRUKTØRER Vi hadde i 2011 følgende 43 instruktører i sving: Master Andresen, 8.dan, Roger Stokke, 4.dan, Arne Witzø, 4.dan, Elen Røkke, 4.dan, Robert Skagseth, 3.dan, Gunnar Rugsveen, 3.dan, Christian Olsen, 3.dan, Magnus Bjørgan, 3.dan, Hege Sagmo, 3.dan, Thor Robin Harbak, 3.dan, Tord AC Palmesen, 3.dan, Stian Fremstad, 3.dan, Bjørnar Blaalid, 3.dan, Anja Bertelsen, 3.dan, Rita Sivertsvik, 2.dan, Stian Bringslid 2.dan, Sanna Often 2.dan, Kristine Fjeseth 2.dan, Camilla Kårevik 2.dan, Maria Mathisen, 2.dan, Maja Sigerseth, 2.dan, Tina Holten, 2.dan, Lise Fjell, 2.dan, Lise Grønnesby, 1.dan, Kristian Hokstad, 1.dan, Heidi Gulbrandsen, 1.dan, Christine Valan, 1.dan, Robert Lockert, 1.dan, Tore Eggan, 1.dan, Raymond Siiri, 1.dan, Stig Roar Bye, 1.dan, Silje Kjeldsberg, 1.dan, Christoffer Solberg, 1.dan, Line Hansen, 1.dan, Andre Løfaldli, 1.dan, Inga Jørgensen, 1.dan, Mia Gulbrandsen, 1.dan, Mina Gravdal, 1.dan, Iril Lervold, 1.dan, Charlotte Kähler, 1.dan, Ståle Haaverstadløkken, 1.dan, Magnus Wohlen, 1.gup-2, Vilde Langdal, 1.gup-2

5 LOKALER Klubbens lokaler fungerer som forutsatt og godt til formålet. Nødvendig vedlikehold er utført. Styret ønsker å fortsette utsmykking og innredning av lokalene i løpet av 2012 for å gjøre det enda mer anvendelig og trivelig for klubbens medlemmer. ARRANGEMENTER Hver enkelt instruktør har arrangert sosiale aktiviteter med sine respektive klasser. Det ble arrangert to stk. regionale treningssamlinger i Instruktørene hadde en kick-off / team-building event på Oppdal. Klubben deltok som alltid i borgertoget 17. mai med stort oppmøte. KONKURRANSER Det ble i 2011 avholdt 3 regionale mesterskap. Antall deltakere hver gang ca. 200 stk. Våre utøvere har gjort det meget godt i samtlige av disse mesterskapene. Disse har deltatt under konkurranser for landslaget i 2011: Master Per Andresen, Vip Roger Stokke, 4.dan, Landslagstrener Elen Røkke, 4.dan Arne Witzø, 4.dan (coach) Gunnar Rugsveen, 3.dan Christian Olsen, 3.dan Hege Sagmo, 3.dan Magnus Bjørgan, 3.dan Thor Robin Harbak, 3.dan Bjørnar Blaalid, 3. dan Anja Bertelsen, 3.dan Stian Bringslid, 2.dan Sanna Often, 2.dan Kristine Fjeseth, 2.dan Rita Sivertsvik, 2.dan Vi har i tillegg følgende utøvere: Juniorlandslanget Lise Grønnesby, 1. Dan Roy Løvtangen, 1. Dan Rekruttlandslaget Camilla Kårevik, 2. Dan Christoffer Solberg, 1. Dan Maja Sigerseth, 1. Dan I tillegg til disse har vi har hatt flere utøvere som har vært på landslagssamlinger og en rekke utøvere som representerer klubben på regionslaget.

6 RESULTATER I MESTERSKAP 2011 VM New Zealand 2011 Mønster damer sr. 3. Dan Bronse Elen Røkke Sparring damer sr. Bronse Sanna Often Tradisjonell sparring Bronse Gunnar Rugsveen og Aleksander Aronsen I tillegg tok damelaget bronse i lagmønster og herrelaget tok bronse i lagmønster, lagsparring og spesialteknikk. Det deltok 550 utøvere fra 42 nasjoner under mesterskapet. EM BRATISLAVA 2011 Hege Sagmo Sølv Sparring, +70kg Anja Bertelsen Bronse Mønster, Damer, 2. Dan Kristine Fjeseth Bronse Sparring, -63kg Lise Grønnesby Bronse Sparring jr. Damelaget tok gull i lagmønster (fra vår klubb deltok Rita Sivertsvik, Anja Bertelsen, Sanna Often og Hege Sagmo). Herrelaget tok gull i lagmønster (fra vår klubb deltok Thor Robin Harbak og Magnus Bjørgan). Herrelaget i spesialteknikk tok sølv (fra vår klubb deltok Magnus Bjørgan, Christian Olsen, Bjørnar Blaalid og Thor Robin Harbak). Damelaget i juniorklassen tok bronse i lagmønster (fra vår klubb deltok Lise Grønnesby). Herrelaget i juniorklassen tok bronse i lagmønster (fra vår klubb deltok Christoffer Solberg og Roy Løvtangen). 488 utøvere fra 30 nasjoner deltok. Norge ble 4. beste nasjon i senior-em. NM 2011 Norgesmesterskapet ble i 2011 arrangert i Bergen og var en ubetinget suksess. Vi fikk tildelt tittelen beste klubb (både norgesmesterskap og landsmesterskap) og viste nok en gang at vi ikke bare er stor, men også har høy teknisk kvalitet. Følgende utøvere fra vår klubb ble norgesmestere: Anja Bertelsen Mønster Damer, 2. og 3. Dan Christian Olsen Mønster Herrer, 3. Dan Christian Olsen Sparring Herrer, Senior, +80kg Thor Robin Harbak Sparring Herrer, Senior, -80kg Lise Grønnesby Sparring Damer, Eldre junior, +70kg Hege Sagmo Sparring Damer, Senior, +63kg Rita Moseng Sivertsvik Sparring Damer, Senior, -58kg Christoffer Solberg Sparring Herrer, Junior, +71kg Både herrelaget og damelaget vårt fikk gull i sine lagmønster- og lagsparringskonkurranser.

7 Det kan også nevnes at tittelen beste kvinnelige utøver sort belte (NM) gikk til Anja Bertelsen fra vår klubb. Beste utøver på herresiden ble Christian Olsen fra vår klubb. Beste utøver herre junior ble Christoffer Solberg. Disse stilte som dommere fra vår klubb: Roger Stokke, Arne Witzø, Elen Røkke, Robert Skagseth, Thomas Kulvik, Nina Carlsson, Steinar Hansen, Tuva Nerdal Kjelsrud. Full resultatliste og utfyllende informasjon rundt NM 2011 kan finnes på Trondheim, For styret: Thomas Kulvik, Styreleder

8 Trondheim NTN Taekwon-Do Klubb Resultatregnskap for Note Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter: Medlemskontingenter Varesalg Kommunal støtte Sponsorstøtte Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: Vareforbruk Godtgj. skranke Godtgj. instruktører Medlemsrådgiver Godtgj.hovedinstruktør Honorar regnskap Honorar styrets leder Godtgj. kasserer Honorar revisor Arbeidsgiveravgift Div. adm. kostnader Kostnader CMS Husleie Oppvarming/fellesutgifter Strøm Renhold/vask Vedlikehold Inventar/utstyr Kontorrekv.,porto,telefon Inntekter/Utgifter NM Markedsføring/Annonser Kontingenter Støtte utøvere Kurs, reiser Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinnt. og -kostnader: Renteinntekter Rentekostnader 0 0 Andre finanskostnader Netto finansposter Årets resultat

9 Trondheim NTN Taekwon-Do Klubb Balanse pr. Note Eiendeler Omløpsmidler Utestående fordringer 0 0 Varebeholdning Bankinnskudd skattetrekk Bankinnskudd Bankinnsk., depositum husleie Kasse Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Gjeld og Egenkapital Egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Div. avsetninger 0 0 Skyldig skattetrekk Skyldig merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Sum kortsiktig gjeld Sum Gjeld og Egenkapital Trondheim, den 16. februar 2012 Thomas Kulvik Elen Røkke Morten Stene -leder- -nestleder- -kasserer- Robert Lindbak Tove Wehn -styremedlem- -styremedlem-

10 Trondheim NTN Taekwon-Do Klubb NOTER TIL REGNSKAPET 2011 I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med Norges Idrettsforbunds regnskapsregler. NOTE 1 LØNNSKOSTNADER Lønn og annen godtgjørelse til instruktører Arbeidsgiveravgift Sum Til sammen 46 instruktører har fått godtgjørelse i 2011 NOTE 2 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR Styre Godtgjørelse til styrets leder Godtgjørelse til kasserer Revisor Kostnadsført honorar til revisor som vedrører 2011 inkl mva NOTE 3 EGENKAPITAL Egenkapitalen fremkommer slik: Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr

11

12

13

14 Budsjett(2012 Trondheim*NTN*Taekwon/Do*Klubb 2012 Budsjett Driftsinntekter: Medlemskontingenter 3(100(000 Varesalg 750(000 Kommunal(støtte 160(000 Sponsorstøtte 50(000 Andre(inntekter 100(000 Sum*driftsinntekter 4*160*000 Driftskostnader: Vareforbruk 475(000 Godtgj.(skranke 100(000 Godtgj.(instruktører 310(000 Godtgj.(Medlemsrådgiver 300(000 Godtgj.hovedinstruktør 50(000 Honorar(regnskap 40(000 Honorar(styrets(leder 40(000 Honorar(kasserer 15(000 Honorar(revisor 32(000 Arbeidsgiveravgift 44(500 Div.(adm.kostnader 225(000 Husleie 755(000 Oppvarming/fellesutgifter 410(000 Strøm 70(000 Renhold/vask 160(000 Vedlikehold 50(000 Inventar/utstyr 60(000 Kontorrekv.,porto,telefon 50(000 Inntekter/Utgifter(NM R35(500 Markedsføring/Annonser 100(000 Kontingenter 400(000 Støtte(utøvere 200(000 Kurs,(reiser 139(000 Andre(driftskostnader 40(000 Sum*driftskostnader 4*030*000 Driftsresultat 130*000 Finansinnt./*/kostnader: Renteinntekter Rentekostnader Andre(finanskostnader Netto*finansposter 0 Årets*resultat 130*000 (

15 Sak 8: Valg Klubbens styre har i 2011 bestått av følgende personer Leder: Thomas Kulvik Nestleder: Elen Røkke Kasserer: Morten Stene Styremedlem: Robert Lindbak Styremedlem: Tove Wehn 1. Vara: Tor Arne Vinje 2. Vara: Maria Mathisen Valgkomiteens forslag til styre er som følger Leder: Thomas Kulvik Ikke på valg Nestleder: Elen Røkke Velges for 2 år Kasserer: Morten Stene Velges for 2 år Styremedlem: Robert Lindbak Velges for 2 år Styremedlem: Tove Wehn Ikke på valg Styremedlem: Tor Arne Vinje Velges for 1 år 1. varamedlem Maria Mathisen velges for 1 år 2. varamedlem: Magnus Bjørgan velges for 1 år Revisor Revisor BDO AS (tidligere hatt navnet Interrevisjon Trondheim AS) har revidert regnskapet for 2011 og styrets forslag er at samme firma gjenvelges for 2012: BDO AS v/tor Eriksen Kontrollkomite Kontrollkomiteen har i 2011 bestått av: Leder: John Terje Presthus Medlem: Odd Olsen 1. vara: Tuva N. Kjelsrud 2. vara: Aina Dahlø Janbu. Valgkomiteens innstilling er at samme komite gjenvelges også for Valgkomite Valgkomiteen har i 2011 bestått av: Leder: Master Per Andresen Medlem: Nina Carlsson Medlem: Steinar Hansen Styret foreslår samme valgkomite for 2012.

ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45 Saksliste: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 ONSDAG 11.03.15 KL. 19:00. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE 2015 ONSDAG 11.03.15 KL. 19:00. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE 2015 ONSDAG 11.03.15 KL. 19:00 Saksliste: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015

SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015 SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015 ÅRSMØTE 2015 I SPORTSKLUBBEN TRÆFF TRÆFFSALEN 25.03.2015 KL 19:00 AGENDA 2015/1 Godkjenning av de stemmeberettigede 2015/2 Godkjenning av innkallingen, saksliste

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE DAGSORDEN Åpning 0 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 1 Årsberetning fra styret og komitéene 2 Revisert regnskap 01.01.2001 31.12.2001

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE LAMBERTSETER BRYTEKLUBB Lambertseter Bryteklubb - Bryting Postboks 76 Lambertseter 1101 OSLO Epost: post@lambertseterbryteklubb.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE Sted: Marmorberget Grendehus Dato/ tid: torsdag

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer