BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER"

Transkript

1 BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER

2 AVFALLSBEHANDLING ER MYE MER ENN BOSSBILER. Derfor har vi tatt et felles ansvar i ni kommuner. Daglig ser du bossbilene på nye runder for å tømme avfallet til innbyggere. Dette er det mest synlige vi gjør, men langt fra det eneste. Med et felles renovasjonsselskap i ni kommuner kan vi tilby bedre ordninger enn vi kunne gjort hver for oss. BIR ble etablert for å ivareta eierkommunenes ansvar for å ta hånd om innbyggernes avfall. Forbrenningsanlegget ble løsningen for behandlingen av restavfall, og anlegget har siden omskapt mer enn en million tonn boss til miljøvennlig fjernvarme. Men samarbeidet har også resultert i mye mer: Returpunkt og gjenvinningsstasjoner. Informasjon og kundekontakt. Tømmeregistrering og logistikk. Prøvetaking og rapportering. Alle bitene som til sammen utgjør et renovasjonsselskap som tar ansvar for ressurser, miljø og mennesker i et langt perspektiv. Foto (sidetall i parentes): Atle Kårstad (4, 5, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 28, 31, 39, 45, 59) BIR (3, 8, 16, 17, 21) Frode Nilsen (23) Lars Svenkerud (19) Odd Mehus (22) Studio 5 (6, 7, 32) Thomas Brun (25, 26) Årsrapporten er utarbeidet av Artic Reklamebyrå M ØMERKE T ILJ

3 Dette er BIR Oversikt 2009 et av Norges største renova første kommunale renovasjons januar: Ny beregningsmodell for Kommuner som bruker deponi må sjonsselskap, og er ansvarlig for selskap. renovasjonsgebyret tas i bruk i alle finne alternativ avfallsbehandling. avfallshåndteringen til de BIR-kommuner unntatt Bergen. innbyggerne i BIRs ni eierkommuner. er eid av kommunene Askøy, Prøvekommunen Osterøy innførte juni: Askøy får ny, etterlengtet Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet. Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal modellen i februar: KS Bedrift Avfall gjenvinningsstasjon. AUGUST: Returpunktet ved Konsernet ble etablert 1. juli 2002, men historien strekker seg helt Navnet BIR er en forkortelse for Bergensområdets interkommunale Askøy (24 875) etableres for å samle bransjen til felles myndighetskontakt og uttalelser. Oasen kjøpesenter må fjernes etter langvarig misbruk. tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens renovasjonsselskap. 2 Bergen ( ) 3 Fusa (3 822) 4 Kvam (8 347) BIRs eierkommuner 5 (og Os (16 innbyggere) 590) 1 2 Askøy (24 875) Bergen ( ) 6 7 Osterøy (7 412) Samnanger (2 362) Ny gjenvinningsstasjon på Askøy åpnet i juni. BIR er med. februar: Vedtak om bygging av nytt mottaksanlegg for farlig avfall i BIR. SEPTEMBER: Retura Vest (50 prosent eid av BIR Bedrift) starter innsamling av avfall fra Indre Hordaland Miljøverk og vinner 3 Fusa (3 822) 8 Sund (6 069) anbud i Fjell og Øygarden. 4 Kvam (8 347) 9 Vaksdal (4 098) APRIL: Møte med Mjelstad Konsernet har en tydelig todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester Os (16 590) Osterøy (7 412) Samnanger (2 362) Sund (6 069) Vaksdal (4 098) Nærmiljøgruppe og Fylkesmannen i Hordaland. Rapport som viser nedgang i luktmålinger legges fram. APRIL: «Hold Norge rent» starter i SEPTEMBER: Tomten på Hylkje som var tiltenkt ny gjenvinningsstasjon i Åsane selges. SEPTEMBER: Naboer hindrer Vinnesleiro fuglereservat i Fusa. Mjelstad Miljø i å legge ny ledning for sigevann. Løyve i Tingretten må MAI: Det største bossuganlegget i til for å få ledningen på plass. BIR Privat AS BossNett AS BIR Transport AS BIR Avfallsbeh. AS Mjelstad Miljø AS Bossug AS BIR Bedrift AS Returpunktet ved Oasen er blitt misbrukt i lang tid. Norge tas i bruk av 406 husholdninger i Vestre Vadmyra borettslag. mai: Ny runde med mobil innsamling av farlig avfall i Bergen sentrum, oktober: BIR anklages for sosial dumping i forbindelse med byggearbeidene for utvidelse av forbrenningsanlegget kunder får tilbudet. NOVEMBER: Finanskrisen gir nøkkeltall for selskapene i BIR Tall i hele tusen Brutto omsetning Årsresultat Årsverk (egne ansatte) mai: Deponiet på Mjelstad får fornyet konsesjon fra Fylkesmannen. Osterøy heradsstyre gikk imot tildelingen. sviktende priser og reduserte avfallsmengder. desember: Bystyret i Bergen sier nei til innføring av ny gebyrmodell i ,00 24,00 juni: BIR er vertskap for nasjonal kommunen. BIR Privat AS ,50 65,60 BIR Transport AS ,00 98,00 BossNett AS ,70 1,00 BIR Avfallsbehandling AS ,00 39,00 Mjelstad Miljø AS ,20 5,20 BIR Bedrift AS ,00 26,00 Legging av ny sigevannsledning på Mjelstad Miljø. avfallskonferanse. 800 deltakere fra landets renovasjonsselskap samles i Bergen. juni: Anbudskonkurranse for husholdningsavfall fra Vestlandet resulterer i eksport til Sverige og desember: Ved årsskiftet har seks av BIRs ni eierkommuner sagt ja til å bidra til bossnettet i Bergen gjennom påslag i renovasjonsgebyret. desember: Henteordning for plast T H Paulsen AS 1) ,00 13,00 alvorlige konsekvenser for BIR. emballasje gir resultat: Øker fra 1,5 kg Retura Vest AS 2) ,00 16,00 per innbygger i 2008 til 3,9 kg i Bossug AS ,00 2,00 juni: Forbud mot nedbrytbart avfall 1) 100 % eid datterselskap av BIR Bedrift AS 2) 50 % eid datterselskap av BIR Bedrift AS på deponi trer i kraft. 2 BIR Årsrapport 2009

4 På tide med en langsiktig avfallspolitikk Jeg vil starte med å spørre: Hva har vært, og hva skal være Da blir spørsmålet: Er dette smart, i samfunnsøkono formålet med virksomheten vår? misk og miljømessig forstand? Vi gir fra oss en ressurs, vi Historien til BIR startet alt i De første hundre risikerer at fjernvarmeutbygging med tilhørende utfasing årene var det viktigste å bli kvitt avfallet, til en lavest av oljefyring stanser opp, og vi viser for verden at vi ikke er mulig kostnad. I mange år fylte vi opp deponiet i Rådalen, i stand til å ta hånd om restavfallet selv. helt til det på midten av 90-tallet var helt fullt. I BIR kan vi ikke bare ta hensyn til denne kortsiktige Så var spørsmålet: Hva gjør vi nå? Kan vi bruke markedstankegangen. Riktig avfallsbehandling er et restavfallet som en ressurs, til å skape energi? Løsningen samfunnsansvar. Det tar tid å prosjektere og bygge. Det ble planene om et forbrenningsanlegg med et tilhørende er ikke sikkert at svenske anlegg er interessert i å ta imot fjernvarmenett. Det var et omfangsrikt prosjekt, og en teknologisk og tankemessig revolusjon i forhold til de første hundre årene med renovasjon. I 2000 sto forbrenningsanlegget, eller energianlegget, ferdig. I 2002 åpnet fjernvarmenettet i Bergen, og stadig flere oljekjeler ble byttet ut med oppvarming fra norsk avfall om noen år. Det er ikke sikkert at kapasiteten er like stor og prisene er like lave da. Da må vi ha en infrastruktur som er i stand til å håndtere avfallet. Og vi må tenke langsiktig. Det vi trenger er politisk vilje og handlekraft til å tenke samfunnsansvarlig, få på plass rammebetingelser som gjør Hvert 140. minutt drypper det litt vann ned i prøveglassene. Og hver uke henter Kjell Arne Pedersen vannprøvene ut og får de testet. fjernvarmen. Men de totale avfallsmengdene økte, og at vi kan konkurrere med utenlandske anlegg, og legge til allerede i 2005 var kapasiteten ved energianlegget sprengt. rette for en bærekraftig avfallsbehandling som utnytter Noe måtte gjøres, og i 2006 ble beslutningen tatt om en ny ressursene i avfallet lokalt. forbrenningslinje i anlegget. Det kan BIR gjøre. Vårt energianlegg er bygget med Alt da var det klart at deponi var fortidens avfallsløs dagens teknologi og er mer energieffektivt enn eldre ning. BIR sto klar til å løse problemene også til andre anlegg i Sverige. Med en videre utbygging av fjernvarme renovasjonsselskap da deponiforbudet kom i I stedet nettet kan vi utnytte denne energien fullt ut. har vi fått en situasjon der boss fra det meste av Vestlandet Energigjenvinning er bare en del av BIRs kompetanse. blir sendt langs landeveien til svenske anlegg. Vi har en rekke selskaper innenfor alle ledd av avfallets Grunnen? Det er billigere. Svenske anlegg hadde ledig verdikjede, med over 250 spesialiserte medarbeidere som kapasitet i kjølvannet av finanskrisen, og de kunne gi la alle bidrar til den komplekse profesjonen som moderne vere anbud. Sverige var 30 år tidligere ute med energigjen avfallshåndtering er. På sidene utover presenterer vi noen vinning, svenske forbrenningsanlegg og fjernvarmenett er langt på vei nedbetalt. Og en annen viktig forskjell: Den av dem. Jeg vil bruke anledningen til å takke dem og alle andre medarbeidere i BIR for innsatsen i året som har gått. Navn: Kjell Arne Pedersen særnorske sluttbehandlingsavgiften på energigjenvinning gir ulike rammebetingelser for norske og svenske anlegg. God lesning. Prøvetakeren I BIR: Siden 1986 Jobber som: Mekaniker Steinar Nævdal, administrerende direktør Midt inni en labyrint av rørsystemer og måleinstrumenter sitter Kjell Arne Pedersen. Hver uke tar han prøver for å sjekke at avløpsvannet fra energianlegget i Rådalen er rent. Før det kommer så langt, har vannet blitt brukt til å rense røyken fra den eldste forbrenningsovnen i anlegget. Etterpå går det selv gjennom ulike rensetrinn før Pedersen tar prøvene, og vannet går ut på det vanlige kloakknettet. Utslippene våre, både til luft og vann, ligger stort sett på under halvparten av miljøkravene, forsikrer han. Røyken fra den nyeste forbrenningsovnen blir renset med en prosess som ikke gir avløpsvann i det hele tatt. Ovnen gir også en mer fullstendig forbrenning og mer energi av samme damp. Og utslippene herfra kommer enda nærmere null enn den første linjen. Når ikke Pedersen tar prøver, er han vedlikeholdsmekaniker på energianlegget. Det har han vært siden 2000, like etter at anlegget åpnet. Det var noen barnesykdommer, men etter hvert har det gått seg bra til, sier han. 4 BIR Årsrapport 2009

5 Miljørapport Årsberetning Regnskap Todelt konsern Avfallets verdikjede Siden 2002 har BIR vært organisert som et Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte Figuren under viser BIR og avfallets verdikjede. Selska på den verdifulle delen av avfallet. BIRs papirsorterings konsern med eiendomsdrift og fellestjenester plassert i morselskapet, og med datterselskap som til sammen gir et komplett tjenestetilbud innen avfallshåndtering. renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfallet. Det er BIR Privat AS som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Transport AS og BossNett AS er også underlagt denne lovpålagte delen av. De øvrige pene i BIR dekker ett eller flere av de ulike virksomhetsområdene i kjeden. Avfallshåndteringen starter ved kunden i det øyeblikket avfallet kildesorteres, samles og transporteres til neste ledd. Det er hard konkurranse og små marginer innen anlegg er blant Europas mest moderne. Sammen med ordinær avfallshåndtering, innsamling av farlig avfall og restavfallsbehandling i energianlegget, gir BIR et helhetlig tilbud for maksimal ressursutnyttelse og høyest mulig gjenvinning. Gjennom å være til stede i hele verdikjeden for avfall, får både husholdningskunder og bedrifter Organiseringen er ikke ulik mange andre aksjeselskap i et selskapene i konsernet tilbyr alle sine tjenester i markedet oppsamling og transport, men dette virksomhetsområdet gevinst av effektiv intern ressursutnyttelse og et bredt konsern. Det som er spesielt for BIR, er at konsernet har i konkurranse med andre tilbydere. har stor betydning for BIRs gjennomslagskraft senere i tjenestetilbud. en tydelig todelt struktur, delt mellom offentlige renova verdikjeden. Gjennom sorteringsvirksomheten tar vi vare sjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. visjon BIR skal være et ledende avfallsselskap innen kundeservice, miljøriktige tjenester og gjenvinning av materialer og energi. ORGANISASJONSKART VERDIKJEDE Steinar Nævdal Administrerende direktør Ove Knudsen Økonomisjef Laila Mjanger IT-sjef Kjersti Kildahl Kommunikasjons sjef Gro Berge Personalsjef Fellestjenester konsern BIR Privat AS BossNett AS BIR Transport AS Oddrun Konglevoll Kvalitetssjef Lars Hille Eiendomssjef Kunde Oppsamling Innsamling Sortering Materialer Behandling Energi Deponi BIR Privat AS Ove-Henning Bjørsvik Daglig leder BIR Transport AS Stein Bratland Daglig leder BossNett AS Laila Mjanger Konst. daglig leder BIR Avfallsbeh. AS Ingrid Hitland Daglig leder Mjelstad Miljø AS Einar Håland Daglig leder Bossug AS Stein Bratland Konst. daglig leder BIR Bedrift AS Eivind Fykse Daglig leder fri konkurranse BIR Bedrift AS Bossug AS Retura Vest AS TH Paulsen AS BIR Avfallsbehandling AS BKK Varme AS Mjelstad Miljø AS Retura Vest AS TH Paulsen AS Victor Salomonsen Daglig leder Eivind Fykse Daglig leder KONSERNLEDELSEN 6 BIR Årsrapport 2009 STEINAR NÆVDAL Adm. dir. Ove Knudsen Økonomisjef KJERSTI KILDAHL Kommunikasjonssjef LAILA MjANGER IT-sjef/konst. daglig leder BossNett AS GRO BERGE Personalsjef Oddrun Konglevoll Kvalitetssjef Lars hille Eiendomssjef Ove-Henning BjØrsvik Daglig leder BIR Privat AS Stein Bratland Daglig leder BIR Transport AS/konst. daglig leder Bossug AS Ingrid Hitland Daglig leder BIR Avfallsbehandling AS Eivind Fykse Daglig leder BIR Bedrift AS Einar Håland Daglig leder Mjelstad Miljø AS

6 BIR Privat Om BIR Miljørapport Årsberetning Regnskap ninger som gir kundene et moderne og godt tjenestetilbud. Vi har nedfelt de overordnede målene for avfallsarbeidet i avfallsplanen som nå er ute på høring, og ser frem til å sette flere gode tiltak ut i livet de neste årene. Blant annet skal vi sørge for at alle BIR-kommunene har moderne og godt tilrettelagte gjenvinningsstasjoner, hvor kundene får en positiv opplevelse av at avfallet håndteres på en forsvarlig måte. Nye internettsider for BIR Privat er laget slik at vi i stadig større grad skal kunne ha en toveis kommunikasjon med kundene våre, noe vi anser som svært viktig. Hvordan ser du på selskapets fremtidsutsikter? Det er viktig at BIR får utvikle seg i takt med de kravene som stilles til et moderne renovasjonsselskap. For at BIR skal kunne være en god og trygg arbeidsplass, må vi ha en bevisst holdning til de oppgavene som skal løses for eierne. Det krever langsiktighet og stabilitet, men også fleksibilitet. Dessuten må vi bli enda mer markedsorienterte og drive effektivt i alle ledd. Hva er fordelene med at BIR har virksomhet i hele verdikjeden til avfall? Fordelene er knyttet til god og innsiktsfull breddekunnskap om alle leddene i avfallets vei, fra det kastes hos kunden, til det er sortert og gjenvunnet, eller levert til videre behandling. BIR Privat AS Differensiert renovasjonsgebyr har gitt økt kildesortering og mindre restavfall i åtte av BIR-kommunene. Nå håper daglig leder Ove- Henning Bjørsvik i BIR Privat at den nye gebyrmodellen blir innført også i Bergen. Hvordan vil du kort har vårt fokus på å redusere kostnader oppsummere 2009? gjort at driften har gått bra og renovasjonsgebyret er blant de laveste i landet har vært innholdsrikt. For å ta det punktvis: Optimalisering Og det mest negative? av tømmeregistreringsutstyret som er grunn ble innført i Bergen. Ny gebyrmodell gir Det var synd at ny gebyrmodell ikke laget for innføringen av ny gebyrmodell i kundene stor valgfrihet med hensyn til når åtte av ni eierkommuner. Utarbeidelse av de vil sette ut beholderen sin for tømming. avfallsplanen, som er et viktig styringsverktøy for BIR Privat. Åpning av ny gjenvin eget renovasjonsgebyr. I tillegg kan de påvirke størrelsen på sitt ningsstasjon på Askøy. Ny kundevennlig internettside som vi er godt fornøyde med. Hvordan bidrar selskapet til miljøet? Etablering av hagekomposteringsanlegg. Gjennom økt kildesortering bidrar vi til God dialog med KS og Avfall Norge i viktige å holde ressurser i omløp. Energibehovet spørsmål for avfallsbransjen. Samtidig går generelt reduseres ved å benytte brukte sykefraværet og overtidsbruken nedover, og materialer som innsatsfaktor i ny produksjon, i forhold til å utvinne råstoffene av det er veldig positivt. jomfruelig materiale. Redusert energibehov Hva er det mest positive som har betyr redusert utslipp av klimagasser. skjedd for selskapet i 2009? I tillegg samlet vi inn relativt sett mer farlig Innføring av differensiert renovasjonsgebyr i alle BIR-kommunene utenom Bergen. som svært viktig for å hindre spredning av avfall i 2009 enn tidligere, noe vi anser Det har ført til økt kildesortering og mindre farlige stoffer i naturen. restavfall, noe som er helt i tråd med intensjonen, og sammenfallende med målene i Hva er selskapets viktigste utfordringer i tiden fremover? avfallsplanen. Til tross for at finanskrisen har ført til lave priser på salgbare materialer, Å innføre nye fremtidsrettede avfallsløs BIR PRIVAT AS Formål Utøve eierkommunenes lovpålagte ansvar for renovasjonen til innbyggerne. BIR-kommunene er Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Omsetning og resultat Omsetning: 315,8 mill. kroner (2008: 300,1 mill. kroner) Årsresultat: -2,8 mill. kroner (2008: -4,6 mill. kroner) Årsresultatet utgjør 0,9 prosent av omsetningen i selskapet. Selskapet er underlagt selvkostregler, og skal derfor i en 3-5 års periode gå i balanse. For inneværende 5 års periode har selskapet et netto underskudd på 2,7 mill. kroner. Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 7,7 prosent 2,8 prosent var kortvarig og 4,9 prosent langvarig. Stiftelsesår: 2002 Eierstruktur: Heleid datterselskap av. Ansatte: 78 STYRET Maria Borch Helsengreen styreleder Kari Foseid Aakre nestleder Kristian Helland Rune Bakervik Ove Sverre Bjørdal, vara for Brita Toppe (permisjon) Knut Hanselmann Elin Hagenes, vara for Randi G. D. Weber (fratrådt) Oddvar Stephansen Avfallsplan BIR Privat BIR Privat la ned mye arbeid i ny avfallsplan i Avfallsplanen skisserer hvordan avfallshåndteringen skal utvikle seg i perioden BIR Privat sitt tjenestetilbud til husholdningene, effektiv drift og prioritering av tiltak er viktige tema. Sentrale fokusområder er blant annet modernisering av avfallsinnsamlingen, og bruk av avfall i biogassproduksjon. Nytt i denne planen er fokus på tiltak som har en spesielt positiv klimaeffekt. Fem nye gjenvinningsstasjoner Sommeren 2009 åpnet BIRs femte nye gjenvinningsstasjon på Ravnanger på Askøy. På alle de nybygde stasjonene står avfallscontainerne på et lavere nivå enn kunder og biler, slik at avfallet kan kastes ned i containerne. Dette er tryggere både for kunder og ansatte, og gir mindre arbeidsbelastning. Erfaringsgrunnlaget fra andre nye stasjoner har vært viktig for utformingen av stasjonen på Askøy. Derfor har stasjonen også fått egen brukthall, et populært tilbud som bidrar til avfallsreduksjon. BIR ønsker å videreføre satsingen på nye og velfungerende gjenvinningsstasjoner, og utreder mulighetene for bygging av nye stasjoner også i Fusa, Sund og på Osterøy. Avfallsplanen er utarbeidet av BIR Privat, uten bruk av konsunomføres. når tiltak skal iverksettes og gjenlent. Mange arbeidsgrupper har vært i sving. Ledergruppen har diskutert Planen ble sendt på høring til kommuner og andre interessenter våren prioriteringer og hovedlinjer, mens styret er holdt orientert om hovedmål, og har deltatt i veivalg. Kommu Når planen er vedtatt, vil BIR Privat 2010, med høringsfrist til sommeren. nene har vært representert gjennom rapportere regelmessig til kommunene en egen koordineringsgruppe og har om måloppnåelse. deltatt i drøftinger underveis. Gjennom prosessen er planen dermed blitt godt forankret i organisasjonen, noe som er en stor fordel senere, Kundetilfredshet og omdømme om sosial dumping, kan ha virket inn Grafene viser utvikling i kundetilfredshet og omdømme for BIR. Det går på BIR og BIRs kundetilbud. her. I tillegg kommer det som konkret er positivt å registrere en utvikling Av undersøkelsene framgår det at i riktig retning på kundetilfredshet, enklere kildesortering vil ha positiv men vi har fremdeles noe å strekke effekt på begge målingene. Nærhet, oss etter. Målet er 75 prosent. Omdømmeresultatet har gått litt ned fra viktige stikkord. tilgjengelighet og valgmuligheter er året før. Negative mediesaker på slutten av året, eksempelvis anklagene % , ,0 66,9 68,7 69,5 70,5 71,3 71, Tilfredshet Omdømme 8 BIR Årsrapport 2009

7 Miljørapport Årsberetning Regnskap En gang sto det en sprøyte og dirret i armen på meg, forteller Walther Rasmussen. Nå har han fått ugjennomtrengelige hansker. Avfallsmengdene går ned I 2009 er det en markant nedgang i den totale avfallsmengden. Samtidig øker andelen kildesortert avfall, spesielt i de kommunene som har innført nytt gebyrsystem. Navn: Walther Rasmussen I BIR: Siden 1970 Jobber som: Lagleder bil. Gjør også analyser av boss. Avfallsanalytikeren Skal det være en tomat, du får den på billigsalg! Walther Rasmussen holder opp en av den heller dvaske typen. 600 kilo boss blir nøye sortert og danner grunnlaget for statistikk om hva vi kaster, og hvordan vi sorterer. Vi henter med oss boss fra ulike husstander i de bydelene vi skal undersøke. Så sorterer vi det i ni avfallstyper og veier de opp. Rasmussen understreker at innsamlingen skjer anonymt, ingen adresser blir notert. Formålet med undersøkelsene kan variere: Vi gjorde en innsamling i sentrum, for rett og slett å se hvor store ting folk kaster. Det skulle vise oss om det kunne bli problemer med at boss kilte seg fast i rørene i det fremtidige bossnettet. Er det mye som ikke burde vært kastet i bosset? Ja, det er for mye elektrisk og elektronisk avfall. Radioer, mobiltelefoner og kaffetraktere. Og det rareste? Det er så mye. En dag hørte vi en forferdelig during i bosset, og da var det en dildo som lå der og vibrerte. Den totale mengden husholdningsavfall i BIR i 2009 var tonn. Dette er en nedgang fra året før på 8,7 prosent, og mengden er den laveste siden Nedgangen gjelder avfallsmengder til deponi, så vel som til materialgjenvinning og energigjenvinning. Spørsmålet er om dette er et resultat av finanskrisen eller en ny positiv forbrukertrend. Mer sortering med ny gebymodell Ved årsskiftet hadde åtte av de ni BIR-kommunene brukt den nye gebyrmodellen i ett år (utenom Osterøy som innførte den alt ved årsskiftet 08/09). Størrelsen på gebyret beregnes nå etter antall tømminger av restavfallet. Resultatet er oppløftende: Økt kildesortering, mindre restavfall og gjennomsnittlig eller lavere gebyr for 70 prosent av kundene. Mengden restavfall som bossbilene har hentet i de åtte kommunene er redusert med 15,8 prosent fra 2008 til 2009, tilsvarende ca. 32 kg per innbygger. Vekst i andel materialgjenvinning Til tross for nedgangen i avfallsmengdene, økte andelen til materialgjenvinning med knappe 0,6 prosentpoeng i forhold til Dette fortsetter den positive tendensen fra 2008, da andelen økte med rundt tre prosentpoeng fra Opptur for plasten Den nye henteordningen av plastemballasje gir svært gode resultater. Mengdene har økt fra 195 tonn i 2007 til 1270 tonn i Dette tilsvarer en vekst per innbygger fra 0,6 kg til 3,9 kilo per år. Total avfallsmengde 100 % Energigjenvunnet avfall 27,3 % Materialgjenvunnet avfall 42,9 % Sluttbehandlet avfallsmengde 29,8 % Total gjenvunnet avfallsmengde 70,2 % Fin utvikling på gjenvinningsstasjonene Mengden avfall levert til gjenvinningsstasjonene viser en svak økning. Andelen sortert avfall øker, mens andelen restavfall går ned. Det virker som om kundene er mer miljøbevisste og innstilte på å sortere avfallet sitt. Bedre skilting og en aktiv innsats fra kundeveilederne har trolig også bidratt til dette. Ved to av gjenvinningsstasjonene er det brukthaller, noe som stimulerer til gjenbruk. Papirmengdene synker dramatisk Papirmengdene er redusert fra tonn (69,2 kg/innb.) i 2008 til tonn (50,5 kg/innb.) i Noe av dette skyldes trolig finanskrisen og er en fortsettelse på den utflatingen vi så fra 2007 til Om dette antyder en overgang til et mer papirløst samfunn, gjenstår å se. En del av endringen kommer også av at vi har ryddet opp i rapporteringssystemene, og som resultat fått en presis fordeling av papir levert som næringsavfall og husholdningsavfall i datagrunnlaget.

8 Miljørapport Årsberetning Regnskap Utvikling i total avfallsmengde, Material- og energigjenvinning i perioden Avfallsmengder i hver kommune fordelt per innbygger i 2009 Papir, Papp, Drikkekartong Plast Sluttbehandlet ( ) / restavfall (1999) Energigjenvunnet ( ) Materialgjenvunnet ( ) Tonn Kildesorterte avfallstyper Restavfallsmengde Sluttbehandlet avfallsmengde Energigjenvunnet avfall Materialgjenvunnet avfall (inkl. metall etter forbrenning) Kg/innbygger Askøy Bergen Fusa Kvam Os Osterøy Samnanger* Sund Vaksdal BIR** BIR*** Tonn Kg/innbygger Tonn Kg/innbygger , , , , , , , ,3 53,2 52, , Tonn Kg/innbygger Kg/innbygger Tonn , , ,6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0, * De store mengdene skyldes levering til gjenvinningsstasjonen fra nabokommuner ** Før forbrenning *** Etter forbrenning Sammensetning av restavfallet 2009 Avfallsmengder til gjenvinningsstasjonene Kildesortert avfall levert til behandling og materialgjenvinning i 2009 Utvikling og mål - innsamlet mengde farlig avfall sorteringsanalyser Papir, papp, drikkekartong 20,1 % Organisk avfall 45,5 % Metall 1,8 % Plast 9,6 % Glass 5,4 % Farlig avfall 0,3 % Annet 17,3 % BIR gjør årlige analyser av restavfallet for å se hva det består av. Stikkprøver blir hentet fra de samme boligstrøkene hvert år. Avfallet blir sortert i ulike avfallstyper, og deretter veid for å finne prosentvis andel av totalen. Siden analysen utføres på en svært begrenset avfallsmengde, er resultatet kun en indikasjon på sammensetningen av restavfallet. Over tid sier analysen likevel noe om hva som kastes og utviklingen i mengder. Årets analyse viser at mengden organisk avfall (matavfall, tørkepapir, bleier etc.) har gått ned fra 47,6 prosent i 2008 til 45,5 prosent i Andel glass, metall og plast er 16,8 prosent, en nedgang fra 19 prosent i Dette indikerer en bedre utsortering av disse avfallstypene totalt sett. Samtidig ser vi at andelen plast har økt fra 2008 til 2009 til tross for innført plastinnsamling. Det viser et potensial for å få inn mer plast. Andelen papir, papp og drikkekartong er forholdsvis stabil, 20,1 prosent i 2009 mot 19,6 prosent i Det ser dermed ut til at den store nedgangen i returpapir i 2009 kommer fordi det er mindre papir i omløp, ikke fordi mer av det blir kastet i restavfallet Kildesortert avfall Restavfall Tonn ,3% ,7% 40,3% ,7% 44,6% 55,4% 45,2% ,8% ,7% 41,5% ,3% 58,5% ,7% ,3% ,2% 36,9% ,8% 63,1% Kg per innbygger Papir, papp, drikkekartong 50,5 Glass og metallemballasje 9,3 Plast 3,9 Farlig avfall (inkl. batterier) 2,7 Hvite- brunevarer, kuldemøbler 6,9 EE-avfall 2,0 Grøntavfall 10,8 Trevirke, rent/impregnert 45,1 Skrapjern 11,3 Jord/stein 11,0 Bildekk 1,0 3,0 2,5 2,0 1,5 Farlig avfall (inkl. batteri) i kg per innbygger Mål (inkl. batteri) i kg per innbygger Kg/innbygger 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,5 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 2, BIR Årsrapport 2009

9 Det blir 100 kroner, takk. Elisabeth Jensen viser en ny bil til rette og hjelper til med å tømme lasset. FIGUREN VISER UTNYTTELSEN AV HUSHOLDNINGSAVFALL LEVERT TIL bir privat i 2009 Farlig avfall til behandling og gjenvinning tonn Restavfall totalt tonn Restavfall til energigjenvinning tonn Restavfall Restavfall til deponi tonn Forbrenning Kildesortert avfall Avfall til materialgjenvinning (før forbrenning) tonn (41,4 %) Total mengde husholdningsavfall tonn Total mengde avfall til gjenvinning (materialgjennvinning + energigjennvinning) 70,2 % Materialgjenvinning Jern til materialgjenvinning (etter forbrenning) tonn Energigjenvinning Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet tonn (29,8 %) Elisabeth Jensen I BIR: Siden 2007 Jobber som: Kundeveileder Restavfall regnet som energigjenvunnet tonn (27,3 %) Total mengde avfall til materialgjenvinning tonn (42,9 %) Gjenvinningsveilederen Definisjoner av begrep Total avfallsmengde er alt avfallet BIR Privat AS tar imot fra husholdningene. Materialgjenvinning betyr at materialet i avfallet utnyttes som råstoff til nye produkter. Restavfall er den delen av avfallet som er igjen når avfall til materialgjenvinning og farlig avfall er sortert ut. Energiutnyttelse (anleggets utnyttelsesgrad) betegner prosessen som skjer ved BIRs energianlegg, og oppgis i prosentvis andel av energien i forbrenningsprosessen som utnyttes til produksjon av strøm og fjernvarme. Energigjenvunnet avfallsmengde betegner andelen av total restavfallsmengde som går til forbrenning, multiplisert med energiutnyttelsesgraden. Total gjenvunnet avfallsmengde er summen av material- og energigjenvunnet avfall. Sluttbehandlet avfall er det avfallet som ikke blir utnyttet til verken material- eller energigjenvinning. Hentesystem er avfallsinnsamling hvor BIR henter avfall hjemme hos kunden. Bringesystem er avfallsinnsamling hvor kunden selv bringer avfallet til returpunkt eller gjenvinningsstasjon. Returpunkt er ubetjente mottak i nærmiljøet for levering av husholdningsavfall til gjenvinning: Papir, papp, glass og metall samt plast. For levering av farlig avfall fins det bringepunkt på en del bensinstasjoner hvor man ved henvendelse får utdelt nøkkel til en låst container som avfallet settes inn i. Gjenvinningsstasjon er et betjent mottak hvor kunden mot betaling kan levere sortert grovavfall som for eksempel trevirke, hageavfall, metall og lignende til gjenvinning. Farlig avfall og elektronisk/elektrisk avfall kan leveres gratis. I vinter var det kanskje 17 biler på en dag. I går var det over 200. Da kan det bli ganske hektisk. Det er torsdags morgen i april, og gjenvinningsstasjonen på Askøy er allerede godt besøkt. Elisabeth Jensen tar i mot penger, viser bilistene hvor de skal stå og hvor de skal kaste de ulike avfallstypene. Folk er blitt mer bevisste og flinkere til å sortere riktig, sier hun. Likevel er det noen som kaster alt i restavfallet. Noen kunder skulle hatt navneskilt så vi kunne ropt navnet deres i stedet for «du mannen» og «du damen». Ofte blir vi for seine. Da tar vi opp igjen fra avfallet det vi får tak i. Er det mye brukbart som blir kastet? Ja, en del. For eksempel IKEA ting som ikke er pakket ut engang. Men vi prøver å få folk til å legge det i brukthallen. Brukthallen kom samtidig som den nye gjenvinningsstasjonen ble åpnet i fjor. Stasjonen har betydd stor forskjell i arbeidsmiljøet: Den største er at vi har fått innkast fra toppen, og at vi kan fjernstyre lukene. Vi slipper å slite med å få igjen containerdører. Det er blitt mye enklere, sier Jensen. Og så er det en trivelig jobb. Det er kjekt å kunne hjelpe gamle mennesker med å bære. Og det er kjekt når folk er blide og en kan tulle litt med dem. Og de aller, aller fleste er veldig blide. 14 BIR Årsrapport 2009

10 Miljørapport Årsberetning Regnskap BIR Transport AS BIR Transport AS BossNett AS bossnett AS BIR Transport har gjort omfattende tiltak for å forbedre resultatet. En viktig utfordring fremover blir å tilpasse seg en ny inntektsmodell for avfallsinnsamling, sier daglig leder Stein Bratland. Hvordan vil du kort er at de ansatte i selskapet bidrar til et godt oppsummere 2009? arbeidsmiljø. Året startet med store økonomiske utfordringer Hva er selskapets viktigste utfordringer i tiden fremover? og umiddelbare tiltak for kostnadsreduksjoner, Å tilpasse driften til 1. januar 2011, da det bedre effektivitet og økte forventes overgang til ny inntektsmodell inntekter. Implementering av tømmeregistreringssystem har vært en stor utfordring Enhetspriser for tømte oppsamlingsenheter for entreprenører for avfallsinnsamling. for driften i virksomheten. vil gi selskapet nye utfordringer. Dessuten vil vi i løpet av de neste årene ha avgang av eldre Hva er det mest positive som har arbeidstakere i aldersgruppen år. skjedd for selskapet i 2009? At de ansatte har stått på for å gjennomføre de tiltak som vi er blitt enige om. tidsutsikter? Hvordan ser du på selskapets frem- Selskapet har bedret årets ordinære resultat De er gode dersom vi er i stand til å med 8 mill. kroner. Det må være en bragd! tilpasse driften til ny forventet inntektsmodell fra Og dersom organisasjonen Arbeidsmiljøet og samarbeidet har vært meget godt, selv om de ansatte har arbeidet tilpasser seg raske svingninger i markedet, under press og usikkerhet. BIR Transport AS retter en stor takk til sine ansatte der tjenester tilpasses inntektsnivået. for et fantastisk godt år, hvor vi i fellesskap Hva er fordelene med at BIR har virksomhet i hele verdikjeden til avfall? har vist at det nytter å stå på. Så lenge den enkelte virksomhet forstår Og det mest negative? at den er en del av en helhet og bidrar til Usikkerhet rundt fremtidig organisering fellesskapet, vil dette sy oss sammen til et og rolle i konsernet. sterkt team. Den dagen alle i BIR-konsernet forstår den markedsstyrke vi har når vi dekker hele verdikjeden til avfall, er vi en stor Hvordan bidrar selskapet til miljøet? Tilbakemeldinger vi får fra mange kolleger og betydelig aktør i renovasjonsmarkedet. Formål Samle inn og transportere husholdningsavfall, glass- og metallemballasje, papir og plast fra BIR Privat AS sine husholdningskunder i Bergen. Selskapet har også kontrakter med BIR Bedrift om transport av næringsavfall. I tillegg driver selskapet eget bilverksted. Antall biler 35 komprimerende renovasjonsbiler i daglig drift, derav 25 på restavfall, syv på papir og tre på plast. I tillegg er det to bossugbiler. Omsetning og resultat Omsetning: 87,3 mill. kroner (2008: 82,9 mill. kroner) Resultat før skatt: 1,4 mill. kroner (2008: - 6,6 mill. kroner) Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 17,3 prosent (2008: 17,1 prosent) 2,9 prosent var kortvarig og 14,4 prosent langvarig. Det var 8 arbeidsulykker som medførte fravær. Antall materielle skader påført tredjeperson: 39 (2008: 52) Stiftelsesår: 2002 Eierstruktur: Heleid datterselskap av. Ansatte: 94 STYRET Steinar Nævdal styreleder Bjørg Hatlem Atle Kristoffersen Eva N. Pechtel Trude Aldal Finansieringen er i orden, den første tomten klar og nye meter med bossnettrør gravd ned. Konstituert daglig leder Laila Mjanger kan slå fast at det meste har gått rette veien for BossNett i Hvordan vil du kort Hvordan bidrar selskapet oppsummere 2009? til miljøet? Bossnettet i Bergen vil I fremtiden vil antall bossbiler som henter bestå av tre separate nett, boss gå ned, grunnet at man får rørbasert kalt blått, grønt og rødt. avfallsinnsamling for husholdningskunder Vi har jobbet med å få og forhåpentligvis også for en stor del av finansiering av BossNett næringslivet i Bergen sentrum. på plass, samt å skaffe tomt for terminalen i blått nett, den såkalte gassverkstomten. Hva er selskapets viktigste utfordringer i tiden fremover? Dessuten har vi sammen med «Graveklubben» lagt ned rør i nye deler av Bergen Skaffe tomteareal til terminal for grønt og sentrum. Eksempler er Starvhusgaten, rødt nett. Nøstegaten, Baneveien og Komediebakken. Hvordan ser du på selskapets fremtidsutsikter? Hva er det mest positive som har skjedd for selskapet i 2009? De synes jeg ser lyse ut. BossNett bidrar Vi har fått god kontakt med administrasjonen i Bergen kommune vedrørende sentrum. Vi gir kundene våre i denne positivt til å få ned antall bossbiler i Bergen utbygging av bossnettet i Bergen sentrum, bydelen et 24 timers tilbud på levering av og de utfordringer vi står overfor knyttet avfall. til anskaffelse av terminaltomt for blått og grønt nett. Hva er fordelene med at BIR har virksomhet i hele verdikjeden til avfall? Og det mest negative? Vi kan hente ut bedre samordningsgevinster i Her har jeg ikke noe spesielt å trekke frem. BIR-konsernet. Formål Være en pådriver for rørbasert avfallsinnsamling i Bergen sentrum og tettbebodde, sentrumsnære områder. Skal være et konkurransenøytralt nettselskap basert på selvkostprinsippet. Omsetning og resultat Omsetning: 0 kroner (2008: 0 kroner) Resultat før skatt: - 0,2 mill. kroner (2008: - 0,2 mill. kroner) BossNett AS har ingen driftsinntekter. Alle kostnader knyttet til prosjekt aktiveres fortløpende på anlegget. Selskapets fremtidige inntekter vil bestå av inntekter fra lovpålagt renovasjon og fra næringskunder som ønsker en bossnettløsning. Fra 2010 vil BossNett AS ha sine første inntekter som følge av vedtak gjort i BIR-kommunene. Selskapet har en langsiktig finansieringsløsning med Bergen kommune, med 150 mill. kroner gitt som lån via. Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 0 prosent (2008: 0 prosent) Stiftelsesår: 2007 Eierstruktur: Heleid datterselskap av. Ansatte: Ingen. 2 innleide i deler av året. STYRET Steinar Nævdal styreleder Ove-Henning Bjørsvik Toralf Igesund 16 BIR Årsrapport 2009

11 Fra kontoret kan Vidar Hollevik veilede sjåførene i tømmeregistrering, og se nøyaktig hvor siste beholder ble tømt. Om BIR Miljørapport Årsberetning Regnskap BIR BEDRIFT AS Navn: Vidar Hollevik I BIR: Siden 1992, ti år som sjåfør på bossbil Jobber som: Driftsleder Bosstømmingsregistratoren Jeg er 100 prosent sikker på at dette er veien å gå. Vidar Hollevik snakker om den nye prismodellen i BIR, som til nå er innført i alle kommuner utenom Bergen. Prinsippet? At kundene betaler en fast pris, og deretter for hver gang de tømmer bosset. Modellen blir gjort mulig av den automatiske tømmeregistreringen som er innført i BIR. Hver eneste beholder er forsynt med en databrikke, og hver eneste gang bosset blir tømt, tikker registreringen via satellitt inn på dataskjermen til Hollevik. Betaling for hver bosstømming gir bedre kildesortering. Og det gjør faktureringen enklere for entrepenøren som henter bosset. Dessuten: Vi har fått en fantastisk logistikk og kontroll på beholderne. Folk spør meg: Kan du finne ut noenlunde hvor mange beholdere vi har? Nei, men jeg kan finne ut nøyaktig hvor mange vi har. Vi får registrert beholdere som hittil ikke er blitt betalt for, og det sparer oss for store beløp. At systemet registrerer GPS-posisjonen for sist tømming har også sine fordeler. I sentrum har jo bosspann det med å forsvinne. Vi får ofte telefoner fra folk som har mistet spannet sitt. Da kan vi fortelle dem at vi har sporet det opp, for eksempel på Nordnes, med nøyaktig adresse. Da ringer de gjerne tilbake og sier tusen takk. BIR Bedrift AS Eivind Fykse, daglig leder i BIR Bedrift, mener selskapet har et solid grunnlag for å utvikle virksomheten videre. Hvordan vil du kort Selv forsøker vi å minimere våre utslipp ved oppsummere 2009? tiltak for effektiv innsamling og nytt utstyr De siste års vekst har som er mer miljøvennlig. flatet ut. Når vi tar i betraktning finanskrisen, Hva er selskapets viktigste utfordringer i tiden fremover? har vi hatt et godt år. Noe av det viktige for Å få hånd om tilstrekkelig med arealer oss har vært fokus på kredittoppfølging og for å utvikle virksomheten videre. Dette er sikkerhet for betalingsevne hos våre kunder. viktig på grunn av deponiforbudet og nye Vi har jobbet med å bli bedre på kundeoppfølging. En viktig del av dette har vært ivareta og utvikle fagkompetanse hos våre krav til slutthåndtering av avfallet. Det å etablering av nytt kundesystem. medarbeidere er viktig for å lykkes. Hva er det mest positive som har Hvordan ser du på selskapets fremtidsutsikter? skjedd for selskapet i 2009? Vi har økt vår markedsandel noe. Vi har Markedet har flatet noe ut, men vil over vunnet nye kunder som har kompensert tid vokse videre. Dagens virksomhet gir oss for redusert omsetning hos eksisterende et godt utgangspunkt for å gå inn i en mer og kunder. Vi har dessuten unngått større mer kompleks avfallshåndtering. Markedet skader og fått en reduksjon i sykefravær. gir oss mange muligheter i fremtiden. Og det mest negative? Hva er fordelene med at BIR har virksomhet i hele verdikjeden til avfall? Noen av våre kunder har hatt negativ utvikling, og flere enn før har hatt betalingsproblemer. sporing og dokumentasjon av en trygg Kontroll med verdikjeden er viktig for avfallshåndtering. Forutsigbarhet er også et Hvordan bidrar selskapet til miljøet? viktig stikkord her. Kunden skal alltid vite Vi lager effektive og gode avfallsløsninger at vi tar hånd om avfallet på en riktig måte for våre kunder. Materialgjenvinning har og ikke minst at vi kan dokumentere dette. stort fokus ved etablering av løsninger. Vi er til å stole på. Formål Drive som entreprenør innenfor avfallshåndtering og gjenvinning. Hovedaktiviteten til BIR Bedrift er å tilby gode avfallsløsninger for næringslivet. Selskapet kan drive annen virksomhet som har sammenheng med dette, herunder eie og drive fast eiendom og ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre foretak. Det kan også forestå utvikling og salg av miljørelaterte produkter og tjenester. Omsetning og resultat BIR Bedrift AS: Omsetning 104,9 mill. kroner (2008: 100,2 mill. kroner) Resultat før skatt: 11,7 mill. kroner (2008: 13,6 mill. kroner) TH Paulsen AS: Omsetning 32,9 mill. kroner (2008: 29,3 mill. kroner) Resultat før skatt: 2,2 mill. kroner (2008: 3,6 mill. kroner) Retura Vest: Omsetning 30,7 mill. kroner (2008: 32,5 mill. kroner) Resultat før skatt: 1,2 mill. kroner (2008: 1,1 mill. kroner) Helse, miljø og sikkerhet BIR Bedrift: Sykefravær: 11,2 prosent (2008: 16,9 prosent) 0,8 prosent var kortvarig og 10,4 prosent langvarig. Det ble registrert tre mindre uhell med personskade. TH Paulsen: Sykefravær: 7,5 prosent (2008: 8,5 prosent) 1,5 prosent var kortvarig og 6,0 prosent langvarig. Det ble ikke registrert skade på personell i Retura Vest: Sykefravær: 2,9 prosent (2008: 7,4 prosent) 0,9 prosent var kortvarig og 2,0 prosent langvarig. Stiftelsesår: 1998 Eierstruktur: Heleid datterselskap av. Ansatte: 28 BIR Bedrift har eierskap i disse virksomhetene: TH Paulsen AS 100 % Retura Vest AS 50 % Retura Norge AS 9,7 % STYRET Steinar Nævdal styreleder Helen Botnevik Ben Morten Olsen

12 Miljørapport Årsberetning Regnskap BIR avfallsbehandling AS Formål Produsere energi gjennom forbrenning av restavfall, samt motta og håndtere farlig avfall. Hovedaktiviteten er drift av BIRs energianlegg i Rådalen, og drift av mottak for farlig avfall på Flesland. Avfallsmengder og kapasitet Energianlegget tonn (2008: tonn) Energiutnyttelse: 60 prosent (2008: 63,8 prosent) BIR Avfallsbehandling AS Å skaffe nok avfall til energianlegget er det viktigste målet for Ingrid Hitland, daglig leder i BIR Avfallsbehandling. Bedre rammebetingelser er en forutsetning. Hvordan vil du kort Vi produserer både fjernvarme som erstatter oppsummere 2009? oljekjeler bl.a. i sentrum, samt elektrisitet Vi har hatt et år med som er et viktig bidrag i et marked der store utfordringer når strøm er mangelvare. Vi tar også hånd om det gjelder avfallssituasjonen fremover. behandling. det farlige avfallet som blir sendt til sikker Mye arbeid er konsentrert om å bedre rammebetingelsene for Hva er selskapets viktigste utfordringer i tiden fremover? norske energianlegg, i samarbeid med Avfall Norge og KS Bedrift. God drift både på Å skaffe nok avfall til energianlegget, slik energianlegget og Stasjon for farlig avfall, at vi kan produsere nok energi til fjernvarme. Dessuten å drive energianlegget så sammen med økende energipriser utover høsten, sikret et godt økonomisk resultat. optimalt som mulig, både miljømessig og økonomisk. Hva er det mest positive som har skjedd for selskapet i 2009? Hvordan ser du på selskapets fremtidsutsikter? Bygging av ny stasjon for farlig avfall på Espehaugen, samt god fremdrift på De nærmeste årene vil bli vanskelige utvidelse av energianlegget. økonomisk, men vi vil stå godt rustet med nye, moderne anlegg både for energigjenvinning og for håndtering av farlig avfall. Og det mest negative? At vi tapte Vestlandsanbudet, et anbud Jeg mener derfor at selskapet har gode som gjaldt avfallsbehandling for ni vestlandskommuner. Det har vært et vanskelig fremtidsutsikter. marked med stort prispress for restavfall til Hva er fordelene med at BIR har virksomhet i hele verdikjeden til avfall? energigjenvinning på grunn av overkapasitet i Sverige. Det gir fleksibilitet. Vi har mulighet for å drive optimalt og kostnadseffektivt ved Hvordan bidrar selskapet til miljøet? å kunne styre avfallet og ha kontroll over Ved å gjenvinne energi fra restavfall. hvordan avfallet håndteres i hele kjeden. 20 BIR Årsrapport 2009 Som følge av kapasitetsproblemer, samt manglende lagringsmuligheter under revisjonsperioden, måtte tonn av avfallet omdirigeres til deponi. Stasjon for farlig avfall Total mottatt avfallsmengde: 1815 tonn (2008: 1764 tonn) Fra husholdninger: 1052 tonn. Dette utgjør 3,2 kg per innbygger i BIR. Fra næringsliv: 764 tonn Totalt økte mengden farlig avfall med 2,9 prosent. Omsetning og resultat 149,7 mill. kr (2008: 149,5 mill. kr) Resultat før skatt: 7,5 mill. kr (2008: 1,4 mill. kr) Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 10,2 prosent (2008: 15,6 prosent). 3,6 prosent var kortvarig og 6,6 prosent langvarig. Det var tre arbeidsulykker som medførte fravær. Ytre miljø Anlegget har i 2009 overholdt kravene til utslipp til luft med svært gode marginer. Utslippene fra vannrenseanlegget har kun ved enkelte målinger vist et lite overutslipp av Hg. Konsesjonskravet her er likevel overholdt. Stiftelsesår: 2003 Eierstruktur: Heleid datterselskap av. Ansatte: på energianlegget og ni på stasjon for farlig avfall, samt daglig leder. STYRET Steinar Nævdal styreleder Sølvi Spilde Monsen Håkon Georg Wiik Mjelstad Miljø AS I 2009 fikk Mjelstad Miljø fornyet konsesjon. Nå arbeider daglig leder Einar Håland for å få inn nye avfallstyper. Hvordan vil du kort Hvordan bidrar selskapet til miljøet? oppsummere 2009? Deponiet har oppsamling av deponigass. I I 2009 fikk vi ny 2009 ble det tatt ut 2,2 mill. Nm3 deponigass og gassanlegget hadde en driftstid på konsesjon for deponiet. De strengere kravene 8697 timer. Vi har lagt dobbel bunntetting til deponi, blant annet på det nye deponiarealet, og 1600 meter forbudet mot deponering med ny sigevannsledning. av biologisk nedbrytbart avfall, gjør at mesteparten av avfallet som har skapt Hva er selskapets viktigste utfordringer i tiden fremover? nærmiljøproblem ikke lenger skal legges her var også første hele driftsår for Etter forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall, blir den viktigste utfordringen å metallsorteringsanlegget. Det ga en solid økning i utsortert jern og annet metall. tilføre selskapet andre avfallstyper. Hva er det mest positive som har Hvordan ser du på selskapets fremtidsutsikter? skjedd for selskapet i 2009? Deponiet har tidligere år fått mange Dersom energianlegget får nok avfall, vil klager fra naboene på vond lukt. I 2008 og slaggmengden øke betraktelig, noe som gir vinteren 2009 ble det gjort flere tiltak for å mer avfall til deponiet. Om vi også kan dra i redusere disse plagene. Deponiet har ikke havn en del anbud på lett forurenset jord, er hatt klager på lukt etter 16. mars utsiktene fremover gode. Og det mest negative? Hva er fordelene med at BIR har virksomhet i hele verdikjeden til avfall? Sigevannsledningen var ute av drift i tre perioder i 2009 som følge av tilstopping. Dette ser vi på som en stor fordel. Vi vet at Dette førte til at sigevannet gikk ukontrollert til bekken nedstrøms fra deponiet. én leverandør på all avfallshåndtering. mange kunder ønsker å kun forholde seg til Resultat av målinger og vurderinger gjort i samband med lekkasjene tyder ikke på at utslippene har hatt varig negativ effekt på miljøtilstanden i bekken. mjelstad miljø as Formål Drive avfallsdeponi for uorganisk avfall, sortert næringsavfall og kvernet restavfall. Deponiet ligger i Osterøy kommune. Avfallsmengder Mottatt avfall: tonn (2008: tonn) BIR-konsernet har i 2009 levert tonn avfall, og av dette var det tonn slagg fra forbrenningsanlegget. Utsortert jern og metall: 1285 tonn magnetisk jern og 525 tonn umagnetisk jern. (2008: 1290 tonn) Omsetning og resultat Omsetning: 32,9 mill. kroner (2008: 39,3 mill. kroner) Investeringer 14,1 mill. kroner (2008: 8,3 mill. kroner) Resultat før skatt: -0,9 mill. kroner (2008: -11,5 mill. kroner) Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 5,3 prosent (2008: 23,3 prosent) Ytre miljø Alle periodiske kontroller og prøver viser tilfredsstillende resultater i forhold til utslippsgrenser for deponiet. Gassanlegget som skal hindre uønsket lukt har stort sett hatt stabil drift. Driftstid gassanlegg: 8697 timer (2008: 7767 timer) Gassuttak: 2,2 mill. Nm3 (2008: 1,4 mill. Nm3). Av dette: 241 tonn CH4 (metan) og 5,8 mill. kwh til avfakling. Stiftelsesår: 1998 Eierstruktur: Heleid datterselskap av fra 1. januar 2004 Ansatte: 7 STYRET Stein Bratland styreleder Ann Christin Reigstad Lars Hille

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 %

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 % Rapporttittel AVFALLSTATISTIKK FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I BIR År 2005 Prosjektledere Atle Hitland og Gisle Njaastad Prosjektgruppe Terje Olsen, Jan Steene, Lars Hille, Arne Iversen, Svend B. Hollevik, Jan

Detaljer

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Prosjektnavn Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Årsrapport 2012 Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: 01.03.13 Camilla Tangenes Innrapportert av Thorbjørn Eliassen,

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT. Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % Kundetilfredshet. Omdømmescore. Likes

Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT. Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % Kundetilfredshet. Omdømmescore. Likes Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % 9500 Omdømmescore Kundetilfredshet Likes Utgiver: BIR AS Design: Alf Gundersen Trykk: Molvik Grafisk Foto (sidetall

Detaljer

Total avfallsmengde. Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet ,8 % Jern til materialgjenv. (etter forbr.) 1.930

Total avfallsmengde. Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet ,8 % Jern til materialgjenv. (etter forbr.) 1.930 Prosjektnavn Rapport tittel Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: 30.03.10 (fig) 09.12.10 (tekst) Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS 2009 Camilla Tangenes Innrapportering koordinert

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR

Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR Prosjektnavn Rapport tittel Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR 2006 Prosjektleder Atle Hitland Prosjektgruppe Innrapportert av Terje Olsen, Jan Steene, Svend Birger Hollevik, Arne Iversen,

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

Strategiplan for BIR Privat

Strategiplan for BIR Privat Strategiplan for BIR Privat 2011-2015 BIR Privat AS 18.09.13 B I R P r i v a t A S Rapport Prosjektnavn Rapport tittel Strategiplan for BIR Privat 2011-2015 Prosjektleder Prosjektgruppe Sammendrag Strategiplanen

Detaljer

BossNett Bergen. Planlagt BossNett. Standard løsning i sentrum. Hvorfor ble det slik? litt historie

BossNett Bergen. Planlagt BossNett. Standard løsning i sentrum. Hvorfor ble det slik? litt historie Fra hest og kjerre til BossNett - i Bergen Sentrum Bergen bystyre vil vedta å bygge et Boss Nett juni 2008 Hva er BossNett Avfallskonferansen Fredrikstad 10-12. juni 2008 Toralf Igesund BIR Privat AS Hvorfor?

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra BIR ÅRSRAPPORT 2013 Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: www.bir.no 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon Omdømmescore Kundetilfredshet

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 BIR ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD AVFALL ENGASJERER 1 2007 OPPSUMMERT 2 MER GJENVINNING, MINDRE UTSLIPP 3 TODELT KONSERN 4 PRODUKTETS LIVSSYKLUS 6 AVFALLETS VERDIKJEDE 7 BIR PRIVAT AS 10 BOSSNETT AS 15 AVFALLSMENGDER

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Avfallstatistikk. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002. Prosjektnavn.

Avfallstatistikk. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002. Prosjektnavn. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap Prosjektnavn Rapport tittel Prosjektleder Prosjektgruppe Sammendrag Avfallstatistikk Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002 Camilla Tveten Innrapportert

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

ÅRSRAPPORT SAM RBEID BIR BETYR 84,2 83,4 81,2 80,0 77,2 76,3 72,9 81,4 % 84,2 % 79,6 %

ÅRSRAPPORT SAM RBEID BIR BETYR 84,2 83,4 81,2 80,0 77,2 76,3 72,9 81,4 % 84,2 % 79,6 % ÅRSRAPPORT 2015 SAM RBEID 84,2 % OMDØMMESCORE 81,4 % KUNDETILFREDSHET 80,0 81,2 83,4 84,2 2015 76,3 FORTSATT AVFALLSVEKST 2014 2009 72,9 77,2 2013 NY OMDØMMEREKORD 2012 BIR TAR SAMFUNNSANSVAR 2011 HOLDNINGSSKAPENDE

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 RENOVASJONSLØSNINGENE I BIR... 3 2.1 HENTESYSTEM, BRINGESYTEM, KOMPOSTERING... 3 2.2 GJENBRUKSSTASJONER OG RETURPUNKT... 4 2.3 RESTAVFALL FRA RUTE OG GJENBRUKSSTASJONER

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Sammen for en god sak!

Sammen for en god sak! Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012

Detaljer

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS. Årsrapport 2011

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS. Årsrapport 2011 Prosjektnavn Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Årsrapport 2011 Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: xx.02.12 Camilla Tangenes Innrapportering koordinert og kontrollert

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Torsdag 18. februar 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomi og nøkkeltall 3) Aktiviteter og tiltak 4)

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Vi tar det. 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig

Vi tar det. 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig Vi tar det 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig Vi kvitter oss med bosset ditt Dagens og fremtidens avfallshåndtering handler om å vite hvilket avfall som skal gjenvinnes på hvilken måte.

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

BOSSIT BOSSID. Vidar Hollevik fra BIR

BOSSIT BOSSID. Vidar Hollevik fra BIR BOSSIT BOSSID Vidar Hollevik fra BIR Innovasjon - kundeidentifikasjon 2 Dagens avfallsløsninger i BIR 12 BRINGE % avhenting gitt fyllingsrad Nivåmåler data - fyllingsgrad 80% Nivåmåler fyllingsgrad pr.

Detaljer

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfall, miljø og klima Innlegg FrP 06.04.2008 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges

Detaljer

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet ,1 % Jern til materialgjenv. (etter forbr.) 1.148

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet ,1 % Jern til materialgjenv. (etter forbr.) 1.148 Prosjektnavn Rapport tittel Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: 19.03.08 (kap 8) 10.10.08 Avfallstatistikk for husholdningsavfall i BIR 2007 Camilla Tangenes Innrapportering koordinert og kontrollert

Detaljer

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013 Vekk med «bossspannene» innen 2020 Avfalls konferanse 2013 1 BIR AS - historie Det må bli slutt på den meget brukte praksis at nattpotten tømmes i kjøkkenvasken Stadsfysikus Joakim Lindholm i Bergen, 1892?

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2016 Fremlagt på møte i representantskapet 18.4.2016 Bakgrunn for eiermeldingen Eiermeldingen er utarbeidet

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD

Eiermelding fra styret i RfD fra styret i RfD for driftsåret 2016 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2017 Årsrapport RfD 2016 side 37 for 2016 BAKGRUNN FOR EIERMELDINGEN en er utarbeidet med bakgrunn i selskapsavtalen og

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Bystyret i Bergen foreslår i sitt vedtak av sak punkt 3 at:

Bystyret i Bergen foreslår i sitt vedtak av sak punkt 3 at: Dato: 15. september 2009 Byrådssak /09 Byrådet Ny prismodell for renovasjonsgebyrene i Bergen kommune TOCO SARK-1209-200902378-5 Hva saken gjelder: Åtte av BIRs ni eierkommuner har nå gått over til en

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

SeSammen regional avfallsstrategi. Stiklestad, Gunhild Flaamo Strategikoordinator

SeSammen regional avfallsstrategi. Stiklestad, Gunhild Flaamo Strategikoordinator SeSammen regional avfallsstrategi Stiklestad, 24.8.2016 Gunhild Flaamo Strategikoordinator Visjon: Sammen om fremtidens avfallsløsning! «Vi vil jobbe for en samfunnsansvarlig og kretsløpsbasert ressursutnyttelse

Detaljer

Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene

Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene Framtidens byer seminar Bergen 19. oktober 2011 Toralf Igesund Prosjektleder Avfall Norge Bærekraftig avfallhåndtering

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 2 RENOVASJONSLØSNINGENE I BIR...5 2.1 HENTESYSTEM, BRINGESYSTEM, KOMPOSTERING...5 2.2 GJENVINNINGSSTASJONER OG RETURPUNKT...8 2.3 RESTAVFALL FRA RUTE OG GJENVINNINGSSTASJONER...12

Detaljer

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum.

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum. 2008 Dette skjedde Oppstart plastinnsamling og ny gebyrmodell på Osterøy. Byggestart for ny gjenvinningsstasjon på Askøy. mar Nytt slaggsorteringsanlegg på Mjelstad tas i bruk. sep Plastinnsamling fra

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR BIR PRIVAT 2010-2015 MÅLDOKUMENT TIL POLITISK BEHANDLING

AVFALLSPLAN FOR BIR PRIVAT 2010-2015 MÅLDOKUMENT TIL POLITISK BEHANDLING AVFALLSPLAN FOR BIR PRIVAT 2010-2015 MÅLDOKUMENT TIL POLITISK BEHANDLING Tittel: Avfallsplan for BIR 2010-2015 Måldokument til politisk behandling Utarbeidelse: BIR Privat 2010 Layout: BIRs informasjonsavdeling

Detaljer

Strategiplan for BIR Avfallsenergi AS

Strategiplan for BIR Avfallsenergi AS Strategiplan for BIR Avfallsenergi AS 2012-2016 Konsernstrategi BIR Avfallsenergi er en av døtrene i BIR konsernet. Selskapets formål er produksjon og salg av damp og varmt vann for levering til fjernvarme-

Detaljer

Strategiimplementering i døtre BIR

Strategiimplementering i døtre BIR Strategiimplementering i døtre BIR 24.11.2011 Innhold Strategiimplementering... 2... 2 Eiere... 3 Stabil renovasjonspris... 3 Godt omdømme... 3 Miljøfremmende tjenester... 4 Avkastning... 4 Kunde og omverden...

Detaljer

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo 17.08.2016 Håkon Jentoft Renovasjonsetaten Oslo : Hovedstad i Norge 650,000 innbyggere, befolkningen øker med 2% per år 300 000 husholdninger 65% bor i blokker. 53 %

Detaljer

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør Orientering fra Innherred Renovasjon Geir Tore Leira, administrerende direktør Om Innherred Renovasjon Nord-Trøndelag Inderøy Mosvik Leksvik Frosta Stjørdal Meråker Levanger Verdal Sør-Trøndelag Malvik

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016 RfD i korte trekk Innsamling og behandling av husholdningsavfall i 9 kommuner Noen næringskunder,

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

DIGITALISERING AV AVFALLSBRANSJEN bruk av ID-løsning og incentiver

DIGITALISERING AV AVFALLSBRANSJEN bruk av ID-løsning og incentiver DIGITALISERING AV AVFALLSBRANSJEN bruk av ID-løsning og incentiver Avfallskonferansen 2017 Toralf Igesund FOU-sjef BIR AS 1 BIR Vestlendingenes egen miljøbedrift Digitalisering i BIR noen eksempler A.

Detaljer

Anbud og samfunnsansvar Avfall Norges nye anbudsveileder for behandlingstjenester for avfall. Cathrine Lyche, Asplan Viak AS

Anbud og samfunnsansvar Avfall Norges nye anbudsveileder for behandlingstjenester for avfall. Cathrine Lyche, Asplan Viak AS Anbud og samfunnsansvar for avfall Cathrine Lyche, Asplan Viak AS Forventningsavklaring Ikke forvent å få vite om det er best å forbrenne restavfall i Norge eller Sverige. dere kan derimot forvente å få

Detaljer

Vedtatt i konsernstyremøte 30.09.11. BIR konsern. Strategiplan 2012-2016 1/23

Vedtatt i konsernstyremøte 30.09.11. BIR konsern. Strategiplan 2012-2016 1/23 BIR konsern Strategiplan 2012-2016 1/23 SAMMENDRAG 4 AKSJEEIERAVTALEN 5 BAKGRUNN 5 FORMÅL 5 VIRKSOMHET 5 BIR KONSERN 6 ORGANISERING 6 BEDRIFT 6 EIERINTERESSER 7 STYRING OG LEDELSE I BIR 8 VISJON, FORRETNINGSIDÉ

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Kollektive eller individuelle løsninger hvordan vil kunden ha fremtidens avfallshenting. Avfallskonferansen 2012 Ove-Henning Bjørsvik BIR Privat AS

Kollektive eller individuelle løsninger hvordan vil kunden ha fremtidens avfallshenting. Avfallskonferansen 2012 Ove-Henning Bjørsvik BIR Privat AS Kollektive eller individuelle løsninger hvordan vil kunden ha fremtidens avfallshenting Avfallskonferansen 2012 Ove-Henning Bjørsvik BIR Privat AS Mengden restavfall skal reduseres Stimulere til avfallsreduksjon

Detaljer

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM?

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM? Oppdragsgiver: Odda kommune Oppdrag: 519729 Kommunedelplan VAR Del: Renovasjon Dato: 2009-05-05 Skrevet av: Sofia Knudsen Kvalitetskontroll: Cathrine Lyche FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE

Detaljer

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel. Total. avfallsmengde 100 %

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel. Total. avfallsmengde 100 % Prosjektnavn Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Årsrapport 2013 Skrevet av Camilla Tangenes Prosjektgruppe Innrapportert av Aristotle Mejia, Miriam Holmefjord, Anita

Detaljer

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM SESAM Værnes 30. november 2016 Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM Hva er SESAM? Sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge Gjennomført skisseprosjekt

Detaljer

Vi forvandler avfall til ren energi!

Vi forvandler avfall til ren energi! Vi forvandler avfall til ren energi! Fra problem til ressurs Et av velferdssamfunnets store problemer er overfloden av avfall. Tidligere gikk det meste av klær, sportsutstyr og møbler i arv, mens vi i

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Representantskapet Vedlegg 1 Sak 5-2015 Forslag til selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Informasjon

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

OG AVFALLSGJENVINNING

OG AVFALLSGJENVINNING 2015 året som gikk Kjære kunde/ samarbeidspartner Det gleder oss at dette året kan oppsummeres som et år med mye nytt: nye markeder, produkter og avfallsløsninger. I årets nyhetsbrev kan du blant annet

Detaljer

ÅRSRAPPORT OMDØMMESCORE KUNDETILFREDSHET GJENVINNINGSGRAD

ÅRSRAPPORT OMDØMMESCORE KUNDETILFREDSHET GJENVINNINGSGRAD ÅRSRAPPORT 83,8 % 82,2 % 80,1 % OMDØMMESCORE KUNDETILFREDSHET GJENVINNINGSGRAD BIR ÅRSRAPPORT 2016 Utgiver: BIR AS Bergen 2017 Foto (sidetall i parentes): Thor Brødreskift (s 1, 7, 13) David Zadig (s 14,

Detaljer

STRATEGI 2010-2016. for klima, kretsløp og miljø

STRATEGI 2010-2016. for klima, kretsløp og miljø STRATEGI 2010-2016 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og miljø INNHOLD ROAFS VISJON... 2 FORMÅL MED STRATEGIEN... 3 RAMMEBETINGELSER... 5 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER... 8 1. Organisasjonsutvikling...

Detaljer

Bossanova KUNDEBLAD NR. 2-2006

Bossanova KUNDEBLAD NR. 2-2006 Bossanova KUNDEBLAD NR. 2-2006 Velkommen til Espehaugen! I 125 år har vi jobbet for å gi kundene våre god service og miljøriktige tjenester. Vi i BIR er glade for å kunne ønske velkommen til Norges største

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Lærerveiledning Kildesortering, stoffer i endring, 3.-4. trinn Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer