(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 ( ) B2C 1/06 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , TW, (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR (73) Innehaver Basso Industry Corp., No. 24, 36th Rd. Industrial Zone, Xitun Dist., Taichung407, TW-Taiwan (72) Oppfinner Chien, Chia-Yu, No. 24, 36th Rd., Industrial Zone, Xitun Dist., 407 Taichung, TW- Taiwan Po, Chien-Kuo, No. 24, 36th Rd., Industrial Zone, Xitun Dist., 407 Taichung, TW- Taiwan (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Kontrollmekanisme for en elektrisk spikerpistol (6) Anførte publikasjoner EP-A GB-A US-A

2 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen vedrører en elektrisk spikerpistol, og mer spesielt til en kontrollmekanisme for en elektrisk spikerpistol i henhold til innledningen til krav 1. En slik elektrisk spikerpistol er kjent fra GB A [0002] En konvensjonell elektrisk spikerpistol omfatter: et sikkerhetselement som presses mot et arbeidsstykke; en sikkerhetsbryter som utløses som reaksjon på bevegelse av sikkerhetselementet; en avtrekkerbryter utløses som reaksjon på trykk på et avtrekkerelement; en valgbryter som betjenes for å veksle mellom en enkeltskuddmodus og en kontinuerlig skuddmodus for drift av en elektrisk spikerpistol; og en kontrollenhet koblet elektrisk til sikkerhetsbryteren, startbryteren og valgbryteren. [0003] Kontrollenheten er i stand til å drive den elektriske spikerpistol for å operere i én av enkeltskuddmodus, og kontinuerlig skuddmodus basert på et brytersignal fra omkobleren. I stillbildemodus, er sikkerhetsbryteren og bryteren utløses i orden. I kontinuerlig skuddmodus, utløses sikkerhetsbryteren og bryteren samtidig, og det avtrekkerelementet trykkes kontinuerlig mens sikkerhetselementet beholdes for å presses mot et utpekt arbeidsstykke. [0004] Imidlertid, for å justere valgbryteren, er en ytterligere krets som er forbundet mellom omkobleren og kontrollenheten er nødvendig. En slik krets er relativt komplisert og kostbart, og kan lett påføres forstyrrelser fra det ytre miljø [000] Derfor er et formål med den foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe en styremekanisme for en elektrisk spikerpistol som har en relativt enkel konstruksjon og som kan sikre en stabil drift av den elektriske spikerpistol mellom et enkelt skudd modus og en kontinuerlig skuddposisjon. [0006] I henhold til den foreliggende oppfinnelse er det tilveiebragt en kontrollmekanisme for en elektrisk spikerpistol. Den elektriske spikerpistol har et sikkerhetselement som er bevegelig mellom en normal posisjon og en presset posisjon, et svingbart bevegelig avtrekkerelement, en slagenhet for spikerslag, en drivmodul for å drive bevegelsen til slagenheten for å utføre en spikerslagoperasjon, og en elektromagnetisk ventil for å drive slagenheten til å bevege seg mot drivmodulen slik at slagenheten er drevet av drivmodulen for å utføre den spikerslagoperasjonen. Styremekanismen omfatter:

3 2 1 en første sensor tilpasset til å bli anbrakt ved siden av sikkerhetselementet og kan betjenes for å generere et første sensorsignal i respons til bevegelse av sikkerhetselementet fra den normale posisjon til den pressede posisjon; en andre sensor innrettet til å generere et andre sensorsignal i respons til operasjon av avtrekkerelementet; et aktiveringsstykke bevegelig montert i avtrekkerelementet slik at aktiveringsstykket reguleres selektivt til én av en enkeltskuddposisjon og en kontinuerlig skuddposisjon, og roterbar i forhold til avtrekkerelementet når et hvilket som helst av enkeltskuddposisjonen og den kontinuerlige skuddposisjon; en tredje sensor kan opereres for å generere et tredje sensorsignal i respons til rotasjon av aktiveringsstykket; og en kontrollenhet tilpasset for å kobles elektrisk til drivmodulen og den elektromagnetiske ventil, og elektrisk koblet til den første, andre og tredje sensoren. 20 [0007] Kontrollenheten aktiverer drivmodulen ved mottak av én av de første og andre sensorsignaler fra den første og andre sensor, og gir energi til den elektromagnetiske ventilen ved mottak av det tredje sensorsignalet fra den tredje sensoren. [0008] Andre trekk og fordeler ved foreliggende oppfinnelse vil fremgå i den følgende detaljerte beskrivelse av den foretrukne utførelsesform med henvisning til de vedlagte tegninger, der: Figur 1 er et utsnitt av et skjematisk riss som viser en elektrisk spikerpistol utformet med den foretrukne utførelsesform av en kontrollmekanisme i henhold til den foreliggende oppfinnelse; Figur 2 er et skjematisk strømkretsblokkdiagram som illustrerer den foretrukne utførelsesform; Figur 3 er et utsnitt av et skjematisk snittriss som viser den foretrukne utførelsesformen når aktiveringsstykket er i enkeltskuddposisjon; Figur 4 er et utsnitt av et skjematisk snittriss som viser den foretrukne utførelsesformen når en første sensor blir aktivert av sikkerhetselementet til den elektriske spikerpistolen; Figur er et utsnitt av et skjematisk snittriss som viser den foretrukne utførelsesformen når en tredje sensor er aktivert av aktiveringsstykket som reaksjon på betjening av et avtrekkerelement til den elektriske spikerpistolen;

4 Figur 6 er et utsnitt av et skjematisk snittriss som viser den foretrukne utførelsesform når aktiveringsstykket glir bort fra et anleggsendeflate til sikkerhetselementet; Figur 7 er et utsnitt av et skjematisk snittriss som viser den foretrukne utførelsesform når aktiveringsstykket er i en kontinuerlig skuddposisjon; Figur 8 er et utsnitt av et skjematisk snittriss som viser den foretrukne utførelsesform når den tredje sensoren er aktivert av aktiveringsstykket som reaksjon på betjening av avtrekkerelementet til den elektriske spikerpistol Figur 9 er et flytdiagram som viser en framgangsmåte for kontrollprosedyren utført av den foretrukne utførelsesform når den elektriske spikerpistolen opereres i en enkeltskuddmodus; og Figur er et flytdiagram som viser en framgangsmåte for kontrollprosedyren utført av den foretrukne utførelsesform når den elektriske spikerpistol opereres i en kontinuerlig skuddposisjon. [0009] Med henvisning til figurene 1 og 2, vises den foretrukne utførelsesform av en kontrollmekanisme ifølge den foreliggende oppfinnelse som er tilpasset for bruk med en elektrisk spikerpistol 2. Den elektriske spikerpistol 2 omfatter et sikkerhetselement 21 som kan beveges mellom en normal posisjon (se figur 2), og en presset posisjon (se figur 3), et avtrekkerelement 22 som er dreibart montert på en støttebrakett og som har et opptaksspor 221, en slagenhet 24, et svinghjul 233 dreibart montert i støttebraketten, en elektromagnetisk ventil 2 for å drive slagenheten 24 når den aktiveres slik at den beveger seg mot svinghjulet 233, og en drivmodul 23 for å drive bevegelse av slagenheten 24 med en høy hastighet for utføring av spikerslagoperasjonen. Drivmodulen 23 omfatter en motor 231 som har en drivaksel, et senderutstyr 234 koaksialt roterbart med svinghjulet 233, og et V-belte 232 satt over drivakselen til motoren 231, og senderutstyr 234, slik at svinghjulet 233 kan drives av motoren 231 for å rotere med høy hastighet. Siden slagenheten 24 blir flyttet nær svinghjulet 233 som følge av kjøring av den elektromagnetiske ventilen 2, overfører svinghjulet 233 strøm til slagenheten 24 for å utføre spikerslagoperasjonen. [00] Styremekanismen innbefatter en første sensor 3, en andre sensor 4, et aktiveringsstykke, en tredje sensor 7, og en kontrollenhet 8. 3 [0011] Den første sensoren 3 er tilpasset for å monteres i en pistols legeme og er anordnet i tilknytning til sikkerhetselementet 21, og betjenes for å generere et første sensorsignal i respons til bevegelse av sikkerhetselementet 21 fra den normale posisjon til den pressede posisjon. I denne utførelsesformen er den første sensoren 3 en

5 berøringsbryter, som aktiveres for å generere det første sensorsignal ved å trykke på sikkerhetselementet 21 (se figur 3) når sikkerhetselementet 21 beveger seg fra den normale posisjon til den pressede posisjon [0012] Den andre sensoren 4 er innrettet til å monteres på støttebraketten, og betjenes for å generere et andre sensorsignal i respons til operasjon av avtrekkerelementet 22. I denne utførelsesformen, er den andre sensor 4 en berøringsbryter. I tillegg er et første fjærforspenningsdrevet stykke 40 bevegelig montert i støttebraketten, og er anordnet mellom avtrekkerdelen 22 og den andre sensoren 4. Som sådan, når avtrekkerelement 22 drives til å rotere i forhold til pistolens legeme, er den andre sensoren 4 aktiveres for å generere det andre sensorsignalet gjennom bevegelse av det første fjærforspenningsdrevne stykket 40 drevet av avtrekkerelementet 22, som vist i figur. [0013] Aktiveringsstykket er montert bevegelig i avtrekkerelementet 22 slik at aktiveringsstykket justeres selektivt til én av en nedre enkeltskuddposisjon (se figur 3) og en høyere kontinuerlig skuddposisjon (se figur 7). Aktiveringsstykke er dreibart i forhold til avtrekkerorganet 22 når den er i én eller flere av enkeltskuddposisjonen og den kontinuerlige skuddposisjon. I denne utførelsesform har aktiveringsstykket et dreieendeparti 1 opptatt i et opptaksspor 221 i avtrekkerelementet 22, og et fritt endeparti 2 motsatt dreieendepartiet 1. Når sikkerhetselementet 21 er i normal posisjon, er det frie endepartiet 2 til aktiveringsstykket 2 i avstand fra hverandre fra en anleggsendeflate 211 til sikkerhetselementet 21, som vist i figurene 2 og 7. Når sikkerhetselementet 21 beveger seg fra normal posisjon mot presset posisjon, ligger anleggsendeflaten 211 til sikkerhetselementet 21 ligger an mot det frie endepartiet 2 til aktiveringsstykket, og som driver aktiveringsstykket for å rotere i forhold til avtrekkerelementet 22, som vist i figurene 4 og 8. Det skal bemerkes at, ettersom aktiveringsstykket løftes ved bevegelse fra enkeltskuddposisjon til den kontinuerlige skuddposisjon, har det frie endeparti 2 av aktiveringsstykket en del som strekker seg ut av anleggsendeflaten 2 når sikkerhetselementet 21 er i presset posisjon, som vist i figur 8. [0014] Den tredje sensoren 7 er innrettet for å monteres på støttebraketten, og er opererbar for å generere et tredje sensorsignal i respons til rotasjon av aktiveringsstykket. I denne utførelsesformen er den tredje sensor 7 en berøringsbryter. I tillegg er et andre fjærforspenningsdrevet stykke bevegelig montert i støttebraketten, og er anbrakt mellom aktiveringsstykket og den tredje sensoren 7. Som sådan, når sikkerhetselementet 21 beveger seg fra den normale posisjon til den pressede posisjon, for å drive rotasjon av aktiveringsstykket i forhold til

6 avtrekkerelementet 22, er den tredje sensor 7 aktiveres for å generere det andre sensorsignalet gjennom bevegelse av andre fjærforspenningsdrevne stykket 6 drevet ved rotasjon av avtrekkerelementet 22, som vist i figur 8. 1 [001] Kontrollenheten 8 er elektrisk koblet til den første, andre og tredje sensoren 3, 4, 7, og er innrettet for å kobles elektrisk til motoren 231 på drivmodulen 23 og den elektromagnetiske ventilen 2. Kontrollenheten 8 aktiverer motoren 231 på drivmodulen 23 ved mottak av en av de første og andre sensorsignaler fra den første og andre sensor 3, 4, og gir energi til den elektromagnetiske ventilen 2 ved mottak av det tredje sensorsignalet fra den tredje sensoren 7. Som sådan, når motoren 231 blir aktivert av kontrollenheten 8, driver motoren 231 svinghjulet 233 til å rotere med en høy hastighet. Når den elektromagnetiske ventil. 2 tilføres energi ved hjelp av kontrollenheten 8, driver den elektromagnetiske ventil 2 slagenheten 24 til å bevege seg mot svinghjulet 233. [0016] I bruk, kan den elektriske spikerpistol 2 lett operere i én av en enkeltskuddmodus og en kontinuerlig skuddmodus ved hjelp av kontroll fra kontrollmekanismen. 20 [0017] Figur 9 er et flytdiagram som viser en framgangsmåte for en kontrollprosedyre som utføres ved hjelp av styremekanismen når den elektriske spikerpistol 2 drives i enkeltskuddmodus. [0018] I trinn 11, er aktiveringsstykket justert til enkeltskuddposisjon [0019] I trinn S12, blir det bestemt hvorvidt det første sensorsignalet genereres av den første sensoren 3 som respons på bevegelse av sikkerhetselementet 21 fra den normale posisjon til den pressede posisjon. Hvis resultatet er bekreftende, går flyten til trinn S13. Hvis ikke, går flyten tilbake til trinn S12. [0020] I trinn S13, aktiverer kontrollenheten 8 motoren 231 ved mottak av det første sensorsignalet fra den første sensor 3. 3 [0021] I trinn S14, bestemmer kontrollenheten 8 om en løpende periode av motoren 231 er kortere enn en første forutbestemt tidsperiode, for eksempel en periode på 3 sekunder. Hvis resultatet er bekreftende, går flyten til trinn S1. Hvis ikke, fortsetter flyten til trinn S18.

7 [0022] I trinn S1, blir det bestemt hvorvidt det tredje sensorsignalet genereres av den tredje sensoren 7 som respons på rotasjon av aktiveringsstykket drevet av operasjon av avtrekkerelementet 22. Hvis resultatet er bekreftende, går flyten til trinn S16. I dette tilfellet, på grunn av operasjon av avtrekkerelement 22, genererer den andre sensor 4 det andre sensorsignalet. Hvis ikke, går flyten tilbake til trinn S14. [0023] I trinn S16, angir kontrollenheten 8 om den løpende periode av motoren 231 er lengre enn en andre forutbestemt tidsperiode, for eksempel en periode på 0,1 sekund. Hvis resultatet er bekreftende, går flyten til trinn S17. Hvis ikke, går flyten tilbake til trinn S16. [0024] I trinn S17, tilfører kontrollenheten 8 energi til den elektromagnetiske ventil 2. Således, driver den elektromagnetiske ventil 2 slagenheten 24 til å bevege seg mot svinghjulet 233, slik at svinghjulet 233 overfører kraft fra drivmodulen 23 til slagenheten 24, for derved å utføre spikerslagoperasjonen. Det skal bemerkes at, i enkeltskuddmodus, skyves det frie endeparti 2 til aktiveringsstykket lett vekk fra anslagsendeflaten 211 til sikkerhetselementet 21 på grunn av en rekylkraft generert umiddelbart ved spikerslag, som vist i figur 6. Ettersom anslagsendeflaten 211 til sikkerhetselementet 21 ikke kan ligge an mot det frie endepartiet 2 til aktiveringsstykket, kan den tredje sensoren 7 ikke aktiveres på grunn av kontinuerlig bevegelse av det andre drevne stykket 6 bort fra den tredje sensoren 7. [002] I trinn S18, når kontrollenheten 8 bestemmer i trinn S14 at den løpende periode av motoren 231 ikke er kortere enn den første forutbestemte tidsperiode, vil kontrollenheten 8 avslutte aktiveringen av motoren 231, og dermed minimere tomgangsperioden til motoren 231. [0026] Figur er et flytdiagram som viser en framgangsmåte for kontrollprosedyre som utføres ved hjelp av kontrollmekanismen når den elektriske spikerpistol 2 drives i en kontinuerlig skuddposisjon. [0027] I trinn S21, justeres aktiveringsstykket til den kontinuerlige skuddposisjon. 3 [0028] I trinn S22, blir det bestemt hvorvidt en av de første og andre sensorsignaler genereres av en tilsvarende én av de første og andre sensorer 3 og 4 som reaksjon på en korresponderende én av bevegelse av sikkerhetselementet 21 og betjening av

8 7 avtrekkerelementet 22. Hvis resultatet er bekreftende, går flyten til trinn S23. Ellers går flyten tilbake til trinn S [0029] I trinn S23, vil kontrollenheten 8 aktiverer motoren 231 ved mottak av nevnte ene av de første og andre sensorsignaler fra den tilsvarende ene av de første og andre sensorer 3, 4. [0030] Lignende til trinn S14, i trinn S24 bestemmer kontrollenheten 8 om en løpende periode av motoren 231 er kortere enn den første forutbestemte tidsperioden. Hvis resultatet er bekreftende, går flyten til trinn S2. Hvis ikke, fortsetter flyten til trinn S28. [0031] Lignende til trinn S1, i trinn S2, bestemmes det hvorvidt det tredje sensorsignalet genereres av den tredje sensoren 7 som respons på rotasjon av aktiveringsstykket drevet av den andre ene av bevegelse av sikkerhetselementet 21 og betjening av avtrekkerelementet 22. Hvis resultatet er bekreftende, går flyten til trinn S26. I dette tilfellet, på grunn av den andre ene av bevegelse av sikkerhetselementet 21 og operasjon av avtrekkerelement 22, og den andre ene av det første og andre sensorsignal generert av den andre ene av den første og andre sensor 3, 4. Hvis ikke, går flyten tilbake til trinn 24. [0032] Lignende til trinn S16, i trinn S26, bestemmer kontrollenheten 8 om den løpende periode av motoren 231 er lengre enn den andre forutbestemte tidsperioden. Hvis resultatet er bekreftende, går flyten til trinn S27. Ellers går flyten tilbake til trinn S [0033] Lignende til trinn S17, i trinn S27 gir kontrollenheten 8 energi til den elektromagnetiske ventil 2. Således, driver den elektromagnetiske ventil 2 slagenheten 24 til å bevege seg mot svinghjulet 233, slik at svinghjulet 233 overfører kraft fra drivmodulen 23 til slagenheten 24, for derved å utføre spikerslagoperasjonen. Under enkeltskuddmodus, på grunn av partiet til det frie endeparti til aktiveringsstykket, glir det frie endeparti 2 til aktiveringsstykket ikke bort fra anslagsendeflaten 211 til sikkerhetselementet 21, selv om en rekylkraft genereres momentant etter spikerslaget. Som et resultat, kan neste spikerslagoperasjon utføres gjennom gjentatt operasjon av et hvilket som helst av sikkerhetselementet 21 og avtrekkerelementet 22. [0034] Lignende til trinn S18, i trinn S28 bestemmer kontrollenheten 8 i trinn S24 at den løpende periode av motoren 231 ikke er kortere enn den første forutbestemte

9 8 tidsperioden, og kontrollenheten 8 avslutter aktiveringen av motoren 231, for derved å minimere tomgang av motoren 231. [003] I sum, ved å justere aktiveringsstykket til en ønsket én av enkeltskuddposisjonen og den kontinuerlige skuddposisjon, kan kontrollenheten 8 lett kontrollere den elektriske spikerpistol 2 til å operere i en ønsket én av enkeltskuddmodus og kontinuerlig skuddmodus basert på de første, andre og tredje sensorsignalene fra den første, andre og tredje sensoren 3, 4, 7 til drift av sikkerhetselementet 21 og avtrekkerelement 22 uten en komplisert krets, for derved å unngå den ytre forstyrrelser påtruffet i den kjente teknikk.

10 9 Patentkrav En kontrollmekanisme for en elektrisk spikerpistol (2), der den elektriske spikerpistol (2) inkluderer et sikkerhetselement (21) som kan beveges mellom en normal posisjon og en presset posisjon, et dreibart bevegelig avtrekkerelement (22), en slagenhet (24) for spikerslag, en drivmodul (23) for å drive bevegelse av slagenheten (24) for å utføre en spikerslagoperasjon, og en elektromagnetisk ventil (2) for å drive slagenheten (24) til å bevege seg mot drivmodulen (23), slik at slagenheten (24) er drevet av drivmodulen (23) for å utføre spikerslagoperasjonen, der nevnte styremekanisme omfatter en første sensor (3) innrettet til å være anbrakt ved siden av sikkerhetselementet (21) og kan drives for å generere et første sensorsignal i respons til bevegelse av sikkerhetselementet (21) fra normal posisjon til presset posisjon; og en andre sensor (4) som kan generere et andre sensorsignal i respons til operasjon av avtrekkerelementet (22); der nevnte kontrollmekanisme er karakterisert ved et aktiveringsstykke () som er bevegelig montert i avtrekkerelementet (22) slik at nevnte aktiveringsstykke () er justert selektivt til én av en enkeltskuddposisjon og en kontinuerlig skuddposisjon, og dreibart i forhold til avtrekkeren (22) som når den er i hvilket som helst av enkeltskuddposisjonen og den kontinuerlige skuddposisjon; en tredje sensor (7) som kan generere et tredje sensorsignal i respons til rotasjon av aktiveringsstykket (); og en kontrollenhet (8) tilpasset til å kobles elektrisk til drivmodulen (23) og den elektromagnetiske ventilen (2), og elektrisk koblet til nevnte første, andre og tredje sensorer (3, 4, 7); der kontrollenheten (8) aktiverer drivmodulen (23) ved mottak av én av de første og andre sensorsignaler fra nevnte første og andre sensor (3, 4), og gir energi til den elektromagnetiske ventilen (2) ved mottak av det tredje sensorsignal fra nevnte tredje sensor (7). 2. Kontrollmekanisme ifølge krav 1, karakterisert ved at nevnte kontrollmekanisme er konfigurert til å kontrollere den elektriske spikerpistol (2) for å operere i en enkeltskuddmodus, der nevnte aktiveringsstykke () er anordnet i enkeltskuddposisjon, og der nevnte kontrollenhet (8) først mottar det første sensorsignal fra nevnte første sensor (3) som reaksjon på bevegelse av sikkerhetselementet (21) fra normal posisjon til presset posisjon, og deretter mottar det tredje sensorsignal fra nevnte tredje sensor (7) som reaksjon på rotasjon av nevnte aktiveringsstykke () drevet av operasjon av avtrekkerelementet (22).

11 3. Kontrollmekanisme ifølge krav 1, karakterisert ved at nevnte kontrollmekanisme er konfigurert til å styre den elektriske spikerpistol (2) for å operere en kontinuerlig skuddposisjon, der nevnte aktiveringsstykke () er anbrakt i den kontinuerlige skuddposisjon, og der nevnte kontrollenhet (8) først mottar én av de første og andre sensorsignaler fra nevnte første og andre sensor (3, 4) som reaksjon på en korresponderende én av bevegelse av sikkerhetselementet (21), og operasjon av avtrekkerelementet (22), og mottar deretter det tredje sensorsignal fra nevnte tredje sensor (7) som reaksjon på rotasjon av nevnte aktiveringsstykke () drevet av den andre av bevegelse av sikkerhetselementet (21) og betjening av avtrekkeren (22).

12 EP B1 8

13 EP B1 9

14 EP B1

15 EP B1 11

16 EP B1 12

17 EP B1 13

18 EP B1 14

19 EP B1 1

20 EP B1 16

21 EP B1 17

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP264344 (2) Oversettelse av europeisk patentskrift () NO/EP 264344 B (9) NO NORGE () nt Cl. B29C 6/8 (06.0) B42C /00 (06.0) B6B /4 (06.0) Patentstyret (2) Oversettelse publisert.0.26 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 233326 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F01K 17/04 (06.01) F01K 23/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer