(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , FI, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Elematic Oy Ab, P.O. Box 33, Toijala, Finland (72) Oppfinner Yli-Äyhö, Jukka, Mikontie 24, Toijala, Finland Vappula, Kari, Lukkarintie 11, Toijala, Finland (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 03 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse Sideveggkonstruksjon i en støpeform (6) Anførte publikasjoner EP-A EP-A FR-A GB-A US-A US-A US-A

2 1 Sideveggkonstruksjon i en støpeform Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en sideveggkonstruksjon i en støpeform for anvendelse ved støping av betongelementer, der sideveggkonstruksjonen omfatter en støttekonstruksjon og en utskiftbar formoverflateplate (eng.: mold surface plate). Mer presist vedrører oppfinnelsen en støttekonstruksjon for en sideveggkonstruksjon omfattende en magnetisk fastgjøring til formoverflateplaten. Avtakbare sidevegger i støpeformer for elementer støpt av betong er kjent i teknikken, der sideveggene er utstyrt med forskjellige fastgjøringsløsninger. Sideveggene kan anbringes på ønskede steder på støpebenken, avhengig av størrelsen og formen på produktet som skal støpes. 1 2 Ved støping av veggelementer av betong er flatformen som skal anvendes, generelt et bord eller en vippeform utstyrt med sidevegger. En støpemaskin går over bordet og porsjonerer (eng.: batches) betongblandingen til formen. Etter at betongen har herdet, vippes bordet om en tippaksel tilveiebrakt på én side av bordet, til en nesten stående stilling, der formens sidevegg som havner øverst, skal fjernes, og elementet løftes bort fra bordet ved anvendelse av ører tilveiebrakt på dets sider. Den øvre sideveggens stilling må være bevegelig avhengig av størrelsen på elementet som skal støpes, og demonterbare sidevegger kan anvendes for det formålet. Ved hjelp av demonterbare og justerbare sideveggdeler kan også åpninger formes til elementet på ønskede steder. Anvendelsen av magneter for å feste formens demonterbare sidevegger til støpebenken er kjent i teknikken. Magneter er spesielt egnet for fastgjøring av en sidevegg, ettersom de fester seg til støpebenkens glatte ståloverflate. For å tilveiebringe en sterk festing av sideveggen må kraftige magneter anvendes som effektuerer bindingsstyrke på f.eks. 1 kn. 3 Ifølge patentpublikasjon EP-A , som beskriver ingressen i krav 1, er det å anvende en sideveggkonstruksjon i en støpeform kjent, hvori støpeformens sideveggkonstruksjon er dannet av en utskiftbar ramme dannet av aluminiumsprofiler, hvor en utskiftbar overflate som kommer mot formen, festes

3 2 til. I denne løsningen består støttekonstruksjonen, dvs. rammen, av to horisontale aluminiumsprofiler og av minst én vertikal aluminiumsprofil som forbinder dem. Støttekonstruksjonen fastgjøres til formoverflateplaten som er anbrakt mot produktet som skal støpes, og er f.eks. dannet av tre, kryssfiner, plast eller stål. Formoverflateplaten kan fastgjøres til støttekonstruksjonen f.eks. med spesielle festeanordninger sveiset på en stålplate, eller ved maskinering av spor på den bakre overflaten av en plastformoverflateplate for fastgjøring av støttekonstruksjonen. Det er også mulig å anbringe formoverflateplaten mellom en øvre og nedre horisontal aluminiumsprofil, hvorved formoverflateplaten støttes av den bakre overflaten derav til en vertikal aluminiumsprofil. Generelt sett fastgjøres sidevegger som er dannet av kryssfiner, til en aluminiumsprofil med skruer. 1 I publikasjon US beskrives en innretning for støping av betong, armert betong, plastprodukter, keramikk og lignende, som omfatter minst ett bord som samtidig danner en formvegg og en magnetisk armatur, og minst ett element, der en første front definerer en formkant, mens en andre front på det samme elementet danner polskoflaten på en elektromagnet tilveiebrakt med en magnetiseringsspole. Elementet kan anbringes i hvilken som helst stilling på bordet som danner den magnetiske armaturen. 2 Sideveggkonstruksjonen i en støpeform ifølge den foreliggende oppfinnelsen omfatter en støttekonstruksjon og en utskiftbar metallformoverflateplate som skal fastgjøres dertil ved hjelp av en magnet. Formoverflateplaten viser i denne forbindelsen til et bord / en del som skal fastgjøres til sideveggkonstruksjonens støttekonstruksjon ved hjelp av en magnet som er anbrakt mot produktet som skal støpes, og definerer den ytre overflaten til produktet som skal støpes. 3 Med løsningen ifølge oppfinnelsen tilveiebringes en sideveggkonstruksjon som er enkel og rimelig foranderlig for forskjellige produksjonsserier. I tillegg er sideveggkonstruksjonens separate formoverflateplate ifølge oppfinnelsen enkel å rengjøre og praktisk å lagre. Oppfinnelsen muliggjør også fastgjøring av forskjellige og til og med svært vanskelige former og skråstillinger enkelt til formoverflateplaten, og disse konstruksjonene som lagervarer (eng.: ready stock items) kan effektivt endres, justeres og videreføres.

4 3 Oppfinnelsen vedrører en sideveggkonstruksjon i en støpeform for støping av betongelementer, der sideveggkonstruksjonen omfatter en formoverflateplate som definerer den ytre overflaten til produktet som skal støpes, og en støttekonstruksjon omfattende minst én horisontal profil. Sideveggkonstruksjonen i den foreliggende oppfinnelsen er karakterisert ved det som er oppgitt i karakteriseringsdelen i krav 1. 1 Løsninger ifølge oppfinnelsen vil bli beskrevet, som eksempel, i nærmere detalj i det følgende, med henvisning til de medfølgende tegningene, hvori Figur 1A og 1B viser skjematiske tverrsnittriss av to sideveggkonstruksjoner ifølge oppfinnelsen, Figur 2A og 2B viser én foretrukket utførelsesform av sideveggkonstruksjonen ifølge oppfinnelsen, Figur 3 og 4 viser skjematiske riss av eksempler på alternative formoverflateplater for anvendelse i løsningen ifølge oppfinnelsen, Figur til og med 8 viser skjematiske tverrsnittriss av utførelsesformer av sideveggkonstruksjonen ifølge oppfinnelsen som har forskjellige støttekonstruksjoner, og Figur 9 viser én sideveggkonstruksjon ifølge oppfinnelsen fastgjort til støpebenken ved hjelp av en magnetisk fastgjøringsenhet. 2 3 Figur 1A viser et tverrsnittriss av et eksempel på én sideveggkonstruksjon i en støpeform ifølge oppfinnelsen, omfattende en støttekonstruksjon bestående av én horisontal profil 1, minst én magnet 2 som er beliggende i profilen for fastgjøring av en formoverflateplate 3. Den horisontale profilens konstruksjon er dannet for å romme magneten 2 eller magnetene i profilen 1, slik at formoverflateplaten 3 kan festes til profilen 1 ved hjelp av magneten 2. Magneten 2 holdes i profilen 1 ved hjelp av skuldre 4 som er formet til magneten 2. Som vist i figur 1A kommer magnetens skuldre 4 i nær kontakt med den indre overflaten til en kant på den horisontale profilen 1 som er anbrakt mot formoverflateplaten 3, når formoverflateplaten 3 er fastgjort til profilen 1 ved hjelp av magneten 2. Som vist i figur 1A er med andre ord magneten 2 beliggende i et spor i den horisontale profilen 1. Kraften, størrelsen og antallet magneter som skal anvendes, må utformes slik at formoverflateplaten 3 holdes solid fastgjort til støttekonstruksjonen ved hjelp av magneten 2 under støpeprosessen.

5 4 1 En annen utførelsesform av sideveggkonstruksjonens støttekonstruksjon ifølge oppfinnelsen vises i figur 1B. Ifølge dette eksempelet omfatter støttekonstruksjonen to horisontale profiler, 1a og 1b, og minst én vertikal profil 6 som forbinder dem. I denne forbindelsen viser henvisningstallet 1 til en horisontal profil generelt. Henvisningstall 1a og 1b anvendes når støttekonstruksjonen omfatter en flerhet av horisontale profiler (som i figur 1B), slik at 1a viser til en nedre horisontal profil og 1b til en øvre horisontal profil. Alle de ovennevnte horisontale profilene 1, 1a og 1b omfatter en magnet 2 og har en lignende konstruksjon for den delen. Når det gjelder figur 1B, omfatter begge de horisontale profilene 1a og 1b minst én magnet 2. Antallet vertikale profiler 6 avhenger av sideveggkonstruksjonens lengde; jo lenger sideveggkonstruksjonen er, dess flere vertikale profiler 6 er nødvendige for tilveiebringelse av en støttekonstruksjon som er solid nok. Kombinering av sideveggkonstruksjonene ifølge oppfinnelsen kan gjøres raskt og enkelt, hvorved støpeformens lange kant kan omfatte en flerhet av fortløpende sideveggkonstruksjoner. I tillegg kan forskjellige foranstaltninger, så som vindus- og døråpninger, enkelt anordnes. 2 Støttekonstruksjon dannet av profilene er foretrukket dannet av en formprofil, spesielt fordelaktig av en aluminiumsprofil. Vertikale profiler 6 har foretrukket en form som har en adekvat dybde i sideveggkonstruksjonens tverrgående retning, til å tilveiebringe en tilstrekkelig støtteeffekt for den eventuelle øvre horisontale profilen 1b, når støpeformen som er utstyrt med sideveggkonstruksjonene, er fylt med betongblanding. Den vertikale profilens 6 dybde i sideveggkonstruksjonens langsgående retning defineres i realiteten av støttekonstruksjonens adekvate stivhet. De horisontale profilenes 1 dybde i sideveggkonstruksjonens tverrgående retning defineres av de vertikale profilenes form. Fastgjøring av sideveggkonstruksjonen til støpebenken effektueres ved hjelp av den horisontale profilen 1. Hvis sideveggkonstruksjonen omfatter mer enn én horisontal profil, effektueres fastgjøringen av sideveggkonstruksjonen ved hjelp av den nedre horisontale profilen 1a. 3 Hvis sideveggkonstruksjonens støttekonstruksjon er dannet av aluminiumsprofiler, er de foretrukket metervarer, hvorved sideveggkonstruksjonen enkelt kan fremstilles med en ønsket lengde og høyde ved å skjære profilene i stykker med en ønsket lengde.

6 1 Magnetene 2 er beliggende på den horisontale profilen 1, eller profilene 1a og 1b, ved passende avstander, slik at festingen av formoverflateplaten 3 til støttekonstruksjonen, er solid. Hvis det er nødvendig på grunn av formoverflateplatens 3 høyde eller andre omstendigheter, kan magneter 2 også være beliggende på en flerhet av horisontale profiler 1a og 1b, som vist i figur 1B. Dette er vanligvis tilfellet hvis formoverflateplatens 3 høyde overstiger 0 mm. Magnetenes 2 størrelse og form kan også defineres f.eks. av den horisontale profilens 1 form eller, på den annen side kan den formede profilens magnetrom ha en hensiktsmessig utformet form. Magnetrommet viser i denne forbindelsen til rommet eller sporet i formprofilen, og spesielt i den horisontale profilen 1, hvor magneten 2 eller magnetene er beliggende. Følgelig kan magnetens 2 størrelse variere, men den er typisk om lag 40 x 40 x 0 mm. Magnetens 2 adhesjonskraft kan også variere, avhengig av f.eks. magnetenes 2 innbyrdes avstander i både horisontal og vertikal retning, og på formoverflateplatens konstruksjon og overflateegenskapene derav. Magnetens 2 adhesjonskraft kan være f.eks. om lag 2, kn. Magnetene 2 er vanligvis beliggende i den horisontale profilen 1 ved visse avstander, f.eks. ved avstander på 0 til 00 mm, foretrukket ved avstander på 800 til 00 mm, med andre ord er magneten 2 usammenhengende, hvilket betyr at det er en flerhet av dem i én og samme horisontale profil 1. Det er også mulig at magneten 2 er sammenhengende langs hele den horisontale profilens 1 lengde. 2 3 Ifølge én utførelsesform kan festingen av magneten 2 til den horisontale profilen 1 være trinnløs, hvilket betyr at magneten kan beveges på langs i den horisontale profilens 1 magnetrom, dvs. i sporet, til et ønsket sted etter behov. Da er det foretrukket en fjærdel festet til magnetens 2 bakre overflate som holder magneten solid på plass. Magnetens 2 bakre overflate viser til overflaten på magneten 2 som er beliggende lengst borte fra formoverflateplaten 3. Fjærdelen kan være f.eks. en fjæret plastpute som presser magneten 2 mot den indre overflaten til kanten på den horisontale profilen som hviler mot formoverflateplaten. På grunn av den trinnløse eller glidende festingen kan magneten 2 om nødvendig fjernes fra den horisontale profilen 1. I tillegg er justeringen av magnetenes avstander i den horisontale retningen enkel, som for sin del forbedrer egnetheten til én og samme støttekonstruksjon for forskjellige

7 6 formoverflateplater 3. Ifølge en annen utførelsesform kan magneten 2 låses ubevegelig på sin plass ved å ekstrudere limmateriale til den nedre delen av magnetrommet på den ønskede fastgjøringsplassen for magneten. Formoverflateplaten 3 er dannet av metall, foretrukket av stål. Ifølge én utførelsesform kan formoverflateplatens 3 fastgjøringsoverflate ha noduler som tilveiebringer en spesielt solid og tett festing til støttekonstruksjonen. Fastgjøringsoverflaten viser til overflaten på formoverflateplaten 3 som kommer mot støttekonstruksjonen. Nodulene er foretrukket dannet slik at de anbringes mot de stedene i den horisontale profilens 1 magnetrom, dvs. spor, som er uten magneter 2. En formoverflateplate med noduler tillater anvendelse av svakere magneter uten at sideveggkonstruksjonens hardhet går tapt, og forenkler følgelig løsgjøringen av formoverflateplaten 3 fra støttekonstruksjonen Figur 2A og 2B illustrerer, som en serie av bilder, én foretrukket utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen. Figur 2A viser den innledende situasjonen, hvor magneten 2 ikke enda er festet til formoverflateplaten 3. I figur 2B er formoverflateplaten solid og tett festet til magneten 2 og følgelig også til støttekonstruksjonen. Som vist av figur 2A ifølge en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen, omfatter magneten 2 en fleksibel sidekonstruksjon / fleksible skuldre 7 som er anbrakt mot den indre overflaten til kanten på den horisontale profilen 1 som hviler mot formoverflateplaten 3. På grunn av magnetens fleksible sidekonstruksjon 7 er det mulig å etterlate en klaring 8 mellom formoverflateplaten 3 og magneten 2. Denne klaringen kan tilveiebringes f.eks. ved å danne den ytre overflaten til kanten på den horisontale profilen 1 som hviler mot formoverflateplaten 3, slik at den er høyere ved kantene enn ved den sentrale delen derav. Et annet alternativ (ikke vist i figurene) er å holde den ytre overflaten til kanten på den horisontale profilen 1 som hviler mot formoverflateplaten 3, jevn, men dimensjonere magneten 2 slik at det i den innledende situasjonen er en klaring mellom magneten 2 og formoverflaten 3. Ifølge figur 2B komprimeres den fleksible sidekonstruksjonen 7 i fastgjøringsfasen, og følgelig drar magneten 2 formoverflateplaten 3 kraftig mot profilen 1. Denne "fjærlignende" fleksible fastgjøringen garanterer en god og solid festing av formoverflateplaten 3 til den horisontale profilen 1 og følgelig også til hele støttekonstruksjonen. Ifølge oppfinnelsen kan en fleksibel konstruksjon også tilveiebringes til overflaten (ikke vist i figurene) som er

8 7 anbrakt mot magneten, med andre ord til den indre overflaten til kanten på den horisontale profilen 1 som hviler mot formoverflateplaten 3, slik at fleksible deler festes til punktene på den indre overflaten som vender mot magnetens 2 skuldre. I tillegg til de beskrevne alternativene er det mulig ifølge oppfinnelsen å feste de fleksible delene både til magneten og til overflaten som er anbrakt mot magneten. Det fleksible materialet kan være hvilket som helst materiale egnet for dette formålet, så som gummi. 1 Sideveggkonstruksjonen ifølge oppfinnelsen muliggjør enkel kombinering av forskjellige skråstillinger og andre former på formoverflateplaten. Figur 3 viser fastgjøring av én formoverflateplate 3 som har en skråstilling 9 på støttekonstruksjonen i en sideveggkonstruksjon ifølge oppfinnelsen. Formoverflateplaten 3 bygges enkelt slik at den omfatter skråstillingen 9. Formoverflateplaten 3 fastgjøres til støttekonstruksjonen ved hjelp av minst én magnet 2 beliggende i den horisontale profilen 1. Figur 4 viser at det er enkelt å anordne også vanskelige former i sideveggkonstruksjonen ifølge oppfinnelsen, så som f.eks. innsnitt (eng.: indentations). 2 Figurene fra til 8 viser, som eksempel, tverrsnitt av forskjellige sideveggkonstruksjoner ifølge den foreliggende oppfinnelsen. Sideveggkonstruksjonen vist i figur omfatter en horisontal profil 1, en magnet 2 og en formoverflateplate 3. Ifølge figur, ved hjelp av oppfinnelsen, tilveiebringes fastgjøring av formoverflateplatene 3, som har forskjellige høyder, til støttekonstruksjonen, dvs. til den horisontale profilen 1 når det gjelder figur. 3 Ifølge figur 6 kan sideveggkonstruksjonens støttekonstruksjon ifølge oppfinnelsen omfatte en horisontal profil 1, en horisontal støtteprofil 11 og minst én vertikal profil 6 som forbinder dem, og en formoverflateplate 3. Når det gjelder figur 6 omfatter kun den horisontale profilen 1 minst én magnet 2. Følgelig kan den horisontale støtteprofilens 11 konstruksjon være forskjellig fra den horisontale profilens 1 konstruksjon. Denne typen anordning er anvendelig hvis formoverflateplaten 3 har en slik høyde at ytterligere støtte for den øvre delen av formoverflateplaten 3 er nødvendig for å garantere konstruksjonens stivhet, men den horisontale profilens 1 minst én magnet 2 er nok til å garantere fastgjøringen av formoverflateplaten 3 til støttekonstruksjonen.

9 8 Én sideveggkonstruksjon ifølge oppfinnelsen, vist i figur 7, omfatter to horisontale profiler, en nedre 1a og en øvre 1b, minst én vertikal profil 6 som forbinder dem og en formoverflateplate 3. Når det gjelder figur 7 krever formoverflateplatens 3 høyde tilveiebringelse av minst én magnet 2 til både den øvre 1b og den nedre 1a horisontale profilen. På denne måten tilveiebringes en adekvat festing av formoverflateplaten 3 til støttekonstruksjonen. 1 Når det gjelder figur 8 kombineres to støttekonstruksjoner ifølge oppfinnelsen som har forskjellige høyder, hvorved sideveggkonstruksjonen omfatter to horisontale profiler, den nedre 1a og den øvre 1b, én horisontal støtteprofil 11 og minst én vertikal profil 6 som forbinder disse tre, og en formoverflateplate 3. Begge horisontale profiler 1a og 1b omfatter minst én magnet 2, men støtteprofilen 11 er ikke magnetisk eller utstyrt med magneter. Basert på eksempelet i figur 8 er det åpenbart at sideveggkonstruksjonen ifølge oppfinnelsen muliggjør danning av sideveggkonstruksjoner som har forskjellige høyder, også ved kombinering av forskjellige konstruksjoner ifølge oppfinnelsen. 2 Figur 9 viser én måte for fastgjøring av en sideveggkonstruksjon ifølge den foreliggende oppfinnelsen på en støpebenk ved hjelp av en magnetenhet 12 kjent fra publikasjon EP-A Sideveggkonstruksjonen ifølge figur 9 omfatter to horisontale profiler 1a og 1b, to vertikale profiler 6 og en formoverflateplate 3. Minst én magnet (ikke vist i figur 9) er beliggende både i den nedre 1a og den øvre horisontale profilen 1b. Ifølge figur 9 fastgjøres sideveggkonstruksjonen til støpebenken ved hjelp av to magnetenheter 12. Magnetenhetene 12 fastgjøres til sideveggens støttekonstruksjon ved hjelp av forbindelsesstykker Sideveggkonstruksjonen ifølge den foreliggende oppfinnelsen for en støpeform tilveiebringer en sideveggkonstruksjon som har lett vekt og en enkel konstruksjon for anvendelse i støping av betongelementer, der sideveggkonstruksjonen enkelt kan rengjøres og demonteres fra støpebenken. I tillegg tilveiebringer sideveggkonstruksjonen ifølge oppfinnelsen en enkel løsning for å variere støpeformens sideveggkonstruksjon på en nødvendig måte, ved støping av små produksjonsserier.

10 9 Formoverflateplater med forskjellige høyder kan fastgjøres til én og samme støttekonstruksjon ifølge den foreliggende oppfinnelsen. I tillegg går fastgjøring av formoverflateplater til støttekonstruksjonen betydelig raskere enn fastgjøring av "sidene" som er dannet av kryssfiner, med skruer til en profil. Sideveggkonstruksjonen ifølge oppfinnelsen muliggjør også enkel rengjøring og lagring av konstruksjonene som lagervarer.

11 P a t e n t k r a v 1 1. Sideveggkonstruksjon i en støpeform for støping av betongelementer, der sideveggkonstruksjonen omfatter en metallformoverflateplate (3) som definerer overflaten til produktet som skal støpes, og en støttekonstruksjon, der støttekonstruksjonen omfatter minst én horisontal profil (1) som strekker seg langs sideveggkonstruksjonens lengde, k a r a k t e r i s e r t v e d at metallformoverflateplaten (3) er tilpasset for å fastgjøres til støttekonstruksjonen ved hjelp av minst én magnet (2), hvori den horisontale profilen (1) omfatter et spor hvori den minst ene magneten (2) er beliggende, og den minst ene magneten omfatter skuldre (4) som er anbrakt mot den indre overflaten til en kant () på den horisontale profilen (1) som hviler mot formoverflateplaten (3), når den minst ene magneten er fastgjort til formoverflateplaten (3). 2. Sideveggkonstruksjon i en støpeform ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at støttekonstruksjonen er dannet av en formprofil. 3. Sideveggkonstruksjon i en støpeform ifølge krav 2, k a r a k t e r i s e r t v e d at formprofilen er en aluminiumsprofil Sideveggkonstruksjon i en støpeform ifølge hvilket som helst av de foregående kravene, k a r a k t e r i s e r t v e d at formoverflateplaten (3) er av stål. 3. Sideveggkonstruksjon i en støpeform ifølge hvilket som helst av de foregående kravene, k a r a k t e r i s e r t v e d at formoverflateplatens (3) fastgjøringsoverflate omfatter noduler. 6. Sideveggkonstruksjon i en støpeform ifølge hvilket som helst av de foregående kravene, k a r a k t e r i s e r t v e d at støttekonstruksjonen omfatter minst to horisontale profiler (1a og 1b) og minst én vertikal profil (6) som forbinder dem.

12 11 7. Sideveggkonstruksjon i en støpeform ifølge hvilket som helst av de foregående kravene, k a r a k t e r i s e r t v e d at støttekonstruksjonen ytterligere omfatter minst én horisontal støtteprofil (11). 8. Sideveggkonstruksjon i en støpeform ifølge hvilket som helst av de foregående kravene, k a r a k t e r i s e r t v e d at magneten (2), og/eller overflaten som er anbrakt mot magneten (2), omfatter en fleksibel del (7) for sikring av solid festing av formoverflateplaten (3) til støttekonstruksjonen. 9. Sideveggkonstruksjon i en støpeform ifølge hvilket som helst av de foregående kravene, k a r a k t e r i s e r t v e d at fastgjøringen av den minst ene magneten (2) til den horisontale profilen (1), er trinnløs. 1

13 1

14 2

15 3

16 4

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2184 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/02 (06.01) E04D 13/03 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.08.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2449641 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 1/14 (2006.01) H02G 1/11 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.09 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2334984 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. F21V 33/00 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.05 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2347165 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16M 11/24 (2006.01) B66F 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.15 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21736 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 19/00 (06.01) A41D 19/01 (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer