(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , TW, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Pegatron Corporation, F., 76 Ligong St. Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (72) Oppfinner Lin, Chih-Hsiung, F., No.76, Ligong St.Beitou District, 112, Taipei City, Taiwan Wang, Jing-Rung, F., No.76, Ligong St. Beitou District, 112, Taipei City, Taiwan (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Bærbar datamaskin og fremgangsmåte for forvarming av bærbar datamaskin før oppstart (6) Anførte publikasjoner DE-A1-01 US-A

2 1 Bærbar datamaskin og fremgangsmåte for forvarming av bærbar datamaskin før oppstart Beskrivelse BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører en bærbar datamaskin og en fremgangsmåte for forvarming av den bærbare datamaskinen før oppstart Beskrivelse av beslektet teknikk I en bærbar datamaskin er de fleste komponenter, herunder en sentralprosesseringsenhet (CPU), en sydside-brikke, en nordside-brikke, en klokkegenerator, en kraftregulator, en lagringsanordning, en flytende krystallskjerm (LCD) og et batteri funksjonelle når omgivelsestemperaturen er over 0 C. Disse komponentene garanterer ikke at de er i stand til å fungere normalt når omgivelsestemperaturen er under 0 C. De fleste bærbare datamaskiner kan derfor kun anvendes når omgivelsestemperaturen er over 0 C. Med den økende populariteten til bærbare datamaskiner er det stadig oftere behov for å anvende bærbare datamaskiner i et kaldt miljø hvor temperaturen er under 0 C. For å få datamaskinen til å fungere normalt ved lave temperaturer, i en tradisjonell utførelse vist i det kinesiske patentskriftet , blir den indre temperaturen i datamaskinen avfølt når strømknappen trykkes inn. Dersom den indre temperaturen er lavere enn driftstemperaturen, blir viktige komponenter så som sentralprosesseringsenheten, sydside-brikken, nordside-brikken og lagringsanordningen varmet opp, og oppstartsprosedyren blir utsatt. Når temperaturen til alle de elektroniske komponentene har nådd driftstemperaturen, blir oppstartsprosedyren utført. Når den bærbare datamaskinen blir startet opp ved lav temperatur i ovenevnte modus, siden elektroniske komponenter i den bærbare datamaskinen må varmes opp når strømknappen trykkes inn for å starte opp datamaskinen, utsettes oppstartsprosedyren. En bruker kan derfor feilaktig tro at den bærbare datamaskinen er ødelagt og ikke kan startes. I et kaldt miljø kan videre batteriet i den bærbare datamaskinen også være uvirksomt på grunn av den lave temperaturen. De elektroniske komponentene i den bærbare datamaskinen kan således ikke varmes opp med elektrisitet fra batteriet, og den bærbare datamaskinen kan derfor ikke startes opp.

3 2 I det tyske patentskriftet 01 tilveiebringes en notebook- eller laptoptype bærbar datamaskin med minst ett varmeelement eller en varmefilm. Varmeelementet eller -filmen varmer opp følsomme deler av datamaskinen, så som en fremvisningsanordning eller monitor og/eller mikrobrikker eller hele apparatet, dersom temperaturen er lavere enn en gitt verdi eller dersom de følsomme delene trues av is eller frost. Datamaskinen innbefatter minst én temperaturføler eller en temperaturmålerenhet koblet til varmeelementet. Fortrinnsvis blir omgivelsestemperaturen og/eller den indre temperaturen i den bærbare datamaskinen målt. I US-patentskriftet tilveiebringes en oppvarmer for en datamaskinkomponent operativt koblet til en pulsebreddemodulert (PWM) kraftstyringsenhet. Kraftstyringsenheten kan anvendes for automatisk å variere en arbeidssyklus i henhold til spenningen fra en kraftkilde som forsyner oppvarmeren KORT OPPSUMMERING AV OPPFINNELSEN Oppfinnelsen tilveiebringer en bærbar datamaskin og en fremgangsmåte for forvarming av den bærbare datamaskinen før oppstart. Den bærbare datamaskinen kan startes opp og kjøres normalt og effektivt når omgivelsestemperaturen er under 0 C. Oppfinnelsen tilveiebringer en bærbar datamaskin, omfattende: en kraftinngangsterminal; en varmeenhet anbragt på en elektronisk komponent i den bærbare datamaskinen; en føler anbragt på den elektroniske komponenten i den bærbare datamaskinen, for å avføle temperaturen til den elektroniske komponenten og tilveiebringe en avfølt temperaturverdi; en strømknapp; en indikatoranordning; og kjennetegnet ved en mikroprosessor, som er operativt koblet henholdsvis til kraftinngangsterminalen, varmeenheten, føleren, strømknappen og indikatoranordningen, og som mottar av den avfølte temperaturverdien fra føleren, slik at når kraftinngangsterminalen kobles til en kraftkilde og strømknappen trykkes inn, dersom den avfølte temperaturverdien er lavere enn en forhåndssatt temperaturverdi, mikroprosessoren styrer indikatoranordningen til å bli virksom og styrer varmeenheten til å varme opp den elektroniske komponenten, og når den avfølte temperaturverdien er høyere enn den forhåndssatte temperaturverdien, mikroprosessoren styrer indikatoranordningen til ikke å være virksom og styrer

4 3 varmeenheten til å stanse oppvarming av den elektroniske komponenten slik at strømknappen kan trykkes inn på nytt for å starte opp den bærbare datamaskinen. 1 Et annet aspekt ved oppfinnelsen tilveiebringer en fremgangsmåte for forvarming av en bærbar datamaskin før oppstart, hvor den bærbare datamaskinen inkluderer en kraftinngangsterminal, en varmeenhet anbragt på en elektronisk komponent i den bærbare datamaskinen, en strømknapp, en føler anbragt på den elektroniske komponenten i den bærbare datamaskinen, og en indikatoranordning, fremgangsmåten omfattende å: (A) forsyne kraft til kraftinngangsterminalen i den bærbare datamaskinen; (B) når strømknappen trykkes inn, avføle temperaturen til den elektroniske komponenten med føleren for å tilveiebringe en avfølt temperaturverdi; kjennetegnet ved (C) når den avfølte temperaturverdien er lavere enn en forhåndssatt temperaturverdi, styring av indikatoranordningen til å bli virksom og styring av varmeenheten til å varme opp den elektroniske komponenten; (D) når den avfølte temperaturverdien er høyere enn den forhåndssatte temperaturverdien, styring av indikatoranordningen til ikke å være virksom og styring av varmeenheten til å stanse oppvarming av den elektroniske komponenten; og (E) når strømknappen trykkes inn på nytt, oppstart av den bærbare datamaskinen. 2 KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE Figur 1 er et funksjonelt blokkdiagram som viser en bærbar datamaskin ifølge en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen. Figur 2 er et kontrollflytdiagram som viser en oppstartsfremgangsmåte for forvarming av den bærbare datamaskinen ifølge den foretrukne utførelsesformen av oppfinnelsen. 3 DETALJERT BESKRIVELSE AV UTFØRELSESFORMENE Figur 1 er et skjematisk diagram som viser en arkitektur for en bærbar datamaskin og en fremgangsmåte for denne ifølge en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen. Som vist i figur 1 innbefatter den bærbare datamaskinen i denne utførelsesformen et flertall elektroniske komponenter 18, så som en CPU, en nordsidebrikke, en sydside-brikke, en klokkegenerator, en kraftregulator, en lagringsanordning, en LCD, et batteri osv. I denne utførelsesformen kan de elektroniske komponentene 18 fungere normalt bare når temperaturen er høyere enn

5 driftstemperaturen, så som 0 C. En oppstartsanordning i den bærbare datamaskinen innbefatter en kraftinngangsterminal 11, en mikroprosessor 12, varmeenheter 13, en integrert styringsenhet 14, følere 1, en strømknapp 16 og en indikatoranordning 17. I denne utførelsesformen er varmeenhetene 13 er varmefilmer. Kraftinngangsterminalen 11 anvendes for tilkobling til en kraftkilde 19. Kraftkilden 19 er en vekselstrøm/likestrøm-(ac-dc)-omformer innsatt i et vanlig kraftuttak eller et tilgjengelig batteri for forsyning av kraft til den bærbare datamaskinen. Mikroprosessoren 12 er operativt koblet til kraftinngangsterminalen 11 for å motta elektrisk kraft som nødvendig under drift av mikroprosessoren 12. Varmeenhetene 13 er operativt koblet til mikroprosessoren 12 for å styres av mikroprosessoren 12. Mikroprosessoren 12 avgjør om den skal styre varmeenhetenene 13 til å varme opp de elektroniske komponentene 18. Varmeenhetene 13 er anbragt på de respektive elektroniske komponentene 18 i den bærbare datamaskinen. For eksempel kan hver elektroniske komponent 18 være utstyrt med en varmeenhet 13, flere elektroniske komponenter 18 som befinner seg nær ved hverandre kan dele en varmeenhet 13, eller en elektronisk komponent 18 (for eksempel en lagringsanordning, så som en harddisk, eller LCD-skjermen) med stort volum kan være utstyrt med et flertall varmeenheter 13. Den integrerte styringsenheten 14 er operativt koblet til mikroprosessoren 12 for å gi et oppstartssignal til CPU'en for å utføre en oppstartsprosedyre når den bærbare datamaskinen startes opp. Følerne 1 er operativt koblet til mikroprosessoren 12 for å gi en avfølt temperaturverdi avfølt av følerne 1 til mikroprosessoren 12. Følerne 1 er anbragt på de elektroniske komponentene 18 i den bærbare datamaskinen for å avføle temperaturen på overflatene av de elektroniske komponentene 18. For eksempel kan hver elektroniske komponent 18 være utstyrt med en respektiv føler 1, eller flere elektroniske komponenter 18 som befinner seg nær ved hverandre kan dele en føler 1. Strømknappen 16 er operativt koblet til mikroprosessoren 12. Ved normal omgivelsestemperatur, når strømknappen 16 trykkes inn, gir føleren 1 en avfølt temperaturverdi til mikroprosessoren 12. Når den avfølte temperaturen er høyere enn driftstemperaturen og strømknappen er trykket inn, detekterer mikroprosessoren 12 oppstartskommandoen og bevirker den integrerte styringsenheten 14 til å gi et oppstartssignal for å utføre oppstartsprosedyren. Indikatoranordningen 17 er operativt koblet til mikroprosessoren 12 og styres av mikroprosessoren 12. Mikroprosessoren 12 avgjør om den skal styre indikatoranordningen 17 til å bli virksom eller til ikke å være

6 1 2 3 virksom. Indikatoranordningen 17 er fortrinnsvis en lysdiode. Lysdioden kan styres av mikroprosessoren 12 til å lyse, blinke eller ikke lyse. Figur 2 er et kontrollflytdiagram som viser fremgangsmåten for forvarming av den bærbare datamaskinen før oppstart ifølge den foretrukne utførelsesformen av oppfinnelsen. I trinn S21 kobles kraftinngangsterminalen 11 i den bærbare datamaskinen til en kraftkilde 19 for å forsyne kraft til den bærbare datamaskinen, og strømknappen trykkes inn. For eksempel kan kraftinngangsterminalen 11 i den bærbare datamaskinen bli koblet til et vanlig innendørs eller utendørs kraftuttak via AD/DC-omformeren ved lav temperatur, eller et tilgjengelig batteri kan være anbragt ved kraftinngangsterminalen 11. Når kraftinngangsterminalen 11 er koblet til kraftkilden 19, forsyner kraftkilden 19 kraft til mikroprosessoren 12, den integrerte styringsenheten 14, følerne 1 osv. I trinn S22 avføler følerne 1 temperaturen til de elektroniske komponentene i den bærbare datamaskinen og gir en avfølt temperaturverdi til mikroprosessoren 12. I trinn S23 avgjør mikroprosessoren 12 om den skal styre indikatoranordningen 17 og varmeenhetene 13 til å bli virksomme. I trinn S24, når den avfølte temperaturverdien er lavere enn en forhåndssatt temperaturverdi for den bærbare datamaskinen, så som 0 C, styrer mikroprosessoren 12 indikatoranordningen 17 til å bli virksom og styrer varmeenhetene 13 til å varme opp de elektroniske komponentene 18 i den bærbare datamaskinen. Temperaturen på overflatene av de elektroniske komponentene 18 vil derfor øke. Mikroprosessoren 12 styrer indikatoranordningen 17, for eksmepel en lysdiode, til å lyse eller blinke for å signalisere til en bruker at temperaturen i den bærbare datamaskinen er for lav og at den bærbare datamaskinen ikke kan startes opp og anvendes før om en stund. På dette tidspunktet overser eller avbryter mikroprosessoren 12 enhver trykking på strømknappen 16. Selv om brukeren trykker på strømknappen 16 vil den bærbare datamaskinen derfor ikke utføre oppstartsprosedyren. I trinn S2, når den avfølte temperaturverdien er høyere enn den forhåndssatte temperaturverdien, styrer mikroprosessoren 12 indikatoranordningen 17 til ikke å være virksom og styrer varmeenhetene 13 til å stanse oppvarmingen av de elektroniske komponentene 18 i den bærbare datamaskinen. På dette tidspunktet har omgivelsestemperaturen nådd driftstemperaturen til den bærbare datamaskinen. I trinn S26, når strømknappen 16 blir trykket inn på nytt, bevirker mikroprosessoren 12 den integrerte styringsenheten 14 til å generere et oppstartssignal for å starte opp den bærbare datamaskinen. For å oppsummere, i en bærbar datamaskin som ikke kan startes opp i kalde omgivelser og en fremgangsmåte for denne ifølge den foretrukne utførelsesformen av

7 6 oppfinnelsen, når den bærbare datamaskinen kobles til en tilgjengelig kraftkilde, blir de elektroniske komponentene i den bærbare datamaskinen varmet opp umiddelbart og lysdioden blir styrt til å lyse eller blinke for å signalisere til brukeren at den bærbare datamaskinen ikke kan startes opp og anvendes på en stund. Problemet med at brukeren feilaktig tror at den bærbare datamaskinen er ødelagt og ikke kan startes opp kan således unngås, og brukeren kan anvende den bærbare datamaskinen ved lave temperaturer. Selv om foreliggende oppfinnelse har blitt beskrevet nokså detaljert med støtte i utvalgte foretrukne utførelsesformer av denne, er ikke beskrivelsen ment for å begrense oppfinnelsens ramme. Rammen til de vedføyde kravene skal derfor ikke begrenses til beskrivelsen gitt over av de foretrukne utførelsesformer.

8 7 P a t e n t k r a v 1 1. Bærbar datamaskin, omfattende: en kraftinngangsterminal (11); en varmeenhet (13) anbragt på en elektronisk komponent (18) i den bærbare datamaskinen; en føler (1) anbragt på den elektroniske komponenten (18) i den bærbare datamaskinen, for å avføle temperaturen til den elektroniske komponenten (18) og tilveiebringe en avfølt temperaturverdi; en strømknapp (16); en indikatoranordning (17); og k a r a k t e r i s e r t v e d en mikroprosessor (12), som er operativt koblet henholdsvis til kraftinngangsterminalen (11), varmeenheten (13), føleren (1), strømknappen (16) og indikatoranordningen (17), og som mottar en avfølt temperaturverdi fra føleren (1), slik at når kraftinngangsterminalen (11) er koblet til en kraftkilde (19) og strømknappen (16) trykkes inn, dersom den avfølte temperaturverdien er lavere enn en forhåndssatt temperaturverdi, mikroprosessoren (12) styrer indikatoranordningen (17) til være virksom og styrer varmeenheten (13) til å varme opp den elektroniske komponenten (18), og når den avfølte temperaturverdien er høyere enn den forhåndssatte temperaturverdien, mikroprosessoren (12) styrer indikatoranordningen (17) til ikke å være virksom og styrer varmeenheten (13) til å stanse oppvarming av den elektroniske komponenten (18) slik at strømknappen (16) kan bli trykket inn på nytt for å starte opp den bærbare datamaskinen Bærbar datamaskin ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at den elektroniske komponenten (18) er en sentralprosesseringsenhet (CPU), en nordsidebrikke, en sydside-brikke, en klokkegenerator, en kraftregulator, en lagringsanordning, en flytende krystallskjerm (LCD) eller et batteri. 3. Bærbar datamaskin ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at den forhåndssatte temperaturverdien er 0 C Bærbar datamaskin ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at indikatoranordningen (17) er en lysdiode (LED).

9 8. Bærbar datamaskin ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at dersom den avfølte temperaturverdien er lavere enn den forhåndssatte temperaturverdien, avbryter mikroprosessoren (12) et signal som blir generert av strømknappen (16) når strømknappen (16) trykkes inn. 6. Bærbar datamaskin ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at dersom den avfølte temperaturverdien er høyere enn den forhåndssatte temperaturverdien, mottar mikroprosessoren (12) et signal generert av strømknappen (16) når strømknappen (16) trykkes inn og bevirker en integrert styringsenhet i den bærbare datamaskinen til å generere et oppstartssignal for å starte opp den bærbare datamaskinen Fremgangsmåte for forvarming av en bærbar datamaskin før oppstart, hvor den bærbare datamaskinen innbefatter en kraftinngangsterminal (11), en varmeenhet (13) anbragt på en elektronisk komponent (18) i den bærbare datamaskinen, en strømknapp (16), en føler (1) anbragt på den elektroniske komponenten (18) i den bærbare datamaskinen, og en indikatoranordning (17), fremgangsmåten omfattende å: (A) forsyne kraft til kraftinngangsterminalen (11) i den bærbare datamaskinen; (B) når strømknappen (16) trykkes inn, avføle temperaturen til den elektroniske komponenten (18) med føleren (1) for å tilveiebringe en avfølt temperaturverdi; k a r a k t e r i s e r t v e d (C) når den avfølte temperaturverdien er lavere enn en forhåndssatt temperaturverdi, styring av indikatoranordningen (17) til å bli virksom og styring av varmeenheten (13) til å varme opp den elektroniske komponenten (18); (D) når den avfølte temperaturverdien er høyere enn den forhåndssatte temperaturverdien, styring av indikatoranordningen (17) til ikke å være virksom og styring av varmeenheten (13) til å stanse oppvarming av den elektroniske komponenten (18); og (E) når strømknappen (16) trykkes inn på nytt, oppstart av den bærbare datamaskinen. 8. Fremgangsmåte for forvarming av en bærbar datamaskin ifølge krav 7, k a r a k t e r i s e r t v e d at den forhåndssatte temperaturverdien er 0 C Fremgangsmåte for forvarming av en bærbar datamaskin ifølge krav 7,

10 9 k a r a k t e r i s e r t v e d at i trinn (C), dersom den avfølte temperaturverdien er lavere enn den forhåndsatte temperaturverdien, avbrytes et signal som genereres av strømknappen (16) når strømknappen (16) trykkes inn.

11

12

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219161 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) G07F 17/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.12 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2413213 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 19/418 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer