(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 ( ) B43K 23/12 ( ) B43K 24/06 ( ) H01R 13/60 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , GB, (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR (73) Innehaver Flashbay Limited, 6 The Fountain Centre Imperial Wharf Fulham, London SW6 2TW, GB-Storbritannia (72) Oppfinner Schlossstein, Karl-Phillip, 6 The Fountain CentreImperial WharfFulham, London SW6 2TW, GB-Storbritannia Roberts, James, 38 Elsynge Road, London SW18 2HN, GB-Storbritannia Billington, Charlie, 10 Acfold RoadFulham, London SW6 2AL, GB-Storbritannia (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge (54) Benevnelse Penn med datalagringsenhet (56) Anførte publikasjoner DE-U US-A US-A US-A US-A US-B

2 Penn med datalagringsenhet Beskrivelse [0001]Den aktuelle oppfinnelsen gjelder en penn og spesielt en penn som har en datalagringsenhet. [0002]Den er kjent for å forsyne en penn med datalagrings enhet slik som en flyttbar minnepinne. Minnepinnen er vanligvis tilkoblet til delen av pennen ved USB grensesnittet og ved bruk av enten en skruetilpasning eller en friksjonstilpasning. Begge disse koblingsmidlene har bakdeler. I tillegg danner minnepinnen en del av kroppen for pennen, med pennens lommeklemme festet til USB grensesnittet. US6,905,352 legger frem en slik penn. [0003]Dokument US 2005/ legger frem en enhet i henhold til formålsparagrafen i patentkrav 1. [0004]De tidligere pennene med minnepinne har en skruetilpasning som krever at skruetilpasningen har en diameter som er større enn størrelsen på USB grensesnittet. Dette vil vanligvis resultere i en større og tyngre penn, som ikke er tilfredsstillende. Både skruetilpasningen og friksjonstilpasningen krever koordinasjon for å separere de to delene av pennen eller sette dem sammen igjen. Dette vil vanligvis kreve bruk av to hender. Det vil være foretrukket å forsyne en penn med en minnepinne i hvilket minnepinnen kan lett fjernes fra pennen uten behovet for å fjerne pennen fra lommen. På samme måte vil det være ønskelig å la USB grensesnittet for minnepinnen lett anbringes i pennen. [0005]I henhold til det første aspektet i den gjeldende oppfinnelsen er det forsynt et skriveredskap som omfatter: en del som har en skrivespiss; og en flyttbar del som består av en datalagringsenhet som har et dataoverføringsgrensesnitt, hvori dataoverføringsgrensesnittet består av et ferromagnetisk materiale, hvori delen omfatter en mottaks del for mottak av

3 dataoverføringsgrensesnittet, og hvori mottaksdelen består av en magnet slik at magneten kobler mottaksdelen til datalagringsenheten. [0006] Den gjeldende oppfinnelsen vil med fordel tillate lett fjerning av datalagringsenheten. Magneten hjelper også til med å veilede dataoverføringsgrensesnittet i mottaksdelen, som gjør utskifting av datalagrings enheten enkel. [0007]Det er foretrukket av lagringsenheten er en minneenhet. [0008] Dataoverføringsgrensesnittet er ethvert grensesnitt som inneholder et ferromagnetisk materiale og samhandler derfor med magneten. Vanligvis vil det ferromagnetiske materiale være et metallisk element eller legering slik som jern. Andre ferromagnetiske materialer er imidlertid kjent. Et standard grensesnitt som er i bruk for tiden er et USB grensesnitt. Et grensesnitt av denne typen er passende for den gjeldende oppfinnelsen. Imidlertid er også andre grensesnitt innenfor omfanget for den gjeldende oppfinnelsen. [0009]I en foretrukket utførelse av den gjeldende oppfinnelsen består kroppsdelen av en lomme klemme. Festingen av lommeklemmen til kroppsdelen gjør at minnepinnen kan fjernes fra skriveredskapet uten behovet for å fjerne redskapet fra lommen. [0010]I en foretrukket utførelse er koblings midlene forsynt ved en permanent magnet i dekselet. Et attraktivt styrke eksisterer mellom magneten og det metalliske USB grensesnittet slik at minnepinnen er holdt i posisjon i dekselet. Størrelsen, formen og styrken på magneten kan justeres for å velge den krevde styrken for å forsyne en passende tilkopling slik at minnepinnen ikke kan separeres så lett fra pennedelen, men samtidig kan fjernes ved bruk av en hånd. [0011] Magneten er helst en sjelden jordmagnet, og fortrinnsvis en neodym magnet. Formen av USB grensesnittet betyr at det ikke overlapper med hele overflateområdet på en side av en magnet. Derfor, for å kunne forsyne tilstrekkelig innspenningstrykk er det nødvendig å bruke en magnet av større magnetisk feltstyrke enn om det var en fullstendig overlapping mellom USB grensesnittet og magneten. En erfaren person vil kunne velge en magnet som vil forsyne det krevde innspenningstrykket til USB grensesnittet. Som et eksempel, en neodym N45 magnet

4 med dimensjonene 5x15x3 mm og en styrke på 3920 Gauss er behørig for å holde USB grensesnittet på plass. Andre størrelser, former og styrker på en magnet vil også være passende, avhengig av mengden med overlapping med USB grensesnittet. [0012] Skriveredskapet har en skrivespiss som helst kan trekkes tilbake. Skrivespissen kan trekkes tilbake ved bruk av passende midler. I en foretrukket utførelse kan spissen trekkes tilbake ved å rotere en første del av kroppsdelen relativ til en annen del av kroppsdelen. [0013] Enhver av utførelsene eller aspektene for den gjeldende oppfinnelsen kan brukes i kombinasjon med andre utførelser eller aspekter. [0014]Foretrukne utførelser for oppfinnelsen vil nå bli videre beskrevet med referanse til figurene i hvilket: Figur 1 viser en penn i henhold til den gjeldende oppfinnelsen; Figur 2 viser en penn med minnepinnen separert fra pennen. [0015]I Figur 1 er det forsyne en penn 1. Pennen 1 består av en kroppsdel 5, som har en lommeklemme 10, en håndtaksdel 15 en tilbaketrekking pennesplitt 20 og en mottaksdel 25 for å motta USB minnepinnen 30. [0016]Mottaksdelen 25 er dannet av et spor 32 ved den distale enden av kroppsdelen fra pennesplitten 20. Sporet går gjennom hele vidden av kroppsdelen og er åpen ved begge sidene. Enden av sporet 32 har en permanent neodym magnet 35. [0017]USB minnepinnen 30 har en kroppsdel 40 og et USB grensesnitt 42. Kroppsdelen 40 er formet og dimensjonert for å passe i spor 32. Kroppsdelen har grep 45 på hver side, som er vist når minnepinnen30 er i posisjon i spor 32. Grepene 45 vil hjelpe med fjerning og sette på plass minnepinnen 30 i sporet. USB grensesnittet 42 er holdt i posisjon av magneten 35. [0018]Rotasjon av håndtaksdelen 15 relativ til kroppsdelen 5 for pennen vil enten trekkes tilbake eller gå utover pennesplitten 20 for pennen 1. Dette er oppnådd ved en konvensjonell tilbaketrekkingsmekanisme (ikke vist).

5 [0019]I Figur 2, har minnepinnen 30 blitt separert fra pennen 1. Minnepinnen er formet av en kropps del 40 og et USB grensesnitt 42.

6 Patentkrav 1 Et skriveinstrument som består av: en del (5) som har en skrivespiss (20); og en flyttbar del som består av en datalagringsenhet (30) som har et dataoverføringsgrensesnitt (42), kjennetegnet ved at dataoverføringsgrensesnittet består av et ferromagnetisk materiale hvori delen består av en mottaksdel (32) for mottak av dataoverføringsgrensesnittet og hvori mottaksdelen består av en magnet (35) slik at magneten kobler mottaksdelene til datalagringsenheten, hvori delen i tillegg består av en lommeklemme 2 Et skriveredskap som hevdet i Patentkrav 1, hvoriskriveredskapet er en penn eller en blyant. 3 Et skriveredskap som hevdet i en av de foregående patentkravene, hvori trykket krevd for å fjerne minnepinnen er minst 3 N. 4 Et skriveredskap som hevdet i en av de foregående patentkravene, hvori dataoverføringsgrensesnittet er et USB grensesnitt.

7

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2379338 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24961 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/22 (06.01) H01H 71/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1970496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2150678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) E21B 34/04 (2006.01) E21B 43/34 (2006.01) E21B 43/38 (2006.01) E21B 47/10 (2012.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21189 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60Q 1/26 (06.01) F21S 8/ (06.01) F41H 3/00 (06.01) F21Y 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2235699 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.10.15 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2140320 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 19/4099 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2393707 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 1/04 (2006.01) B63B 3/44 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) B63B 39/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224173 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24H 3/00 (06.01) F24F 1/00 (11.01) F24F /00 (06.01) F24F 12/00 (06.01) F28D 1/02 (06.01) H01M 8/06 (06.01) F24D

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240727 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G02B 6/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03C 1/04 (06.01) E03C 1/0 (06.01) H01H 2/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 26/08 (2014.01) B21C 37/18 (2006.01) B23K 26/26 (2014.01) E02D /48 (2006.01) E04H 12/08 (2006.01) E04H 12/10

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218997 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G08B 21/02 (06.01) G08B 13/193 (06.01) G08B 21/04 (06.01) G08B 21/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 226837 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 39/02 (06.01) B63B 39/00 (06.01) B63J 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.0 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2301044 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H01B 1/24 (2006.01) H01Q 1/38 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.12.30 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2698607 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G01C 21/30 (2006.01) G01C 22/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.03.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1412 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 11/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2682778 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 7/41 (06.01) G01S 13/86 (06.01) G01S 13/91 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato

Detaljer