(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , DE, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Blaser Finanzholding GmbH, Ziegelstadel 1, Isny im Allgäu, DE-Tyskland (72) Oppfinner Kneppler, Mathias, Heimenhofenstrasse 12, 87545, Burgberg, DE-Tyskland Rauch, Josef, Eyb 4, 88260, Argenbühl, DE-Tyskland Schwärzler, Hans-Peter, Am Gräbenbach 13, 88171, Weiler, DE-Tyskland Rothärmel, Jürgen, Waldstrasse 6b, 87452, Altusried, DE-Tyskland Scherpf, Christian, Raiffeisenstrasse 9, 97776, Obersfeld, DE-Tyskland (74) Fullmektig Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Norge (54) Benevnelse Sluttstykke til et repetergevær og låskasse til et slikt sluttstykke (56) Anførte publikasjoner DE-A DE-C DE-U

2 1 SLUTTSTYKKE TIL ET REPETERGEVÆR OG LÅSKASSE TIL ET SLIKT SLUTTSTYKKE Oppfinnelsen vedrører et sluttstykke til et repetergevær ifølge ingressen i krav 1. Oppfinnelsen vedrører dessuten en låskasse med et slikt sluttstykke Fra DE C1 er det kjent et artsmessig sluttstykke til et repetergevær. Der er et låskammer og en om dette konsentrisk anordnet låsehylse anordnet innenfor en sluttstykkeføring som er forskyvbart anordnet på en låskasse. Låsehylsen som er utført som spredehylse, er i sin fremre ende inndelt i flere bøyelige fjærtunger ved hjelp av langsgående slisser. Fjærtungene oppviser i sin fremre ende låseelementer for inngrep i et ringspor på løpets innside. Ved hjelp av en spredekonus tilveiebrakt på låskammeret kan låseelementene som er utført i ett stykke med fjærtungene på låsehylsen, beveges mellom en radialt indre løsestilling og en radialt ytre låsestilling. Ved dette kjente sluttstykket blir fremdriften av sluttstykkeføringen som er forskyvbart anordnet på en låskasse, styrt av ett enkelt kurveelement som er dreibart anordnet i sluttstykkeføringen. 15 Det er oppfinnelsens oppgave å fremskaffe et sluttstykke til et repetergevær og en dertil tilhørende låskasse, hvilke muliggjør en særlig lettglidende og pålitelig låsgang. Denne oppgaven blir løst gjennom et sluttstykke med trekkene ifølge krav 1 og gjennom en låskasse med et slikt sluttstykke med trekkene ifølge krav Hensiktsmessige videreutviklinger og fordelaktige utførelsesformer av oppfinnelsen er gjenstand for de uselvstendige kravene. 25 Ved sluttstykket ifølge oppfinnelsen blir den for betjeningen av sluttstykket nødvendige forskyvningen av sluttstykkeføringen overfor låskassen oppnådd gjennom to kurveelementer som vekselsidig kommer til inngrep med et fast styreelement. Via det første kurveelementet kan det sikres en sikker låsing av sluttstykket med høy kraftutveksling, mens det via det andre kurveelementet, gjennom den der tilveiebrakte ekstra styrekammen, oppnås den aksialforskyvningen som behøves for innskyvningen av

3 2 5 låsekammeret i løpet, selv med en liten svingebevegelse av sluttstykkeløftestangen. Det første kurveelementet er utformet slik at det via samsvarende vektstangsforhold sørger for en god kraftutveksling ved utspredningen av låsehylsen for å bevege låseelementene til låsestillingen. Formen på det andre kurveelementet med den ekstra styrekammen er derimot valgt slik at det allerede ved en liten dreining av sluttstykkeløftestangen kan bevirkes en sammenligningsvis stor aksialforskyvning av sluttstykkeføringen overfor låskassen. Gjennom oppdelingen av fremføringen på to separate kurveelementer muliggjøres en jevn fremføringsbevegelse med liten kraftinnsats. 10 I en konstruktivt og produksjonsteknisk fordelaktig utførelse er de to kurveelementene lagret fritt dreibart på en felles tverraksel anordnet i sluttstykkeføringen. De to kurveelementene oppviser hensiktsmessig i hvert tilfelle en bakre styreansats for inngrep med styreflater på det faste styreelementet og i hvert tilfelle en fremre inngrepsnese for inngrep med sluttstykkeløftestangen. 15 Spredeinnretningen for bevegelse av låseelementene mellom den indre løsestillingen og den ytre låsestillingen består i en hensiktsmessig utførelse av en støttehylse som via en ansats er forbundet med sluttstykkeløftestangen, og som med en fremre ende kommer i kontakt med oppløpsskråninger på fjærtunger på låsehylsen utformet som spredehylse og med stor flate understøtter låseelementene i låsestillingen. Derved oppnås en spesielt stabil og sikker låsing. 20 Den låskassen som hører til sluttstykket, inneholder føringsspor på sidene for forskyvbar føring av en sluttstykkeføring på sluttstykket, hvorved det på låskassen er tilveiebrakt to styreflater for inngrep med de to kurveelementene som er anordnet ved siden av hverandre i sluttstykkeføringen for betjeningen av sluttstykket. 25 Ytterligere særegenheter og fortrinn ved oppfinnelsen fremgår av den følgende beskrivelsen av et foretrukket utførelseseksempel hjulpet av tegningene, hvor: Fig. 1 viser den bakre delen av et løp og et låst sluttstykke på et repetergevær i et lengdesnitt; Fig. 2 viser en del av en låskasse på et repetergevær i et perspektiv bakfra; Fig. 3 viser en del av låskassen på fig. 2 i et perspektiv forfra; 30 Fig. 4 viser det fremre området av et låskammer i sluttstykket vist på fig. 1 i et forstørret deloppriss;

4 3 Fig. 5 viser i et perspektiv en sluttstykkeløftestang med kurveelementer i sluttstykket vist på fig. 1; Fig. 6a, 6b viser sluttstykket på fig. 1 kort før kurveelementene går ut av inngrep med sluttstykkeløftestangen; 5 Fig. 7a, 7b viser sluttstykket på fig. 1 ved fremdriften ved hjelp av kurveelementene; Fig. 8a, 8b viser sluttstykket på fig. 1 kort før utspredningen av låsehylsen ved hjelp av støttehylsen: Fig. 9a, 9b viser sluttstykket på fig. 1 ved begynnelsen av utspredningen av låsehylsen ved hjelp av støttehylsen; 10 Fig. 10a, 10b viser sluttstykket på fig. 1 i låsestillingen; Fig. 11a, 11b viser sluttstykket på fig. 1 ved begynnelsen av åpningsforløpet; og Fig. 12a, 12b viser sluttstykket under åpningsforløpet med fremdeles låst låsehylse. 15 På fig. 1 er den bakre delen av et løp 1 og et sluttstykke 2 på et repetergevær vist i en låst stilling. Løpet 1 oppviser i sin bakre ende et patronleie 3 og et låshode 4 med et låsespor 5 på innerveggen i en opptaksboring Sluttstykket 2 inneholder en sluttstykkeføring 7, utført som sleide, som er ført forskyvbart på en på figur 2 og 3 delvis fremstilt låskasse 8 via langsgående føringer 9 på sidene. Sluttstykket 2 inneholder videre en låsehylse 10 som her er utført som spredehylse, som er anordnet i en forover trinnvis utvidet boring 11 i sluttstykkeføringen 7 og i sin fremre del inneholder flere fjærtunger 12 inndelt ved hjelp av langsgående slisser. Fjærtungene 12 oppviser i sin fremre ende låseelementer 13 i form av fortykninger for inngrep i låsesporet 5 i løpet Låsehylsen 10 er i aksialretningen fiksert innenfor sluttstykkeføringen 7 ved hjelp av et sikringsstykke utformet som kammerholder 14. Innenfor låsehylsen 10 er en til denne koaksial støttehylse 15 ført forskyvbart et forhåndsbestemt stykke i aksialretning. Støttehylsen 15 oppviser til dette formålet en utsparing 16 i kammerholderens 14 område. Gjennom utsparingens 16 dimensjon begrenses forskyvningen av låsehylsen 10. Innenfor støttehylsen 15 er den bakre, slankere delen 17 av et i det vesentlige sylindrisk låskammer 18 anordnet koaksialt til støttehylsen 15. Den bakre delen 17 av låskammeret 18 blir følgelig koaksialt omgitt av låsehylsen 10, hvorved den aksialt forskyvbare støttehylsen 15 er anordnet mellom den bakre delen 17 av låskammeret

5 4 18 og låsehylsen Låskammeret 18 oppviser dessuten foruten den slankere, bakre delen 17 et forstørret sluttstykkehode 19 som med hensyn til låsehylsen 10 og sluttstykkeføringen 7 rager ut forover, for inngrep i opptaksboringen 6 i låshodet 4 i enden av løpet 1. I låskammerets 18 slankere, bakre del 17 er det tilveiebrakt en åpning 20 på siden for kammerholderens 14 inngrep. Åpningen 20 på siden i låskammeret 18 er noe større enn sikringsstykket 14, slik at låskammeret 18 er aksialt bevegelig et lite stykke med hensyn til sluttstykkeføringen 7. På i og for seg kjent vis er slagbolten og en tilhørende slagboltfjær anbrakt i låskammeret 18. Slagbolten og slagboltfjæren er ikke fremstilt da deres anordning innenfor låskammeret 18 er kjent i og for seg Av det forstørrede delopprisset av det fremre området av låskammeret 18 ifølge fig. 4 går det frem at låskammeret 18 på baksiden av det i diameter forstørrede sluttstykkehodet 19 i overgangsområdet til den slankere, bakre delen 17 oppviser en konisk, bakre støtteflate 21 for fremre, konussegmentformede anleggsflater 22 på låseelementene 13 i enden av fjærtungene 12 på låsehylsen 10. Fjærtungene 12 inneholder på innsiden i området ved overgangen til låseelementene 13 en indre oppløpsskråning 23 for spredningen av fjærtungene 12 ved hjelp av støttehylsen 15. Gjennom en foroverbevegelse av støttehylsen 15 kan fjærtungene 12 således spres ut fra hverandre, og låseelementene beveges fra en løsestilling vist på fig. 6 til en låsestilling fremstilt på fig. 1. Låseelementene 13 inneholder bakoverrettede, bakre, konussegmentformede anleggsflater 24 som i låsestillingen vist på fig. 4 samvirker med en bakre låseflate 25 på baksiden av låsesporet 5 i løpets 1 låshode 4. Den bakre låseflaten 25 i løpet 1 oppviser med hensyn til løpets 1 og låskammerets 18 midtakse 26 en sammenligningsvis bratt vinkel α på 70 til 80, fortrinnsvis 75. De bakre anleggsflatene 24 er utformet slik at disse i låsestillingen likeledes inntar vinkelen α og dermed ligger flatt an mot låseflaten 25 i løpet 1. Den koniske støtteflaten 21 i låsekammeret 18 er med hensyn til løpets 1 og låsekammerets 18 midtakse 26 skrånet med en vinkel β på mellom 80 og 85, fortrinnsvis 83. Også de konussegmentformede, fremre anleggsflatene på låseelementene 13 på fjærtungenes 12 frontside er skrånet i vinkelen β mot midtaksen 26. Gjennom den bratte utførelsen av låseflaten 25 i løpets 1 låsespor 5 oppviser de trykkreftene F som ved avgivelsen av et skudd virker fra låseelementene 13 på løpet 1, en relativt stor komponent Fx i aksialretningen og bare en sammenligningsvis liten komponent Fy i radialretningen, slik dette er fremstilt ved pilene på fig. 4. Derved kan en belastningsbetinget utvidelse av løpsenden forhindres og dermed låsingens stabilitet forbedres.

6 I sluttstykkeføringen 7 er en på fig. 5 perspektivisk fremstilt sluttstykkeløftestang 27 dreibart montert om en aksel 28 som strekker seg på tvers av sluttstykkeføringen 6. Sluttstykkeløftestangen 27 kan betjenes ved hjelp av en ladearm 29 og inneholder på undersiden to parallelle vanger 30a og 30b som i hvert tilfelle oppviser en bakover utragende låseansats 31a, henholdsvis 31b, med en fordypning 32a, henholdsvis 32b, på undersiden. På innsiden av den høyre vangen 30b befinner det seg en ansats 33 som rager ut innover for formtilpasset inngrep i en utsparing 34 som kan ses på fig. 1, på en bakre forlengelse 35 av støttehylsen 15. På oversiden inneholder sluttstykkeløftestangen 27 en nese 36 med en fordypning 37 som et på fig. 1 fremstilt hode 38 på en løsestift 40 som er forskyvbart ført i lengderetningen i en langsgående boring 39 i sluttstykkeføringen 7, griper inn i. Via de bakre låseansatsene 31a og 31b står sluttstykkeløftestangen 27 i inngrep med to kurveelementer 41a, henholdsvis 41b, anordnet ved siden av hverandre, hvilke er dreibart anordnet på en felles tverraksel 42 i sluttstykkeføringen 7 og får pådrag i urvisernes retning av fjærer, ikke fremstilt. Kurveelementene 41a og 41b utformet som kurveskiver inneholder i hvert tilfelle en fremre inngrepsnese 43a og 43b for inngrep i fordypningen 32a, henholdsvis 32b, i sluttstykkeløftestangen 27 og en bakre styreansats 44a, henholdsvis 44b, for inngrep med styreflater 45a og 45b på låskassen 8. I det viste utførelseseksemplet er styreflatene 45a og 45b utformet på forhøyninger 46a og 46b på et styreelement 47 festet til låskassen. I det viste utførelseseksemplet er styreelementet 47 utført som styreplate som er skrudd fast på låskassen. På det høyre kurveelementet 41b på fig. 5 er det på baksiden tilveiebrakt en ekstra styrekam I det følgende blir sluttstykkets funksjon forklart ved hjelp av figurene 6 til 12, hvor det på figurene 6a til 12a i hvert tilfelle er fremstilt det venstre kurveelementet 41a, og på figurene 6b til 12b i hvert tilfelle det høyre kurveelementet 41b I sluttstykkets 2 åpnede stilling vist på figurene 6a og 6b er ladearmen 29 svingt bakover, hvorved sluttstykkeløftestangens 27 bakre låseansatser 31a og 31b er dreid oppover og de fremre inngrepsnesene 43a og 43b på kurveelementene 41a, henholdsvis 41b, som er forspent i urvisernes retning ved hjelp av fjærer, griper inn i fordypningene 32a, henholdsvis 32b, i låseansatsene 31a og 31b på sluttstykkeløftestangen 27. Det kan imidlertid også være tilveiebrakt en fordypning 32a eller 32b bare på én av låseansatsene 31a eller 31b, som en tilhørende inngrepsnese 43a eller 43b på kurveelementene 41a eller 41b kan gripe låsende inn i. Gjennom dette inngrepet er ladearmen 29 blokkert mot dreining, og sluttstykkeføringen 7 kan ved hjelp av ladearmen 29 skyves bakover og forover innenfor den på figur 2 viste føringen 9 i låskassen 8. I sluttstykkets 2 åpnede stilling befinner støttehylsen 15 seg i en tilbake-

7 6 trukket posisjon, hvor en fremre ende 52 av støttehylsen 15 befinner seg i avstand fra de indre oppløpsskråningene 23 på låsehylsens 10 fjærtunger 12. Derved befinner låsehylsens 10 fjærtunger 12 seg i en innoversvingt løsestilling Dersom sluttstykkeføringen 7 blir skjøvet videre forover, ut over den stillingen som er fremstilt på fig. 6a og 6b, med hensyn til styreplaten 47 som er fast anordnet på låskassen 8, blir de to bakre styreansatsene 44a og 44b på kurveelementene 41a og 41b ifølge fig. 7a og 7b løftet av de skrå styreflatene 45a og 45b, hvorved de fremre inngrepsnesene 43a og 43b kommer ut av fordypningene 32a, henholdsvis 32b, og inngrepet mellom kurveelementene 41a og 41b og sluttstykkeløftestangen 27 oppheves. Derved kan ladearmen 29 svinges forover. 15 Ved foroversvingingen av ladearmen 29 og den derav betingede dreiningen av sluttstykkeløftestangen 27 presser låseansatsene 31a og 31b på en fremre, skrå flate 49a, henholdsvis 49b, på kurveelementene 41a og 41b, hvorved de fremre inngrepsnesene 43a og 43b ifølge fig. 8a og 8b blir presset nedover til styrekammen 48 på det høyre kurveelementet 41b ifølge fig. 8b kommer til anlegg på en fremre kant 50b på forhøyningen 46b. I denne stillingen ligger derimot det venstre kurveelementet 41a ennå ikke an mot den fremre kanten 50a på forhøyningen 46a, slik dette kan ses av fig. 8a Gjennom den videre dreiningen av sluttstykkeløftestangen 27 ifølge fig. 9a og 9b blir de to kurveelementene 41a og 41b via låseansatsenes 31a og 31b anlegg på de fremre flatene 49a, henholdsvis 49b, på kurveelementene 41a og 41b dreid videre til også det venstre kurveelementet 41a ifølge fig. 9a kommer til anlegg med en bakre flate 51a mot den fremre kanten 50a på forhøyningen 46a. Samtidig kommer det høyre kurveelementet 41b ut av inngrep med styreplaten 47, slik at den videre fremdrift av sluttstykkeføringen 7 overtas av det venstre kurveelementet 41a. I denne fasen blir også støttehylsen 15 skjøvet forover via sluttstykkeløftestangen 27 til dens fremre ende 52 kommer i kontakt med oppløpsskråningene 23 på fjærtungene 12 på låsehylsen 10 utført som spredehylse Blir sluttstykkeløftestangen 27 gjennom foroversvinging av ladearmen 29 dreid videre til låsestillingen fremstilt på fig. 10a og 10b, blir de fremre inngrepsnesene 43a og 43b på kurveelementene 41a og 41b senket ytterligere ned gjennom anlegget til sluttstykkeløftestangens 27 låseansatser 31a og 31b på de skrå, fremre flatene 49a, henholdsvis 49b, på kurveelementene 41a og 41b, hvorved sluttstykkeføringen 7 ved hjelp av det venstre kurveelementet 41a blir skjøvet enda noe forover. Samtidig blir støttehylsen 15 via ansatsen 33, som kan ses på fig. 5, skjøvet videre forover inn under fortykningene 13, slik at låsehylsens 10 fjærtunger 12 spres utover og fortykningene 13

8 7 kommer inn i ringsporet 5 i løpet 1, slik dette er vist på fig. 1 og 4. Derved blir det oppnådd en sikker låsing. 5 For åpning av sluttstykket 2 blir ladearmen 29 trukket tilbake og dermed sluttstykkeløftestangen 27 dreid for løfting av de bakre låseansatsene 31a og 31b. Som det fremgår av figurene 11a og 11b, blir da først det høyre kurveelementet 41b dreid for nedsenking av styreansatsen 44b, mens det venstre kurveelementet 41a forblir i låsestillingen og holder sluttstykkeføringen 7 i den fremre stillingen. Gjennom dreiningen av sluttstykkeløftestangen 27 blir også støttehylsen 15 trukket tilbake, slik at fjærtungene 12 på grunn av sin elastisitet kan bevege seg innover igjen. 10 Ved den videre tilbaketrekkingen av ladearmen 29 blir bakre låseansatser 31a og 31b på sluttstykkeløftestangen 27 ifølge fig. 12a og 12b løftet ytterligere, slik at også det venstre kurveelementet 41a dreies. Først når låsehylsens 10 fjærtunger 12 befinner seg i den radialt indre løsestillingen, blir sluttstykkeføringen 7 frigitt til forskyvning bakover. 15 Ved tilbaketrekkingen av ladearmen 29 blir også den oppover utragende nesen 36 på sluttstykkeløftestangen dreid forover og trykker på hodet 38 til løsestiften 40 fremstilt på fig. 1, hvilken derved blir skjøvet fremover mot løpet 1 og understøtter åpningen av sluttstykket 2 ved fastklemmingen av en patron.

9 8 P a t e n t k r a v Sluttstykke (2) til et repetergevær med en sluttstykkeføring (7), et låskammer (18) anordnet i sluttstykkeføringen (7), en låsehylse (10) som er anordnet konsentrisk til låsekammeret (18) og har flere låseelementer (13) som av en spredeinnretning (15, 33) kan beveges mellom en indre løsestilling og en ytre låsestilling, og en sluttstykkeløftestang (27) som er anordnet i sluttstykkeføringen (7) og kan betjenes ved hjelp av en ladearm (29) og er tilordnet et første kurveelement (41a) som er dreibart anordnet i sluttstykkeføringen (7) og har en bakre anleggsflate (51a) for avstøtting på et fast styreelement (47), k a r a k t e r i s e r t v e d at sluttstykkeløftestangen (27) er tilordnet et andre kurveelement (41b) som er dreibart uavhengig av det første kurveelementet (41a) og har en bakre styrekam (48) for avstøtting på det faste styreelementet (47) Sluttstykke ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at de to kurveelementene (41a, 41b) er fritt dreibart opplagret på en felles tverraksel (42) anordnet i sluttstykkeføringen Sluttstykke ifølge krav 1 eller 2, k a r a k t e r i s e r t v e d at de to kurveelementene (41a, 41b) i hvert tilfelle oppviser en bakre styreansats (44a, 44b) for inngrep med styreflater (45a, 45b) på det faste styreelementet (47). 4. Sluttstykke ifølge ett av kravene 1 til 3, k a r a k t e r i s e r t v e d at i det minste ett kurveelement (41a, 41b) oppviser en fremre inngrepsnese (43a, 43b) for inngrep med sluttstykkeløftestangen (27) Sluttstykke ifølge krav 4, k a r a k t e r i s e r t v e d at sluttstykkeløftestangen (27) inneholder to parallelle vanger (30a, 30b) med i det minste én låseansats (31a, 31b) for inngrep med i det minste én fremre inngrepsnese (43a, 43b) på de to kurveelementene (41a, 41b) Sluttstykke ifølge ett av kravene 1 til 5, k a r a k t e r i s e r t v e d at spredeinnretningen (15, 52) består av en støttehylse (15) som er forbundet med sluttstykkeløftestangen (27) via en ansats (33), og som med en fremre ende (52) kommer i kontakt med oppløpsskråninger (23) på fjærtunger (12) på låsehylsen (10).

10 9 7. Sluttstykke ifølge krav 6, k a r a k t e r i s e r t v e d at støttehylsen (15) er anordnet aksialt forskyvbart mellom en bakre del (17) av låsekammeret (18) og låsehylsen (10) Låskasse (8) på et repetergevær med et sluttstykke (2) ifølge et av kravene 1 til 7, hvor låskassen (8) inneholder føringsspor (9) på sidene for forskyvbar føring av sluttstykkets (2) sluttstykkeføring (7), hvor det på låskassen (8) er tilveiebrakt to styreflater (45a, 45b) for inngrep med kurveelementene (41a, 41b) som er anordnet ved siden av hverandre i sluttstykkeføringen (7), for betjeningen av sluttstykket (2) Låskasse ifølge krav 8, k a r a k t e r i s e r t v e d at styreflate- ne (45a, 45b) er anordnet på forhøyninger (46a, 46b) på et styreelement (47) som er festet til låskassen (8) Låskasse ifølge krav 9, k a r a k t e r i s e r t v e d at styreelementet (47) inneholder fremre kanter (50a, 50b) for kurveelementenes (41a, 41b) anlegg.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 77166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D /01 (06.01) B21C 37/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28296 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47K 3/34 (06.01) E0D 1/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2130 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 2/14 (2006.01) E21B 19/07 (2006.01) E21B 19/10 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2281116 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 1/00 (06.01) E04H 12/08 (06.01) F03D 11/00 (06.01) F03D 11/04 (06.01) H02G /00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20922 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61B 17/80 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.08.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 27191 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 17/22 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 13/00 (06.01) E0B 63/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2002942 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47L 13/24 (2006.01) B2G 1/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer