(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet.12.16, FR, (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR (73) Innehaver Renault S.A.S., 13-1 quai Le Gallo, 9 Boulogne-Billancourt, FR-Frankrike (72) Oppfinner BRAUNSCHWEIG, Vincent, 1 Rue Léon Blum, F Fontenay Aux Roses, FR- Frankrike DENIAUD, Nicolas, 8 rue Pascal, F Saint Germain De La Grange, FR- Frankrike LE-LAY, Vincent, 89 Rue d'aigrefoin, F Magny Les Hameaux, FR-Frankrike (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse SYSTEM OG STYRINGSPROSEDYRE FOR ET SYSTEM FOR KLIMAANLEGG FOR BILER (6) Anførte publikasjoner WO-A1-09/029 DE-A US-A

2 Beskrivelse [0001] Området for oppfinnelsen dreier seg om systemer for klimaanlegg, og spesielt systemer for klimaanlegg for biler, av typen som omfatter en kompressor og et element til oppvarming. [0002] Mer spesielt, dreier oppfinnelsen seg om et system for klimaanlegg for elektriske biler. [0003] Systemer for klimaanlegg for elektriske biler er allerede kjent i den nåværende teknologien. I motsetning til kjøretøyer med forbrenningsmotor hvor forbruket av elektrisk strøm er en mindre begrensende faktor og som dessuten forsyner når de går tilstrekkelig med varme til å oppvarme kupeen, så må elektriske biler være utstyrt med spesifikke komponenter, slik som komponenter med en positiv temperaturkoeffisient (CTP) eller tilhørende kompressorer som blir forsynt med høyspenning. [0004] Dokumentet WO viser angående dette et system for klimaanlegg for elektriske biler som omfatter en kald løkke utstyrt med en kompressor og en varm løkke utstyrt med elementer til oppvarming. Selv om systemet tar hensyn til nødvendigheten av å begrense forbruket av elektrisk strøm, så er innretningene som er iverksatt hovedsakelig forbundet med reguleringen av parametere for komfort som er merkbare for brukeren. Ingen strategi for begrensning av effekten er egentlig vurdert. Dette er også tilfellet for fordelingen av effekten mellom kompressoren og elementene til oppvarming. [000] Man kan også vise til dokument US som beskriver på en generell måte et styringssystem for operasjonen av en elektrisk bil, som bruker et høyspentnett og en medvirkende innretning for styring av oppvarmingen og hvori forbindelsene mellom elementet til oppvarming og høyspentnettet blir tatt hensyn til. Bruken av en kompressor er ikke nevnt. [0006] Dokumentet US03/097 A1 som er ansett som den nyligste tidligere teknologien, beskriver et styringssystem for et system for klimaanlegg som utstyrer et kjøretøy som omfatter en kompressor til klimaanlegg og et element til oppvarming, det nevnte systemet omfatter en innretning til omdanning for kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget avhengig av den eksterne temperaturen, for trykket i kjølevæsken og den disponible effekten. Det er imidlertid ønskelig å fordele på en best mulig måte den disponible effekten for å sørge for brukerens komfort. [0007] På denne måten, finnes det et behov for et styringssystem for et system for klimaanlegg som er i stand til å fordele effekten, slik at passasjerene i bilen får det komfortabelt. [0008] Det finnes også et behov for et styringssystem for et system for klimaanlegg som er i stand til å fordele effekten, slik at bruken blir optimert.

3 [0009] Man foreslår dermed å lage et styringssystem for et system for klimaanlegg som utstyrer en bil og som omfatter en kompressor for klimaanlegget og et element til oppvarming. [00] Styringssystemet omfatter en innretning til omdanning av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget avhengig av den eksterne temperaturen, av trykket i kjølevæsken og det disponible trykket, og en innretning til omdanning av en prosentandel til styring som er tillatt for elementet til oppvarming avhengig av den eksterne temperaturen og den disponible effekten. [0011] Styringssystemet kan omfatte en første kartografi av den tillatte effekten for kompressoren avhengig av den eksterne temperaturen og den disponible effekten. [0012] Innretningen til omdanning av kompressorens maksimale rotasjonshastighet kan omfatte en andre kartografi av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget avhengig av trykket i kjølevæsken og kompressorens tillatte effekt. [0013] Innretningen til omdanning av en prosentandel av tillatt styring for elementet til oppvarming kan omfatte en tredje kartografi av en prosentandel av tillatt styring for elementet til styring avhengig av den tillatte effekten til kompressoren og den disponible effekten [0014] Innretningen til utarbeidelse av en prosentandel for tillatt styring av elementet til oppvarming kan omfatte en innretning til omdanning av kompressorens overførbare effekt til elementet til oppvarming. [001] Innretningen til omdanning av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget kan omfatte en innretning til omdanning av den overførbare effekten til kompressorens element til oppvarming. [0016] Man foreslår også, ifølge et annet aspekt, å lage en styringsprosedyre for et system for klimaanlegg som utstyrer en bil som omfatter en kompressor for klimaanlegget og et element til oppvarming, hvori man omdanner kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget avhengig av den eksterne temperaturen, av trykket i kjølevæsken og av den tilgjengelige effekten, og så utarbeider man en prosentandel for tillatt styring for elementet til oppvarming avhengig av den eksterne temperaturen og den disponible effekten. [0017] Man kan bestemme ved kartografi kompressorens tillatte effekt avhengig av den eksterne temperaturen og den disponible effekten. [0018] Omdanningen av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget kan omfatte en bestemmelse ved kartografi for kompressorens maksimale rotasjonshastighet avhengig av trykket i kjølevæsken og kompressorens tillatte effekt. [0019] Omdanningen av en prosentandel for den tillatte styringen for elementet til oppvarming kan omfatte en bestemmelse ved kartografi av en prosentandel for tillatt styring for elementet for oppvarming avhengig av den tillatte effekten til kompressoren og den disponible effekten.

4 [00] Utarbeidelsen av en prosentandel for tillatt styring for elementet til oppvarming kan omfatte en omdanning av den overførbare effekten fra kompressoren til elementet til oppvarming. [0021] Utarbeidelsen av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget kan omfatte en omdanning av den overførbare effekten fra elementet til oppvarming til kompressoren. [0022] Andre målsetninger, karakteristikker og fordeler vil komme frem ved lesningen av den følgende beskrivelsen som kun er oppgitt som et eksempel som ikke er begrensende og som er gjort med referanse til de vedlagte tegningene, på hvilke: - figur 1 illustrerer et styringssystem for et system for klimaanlegg ifølge en første metode for utførelse, og - figur 2 illustrerer et styringssystem for et system for klimaanlegg ifølge en andre metode for utførelse. [0023] På figur 1, kan man se et styringssystem 1 for et system for klimaanlegg som omfatter et første inndata 2 for den eksterne temperaturen, og et andre inndata 3 for den disponible effekten. [0024] Systemet for klimaanlegg som er beskrevet her omfatter en krets for klimaanlegget som også blir kalt krets til produksjon av kald luft og en krets til oppvarming. Kretsen til produksjon av kald luft er spesielt styrt ved hjelp av kompressoren. Kretsen til oppvarming er styrt ved hjelp av elementer til oppvarming. Med disponibel effekt, mener man den tillatte effekten for den termiske komforten. Denne effekten er spesielt avhengig av nivået på ladingen av høyspentbatteriet og mangler som er til stede på høyspentnettet. [002] Styringssystemet 1 omfatter et tredje inndata 4 for trykket i kjølevæsken som brukes i kretsen for klimaanlegg, i det foreliggende tilfellet freon, et første utdata for kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget, og et andre utdata 6 for prosentandelen for den tillatte styringen for elementet til oppvarming. Kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget gjør det mulig å mette kompressorens styring som er en del av fordamperens temperaturregulering. Den tillatte prosentandelen for elementet til oppvarming gjør det mulig å mette styringen av elementet til oppvarming som er en del av vannets temperaturregulering. [0026] Styringssystemet 1 omfatter en første kartografi 7 som er forbundet ved inndata til det første inndataet 2 og til det andre inndataet 3. Den første kartografien 7 sender ut som utdata en del av effekten som er tildelt til kompressoren avhengig av den eksterne temperaturen og av den disponible effekten. Denne første kartografien gjør det mulig å fordele en del av den disponible effekten til kompressoren til klimaanlegg, den andre delen tilfaller elementet til oppvarming. Ifølge de klimatiske forholdene som er

5 vist ved den eksterne temperaturen, vil mer eller mindre av effekten tilfalle klimaanlegget eller oppvarmingen. [0027] Styringssystemet omfatter en innretning til omdanning 8 av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget og en innretning til omdanning 9 av en prosentandel for tillatt styring som respektivt er forbundet ved utdata og ved utdata 6. [0028] Innretningen til omdanning 9 av en prosentandel av tillatt styring er forbundet ved inndata til utdata 14 av den første kartografien 7 ved en derivasjon 1 og ved inndata 3 ved en derivasjon 13. [0029] Innretningen til omdanning 9 av en prosentandel av tillatt styring omfatter en første subtraherer 11 som utfører subtraksjonen av delen av effekten som er tildelt til kompressoren i den første kartografien 7 av den disponible effekten som blir mottatt som inndata 3. [00] Den første subtrahereren 11 sender ut som utdata en del av den tildelte effekten til elementet til oppvarming som er mottatt av en andre kartografi 12 gjennom koblingen 16. I dette tilfellet, assimilerer man delen av effekten som er tildelt til elementet til oppvarming til den tillatte effekten til elementet til oppvarming. Den andre kartografien 12 omdanner verdien til den tillatte effekten til elementet til oppvarming i en maksimal prosentandel for styring som er tillatt for elementet til oppvarming. Denne maksimale prosenten blir så brukt for å mette styringen av elementet til oppvarming som kommer av temperaturreguleringen av vannet. [0031] Innretningen til omdanning 8 av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget er dessuten koblet ved inndata til utdataet 14 til den første kartografien 7 og det tredje inndataet 4. [0032] Innretningen til omdanning 8 av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget omfatter en tredje kartografi som gjør det mulig å bestemme kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget avhengig av trykket i freonet som er mottatt som inndata 4 og kompressorens tillatte effekt. I dette tilfellet, assimilerer man delen av effekten som er tildelt til kompressoren og som er mottatt fra den første kartografien 7 ved koblingen 14 til kompressorens tillatte effekt. Den tredje kartografien er koblet ved utdata til utdataet. Man tar hensyn til trykket i freonet og dette gjør det mulig å bedre presisjonen til kartografien. [0033] På figur 2, kan man se en andre metode for utførelse av et styringssystem for et system for klimaanlegg. De felles elementene med den første metoden for utførelse som er illustrert i figur 1 har de samme referansene. [0034] Styringssystemet 1 for et system for klimaanlegg omfatter et første inndata 2 med den eksterne temperaturen og et andre inndata 3 med den disponible effekten. [003] Styringssystemet 1 omfatter et tredje inndata 4 med trykket i freonet, et første utdata med kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget, og et

6 1 2 3 andre inndata 6 med prosentandelen for den tillatte styringen for elementet til oppvarming. [0036] Styringssystemet 1 omfatter en første kartografi 7 som er koblet ved inndata til det første inndataet 2 og det andre inndataet 3. Den første kartografien 7 sender ut ved utdata en del av den tillatte effekten til kompressoren avhengig av den eksterne temperaturen og den disponible effekten. [0037] Styringssystemet omfatter en innretning til omdanning 8 av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget og en innretning til omdanning 9 av en prosentandel for tillatt styring som respektivt er forbundet ved utdata og ved utdata 6. [0038] Innretningen til omdanning 9 av en prosentandel av tillatt styring er forbundet i inndata 14a med den første kartografien 7 ved en derivasjon 1a og ved inndata 3 ved en derivasjon 13. [0039] Innretningen til omdanning 9 av en prosentandel av tillatt styring omfatter en første subtraherer 11 som utfører subtraksjonen av delen av effekten som er tildelt til kompressoren og som er mottatt av den første kartografien 7 til den disponible effekten som er mottatt ved inndata 3. [0040] Den første subtrahereren 11 sender ut ved utdata en verdi for forskjellen i delen for den tillatte effekten til elementet for oppvarming som blir mottatt av en første summerer 18 ved koblingen 17. Den første summereren 18 er koblet i utdata ved koblingen 1b ved den andre kartografien 12. [0041] Innretningen til omdanning 9 av en prosentandel av tillatt styring omfatter også en innretning til omdanning av kompressorens overførbare effekt til elementet til oppvarming som omfatter en strømvender 23 som mottar på et inndata en verdi for effekten som er brukt av kompressoren fra koblingen 19, og på et andre inndata en verdi som er lik null som er lagret i et minne 21. Klemskruen til styringen til strømvenderen 23 mottar en logisk verdi for konfigurasjonen fra koblingen. På denne måten, hvis bilen er utstyrt med et system for klimaanlegg, så kobler strømvenderen 23 ved utdata til koblingen 19, ellers kobler den ved utdata til koblingen 22 som forbinder den med minnet 21. [0042] En andre subtraherer 2 er koblet ved en kobling 24 ved utdata fra strømvenderen 23 og til den første kartografien 7 ved koblinger og derivasjoner (14a, 1a, 16). Den andre subtrahereren 2 sender ut ved utdata forskjellen mellom den delen av effekten som er tildelt til kompressoren og verdien som er mottatt av strømvenderen 23. Denne forskjellen reflekterer avviket mellom verdien for effekt som er brukt av kompressoren og delen av effekten som er tildelt til kompressoren. [0043] Utdataet til den andre subtrahereren 2 er koblet ved en første komparator 29 ved koblingen 26. Den første komparatoren 29 er koblet ved et andre inndata ved en kobling 28 til et minne 27 som inneholder verdien null. Den første komparatoren 29 bestemmer så om forskjellen i effekten som er mottatt av den andre subtrahereren 2 er

7 positiv eller ikke. Forskjellen i effekten er overført ved utgangen hvis den er positiv, ellers blir verdien null sendt ut. Den første komparatoren 29 er koblet ved utgangen til den første summereren 18 ved koblingen 3 1. [0044] Verdien som er sendt ut ved utdata fra den første komparatoren 29 blir på denne måten summert til verdien som er mottatt fra den første subtrahereren 11, summen av de to verdiene blir brukt for å bestemme prosentandelen av den maksimale tillatte styringen til elementet til oppvarming ved hjelp av den andre kartografien 12. Det virker på denne måten som at innretningen til omdanning av kompressorens overførbare effekt til elementet til oppvarming kun er aktiv i tilfellet hvor delen av effekten som er tildelt til kompressoren er større enn effekten som kompressoren bruker. Det virker også som om effekten som ikke brukes av kompressoren blir tildelt til elementet for oppvarming. På denne måten, respekterer elementet til oppvarming effekten som er tildelt til dette av den første kartografien 7, mens det maksimerer bruken av den tildelte effekten til systemet for klimaanlegg. [004] Innretningen til omdanning 8 av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget er koblet ved inndata til utdata 14a til den første kartografien 7 og til den tredje inngangen 4. [0046] Innretningen til omdanning 8 av kompressorens maksimale rotasjonshastighet til klimaanlegget omfatter også en innretning til omdanning 41 av den overførbare kraften til elementet til oppvarming til kompressoren som omfatter en tredje subtraherer 34 som sender ut i utdata forskjellen mellom delen til effekt som er tildelt til elementet til oppvarming som er mottatt ved inndata ved en derivasjon 32 av koblingen 17 og den brukte effekten av elementet for oppvarming som er mottatt ved koblingen 33. [0047] Den tredje subtrahereren 34 er koblet ved utdata til en andre komparator 38 ved koblingen 3. Den andre komparatoren 38 er koblet ved et andre inndata ved en kobling 37 til et minne 36 som inneholder verdien null. Den andre komparatoren 38 bestemmer så om forskjellen i effekt som er mottatt ved den tredje subtrahereren 34 er positiv eller ikke. Forskjellen i effekt blir overført ved utdata hvis den er positiv, ellers blir verdien null sendt ut. Den andre komparatoren 38 er koblet ved utgangen til den andre summereren 40 som legger sammen forskjellen i effekt med delen til tildelt effekt til kompressoren som er mottatt av den første kartografien 7. Den andre summereren 40 sender ut ved utdata den tillatte effekten til kompressoren ved koblingen 14b som skal til den tredje kartografien. [0048] Den tredje kartografien gjør det mulig å bestemme kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget avhengig av trykket i freonet som er mottatt ved inndata 4 og kompressorens tillatte trykk ved koblingen 14b. Den tredje kartografien er koblet ved utdata til utdata.

8 7 1 [0049] Det virker på denne måten som at innretningen til omdanning 41 av den overførbare effekten fra elementet til oppvarming til kompressoren kun er aktiv i tilfellene hvor delen av effekten som er tildelt til elementet til oppvarming er større enn effekten som blir brukt av elementet til oppvarming. Det virker også som om effekten som ikke er brukt av elementet til oppvarming er tildelt til kompressoren. På denne måten, respekterer kompressoren effekten som den har blitt tildelt av den første kartografien 7, mens den maksimerer bruken av den tildelte effekten til systemet for klimaanlegg. [000] Styringssystemet for et system for klimaanlegg gjør det mulig å fordele den disponible effekten for systemet for klimaanlegg mellom kompressoren til en krets for klimaanlegg og elementet til oppvarming til en krets til oppvarming. [001] Styringssystemet gjør det også mulig å overføre til elementet til oppvarming effekten som er tildelt til kompressoren, men som er ubrukt. Det er mulig å på samme måte tildele til kompressoren effekten som er tildelt til elementet til oppvarming, men som er ubrukt. [002] Styringssystemet gjør det på denne måten mulig å øke bruksandelen til den tildelte effekten til systemet for klimaanlegg og bedre brukernes komfort.

9 8 P a t e n t k r a v 1. Styringssystem for et system for klimaanlegg som utstyrer en bil som omfatter en kompressor til klimaanlegg og et element til oppvarming, det nevnte systemet omfatter en innretning til omdanning (8) av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget avhengig av den eksterne temperaturen, av trykket i kjølevæsken og den disponible effekten, karakterisert ved at det nevnte systemet omfatter i tillegg en innretning til omdanning (9) av en prosentandel for tillatt styring for elementet til oppvarming avhengig av den eksterne temperaturen og den disponible effekten. 2. Styringssystem ifølge patentkravet 1, som omfatter en første kartografi (7) av kompressorens tillatte effekt avhengig av den eksterne temperaturen og den disponible effekten Styringssystem ifølge patentkravet 2 hvori innretningen til omdanning (8) av kompressorens maksimale rotasjonshastighet til klimaanlegg omfatter en andre kartografi () av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegg avhengig av trykket i kjølevæsken og kompressorens tillatte effekt. 4. Styringssystem ifølge et hvilket som helst av patentkravene 2 eller 3, hvori innretningen til omdanning (9) av en prosentandel for tillatt styring til elementet til oppvarming omfatter en tredje kartografi (12) av en prosentandel for tillatt styring for elementet til oppvarming avhengig av kompressorens tillatte effekt og den disponible effekten.. Styringssystem ifølge et hvilket som helst av patentkravene 2 til 4, hvori innretningen til omdanning (9) av en prosentandel for tillatt styring for elementet til oppvarming omfatter en innretning til omdanning () av den overførbare effekten fra kompressoren til elementet til oppvarming Styringssystem ifølge et hvilket som helst av patentkravene 2 til, hvori innretningen til omdanning (8) av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget omfatter en innretning til omdanning (41) av den overførbare kraften fra elementet til oppvarming til kompressoren. 7. Styringsprosedyre for et system for klimaanlegg som utstyrer en bil som omfatter en kompressor for klimaanlegg og et element til oppvarming hvori man omdanner kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget avhengig av

10 9 den eksterne temperaturen, av trykket i kjølevæsken og det disponible trykket, og man utarbeider en prosentandel for tillatt styring for elementet til oppvarming avhengig av den eksterne temperaturen og den disponible effekten Styringsprosedyre ifølge patentkravet 7, hvori man bestemmer ved kartografi kompressorens tillatte effekt avhengig av den eksterne temperaturen og den disponible effekten. 9. Styringsprosedyre ifølge patentkravet 8, hvori omdanningen av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget omfatter en bestemmelse ved kartografi av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget avhengig av trykket i kjølevæsken og kompressorens tillatte effekt.. Styringsprosedyre ifølge et hvilket som helst av patentkravene 8 eller 9, hvori omdanningen av en prosentandel for tillatt styring for elementet til oppvarming omfatter en bestemmelse ved kartografi av en prosentandel for tillatt styring for elementet til oppvarming avhengig av kompressorens tillatte effekt og den disponible effekten. 11. Styringsprosedyre ifølge et hvilket som helst av patentkravene 8 til, hvori omdanningen av en prosentandel for tillatt styring for elementet til oppvarming omfatter en omdanning av den overførbare kraften fra kompressoren til elementet til oppvarming. 12. Styringsprosedyre ifølge et hvilket som helst av patentkravene 8 til 11, hvori omdanningen av kompressorens maksimale rotasjonshastighet for klimaanlegget omfatter en omdanning av den overførbare kraften fra elementet til oppvarming til kompressoren.

11 1/2 Tegninger

12 2/2 NO/EP261673

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2417337 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F01P 7/16 (06.01) B60K 1/00 (06.01) B60K 11/02 (06.01) B60L 11/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2173868 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 9/50 (2006.01) C07K 14/415 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) C12N 15/57 (2006.01) C12N 15/81 (2006.01) A23J

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2218496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01F 3/04 (06.01) B01F 1/00 (06.01) G01N 2/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22338 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0B 3/82 (06.01) F16L 1/12 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.07.07 (80) Dato

Detaljer