(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , SE, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Giesecke & Devrient GmbH, Prinzregentenstrasse 159, München, Tyskland (72) Oppfinner LARSSON, Thomas, Slånbärstigen 15, S Älvsjö, Sverige (74) Fullmektig Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge (54) Benevnelse Fremgangsmåte for deaktivering og eventuelt reaktivering av SIM-kort (56) Anførte publikasjoner EP-A US-A US-B WO-A1-02/13564 WO-A1-03/ WO-A1-2009/ WO-A2-2004/105421

2 FREMGANGSMÅTE FOR DEAKTIVERING OG EVENTUELT REAKTIVERING AV SIM-KORT Foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for deaktivering og eventuelt reaktivering av SIM-kort for bruk i mobiltelefoner. Alle installerte, inaktive, abonnementer som involverer et SIM (Subscriber Identity Module abonnentidentitetsmodul)) kort generer lisenskostnader og andre kostnader for ressurser som forbrukes av operatørene av mobile nettverk. Dette gjelder også SIM-kort som ikke har vært aktivert for en viss tid eller til og med kort som ikke er aktivert overhodet. Dette gjelder spesielt kort som anvendes for forbetalte mobiltelefontjenester. Slike kort, kontaktkort, blir lagret i store mengder hos ikke-kontrollerbare utsalgssteder og venter på å bli solgt. Under fremstillingen blir slike kort forsynt med informasjon slik at de kan benyttes umiddelbart etter at kortet er solgt. Derfor lagrer også mobiltelefonoperatøren informasjon relatert til hvert kort i operatørens HLR/AUC (Home Location Register/Authentication Center hjemstedsregister/auteniseringssenter), så som kortenes IMSI (International Mobile Subscriber Identity internasjonal mobilabonnent identitet). WO 2004/ beskriver en fremgangsmåte for å erstatte et gammelt SIMkort med et nytt SIM-kort, hvor informasjonen i minnet til det gamle SIM-kortet blir kopiert inn i det nye SIM-kortet og hvor det nye SIM-kortet blir brukt til å aktivere det nye SIM-kortet og samtidig deaktivere det gamle SIM-kortet. Operatørens kostnad er avhengig av antall kort som er registrert i mobilsystemet. Foreliggende oppfinnelse løser problemet med å ha mange inaktive abonnementer i systemet ved å deaktivere kort som ikke er solgt eller som ikke har blitt brukt.

3 2 Foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for deaktivering og eventuelt reaktivering av et SIM-kort og et abonnement ved bruk av ODA (On Demand Activation aktivering ved forespørsel), innbefattende en datamaskin og en tilhørende ODA-database, for deaktivering og reaktivering av abonnementet og SIM-kort i et mobilt nettverk ved bruk av en temporær IMSI (International Mobile Subscriber Identity), hvor SIM-kortet ved deaktivering av et abonnement og SIM-kort, blir koblet til ODA-database, hvor en instruksjon om deaktivering av SIM-kortet og kansellere abonnementet blir overført til ODA, hvor informasjonen i minnet til SIM-kortet, så som kortdefinisjonsfiler innbefattende IMSI (International Mobile Subscriber Identity) til SIM-kortet, blir overført til ODA, hvor ODA er anordnet til å bli tilkoblet til nettverket, innbefattende en HLR/AUC, og hvor ODA henter abonnementsinformasjonen, kjennetegnet ved at ODA erstatter IMSI til SIM-kortet med en temporær IMSI kalt IMIS-T, ved at ODA lagrer nevnte informasjon sammen med IMSI-T i nevnte database og at ODA overfører til nettverket, inkludert HLR/AUC, en instruksjon om å kansellere abonnementet i nettverket inkludert HLR/AUS ved at SIM-kortet kan bli reaktivert ved bruk av informasjon lagret i ODA-databasen og på SIM-kortet innbefattende nevnte IMSI-T ved at ODA er anordnet til å bli tilkoblet til en HLR/AUS og at HLR/AUS er anordnet til å sette opp et abonnement for SIM-kortet. Foreliggende oppfinnelse blir beskrevet mer detaljert under, delvis med henvisning til tegningene som viser et utførelseseksempel av oppfinnelsen, hvor Figur 1 er et blokkdiagram som viser foreliggende oppfinnelse; Figur 2 er en tabell som viser en eksempel på data, vedrørende SIM-kort som har blitt deaktivert, hvilke data er lagret i en database. Foreliggende oppfinnelse vedrører derved en fremgangsmåte for deaktivering og mulig reaktivering av et SIM-kort og et abonnement ved bruk av en ODA (On

4 3 Demand Activation) applikasjon, innbefattende en datamaskin og en tilhørende ODA database, for deaktivering av SIM-kortet i et mobilt nettverk. I henhold til oppfinnelsen blir SIM-kortet forbundet med ODA-databasen og en instruksjon om å deaktivere SIM-kortet og kansellere abonnementet blir overført til ODA. Informasjon i minnet til SIM-kortet, så som kortdefinisjonsfiler innbefattende IMSI (International Mobile Subscriber Identity) til SIM-kortet, blir overført til ODA. Deretter blir ODA (2) anordnet til å bli koblet til nettverket, innbefattende en HLR/AUC (5). ODA vil da hente abonnementsinformasjon og erstatter IMSI til SIM-kortet med en temporær IMSI kalt IMSI-T. Videre lagrer ODA denne informasjonen i minnet til SIM-kortet sammen med IMSI-T. ODA lagrer også nevnte informasjon i databasen. Til slutt overfører ODA til nettverket en instruksjon om å kansellere abonnementet i nettverket og innbefattende HLR/AUC. SIM-kortet kan reaktiveres ved å bruke informasjonen lagret i ODA-databasen og på SIM-kortet inkludert nevnte IMSI-T. ODA-applikasjonen 2 er forbundet med en SIM-OTA plattform 8 som er i stand til å foreta OTA-provisjonering av SIM-kortet. Som beskrevet mer detaljert under kan SIM-kortet reaktiveres ved å bruke den lagrede informasjonen og ved at SIM-kortet kan reaktiveres ved å bruke informasjonen lagret i ODA-databasen og på SIM-kortet inkludert nevnte IMSI- T. I figur 2 er dataene lagret i ODA-databasen 4 eksemplifisert. I den øvre tabellen er det angitt et antall IMSI-T er. Videre, for hver IMSI-T er et antall parametre så som ICCID (Integrated Circuit Card Identity integrert kretskort identitet), Ki, MISIDN, IMIS-P, Stratetgy Profile (strategiprofil) og status lagret i databasen 4. SIM-kortene er standard SIM-kort som en gang har vært aktivert og koblet til et abonnement.

5 4 I henhold til en foretrukket utførelsesform av foreliggende oppfinnelse blir deaktiveringen utført etter at abonnementet ikke har vært brukt i en forutbestemt tidsperiode. Denne utførelsesformen gjør det mulig for operatørene å utføre automatiske kanselleringer av abonnementer som ikke er i bruk i deres system, og derved senke kostnadene. Automatisk kansellerte abonnementer kan reaktiveres for eksempel etter en forespørsel fra en bruker. I henhold til en annen foretrukket utførelsesform av foreliggende oppfinnelse blir deaktiveringen utført etter en aksept fra brukeren. Denne utførelsesformen gjør det mulig for en bruker og/eller operatør å kansellere et abonnement av en eller annen årsak og senere reaktivere abonnementet dersom dette er ønskelig. I henhold til en annen foretrukket utførelsesform av foreliggende oppfinnelse blir nevnte deaktivering og/eller reaktivering utført i henhold en bestemmelse fra nåværende operatør eller av en fremtidig operatør eller av en uavhengig tredejepart. Denne utførelsesformen gjør det mulig for en operatør eller uavhengig tredjepart å kansellere et abonnement for å reaktivere det med en annen operatørs abonnement. Et eksempel er at en bruker ønsker å endre abonnementstypen, for eksempel fra et forskuddsbetalt til et etterskuddsbetalt abonnement. Et tredje eksempel er at brukte SIM-kort blir resirkulert og brukt igjen. Foreliggende oppfinnelse løser derved det innledningsvis nevnte problemet og gjør det mulig å kutte kostnader ved deaktivering av aktiverte SIM-kort. I henhold til en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen blir reaktivering av abonnementet og SIM utført etter at deaktiveringen har blitt utført. I henhold til en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen blir et deaktivert SIMkort reaktivert ved bruk av informasjonen relatert til SIM-kortet som skal aktiveres i ODA-databasen 4, hvor, når et SIM-kort 1 er satt inn i en

6 5 mobiltelefon og telefonen blir skrudd på, blir SIM-kortet forbundet med ODA 2 for oppdatering av SIM-kortet med informasjonen relatert til SIM-kortet, ved at ODA 2 er anordnet til å kobles til en HJLR/AUC 5 for å overføre informasjon lagret på det oppdaterte SIM-kortet, og at HLR/AUC er anordnet til å sette opp et abonnement for SIM-kortet. En utførelsesform for reaktivering av et SIM-kort er beskrevet mer detaljert under. I henhold til denne utførelsesformen av oppfinnelsen er ODA 2 koblet til et SS7 filter 7 plassert mellom en HLS/AUC 5 og en MSC 6 (Mobile Services Switching Centre svitsjesenter for mobiltjenester). Minnet til SIM-kortene 1 inneholder en IMSI-T som ble gitt ved deaktivering. Nevnte ODA 2 innbefatter i sitt minne for hvert SIM-kort en IMSI-T og en kortdefinisjonsfil. IMSI-T mottatt av ODA fra et SIM-kort overensstemmer med IMSI-T i databasen 4. ODA 2 innbefatter et SS7 filter 7 beliggende mellom en HLR/AUC 5 og mobiltelefonen. Når et SIM-kort 1 er satt inn i en mobiltelefon og telefonen blir skrudd på, vil nevnte IMSI-T bli sent til nevnte SS7 filter 7, som er anpasset ved hjelp av nevnte IMIS-T å føre informasjon inn i minnet til SIMkortet 1 til databasen 4 til ODA 2. Et SAI (Send Authentication Information send autentiseringsinformasjon) signal blir deretter holdt tilbake i SS7 filteret 7. Deretter blir IMSI-T sendt fra ODA 2 til et HLR-T/AUC-T (Temporary Home Locations Register) i mobilnettverket. HLR-T/AUC-T kan være et separat HLR/AUC eller det kan være en del av et HLR/AUC i nettverket som vist i figur 1. Deretter blir det dannet et temporært abonnement basert på IMIS-T i HLR- T/AUC-T og HLR-T/AUC-T sender informasjon til ODA om at IMIS-T er klart for bruk. Etter at IMSI-T er klar for bruk, svitsjer SS7 filteret 7 det tilbakeholdte SAIsignalet til HLR-T/AUC-T. Deretter blir en permanent IMSI (IMSI) sammen med ytterligere informasjon, så som MSISDN, abonnementstype, og en autentiseringsnøkkel (Ki), faktureringsinformasjon etc. overført fra ODA 2 til

7 6 nevnte nettverk, inkludert en permanent HLR/AUC (HLR-P/AUC-P) og til SIMkortet. Herved blir mobiltelefonen reaktivert og klar for full bruk. Til slutt blir IMSI-T slettet i HLR-T/AUC-T. Foreliggende oppfinnelse skal ikke anses å være begrenset til de tidligere beskrevne utførelsesformer, siden det kan gjøres variasjoner innen omfanget av de medfølgende krav.

8 7 P a t e n t k r a v 1. Fremgangsmåte for deaktivering og mulig reaktivering av et SIM-kort (1) og et abonnement ved bruk av en ODA (2) (On Demand Activation aktivering på forespørsel) applikasjon, innbefattende en datamaskin (3) og en tilhørende ODA database (4) for deaktivering og reaktivering av abonnementet og SIMkortet i et mobilt nettverk ved bruk av en temporær IMSI (International Mobile Subscriber Identity internasjonal mobilabonnent identitet), hvor ved deaktiver av et abonnement og SIM-kort (1), SIM-kortet blir tilkoblet til ODA-databasen (4), hvor en instruksjon om å deaktivere SIM-kortet og å kansellere abonnementet blir overført til ODA (2), hvor informasjon i minnet til SIM-kortet, så som kortdefinisjonsfiler innbefattende IMSI (International Mobile Subscriber Identity internasjonal mobilabonnent identitet) til SIM-kortet, blir overført til ODA (2), hvor ODA (2) er anordnet for å tilkobles til nettverket, inkludert en HLR/AUC (5), og hvor ODA henter abonnementsinformasjon, k a r a k t e r i s e r t v e d at ODA (2) erstatter IMSI til SIMkortet med en temporær IMSI kalt IMSI-T, at ODA lagrer nevnte informasjon sammen med IMIS-T i nevnte database (4) i minnet til SIM-kortet, at ODA (2) også lagrer nevnte informasjon sammen med IMSI-T og at ODA overfører til nettverket, inkludert HLR/AUC (5), en instruksjon om å kansellere abonnementet i nettverket inkludert HLR/AUC (5) ved at SIM-kortet (1) kan reaktiveres ved bruk av informasjon lagret i ODA-databasen (4) og på SIMkortet inkludert nevnte IMSI-T, at ODA (2) er anordnet til å kobles til en HLR/AUC (5) og at HLR/AUC (5) er anordnet til å sette opp på et abonnement for SIM-kortet. 2. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte deaktivering utføres etter at abonnementet ikke har vært brukt i en forutbestemt tidsperiode.

9 8 3. Fremgangsmåte i henhold til krav 1 eller 2, k a r a k t e r i s e r t v e d at deaktiveringen utføres etter et samtykke fra brukeren. 4. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, 2 eller 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at reaktivering av abonnementet og SIM-kortet utføres etter at deaktiveringen har blitt utført. 5. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, 2 eller 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at en reaktivering av SIM-kortet blir utført hvor det nye abonnementet er et abonnement som er forskjellig fra det foregående, deaktiverte abonnementet på nevnte SIM-kort. 6. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, 2, 3, 4 eller 5, k a r a k t e r i s e r t v e d at et deaktivert SIM-kort (1) blir aktivert ved bruk av informasjonen relatert il SIM-kortet som skal aktiveres i ODA-databasen (4), at når et SIM-kort (1) er satt inn i et mobilutstyr, så som en mobiltelefon, og når mobilutstyret er slått på, blir ODA (2) koblet til SIM-kortet for oppdatering av SIM-kortet med informasjon relatert til SIM-kortet, at ODA (2) er anordnet til å tilkobles til en HLR/AUC (5) for å overføre informasjon lagret på nevnte oppdaterte SIM-kort, og at HLR/AUC er anordnet til å sette opp et abonnement for SIM-kortet.

10

11

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217972 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/12 (2006.01) H04W 8/28 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.07.11 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2481227 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 8/18 (09.01) H04W 8/24 (09.01) H04W 60/00 (09.01) H04W 60/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1970496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2150678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) E21B 34/04 (2006.01) E21B 43/34 (2006.01) E21B 43/38 (2006.01) E21B 47/10 (2012.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/14 (09.01) H04W 76/02 (09.01) H04W 76/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.22 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217389 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07C 3/00 (06.01) B07C 3/18 (06.01) G06Q /08 (12.01) G06Q 0/32 (12.01) H04L 29/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 219769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06Q /32 (12.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2329669 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 6/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.04.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 26/08 (2014.01) B21C 37/18 (2006.01) B23K 26/26 (2014.01) E02D /48 (2006.01) E04H 12/08 (2006.01) E04H 12/10

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2393707 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 1/04 (2006.01) B63B 3/44 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) B63B 39/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03C 1/04 (06.01) E03C 1/0 (06.01) H01H 2/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2294684 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02M 7/49 (07.01) H02J 3/36 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240727 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G02B 6/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1412 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 11/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer