europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver VBG Group AB (Publ), Box 1216, Vänersborg, Sverige (72) Oppfinner Johansson, Stefan, Nordkroksvägen 7, , Vargön, Sverige (74) Fullmektig Plougmann & Vingtoft, Postboks 03 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Trekkbjelke (6) Anførte publikasjoner EP-A EP-A EP-A

2 1 Tittel: Trekkbjelke Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en trekkbjelke for montering av en koblingsenhet. Spesielt vedrører den foreliggende oppfinnelse en trekkbjelke beregnet for bruk på en tung trekkvogn BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN [0002] I tunge kjøretøy som lastebiler, er det i dag vanlig å tilby ulike typer trekkeinnretninger, slik at en trailer kan kobles til kjøretøyet. Der slike trekkeinnretninger generelt omfatter en trekkbjelke, anbrakt i den bakre delen av trekkvognen, og en koblingsenhet som støttes av trekkbjelken. Trekkbjelken er typisk et tverrstilt endestykke utformet som en U-bjelke og forsynt med flenser i endene som kan kobles til de langsgående hovedbjelker til trekkvognen ved bruk av egnede festeanordninger, for eksempel bolter, skruer, nagler eller lignende. [0003] EP17149 beskriver et eksempel på en tidligere kjent trekkbjelke ifølge trekkene i ingressen til krav 1. Som illustrert i fig. 1, er trekkbjelken i EP17149 en U-formet bakre tverrstilt del utformet med en sentertverrbjelke 0 og flensplater 1, 2 festet til sentertverrbjelkens 0 langsgående kanter på begge sider og festelepper 3, 4, som er anbrakt på forsiden av den bakre tverrdel, med øvre og nedre festelepper 3, 4, som henholdsvis rager ut fra de to flensplater 1, 2 og på hver side, vertikale festelepper som nesten er tverrgående til de øvre og nedre festelepper 3 4 som rager ut fra midten av tverrbjelken 0 til den U-formede delen, og med hull 6, 7 som er anbrakt på festeleppene 3, 4,, der hullene 7 som ligger i det øvre og nedre festeleppeplan er henholdsvis anbrakt i et øvre og nedre festeplan 8, 9, der de vertikale festelepper anbrakt på begge sider av sentrum tverrbjelke 0 strekker seg tvers over hele høyden av sentertverrbjelken 0 og har to hull 6 som er anbrakt henholdsvis i det øvre og nedre festeplan 8, 9 av de øvre og nedre festelepper 3, 4. [0004] Festeleppene gjør det mulig for trekkbjelken å være godt festet til de langsgående hovedbjelker av trekkvognen. Spesielt de vertikale festeleppene gir stabilitet til trekkbjelkens tverrbjelke, og reduserer bevegelsene til tverrbjelken som kan være forårsaket av at belastningen overføres under trekking av en tilhenger. [000] Men selv om festeleppene kan redusere bevegelsen av tverrbjelken og dermed stress i trekkbjelken, begrenser de også designmulighetene og gjøre det vanskeligere å

3 2 tilpasse trekkbjelken f.eks. for å passe til forskjellige vertikale offset posisjoner i forhold til trekkvognens langsgående hovedbjelker. [0006] Det er således et behov for en alternativ mer tilpasningsdyktig trekkbjelke som fremdeles effektivt stabiliserer tverrbjelken SAMMENFATNING AV OPPFINNELSEN [0007] Det er hovedhensikten med foreliggende oppfinnelse å overvinne dette problemet, og å tilveiebringe en alternativ mer tilpasningsdyktig trekkbjelke som fremdeles effektivt kan stabilisere tverrbjelken. [0008] I henhold til dette aspektet av oppfinnelsen blir dette og andre formål oppnådd ved en trekkbjelke omfattende en første og en andre hovedsakelig parallelle vegger, og en tverrbjelke som strekker seg mellom veggene slik at det dannes en U-bjelke, der U-bjelken strekker seg mellom en første og en andre ende, der den første veggen, ved hver av den første og andre av U-bjelkens ender, er forsynt med en endeflens som er hovedsakelig perpendikulær til den første veggen og er forsynt med festehull anbrakt i et første festeplan hovedsaklig parallelt med den første veggen, der den andre veggen, ved hver av den første og andre av U-bjelkens ender, er forsynt med en endeflens som er hovedsakelig vinkelrett i forhold til den andre veggen g er forsynt med festehull anbrakt i et andre festeplan hovedsakelig parallelt med den andre veggen, der tverrbjelken, ved hver av den første og andre av U-bjelkens ender, er forsynt med en endeflens som er hovedsakelig vinkelrett på tverrbjelken og er forsynt med festehull anbrakt i et tredje festeplan hovedsakelig parallelt med tverrbjelken, der hver av den første veggens endeflens er anbrakt på en slik måte at en av dens festehull befinner seg i det tredje festeplanet, og hver av tverrbjelkens endeflenser er anbrakt på en slik måte at en av dens festehull er plassert i det andre festeplanet [0009] Arrangementet muliggjør en effektiv stabilisering av tverrbjelken for å redusere stress i trekkbjelken, mens ytterligere designmuligheter er tilgjengelige for endeflensene, slik at trekkbjelken kan tilpasses flere monteringsstillinger. [00] Alle endeflenser som ligger på samme ende av U-bjelken kan fortrinnsvis ikke overlappe. [0011] Hver av den første veggens endeflens kan rettes utover. En fordel med å rette den første veggens endeflens utover er at avstanden mellom den første og andre veggen (og således høyden av tverrbjelken) kan reduseres for en gitt avstand mellom det første festeplanet og det andre festeplanet. Ved å redusere høyden av tverrbjelken, kan styrken av konstruksjonen økes. [0012] Videre kan hver av den første veggens endeflenser skilles fra tverrbjelkens endeflens anbrakt i sin respektive ender av U-bjelken. I henhold til en utførelsesform, er

4 avstanden mellom den første veggens endeflens og tverrbjelkens endeflens mindre enn halvparten av avstanden som skiller den første og andre vegg, men tilstrekkelig stor slik at den første veggens endeflens kan rettes innover uten å overlappe tverrbjelkens endeflens. En fordel med å velge en separasjon i denne størrelse er at tverrbjelken kan være tilstrekkelig stabilisert, mens den første veggens endeflens kan rettes enten innover eller utover uten å overlappe med tverrbjelkeflensen. Således kan avstanden mellom den første veggens festeplan og den andre veggens festeplan justeres under produksjon av trekkbjelken ved å rette den første veggens endeflens enten innover eller utover. Dermed kan trekkbjelker basert på identisk dimensjonerte U-bjelker tilpasses ulike monteringsstillinger. [0013] Tverrbjelken kan være forsynt med en utsparing som ligger mellom tverrbjelkens endeflens og den første veggen, der utsparingen er konstruert for å motta en sidevegg av en langsgående hovedbjelke til en trekkvogn. Dette gjør at den første veggens endeflens og tverrbjelkens endeflens kan plasseres på motsatt side av den øvre eller nedre sidevegg av den langsgående hovedbjelken til trekkvognen, og muliggjør dermed ytterligere muligheter når det gjelder justering av den vertikale forskyvning mellom trekkbjelken og den langsgående rammen til trekkvognen, og muliggjør at trekkbjelken kan plasseres i en posisjon som bedre kan håndtere de anvendte trekkreftene og/eller i en posisjon som er bedre tilpasset den tilgjengelige plassen. [0014] Festehullene til tverrbjelken kan posisjoneres med et forhåndsbestemt mellomrom. Det forhåndsbestemte mellomrommet kan gjerne velges til å være kompatibelt med hullmønstre som finnes i de langsgående hovedbjelkene til tunge kjøretøy. [001] En avstand mellom den første veggens festehull som ligger i det tredje festeplanet, og dens nærmeste festehull til tverrbjelken kan fortrinnsvis være et multiplum av den forutbestemte avstand mellom tverrbjelkens festehull. Multiplet kan gjerne være én, to eller tre, men høyere multipler kan også være aktuelt. [0016] Videre kan den andre veggens festehull være posisjonert med et forutbestemt mellomrom. [0017] En avstand mellom tverrbjelkens festehull beliggende i det andre festeplanet, og den andre veggens nærmeste festehull kan fortrinnsvis være et multiplum av den forutbestemte avstanden mellom den andre veggens festehull. Multiplet kan gjerne være én, to eller tre, men høyere multipler kan også være aktuelt. [0018] Det skal bemerkes at oppfinnelsen vedrører alle mulige kombinasjoner av trekkene angitt i patentkravene. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE

5 4 [0019] Dette og andre aspekter av den foreliggende oppfinnelse vil nå bli beskrevet i mer detalj, med henvisning til de vedføyde tegninger som viser utførelseseksempeler ifølge oppfinnelsen. 1 Fig. 1 er et skjematisk perspektivriss av en tidligere kjent trekkbjelke; Fig. 2 er et skjematisk perspektivriss av en trekkvogn utstyrt med en trekkbjelke ifølge en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse; Fig. 3 er et skjematisk perspektivriss av en trekkbjelke ifølge en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse; Fig. 4 er et skjematisk perspektivriss av en trekkbjelke ifølge en alternativ utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse; Fig. er et skjematisk perspektivriss av en trekkbjelke ifølge ytterligere en annen utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse, og Fig. 6a-d er skjematiske perspektivriss som illustrerer hvordan trekkbjelken i fig. 3 kan monteres i forskjellige stillinger DETALJERT BESKRIVELSE [0020] fig. 2 er et perspektivriss av et tungt kjøretøy 20, for eksempel en lastebil, forsynt med en trekkbjelke 1 ifølge en utførelsesform av oppfinnelsen. Trekkbjelken 1 er her anbrakt mellom to langsgående hovedbjelker 21 til kjøretøyets chassis på den bakre del av kjøretøyet. Trekkbjelken kan være forsynt med et hull 16 og/eller en annen passende måte for montering av en koblingsenhet (ikke vist) til trekkbjelken, der koblingsenheten muliggjør tilkobling av en tilhenger for å bli trukket av kjøretøyet. [0021] Som illustrert i fig. 3 omfatter trekkbjelken 1 en første 2 og en andre 3 hovedsakelig parallelle vegger, og en tverrbjelke 4 som strekker seg mellom veggene, slik at det dannes en U-bjelke som strekker seg mellom en første og en andre 6 ende. [0022] Ved hver ende, 6 til U-bjelken, er et endeparti til den første vegg 2 bøyd hovedsaklig 90 for å danne en endeflens 7. Her er den første veggens endeflens 7 bøyd utover (dvs. bort fra U-bjelkens langsgående senterakse 17) og er forsynt med festehull 8 anbrakt i et første festeplan 9, der festingsplanet 9 er parallelt med den første veggen 2. Den første veggens festehull 8 har fortrinnsvis mellomrom med en forutbestemt avstand, slik at hullene kan være på linje med hullene i et hullmønster 22 i de langsgående hovedbjelker 21 på lastebilen 20. Den første veggens endeflens 7 strekker seg fortrinnsvis over hovedsaklig hele bredden av den første veggen 2 for å tillate så mange festehull 8 i den første vegg som mulig. Her er det fire festehull i den første vegg 8. [0023] Videre, i hver ende, 6, av U-bjelken er et endeparti av tverrbjelke 4 bøyd hovedsaklig 90 for å danne en endeflens 13. Her er tverrbjelkens endeflens 13 bøyd innover (det vil si mot den langsgående midtakse 17 av U-bjelken) og er forsynt med

6 festehull 14 anbrakt i et første festeplan 9, der festeplanet 9 er parallelt med tverrbjelken 4.. Tverrbjelkens festehull 14 er fortrinnsvis plassert med mellomrom med en forutbestemt avstand, slik at hullene kan være på linje med hullene i et hullmønster 22 i de langsgående hovedbjelkene 21 på lastebilen 20. Her er det anbrakt to hull i tverrbjelkens endeflens 13. Tverrbjelkens endeflens 13 begynner ved den andre vegg 3 og strekker seg fortrinnsvis over i det minste halvparten av tverrbjelken for å sørge for tilstrekkelig stabilisering av tverrbjelken. Selv om tverrbjelkens endeflens 13. strekker seg helt til den første vegg 2, kan det ofte være foretrukket å utforme tverrbjelkens endeflenser 13 på en slik måte at den ikke når helt til den første vegg 2. Dette gjør at platen som danner tverrbjelken 4 kan kuttes på en slik måte at en langsgående utsparing 18 dannes i tverrbjelken 4 mellom endeflensen 13 og den første vegg 2. Formen og dimensjonen av utsparingen kan variere, men er fortrinnsvis slik at utsparingen kan motta en sidevegg 23,24 av de langsgående hovedbjelkene 21 til et trekkekjøretøy, som forklart i mer detalj nedenfor. [0024] Det skal bemerkes at det kan være foretrukket å konfigurere tverrbjelkens endeflenser 13 på en slik måte at den første veggens endeflens 7 kan være rettet innover (det vil si mot den langsgående midtakse 17 av U-bjelken) uten overlapping med tverrbjelkens endeflens 13, da dette gjør det mulig for avstanden mellom det første festeplanet 9 og det andre festeplanet 12 å bli valgt under produksjon, ved å rette den første veggens endeflens 7 innover eller utover. Dette illustreres ved trekkbjelken i fig. 4, og som bare skiller seg fra trekkbjelken i fig. 3 ved at den første veggens endeflens er rettet innover i stedet for utover. Videre viser fig. hvordan avstanden mellom endeflensen 13 og den første veggens endeflens 7 kan økes ved å øke høyden av tverrbjelken (dvs. avstanden mellom den første vegg 2, og den andre vegg 3). [002] Igjen med henvisning til fig. 3, i hver ende, 6 av U-bjelken er et endeparti av den andre veggen 3 bøyd hovedsaklig 90 for å danne en endeflens. Her er den andre veggens endeflens bøyd innover (det vil si mot den langsgående midtakse 17 av U- bjelken) og forsynt med festehull 11 anbrakt i et andre festeplan 12, der festeplanet 12 er parallelt med den andre veggen. Den andre veggens endeflens er fortrinnsvis utformet for å unngå overlapping med den tilstøtende tverrbjelkes endeflens 13, ved å redusere bredden på den andre veggens endeflens, slik at den ikke når helt til tverrbjelken 4. Videre er den andre veggens festehull 11 typisk plassert med en forutbestemt avstand, slik at hullene er på linje med hullene i et hullmønster 22 i de langsgående hovedbjelker 21 på lastebilen 20. Her er den andre veggens endeflens forsynt med tre hull. [0026] Som vist i fig. 3, er den første veggens endeflens 7 anbrakt på en slik måte at en av dens festehull 8 befinner seg i det tredje festeplanet 1.. Videre er arrangementet av den første veggens endeflens 7 fortrinnsvis slik at i en avstand mellom den første veggens festehull 8 ligger det tredje festeplanet 1, og tverrbjelkens nærmeste festehull 14 er et multippel av den forhåndsbestemte avstand mellom tverrbjelkens festehull 14 for å være

7 kompatibelt med et typisk hullmønster 22 i de langsgående hovedbjelker 21 til trekkvognen 20. Multiplet kan variere, men for trekkbjelken i fig. 3 er multiplet to, mens den for trekkbjelken i fig. 4 er multiplet ett. [0027] Videre er tverrbjelkens endeflens 13 anbrakt på en slik måte at en av dens festehull 14 befinner seg i den andre festeplanet 12. Videre er arrangementet til tverrbjelkens endeflens 13 fortrinnsvis slik at en avstand mellom tverrbjelkens festehull 14 som ligger i det andre festeplanet 12, og dens nærmeste nabo den andre veggens festehull 11 er et multippel av den forhåndsbestemte avstand mellom tverrbjelkens festehull 13 for å være kompatible med hullmønster 22 i de langsgående hovedbjelker 21 til trekkvognen 20. Multiplet her er ett. [0028] Fig. 6a illustrerer hvordan trekkbjelken 1 beskrevet i forbindelse med fig. 3, kan være festet mellom de langsgående hovedbjelker 21 av en trekkvogn. Hver av de langsgående hovedbjelker 21 er her formet som en U-bjelke med en øvre 23 og en nedre 24 parallelle sidevegger, og en tverrbjelke 2 som strekker seg mellom sideveggene. Videre er hver av de langsgående hovedbjelkene 21 forsynt med et hullmønster 22 for å muliggjøre festing av trekkbjelken. Hullmønsteret er her simpelthen et antall gjennomgående hull anbrakt i lik avstand i rader og kolonner. [0029] Trekkbjelken 1 i fig. 6a er posisjonert med hver ende,6, til U-bjelken mellom den øvre 23 og nedre 24 vegg av de respektive langsgående hovedbjelker 21 til trekkkjøretøyet. Trekkbjelken 1 er anbrakt på en slik måte at det gjennomgående hull 8,11,14 til endeflensene 7,,13 er på linje med et utvalg av gjennomgående hull i hullmønsteret 22 i den langsgående hovedbjelke 21 slik at trekkbjelken kan festes til de langsgående hovedbjelker 21 ved å arrangere nagler, bolter, skruer eller lignende fester 27 i hullene. [0030] Fig. 6b illustrerer et alternativt arrangement av trekkbjelken, hvor den er vertikalt forskjøvet i forhold de langsgående hovedbjelker 21 av trekkvognen. Her er den første veggens endeflenser 7 til trekkbjelken 1 plassert under de nedre sidevegger 24 av de langsgående hovedbjelker, mens den andre veggens endeflens til trekkbjelken er plassert over de nedre vegger 24 av de langsgående hovedbjelker. Det skal bemerkes at dette er mulig siden utsparingen 18 i tverrbjelken 4 i trekkbjelken 1 mottar den nedre sidevegg 24 av den langsgående hovedbjelken. Ved å bruke en sideplate 26 med et passende hull på hver side av trekkbjelken 1, kan hver første veggs endeflens 7 være festet til den respektive sideplate med nagler, bolter, skruer eller lignende festemidler, der sideplaten i sin tur kan være festet til de langsgående hovedbjelker 21 til kjøretøyet med nagler, bolter, skruer eller lignende festeanordninger. Den andre veggens endeflenser og tverrbjelkens endeflenser 13 er her festet direkte til de langsgående hovedbjelker 21 til kjøretøyet ved nagler, bolter, skruer eller lignende festeanordninger. Gjennom arrangementet kan trekkbjelken 1 festes til de langsgående hovedbjelker 21 til kjøretøyet.

8 [0031] Som illustrert i fig. 6c, kan den vertikale forskyvning mellom trekkbjelken 1 og de langsgående hovedbjelker 21 på lastebilen, økes ved å anbringe trekkbjelken på en slik måte at den andre veggens endeflenser til trekkbjelken 1 er plassert under de nedre vegger 24 av de langsgående hovedbjelker, mens den første veggens endeflenser 7 eller trekkbjelken er plassert over de nedre vegger 24 av de langsgående hovedbjelken. [0032] Som illustrert i fig. 6D, kan trekkbjelken også være montert på den langsgående hovedbjelke 21 i henhold til trekkvognen ved å feste både den første veggens endeflenser 7 og den andre veggens endeflenser til sideplatene 26 og tilkoblingen av sideplatene 26 til de langsgående hovedbjelker 21, slik at hele trekkbjelken ligger under den langsgående hovedbjelken 21. [0033] Selvfølgelig er det også mulig å oppnå en loddrett forskyvning oppover ved å anbringe trekkbjelken helt eller delvis over de langsgående hovedbjelker 21. [0034] Justering av loddrett forskyvning lar trekkbjelken være plassert i en posisjon der den bedre kan håndtere de påførte trekkreftene. Den gjør også at trekkbjelken kan være i en posisjon som bedre passer den tilgjengelige plassen. [003] En fagmann i teknikken er klar over at den foreliggende oppfinnelse på ingen måte er begrenset til de foretrukne utførelser som er beskrevet ovenfor. Tvert imot, mange modifikasjoner og variasjoner er mulige innenfor rammen av de etterfølgende patentkrav. For eksempel kan antall festehull i flensene på endene variere, men fortrinnsvis kan hver endeflens ha mellom to og seks festehull. Videre kan hullmønsteret i de langsgående hovedbjelker (og/eller sideplater) varierer. Avstanden mellom hullene kan typisk være 0 mm eller 60 mm (både horisontalt og vertikalt), eller et multiplum derav. Den forhåndsbestemte avstanden mellom festehullene i hver endeflens kan dermed også være f.eks. 0 mm eller 60 mm, eller et multiplum derav. 2

9 PATENTKRAV 1. En trekkbjelke (1) omfattende en første (2) og en andre (3) hovedsakelig parallelle vegger, og en tverrbjelke (4) som strekker seg mellom veggene slik at det dannes en U- bjelke, der U-bjelken strekker seg mellom en første () og en andre (6) ende, der den første veggen (2), ved hver av den første () og andre (6) av U-bjelkens ender, er forsynt med en endeflens (7) som er hovedsakelig perpendikulær til den første veggen (2) og er forsynt med festehull (8) anbrakt i et første festeplan (9) hovedsaklig parallelt med den første veggen (2), der den andre veggen (3), ved hver av den første () og andre (6) av U-bjelkens ender, er forsynt med en endeflens () som er hovedsakelig vinkelrett i forhold til den andre veggen (3) og er forsynt med festehull (11) anbrakt i et andre festeplan (12) hovedsakelig parallelt med den andre veggen (3), der tverrbjelken (4), ved hver av den første () og andre (6) av U-bjelkens ender, er forsynt med en endeflens (13) som er hovedsakelig vinkelrett på tverrbjelken (4) og er forsynt med festehull (14) anbrakt i et tredje festeplan (1) hovedsakelig parallelt med tverrbjelken (4), karakterisert ved at hver av den første veggens endeflens (7) er anbrakt på en slik måte at en av dens festehull (8) befinner seg i det tredje festeplanet (1), og hver av tverrbjelkens endeflenser (13) er anbrakt på en slik måte at en av dens festehull (14) er plassert i det andre festeplanet (12). 2. Trekkbjelken ifølge krav 1, der alle endeflenser (7,,13) som ligger på samme ende av U-bjelken ikke overlapper. 3. Trekkbjelken ifølge krav 1 eller 2, der hver første veggflens (7) er rettet utover. 4. Trekkbjelken ifølge ethvert av de foregående krav, der hver av den første veggens endeflens (7) er skilt fra tverrbjelkens endeflenser (13) anbrakt i sin respektive ende av U- bjelken.. Trekkbjelken ifølge krav 4, der avstanden mellom den første veggens endeflens (7) og tverrbjelke endeflens (13) er mindre enn den halve avstanden som skiller den første (2) og andre (3) vegg, men tilstrekkelig stor, slik at den første veggens endeflens kan rettes innover uten å overlappende tverrbjelkens endeflens. 6. Trekkbjelken ifølge ethvert av de foregående krav, der tverrbjelken (4) er forsynt med en utsparing (18) som ligger imellom tverrbjelkens endeflenser (13) og den første veggen (2), hvor utsparingen (18) er utformet for å motta en sidevegg (23,24) av en langsgående hovedbjelke (21) av en trekkvogn. 7. Trekkbjelken ifølge ethvert av de foregående krav, der tverrbjelkens festehull (14) er posisjonert med en forutbestemt avstand mellom dem.

10 9 8. Trekkbjelken ifølge krav 7, der en avstand mellom den første veggens festehull (8) som ligger i det tredje festeplanet (1), og dens nærmeste av tverrbjelkens festehull (14) er et multippel av den forhåndsbestemte avstand mellom tverrbjelken festehull (14). 9. Trekkbjelken ifølge ethvert av de foregående krav, hvor den andre veggens festehull (11) er posisjonert med en forutbestemt avstand mellom dem.. Trekkbjelken som angitt i krav 9, der en avstand mellom tverrbjelkens festehull (14) som ligger i det andre festeplanet (12), og den nærmeste festehull (11) fra den andre veggen er et multippel av den forhåndsbestemte avstand mellom de andre festehull (11)

11

12 11

13 12

14 13

15 14

16 1

17 16

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 262943 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01B 9/06 (06.01) E01H /06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.11.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2214927 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B64D 11/06 (2006.01) B60N 2/01 (2006.01) B60N 2/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.31

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2372667 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G08G 1/01 (06.01) G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 268417 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A47F 1/12 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2016.07.04 (80) Date

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2166163 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 11/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.06.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2130 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 2/14 (2006.01) E21B 19/07 (2006.01) E21B 19/10 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer