(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , SE, (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Trätrappor Norsjö AB, Snickargatan 2, Norsjö, SE-Sverige (72) Oppfinner Stenman, Jan, Granvägen 4, Norsjö, SE-Sverige (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 03 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse Anordning og fremgangsmåte for montering av et trinn på en trappevange til en tretrapp (6) Anførte publikasjoner P-A AT-U1-471 DE-U FR-A FR-A

2 1 Anordning og fremgangsmåte for montering trappevange til en tretrapp av et trinn på en Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en monteringsanordning for montering av at et trinn på en trappevange for en tretrapp ifølge innledningen til krav 1. 1 Tretrapper monteres ofte ved å plassere flere trinn mellom to trappevanger, og deretter skrus det skruer inn fra trappevangens bakre overflate, gjennom trappevangen og inn i en del av trinnet som vender mot siden. Dette er en enkel og elegant løsning, men er forbundet med ulemper. En ulempe er at trinnene må skrus på plass før trappen monteres på plass i omgivelsene der trappen skal være plassert, og dette innebærer tunge løfteoperasjoner. En andre ulempe er at monteringsskruene er plassert utilgjengelig mot en vegg etter at trappen er plassert i omgivelsene, og muligheten for stramming av trinnene etter montering forsvinner av denne grunnen. En ytterligere ulempe er at en premontert trapp er voluminøs, og det oppstår som følge problemer i omgivelser med smale eller trange passasjer, se for eksempel EP A1. Derfor er det behov for en monteringsanordning som tillater muligheten for stykkevis montering av en trapp, noe som betyr at tunge løft unngås og at monteringskostnaden blir mindre, fordi det kreves færre montører. 2 Derfor er den foreliggende oppfinnelsens formål å fjerne ulempene beskrevet ovenfor. Dette formålet oppnås med en monteringsanordning for montering av et trinn på en trappevange, der monteringsanordningen har egenskapene og karakteristikkene spesifisert i patentkravene. Den foreliggende oppfinnelsen vil bli nærmere beskrevet nedenfor med henvisning til de medfølgende tegningene, der: Figur 1 viser et riss av en trapp, Figur 2 viser et riss av en trappevange, Figur 3 viser et riss av en buet trappevange, 3 Figur 4 viser et planriss av en buet trapp,

3 2 Figur viser riss av et trinn og et opptrinn, Figurene 6 8 viser en monteringsanordning, Figur 9 viser et tverrsnittriss av et trinn og en trappevange, og Figurene 11 viser den delen av et trinn som vender mot siden. 1 2 Per definisjon, og med henvisning til figurene 1, brukes begrepet "trappevange" 1a, 1b her for å betegne den delen av en trapp 2 som forløper mellom to etasjer 3a, 3b langs trappens utstrekning og med en stigning som tillater en naturlig steghøyde. Begrepet "trinn" 4 brukes her for å betegne delen der brukeren setter foten på når han bruker trappen 2, og begrepet "opptrinn" brukes her for å betegne delen som er anordnet i forbindelse med en fremre kant 6 av trinnets 4 side 4a som vender mot gulvet A, der opptrinnet danner en begrensing for trinnets 4 dybde. Begrepet "midtlinje" 7 av trappen 2 brukes for å betegne en tenkt linje i midten av trinnenes bredde. Tretrappen 2 vist i figur 1 omfatter en trappevange 1a som er montert på en vegg 8 for eksempel ved hjelp av skruer eller ved hjelp av andre festemidler. Trappevangen 1 kan være anordnet med flere hull 9 plassert i en avstand fra hverandre, og det er fordelaktig om disse er blindhull. Begrepet "blindhull" brukes her for å betegne et hull som ikke går hele veien, dvs. det strekker seg ikke gjennom hele tykkelsen av trappevangen 1. Trappevangen 1 kan strekke seg langs hele lengden av trappen 2, for eksempel mellom to etasjer 3a, 3b. Omgivelsene der trappen 2 skal være plassert i, kan også være buet, hvorved flere trappevanger anordnes etter hverandre, med en forutbestemt vinkel mellom hverandre, for å følge omgivelsenes form. Trappen kan også plasseres som frittstående trapp, hvorved trappevangene anordnes én etter den andre med en forutbestemt vinkel mellom dem for å følge trappens planlagte form. 3 Videre omfatter trappen 2 flere trinn. Et trinn 4 er vist sett nedenfra i figurene og 11, dvs. sett fra siden 4a som vender mot gulvet. En fals med en bunn 11 er plassert i forbindelse med en del 4b av trinnet som vender mot siden, den siden som skal være rettet mot trappevangen 1a, 1b. Falsen strekker seg om en viss avstand inn i trinnet 4, og det er fordelaktig om den går forbi trinnets midtplan 14. Materialet i trinnet danner dermed en vegg 12 rundt falsens bunn 11. Et hull 13 er anordnet ved falsen, hvilket hull strekker seg gjennom falsens vegg 12, generelt parallelt med trinnets 4 midtplan 14, og ut gjennom

4 3 trinnets del 4b som vender mot siden. Trinnets del 4b som vender mot siden, kan være frest som vist i figur 11 på en slik måte at sideseksjonen danner formen av et fremspring 1 som skal føres inn i en horisontal fals 16 i trappevangen 1a, 1b. Det er en fordel at hullene 9 plasseres i falsene 16 i trappevangen som vist i figur 2. 1 Figurene 6 9 viser en monteringsanordning 17 ifølge oppfinnelsen. Anordningen vist i figur 6A omfatter en første sammensettingsdel 18 som skal festes i trappevangen. Den første sammensettingsdelen 18 omfatter, som det er vist i figur 6B, en del 19, og der fordelaktig at denne delen har formen av en sylinder med en diameter som er lik eller større enn hullet 9 i trappevangen, og det er også fordelaktig at denne delen er tilveiebrakt med en del som har en ytre gjenge. Den er ytterligere anordnet slik at den har et penetrerende midthull 21 med en del 22 som har en indre gjenge, som det er vist figur 7. Den gjengede delen er designet for å ha en gjengeblokk i en viss avstand langs den sylindriske delen. En fals er plassert på en av sine ender, hvilken fals har formen av et tilpasset grep 23 for et verktøy, som for eksempel en sekskantnøkkel eller lignende. 2 3 Den første sammensettingsdelen 18 omfatter ytterligere et forlengelsesstykke 26. Den ytre gjengen 22 på den første sammensettingsdelens sylindriske del 19 skal motta forlengelsesstykket 26. Det er fordelaktig at dette forlengelsesstykket omfatter en gjenget stav som er gjenget inn mot gjengeblokken. Forlengelsesstykket er tilveiebrakt med gjenger 27 langs hoveddelen av sin lengde. En kileformet flens 24 som vender utover, er anordnet ved overgangen mellom den sylindriske delen 19 og forlengelsesstykket 26. Det er fordelaktig at flensen 24 faller sammen med den sylindriske delens 19 periferikant 2. Gjengene, 27 på det første sammensettingsstykket 18 kan deles i to deler med ulik design. Det første sammensettingsstykket kan, i en andre utførelsesform som er vist i figur 6C, være anordnet med en del med ytre gjenge som er designet slik at det første sammensettingsstykket er selvborende, som det er vist i tegningen. Det første sammensettingsstykket 18 er i dette tilfellet designet som en utstrakt stav med en gjenget tupp på én ende, slik at det kan skrus inn i trappevangen 1 ifølge retninger som ble arrangert på forhånd. Det er fordelaktig at seksjonen med ytre gjenge er av typen treskrue 28, mens delen 29 som ikke skrus inn i

5 4 trappevangen, har en gjenge 27 typen maskinskrue. Et grep med ytre tilpasning for et nøkkelverktøy er anordnet ved overgangen mellom de ulike gjengetypene. 1 Dessuten omfatter monteringsanordningen 17 et andre sammensettingsstykket 31 vist i figur 7. Det andre sammensettingsstykket 31 omfatter en skive 32 vist i figur 8 som har formen av et sylindersegment med et tverrsnitt som tilsvarer en halvmåne. Skivens buede overflate 33 skal komme i kontakt med falsens vegg 12 i trinnet, og skivens 34 flate overflate vender bort fra falsens vegg 12. Et penetrerende spor 36 er anordnet i skiven 32, hvilket spor strekker seg mellom overflatene 33, 34 hovedsakelig parallelt med endedelene 3a, 3b av sylindersegmentet, og i denne banen 36 skal forlengelsestykket 26 plasseres. Skiven 32 plasseres i sin tiltenkte posisjon ved at skiven plasseres i falsen med én av endedelene 3a vendt mot falsens bunn 11, med skivens buede overflate 33 vendt mot falsens vegg 11 og med sin flate overflate 34 hovedsakelig parallelt med forlengelsesstykket 26. Deretter dreies skiven på plass, med den buede overflaten 33 som følger falsens vegg 11, slik at forlengelsesstykket 26 blir plassert i sporet 36. Det er fordelaktig av dreieoperasjonen utføres med et verktøy som er ført inn i en verktøyholder, og det er fordelaktig at denne verktøyholderen er plassert i skivens begge endedeler 3a og 3b. 2 Til slutt omfatter det andre sammensettingsstykket 31 en låseanordning 39 for eksempel i form av en mutter som skal monteres på forlengelsesstykket 26. Låseanordningen 39 har en størrelse som er mindre en hullet 13 som er plassert mellom falsen og den delen 4b av trinnet som vender mot siden. En underlagsskive 40, med fordel en fjærskive, er plassert mellom låseanordningen 39 og skiven 32. Det er fordelaktig at underlagsskiven 40 plasseres på låseanordningen 39 på en slik måte at den kan roteres, og danner én enhet. 3 Montering av trappen foregår som følger: Det første sammensettingsstykket 18 festes i trappevangen 1 ved en egnet fremgangsmåte, for eksempel ved å skru det inn i trappevangen 1 ved bruk av et verktøy. Ble dette sammensettingsstykket 18 gitt en annen form en sylindrisk, så festes sammensettingsstykket ved en annen egnet fremgangsmåte, for eksempel ved liming. Flensen 24 presser så inn igjen de trefibrene som ble presset ut av trappevangen 1 da det første sammensettingsstykket 18 ble festet i trappevangen 1. Det første sammensettingsstykket 18 festes på en slik måte i

6 trappevangen 1 at sammensettingsstykkets 18 ytre gjenge er fullstendig plassert innenfor trappevangen 1. Omfatter det første sammensettingsstykket 18 en sylindrisk del 19 og et forlengelsesstykket 26, så føres forlengelsesstykket inn i midthullet 21 i den sylindriske delen 19 og skrus slik at det kommer til å bli festet mot dette stykkets gjengeblokk. Låseanordningen 39 med fjærskiven 40 skrus deretter på forlengelsesstykket 26, for eksempel slik at låseanordningen 39 dekker til forlengelsesstykkets 26 frie ende Med forlengelsesstykket 26 som på denne måten stikker frem fra trappevangen 1, skyves nå trinnet 4 med sine hull 13 over forlengelsesstykket 26 og låseanordningen 39, 40, slik at trinnets 4 del 4b som vender mot siden, plasseres i kontakt med trappevangen 1. Forlengelsesstykket stikker på denne måten frem og inn i falsen, og låseanordningen 39 er tilgjengelig fra den siden 4a av trinnet 4 som vender mot gulvet. Skiven 32 plasseres i falsen og dreies med sitt spor 36 over forlengelsesstykket 26, hvoretter låseanordningen 39, ledsaget av fjærskiven 40, skrus mot skivens 32 flate overflate 34, hvorved trinnet 4 holdes i spenning mot trappevangen 1, som det er vist i figur 9. 2 Deretter forberedes en andre trappevange 1b. Det første sammensettingsstykket 18 monteres på den samme måten som ble anvendt for den første trappevangen 1a, og låseanordningen 39 monteres på forlengelsesstykket 26, hvoretter trappevangen 1b manøvreres mot trinnets andre del 4c som vender mot siden, slik at forlengelsesstykket 26 stikker frem og inn i falsen i trinnets 4 andre del 4c som vender mot siden, dvs. den delen som vender mot den siden som er diametralt overfor den ovenfor beskrevne sidedelen 4b. Trinnet 4 festes så på den motstående trappevangen 1b. Når trinnet er blitt festet mot trappevangene, plasseres en dekkplugg i falsen for å skjule sammensettingstykkene 18, 31. Det skal forstås i dette tilfellet at anordningen ifølge den ovenfor gitte beskrivelsen tillater muligheten for stramming av det andre sammensettingsstykkets låseanordning 39 etter monteringen, skulle det være nødvendig. Dekkpluggene som dekker til falsen, fjernes og et egnet verktøy føres inn i falsen, hvoretter låseanordningen strammes. Deretter plasseres pluggen på nytt. 3 I de tilfellene der det skal monteres en lukket trapp, i motsetning til en åpen trapp, er trinnets side 4a som vender mot gulvet, anordnet for å ha et spor 42 plassert i trinnets 4 lengderetning, som det kan ses i figurene og 11. Sporet

7 er plassert i forbindelse med en fremre kant 6 på trinnet 4, skal motta et opptrinn og er blitt gitt en form som tilsvarer opptrinnets tverrsnittsform. En ytterligere fals 43, med samme form, er plassert i trappevangen 1 hovedsakelig vertikalt og sammenfallende med den ovenfor beskrevne horisontale falsens 16 ende. Når trinnet 4 er blitt montert på trappevangen, føres et opptrinn inn i trinnets spor 42 og forskyves mot trappevangen 1 og inn i trappevangens vertikale fals 43. Den vertikale falsen har, som det er vist i figur 9, en dybde som tillater at opptrinnet blir ført inn langt nok for at opptrinnets midtlinje 7a beveges forbi trinnets midtlinje 7b. Deretter festes opptrinnet midlertidig ved hjelp av minst en skrue som dras inn fra opptrinnets bakkant d og inn i trinnets bakkant 4d. Forskyvningen av opptrinnet gjør monteringen av den andre trappevangen lettere. Når etter dette den andre trappevangen er blitt montert og trinnene blitt festet til trappevangene, fjernes den midlertidige skruen. Etter at den er fjernet, forskyves opptrinnet bakover, slik at dets midtlinje 7a faller sammen med trinnets midtlinje 7b, hvoretter opptrinnet festes ved skruing med minst én skrue. Opptrinnets lengde er tilpasset slik at begge sine deler a, b er plassert inne i vertikale falser i den relevante trappevangen når midtlinjene er sammenfallende. I beskrivelsen ovenfor ble monteringen beskrevet med utgangspunkt i ett trinn. Det skal forstås at samme monteringsanordning og -fremgangsmåte kan anvendes for en trapp med flere trinn og for buede trapper. 2 For å gjøre sammensetting av en trappevange 47 på innersvingen 48 av en buet trapp enklere, som vist i figur 4, foregår monteringen som følger: Når trinnene er festet på den ytre trappevangen 46 ifølge den ovenfor beskrevne fremgangsmåten, manøvreres den indre trappevangen 47 mot trinnenes deler som vender mot siden, slik at fremspringene føres inn i falsene. Et første sammensettingsstykke 18 føres inn i hver av falsene gjennom hullene 13 i hvert trinn og festes på trappevangen, skiven 32 monteres på forlengelsesstykket 26 og låseanordningen 39 strammes. Er trappen lukket, løsnes skruen som holder det monterte opptrinnet, opptrinnet manøvreres slik at midtlinjene faller sammen, og festes så på trinnet ved skruing. 3 Den foreliggende oppfinnelsen er ikke begrenset til det som er beskrevet ovenfor og vist tegningene: Den kan endres og modifiseres innenfor det innovative konseptet som er definert i de ledsagende patentkrav.

8 7 Patentkrav 1. Monteringsanordning (17) for montering av et trinn (4) på en trappevange (1) til en tretrapp (2), omfattende et første sammensettingsstykke (18) tilveiebrakt med middel () for dets feste på trappevangen (1) og med en del (26) som kan føres inn i et hull (13) i en del (4b, 4c) av trinnet som vender mot siden, et andre sammensettingsstykke (31) som kan monteres på det første sammensettingsstykket (18) og som kan støtte trinnet (4) på en måte som holder det på plass, og som er tilgjengelig gjennom en fals () anordnet i trinnets side (4a) som vender mot gulvet, og hvorved det andre sammensettingsstykket (31) omfatter en låseanordning (39), og at låseanordningen (39) har en størrelse som er mindre enn hullet (13), slik at låseanordningen (39) er egnet til å gå gjennom hullet (13) Monteringsanordningen ifølge krav 1, hvorved det første sammensettingsstykket (18) omfatter en sylindrisk del (19) som skal festes på trappevangen(1), sammen med et forlengelsesstykke (26) som skal festes i den sylindriske delen (19), og som er tilgjengelig gjennom en fals () i trinnet (4). 3. Monteringsanordningen ifølge 2, hvorved det første sammensettingsstykket (18) omfatter en flens (24) dannet ved overgangen mellom den sylindriske delen (19) og forlengelsesstykket (26) Monteringsanordningen ifølge krav 1, hvorved det første sammensettingsstykket (18) omfatter en del () med en ytre gjenge.. Monteringsanordningen ifølge krav 1, hvorved det første sammensettingsstykket (18) omfatter et tilpasset grep (23) for et verktøy for å skru det første sammensettingsstykket (18) inn i trappevangen (1). 6. Monteringsanordningen ifølge krav 2, hvorved den sylindriske delen (19) omfatter en del (22) med en indre gjenge for å skru forlengelsesstykket (26) inn i den sylindriske delen Monteringsanordningen ifølge krav 6, hvorved forlengelsesstykket (26) omfatter en gjenget stavbolt.

9 8 8. Monteringsanordningen ifølge krav 1, hvorved det andre sammensettingsstykket (31) omfatter en skive (32) tilveiebrakt med et penetrerende spor (36). 9. Monteringsanordningen ifølge krav 8, hvorved skiven (32) har formen av et sylindersegment med en buet overflate (33) og en flat overflate (34), og ved at sporet (36) strekker seg hovedsakelig parallelt med segmentets sidedeler (3a, 3b).. Monteringsanordningen ifølge krav 1, hvorved det andre sammensettingsstykket (31) omfatter låseanordningen (39) og en fjærskive (40) Monteringsanordningen ifølge krav, hvorved fjærskiven (40) er montert på låseanordningen (39) på en måte som tillater rotasjon. 12. Trinn (4) egnet til montering ved hjelp av en monteringsanordning (17) ifølge krav 1, karakterisert ved at trinnet (4) omfatter en fals () plassert i trinnets side (4a) som vender mot gulvet, i forbindelse med trinnets del (4b) som vender mot siden, og et hull (13) som strekker seg fra falsen () til trinnets del (4b) som vender mot siden, hvori hullet (13) har en størrelse som er større enn låseanordningen (39) Trinnet ifølge krav 12, hvorved trinnet (4) omfatter et spor (42) i siden (4a) som vender mot gulvet, med en form som tilsvarer tverrsnittsformen til et opptrinns () kant. 14. Fremgangsmåte for montering av et trinn (4) på en trappevange (1) i en tretrapp (2) med minst en monteringsanordning (17) ifølge krav 1, der fremgangsmåten omfatter monteringsstegene med at: det første sammensettingsstykket (18) festes til trappevangen (1), låseanordningen (39) og en fjærskive (40) til det andre sammensettingsstykket (31) monteres på det første sammensettingsstykket, 3 trinnet (4) med hullet (13) skyves over det første sammensettingsstykket (18) som låseanordningen (39) og fjærskiven (40) er festet på, som føres inn i hullet

10 9 (13), og trinnet forskyves i aksial retning, slik at trinnets del (4b) som vender mot siden, kommer i kontakt med trappevangen (1), en skive (32) på den andre sammensettingsdelen (31) dreies slik at forlengelsesstykket (26) er plassert i et spor (36) i det andre sammensettingsstykket (31), og låseanordningen (39, 40) festes på skiven (32) ved skruing. 1. Fremgangsmåte for montering av et trinn (4) på en trappevange (1) i en tretrapp (2) med minst en monteringsanordning (17) ifølge krav 1, der fremgangsmåten omfatter monteringsstegene med at: det første sammensettingsstykket (18) festes til trappevangen (1), låseanordningen (39) og en fjærskive (40) til det andre sammensettingsstykket (31) monteres på det første sammensettingsstykket, 1 trinnet (4) med hullet (13) skyves over det første sammensettingsstykket (18) som føres inn i hullet (13), og trinnet forskyves i aksial retning, slik at trinnets del (4b) som vender mot siden, føres inn i en hovedsakelig horisontal fals (16) dannet i trappevangen (1) med en form som tilsvarer trinnets tverrsnittsform, en skive (32) på den andre sammensettingsdelen (31) dreies slik at forlengelsesstykket (26) er plassert i et spor (36) i det andre sammensettingsstykket (31), og låseanordningen (39, 40) festes på skiven (32) ved skruing. 16. Fremgangsmåten ifølge et hvilket som helst av kravene 14 1, ytterligere omfattende monteringsstegene med at: 2 en første del (a) av et opptrinn () som vender mot siden, føres inn i et hovedsakelig vertikalt spor (43) dannet i trappevangen (1) med en form som tilsvarer opptrinnets tverrsnittsform, til en posisjon der en midtlinje (7a) på opptrinnet har passert en midtlinje (7b) på trinnet, en andre del (c) av opptrinnet føres inn i et spor (42) dannet i trinnets side (4a) som vender mot gulvet. 17. Fremgangsmåten ifølge krav 16, ytterligere omfattende stegene med at: en andre trappevange (1b) anordnes med et første sammensettingsstykke,

11 den andre trappevangen (1b) manøvreres i en retning mot trinnets andre del (4c) som vender mot siden, med forlengelsesstykket (26) inn i hullet (13) i trinnets andre del (4c) som vender mot siden, det andre sammensettingsstykket (31) monteres i falsen () i trinnet på forlengelsesstykket, låseanordningen (39) strammes på skiven (32), opptrinnene () dras utover i en viss avstand fra den første trappevangen (1a) og manøvreres, med sine andre deler (b) som vender mot siden, inn i en fals i den andre trappevangen, en skrue (4) føres gjennom opptrinnet () og inn i trinnets bakkant (4d), og en dekkplugg føres inn i trinnets fals, slik at monteringsanordningen (17) er skjult.

12 1 NO/EP22734

13 2 NO/EP22734

14 3 NO/EP22734

15 4 NO/EP22734

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2166163 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 11/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.06.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2130 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 2/14 (2006.01) E21B 19/07 (2006.01) E21B 19/10 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213646 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A63C 11/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 269179 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. F21S 8/02 (06.01) F21V 17/16 (06.01) F21V 21/04 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer