Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?"

Transkript

1 Biogas seminar i Østersund Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord

2 noen fakta innbyggere studenter Ca tonn husholdningsavfall, herav tonn matavfall Utførelse av avfallshåndtering plassert i kommunalt eid selskap, Trondheim Renholdsverk AS Forbrenningsanlegg + fjernvarmenett solgt til Statkraft i 2002 Ca 200 busser, ca. 50 renovasjonskjøretøy, mer enn 300 taxi,.

3 Status biogassanlegg i Trondheim 2 anlegg for råtning av avløpsslam Høvringen ra ca 4000 tonn slam og Nm3 rågass/år. Primær rensing. Egen varme og til nabo Ladehammeren ra ca 4500 tonn slam og Nm3 rågass/år. Sekundær rensing. Egen varme og til fjernvarmenett Anleggene er bygd for årense avløp, ligger på hver sin kant av byen og gir svært små muligheter for utvidelse Deponigassanlegg Hegstadmoen. Inngår i fjernvarmesystemet, lite og uren gass

4 Biogass fra matavfall i Trondheim? Politisk bestilling vedr. matavfall fra husholdninger i nov07 Politisk ledelse oppfordrer Trondheim Renholdsverk til å utrede anleggsmuligheter Samarbeid med Malvik kommune Sør Trøndelag fylke/atb satser på gassbusser i Trondheimsområdet Intensjonsavtale Trondheim, Malvik, Sør Trøndelag fylke Rådmannen i legger fram en sak om biogassanlegg for politikerne i mai 2010

5 Hva skjer med matavfallet i dag? Matavfallet inngår i restavfall, noe hjemmekompostering Det meste havner i forbrenningsanlegg med energiutnyttelse fjernvarme. Ca tonn restavfall inkl tonn matavfall er nå ute på anbud

6 Kildesortering i Hvordan skal vi sortere ut matavfallet?

7 Handlingsplan for oppsamling av avfall 50 % nedgravde løsninger innen 2020 En beholder for rest, matavfall, plastemballasje og en beholder for papir Optisk ettersortering hvis det skal sorteres ut matavfall

8 Utredning av biogassanlegg i Trondheim gjennomført vår 2010 Mandat: Vurdere foreliggende utredninger og gi en anbefaling til om det skal etableres nytt biogassanlegg To mulige anlegg ble vurdert mhp økonomi, miljø og juss Et tradisjonelt anlegg med anaerob behandling av kildesortert våtorganisk avfall mange kilder Et større anlegg for restavfall med sentral utsortering (MBT) og påfølgende trinn både for termisk energi (pyrolyse) og for utråtning av biologisk rest

9 Utredningens konklusjoner Konklusjon: Basert på tilgjengelig informasjon konkluderer arbeidsgruppen med at det på kort sikt ikke anbefales å bygge et nytt anlegg for produksjon av biogass i Trondheimsregionen Økonomi: For stor risiko som skyldes for lite tilgjengelig avfall og usikkerhet ved valg av teknologi Miljø: Livsløpsanalyser av hele verdikjeden viser moderate miljø og klimagevinster for husholdningsavfall. Kan være noe bedre for næringsavfall. Isolert sett for busstrafikken er gevinsten større Juss: Det er mulig å tildele enerett for husholdningsavfall, hvis anlegget drives til selvkost og det er miljømessige fordeler. Øvrige avfall må man konkurrere om

10 Formannskapet 26. mai 2010

11 Ecopro AS Ligger i Verdal kommune, Nord-Trøndelag, 90 km fra Trondheim Eies av 52 kommuner i 4 fylker + Statkraft/Trondheim Energi

12 Ecopro AS Foredler organisk avfall og avløpsslam til biogass og gjødselprodukter (Cambi prosess) Kildesortert husholdningsavfall og avløpsslam fra kommuner (enerett selvkost) Avfall fra næringsvirksomhet (markedspris) Anlegget startet våren 2008 Behandlingskapasitet: tonn/år (hvorav tonn fra eierkommuner) Biogassproduksjon: 2 millioner liter dieselekvivalenter/år Utnyttes i kraftvarmeverk i dag

13 Ecopro AS Byggetrinn 2 er under gjennomføring og vil øke kapasiteten til ca tonn/år fra Januar 2011 Totalkostnad ca 13 MNOK Forbehandlingslinjen for matavfall vil få kapasitet på nærmere tonn/år Åpner for at blant annet kildesortert matavfall fra Trondheim kan gjenvinnes Byggetrinn 3 øker kapasiteten til over tonn/år Forstudie av Byggetrinn 3 er under gjennomføring Estimert investering ca 70 MNOK Størstedelen av det våtorganiske avfallet i Midt Norge kan da gjenvinnes ved Ecopro Byggetrinnet innebærer at biogassen oppgraderes til drivstoff for blant annet kollektivtrafikk

14 Hva velger man som drivstoff I Trondheim? På busser velges det nååbruke gass i tillegg til noe hybrid (diesel el). 2 nye anbud for 9 år (7+1+1). Første runde ga 41 nye gassbusser, til sammen ca. 80?

15 Hva velger man som drivstoff i Trondheim forøvrig? Til renovasjon er det anskaffet 2 hybridbiler (diesel/el) i sentrum På andre tyngre kjøretøy så har anskaffet 10 biler som går på biodiesel På lettere kjøretøy satses det primært på el biler, Trondheim kommune har anskaffet 27 el biler Den første gassfergen er underveis..

16 Oppsummering Trondheim har 3 mindre anlegg for framstilling av biogass, men fokus har vært på egen varme Framstilling av biogass som drivstoff fra matavfall er så langt ikke anbefalt, men kommunen jobber videre med nye planer Stor interesse for biogass i nytt busselskap er en sterk drivkraft Trondheim og andre kommuner i Norge er svært interessert i hvordan dette området utvikles i Sverige

17 Takk for meg! Sjefsingeniør Knut Bakkejord, Stabsenhet for byutvikling, Tlf:

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold En forstudie Biogass Østfold 2015, 25. feb. 2014 Per Even Vidnes Muligheter for økt produksjon av

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID Internasjonale sammenlikninger viser at Essoraffineriet på Slagentangen er et av de beste raffineriene i verden til å utnytte energien. Dette oppnåes ved

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

Vi forvandler avfall til ren energi!

Vi forvandler avfall til ren energi! Vi forvandler avfall til ren energi! Fra problem til ressurs Et av velferdssamfunnets store problemer er overfloden av avfall. Tidligere gikk det meste av klær, sportsutstyr og møbler i arv, mens vi i

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A En liten norsk bedrift har utviklet et helt nytt gjødselsprodukt. Produktet gjør at plantevekster kan ta opp vann direkte fra lufta. Dette vil kunne revolusjonere

Detaljer

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG En analyse av miljømessige virkninger og bedriftsøkonomi ved produksjon av biodrivstoff basert på trevirke Hans Martin Storø Roald Sand Rapport 2008:2 POTENSIALET

Detaljer

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Denne delen av energi- og klimaplanen gir en status på energibruk, klimagassutslipp og klimatilpasning i Asker kommunes virksomhet og

Detaljer

Oppsummering av merknader etter Utredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen

Oppsummering av merknader etter Utredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen Oppsummering av merknader etter Utredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen Jernbaneverket 2015-06-10 UTREDNING NYTT LOGISTIKKNUTEPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN OPPSUMMERING AV MERKNADER ETTER HØRINGEN

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer