(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet: (86) Europeisk søknadsnr: (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet NL (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Euro Hair R&D B.V., Willemoordseweg 2636 EA Schipluiden, Nederland (72) Oppfinner GULIKER, Richard, Hoflaan 39NL-62 JB Rotterdam, Nederland (74) Fullmektig Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 817 BERGEN, Norge (4) Benevnelse Hårstykke utstyrt med et bølgeformet vevebånd (6) Anførte publikasjoner DE-U B1, WO-A-0/ B1, FR-A B1

2 Oppfinnelsen vedrører et hårstykke som skal forbindes med grunnhår, omfattende minst én tynn, bred hårbunt som består av et antall med parallelt orienterte hår og en vevebånd laget av hår eller andre egnede materialer, slik som bomull eller et syntetisk materiale, idet vevebåndet er innbyrdes forbundet med en ytre ende på hårbunten. Et slikt hårstykke er kjent fra nederlandsk patent nr som tilhører søkeren. Dette hårstykket er utstyrt med en forbindelsesåpning mellom to vevebånd på to hårbunter og kan pålitelig og raskt bli festet inn i grunnhåret, hvorved vevebåndet og knuter i grunnhåret som er knyttet til vevebåndet knapt er synlig, fordi den andre hårbunten etter innfesting av hårstykket i grunnhåret blir brettet opp over den første hårbunten, hvorved knutene til grunnhåret og hårforbindelsesinnretningene blir skjult fra å bli sett. Dette hårstykket med vevebånd er kjent som sådant og har den ulempe at en rett hårlinje blir dannet; at den flate hårbunten øker hårvolumet bare i liten grad og at integreringen og innblandingen av håret i bunten med grunnhåret ikke blir optimal. Det er videre et behov for å øke mengden av hår i hårbuntene. Etter innfestingen av de kjente hårstykker nær ved skillet i grunnhåret, vil utvoksing av grunnhåret med det påfestede hårstykket raskt bli synlig nær skillet. Vevebåndet til det kjente hårstykket har videre en tendens til å bevege seg bort fra hodebunnen, noe som reduserer den naturlige integrasjonen med grunnhåret. Formålet med oppfinnelsen er å skaffe tilveie et hårstykke som lett, pålitelig og raskt kan festes til grunnhåret, hvorved vevebåndet og knutene i grunnhåret knapt blir synlig, og der integrasjonen og blandingen av grunnhår med hårstykket blir forbedret, slik at volumet av grunnhår økes og fremstår med en bløtere hårlinje. Ifølge oppfinnelsen omfatter hårstykket for sammenknytting med grunnhår de følgende elementer: - vevebåndet er utstyrt med en sikksakkformet, forskjøvet løpende bølgeform som et resultat av hvilket vevebåndet omfatter båndspisser og båndbunner, - vevebåndet er videre utstyrt med støtteelementer for å opprettholde vevebåndets bølgeform. Ved å utstyre vevebåndet med en sikksakk, vekselvis løpende bølgeform, tillates en økning av mengden med hår i hårbunten, noe som vil gi grunnhåret et større volum, og hår knyttet til dette vevebåndet vil danne en bløtere hårlinje ved dens frie bunnende, noe som resulterer i en mer naturlig effekt med hensyn til hårlinjen til et rett hårstykke.

3 Støtteelementene er særlig valgt fra listen: stivt eller formopprettholdende element; broelement anordnet mellom båndspissen og/eller bunnen på det bølgeformede vevebånd. Ved å utstyre det bølgeformede vevebåndet med et formopprettholdende element, opprettholdes og holdes bølgeformen bedre etter dens innfesting i grunnhåret. Alternativt kan bølgeformen lett festes og holdes ved innbyrdes å sammenfeste spissene og/eller bunnene til vevebåndet. Ifølge en foretrukket utførelsesform former et antall broelementer et i hovedsak ett stykke andre vevebånd. Ifølge denne utførelsesformen er vevebåndets bølgeform festet ved hjelp av en enkel og lett fremstillbar konstruksjon og også en tilleggsbunt med hår blir forbundet med det andre vevebåndet. Særlig ved bruk i grunnhåret blir båndspissene på det bølgeformede vevebandet vippet mot grunnhåret. Som et resultat oppnås en forbedret tilpasning eller trimming mellom vevebåndet og grunnhåret, slik at hårskillet vil forbli dekket til tross for utgroing av grunnhår. Broelementene til det andre vevebåndet er fortrinnsvis sammenbundet med det første vevebåndet i naboområdet til båndbunnene. Ved å montere støtteelementene på båndbunnene til det bølgeformede vevebåndet, tillates spissene å vippe mot grunnhåret, slik at integreringen og innblandingen med grunnhåret blir forbedret og under utgroing av grunnhåret vil hårskillet bli dekket lengre. Ifølge en fordelaktig utførelsesform av oppfinnelsen er hårstykket utstyrt med en andre hårbunt med dens ytre ende forbundet med et tredje vevebånd. Som et resultat oppnås et hårstykke med et større volum, noe som gir en forbedret volumeffekt i grunnhåret. Hårstykket kan videre lett bli festet og brettet over, mens fordelen av et øvre bølgeformet vevebånd samtidig forblir intakt. Forbindelsesåpninger er fortrinnsvis anordnet mellom det tredje vevebåndet og det første og/eller det andre vevebåndet. Særlig ved deres øvre sider sidene motsatt av hårbunten er det tredje vevebåndet og den første og/eller det andre vevebåndet sammenkoplet med hverandre på tvers med innbyrdes lik avstand ved hjelp av forbindelseselementene. Mer spesifikt ligger de øvre sidene til det tredje vevebåndet og det første og/eller det andre vevebåndet med et på tvers tilstøtende anlegg i forhold til hverandre. Ved disse trekkene kan hårstykket lett festes ved å brette det åpent før det festes til grunnhåret og deretter lett foldes opp. Videre blir hårstykket bedre kamuflert eller dekket av grunnhåret. Ifølge en spesiell utførelsesform er hårstykket utstyrt med monteringsinnretninger. Med disse innretningene blir håret lett festet til grunnhåret og lett fjernet fra dette, for eksempel for omplasserring på grunn av at grunnhåret vokser ut.

4 Monteringsinnretningene er fortrinnsvis anordnet på et vevebånd plassert på en monteringsåpning, dannet mellom to forbindelseselementer. Når hårstykket er festet i grunnhåret ved å folde den første hårbunten med vevebånd over den andre hårbunten med vevebånd, vil monteringsinnretningen på fordelaktig måte derved bli plassert i naboområdet til (forbindelses)åpningene mellom vevebåndene, slik at lokal fortykkelse blir forhinderet i hårstykket ved plasseringen til monteringsinnretningen. Alternativt kan hårstykket ifølge oppfinnelsen bli oppnådd ved at forbindelseselementene blir forbundet med den første eller det andre vevebåndet i naboområdet til båndbunnene til den første bølgeformede vevebåndet. Som et resultat blir monteringsinnretningen gjemt bort fra synlighet under hårstykkets første og/eller andre vevebånd. Særlig velges monteringsinnretningen fra listen: hårklips, hårspenner, hårklemmer, adhesjonsstykker. Ifølge en alternativ utførelsesform er det første og/eller det andre og/eller det tredje vevebåndet med jevn innbyrdes avstand utstyrt med delingssoner lik nestet søm eller knuteelementer, slik at hårstykket kan avkortes eller deles innenfor delingssonene, slik at hårstykket som oppnås etter delingen ikke vil rives opp eller på annen måte vil være eller bli ubrukelig. Hårstykket kan på fordelaktig måte bli forkortet ved å kutte vevebåndet innenfor delingssonen mellom (de nestede søm)elementene, slik at det oppnås et hårstykke (hårdel) som ikke rives opp eller får uønskede åpne, hengende deler.. Delingssonene er fortrinnsvis plassert i naboområdet til første vevebåndets båndbunner. Med et slikt grep fremskaffes det to hårstykker med et velordnet, rent ytre uten at spisser på det bølgeformede vevebåndet blir hengende løst. Oppfinnelsen vil nå bli beskrevet ved hjelp av en utførelsesform vist i tegningene, der: figur 1 viser baksiden av en persons hode med et hårstykke ifølge oppfinnelsen, festet på grunnhåret; figur 2 viser i detalj det bølgeformede vevebåndet med dets støtteelementer; figur 3 viser et oppriss av en alternativ utførelsesform av hårstykket ifølge oppfinnelsen; og figur 4 viser i detalj et oppriss av hårstykket utstyrt med delingsesonekonfigureringselementer. I figur 1 er det vist hvordan hårstykket 1 ifølge oppfinnelsen blir festet til grunnhåret 11 ved behandling av håret til en person, for derigjennom å supplementere eller fylle ut grunnhåret med en hårbunt og for å fremskaffe et større hårvolum og en voluminøs hårfasong. Hårstykket 1er utstyrt med en hårbunt som omfatter et antall parallelt orienterte hår. Vevebåndet 2 er fortrinnsvis laget eller

5 vevet av et fleksibelt trådmateriale, slik som bomull eller syntetisk garn. Hårbunten er forbundet med dette vevebåndet 2, for eksempel ved hjelp av vevde elementer 17 (se figur 2) på hvilket hårene er knytt eller festet. Dette vevebåndet 2 er utstyrt med en sikksakk løpende, vekselvis løpende bølgeform, som et resultat av dette omfatter dette vevebåndet 2 båndspisser 4 og båndbunner. Hårstykket i figur 1 er utstyrt med et som en opsjon andre vevebånd 3 som er forbundet med bunnene på det første vevebåndet 2. Hårstykket er festet inn i grunnhåret 11 ved først å løfte opp en hårlokk 13, slik at et hårskille 16 blir synlig. Deretter festes det første hårstykket inn i grunnhåret på en slik måte at båndspissene 14 blir plassert i naboområdet til eller på hårskillet 16. Etter innfesting i grunnhåret, blir lokken i grunnhåret plassert tilbake over hårstykket 1, slik at oversiden av hårstykket med vevebånd 2,3 blir skult fra å kunne ses. Hårene utgjør et bølgeformet hårlinje skapt av deres forbindelse med det bølgeformede vevebånd, for derigjennom å oppnå en forbedret naturlig innblanding med grunnhåret 11. Med hensyn til den kjente teknikk, så er det i NL 2473 vist og beskrevet vevebånd 2 som resulterer fra rette vevebånd som omfatter like lange hår, der bunnsiden på hårbunten er festet til vevebåndet som vil utgjøre en naturlig bølgende hårlinje som naturlig vil integreres og blandes inn med de ytre ender av grunnhårene. Figur 2 viser i større detalj hvordan det bølgede vevebånd 2 er bygget opp. For å opprettholde og holde på den bølgede formen på det første vevebånd 2, er det fremskaffet støtteelementer. Ifølge denne utførelsesformen er både spissene 4 og båndbunnene utstyrt med støtteelementer 12. Ifølge et alternativ, oppnås og opprettholdes sikksakkformen på vevebåndet ved å skaffe tilveie et fast eller formbestandig element i eller under veveelementene 17 på vevebåndet 1. Det er et essensielt aspekt ved oppfinnelsen at vevebåndet og det til dette innfestede hår omfatter en sikksakk, vekselsvis løpende bølgeform som skaper en bløtere hårlinje som tillater at mer hår kan bli inkludert i hårstykket, slik at hårstykket blir mer voluminøst. Det er klart at innen omfange av den aktuelle oppfinnelse, kan også andre alternative metoder bli anvendt for å fremskaffe et hårstykke med en øvre side som har en bølgeform. Derfor er alle tekniske ekvivalenter som fagmannen på området kjenner også å anses som en del av den oppfinneriske ide. Figur 3 viser en alternativ utførelsesform av hårstykket 1 ifølge oppfinnelsen. Hårstykket er utstyrt med en første hårbunt som omfatter et bølgeformet vevebånd 2, et andre vevebånd 3 og hår forbundet med disse vevebåndene. Videre er hårstykket 1 utstyrt med en andre hårbunt 21 som omfatter et tredje vevebånd 7 som har hår forbundet til dette. Den første hårbunten og den andre hårbunten 21 er innbyrdes forbundet med hverandre ved hjelp av forbindelseselementer 6, fortrinns-

6 1 2 3 vis på en slik måte at de tilstøtende øvre sider av det tredje vevebåndet 7 og det første og/eller det andre vevebåndet 2,3 ligger an mot hverandre i tverretning. Disse forbindelseselementene 6 er fortrinnsvis forbindelsesbånd plassert med jevn innbyrdes avstand mellom vevebåndene på begge hårbuntene,21. Som et resultat er (forbindelses-)åpningene 9 konfigurert mellom vevebåndene til begge hårbuntene. Disse forbindelsesåpningene 9 kan bli benyttet for å føre gjennom (for å bli sammenbundet) knutene til grunnhåret for å feste hårstykket til grunnhåret. Alternativt kan de førte knutene gjennom grunnhåret bli forbundet til et vevebånd og/eller en hårbunt. Det er også mulig å føre knutene i grunnhåret 1 gjennom åpningen 9 for å forbedre innblandingen av hårstykket 1 i grunnhåret uten å sammenbinde disse knutene med hårstykket. Når hårstykket er fast montert på grunnhåret, kan den andre hårbunten 21 bli foldet opp over den første hårbunten slik at vevebåndet (s) på den første hårbunten og eventuelt tilknyttede knuter på grunnhåret blir skjult. De ytre sider plassert på motsatt side av vevebåndene 3,7 i forhold til hodet, - i lukket posisjon under bruk, med andre ord mens det blir båret i grunnhåret - blir utstyrt med håret, for derved å kamuflere vevebåndene. Ifølge en spesiell utførelsesform av hårstykket vist i figur 3, er vevebåndet utstyrt med monteringsinnretninger 8. I figur 3 er det vist at monteringsinnretningene 8 er plassert på det andre vevebåndet 3, men om ønskelig kan monteringsinnretningene være montert på et annet sted på hårstykket 1. Ifølge den foretrukne utførelsesform vist i figur 3, er monteringsinnretningene 8 plassert gjentagende på det andre vevebåndet 3 mellom to forbindelseselementer 6, plassert på oversiden av monteringsinnretningene 8 på samme nivå som oversiden av vevebåndet 3. Når monteringsinnretningene 8 festes på denne måten vil (forbindelses-)åpningen 9 mellom både hårbuntene,21 bli plassert (hårstykket blir i oppfoldet bruksstiling) i nærheten av monteringsinnretningene 8, slik at fortykkelse av hårstykket på plassen for monteringsinnretningene er redusert eller fullstendig forhindret. Som et resultat økes brukerkomforten for brukeren og hårstykket vil bli mer skjult. Det er også mulig å fabrikkere hårstykket i figur 3 uten den første bølgen med vevebånd 2. Monteringsinnretningen 8 i figur 3 er et hårklips, men hver annen velkjente monteringsinnretning, slik som hårspenner, hårklemmer eller adhesjonsstykker, kan bli anvendt. Figur 4 viser i detalj en foretrukket utførelsesform av et vevebånd på hårstykket ifølge oppfinnelsen, der det første 2 og/eller det andre 3 og/eller det tredje vevebåndet 7 med jevn avstand er utstyrt med delingssoner 14 konfigurert med for eksempel nestet søm eller knuteelementer 1, slik at hårstykket enkelt kan bli forkortet og gjort egnet for hår(frisyre) der det må bli festet.

7 6 1 Ved å kutte vevebåndet innenfor delingssonen 14, mellom de nestede sømmene 1, vil ikke de nye ytre endene mellom delingssonen 14 bli fliset opp. Delingssonen 14 er fortrinnsvis anordnet i det tredje vevebåndet 3 i naboområdet til båndbunnen på det første vevebåndet, slik at etter å ha bli kuttet åpent, vil ikke den tilstøtende løkken med båndspissen 4 i det bølgeformede veveband bli hengende løst. Om ønskelig kan det første vevebåndet 2 også være utstyrt med nesting som danner delingssoner seg imellom. Når hårstykket er utstyrt med en andre hårbunt, forbundet med et tredje vevebånd 7, er forbindelseselementene 6 fortrinnsvis plassert oppe på det andre vevebåndet i nærheten av den nestede søm i en delingssone 14, slik at et resultat ved å kutte av det tredje vevebåndet 7, blir at dens ytre ender forblir forbundet med det første og/eller det andre vevebåndet 2,3. Andre ekvivalente tiltak, kjent for en fagmann på området, for å konfigurere et hårstykke utstyrt med et bølgende vevebånd, anses for å være inkludert i omfanget av den oppfinnelse som er beskrevet her.

8 7 Patentkrav 1. Hårstykke (1) for forbindelse med grunnhår (11), omfattende minst en tynn, bred hårbunt () som omfatter et antall parallelt orienterte hår (), et vevebånd (2) laget av hår eller andre egnede materialer, slik som bomull eller et syntetisk materiale, og der vevebåndet er innbyrdes forbundet med en ytre ende på hårbunten (), k a r a k t e r i s e r t v e d at vevebåndet (2) er utstyrt med en sikksakk, vekselvis forløpende bølgeform som et resultat av at vevebåndet (2) omfatter båndspisser (4) og båndbunner (), og at vevebåndet (2) videre er utstyrt med støtteelementer (12) for å opprettholde bølgeformen på vevebåndet (2) Hårstykke (1) ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at støtteelementene (12) er valgt fra listen: fast eller formbestandig element; broelement (12) anordnet mellom båndspissene (4) og/eller båndbunnene () til det bølgeformede vevebånd (2). 3. Hårstykke (1) ifølge krav 1 eller 2, k a r a k t e r i s e r t v e d at et antall broelementer (12) danner i det vesentlige i ett stykke det andre vevebåndet (3). 4. Hårstykke (1) ifølge et kravene 1-3, k a r a k t e r i s e r t v e d at i bruk i grunnhåret (11) er båndspissene (4) på det bølgeformede vevebåndet (2) vippet i retningen til grunnhåret (11). 2. Hårstykke (1) ifølge krav 3 eller 4, k a r a k t e r i s e r t v e d at broelementene eller det andre vevebåndet (3) er sammenkoplet med det første vevebåndet (2) i naboområdet til båndbunnene (). 6. Hårstykke (1) ifølge et av kravene 1-, k a r a k t e r i s e r t v e d at hårstykket (1) er utstyrt med en andre hårbunt (21) med dens ytre ende forbundet med et tredje vevebånd (7) Hårstykke (1) ifølge krav 6, k a r a k t e r i s e r t v e d at forbindelsesåpningene (9) er anordnet mellom det tredje vevebåndet (7) og det første og/eller det andre vevebåndet (2,3).

9 8 8. Hårstykke (1) ifølge et av kravene 6-7, k a r a k t e r i s e r t v e d at det tredje vevebåndet (7) og det første og/eller det andre vevebåndet (2,3) med deres øvre side sidene motsatt av hårbunten () er sammenkoplet i tverretning med innbyrdes jevn avstand ved hjelp av forbindelseselementer (6). 9. Hårstykke (1) ifølge krav 8, k a r a k t e r i s e r t v e d at oversidene på det tredje vevebåndet (7) og det første og/eller andre vevebånd (2,3) har en plassering med et på tvers tilstøtende anlegg i forhold til hverandre.. Hårstykke (1) ifølge et av kravene 1-9, k a r a k t e r i s e r t v e d at hårstykket (1) er utstyrt med monteringsinnretninger (8) Hårstykke (1) ifølge krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at monteringsinnretningene (8) er anordnet på et vevebånd (2,3,7), plassert på en monteringsåpning (9), dannet mellom to forbindelseselementer (6). 12. Hårstykke (1) ifølge krav eller 11, k a r a k t e r i s e r t v e d at forbindelseselementene (8) er forbundet med det første eller det andre vevebåndet (2,3) i naboområdet til båndbunnen () på det første bølgeformede vevebånd (3). 13. Hårstykke (1) ifølge et av kravene -12, k a r a k t e r i s e r t v e d at monteringsinnretningens (8) er valgt fra listen; hårklips, hårnåler, hårklemmer, adhesive stykker Hårstykke (1) ifølge et av kravene 1-13, k a r a k t e r i s e r t v e d at det første og/eller det andre og/eller det tredje vevebåndet (2,3,7) med jevn innbyrdes avstand er utstyrt med delingssoner (14), slik som nestet søm eller knuteelementer (1), slik at hårstykket (1) kan bli forkortet eller delt innenfor delingssonene (14), slik at hårstykkene eller delingen ikke vil flises opp eller på annen måte bli ubrukbare. 1. Hårstykke (1) ifølge krav 14, k a r a k t e r i s e r t v e d at delingssonene er plassert i nærheten av båndbunnene () til det første vevebåndet (2).

10

11

12

13

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 241816 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D /20 (2006.01) B6D /36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2626482 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04D 13/147 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer