(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , US, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (62) Avdelt fra EP27971, med inndato (73) Innehaver Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, Houston, TX 77070, US-USA (72) Oppfinner Gonzales, Curt, 00 NE Circle Blvd., Corvallis, OR 97330, US-USA (74) Fullmektig Hjerrild & Levin A/S, Enrum Slot, Vedbæk Strandvej 341, DK-2950 VEDBÆK, Danmark (54) Benevnelse Nøkkelinnsetting av kombinert blekkfamilie for en blekkpatron (56) Anførte publikasjoner EP-A EP-A EP-A WO-A1-05/ US-A

2 Beskrivelse BAKGRUNN 5 [0001] Blekkskrivere opererer ved å støte ut små dråper med blekk fra et skrivehode på et utskriftsmedium, slik som papir. Skrivehodet innbefatter generelt en dyseplate med en flerhet av dyser gjennom hvilke små blekkdråper støtes ut på papiret for kollektivt å opprette et bilde. For å levere blekk til dysene innbefatter skrivehodet en flerhet av blekkavfyringskamre, hvert fluidisk koblet til en tilhørende dyse gjennom en rørledning. Innenfor hvert avfyringskammer er en varmeutviklende motstand som selektivt aktiviseres for å varme blekket i kammeret, noe som skaper en boble. Når boblen utvides, tvinges noe av blekket ut gjennom rørledningen og ut på papiret. Selv om spesifikke skriverutforminger kan variere, er skrivehodet og dyser ofte innlemmet i en skrivervogn inne i skriveren. Skrivehodet kan være integrert i vognen, eller kan være en løsbar frittliggende innsats. Under alle omstendigheter forsynes blekk til skrivehodet av en patron som settes inn i, og som er løsbart montert innenfor, skrivehodet og vognen. Patronen er fluidisk og elektrisk koblet til skrivehodet og vognen gjennom fluidiske og elektriske grensesnitt. Påliteligheten av patronen og skrivehodesammenstillingen, og til syvende og sist kvaliteten på utskriften, avhenger delvis av riktig justering og inngrep av det fluidiske og det elektriske grensesnittet. Grov håndtering under innsetting eller fjerning av patronen fra en bruker, eller slark mellom patronen og skrivehodet eller vognen kan føre til kommunikasjonstap (f.eks. signaltap av utskriftkommando) eller redusert utskriftskvalitet på grunn av en dårlig fluidisk forbindelse. For å sikre justeringen og plasseringen av patronen inne i vognen har kjente utforminger av patroner en innebygd datumfunksjon som tilveiebringer et referansepunkt for innsetting av blekkpatronen. På denne måten blir patronen korrekt plassert og i inngrep innenfor vognen og/eller skrivehodesammenstillingen for å sikre tilstrekkelige fluidiske og elektriske forbindelsesanordninger. 30 [0002] I tillegg til datumfunksjoner kan kjente blekkpatroner også innbefatte en nøkkelfunksjon for å hindre innsetting av en inkompatibel blekkpatron. I noen 1

3 5 tilfeller er blekkpatroner universelle og kan brukes på en rekke forskjellige skriver-familier. Noen blekkpatroner inneholder imidlertid blekk som kan være kjemisk inkompatibelt med andre blekktyper. Hvis inkompatible blekktyper kommer i kontakt med hverandre, kan de størkne og skade skrivehodet og dysesammenstillingen. [0003] Selv om blekkpatroner kan variere med hensyn til størrelse og form, har de historisk sett vært store nok i bredde og overflate til å imøtekomme både datum- og nøkkelfunksjoner. Imidlertid har det blitt stadig viktigere å designe blekkpatroner så smale som mulig ettersom den totale bredden av patronen påvirker bredden av skriveren. Med utviklingen av smalere blekkpatroner er det ikke lenger tilstrekkelig bredde for både datum- og nøkkelfunksjoner. [0004] I EP beskrives en patron med væskeutstøtende hode omfattende en projeksjon anordnet slik at den tillater innsetting av patronen i en holderdel med et samsvarende spor, og hindrer innsetting av patronen i en holderdel som ikke har et samsvarende spor. [0005] Utførelsesformene som blir beskrevet i det følgende, ble utviklet med tanke på disse og andre ulemper forbundet med gjennomføringen av å innlemme både datum- og nøkkelfunksjoner i blekkpatroner med smal bredde. 30 SAMMENDRAG AV OPPFINNELSEN [0006] I overensstemmelse med et første aspekt ifølge den foreliggende oppfinnelse tilveiebringes det en blekkpatron som omfatter en innsettingsnøkkel plassert på en bakkantdel av blekkpatronen, idet innsettingsnøkkelen har en omvendt T-form-utforming og er utformet til å tilveiebringe et dreielig referansepunkt for innsetting av blekkpatronen i en vognsammenstilling; og en innsettingsåpning plassert på en forkantdel av blekkpatronen, idet innsettingsåpningen er utformet til å motta en innrettingsstang som er plassert i vognsammenstillingen for å feste blekkpatronen i vognsammenstillingen. 2

4 5 [0007] I overensstemmelse med et andre aspekt ifølge den foreliggende oppfinnelse tilveiebringes det et system som omfatter en vognsammenstilling; en skrivehodesammenstilling; og en blekkpatron ifølge det første aspekt av oppfinnelsen, hvor vognsammenstillingen er utformet til å motta blekkpatronen. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [0008] De foreliggende utførelsesformer vil nå bli beskrevet ved hjelp av eksempler under henvisning til de medfølgende tegninger, hvor: [0009] Figur 1 illustrerer et eksempel på en blekkskriver ifølge en utførelsesform; [00] Figur 2 illustrerer en isometrisk visning av et eksempel på en blekkpatron ifølge en utførelsesform; [0011] Figur 3 illustrerer en annen isometrisk visning av et eksempel på en blekkpatron ifølge en utførelsesform; [0012] Figur 4 illustrerer den delvise innsetting av et eksempel på en blekkpatron i en skrivehode- og vognsammenstilling ifølge en utførelsesform; [0013] Figur 5 illustrerer et eksempel på en blekkpatron satt helt inn i en skrivehode- og vognsammenstilling ifølge en utførelsesform; [0014] Figur 6 illustrerer en isometrisk visning av en vogn- og skrivehodesammenstilling ifølge en utførelsesform; og [00] Figur 7 illustrerer en isometrisk visning av en vogn som har en innrettingsstang ifølge en utførelsesform. 30 DETALJERT BESKRIVELSE 3

5 5 [0016] En blekkpatron med kombinerte datum- og nøkkelfunksjoner er tilveiebrakt. Blekkpatronen innbefatter en blekkforsyningsport, en elektrisk forbindelsesanordning og et tomt-for-blekk-prisme. Den kombinerte datum- og nøkkelfunksjonen (dvs. "innsettingsnøkkelen") tjener som et dreielig referansepunkt for å styre plasseringen av blekkpatronen inn i en skrivervogn. På denne måten blir blekkforsyningsporten, den elektriske forbindelsesanordningen og tomt-for-blekk-prismet riktig justert i forhold til skrivehodesammenstillingen og skrivervognen, hvilket sikrer riktig fluidisk og elektrisk kommunikasjon. [0017] Figur 1 illustrerer et eksempel på en blekkskriver som har i det minste én blekkpatron 12 montert inne i en skrivehodesammenstilling 14 og en vogn 16. Blekkdråper støtes ut på et utskriftsmedium, slik som papir 18, gjennom skrivehodet, som generelt innbefatter en flerhet av dyser. Skrivehodet og dysene kan være innlemmet i vognen 16, integrert i blekkpatronen 12 eller, som vist i figur 1, være en løsbar innsats 14 plassert inne i vognen 16. Under alle omstendigheter forsyner blekkpatronen 12 skrivehodesammenstillingen 14 med blekk, idet skrivehodesammenstillingen 14 selektivt støter ut blekkdråper på papiret 18 mens vognen 16 traverserer frem og tilbake fra én side av skriveren til den andre på en tosidig måte. 30 [0018] Figur 2 illustrerer en isometrisk visning av et eksempel på en blekkpatron 12, idet det vises en forkantdel, en bunnflate 22 og en første side 24. Blekkpatronen 12 innbefatter en blekkforsyningsport 26, en elektrisk forbindelsesanordning 28, og en festelås 30 for å feste blekkpatronen 12 i vognen 16 ved innsetting. I én utførelsesform strekker festelåsen 30 seg over i det minste blekkpatronen 12's forkantdel. I en annen utførelsesform, som vist i figur 2, er festelåsen 30 en støpt struktur i ett stykke som dekker forkantdelen 's lengde og strekker seg over en toppflate 32. Blekkforsyningsporten 26 og den elektriske forbindelsesanordningen 28 er plassert på bunnflate 22 og forbindes inngrepsmessig med motsvarende spor 4

6 5 (ikke vist) plassert i henholdsvis skrivehodet 14 og vognen 16. Når i inngrep tilveiebringer blekkforsyningsporten 26 og den elektriske forbindelsesanordningen 28 fluidisk og elektrisk forbindelse mellom blekkpatronen 12 og skrivehodet 14 og vognen 16. [0019] Patron 12's bunnflate 22 innbefatter videre et tomt-for-blekk-prisme 34 som virker i kombinasjon med en optisk sensor 36 (vist i figur 1 og 6) i vogn 16 for å detektere om blekkpatronen 12 er tom for blekk. Nærmere bestemt innbefatter den optiske sensoren 36 en emitter og en detektor, hvor emitteren avgir lys i én side av prismet. Hvis det er blekk til stede i patronen 12, blir det avgitte lyset diffust av blekk og sprer seg inn i patronen 12, idet det hindres at lys reflekteres tilbake til detektoren. Hvis ikke noe blekk er til stede i patronen 12, blir det avgitte lyset reflektert tilbake til detektoren, idet det indikeres at patronen 12 er tom. I én utførelsesform innbefatter tomt-for-blekk-prismet 34 også et klart vindu som gjør det mulig for en bruker å se mengden av blekk som gjenstår i patronen [00] Figur 3 illustrerer en annen isometrisk visning av et eksempel på en blekkpatron 12, innbefattende toppflate 32 og en bakkantdel 38. Bakkantdelen 38 innbefatter en innsettingsnøkkel 40 som tilveiebringer et dreielig referansepunkt for innsetting av patronen 12 i vognen 16. Innsettingen av patron 12 i skrivehode- 14 og vognsammenstillingen 16 er generelt vist i figur 4 og 5, hvor figur 4 illustrerer den delvise innsetting av patronen 12, og figur 5 illustrerer patronen 12 idet den er fullstendig innsatt. Pil 42 indikerer blekkpatronen 12's innsettingsbane idet den settes inn i skrivehode- 14 og vognsammenstillingene 16, hvor innsettingsnøkkelen 40 går i inngrep med et nøkkelhull 44 og gir et dreielig referansepunkt. Blekkpatron 12 dreies deretter nedover for å gå i inngrep med festelåsen 30 inn i den i figur 5 viste fullstendig innsatte posisjon. Innsettingsnøkkelen 40 sikrer riktig justering av blekkpatronen 12 i skrivehode- 14 og vognsammenstillingene 16, idet riktige fluidiske og elektriske forbindelsesanordninger muliggjøres. Eksempelvis når riktig plassert og fullstendig innsatt, er blekkforsyningsporten 26 fluidisk koblet til en fluidisk 5

7 5 forbindelsesanordning 46 som er plassert på skrivehode 14. Likeledes, når i en fullstendig innsatt posisjon, er elektrisk forbindelsesanordning 28 elektrisk forbundet med en elektrisk forbindelsesanordning 48 som er plassert på vogn 16. [0021] I tillegg til å styre bevegelsen av patron 12 inn i skrivehode- 14 og vognsammenstillingene 16, tilveiebringer innsettingsnøkkel 40 også en nøkkelfunksjon for å hindre installasjon av en ukorrekt blekkpatron i vogn 16. Med andre ord er innsettingsnøkkel 40 utformet slik at blekkpatron 12 kun kan settes inn og anbringes ordentlig inn i skrivehode- 14 og vognsammenstillinger 16 hvis det eksisterer et spor med en matchende motsvarende utforming. Figur 6 illustrerer et eksempel på utforminger av skrivehode 14 og vogn 16, hvor skrivehodesammenstillingen 14 settes inn i vogn 16. Den i figur 3 viste innsettingsnøkkel 40 har en omvendt T-form-utforming som samsvarer med nøkkelhull 44 plassert på en bakre overflate 50 av vogn 16, som vist i figur 6. En fagmann vil forstå at den spesifikke utforming av innsettingsnøkkelen 40 og det samsvarende nøkkelhullet 44 kan variere, og at den i figur 6 viste innsettingsnøkkel 40's T-formede utforming kun er ment som eksempel. For eksempel, i en alternativ utførelsesform kan innsettingsnøkkelen 40 og det samsvarende nøkkelhullet på vognen 16 ha en L-formet utforming. 30 [0022] Figur 7 illustrerer en isometrisk visning av et eksempel på en vogn 16, hvor en fremre endeflate 52 av vogn 16 innbefatter en innrettingsstang 54. Innrettingsstangen 54 anvendes i forbindelse med en innsettingsåpning 56 på blekkpatron 12 (vist i figur 2) for ytterligere å styre innsettingen av blekkpatron 12 i vogn 16. Innrettingsstang 54 er særlig fordelaktig i skriverutforminger hvor vognens bredde er større enn blekkpatronen 12's bredde. Innrettingsstangen 54's utadrettede projeksjon går i inngrep med innsettingsåpning 56 for å plassere og feste blekkpatron 12 i vogn 16, uavhengig av skrivehodets sidevegger 58 (vist i figur 6 og 7). [0023] Mens den foreliggende oppfinnelsen har blitt spesielt vist og beskrevet under henvisning til de foregående foretrukne utførelsesformene, vil det være 6

8 5 klart for fagfolk at det i utførelse av oppfinnelsen kan benyttes forskjellige alternativer til utførelsesformene ifølge den heri beskrevne oppfinnelse uten at det avvikes fra omfanget av oppfinnelsen som definert av de følgende patentkrav. 7

9 Patentkrav 1. Blekkpatron (12), som omfatter: 5 en innsettingsnøkkel (40) plassert i en bakkantdel (38) av blekkpatronen (12), idet innsettingsnøkkelen (40) har en omvendt T-form-utforming og er utformet til å gi et dreielig referansepunkt ved innsetting av blekkpatronen (12) i en vognsammenstilling (16); og en innsettingsåpning (56) plassert i en forkantdel () av blekkpatronen (12), idet innsettingsåpningen (56) er utformet til å motta en innrettingsstang (54) plassert i den nevnte vognsammenstillingen (16) for å feste blekkpatronen (12) i den nevnte vognsammenstillingen (16). 2. Blekkpatron (12) ifølge krav 1, hvor innsettingsnøkkelen (40) både utgjør et dreielig referansepunkt som styrer plasseringen av blekkpatronen (12) i vognsammenstillingen (16), og en nøkkelfunksjon. 3. Blekkpatron (12) ifølge krav 1 eller krav 2, ytterligere omfattende: en blekkforsyningsport (26) utformet til å være i fluidisk kontakt med en skrivehodesammenstilling (14); og en elektrisk forbindelsesanordning (28) utformet til å opprette en elektrisk forbindelse mellom blekkpatronen (12) og vognsammenstillingen (16); hvor innsettingsnøkkelen (40) er utformet til selektivt å plassere blekkforsyningsporten (26) og den elektriske forbindelsesanordningen (28) på en slik måte at ved innsetting av blekkpatronen (12) i vognsammenstillingen (16), så oppretter blekkforsyningsporten (26) en fluidisk forbindelse (46) mellom blekkpatronen (12) og skrivehodesammenstillingen (14), og den elektriske forbindelsesanordningen (28) oppretter en elektrisk forbindelse mellom blekkpatronen (12) og vognsammenstillingen (16). 8

10 5 4. Blekkpatron (12) ifølge krav 3, hvor den elektriske forbindelsesanordning (28) og blekkforsyningsporten (26) er plassert på den samme overflate av blekkpatronen (12). 5. Blekkpatron (12) ifølge krav 4, hvor både den elektriske forbindelsesanordning (28) og blekkforsyningsporten (26) er plassert på en bunnflate (22) av blekkpatronen (12). 6. Blekkpatron (12) ifølge krav 5, hvor den elektriske forbindelsesanordning (28) er plassert i et forområde av blekkpatronens (12) bunnflate (22), og blekkforsyningsporten (26) er plassert i et bakområde av blekkpatronens (12) bunnflate (22). 7. Blekkpatron (12) ifølge krav 3, 4 eller 5, hvor blekkforsyningsporten (26) og den elektriske forbindelsesanordning (28) er anordnet slik at ved innsetting av blekkpatronen (12) i vognsammenstillingen (16), så oppretter blekkforsyningsporten (26) en fluidisk forbindelse (46) mellom blekkpatronen (12) og skrivehodesammenstillingen (14) før den elektriske forbindelsesanordningen (28) oppretter elektrisk forbindelse mellom blekkpatronen (12) og vognsammenstillingen (16). 8. Blekkpatron (12) ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvilken blekkpatron ytterligere omfatter et tomt-for-blekk-prisme (34) til detektering av en tilstand hvor patronen (12) er tom for blekk Blekkpatron (12) ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvilken blekkpatron ytterligere omfatter en festelås (30) for å feste blekkpatronen (12) i vognsammenstillingen (16). 9

11 . Blekkpatron (12) ifølge krav 9, hvor festelåsen (30) strekker seg over i det minste en forkantdel () av blekkpatronen (12) Blekkpatron (12) ifølge krav 9 eller, hvor festelåsen (30) er en støpt struktur i ett stykke som dekker lengden av en forkantdel () og strekker seg over en toppflate (32) av blekkpatronen (12). 12. System (), som omfatter: en vognsammenstilling (16); en skrivehodesammenstilling (14); og en blekkpatron (12) ifølge et hvilket som helst av de foregående krav; hvor vognsammenstillingen (16) er utformet til å motta blekkpatronen (12). 13. System () ifølge krav 12, hvor: vognsammenstillingen (16) omfatter en innrettingsstang (54); skrivehodesammenstillingen (14) omfatter et nøkkelhull (44); og blekkpatronen (12) omfatter en innsettingsåpning (56) og en innsettingsnøkkel (40) som har en T-formet utforming; hvor innsettingsåpningen (56) er utformet til å motta innrettingsstangen (54), og nøkkelhullet (44) er utformet til å motta innsettingsnøkkelen (40) som har en T-formet utforming. 14. System () ifølge et hvilket som helst av kravene 12 eller 13, hvor vognsammenstillingen (16) innbefatter en første elektrisk forbindelsesanordning (48) for opprettelse av en elektrisk forbindelse mellom vognsammenstillingen (16) og en andre elektrisk forbindelsesanordning (28) på blekkpatronen (12).

12 5. System () ifølge et hvilket som helst av kravene 12 til 14, hvor skrivehodesammenstillingen (14) innbefatter en fluidisk forbindelsesanordning (46) utformet til å gå i inngrep med en forsyningsport (26) på blekkpatronen (12) for å gi en fluidisk forbindelse mellom blekkpatronen (12) og skrivehodesammenstillingen (14). 11

13 Figurer 5 12

14 13

15 14

16

17 16

Beskrivelse BAKGRUNN [0001] [0002]

Beskrivelse BAKGRUNN [0001] [0002] Beskrivelse BAKGRUNN 2 [0001] Blekkskrivere opererer ved å støte ut små dråper med blekk fra et skrivehode på et utskriftsmedium, slik som papir. Skrivehodet innbefatter generelt en dyseplate med en flerhet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2107971 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.12.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/12 (06.01) B41J 2/17 (06.01) G06F 21/79 (13.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.01 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22246 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. B41J 2/0 (06.01) B41J 2/17 (06.01) B41J 29/38 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer