europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Invacare International Sàrl, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, CH-Sveits (72) Oppfinner Feldt, Mats, Källargatan 14, 34343, Älmhult, SE-Sverige Caprnja, Amir, Anna Trolles väg 3A, 3239, Växjö, SE-Sverige (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Fothviler for rullestol (6) Anførte publikasjoner DE-U US-A US-B

2 1 Fothviler for rullestol Beskrivelse OPPFINNELSENS OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse vedrører en fothviler for en rullestol, der fothvileren er utformet slik at den hindrer at brukeren skader seg dersom han ved et uhell faller ned og treffer fothvileren hardt. BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Tradisjonelle rullestoler er vanligvis utstyrt med to fothvilere innrettet for å støtte hver av føttene til personen som bruker stolen. Fothvilerene er plassert foran på stolen og på hver sin side av rullestolsetet slik at de danner en flat støtte for brukerens føtter når han sitter i rullestolen. Hver fothviler kan tjenlig ofte være utstyrt med en hælstropp, der stroppen er innrettet for å støtte hælen på brukerens fot. Denne stroppen sitter som oftest på baksiden av fothvileren og i en vinkelrett stilling i forhold til fothvilerplaten. Stroppen er i alminnelighet anordnet over én eller flere metallstenger som er fast koblet til fothvilerplaten og plassert nær hjørnene av fothvilerplaten. En slik løsning har vært vanlig å anvende i tradisjonelle rullestoler i lang tid. En slik løsning kan imidlertid utgjøre en fare for brukeren dersom han ved et uhell faller ned fra rullestolen og treffer fothvilerene hardt, for eksempel med sin bakdel. I dette tilfellet er sannsynligheten stor for at han blir alvorlig skadet av metallstengene på fothvilerene. En rullestol med fothvilere av typen beskrevet over er vist i US Til tross for denne kjente risikoen for brukeren har, overraskende nok, ingen kjent teknikk foreslått noen løsning på det ovennevnte problemet. Formålet med foreliggende oppfinnelse er derfor å tilveiebringe en fothviler for en rullestol, hvor den angitte ulempen med de kjente fothvilerene unngås. OPPSUMMERING AV OPPFINNELSEN 3 I lys av dette vedrører foreliggende oppfinnelse en fothviler ifølge krav 1. Viktige trekk ved anordningen er definert i de uselvstendige kravene. Med en fothviler ifølge oppfinnelsen er sannsynligheten for at brukeren kommer alvorlig til skade dersom han slår seg mot fothvilerene sterkt redusert. I dette tilfellet,

3 2 når brukeren treffer fothvilerene, er de bøyelige stengene på fothvilerene innrettet for å bøye seg under brukerens vekt og derfor hindre at brukerens kropp rives opp av stengene. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE Andre trekk og fordeler med foreliggende oppfinnelse vil tydeliggjøres av den detaljerte beskrivelsen av én utførelsesform av oppfinnelsen, som er gitt utelukkende som et ikke-begrensende eksempel og illustrert av de vedlagte figurene, der: Figur 1 er en perspektivtegning av en fothviler ifølge foreliggende oppfinnelse; Figur 2 er en perspektivtegning tilsvarende figur 1 før tilkobling av hælstøttestroppen; Figur 3 er en tegning sett forfra av en stang anvendt i fothvileren i figur 1; Figur 4 er et lengdesnitt av stangen i figur 3. DETALJERT BESKRIVELSE AV UTFØRELSESFORMER AV OPPFINNELSEN Figurene 1 og 2 viser en fothviler i samsvar med foreliggende oppfinnelse. Fothvileren 1 omfatter en fothvilerplate 2 som definerer en øvre flat overflate 2a tilpasset for å motta foten til en bruker, der den øvre overflaten 2a har en hovedsakelig rektangulær form. Fothvilerplaten 2 er koblet ved sin ene sideende 2b til den nedre enden av en benstøtte 3 på rullestolen. Ved to diagonalt motsatte hjørner av fothvilerplaten 2 er det plassert to stenger 4 over hvilke en hærstøttestropp er teleskopisk anordnet. I den viste utførelsesformen danner hælstøttestroppen, ved sine respektive ender a og b, en løkke utformet for å slutte tett om en stang 4. Stroppen kan være laget av seilduk, plast, lær eller et annet fleksibelt materiale. Hver stang 4 er fast festet til fothvilerplaten 2 ved hjelp av en skrue 7 mottatt inne i et gjenget hull 6 i fothvilerplaten 2. Figurene 3 og 4 viser en stang anvendt i fothvileren i figur 1. Stangen 4 omfatter en øvre del 4a og en nedre del 4b. Et gjenget hull 4c er dannet i den nedre enden 4d av den øvre delen 4a for å muliggjøre en skruforbindelse mellom den nedre delen 4b og den øvre delen 4a. Av tilsvarende grunner er et gjenget hull 4e dannet i den nedre enden 4f av den nedre delen 4b for å motta skruen 7. I den viste utførelsesformen har den øvre delen 4a en tilnærmet sylindrisk form i et midtparti 4g omfattet mellom den øvre enden 4h og den nedre enden 4d. Den øvre enden 4h av den øvre delen 4a har en halvkuleform som er definert av dens sirkulære bunn 4i, i det diameteren d1 til bunnen 4i er større enn diameteren d til midtpartiet 4g

4 3 slik at den danner en anleggsstøtte for hælstøttestroppen når stroppen er tettomsluttende mottatt over midtpartiet 4g. I en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen vil differansen mellom d1 og d være omfattet mellom 0, og 2 mm. Videre vil lengden L til den øvre delen 4a fortrinnsvis være omfattet mellom og 2 mm og vil være 0, til 2 mm lengre enn bredden til hælstøttestroppen. Stangen 4 er videre innrettet for å bøye seg nedover når noen utøver et vertikalt trykk ovenfra. Den øvre delen 4a av stangen 4 er derfor fortrinnsvis laget av et fleksibelt plastmateriale. Dette materialet er også valgt slik at det er stivt nok til å stå imot sideveis trekkraft som utøves av brukerens føtter via hælstøttestroppen. Det nevnte materialet vil fortrinnsvis ha en hardhet omfattet mellom 60 og 90 Shore og vil være valgt blant polyuretaner. Videre er den nedre delen 4b av stangen 4 fortrinnsvis laget av et stivt plastmateriale, spesielt av en polyamid med 30% glassfiber.

5 4 P a t e n t k r a v 1. Fothviler (1) for en rullestol, idet fothvileren omfatter en fothvilerplate (2) og, koblet til denne, minst én stang (4), over hvilken det er teleskopisk anordnet en hælstøttestropp (), hvor stangen (4) omfatter minst én nedre del (4b) koblet til fothvilerplaten (1) og én øvre del (4a), k a r a k t e r i s e r t v e d at den øvre delen er laget av et fleksibelt plastmateriale. 2. Fothviler (1) ifølge krav 1, hvor plastmaterialet er en polyuretan. 3. Fothviler (1) ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor plastmaterialet har en hardhet omfattet mellom 60 og 90 Shore. 4. Fothviler (1) ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor den øvre delen (4a) av stangen (4) har en tilnærmet sylindrisk form.. Fothviler (1) ifølge krav 4, hvor lengden (L) til den øvre delen (4a) er omfattet mellom og 2 mm Fothviler (1) ifølge krav 4 eller, hvor lengden (L) til den øvre delen (4a) er fra 0, til 2 mm lengre enn bredden til hælstøttestroppen () Fothviler (1) ifølge et hvilket som helst av kravene 4 til 6, hvor den øvre enden (4h) av den øvre delen (4a) er bredere enn området (4g) av den øvre delen (4a) som teleskopisk mottar hælstøttestroppen () slik at den danner en anleggsstøtte for hælstøttestroppen (). 8. Fothviler (1) ifølge krav 7, hvor den øvre enden (4h) av den øvre delen (4a) er 0, til 2 mm bredere enn nevnte område (4g) Fothviler (1) ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor et gjenget hull (4c) er dannet i den nedre enden (4d) av den øvre delen (4a) for å muliggjøre skruforbindelsen mellom den nedre delen (4b) og den øvre delen (4a). 3. Fothviler (1) ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor den nedre delen (4b) er skrudd fast til fothvilerplaten (1).

6

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2199379 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C11D 7/26 (06.01) C11D 3/00 (06.01) C11D 3/ (06.01) C11D 3/ (06.01) C11D 3/43 (06.01) C11D 7/32 (06.01) C11D

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8154 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00099 Patentsøknad nr. 20024643 Søknadsdato: 2002.09.27 Prioritet: 2000.03.31 (US 194061) Løpedag: 2001.04.02 PCT-nummer:

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 Foretaksregisteret:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Bruksanvisning Modell 71, 71-A, 71-M og 71-S Redningsbåre Best nr.: F071 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com

Detaljer

Dobbel og enkel Guyot.

Dobbel og enkel Guyot. Dobbel og enkel Guyot. Guyotsystemet, særlig enkel Guyot, er mye brukt i Mellom- Europa, og det er også godt egnet for dyrking på åpen mark i Norge. For å få fullmodne druer er det viktig at en velger

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS.

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Generelt Det er nærmeste leder som er ansvarlig for å håndtere klager og konflikter blant sine medarbeidere og evt. overordnede leder dersom disse

Detaljer

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02) DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC -0 997..00.0 (0) B76-00&BDC -0 Sikkerhet

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 12 Veiledning om godkjenning av laserpekere Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder nr. 12 Om godkjenning av laserpekere Forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern

Detaljer

Sammendrag: Bilers alder og risiko. Bakgrunn. Formål. Metode

Sammendrag: Bilers alder og risiko. Bakgrunn. Formål. Metode Sammendrag: Bilers alder og risiko TØI rapport 386/1998 Forfattere: Stein Fosser, Peter Christensen Oslo 1998, 28 sider Bakgrunn I de senere år er det ofte blitt fremholdt at den norske bilparken er forholdsvis

Detaljer

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING

SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING C SKYTEREGLER FOR SKIVESKYTING Oppdatert år 2006 FITA UTENDØRSRUNDER (ART. 4.5.1)...2 FITA INNENDØRSRUNDER (ART. 4.5.2.)...3 UTLEGG AV UTENDØRSBANE (ART. 7.1)...4 UTLEGG AV INNENDØRSBANE (ART. 8.1.)...8

Detaljer

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein.

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein. Knestående. Grunnleggende. Knestående kan være teknisk vanskelig, dette fordi kroppsbygningen på den enkelte skytter har større påvirkning en på liggende og stående. Etter som det er så store forskjeller

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Montering til venstre 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Montering til

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer