Sammen for en god sak!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen for en god sak!"

Transkript

1 Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012 det syns jeg er bra gjort av BIR! Vi kjeldesorterer alt. Vi sparar miljøet og det meiner vi er svært bra.

2 2012 Årsrapport utgiver: design: Haltenbanken trykk: Scanner Grafisk foto (sidetall i parentes): Øystein Fyxe (1, 18, 20, 22, 24, 32) Cecilie Bannow (9) Atle Kårstad (10) Christin Eide (13, 19, 21, 23, 25, 33, 34, 50) Studio 5 (50, Ena Helland) øvrige foto: BIR BIRS Årsrapport 2012 er trykket på Cyclus 300 g. omslag og 115 g. innmat. Cyclus Print er 100% resirkulert og sertifisert av Blaue Angel RAL UZ-14 og NAPM National Association of Paper Merchants. I tillegg er kvaliteten Svane- og EU-blomst merket. Fabrikken er miljøsertifisert i henhold til EMAS og ISO Bergen 2013

3 Innhold 01 Kapittel Underkapittel om bir 6 Dette er BIR 8 Oversikt Den gode følelsen, Steinar Nævdal 12 Visjon og organisasjonsform 14 Holdningsskapende arbeid 16 Avfallets verdikjede 02 Lovpålagte renovasjonstjenester 18 BIR Privat AS 20 BIR Transport AS 22 BossNett AS 24 BIR Avfallsenergi AS 26 Ny gjenvinningsrekord 30 Utnyttelse av husholdningsavfallet Tjenester i fri konkurranse 32 BIR Bedrift AS 34 BKK Varme AS Miljørapport Årsberetning 36 Helse, miljø og sikkerhet 40 Energianlegget 44 Årsberetning resultatregnskap, konsern Årsresultat Kontantstrøm 45 Investeringer, kontantstrøm og likviditet risiko 46 Organisasjon og arbeidsmiljø 47 Ytre miljø Klima og miljø Utvikling 48 Omdømme 49 Merkevarebygging rammebetingelser Fremtidsutsikter Takk til ansatte 50 Styret 01 om bir 06 regnskap 52 Nøkkeltall for selskapene i BIR resultatregnskap Eiendeler per Egenkapital og gjeld per Kontantstrømoppstilling Note 0 Regnskapsprinsipper 58 Note 1 Organisering av lovpålagt virksomhet 59 Note 2 Driftsinntekter 60 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mv. 61 Note 4 Andre driftskostnader 62 Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 63 Note 6 Finansielle anleggsmidler 64 Note 7 Aksjer og aksjonærinformasjon note 8 Egenkapital 65 Note 9 Pensjoner 66 Note 10 Obligasjonslån, gjeld til kredittinstitusjoner og øvrig langsiktig gjeld 67 Note 11 Bankinnskudd note 12 Konsernmellomværende 68 Note 13 Skatt 69 Note 14 Finansposter 70 Note 15 Pantstillelser og garantier note 16 Forskuddsbetaling 71 Revisors beretning 73 Forvaltningsrevisjon i BIR 74 Avfallsstatistikk 4 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 5

4 kapittel 01 om bir Dette er BIR Nøkkeltall for selskapene i BIR Tall i hele tusen kroner om bir kapittel 01 BIR er et av Norges største renovasjonsselskap. Vi er ansvarlig for avfallshåndteringen til de innbyggerne i BIRs ni eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet. Konsernet BIR ble etablert 1. juli Historien strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. er eid av kommunene Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Navnet BIR er en forkortelse for Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap. Konsernet har en tydelig todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. Brutto omsetning Årsresultat Årsverk gjennom året (egne ansatte) Selskap ,0 29,0 24,0 BIR Privat AS ,3 84,0 84,7 BIR Transport AS ,0 113,3 89,0 BossNett AS ,3 2,0 2,0 BIR Avfallsenergi AS ,3 43,7 47,0 BIR Bedrift AS ,0 31,0 30,0 TH Paulsen AS ,5 11,0 14,0 Retura Vest AS ,0 17,0 7,0 Fleslandsveien 67 AS ,0 0,0 0,0 Lønninghaugen 6 AS ,0 0,0 0,0 Bossug AS ,0 2,0 2,0 Organisasjonskart BIRs eierkommuner (og innbyggere) BIR Privat AS BIR Transport AS BossNett AS BIR Avfallsenergi AS BIR Bedrift AS Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse Askøy (26 026) Bergen ( ) Fusa (3 823) Kvam (8 521) Os (17 570) Osterøy (7 522) Samnanger (2 400) Sund (6 327) Vaksdal (4 128) 6 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 7

5 kapittel 01 om bir Oversikt om bir kapittel 01 BIR starter ny tradisjon med å dele ut Norges Vel medalje til medarbeidere for lang og tro tjeneste. Medaljen deles ut til dem som har vært i bedriften 30 år eller mer. I 2012 var det 41 medarbeidere som mottok medaljen. JANUAR BKK Varme åpner to nye pumper under bakken ved Fjøsangerveien. Dette for å få mer varme til kundene og legge til rette for økt produksjon av fornybar energi i Rådalen. FEBRUAR Bergen kommune velger BIR Bedrift som sin leverandør av avfallstjenester for det kommunale næringsavfallet. MARS BIR starter samarbeid med Ungt entreprenørskap om Smartcamper for mellomtrinnet på seks ulike barneskoler. BIR underviser elevene og gir dem problemstillinger som skal løses. Tema: Smartere energi. 2 JUNi På bedriftsforsamlingen velges Kenneth Stien til ny styreleder i. JULI Ny rekord for etterspørsel av større papirbeholder. Kundene bytter fra 140 liter til 240 liter - uten ekstra kostnader. AUGUST Mange borettslag benytter seg av tilbudet med å låne gratis container for å samle inn farlig avfall. SEPTEMBER Bystyret i Bergen vedtar BossNett sitt planforslag om å bygge terminal på Dokken i Bergen. BIR er på plass i sosiale medier med egen facebookside. Følg oss på facebook.com/birrenovasjon. BIR Bedrift kjøper selskapet Bossug AS av. BIR lanserer mobilsiden mobil.bir.no hvor kundene enkelt kan finne informasjon om sin neste tømmedag, nærmeste returpunkt, gjenvinningsstasjon etc. APRIL BIR deltar på nasjonal sorteringskampanje i regi av Avfall Norge. Frontfigur for kampanjen er Alex Rosen. BIR markerer kampanjen med å dele ut informasjon og skillingsboller til alle kundene på våre gjenvinningsstasjoner lørdag 14. april. Den årlige vårdugnaden "Hold Norge rent" starter. 300 lag deltar. 4 BIR Privat har nabomøte på Osterøy i forbindelse med bygging av ny gjenvinningsstasjon. BIR deltar på Folkemat-arrangement på Torgalmenningen og viser at hver og en av oss i snitt kaster 51 kg mat hvert år. BIR Bedrift stiller på arrangementet med festivalbeholdere som er tilrettelagt for kildesortering. MAI BIRs første nedgravde returpunkt for glass- og metallemballasje åpner på Klosteret. 650 russ inntar gjenvinningsstasjonen på Espehaugen under rebusløpet. De løser kildesorteringsoppgaver og deltar i bosspannløp. Ny runde med mobil innsamling av farlig avfall i Bergen sentrum kunder får tilbudet. Norsk Maskinistforbund tar sine medlemmer på BIR Avfallsenergi ut i streik. Dette rammer innsamling av husholdningsavfall i alle BIRs eierkommuner i 13 dager. 3 4 OKTOBER BIR og Bergen kommune arrangerer kick off for miljøprisen 2013 på vitensenteret VilVite. Tre hundre elever fra ungdomsskoletrinnet deltar. De har alle redesign som valgfag dette skoleåret. Byråd Filip Rygg er med på morgenøkt med bossbilen i Bergen sentrum. Han tester ut hvordan det er å jobbe som renovatør i trange sentrumssmau. BIR deltar på Karrieredagen i Grieghallen. Mange studenter er innom vår stand og er nysgjerrige på jobb i BIR. BIR deltar på fremkommelighetsdagen sammen med Bergen Brannvesen, samferdselsetaten og parkeringsvaktene i Bergen. 1 GJENVINNINGSSTASJONER: I forbindelse med en nasjonal holdningskampanje var BIRs personalsjef Gro Berge på gjenvinningsstasjonen på Askøy og delte ut sorteringsguide og skillingsboller til våre kunder. Samme stuntet skjedde på fem andre gjenvinningsstasjoner en fin vårdag i april. NOVEMBER BIR deltar med stand på næringslivsdagene på Sund. Skoleungdommer og politikere står på gjestelisten. 2 FOLKEMAT: BIR stilte med stand på arrangementet Folkemat på Torgalmenningen. Tina Skudal hadde samlet inn 51 kg avfall som egentlig var gått i bosset. Dette for å illustrere hvor mye hver og en av oss kaster i året. 3 Opplæring: Byråd Filip Rygg jobbet som renovatør en formiddag. Han lærte mye om avfall av renovatørene Thomas Klementsen og Ketil Dalen. DESEMBER BIRs nye kjerneverdier; Superpålitelig, Miljøpådriver, Imøtekommende og Lagspiller = SMIL blir vedtatt av konsernstyret skal brukes for å implementere kjerneverdiene hos de ansatte i konsernet. 4 Den vårlige dugnaden Hold Norge rent fikk sin kick off i Toppe borettslag. Her var det godt oppmøte med kaffe og kaker etterpå. 8 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 9

6 kapittel 01 om bir Den gode følelsen om bir kapittel 01 Avfall er ikke lenger avfall. I dag er det kun en liten andel av det vi kaster som kan regnes som avfall, eller boss som vi sier. I BIR tenker vi slik: Det bosset som ikke har blitt til nye materialer eller energi er ressurser som vi ennå ikke har klart å utnytte. Kan vi bli enda bedre? I 2012 hadde BIR en gjenvinningsgrad på hele 86,3 prosent. Av alt det vi tok imot fra husstander og næringsliv i våre eierkommuner i året som gikk, ble en større andel enn noensinne omdannet til nye materialer eller miljøvennlig energiproduksjon. Energianlegget vårt bidro med avfallsenergi som ble omgjort til fjernvarme av BKK Varme. Fjernvarmen som ble produsert tilsvarte behovet til husstander. Det gjør at talløse oljeovner i Bergensdalen kan byttes ut, et viktig bidrag for bedre byluft og reduserte klimautslipp. Samtidig blir stadig mer av materialene vi mottar sortert og solgt, til virksomheter som gir nytt liv til stål, papir og trevirke. BIR har nå en total omsetning på rundt 100 millioner kroner, en ny inntektskilde for det interkommunale fellesskapet, takket være smart utnyttelse av det som tidligere kun var en kilde til miljøskade og store samfunnskostnader. Bergensregionen har alltid vært forutseende når det gjelder renovasjon. I 1880, da Sunnhetsloven etablerte nye hygienekrav, ble Bergen den første byen i Nord-Europa som innførte en kommunal renovasjonsløsning. I 1981 kom forurensningsloven. Store avfallsdeponier var blitt et miljøproblem, med avrenning og opphopning av miljøfarlige materialer. BIR begynte derfor å håndtere farlig avfall, men fortsatt ble mesteparten deponert i store hauger. Ved årtusenskiftet snudde tankegangen. De første papirbeholderne i 1998 var uttrykk for et tidsskille. Gjenbruksverdiene og samfunnsgevinstene kom i fokus. Vi bygget systematisk opp systemer for å hente ut disse verdiene. Vi i BIR får en god følelse av å se på utviklingen siden den gang. På knappe 15 år har vi gått fra nesten ingen gjenvinning til en utnyttelsesgrad som nærmer seg 90 prosent. Avfallsinnsamlingen er ikke lenger kjernevirksomheten, men første etappe på avfallets reise mot nytt liv. Takket være flinkere kunder og stadig mer effektiv teknologi kan vi i dag sortere ressursene mer presist enn noensinne. Restavfallet brennes i et moderne energianlegg, og produserer store mengder varme og elektrisitet. Slagget, det som er igjen etter forbrenningen, blir sortert en gang til. Når vi får installert teknologi som skiller ut ikke-magnetisk materiale fra slagg i nær fremtid, vil det knapt finnes en metallflis i BIRs system som ikke blir gjenvunnet. Resultatet av arbeidet vårt er at viktige materialer settes i ny sirkulasjon, i en verden der ressursknapphet er et voksende problem. Vi er fortsatt i kontinuerlig utvikling. Når BKK Varme sitt planlagte flisfyringsanlegg i Loddefjord står ferdig, kan beboere varme husene sine på paller og rivningsrester fra sorteringsanlegget til BIR. Matavfall fra storhusholdninger og butikker vil fremover transporteres til kommunens biogassanlegg for kloakkslam. Der vil det omdannes til drivstoff for byens busser. Avfallet fra BIRs eierkommuner er blitt det som varmer opp kontoret ditt, får deg på jobb om morgenen og skaffer materialer til kontorstolen du sitter på. BIR gjør sin del av jobben, og har ambisjoner om å skape enda større verdier i årene som kommer. For at vi skal lykkes som en drivkraft i arbeidet for smartere og grønnere byregioner og kommuner, må våre kunder ha tillit til det vi driver med. Derfor tilstreber vi både sporbarhet i våre prosesser og åpenhet rundt hele vår virksomhet. Ved å satse målrettet på effektivitetstiltak, reduserer vi prisen på våre tjenester. Samtidig prøver vi å oppdra og rettlede våre kunder. Det er de mange små valgene som gjør den store forskjellen. Målet vårt er at alle kundene i våre ni eierkommuner skal få kjenne på den gode følelsen. Følelsen av at det nytter. Steinar Nævdal Administrerende direktør 10 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 11

7 kapittel 01 om bir visjon og organisasjonsform Konsernledelsen ledere av fellestjenester om bir kapittel 01 BIRs visjon er å være vestlendingenes egen miljøbedrift. Vi skal være et moderne og tillitvekkende selskap. Dette danner grunnlaget for konsernets videre utvikling. Visjonen skal gi innbyggerne i de ni BIR-kommunene et tettere bånd til BIR. Vi ønsker å vise at vår funksjon både er viktig og nyttig for samfunnet. Visjonen indikerer at det er rom for utvidelse av BIR og at vi ønsker eventuelle nye eierkommuner velkommen. BIR vektlegger miljøet, men er også en bedrift som har forretningsmessige interesser. BIR skal være en førende aktør og rollemodell for andre avfallsselskap. Konsernet BIR har en todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall. Det er BIR Privat AS som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Transport AS, BossNett AS og BIR Avfallsenergi AS er også underlagt denne lovpålagte delen av BIR. BIR Bedrift tilbyr sine tjenester i markedet i konkurranse med andre tilbydere. Steinar Nævdal Administrerende direktør Ingrid Hitland Daglig leder BIR Avfallsenergi AS Atle Hitland Innkjøpssjef Gro Berge Personalsjef Steinar Nævdal Administrerende direktør Ove Knudsen Økonomisjef Tommy Hufthammer IT-sjef Stein Bratland Daglig leder BIR Transport AS Laila Mjanger Daglig leder BossNett AS Lars Hille Eiendomssjef Mette Nygård Havre Kommunikasjonssjef Gro Berge Personalsjef Mette Nygård Havre Kommunikasjonssjef Toralf Igesund Forvaltnings- og utviklingssjef Lars Hille Eiendomssjef Oddrun S. Konglevoll HMS-sjef Atle Hitland Innkjøpssjef Eivind Fykse Daglig leder BIR Bedrift AS Ove-Henning Bjørsvik Daglig leder BIR Privat AS Oddrun S. Konglevoll HMS-sjef Ove Knudsen Økonomisjef BIR Privat AS BIR Transport AS BossNett AS BIR Avfallsenergi AS BIR Bedrift AS Ove-Henning Bjørsvik Daglig leder Stein Bratland Daglig leder Laila Mjanger Daglig leder Ingrid Hitland Daglig leder Eivind Fykse Daglig leder Fellestjenester konsern Retura Vest AS TH Paulsen AS Bossug AS Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse Victor Salomonsen Daglig leder Eivind Fykse Daglig leder Frode Kalsaas Daglig leder Frode Kalsaas Daglig leder Bossug AS Tommy Hufthammer IT-sjef Toralf Igesund Forvaltnings- og utviklingssjef 12 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 13

8 kapittel 01 om bir Holdningsskapende arbeid 2012 BIR ser på samfunnsoppgaven med å lære opp våre kunder om kildesortering, gjenvinning og miljønytte av god avfallshåndtering som svært viktig ble derfor et år der holdningsskapende arbeid nok en gang ble satt høyt på agendaen. Året startet med at styret i bestemte at BIR skal tilby gratis skoleskyss til elevene på 4. trinn i alle våre ni eierkommuner. Målet var å få flere elever på besøk på vårt energianlegg i Rådalen eller til en av våre gjenvinningsstasjoner. Tilbudet ble svært godt tatt imot og 2012 ble derfor året hvor mer enn 2000 skoleelever fra våre eierkommuner kom på besøk og fikk opplæring i hva vi driver med. SmartCamper I 2012 inngikk vi avtale med Ungt entreprenørskap om å være med på deres SmartCamper. Dette var seks hele dager på seks ulike skoler i BIR-kommunene. BIR hadde først en gjennomgang av hva vi jobber med. Deretter fikk elevene en problemstilling relatert til BIR som de skulle løse. SmartCampene skapte mye engasjement og elevene fikk ny kunnskap om BIR. Ikke minst så elevene at BIR er et konsern med mange spennende arbeidsoppgaver. Kanskje en arbeidsplass for elevene i fremtiden? Spis opp maten! BIR inviteres stadig med på ulike stands og arrangementer. I år ble vi blant annet med på Grønn Hverdag sitt arrangement "Folkemat" på Torgalmenningen. Her ville vi vise hvor mye mat hver og en av oss kaster hvert eneste år. Vi laget til et "matkastebord" med 51 kg mat som vi hadde plukket fra diverse boss. 51 kg mat er nemlig det hver og en av oss kaster i året. Vi fikk mye oppmerksomhet på standen. Alle var overrasket over hvor mye mat vi kaster. BIRs motto er: Spis opp maten din! Kick off for miljøprisen på VilVite BIR har avtale med vitensenteret VilVite. De har blant annet egne undervisningsopplegg for skoleklasser om kildesortering. Dette er BIR med på å tilrettelegge. Det ble derfor naturlig å dra med VilVite når vi skulle planlegge utdeling av BIR og Bergen kommunes miljøpris Høsten 2012 hadde vi en kick off for miljøprisen hvor vi inviterte ungdomsskoleelever som har redesign som valgfag. Mer enn 300 elever deltok. Her presenterte fjorårets miljøprisdeltakere seg og var med på å inspirere elevene til å drive med redesign. Miljøprisen 2013 er rettet mot ungdommer i aldersgruppen år. Vi er derfor spent på hvor mange av elevene som deltok på kick off på VilVite som vil delta i selve konkurransen. Russens rebusløp For sjette året på rad var BIR med på å arrangere bergensrussens rebusløp i Vi hadde en egen post på gjenvinningsstasjonen på Espehaugen hvor rundt 650 russ var innom og løste kildesorteringsoppgaver og var med på bosspannløp. Dette er en viktig aktivitet for BIR. Vi tar imot ungdommer som snart skal flytte for seg selv. Et besøk på vår gjenvinningsstasjon er forhåpentligvis en positiv og motiverende opplevelse til å ta riktig hånd om sitt eget avfall. Hold Norge rent Hver vår arrangerer BIR ryddeaksjonen Hold Norge rent. Vi deler ut gratis sekker og hansker og henter overflateboss fra de ulike aksjonene gratis. De siste årene har rundt 300 lag og foreninger vært med og tatt et tak for sitt nærområde. BIR håper at de som er med på aksjonen ser hvor mye boss som flyter, og dermed tenker seg om og ikke kaster avfall i bolig- og friluftsområder. Mobilside og sosiale medier I løpet av 2012 har vi både lansert en egen mobilside og vi har jobbet aktivt med å være tilstede i sosiale medier. BIR har egen profil på facebook, instagram, You Tube og LinkedIN. Det er profilen på facebook vi jobber mest med å bygge. Vi har sett fra undersøkelser at aldersgruppen vi sliter med å nå er dem mellom år. Ved å være tilstede i sosiale medier opplever vi at vi når mer direkte ut til denne aldersgruppen. Vår facebookside hadde ved årsskiftet 750 tilhengere. Vi opplever mer og mer aktivitet på siden og kunder både kommenterer saker og bilder vi legger ut, og de stiller oss spørsmål direkte på veggen. Prosent Omdømme og tilfredshetindeks, snitt Økningen i tilfredshet og omdømme kommer av en generell økning på samtlige indikatorer. 72,2 80,2 76,0 71,5 73,0 68,7 69,5 66,9 TILFREDSHET 76,3 76,2 77,2 76,3 80,0 74,0 71,3 72,9 OMDØMME Nye kjerneverdier Det er like viktig å jobbe med holdningsskapende arbeid internt i konsernet, som å arbeide med dette eksternt. Hvordan skal vi jobbe og opptre for å gjøre en best mulig jobb for kundene og hverandre? Høsten 2012 ble en prosjektgruppe satt sammen med representanter fra alle datterselskapene i BIR. Det ble gjennomført workshops i alle BIR-selskapene, spørreundersøkelse internt og fokusgrupper eksternt med både husholdningskunder og næringskunder. Alt dette førte til slutt frem til BIRs nye kjerneverdier; Superpålitelig, Miljøpådriver, Imøtekommende og Lagspiller. Hver forbokstav på de fire kjerneverdiene fører til ordet SMIL. Dermed blir kjerneverdiene enkle for de ansatte å huske på. I tillegg til kjerneverdier laget vi et nytt slagord: Sammen for en god sak. Slagordet henspeiler både til hvordan vi skal jobbe internt, men også at vi må jobbe sammen med kundene for å få til det vi ønsker blir året hvor det skal jobbes med å implementere kjerneverdiene i hele BIR-kosernet. Kundetilfredshet og omdømme BIR-konsernet gjør årlige målinger på omdømme og kundetilfredshet. Vi har satt oss som mål å score over 75 prosent på begge deler. I 2012 satte vi ny rekord med 80,2 på kundetilfredshet og 80 på omdømmescoren. Det er vi stolte over! Undersøkelsen er gjennomført på samme måte siden Det er bare blitt gjort mindre endringer i spørsmålene som stilles til de 600 respondentene. For 2012 hadde vi en positiv økning på stort sett alle spørsmål. om bir kapittel 01 Kunde- og omdømmeundersøkelsen gir oss en viktig pekepinn på hvordan vi bør legge opp vårt arbeid for å få tilfredse kunder. Det er helt tydelig at tiltak som gjør det enklere for kundene å kildesortere og kvitte seg med avfall, slår positivt ut på kundetilfredsheten. BIR har som visjon at vi skal være vestlendingenes egen miljøbedrift. At kundene svarer at de ser på BIR som en viktig aktør for miljøet og at vi jobber miljøriktig, er motiverende for vårt videre arbeid. 1 OMVISNING: Skoleelever på omvisning på energianlegget lærer hvilke type avfall som kan materialgjenvinnes og hvilke type avfall som kan energigjenvinnes. Her ser elever inn i den store ovnen på energianlegget. 2 SAMARBEID: BIR inngikk i 2012 et samarbeid med Ungt entreprenørskap. Her er BIRs ansatte Øyvind Underdahl Holm og Beathe Pletten i full sving på en SmartCamp på Slettebakken skole. 3 KICK OFF: 300 skoleelever var samlet på VilVite til kick off for Redesign i oktober. 14 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 15

9 kapittel 01 om bir avfallets verdikjede Kapittel Underkapittel Figuren under viser BIR og avfallets verdikjede. Selskapene i BIR dekker ett eller flere av de ulike virksomhetsområdene i kjeden. Avfallshåndteringen starter ved kunden i det øyeblikket avfallet kildesorteres, samles og transporteres til neste ledd. Det er hard konkurranse og små marginer innen oppsamling og transport, men dette virksomhetsområdet har stor betydning for BIRs gjennomslagskraft senere i verdikjeden. Gjennom sorteringsvirksomheten tar vi vare på den verdifulle delen av avfallet. LOVPÅLAGTE RENOVASJONSTJENESTER BIR Privat AS BossNett AS BIR Transport AS BIRs papirsorteringsanlegg er blant Europas mest moderne. Sammen med ordinær avfallshåndtering, innsamling av farlig avfall og restavfallsbehandling i energianlegget, gir BIR et helhetlig tilbud for maksimal ressursutnyttelse og høyest mulig gjenvinning. Gjennom å være tilstede i hele verdikjeden for avfall, får både husholdningskunder og bedrifter gevinst av effektiv intern ressursutnyttelse og et bredt tjenestetilbud. BIR Avfallsenergi AS Kunde Oppsamling Innsamling Sortering Materialer Behandling Energi Deponi 02 Lovpålagte renovasjonstjenester BIR Bedrift AS Bossug AS Retura Vest AS TJENESTER I FRI KONKURRANSE TH Paulsen AS BKK Varme AS 16 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 17

10 Kapittel Underkapittel Lovpålagte renovasjonstjenester kapittel 02 Ove-Henning Bjørsvik daglig leder BIR Privat as Elin simonsen og arnstein mørner Olsvikstallen borettslag det syns jeg er bra gjort av BIR! I Olsvikstallen borettslag har de fått nye avfallscontainere med porter som lukkes og åpnes med praktiske nøkkelkort. Vi møter beboer Elin Simonsen i vårsola. Da vi hadde andre containere var det mer lukt her, og det var også et forferdelig bråk når bossbilen kom. Nesten som en mitraljøse, sier Elin med et glimt i øyet. Med de nye løsningene er det mindre lukt fra avfallet, og mindre støy fra bossbilen. Nå aner jeg ikke når de kommer og henter boss. Noen ganger har bossbilen vært her uten at jeg har fått det med meg. Jeg synes det er veldig kjekt, forteller Simonsen. Vaktmester Arnstein Mørner er enig; Som vaktmester er jeg veldig fornøyd med BIR sitt tiltak om å komme med disse avfallsløsningene. Det er lettere å holde det rent og fint rundt her nå, og innbyggerne i borettslaget er godt fornøyd med det nye opplegget. Elin kvitrer om kapp med fuglene. Jeg er flinkere til å sortere alle typer boss nå som vi har disse containerne. Dette er bra gjort av BIR! På BIR.no finner du en digital versjon av årsrapporten. Her kan du se hele intervjuet og andre filmer om BIRs virksomhet. Hva vil du trekke frem som høydepunkter fra 2012? BIR Privat leverer igjen et resultat det står respekt av. Dette gir oss handlingsrom for å utvikle selskapet videre til å bli et ledende avfallsselskap i Norge. Dette skal vi gjøre slik at vi støtter opp under konsernet sin visjon om å være vestlendingenes egen miljøbedrift. Et godt resultat gjorde at vi kunne vedta å sette ned prisen på tjenestene vi tilbyr med 3,7 prosent. Det er første gang i historien at det skjer. I 2012 kom vi i gang med prosjektering av nye gjenvinningsstasjoner for Osterøy, Sund og Fusa, og vi ligger i rute til å få ferdigstilt alle tre stasjonen innenfor fremdriftsplanen. Lokalisering av ny gjenvinningsstasjon i Bergen er fremdeles uavklart. Dette haster å få på plass. Hvilken miljønytte ser du av arbeidet BIR Privat gjør? Veksten i den totale avfallsmengden fortsetter i 2012 med 1,7 prosent, men er ikke like kraftig som i Det er likevel en bekreftelse på at den nedadgående trenden i mengde avfall fra tidligere år har snudd. Til tross for avfallsvekst, opprettholder og forbedrer kundene innsatsen med å sortere ut gjenvinnbart avfall. Andelen avfall sortert av kunde til materialgjenvinning økte fra 43,3 prosent i 2011 til 44,1 prosent i Gjenvinningsstasjonene bidrar solid med økt andel utsortert avfall fra 66,7 prosent i 2011 til 69,4 prosent i Dette er positivt for miljøet. Vi klarer å bruke ressursene på nytt igjen. Hvordan ser du på fremtidsutsiktene for BIR Privat? Når bossnettet åpner i 2014 må vi ha på plass løsninger for innsamling av det avfallet som ikke skal kastes i nettet. I 2013 vil vi derfor prøve ut alternative løsninger for innsamling av grovavfall i sentrum. Dette vil også kunne få innvirkning på hvor en ny gjenvinningsstasjon for Bergen bør ligge. Forprosjektene vi har hatt gående i 2012 vil gi oss svar på hvilke nye moderne løsninger vi bør velge å arbeide med å rulle ut i nye og gamle utbyggingsområder. Formål Utøve eierkommunenes lovpålagte ansvar for innsamling av husholdningsavfall. BIR-kommunene er Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Avfallsmengder og kapasitet Gjenvinningsstasjonene Totalt mottatt avfallsmengde 2012: tonn (husholdning og næring) (2011: tonn) Stasjon for farlig avfall Totalt mottatt avfallsmengde 2012: 1 842,28 tonn (husholdning, næring, andre selskap) (2011: tonn) Fra husholdninger 2012: tonn (2011: tonn) - (farlig avfall, inkl. batteri, PCB, eternitt) Dette utgjør 3,8 kg per innbygger i BIR. Fra næringsliv 2012: 542,28 tonn (inklusive også noe fra andre renovasjonsselskap) (2011: 599 tonn) Omsetning og resultat Brutto omsetning: 374,9 mill. kroner (2011: 366,1 mill. kroner) Årsresultat: 17,1 mill. kroner (2011: 36,0 mill. kroner) Årsresultatet utgjør 4,6 prosent av omsetningen i selskapet. Selskapet er underlagt selvkostregler og skal derfor i en 3-5 års periode gå i balanse. For inneværende 5-års periode har selskapet et netto overskudd på 51,1 mill. kroner. Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 8,6 (2011: 11,6 prosent) 2,4 prosent var kortvarig og 6,2 prosent langvarig. Stiftelsesår: 2002 Eierstruktur: Heleid datterselskap av Årsverk gjennom året (egne ansatte): 83,3 Styret Sigurd Galtung Døsvig styreleder Hans Edvard Seim Eirik Haga Gro Dyrhaug Kathrine Vollevik Knudsen May Lisbeth Wergeland Elin Hagenes Svein Austrud 18 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 19

11 Kapittel Underkapittel Lovpålagte renovasjonstjenester kapittel 02 Stein Bratland daglig leder BIR transport as Camilla og aurora Bommen Håkonsvern borettsslag Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Camilla Bommen og familien bur i Håkonsvern burettslag. Ho fortel at hennar familie set stor pris på at bossbilen kjem og hentar bosset deira. Me er fem i familien, så det vert ein del boss, seier Bommen med dottera Aurora på armen. I ein travel kvardag kan det verte vanskeleg å hugse på at bosset må setjast ut for henting. Ho fortel at det hender ho er seint ute med spanna, men at ho alltid treff på imøtekomande renovatørar om ho kjem springande i siste stund. Nokon gonger kjem me plutseleg på at det er dagen for bosstømming. Då er det berre å ta bosspannet og springe. Som regel går det bra, men om me må venta til veka etter vert det tydeleg kor mykje boss me produserar. Då ser me kor viktig jobb BIR gjer! seier Bommen. Vesle Aurora på armen nikkar, og ser ut til å vere einig. På BIR.no finner du en digital versjon av årsrapporten. Her kan du se hele intervjuet og andre filmer om BIRs virksomhet. Hva vil du trekke frem som høydepunkter fra 2012? I juni 2012 startet arbeidet med å tilpasse driften ved bortfall av næringsavfall fra 1. januar Tiltaksplan for arbeidet ble utformet, mens grupper utarbeidet nye ruter for innsamling av restavfall og papir/papp for husholdningskunder. Høsten 2012 var en arbeidsintensiv periode med innsamlingsruter og tilpasninger av organisasjon. Selskapets ansatte viste en enorm vilje til å dra sammen og få jobben gjort etter streiken i juni Ansatte viste en positiv holdningsendring til både kollegaer og det arbeidet som daglig skal utføres. På bilverkstedet har det skjedd store forandringer; ombygging av delelageret, nytt oppholdsrom for verkstedskunder og et nytt spise- og møterom. Sykefraværet er redusert med 4,2 prosentpoeng siden Det er gledelig. Hvilken miljønytte ser du av arbeidet BIR Transport gjør? Selskapets formål er å samle inn avfall fra husholdningene i Bergen. Daglig har vi renovasjonsbiler i faste ruter for å samle inn restavfall, papir, papp, plast, glass og metall. I tillegg har vi to biler i drift som samler inn restavfall og papir fra vakuumstyrte oppsamlingsløsninger. Arbeidet som renovatørene utfører er i et miljøperspektiv av stor verdi for lokalsamfunnet. Selskapet skal som en miljøbedrift sitte i førersete når det gjelder anskaffelse av nyttekjøretøy og utstyr. Vi velger chassis med motorer som ivaretar den til enhver tid beste miljøklasse. Alternativ drivstoff til tradisjonelle drivstoff som bensin og diesel, vil i årene som kommer være aktuelle vurderinger ved anskaffelser av nye nyttekjøretøy for å samle inn avfall. Biogass vil være et aktuelt drivstoff i fremtiden avhengig av tilgangen til fyllestasjoner, nyttelast, service og vedlikehold av gassdrevne biler samt driftssikkerhet. Hvordan ser du på fremtidsutsiktene for BIR Transport? Selskapet er avhengig av bemanning med høy kompetanse innen transport og logistikk. Vi tilbyr derfor våre ansatte etterutdanning. Selskapet står overfor et generasjonsskifte blant ansatte. Høy gjennomsnittsalder og mange års ansettelse i selskapet medfører at mange eldre arbeidstakere vil nå pensjonsalderen de neste årene. Selskapets utfordring er å rekruttere yngre arbeidstakere både til driften og til arbeidsledelsen. Formål Samle inn og transportere restavfall, papir/papp, glass- og metallemballasje fra BIR Privat AS sine husholdningskunder i Bergen. Selskapet har også eget bilverksted. Antall biler 22 komprimerende restavfallsbiler i daglig drift, tre komprimerende plastbiler og åtte komprimerende papir-/pappbiler. I tillegg er det to biler som samler inn glass og metall, samt to bossugbiler. Omsetning og resultat BIR Transport AS drives til selvkost. Selskapets resultat skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør 6,9 mill. kroner. Brutto omsetning: 89,0 mill. kroner (2011: 84,6 mill. kroner) Årsresultat: 0 kroner (2011: 1,3 mill. kroner) Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 15,1 prosent (2011: 16,2 prosent) 3,5 prosent var kortvarig og 11,6 prosent var langvarig. Det var syv arbeidsulykker som medførte fravær. (2011: 6). Antall materielle skader påført tredjeperson: 58 (2011: 54) Stiftelsesår: 2002 Eierstruktur: Heleid datterselskap av Årsverk gjennom året (egne ansatte): 108 Styret Ove Knudsen styreleder Bjørg Hatlem Oddrun Sofie Konglevoll Svein Asbjørn Mathisen Thomas Klementsen 20 Årsrapport 2012 BIR Årsrapport 2012 BIR 21

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 ÅRSRAPPORT 21 INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 DRIFTSRAPPORT 21 Markedstiltak og merkevarebygging 1 Kvalitet og HMS 12 Vann 14 Avløp 15 Renovasjon 18 STYRETS BERETNING

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 SMENGDER 214 9 REGNSKAP 12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 2 Tjenestetilbudet... 3 Miljøsertifiseringer...

Detaljer

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel NorgesGruppen ÅRSMAGASIN 2010/2011 En butikk for alle Norgesgruppens rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel Sjefsskifte på toppen God kaffe i generasjoner

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 årsmagasin Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 TURBOÅR FOR KIWI / side 6-7 BEST LOKALT MED KJØPMANSHUSET / side 10-11 ASKO MED MILJØ HELE VEIEN / side 23-26 leder norgesgruppen

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS 2012 Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS Årsmeldingen er styrets og administrasjonens årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. INNHOLD 2 Fakta om GIR

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern Årsrapport/2011 1 Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt,

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer