Sammen for en god sak!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen for en god sak!"

Transkript

1 Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012 det syns jeg er bra gjort av BIR! Vi kjeldesorterer alt. Vi sparar miljøet og det meiner vi er svært bra.

2 2012 Årsrapport utgiver: design: Haltenbanken trykk: Scanner Grafisk foto (sidetall i parentes): Øystein Fyxe (1, 18, 20, 22, 24, 32) Cecilie Bannow (9) Atle Kårstad (10) Christin Eide (13, 19, 21, 23, 25, 33, 34, 50) Studio 5 (50, Ena Helland) øvrige foto: BIR BIRS Årsrapport 2012 er trykket på Cyclus 300 g. omslag og 115 g. innmat. Cyclus Print er 100% resirkulert og sertifisert av Blaue Angel RAL UZ-14 og NAPM National Association of Paper Merchants. I tillegg er kvaliteten Svane- og EU-blomst merket. Fabrikken er miljøsertifisert i henhold til EMAS og ISO Bergen 2013

3 Innhold 01 Kapittel Underkapittel om bir 6 Dette er BIR 8 Oversikt Den gode følelsen, Steinar Nævdal 12 Visjon og organisasjonsform 14 Holdningsskapende arbeid 16 Avfallets verdikjede 02 Lovpålagte renovasjonstjenester 18 BIR Privat AS 20 BIR Transport AS 22 BossNett AS 24 BIR Avfallsenergi AS 26 Ny gjenvinningsrekord 30 Utnyttelse av husholdningsavfallet Tjenester i fri konkurranse 32 BIR Bedrift AS 34 BKK Varme AS Miljørapport Årsberetning 36 Helse, miljø og sikkerhet 40 Energianlegget 44 Årsberetning resultatregnskap, konsern Årsresultat Kontantstrøm 45 Investeringer, kontantstrøm og likviditet risiko 46 Organisasjon og arbeidsmiljø 47 Ytre miljø Klima og miljø Utvikling 48 Omdømme 49 Merkevarebygging rammebetingelser Fremtidsutsikter Takk til ansatte 50 Styret 01 om bir 06 regnskap 52 Nøkkeltall for selskapene i BIR resultatregnskap Eiendeler per Egenkapital og gjeld per Kontantstrømoppstilling Note 0 Regnskapsprinsipper 58 Note 1 Organisering av lovpålagt virksomhet 59 Note 2 Driftsinntekter 60 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mv. 61 Note 4 Andre driftskostnader 62 Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 63 Note 6 Finansielle anleggsmidler 64 Note 7 Aksjer og aksjonærinformasjon note 8 Egenkapital 65 Note 9 Pensjoner 66 Note 10 Obligasjonslån, gjeld til kredittinstitusjoner og øvrig langsiktig gjeld 67 Note 11 Bankinnskudd note 12 Konsernmellomværende 68 Note 13 Skatt 69 Note 14 Finansposter 70 Note 15 Pantstillelser og garantier note 16 Forskuddsbetaling 71 Revisors beretning 73 Forvaltningsrevisjon i BIR 74 Avfallsstatistikk 4 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 5

4 kapittel 01 om bir Dette er BIR Nøkkeltall for selskapene i BIR Tall i hele tusen kroner om bir kapittel 01 BIR er et av Norges største renovasjonsselskap. Vi er ansvarlig for avfallshåndteringen til de innbyggerne i BIRs ni eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet. Konsernet BIR ble etablert 1. juli Historien strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. er eid av kommunene Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Navnet BIR er en forkortelse for Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap. Konsernet har en tydelig todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. Brutto omsetning Årsresultat Årsverk gjennom året (egne ansatte) Selskap ,0 29,0 24,0 BIR Privat AS ,3 84,0 84,7 BIR Transport AS ,0 113,3 89,0 BossNett AS ,3 2,0 2,0 BIR Avfallsenergi AS ,3 43,7 47,0 BIR Bedrift AS ,0 31,0 30,0 TH Paulsen AS ,5 11,0 14,0 Retura Vest AS ,0 17,0 7,0 Fleslandsveien 67 AS ,0 0,0 0,0 Lønninghaugen 6 AS ,0 0,0 0,0 Bossug AS ,0 2,0 2,0 Organisasjonskart BIRs eierkommuner (og innbyggere) BIR Privat AS BIR Transport AS BossNett AS BIR Avfallsenergi AS BIR Bedrift AS Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse Askøy (26 026) Bergen ( ) Fusa (3 823) Kvam (8 521) Os (17 570) Osterøy (7 522) Samnanger (2 400) Sund (6 327) Vaksdal (4 128) 6 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 7

5 kapittel 01 om bir Oversikt om bir kapittel 01 BIR starter ny tradisjon med å dele ut Norges Vel medalje til medarbeidere for lang og tro tjeneste. Medaljen deles ut til dem som har vært i bedriften 30 år eller mer. I 2012 var det 41 medarbeidere som mottok medaljen. JANUAR BKK Varme åpner to nye pumper under bakken ved Fjøsangerveien. Dette for å få mer varme til kundene og legge til rette for økt produksjon av fornybar energi i Rådalen. FEBRUAR Bergen kommune velger BIR Bedrift som sin leverandør av avfallstjenester for det kommunale næringsavfallet. MARS BIR starter samarbeid med Ungt entreprenørskap om Smartcamper for mellomtrinnet på seks ulike barneskoler. BIR underviser elevene og gir dem problemstillinger som skal løses. Tema: Smartere energi. 2 JUNi På bedriftsforsamlingen velges Kenneth Stien til ny styreleder i. JULI Ny rekord for etterspørsel av større papirbeholder. Kundene bytter fra 140 liter til 240 liter - uten ekstra kostnader. AUGUST Mange borettslag benytter seg av tilbudet med å låne gratis container for å samle inn farlig avfall. SEPTEMBER Bystyret i Bergen vedtar BossNett sitt planforslag om å bygge terminal på Dokken i Bergen. BIR er på plass i sosiale medier med egen facebookside. Følg oss på facebook.com/birrenovasjon. BIR Bedrift kjøper selskapet Bossug AS av. BIR lanserer mobilsiden mobil.bir.no hvor kundene enkelt kan finne informasjon om sin neste tømmedag, nærmeste returpunkt, gjenvinningsstasjon etc. APRIL BIR deltar på nasjonal sorteringskampanje i regi av Avfall Norge. Frontfigur for kampanjen er Alex Rosen. BIR markerer kampanjen med å dele ut informasjon og skillingsboller til alle kundene på våre gjenvinningsstasjoner lørdag 14. april. Den årlige vårdugnaden "Hold Norge rent" starter. 300 lag deltar. 4 BIR Privat har nabomøte på Osterøy i forbindelse med bygging av ny gjenvinningsstasjon. BIR deltar på Folkemat-arrangement på Torgalmenningen og viser at hver og en av oss i snitt kaster 51 kg mat hvert år. BIR Bedrift stiller på arrangementet med festivalbeholdere som er tilrettelagt for kildesortering. MAI BIRs første nedgravde returpunkt for glass- og metallemballasje åpner på Klosteret. 650 russ inntar gjenvinningsstasjonen på Espehaugen under rebusløpet. De løser kildesorteringsoppgaver og deltar i bosspannløp. Ny runde med mobil innsamling av farlig avfall i Bergen sentrum kunder får tilbudet. Norsk Maskinistforbund tar sine medlemmer på BIR Avfallsenergi ut i streik. Dette rammer innsamling av husholdningsavfall i alle BIRs eierkommuner i 13 dager. 3 4 OKTOBER BIR og Bergen kommune arrangerer kick off for miljøprisen 2013 på vitensenteret VilVite. Tre hundre elever fra ungdomsskoletrinnet deltar. De har alle redesign som valgfag dette skoleåret. Byråd Filip Rygg er med på morgenøkt med bossbilen i Bergen sentrum. Han tester ut hvordan det er å jobbe som renovatør i trange sentrumssmau. BIR deltar på Karrieredagen i Grieghallen. Mange studenter er innom vår stand og er nysgjerrige på jobb i BIR. BIR deltar på fremkommelighetsdagen sammen med Bergen Brannvesen, samferdselsetaten og parkeringsvaktene i Bergen. 1 GJENVINNINGSSTASJONER: I forbindelse med en nasjonal holdningskampanje var BIRs personalsjef Gro Berge på gjenvinningsstasjonen på Askøy og delte ut sorteringsguide og skillingsboller til våre kunder. Samme stuntet skjedde på fem andre gjenvinningsstasjoner en fin vårdag i april. NOVEMBER BIR deltar med stand på næringslivsdagene på Sund. Skoleungdommer og politikere står på gjestelisten. 2 FOLKEMAT: BIR stilte med stand på arrangementet Folkemat på Torgalmenningen. Tina Skudal hadde samlet inn 51 kg avfall som egentlig var gått i bosset. Dette for å illustrere hvor mye hver og en av oss kaster i året. 3 Opplæring: Byråd Filip Rygg jobbet som renovatør en formiddag. Han lærte mye om avfall av renovatørene Thomas Klementsen og Ketil Dalen. DESEMBER BIRs nye kjerneverdier; Superpålitelig, Miljøpådriver, Imøtekommende og Lagspiller = SMIL blir vedtatt av konsernstyret skal brukes for å implementere kjerneverdiene hos de ansatte i konsernet. 4 Den vårlige dugnaden Hold Norge rent fikk sin kick off i Toppe borettslag. Her var det godt oppmøte med kaffe og kaker etterpå. 8 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 9

6 kapittel 01 om bir Den gode følelsen om bir kapittel 01 Avfall er ikke lenger avfall. I dag er det kun en liten andel av det vi kaster som kan regnes som avfall, eller boss som vi sier. I BIR tenker vi slik: Det bosset som ikke har blitt til nye materialer eller energi er ressurser som vi ennå ikke har klart å utnytte. Kan vi bli enda bedre? I 2012 hadde BIR en gjenvinningsgrad på hele 86,3 prosent. Av alt det vi tok imot fra husstander og næringsliv i våre eierkommuner i året som gikk, ble en større andel enn noensinne omdannet til nye materialer eller miljøvennlig energiproduksjon. Energianlegget vårt bidro med avfallsenergi som ble omgjort til fjernvarme av BKK Varme. Fjernvarmen som ble produsert tilsvarte behovet til husstander. Det gjør at talløse oljeovner i Bergensdalen kan byttes ut, et viktig bidrag for bedre byluft og reduserte klimautslipp. Samtidig blir stadig mer av materialene vi mottar sortert og solgt, til virksomheter som gir nytt liv til stål, papir og trevirke. BIR har nå en total omsetning på rundt 100 millioner kroner, en ny inntektskilde for det interkommunale fellesskapet, takket være smart utnyttelse av det som tidligere kun var en kilde til miljøskade og store samfunnskostnader. Bergensregionen har alltid vært forutseende når det gjelder renovasjon. I 1880, da Sunnhetsloven etablerte nye hygienekrav, ble Bergen den første byen i Nord-Europa som innførte en kommunal renovasjonsløsning. I 1981 kom forurensningsloven. Store avfallsdeponier var blitt et miljøproblem, med avrenning og opphopning av miljøfarlige materialer. BIR begynte derfor å håndtere farlig avfall, men fortsatt ble mesteparten deponert i store hauger. Ved årtusenskiftet snudde tankegangen. De første papirbeholderne i 1998 var uttrykk for et tidsskille. Gjenbruksverdiene og samfunnsgevinstene kom i fokus. Vi bygget systematisk opp systemer for å hente ut disse verdiene. Vi i BIR får en god følelse av å se på utviklingen siden den gang. På knappe 15 år har vi gått fra nesten ingen gjenvinning til en utnyttelsesgrad som nærmer seg 90 prosent. Avfallsinnsamlingen er ikke lenger kjernevirksomheten, men første etappe på avfallets reise mot nytt liv. Takket være flinkere kunder og stadig mer effektiv teknologi kan vi i dag sortere ressursene mer presist enn noensinne. Restavfallet brennes i et moderne energianlegg, og produserer store mengder varme og elektrisitet. Slagget, det som er igjen etter forbrenningen, blir sortert en gang til. Når vi får installert teknologi som skiller ut ikke-magnetisk materiale fra slagg i nær fremtid, vil det knapt finnes en metallflis i BIRs system som ikke blir gjenvunnet. Resultatet av arbeidet vårt er at viktige materialer settes i ny sirkulasjon, i en verden der ressursknapphet er et voksende problem. Vi er fortsatt i kontinuerlig utvikling. Når BKK Varme sitt planlagte flisfyringsanlegg i Loddefjord står ferdig, kan beboere varme husene sine på paller og rivningsrester fra sorteringsanlegget til BIR. Matavfall fra storhusholdninger og butikker vil fremover transporteres til kommunens biogassanlegg for kloakkslam. Der vil det omdannes til drivstoff for byens busser. Avfallet fra BIRs eierkommuner er blitt det som varmer opp kontoret ditt, får deg på jobb om morgenen og skaffer materialer til kontorstolen du sitter på. BIR gjør sin del av jobben, og har ambisjoner om å skape enda større verdier i årene som kommer. For at vi skal lykkes som en drivkraft i arbeidet for smartere og grønnere byregioner og kommuner, må våre kunder ha tillit til det vi driver med. Derfor tilstreber vi både sporbarhet i våre prosesser og åpenhet rundt hele vår virksomhet. Ved å satse målrettet på effektivitetstiltak, reduserer vi prisen på våre tjenester. Samtidig prøver vi å oppdra og rettlede våre kunder. Det er de mange små valgene som gjør den store forskjellen. Målet vårt er at alle kundene i våre ni eierkommuner skal få kjenne på den gode følelsen. Følelsen av at det nytter. Steinar Nævdal Administrerende direktør 10 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 11

7 kapittel 01 om bir visjon og organisasjonsform Konsernledelsen ledere av fellestjenester om bir kapittel 01 BIRs visjon er å være vestlendingenes egen miljøbedrift. Vi skal være et moderne og tillitvekkende selskap. Dette danner grunnlaget for konsernets videre utvikling. Visjonen skal gi innbyggerne i de ni BIR-kommunene et tettere bånd til BIR. Vi ønsker å vise at vår funksjon både er viktig og nyttig for samfunnet. Visjonen indikerer at det er rom for utvidelse av BIR og at vi ønsker eventuelle nye eierkommuner velkommen. BIR vektlegger miljøet, men er også en bedrift som har forretningsmessige interesser. BIR skal være en førende aktør og rollemodell for andre avfallsselskap. Konsernet BIR har en todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall. Det er BIR Privat AS som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Transport AS, BossNett AS og BIR Avfallsenergi AS er også underlagt denne lovpålagte delen av BIR. BIR Bedrift tilbyr sine tjenester i markedet i konkurranse med andre tilbydere. Steinar Nævdal Administrerende direktør Ingrid Hitland Daglig leder BIR Avfallsenergi AS Atle Hitland Innkjøpssjef Gro Berge Personalsjef Steinar Nævdal Administrerende direktør Ove Knudsen Økonomisjef Tommy Hufthammer IT-sjef Stein Bratland Daglig leder BIR Transport AS Laila Mjanger Daglig leder BossNett AS Lars Hille Eiendomssjef Mette Nygård Havre Kommunikasjonssjef Gro Berge Personalsjef Mette Nygård Havre Kommunikasjonssjef Toralf Igesund Forvaltnings- og utviklingssjef Lars Hille Eiendomssjef Oddrun S. Konglevoll HMS-sjef Atle Hitland Innkjøpssjef Eivind Fykse Daglig leder BIR Bedrift AS Ove-Henning Bjørsvik Daglig leder BIR Privat AS Oddrun S. Konglevoll HMS-sjef Ove Knudsen Økonomisjef BIR Privat AS BIR Transport AS BossNett AS BIR Avfallsenergi AS BIR Bedrift AS Ove-Henning Bjørsvik Daglig leder Stein Bratland Daglig leder Laila Mjanger Daglig leder Ingrid Hitland Daglig leder Eivind Fykse Daglig leder Fellestjenester konsern Retura Vest AS TH Paulsen AS Bossug AS Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse Victor Salomonsen Daglig leder Eivind Fykse Daglig leder Frode Kalsaas Daglig leder Frode Kalsaas Daglig leder Bossug AS Tommy Hufthammer IT-sjef Toralf Igesund Forvaltnings- og utviklingssjef 12 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 13

8 kapittel 01 om bir Holdningsskapende arbeid 2012 BIR ser på samfunnsoppgaven med å lære opp våre kunder om kildesortering, gjenvinning og miljønytte av god avfallshåndtering som svært viktig ble derfor et år der holdningsskapende arbeid nok en gang ble satt høyt på agendaen. Året startet med at styret i bestemte at BIR skal tilby gratis skoleskyss til elevene på 4. trinn i alle våre ni eierkommuner. Målet var å få flere elever på besøk på vårt energianlegg i Rådalen eller til en av våre gjenvinningsstasjoner. Tilbudet ble svært godt tatt imot og 2012 ble derfor året hvor mer enn 2000 skoleelever fra våre eierkommuner kom på besøk og fikk opplæring i hva vi driver med. SmartCamper I 2012 inngikk vi avtale med Ungt entreprenørskap om å være med på deres SmartCamper. Dette var seks hele dager på seks ulike skoler i BIR-kommunene. BIR hadde først en gjennomgang av hva vi jobber med. Deretter fikk elevene en problemstilling relatert til BIR som de skulle løse. SmartCampene skapte mye engasjement og elevene fikk ny kunnskap om BIR. Ikke minst så elevene at BIR er et konsern med mange spennende arbeidsoppgaver. Kanskje en arbeidsplass for elevene i fremtiden? Spis opp maten! BIR inviteres stadig med på ulike stands og arrangementer. I år ble vi blant annet med på Grønn Hverdag sitt arrangement "Folkemat" på Torgalmenningen. Her ville vi vise hvor mye mat hver og en av oss kaster hvert eneste år. Vi laget til et "matkastebord" med 51 kg mat som vi hadde plukket fra diverse boss. 51 kg mat er nemlig det hver og en av oss kaster i året. Vi fikk mye oppmerksomhet på standen. Alle var overrasket over hvor mye mat vi kaster. BIRs motto er: Spis opp maten din! Kick off for miljøprisen på VilVite BIR har avtale med vitensenteret VilVite. De har blant annet egne undervisningsopplegg for skoleklasser om kildesortering. Dette er BIR med på å tilrettelegge. Det ble derfor naturlig å dra med VilVite når vi skulle planlegge utdeling av BIR og Bergen kommunes miljøpris Høsten 2012 hadde vi en kick off for miljøprisen hvor vi inviterte ungdomsskoleelever som har redesign som valgfag. Mer enn 300 elever deltok. Her presenterte fjorårets miljøprisdeltakere seg og var med på å inspirere elevene til å drive med redesign. Miljøprisen 2013 er rettet mot ungdommer i aldersgruppen år. Vi er derfor spent på hvor mange av elevene som deltok på kick off på VilVite som vil delta i selve konkurransen. Russens rebusløp For sjette året på rad var BIR med på å arrangere bergensrussens rebusløp i Vi hadde en egen post på gjenvinningsstasjonen på Espehaugen hvor rundt 650 russ var innom og løste kildesorteringsoppgaver og var med på bosspannløp. Dette er en viktig aktivitet for BIR. Vi tar imot ungdommer som snart skal flytte for seg selv. Et besøk på vår gjenvinningsstasjon er forhåpentligvis en positiv og motiverende opplevelse til å ta riktig hånd om sitt eget avfall. Hold Norge rent Hver vår arrangerer BIR ryddeaksjonen Hold Norge rent. Vi deler ut gratis sekker og hansker og henter overflateboss fra de ulike aksjonene gratis. De siste årene har rundt 300 lag og foreninger vært med og tatt et tak for sitt nærområde. BIR håper at de som er med på aksjonen ser hvor mye boss som flyter, og dermed tenker seg om og ikke kaster avfall i bolig- og friluftsområder. Mobilside og sosiale medier I løpet av 2012 har vi både lansert en egen mobilside og vi har jobbet aktivt med å være tilstede i sosiale medier. BIR har egen profil på facebook, instagram, You Tube og LinkedIN. Det er profilen på facebook vi jobber mest med å bygge. Vi har sett fra undersøkelser at aldersgruppen vi sliter med å nå er dem mellom år. Ved å være tilstede i sosiale medier opplever vi at vi når mer direkte ut til denne aldersgruppen. Vår facebookside hadde ved årsskiftet 750 tilhengere. Vi opplever mer og mer aktivitet på siden og kunder både kommenterer saker og bilder vi legger ut, og de stiller oss spørsmål direkte på veggen. Prosent Omdømme og tilfredshetindeks, snitt Økningen i tilfredshet og omdømme kommer av en generell økning på samtlige indikatorer. 72,2 80,2 76,0 71,5 73,0 68,7 69,5 66,9 TILFREDSHET 76,3 76,2 77,2 76,3 80,0 74,0 71,3 72,9 OMDØMME Nye kjerneverdier Det er like viktig å jobbe med holdningsskapende arbeid internt i konsernet, som å arbeide med dette eksternt. Hvordan skal vi jobbe og opptre for å gjøre en best mulig jobb for kundene og hverandre? Høsten 2012 ble en prosjektgruppe satt sammen med representanter fra alle datterselskapene i BIR. Det ble gjennomført workshops i alle BIR-selskapene, spørreundersøkelse internt og fokusgrupper eksternt med både husholdningskunder og næringskunder. Alt dette førte til slutt frem til BIRs nye kjerneverdier; Superpålitelig, Miljøpådriver, Imøtekommende og Lagspiller. Hver forbokstav på de fire kjerneverdiene fører til ordet SMIL. Dermed blir kjerneverdiene enkle for de ansatte å huske på. I tillegg til kjerneverdier laget vi et nytt slagord: Sammen for en god sak. Slagordet henspeiler både til hvordan vi skal jobbe internt, men også at vi må jobbe sammen med kundene for å få til det vi ønsker blir året hvor det skal jobbes med å implementere kjerneverdiene i hele BIR-kosernet. Kundetilfredshet og omdømme BIR-konsernet gjør årlige målinger på omdømme og kundetilfredshet. Vi har satt oss som mål å score over 75 prosent på begge deler. I 2012 satte vi ny rekord med 80,2 på kundetilfredshet og 80 på omdømmescoren. Det er vi stolte over! Undersøkelsen er gjennomført på samme måte siden Det er bare blitt gjort mindre endringer i spørsmålene som stilles til de 600 respondentene. For 2012 hadde vi en positiv økning på stort sett alle spørsmål. om bir kapittel 01 Kunde- og omdømmeundersøkelsen gir oss en viktig pekepinn på hvordan vi bør legge opp vårt arbeid for å få tilfredse kunder. Det er helt tydelig at tiltak som gjør det enklere for kundene å kildesortere og kvitte seg med avfall, slår positivt ut på kundetilfredsheten. BIR har som visjon at vi skal være vestlendingenes egen miljøbedrift. At kundene svarer at de ser på BIR som en viktig aktør for miljøet og at vi jobber miljøriktig, er motiverende for vårt videre arbeid. 1 OMVISNING: Skoleelever på omvisning på energianlegget lærer hvilke type avfall som kan materialgjenvinnes og hvilke type avfall som kan energigjenvinnes. Her ser elever inn i den store ovnen på energianlegget. 2 SAMARBEID: BIR inngikk i 2012 et samarbeid med Ungt entreprenørskap. Her er BIRs ansatte Øyvind Underdahl Holm og Beathe Pletten i full sving på en SmartCamp på Slettebakken skole. 3 KICK OFF: 300 skoleelever var samlet på VilVite til kick off for Redesign i oktober. 14 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 15

9 kapittel 01 om bir avfallets verdikjede Kapittel Underkapittel Figuren under viser BIR og avfallets verdikjede. Selskapene i BIR dekker ett eller flere av de ulike virksomhetsområdene i kjeden. Avfallshåndteringen starter ved kunden i det øyeblikket avfallet kildesorteres, samles og transporteres til neste ledd. Det er hard konkurranse og små marginer innen oppsamling og transport, men dette virksomhetsområdet har stor betydning for BIRs gjennomslagskraft senere i verdikjeden. Gjennom sorteringsvirksomheten tar vi vare på den verdifulle delen av avfallet. LOVPÅLAGTE RENOVASJONSTJENESTER BIR Privat AS BossNett AS BIR Transport AS BIRs papirsorteringsanlegg er blant Europas mest moderne. Sammen med ordinær avfallshåndtering, innsamling av farlig avfall og restavfallsbehandling i energianlegget, gir BIR et helhetlig tilbud for maksimal ressursutnyttelse og høyest mulig gjenvinning. Gjennom å være tilstede i hele verdikjeden for avfall, får både husholdningskunder og bedrifter gevinst av effektiv intern ressursutnyttelse og et bredt tjenestetilbud. BIR Avfallsenergi AS Kunde Oppsamling Innsamling Sortering Materialer Behandling Energi Deponi 02 Lovpålagte renovasjonstjenester BIR Bedrift AS Bossug AS Retura Vest AS TJENESTER I FRI KONKURRANSE TH Paulsen AS BKK Varme AS 16 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 17

10 Kapittel Underkapittel Lovpålagte renovasjonstjenester kapittel 02 Ove-Henning Bjørsvik daglig leder BIR Privat as Elin simonsen og arnstein mørner Olsvikstallen borettslag det syns jeg er bra gjort av BIR! I Olsvikstallen borettslag har de fått nye avfallscontainere med porter som lukkes og åpnes med praktiske nøkkelkort. Vi møter beboer Elin Simonsen i vårsola. Da vi hadde andre containere var det mer lukt her, og det var også et forferdelig bråk når bossbilen kom. Nesten som en mitraljøse, sier Elin med et glimt i øyet. Med de nye løsningene er det mindre lukt fra avfallet, og mindre støy fra bossbilen. Nå aner jeg ikke når de kommer og henter boss. Noen ganger har bossbilen vært her uten at jeg har fått det med meg. Jeg synes det er veldig kjekt, forteller Simonsen. Vaktmester Arnstein Mørner er enig; Som vaktmester er jeg veldig fornøyd med BIR sitt tiltak om å komme med disse avfallsløsningene. Det er lettere å holde det rent og fint rundt her nå, og innbyggerne i borettslaget er godt fornøyd med det nye opplegget. Elin kvitrer om kapp med fuglene. Jeg er flinkere til å sortere alle typer boss nå som vi har disse containerne. Dette er bra gjort av BIR! På BIR.no finner du en digital versjon av årsrapporten. Her kan du se hele intervjuet og andre filmer om BIRs virksomhet. Hva vil du trekke frem som høydepunkter fra 2012? BIR Privat leverer igjen et resultat det står respekt av. Dette gir oss handlingsrom for å utvikle selskapet videre til å bli et ledende avfallsselskap i Norge. Dette skal vi gjøre slik at vi støtter opp under konsernet sin visjon om å være vestlendingenes egen miljøbedrift. Et godt resultat gjorde at vi kunne vedta å sette ned prisen på tjenestene vi tilbyr med 3,7 prosent. Det er første gang i historien at det skjer. I 2012 kom vi i gang med prosjektering av nye gjenvinningsstasjoner for Osterøy, Sund og Fusa, og vi ligger i rute til å få ferdigstilt alle tre stasjonen innenfor fremdriftsplanen. Lokalisering av ny gjenvinningsstasjon i Bergen er fremdeles uavklart. Dette haster å få på plass. Hvilken miljønytte ser du av arbeidet BIR Privat gjør? Veksten i den totale avfallsmengden fortsetter i 2012 med 1,7 prosent, men er ikke like kraftig som i Det er likevel en bekreftelse på at den nedadgående trenden i mengde avfall fra tidligere år har snudd. Til tross for avfallsvekst, opprettholder og forbedrer kundene innsatsen med å sortere ut gjenvinnbart avfall. Andelen avfall sortert av kunde til materialgjenvinning økte fra 43,3 prosent i 2011 til 44,1 prosent i Gjenvinningsstasjonene bidrar solid med økt andel utsortert avfall fra 66,7 prosent i 2011 til 69,4 prosent i Dette er positivt for miljøet. Vi klarer å bruke ressursene på nytt igjen. Hvordan ser du på fremtidsutsiktene for BIR Privat? Når bossnettet åpner i 2014 må vi ha på plass løsninger for innsamling av det avfallet som ikke skal kastes i nettet. I 2013 vil vi derfor prøve ut alternative løsninger for innsamling av grovavfall i sentrum. Dette vil også kunne få innvirkning på hvor en ny gjenvinningsstasjon for Bergen bør ligge. Forprosjektene vi har hatt gående i 2012 vil gi oss svar på hvilke nye moderne løsninger vi bør velge å arbeide med å rulle ut i nye og gamle utbyggingsområder. Formål Utøve eierkommunenes lovpålagte ansvar for innsamling av husholdningsavfall. BIR-kommunene er Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Avfallsmengder og kapasitet Gjenvinningsstasjonene Totalt mottatt avfallsmengde 2012: tonn (husholdning og næring) (2011: tonn) Stasjon for farlig avfall Totalt mottatt avfallsmengde 2012: 1 842,28 tonn (husholdning, næring, andre selskap) (2011: tonn) Fra husholdninger 2012: tonn (2011: tonn) - (farlig avfall, inkl. batteri, PCB, eternitt) Dette utgjør 3,8 kg per innbygger i BIR. Fra næringsliv 2012: 542,28 tonn (inklusive også noe fra andre renovasjonsselskap) (2011: 599 tonn) Omsetning og resultat Brutto omsetning: 374,9 mill. kroner (2011: 366,1 mill. kroner) Årsresultat: 17,1 mill. kroner (2011: 36,0 mill. kroner) Årsresultatet utgjør 4,6 prosent av omsetningen i selskapet. Selskapet er underlagt selvkostregler og skal derfor i en 3-5 års periode gå i balanse. For inneværende 5-års periode har selskapet et netto overskudd på 51,1 mill. kroner. Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 8,6 (2011: 11,6 prosent) 2,4 prosent var kortvarig og 6,2 prosent langvarig. Stiftelsesår: 2002 Eierstruktur: Heleid datterselskap av Årsverk gjennom året (egne ansatte): 83,3 Styret Sigurd Galtung Døsvig styreleder Hans Edvard Seim Eirik Haga Gro Dyrhaug Kathrine Vollevik Knudsen May Lisbeth Wergeland Elin Hagenes Svein Austrud 18 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 19

11 Kapittel Underkapittel Lovpålagte renovasjonstjenester kapittel 02 Stein Bratland daglig leder BIR transport as Camilla og aurora Bommen Håkonsvern borettsslag Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Camilla Bommen og familien bur i Håkonsvern burettslag. Ho fortel at hennar familie set stor pris på at bossbilen kjem og hentar bosset deira. Me er fem i familien, så det vert ein del boss, seier Bommen med dottera Aurora på armen. I ein travel kvardag kan det verte vanskeleg å hugse på at bosset må setjast ut for henting. Ho fortel at det hender ho er seint ute med spanna, men at ho alltid treff på imøtekomande renovatørar om ho kjem springande i siste stund. Nokon gonger kjem me plutseleg på at det er dagen for bosstømming. Då er det berre å ta bosspannet og springe. Som regel går det bra, men om me må venta til veka etter vert det tydeleg kor mykje boss me produserar. Då ser me kor viktig jobb BIR gjer! seier Bommen. Vesle Aurora på armen nikkar, og ser ut til å vere einig. På BIR.no finner du en digital versjon av årsrapporten. Her kan du se hele intervjuet og andre filmer om BIRs virksomhet. Hva vil du trekke frem som høydepunkter fra 2012? I juni 2012 startet arbeidet med å tilpasse driften ved bortfall av næringsavfall fra 1. januar Tiltaksplan for arbeidet ble utformet, mens grupper utarbeidet nye ruter for innsamling av restavfall og papir/papp for husholdningskunder. Høsten 2012 var en arbeidsintensiv periode med innsamlingsruter og tilpasninger av organisasjon. Selskapets ansatte viste en enorm vilje til å dra sammen og få jobben gjort etter streiken i juni Ansatte viste en positiv holdningsendring til både kollegaer og det arbeidet som daglig skal utføres. På bilverkstedet har det skjedd store forandringer; ombygging av delelageret, nytt oppholdsrom for verkstedskunder og et nytt spise- og møterom. Sykefraværet er redusert med 4,2 prosentpoeng siden Det er gledelig. Hvilken miljønytte ser du av arbeidet BIR Transport gjør? Selskapets formål er å samle inn avfall fra husholdningene i Bergen. Daglig har vi renovasjonsbiler i faste ruter for å samle inn restavfall, papir, papp, plast, glass og metall. I tillegg har vi to biler i drift som samler inn restavfall og papir fra vakuumstyrte oppsamlingsløsninger. Arbeidet som renovatørene utfører er i et miljøperspektiv av stor verdi for lokalsamfunnet. Selskapet skal som en miljøbedrift sitte i førersete når det gjelder anskaffelse av nyttekjøretøy og utstyr. Vi velger chassis med motorer som ivaretar den til enhver tid beste miljøklasse. Alternativ drivstoff til tradisjonelle drivstoff som bensin og diesel, vil i årene som kommer være aktuelle vurderinger ved anskaffelser av nye nyttekjøretøy for å samle inn avfall. Biogass vil være et aktuelt drivstoff i fremtiden avhengig av tilgangen til fyllestasjoner, nyttelast, service og vedlikehold av gassdrevne biler samt driftssikkerhet. Hvordan ser du på fremtidsutsiktene for BIR Transport? Selskapet er avhengig av bemanning med høy kompetanse innen transport og logistikk. Vi tilbyr derfor våre ansatte etterutdanning. Selskapet står overfor et generasjonsskifte blant ansatte. Høy gjennomsnittsalder og mange års ansettelse i selskapet medfører at mange eldre arbeidstakere vil nå pensjonsalderen de neste årene. Selskapets utfordring er å rekruttere yngre arbeidstakere både til driften og til arbeidsledelsen. Formål Samle inn og transportere restavfall, papir/papp, glass- og metallemballasje fra BIR Privat AS sine husholdningskunder i Bergen. Selskapet har også eget bilverksted. Antall biler 22 komprimerende restavfallsbiler i daglig drift, tre komprimerende plastbiler og åtte komprimerende papir-/pappbiler. I tillegg er det to biler som samler inn glass og metall, samt to bossugbiler. Omsetning og resultat BIR Transport AS drives til selvkost. Selskapets resultat skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør 6,9 mill. kroner. Brutto omsetning: 89,0 mill. kroner (2011: 84,6 mill. kroner) Årsresultat: 0 kroner (2011: 1,3 mill. kroner) Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 15,1 prosent (2011: 16,2 prosent) 3,5 prosent var kortvarig og 11,6 prosent var langvarig. Det var syv arbeidsulykker som medførte fravær. (2011: 6). Antall materielle skader påført tredjeperson: 58 (2011: 54) Stiftelsesår: 2002 Eierstruktur: Heleid datterselskap av Årsverk gjennom året (egne ansatte): 108 Styret Ove Knudsen styreleder Bjørg Hatlem Oddrun Sofie Konglevoll Svein Asbjørn Mathisen Thomas Klementsen 20 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 21

Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT. Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % Kundetilfredshet. Omdømmescore. Likes

Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT. Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % Kundetilfredshet. Omdømmescore. Likes Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % 9500 Omdømmescore Kundetilfredshet Likes Utgiver: BIR AS Design: Alf Gundersen Trykk: Molvik Grafisk Foto (sidetall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra BIR ÅRSRAPPORT 2013 Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: www.bir.no 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon Omdømmescore Kundetilfredshet

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 %

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 % Rapporttittel AVFALLSTATISTIKK FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I BIR År 2005 Prosjektledere Atle Hitland og Gisle Njaastad Prosjektgruppe Terje Olsen, Jan Steene, Lars Hille, Arne Iversen, Svend B. Hollevik, Jan

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Prosjektnavn Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Årsrapport 2012 Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: 01.03.13 Camilla Tangenes Innrapportert av Thorbjørn Eliassen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT SAM RBEID BIR BETYR 84,2 83,4 81,2 80,0 77,2 76,3 72,9 81,4 % 84,2 % 79,6 %

ÅRSRAPPORT SAM RBEID BIR BETYR 84,2 83,4 81,2 80,0 77,2 76,3 72,9 81,4 % 84,2 % 79,6 % ÅRSRAPPORT 2015 SAM RBEID 84,2 % OMDØMMESCORE 81,4 % KUNDETILFREDSHET 80,0 81,2 83,4 84,2 2015 76,3 FORTSATT AVFALLSVEKST 2014 2009 72,9 77,2 2013 NY OMDØMMEREKORD 2012 BIR TAR SAMFUNNSANSVAR 2011 HOLDNINGSSKAPENDE

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER AVFALLSBEHANDLING ER MYE MER ENN BOSSBILER. Derfor har vi tatt et felles ansvar i ni kommuner. Daglig ser du bossbilene på nye runder for å tømme avfallet til 329 000

Detaljer

Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR

Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR Prosjektnavn Rapport tittel Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR 2006 Prosjektleder Atle Hitland Prosjektgruppe Innrapportert av Terje Olsen, Jan Steene, Svend Birger Hollevik, Arne Iversen,

Detaljer

Total avfallsmengde. Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet ,8 % Jern til materialgjenv. (etter forbr.) 1.930

Total avfallsmengde. Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet ,8 % Jern til materialgjenv. (etter forbr.) 1.930 Prosjektnavn Rapport tittel Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: 30.03.10 (fig) 09.12.10 (tekst) Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS 2009 Camilla Tangenes Innrapportering koordinert

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 RENOVASJONSLØSNINGENE I BIR... 3 2.1 HENTESYSTEM, BRINGESYTEM, KOMPOSTERING... 3 2.2 GJENBRUKSSTASJONER OG RETURPUNKT... 4 2.3 RESTAVFALL FRA RUTE OG GJENBRUKSSTASJONER

Detaljer

Avfallstatistikk. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002. Prosjektnavn.

Avfallstatistikk. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002. Prosjektnavn. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap Prosjektnavn Rapport tittel Prosjektleder Prosjektgruppe Sammendrag Avfallstatistikk Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002 Camilla Tveten Innrapportert

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet ,1 % Jern til materialgjenv. (etter forbr.) 1.148

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet ,1 % Jern til materialgjenv. (etter forbr.) 1.148 Prosjektnavn Rapport tittel Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: 19.03.08 (kap 8) 10.10.08 Avfallstatistikk for husholdningsavfall i BIR 2007 Camilla Tangenes Innrapportering koordinert og kontrollert

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS. Årsrapport 2011

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS. Årsrapport 2011 Prosjektnavn Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Årsrapport 2011 Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: xx.02.12 Camilla Tangenes Innrapportering koordinert og kontrollert

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Strategiplan for BIR Privat

Strategiplan for BIR Privat Strategiplan for BIR Privat 2011-2015 BIR Privat AS 18.09.13 B I R P r i v a t A S Rapport Prosjektnavn Rapport tittel Strategiplan for BIR Privat 2011-2015 Prosjektleder Prosjektgruppe Sammendrag Strategiplanen

Detaljer

BossNett Bergen. Planlagt BossNett. Standard løsning i sentrum. Hvorfor ble det slik? litt historie

BossNett Bergen. Planlagt BossNett. Standard løsning i sentrum. Hvorfor ble det slik? litt historie Fra hest og kjerre til BossNett - i Bergen Sentrum Bergen bystyre vil vedta å bygge et Boss Nett juni 2008 Hva er BossNett Avfallskonferansen Fredrikstad 10-12. juni 2008 Toralf Igesund BIR Privat AS Hvorfor?

Detaljer

Vi tar det. 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig

Vi tar det. 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig Vi tar det 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig Vi kvitter oss med bosset ditt Dagens og fremtidens avfallshåndtering handler om å vite hvilket avfall som skal gjenvinnes på hvilken måte.

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 BIR ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD AVFALL ENGASJERER 1 2007 OPPSUMMERT 2 MER GJENVINNING, MINDRE UTSLIPP 3 TODELT KONSERN 4 PRODUKTETS LIVSSYKLUS 6 AVFALLETS VERDIKJEDE 7 BIR PRIVAT AS 10 BOSSNETT AS 15 AVFALLSMENGDER

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

Vedtatt i konsernstyremøte 30.09.11. BIR konsern. Strategiplan 2012-2016 1/23

Vedtatt i konsernstyremøte 30.09.11. BIR konsern. Strategiplan 2012-2016 1/23 BIR konsern Strategiplan 2012-2016 1/23 SAMMENDRAG 4 AKSJEEIERAVTALEN 5 BAKGRUNN 5 FORMÅL 5 VIRKSOMHET 5 BIR KONSERN 6 ORGANISERING 6 BEDRIFT 6 EIERINTERESSER 7 STYRING OG LEDELSE I BIR 8 VISJON, FORRETNINGSIDÉ

Detaljer

ÅRSRAPPORT OMDØMMESCORE KUNDETILFREDSHET GJENVINNINGSGRAD

ÅRSRAPPORT OMDØMMESCORE KUNDETILFREDSHET GJENVINNINGSGRAD ÅRSRAPPORT 83,8 % 82,2 % 80,1 % OMDØMMESCORE KUNDETILFREDSHET GJENVINNINGSGRAD BIR ÅRSRAPPORT 2016 Utgiver: BIR AS Bergen 2017 Foto (sidetall i parentes): Thor Brødreskift (s 1, 7, 13) David Zadig (s 14,

Detaljer

Hvorfor er BIR Nett er stolt av å fortelle...prosjektutvikling, utbygging og driftserfaringer med Bergens nye «bossnett»?

Hvorfor er BIR Nett er stolt av å fortelle...prosjektutvikling, utbygging og driftserfaringer med Bergens nye «bossnett»? Hvorfor er BIR Nett er stolt av å fortelle om...prosjektutvikling, utbygging og driftserfaringer med Bergens nye «bossnett»? Frokostmøte hos KS Bedrift 12.01.2016 Inspirasjon i praksis «Bergen bør bli

Detaljer

Strategiplan for BIR Avfallsenergi AS

Strategiplan for BIR Avfallsenergi AS Strategiplan for BIR Avfallsenergi AS 2012-2016 Konsernstrategi BIR Avfallsenergi er en av døtrene i BIR konsernet. Selskapets formål er produksjon og salg av damp og varmt vann for levering til fjernvarme-

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2016 Fremlagt på møte i representantskapet 18.4.2016 Bakgrunn for eiermeldingen Eiermeldingen er utarbeidet

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

ÅRSRAPPORT Farlig effektivt system. Fra boss til gull. Innovative avfallsløsninger. Ny bosshverdag i sentrum

ÅRSRAPPORT Farlig effektivt system. Fra boss til gull. Innovative avfallsløsninger. Ny bosshverdag i sentrum ÅRSRAPPORT 2014 Fra boss til gull Ny omdømmerekord IT-løsning gir høy standard Farlig effektivt system Innovative avfallsløsninger Ny bosshverdag i sentrum Utgiver: BIR AS Design: Alf Gundersen Trykk:

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 2 RENOVASJONSLØSNINGENE I BIR...5 2.1 HENTESYSTEM, BRINGESYSTEM, KOMPOSTERING...5 2.2 GJENVINNINGSSTASJONER OG RETURPUNKT...8 2.3 RESTAVFALL FRA RUTE OG GJENVINNINGSSTASJONER...12

Detaljer

Vi forvandler avfall til ren energi!

Vi forvandler avfall til ren energi! Vi forvandler avfall til ren energi! Fra problem til ressurs Et av velferdssamfunnets store problemer er overfloden av avfall. Tidligere gikk det meste av klær, sportsutstyr og møbler i arv, mens vi i

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

Strategiimplementering i døtre BIR

Strategiimplementering i døtre BIR Strategiimplementering i døtre BIR 24.11.2011 Innhold Strategiimplementering... 2... 2 Eiere... 3 Stabil renovasjonspris... 3 Godt omdømme... 3 Miljøfremmende tjenester... 4 Avkastning... 4 Kunde og omverden...

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel. Total. avfallsmengde 100 %

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel. Total. avfallsmengde 100 % Prosjektnavn Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Årsrapport 2013 Skrevet av Camilla Tangenes Prosjektgruppe Innrapportert av Aristotle Mejia, Miriam Holmefjord, Anita

Detaljer

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo 17.08.2016 Håkon Jentoft Renovasjonsetaten Oslo : Hovedstad i Norge 650,000 innbyggere, befolkningen øker med 2% per år 300 000 husholdninger 65% bor i blokker. 53 %

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

OG AVFALLSGJENVINNING

OG AVFALLSGJENVINNING 2015 året som gikk Kjære kunde/ samarbeidspartner Det gleder oss at dette året kan oppsummeres som et år med mye nytt: nye markeder, produkter og avfallsløsninger. I årets nyhetsbrev kan du blant annet

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Torsdag 18. februar 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomi og nøkkeltall 3) Aktiviteter og tiltak 4)

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD

Eiermelding fra styret i RfD fra styret i RfD for driftsåret 2016 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2017 Årsrapport RfD 2016 side 37 for 2016 BAKGRUNN FOR EIERMELDINGEN en er utarbeidet med bakgrunn i selskapsavtalen og

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

ÅRSRAPPORT SAM RBEID BIR BETYR 84,2 83,4 81,2 80,0 77,2 76,3 72,9 81,4 % 84,2 % 79,6 %

ÅRSRAPPORT SAM RBEID BIR BETYR 84,2 83,4 81,2 80,0 77,2 76,3 72,9 81,4 % 84,2 % 79,6 % ÅRSRAPPORT 2015 SAM RBEID 84,2 % OMDØMMESCORE 81,4 % KUNDETILFREDSHET 80,0 81,2 83,4 84,2 2015 76,3 FORTSATT AVFALLSVEKST 2014 2009 72,9 77,2 2013 NY OMDØMMEREKORD 2012 BIR TAR SAMFUNNSANSVAR 2011 HOLDNINGSSKAPENDE

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

BOSSIT BOSSID. Vidar Hollevik fra BIR

BOSSIT BOSSID. Vidar Hollevik fra BIR BOSSIT BOSSID Vidar Hollevik fra BIR Innovasjon - kundeidentifikasjon 2 Dagens avfallsløsninger i BIR 12 BRINGE % avhenting gitt fyllingsrad Nivåmåler data - fyllingsgrad 80% Nivåmåler fyllingsgrad pr.

Detaljer

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum.

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum. 2008 Dette skjedde Oppstart plastinnsamling og ny gebyrmodell på Osterøy. Byggestart for ny gjenvinningsstasjon på Askøy. mar Nytt slaggsorteringsanlegg på Mjelstad tas i bruk. sep Plastinnsamling fra

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

Eiermøte 30.03.2016. Olav Volldal, styreleder. VISJON Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld

Eiermøte 30.03.2016. Olav Volldal, styreleder. VISJON Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Eiermøte 30.03.2016 Olav Volldal, styreleder VISJON Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2015 3. Utfordringer,

Detaljer

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013 Vekk med «bossspannene» innen 2020 Avfalls konferanse 2013 1 BIR AS - historie Det må bli slutt på den meget brukte praksis at nattpotten tømmes i kjøkkenvasken Stadsfysikus Joakim Lindholm i Bergen, 1892?

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer

Avfall ressurser på av-veie?

Avfall ressurser på av-veie? Avfall ressurser på av-veie? Sandnes og Stavanger renovasjon har blitt IKS, Næring AS, Egenregi AS tilbyr henting og behandling av restavfall, papp & papir, organisk avfall, glass, metall, farlig avfall,

Detaljer

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Lærerveiledning Kildesortering, stoffer i endring, 3.-4. trinn Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

Forenklet miljøregnskap 2015

Forenklet miljøregnskap 2015 Forenklet miljøregnskap 2015 Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi med god margin! Hele 96,7% av en bil ble tatt hånd om av Autoretur-systemet. Totalt

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Historien i kortversjon August 2008: Ordførere og rådmenn på studietur til Trollhättan.

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Dette dokumentet viser hvilke miljøindikatorer som skal rapporteres per fartøy igjennom året og hva som skal presenteres på konsernnivå i en overordnet

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Informasjon Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Alt du sorterer blir til noko nytt. Snart får du to nye avfallsdunkar ein til matavfall og ein til glas- og metallemballasje. Les om det nye tilbodet.

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Direktør går mer inn på de ulike anleggene etterpå samt samspillet med Teknisk Drift i kommunen.

Direktør går mer inn på de ulike anleggene etterpå samt samspillet med Teknisk Drift i kommunen. Organisering FREVAR organisert som kommunalt foretak (KF) etter KL 62 siden 01.01.2002. En organisasjonsform som ble valgt for å gi foretaket større frihet samtidig som den politiske kontrollen er ivaretatt.

Detaljer

OG AVFALLSGJENVINNING

OG AVFALLSGJENVINNING 2014 året som gikk Kjære kunde/ samarbeidspartner 2014 har vært et utrolig morsomt og spennende år for oss i BIR Bedrift, Bossug, TH Paulsen og Retura Vest! Vi vil gjerne dele noen av hendelsene med deg

Detaljer

Miljøvennlig avfallstransport

Miljøvennlig avfallstransport Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøvennlig avfallstransport Tone Emblem 15.11.2012 VERDIER I OSLO KOMMUNE RENOVASJONSETATEN Visjon: Fremtidsrettet verdiskapende avfallshåndtering Formål: Renovasjonsetaten

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Bossanova KUNDEBLAD NR. 2-2006

Bossanova KUNDEBLAD NR. 2-2006 Bossanova KUNDEBLAD NR. 2-2006 Velkommen til Espehaugen! I 125 år har vi jobbet for å gi kundene våre god service og miljøriktige tjenester. Vi i BIR er glade for å kunne ønske velkommen til Norges største

Detaljer