europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , SE, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Rinne, Karri, Järnåldersringen 623, Haninge, SE-Sverige Rinne, Tommi, Järnåldersringen 847, Haninge, SE-Sverige Wallinus, Erik, Järnåldersringen 847, Västerhaninge, SE-Sverige (72) Oppfinner Rinne, Karri, Järnåldersringen 623, Haninge, SE-Sverige Rinne, Tommi, Järnåldersringen 847, Haninge, SE-Sverige Wallinus, Erik, Järnåldersringen 847, Västerhaninge, SE-Sverige (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Biomekanisk setekonstruksjon (6) Anførte publikasjoner DE-U EP-A1-0 9 EP-A SE-C US-B US-B WO-A1-97/73 WO-A1-99/4447

2 1 Beskrivelse Oppfinnelsens område [0001] Oppfinnelsen vedrører en biomekanisk setekonstruksjon i samsvar med ingressen til krav Bakgrunn for oppfinnelsen [0002] EP B1 beskriver en stol omfattende et sete og en ryggstøtte, setet omfattende et fremre seteparti og et bakre seteparti atskilt av en grense. Sett i et horisontalt plan er grensen mellom de fremre og bakre setepartiene hovedsakelig vinkelrett på lengderetningen til stolens seteandel. Stolen er utstyrt med midler for å muliggjøre vertikal forskyvning av det bakre setepartiet skrått nedover og bakover samtidig som samme horisontalretning opprettholdes for begge setepartier. [0003] Med den ovennevnte stolkonstruksjonen oppnås at den bakre kanten av det fremre setepartiet i alminnelighet posisjoneres omkring et vertikalt plan gjennom brukerens hofteledd, hvorved baken/hoftepartiet i betydelig grad avlastes for trykk og faktisk vil henge bak den bakre, fortrinnsvis konkave, kanten av det fremre setepartiet. [0004] US B1 beskriver en stol omfattende minst ett sete og en ryggstøtte, setet omfattende et fremre seteparti og et bakre seteparti som er atskilt av en grense. I én utførelsesform er det bakre setepartiet anordnet i samme høyde som det fremre setepartiet og kan skråstilles nedover i forhold til det fremre setepartiet mens den fremre kanten av det bakre setepartiet holdes i hovedsakelig samme høyde som den bakre kanten av det fremre setepartiet. I en annen utførelsesform settes det bakre setepartiet i parallell bevegelse i vertikal retning i forhold til det fremre setepartiet, mens samme horisontalretning opprettholdes for begge setepartier. WO 99/4447 beskriver en stol med fremre og bakre setepartier. [000] Stolkonstruksjonene beskrevet i de ovenfor angitte dokumenter lar stolens ryggstøtte stabilisere brukerens lumbalparti, og friksjonen mellom ryggstøtten og brukerens rygg bidrar til å støtte brukerens overkropp. Når vertikalen gjennom tyngdepunktet til brukerens overkropp ligger nær den bakre kanten av setets fremre seteparti, vil brukerens vekt utøve et lite dreiemoment om den bakre kanten. Brukeren kan derfor på en enkel måte med sin egen muskelstyrke holde baken/hoftepartiet under

3 2 redusert belastning mot det bakre setepartiet, idet brukerens vekt fordeles på en gunstig måte også til undersiden av lårene mot sitteflaten på det fremre setepartiet. Dette resulterer i at brukerens korsryggparti avlastes og at brukeren på en enkel måte kan gi korsryggpartiet en krumning i medianplanet som henholdsvis minimerer ryggsmerter og minimerer risikoen for at ryggsmerter oppstår, hos en bruker som sitter ned. [0006] Det har nå vist seg at de ovennevnte stolkonstruksjoner ikke er optimale med hensyn til avlastning av bekken-/korsryggparti, og spesielt ikke med hensyn til opprettholdelse av ryggens naturlige S-bue. 1 2 Oppsummering av oppfinnelsen [0007] Ett formål med den biomekaniske setekonstruksjonen ifølge oppfinnelsen er å gi i utgangspunktet friske mennesker mulighet til å oppnå en sitteposisjon som avlaster brukerens rygg og bekken og gir mulighet for, hvis aktuelt, å redusere ryggsmerter som ellers vil oppstå når brukeren sitter, eller hindre at ryggsmerter oppstår mens brukeren sitter. [0008] Et ytterligere formål med den foreliggende biomekaniske setekonstruksjonen er å ytterligere forbedre sittekomforten for brukeren samtidig som ryggens naturlige S- bue opprettholdes. [0009] Nok er ytterligere formål er å oppnå en avlastningsfunksjon for rygg og/eller bekken allerede i stolens utgangsposisjon. [00] Disse formålene oppnås ifølge oppfinnelsen av en biomekanisk setekonstruksjon omfattende et sete og en ryggstøtte med justerbar støtte for bekkenet, setet omfattende et fremre seteparti og et bakre seteparti atskilt fra hverandre av en grense, som, sett i et horisontalt plan, er generelt buet i tverretningen til stolens sete, midler for å forskyve det fremre setepartiet og det bakre setepartiet vertikalt i forhold til hverandre, idet hvert av setepartiene har en sitteflate med en fremre kant og en bakre kant og sidekanter, hvor, i en første posisjon, sitteflaten på det fremre setepartiet i alminnelighet er posisjonert i en høyde som er vesentlig høyere enn sitteflaten på det bakre setepartiet når begge sitteflatene er hovedsakelig horisontale, idet midler er tilveiebragt for å forskyve det fremre setepartiet og det bakre setepartiet vertikalt i forhold til hverandre i hvert fall til en andre posisjon, nevnte midler omfatter minst én

4 3 arm for å støtte det bakre setepartiet og den minst ene armen er dreibart festet til en ramme for å støtte i hvert fall det fremre setepartiet og det bakre setepartiet, hvor, i den andre posisjonen, sitteflaten på det bakre setepartiet har en vinkel i forhold til horisontalplanet, og hvor forskyvningen av det bakre setepartiet mellom første og andre posisjon skjer i form av en buet bevegelse på en slik måte at den fremre kanten av det bakre setepartiet beveger seg vertikalt i forhold til sitteflaten på det fremre setepartiet. [0011] Foretrukne utførelsesformer av oppfinnelsen er angitt i de uselvstendige kravene. 1 Kort beskrivelse av tegningene [0012] Oppfinnelsen vil bli beskrevet nærmere nedenfor med støtte i de vedlagte tegningene, hvor Figur 1 er et skjematisk sideriss av en biomekanisk setekonstruksjon ifølge oppfinnelsen, og Figur 2 er samme betraktning som i figur 1, med det bakre setepartiet vist i forskjellige posisjoner og med en fremre ende av et fremre seteparti koblet til en ramme. 2 Detaljert beskrivelse av foretrukne utførelsesformer [0013] I beskrivelsen nedenfor er lengderetningen til fremre og bakre seteparti definert som retningen sett i lengderetningen til setet i den biomekaniske setekonstruksjonen, og tilsvarende er tverretningen til fremre og bakre seteparti definert som retningen sett i tverretningen til setet i den biomekaniske setekonstruksjonen. [0014] Figur 1 viser et skjematisk sideriss av en biomekanisk setekonstruksjon 1. Med biomekanisk setekonstruksjon menes, men er ikke begrenset til, stoler, armstoler og apparater for strekking av rygg etc. Den biomekaniske setekonstruksjonen 1 vist i figur 1 er vist uten understell, siden dette kan konstrueres på forskjellige måter og ikke utgjør en del av oppfinnelsen. Den biomekaniske setekonstruksjonen 1 omfatter et sete 2, en ryggstøtte 3 med armlener 3a og en justerbar bekkenstøtte 4. Setet 2 omfatter et fremre seteparti og det bakre setepartiet 6, som er atskilt fra hverandre av en grense 7, som, sett i et horisontalt plan, er generelt buet i setestolens tverretning. Videre omfatter

5 1 2 4 den midler, ikke vist, for å forskyve det fremre setepartiet og det bakre setepartiet 6 på den ene side vertikalt og på den annen side horisontalt i forhold til hverandre. Hvert av de respektive setepartiene, 6 har en sitteflate a, 6a med en fremre og en bakre kant b, c, 6b, 6c og sidekanter d, 6d, av hvilke bare én, den høyre, er vist på tegningene. [001] Figur 1 viser en første posisjon, normal posisjon, for sitteflaten a på det fremre setepartiet, i alminnelighet beliggende i et plan som er vesentlig høyere enn planet til sitteflaten 6a på det bakre setepartiet 6 når begge sitteflatene a, 6a er hovedsakelig horisontale. [0016] Figur 2 viser en andre posisjon for det bakre setepartiet 6. I denne andre posisjonen kan det bakre setepartiet 6 være hevet, som vist med heltrukne linjer, eller kan være senket, som vist av stiplede linjer, dvs. at i den andre posisjonen, sitteflaten 6a på den bakre seteandelen 6 har en vinkel i forhold til horisontalplanet. Selv om setestøtten er vist skjematisk festet til en ramme 9 av en vinkelbrakett, som et eksempel, må det forstås at det bakre setepartiet 6 kan senkes uten innvirkning på vinkelbraketten eller uten at vinkelbraketten hindrer at bekkenet til en person som sitter i den biomekaniske setekonstruksjonen understøttes av sitteflaten 6a i de forskjellige posisjonene som sitteflaten kan innta. [0017] De fremre og bakre setepartiene, 6 er enten laget av et passende materiale som i seg selv er i stand til å bære lasten fra en person som sitter ned, eller kan være utstyrt med en lastbærende konstruksjon. [0018] Midlene for å forskyve det bakre setepartiet 6 vertikalt i forhold til det fremre setepartiet dannes av minst én arm 8, som for eksempel understøtter det bakre setet 6 og er dreibart festet til rammen 9, som bærer de minst to setepartiene, 6. Ryggstøtten 3 understøttes av vinkelbraketten. Den dreibare innfestingen av den minst ene armen 8 besørges fortrinnsvis av en aksel 11. Denne akselen 11, i tillegg til å være dreibart festet til rammen 9, er også flyttbart anordnet i horisontalplanet i stolsetets lengderetning av passende midler, ikke vist, for eksempel i form av en langstrakt åpning dannet i rammen 9 som har seter for å oppnå distinkte justeringsposisjoner hovedsakelig i akselens horisontalplan, eller akselen kan være trinnløst justerbar i nevnte horisontalplan. Dreieposisjonen til akselen 11, og med det posisjonen til

6 1 2 sitteflaten 6a på den bakre delen av setepartiet 6, kan fortrinnsvis være trinnløst justerbar innenfor vide grenser. Gjennom den dreibare armen 8 beskriver den bakre seteandelen 6 en buet bevegelse når den justeres mellom den første og den andre posisjonen. Videre er akselen 11 plassert foran grensen 7 til den bakre kanten c av sitteflaten a på det fremre setepartiet og i en avstand fra en underside 12 av det fremre setepartiet for å muliggjøre bevegelse av sitteflaten 6a på det bakre setepartiet 6 vertikalt over og under, henholdsvis, et hovedsakelig horisontalt plan linjeført med sitteflaten a på det fremre setepartiet. Ved å plassere omdreiningspunktet til armen 8 (akselen 11) på denne måten oppnås en effektiv forskyvning bakover av bekkenet, som ikke oppnås av stolkonstruksjonen beskrevet i US B1, for eksempel, hvor omdreiningspunktet for det bakre setepartiet til det fremre setepartiet er plassert slik at den fremre kanten av sitteflaten på det bakre setepartiet, under hele rotasjonsbevegelsen av det bakre setepartiet, befinner seg i samme høyde som sitteflaten på det fremre setepartiet. Den dreibare innfestingen av den minst ene armen 8 på rammen 9 befinner seg i en avstand L fra den bakre kanten c av sitteflaten a på det fremre setepartiet og er mellom 0,1 L og 0,9 L, fortrinnsvis mellom 0,3 L og 0,6 L, hvor L er definert som lengden til det fremre setepartiet i stolsetets lengderetning. Videre er det bakre setepartiet 6 i seg selv eller i kombinasjon med det fremre setepartiet anordnet bevegelig forover i stolsetets lengderetning fra en bakre posisjon for en bakre kant 6c av det bakre setepartiet 6, i forhold til en vertikal linje A til en svaistøtte 4 anordnet på ryggstøtten 3, med minus til 40 cm, fortrinnsvis 0 til cm, i forhold til denne vertikale linjen A. Ryggstøtten 3 med tilhørende svaistøtte 4 er med det konstruert for å tillate at buebevegelsen til det bakre setepartiet 6 kan gjøres uten hindring. Bredden til grensen 7, dvs. avstanden mellom den bakre kanten c av det fremre setepartiet og den fremre kanten 6a av det bakre setepartiet 6, må være stor nok til å tillate rotasjonsbevegelse oppover av det bakre setepartiet i forhold til det fremre setepartiet. [0019] Som kan sees i figur 1 og figur 2 er sitteflaten a på det fremre setepartiet fortrinnsvis enten ved dens fremre eller bakre kant, eller begge kantene b, c, utført med en skråkant som har en vinkel i forhold til horisontalplanet. Videre må kanten c av sitteflaten a være elastisk fjærende, og fortrinnsvis bør også den tilhørende lastbærende andelen av det fremre setepartiet være elastisk fjærende og eventuelt

7 1 2 6 avskrådd. Dette for å oppnå en myk overgang ved nevnte kant for å hindre lokalt høye belastninger mot undersiden av brukerens lår. [00] Det fremre setepartiet kan, som vist i figur 1, være tilknyttet rammen 9 av minst én elastisk ettergivende innretning 13, for eksempel laget av gummi. Dette resulterer i at det fremre setepartiet ikke låses i noen som helst frihetsgrader. [0021] Som det fremgår av figur 2 kan det fremre setepartiet være koblet til rammen 9 på den ene siden av den elastisk ettergivende innretningen 13 og på den andre siden av én eller flere innretninger 14a, 14b, 14c for dreibar fastgjøring av det fremre setepartiet i stolsetets lengderetning, for eksempel i form av dreieaksler 14a, 14b og 14c. Når det fremre setepartiet er koblet til rammen på den ene siden av den elastisk ettergivende innretningen 13 og på den andre siden av den dreibare akselen 14c, vil den bakre andelen av det fremre setepartiet være elastisk fjærende i vertikal retning, og på samme måte vil den fremre delen av det fremre setepartiet være elastisk fjærende i vertikal retning når det fremre setepartiet er koblet til rammen på den ene siden av den elastisk ettergivende innretningen 13 og på den andre siden av den dreibare akselen 14a. Også det bakre setepartiet 6 kan være koblet til armen 8 av en elastisk ettergivende innretning (ikke vist). [0022] I en ikke vist utførelsesform kan enten sitteflaten a på det fremre setepartiet eller sitteflaten 6a på det bakre setepartiet 6, eller begge flatene a, 6a, være delt inn i minst to andeler, og andelene kan være justerbare uavhengig av hverandre. Sitteflaten på det bakre setepartiet 6 kan være flat, ettergivende eller konvekst utformet, dvs. kan være skålformet. [0023] I en annen ikke vist utførelsesform kan sitteflaten a på det fremre setepartiet være hovedsakelig konvekt utformet i stolsetets lengderetning og hovedsakelig konkavt utformet i stolsetets tverretning. Videre kan det fremre setepartiet ved sin fremre kant b være elastisk festet til rammen, som vist i figur 1, eller alternativt kan sitteflaten a på det fremre setepartiet ved sin fremre kant b være elastisk. Selv om det fremre setepartiet er vist med en hovedsakelig horisontal sitteflate a, vil det være klart for fagmannen at denne sitteflaten kan være skråstilt på passende måte. Videre er setet på en kjent måte justerbar til vekten til en person slik at det gir god komfort, og ryggstøtten er bevegelig anordnet i stolsetets lengderetning.

8 7 [0024] I en ytterligere ikke vist utførelsesform kan en reim være tilknyttet i en passende høyde for ryggstøtten 3. Reimen er tilpasset for å strammes rundt brukerens bryst for å fastgjøre brukerens rygg mot ryggstøtten og for ytterligere å øke avlastningen av rygg, korsrygg og bekken. Ved å heve den bakre seteandelen, når brukeren er festet til ryggstøtten av reimen, er det også mulig å i stedet komprimere rygg, korsrygg og bekken.

9 8 P a t e n t k r a v 1 1. Biomekanisk setekonstruksjon (1) omfattende et sete (2) og en ryggstøtte (3) med justerbar støtte (4) for bekkenet, setet omfattende et fremre seteparti () og et bakre seteparti (6), atskilt fra hverandre av en grense (7) som, sett i et horisontalt plan, er generelt buet i stolsetets tverretning, midler (8) for å forskyve det fremre setepartiet () og det bakre setepartiet(6) vertikalt i forhold til hverandre, idet hvert av setepartiene (,6) har en sitteflate (a,6a) med en fremre kant (b,6b) og en bakre kant (c,6c) og sidekanter (d,6d), hvor, i en første posisjon, sitteflaten (a) på det fremre setepartiet () befinner seg i en høyde som er vesentlig høyere enn sitteflaten (6a) på det bakre setepartiet (6) når begge sitteflatene (a,6a) er hovedsakelig horisontale, idet midler er tilveiebragt for å forskyve det fremre setepartiet () og det bakre setepartiet (6) vertikalt i forhold til hverandre i hvert fall til en andre posisjon, nevnte midler omfatter minst én arm (8) for å understøtte det bakre setepartiet (6) og den minst ene armen er dreibart festet til en ramme (9) for å understøtte i hvert fall det fremre setepartiet () og det bakre setepartiet (6) via armen, hvor, i den andre posisjonen, sitteflaten (6a) på det bakre setepartiet (6) har en vinkel i forhold til et horisontalt plan, og hvor forskyvningen av det bakre setepartiet (6) mellom de første og andre posisjonene skjer i form av en buet bevegelse på en slik måte at den fremre kanten (6b) av det bakre setepartiet (6) beveger seg vertikalt i forhold til sitteflaten (a) på det fremre setepartiet (), idet kanten (c) av sitteflaten (a) er elastisk fjærende Biomekanisk setekonstruksjon ifølge krav 1, hvor den dreibare innfestingen av den minst ene armen (8) på rammen (9) er plassert foran grensen (7) mellom den bakre kanten (c) av sitteflaten (a) på det fremre setepartiet () og i en avstand fra en underside (12) av det fremre setepartiet () for å muliggjøre forflytning av sitteflaten (6a) på det bakre setepartiet (6) vertikalt henholdsvis over og under sitteflaten (a) på det fremre setepartiet (). 3. Biomekanisk setekonstruksjon ifølge krav 2, hvor den dreibare innfestingen av den minst ene armen (8) på rammen (9) er plassert i en avstand (L) fra den bakre

10 9 kanten (c) av sitteflaten (a) på det fremre setepartiet () som er mellom 0,1L og 0,9L, fortrinnsvis mellom 0,3L og 0,6L, med L definert som lengden til det fremre setepartiet () i stolsetets lengderetning. 4. Biomekanisk setekonstruksjon ifølge ethvert av kravene 1-3, hvor sitteflaten (a) på det fremre setepartiet () ved sin bakre kant (c) er avskrådd i en vinkel i forhold til horisontalplanet.. Biomekanisk setekonstruksjon ifølge ethvert av kravene 1-4, hvor sitteflaten (a) på det fremre setepartiet () i sin lengderetning har en hovedsakelig konveks form og i sin tverrretning en hovedsakelig konkav form, og hvor den bakre andelen av sitteflaten (6a) på setepartiet (6) er skålformet Biomekanisk setekonstruksjon ifølge ethvert av kravene 1-, hvor det fremre setepartiet () ved sin fremre kant (b) er elastisk tilknyttet en ramme (9). 7. Biomekanisk setekonstruksjon ifølge ethvert av kravene 1-6, hvor sitteflaten (a) på det fremre setepartiet () ved sin fremre kant (b) er fjærende. 8. Biomekanisk setekonstruksjon ifølge ethvert av kravene 1-7, hvor den dreibare innfestingen av den minst ene armen (8) på rammen (9) er bevegelig anordnet hovedsakelig i et horisontalt plan i stolsetets lengderetning Biomekanisk setekonstruksjon ifølge ethvert av kravene 1-8, hvor enten sitteflaten (a) på det fremre setepartiet () eller sitteflaten (6a) på det bakre setepartiet (6) eller begge er delt inn i minst to andeler, og hvor andelene er justerbare uavhengig av hverandre.. Biomekanisk setekonstruksjon ifølge ethvert av kravene 1-9, hvor det fremre setepartiet () er koblet til rammen (9) av minst én elastisk ettergivende innretning (13).

11 11. Biomekanisk setekonstruksjon ifølge ethvert av kravene 1-, hvor det bakre setepartiet (6) er anordnet bevegelig forover i stolsetets lengderetning fra en bakerste posisjon i forhold til en vertikal linje (A) for en svaistøtte (4) anordnet på ryggstøtten (3), sett fra den bakre kanten (6c) av det bakre setepartiet, med minus til 40 cm, fortrinnsvis 0 til cm, i forhold til denne vertikale linjen (A).

12 11

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213646 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A63C 11/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 262943 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01B 9/06 (06.01) E01H /06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.11.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6B 9/02 (06.01) B6B 2/14 (06.01) B6B 1/16 (06.01) B6B 1/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.11.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2214927 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B64D 11/06 (2006.01) B60N 2/01 (2006.01) B60N 2/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.31

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer