(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 ( ) H04L 29/08 ( ) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (45) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av endret patent etter innsigelse (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Openet Telecom Limited, 6 Beckett Way Parkwest Business Park, Dublin 12, IE- Irland (72) Oppfinner Hogan, Joe, 40 AbingtonSwords RoadMalahide, Co Dublin, IE-Irland McNamee, Alan, 56 Carlingford RoadDrumcondra, Dublin 9, IE-Irland (74) Fullmektig Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge (54) Benevnelse En metode og et system for håndtering av fakturering av telekommunikasjonstjenester (56) Anførte publikasjoner US-A US-A WO-A-2004/ CN-A EP-A EP-A WO-A1-2004/ DATABASE 3GPP TS V GPP '3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Overall high level functionality and architecture impacts of flow based charging'

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 E n d r e d e p a t e n t k r a v En metode for håndtering av fakturering i kommunikasjonsnettverk, der metoden innbefatter følgende steg: ved at et system for håndtering av retningslinjer (110), motta (202, 302) en forespørsel for regulering av retningslinjer for abonnent, at kontrollsystemet (112), reagere på et stimuli, avhenter abonnentinformasjon; og lagre (212, 312) nevnte informasjon i et mellomlager (112c); karakterisert ved: at systemet for håndtering av retningslinjer (110), reagerer på forespørselen (202, 302) om regulering av retningslinjer for en abonnent, tilbyr (208, 308) stimuli til kontrollsystemet (112) for å trigge kontrollsystemet (112) til å hente forventet abonnentinformasjon, hvilke stimuli er tilveiebragt til kontrollsystemet (112) før kontrollsystemet (112) mottar (218, 316) en påfølgende forespørsel om autorisasjon for abonnenten; og at kontrollsystemet (112), som svar på mottatt (218, 316) forespørsel om autorisasjon fra en inngangsport, AGW, (106) eller applikasjonsserver, AS, (108), konsulterer (220, 318) nevnte abonnentinformasjon i nevnte mellomlager for å avgjøre faktureringsinformasjon; og tilby (222, 320) et svar til nevnte AGW (106) eller AS (108) basert på nevnte faktureringsinformasjon Metoden i krav 1 er karakterisert ved at å tilby stimuli (208, 308) som nevnt til et kontrollsystem innbefatter å sende en abonnentidentifikator til nevnte kontrollsystem Metoden i henhold til krav 2 er karakterisert ved at nevnte steg for å hente abonnentinformasjon innbefatter å forhåndshente faktureringsinformasjon forbundet med abonnentidentifikatoren fra a database. 4. Metoden i henhold til krav 3 innbefatter videre følgende steg: at nevnte systemet for håndtering av retningslinjer (110), avhenter (204, 304) informasjon om retningslinjer fra en database (114);

13 tilpasser (206, 306) regulering av retningslinjer for nevnte abonnent; og tilbyr (210, 310) nevnte regulering av retningslinjer Metoden i henhold til krav 4 innbefatter videre følgende steg: at systemet for håndtering av retningslinjer (110), reagerer på en forespørsel fra AS (108), tilpasser (306) nevnte regulering av retningslinjer forbundet med nevnte abonnent Metoden i henhold til krav 4 innbefatter videre følgende steg: at systemet for håndtering av retningslinjer (110), reagerer på en forespørsel fra AS (108), forespør (304) nevnte abonnentinformasjon; reagerer på nevnte melding i samsvar med abonnentinformasjon, tilpasser (306) nevnte regulering av retningslinjer deretter Metoden i krav 6 karakterisert ved at nevnte informasjon om retningslinjer innbefatter preferanser utenfor hjemmenett, nettverkspreferanser, innholdsfiltrering, ulike klasser av fakturering, attributter for servicekvalitet (QoS), tillatte tjenester og/eller online styring av fakturering Et system (100) for håndtering av fakturering i et kommunikasjonsnettverk, der systemet innbefatter: et system for håndtering av retningslinjer (110); og et kontrollsystem (112) som innbefatter et mellomlager (112c); der systemet for håndtering av retningslinjer (110) er arrangert for å motta en forespørsel om regulering av retningslinjer for en abonnent; og der kontrollsystemet (112) er arrangert for å hente abonnentinformasjon som svar på stimuli, og lagre (212, 312) nevnte informasjon i mellomlageret (112c), karakterisert ved at: som svar på en forespørsel om regulering av retningslinjer for en abonnent, er systemet for håndtering av retningslinjer (110) arrangert for å tilby (208, 308) stimuli til kontrollsystemet (112) som trigger kontrollsystemet (112) til å hente forventet abonnentinformasjon, hvilke stimuli blir tilveiebragt til kontrollsystemet (112) før

14 5 kontrollsystemet (112) mottar (218, 316) en påfølgende autorisasjonsforespørsel for abonnenten; og som svar på autorisasjonsforespørselen fra en inngangsport, AGW, (106), eller applikasjonsserver, AS, (108), er kontrollsystemet (112) arrangert til å konsultere (220, 318) nevnte abonnentinformasjon i nevnte mellomlager for å avgjøre faktureringsinformasjon; og tilby (222, 320) et svar til nevnte AGW, (106) eller AS (108), basert på nevnte konsultasjon Systemet i henhold til krav 8 er karakterisert ved at nevnte kontrollsystem (112) videre innbefatter saldohåndtering (112e) arrangert til å håndtere en kontosaldo forbundet med nevnte abonnent Systemet i henhold til krav 9 innbefatter videre en database (114) som kommuniserer med nevnte kontrollsystem (112) og nevnte system for håndtering av retningslinjer (110) og som er arrangert for å lagre abonnentinformasjon.

15

16

17

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/14 (09.01) H04W 76/02 (09.01) H04W 76/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.22 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217972 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/12 (2006.01) H04W 8/28 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.07.11 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2235699 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.10.15 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 219769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06Q /32 (12.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1970496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 231236 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) B60R 1/12 (06.01) G07C /08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 26/08 (2014.01) B21C 37/18 (2006.01) B23K 26/26 (2014.01) E02D /48 (2006.01) E04H 12/08 (2006.01) E04H 12/10

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21189 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60Q 1/26 (06.01) F21S 8/ (06.01) F41H 3/00 (06.01) F21Y 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2312892 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/00 (09.01) H04W 60/04 (09.01) H04W 68/12 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..21 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24961 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/22 (06.01) H01H 71/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2294684 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02M 7/49 (07.01) H02J 3/36 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224173 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24H 3/00 (06.01) F24F 1/00 (11.01) F24F /00 (06.01) F24F 12/00 (06.01) F28D 1/02 (06.01) H01M 8/06 (06.01) F24D

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2150678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) E21B 34/04 (2006.01) E21B 43/34 (2006.01) E21B 43/38 (2006.01) E21B 47/10 (2012.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217389 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07C 3/00 (06.01) B07C 3/18 (06.01) G06Q /08 (12.01) G06Q 0/32 (12.01) H04L 29/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 90303 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/16 (06.01) A61K 31/ (06.01) A61P 9/04 (06.01) A61P 9/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2682778 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 7/41 (06.01) G01S 13/86 (06.01) G01S 13/91 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer