Eiermøte Drammen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiermøte Drammen kommune"

Transkript

1 Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens kildesortering

2 1) Generelt om foretaket RfD har 20 ansatte, men sysselsetter i overkant av 100 RfD samler inn tonn årlig husholdningsavfall fra våre ni kommuner Utsortering (kildesortering) var på hele 67 % besøkende på de 7 gjenvinningsstasjonene Omsetning ca. 230 MNOK

3 Selskapsstruktur RfD Representantskap 1 repr. fra hver kommune Klagenemnd Styre Styreleder og 4 styremedlemmer Kontaktutvalg Daglig leder Innsamling Avfallsbehandling Kommunikasjon Utvikling Økonomi

4 Nasjonale mål, avfallshierarkiet

5 Innsamling gjennom henteordning, returpunkter og gjenvinningsstasjoner Utnyttelse av ressursene i avfallet på best mulige måte Gjenvinne mest mulig, enten til energi eller til nye materialer

6 Dette mener innbyggerne Generelt godt fornøyd med tjenesten Lav kunnskap til hva som skjer med avfallet Høy tillit til selskapet og at avfallet behandles riktig Ønske om henteordning for glass og metall Negative til nedleggelse av gjenvinningsstasjoner Likegyldige til nedleggelse av returpunkt Vil primært gi klær og sko til ideelle organisasjoner Ønske om at avfallet hentes ofte Kilde: Telefonundersøkelse, Benchmark og Fokusgrupper (2012)

7 Prognose folketall, RfD-kommunene Høy nasjonal vekst Lav nasjonal vekst Middels nasjonal vekst

8 Prognose avfallsmengde Betydelig vekst i avfallsmengdene frem mot 2020 Avfallsmengdene fra husholdningene i Drammensregionen forventes å stige med 41 % frem mot 2020 Kilde: SSB

9 2) Økonomiske hovedtall Reduserte kostnader til innsamling og behandling Oppbygning av selvkostfond i 2011 og 2012 Budsjettert med 10% gebyrnedgang i 2013 Nøktern og moderat kostnadsutvikling

10 Resultatregnskap 2011 og prognose 2012 Regnskap 2011 Prognose 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Resultat av årets drift Til fremføring mot gebyrinntekter senere år Til fremføring annen egenkapital

11 3) Viktige fremtidige utfordringer Kapasitet til å håndtere fremtidige avfallsmengder Høy kundetilfredshet Troverdig og lettfattelig system, som innbyggerne eier Kostnadseffektiv, miljøvennlig renovasjonsordning Realisere neste generasjon kildesortering Lokal utnyttelse av ressursene Forsøpling av offentlige rom Realisere bygging av nye gjenvinningsstasjoner

12 4) Fremtidens kildesortering Oppdraget: => Avdekke alternativer og se på nye løsninger på fremtidens kildesorteringssystem for Drammensregionen

13 Gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen Gjenvinningsstasjoner med besøkstall 2011

14 Tiltak 1 Fremtidens gjenvinningsstasjoner Lindum bygge ny eller utvide eksisterende Mile ny lokalisering Lier ny lokalisering Røyken opprustes (allerede igangsatt) Sande, Svelvik, Enger mindre utbedringer Rfds anbefaling: Bygge tre nye, moderne gjenvinningsstasjoner Ruste opp de fire øvrige, som supplement til de nye Innføre elektronisk adgangskontroll Vurdere lokalisering adskilt fra omlastningsstasjon Lokalisering i samråd med de involverte kommunene Bygging og drift på anbud

15 Omlastingsstasjon Gjenvinningsstasjon Leveringssted for renovasjonsbiler Daglig tungtrafikk Lukt og skadedyr Naboproblematikk Leveringssted for private husholdninger (ikke matavfall) Primært privatbiler Rent, tørt og ryddig Noe containertransport Nye gjenvinningsstasjoner og omlastingsstasjoner kan vurderes lokalisert adskilt

16 Tiltak 2: Omlastning av avfall RfDs anbefalning: Bygge 1-2 nye omlastningsstasjoner. Vurdere lokalisering adskilt fra gjenvinningsstasjonene. Skal være til minimal sjenanse for publikum.

17 Tiltak 3: Returpunkter Representerer lite volum Kostnadskrevende ordning Mye forsøplingsproblematikk

18 Kostnad per tonn v/ulik innsamlingsordning (gjennomsnitt for alle avfallstyper) Kostnad pr tonn Hente hjemme Returpunkt Gj.vinn.stasjon Totalt

19 Tiltak 4: Utvidet henteordning Henteordning for glass- og metallemballasje Valgfri løsning med beholder inne eller ute

20 Tiltak 5: Avvikle innsamling av klær og sko Økende interesse, flere ideelle organisasjoner driver egne ordninger. Er ikke definert som avfall, og er dermed ikke en lovpålagt oppgave. RfD foreslår å avvikle returpunkt for klær/sko, og overlate dette til ideelle organisasjoner.

21 Tiltak 6: Nedgravde avfallsløsninger RfDs anbefalning: Bruk av nedgravde løsninger som virkemiddel for brannsikkerhet og estetikk Bedre informasjon til beslutningstakere Gi mulighet til pålegg gjennom endret renovasjonsforskrift

22 Tiltak 7: Kommunikasjonstiltak Strategiske valg innen kommunikasjon: 1. Økt fokus på elektronisk kommunikasjon 2. Styrket satsing på intern kommunikasjon 3. Lettfattelig og brukervennlig, med logisk fargekodesystem 4. Tydeligere posisjon som miljøbedrift

23 Oppsummering av foreslåtte tiltak Returpunktene legges ned, erstattes av nye løsninger Henteordning for glass- og metallemballasje, med valgfri løsning for beholder eller kasse Klær og sko håndteres av markedet, men kan leveres på gjenvinningsstasjoner. Bruk av nedgravde løsninger i større grad. Bygge tre nye gjenvinningsstasjoner, og 1-2 omlastingsstasjoner. Elektronisk adgangskontroll Fremtidsrettet brukerkommunikasjon, med fokus på miljø.

24 Videre fremdrift mot behandling Det gjøres en kost/nytte vurdering av alle tiltak som forstås. Systemendringenes konsekvens for miljø vil bli beregnet Budsjett for tiltakene vil bli angitt form av konsekvens for gebyrutvikling (endret kostnad pr husstand pr år) Tre alternative scenarioer kostnadsberegnes: a) Gjennomføring av tiltakene ved dagens befolkning og avfallsmengde b) Gjennomføring av tiltakene ved befolkning og avfallsmengde i 2020 c) Alternativkostnad ved ikke å gjennomføre tiltakene, med 2020 tall.

Ser muligheter under bakken. Daglig leder Erik Fenstad har stor tro på at vi får se flere nedgravde avfallsløsninger i årene som kommer.

Ser muligheter under bakken. Daglig leder Erik Fenstad har stor tro på at vi får se flere nedgravde avfallsløsninger i årene som kommer. Årsrapport 2014 Ser muligheter under bakken Daglig leder Erik Fenstad har stor tro på at vi får se flere nedgravde avfallsløsninger i årene som kommer. Om EnvinA Innhold Om Envina IKS 3 Nå starter fremtiden

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Design/illustrasjoner: Gevir Foto: Avfall Sør. Innhold

Design/illustrasjoner: Gevir Foto: Avfall Sør. Innhold ÅRSRAPPORT 2014 Design/illustrasjoner: Gevir Foto: Avfall Sør Innhold Leders betraktninger side 7 Renovasjon side 15 Hendelser 2014 side 37 Regnskap side 39 Faktatall 5 Dette tilbyr Avfall Sør 6 Leder

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 1 ÅRSRAPPORT

VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 1 ÅRSRAPPORT VESAR ÅRSRAPPORT 2011 // 1 ÅRSRAPPORT 2011 2 // VESAR ÅRSRAPPORT 2011 Mål VISJON: Vesar skal være en effektiv og fremtidsrettet miljøbedrift med et godt omdømme som leverer gode løsninger innenfor avfallshåndtering

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING:

SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING: SAK 21/2014 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Styret anbefaler representantskapet å vedta foreliggende økonomi- og handlingsplan 2015 2018 som grunnlag for den årlige budsjettbehandlingen

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 6/13

Møteinnkalling styremøte nr 6/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 31.mai 2013 Møteinnkalling styremøte nr 6/13 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ side 1 av xx IRS MILJØ side 2 av xx 1 IRS Miljø IKS... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Mål og strategier... 4 1.4 Selskapets eiere... 4 1.5 Representantskapet... 4 1.6 Styret... 5 1.7 Klagenemd...

Detaljer

RKR AS Pb. 393 4664 Kristiansand Telefon 38 17 70 70 Faks 38 17 70 71 www.rkr.no Org. Nr. 986 296 042

RKR AS Pb. 393 4664 Kristiansand Telefon 38 17 70 70 Faks 38 17 70 71 www.rkr.no Org. Nr. 986 296 042 RKR AS Pb. 393 4664 Kristiansand Telefon 38 17 70 70 Faks 38 17 70 71 www.rkr.no Org. Nr. 986 296 042 2 Avfallsplan for Kristiansandsregionen 2008-2012 Sammendrag: RKR og eierkommunene har i samsvar med

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 01. innhold 01. innhold 3 02. Leder 4 Avfall sør > konsern 6 Regnskap 9 Avfall sør > husholdning 26 regnskap 30 Renovasjon 41 Avfall sør > bedrift as 46 Mjåvannsveien

Detaljer

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato 100828 Utarbeidet

Detaljer

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 1 UTGIVER INNHOLD Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Tlf. 32 21 09 00 Fax: 32 21 09 15 www.lindum.no Produsert av: Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus 31. mars 2015 Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby - leder Ordfører Nesodden kommune

Detaljer

STRATEGI 2010-2016. for klima, kretsløp og miljø

STRATEGI 2010-2016. for klima, kretsløp og miljø STRATEGI 2010-2016 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og miljø INNHOLD ROAFS VISJON... 2 FORMÅL MED STRATEGIEN... 3 RAMMEBETINGELSER... 5 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER... 8 1. Organisasjonsutvikling...

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel)

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel) Årsrapport 2007 Innhold Nøkkeltall TRV 2007...side 02 Eierandeler i andre selskap...side 02 Ledende miljøbedrift...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning 2007...side 05 Husholdningsavfall...side

Detaljer

Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT. Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % Kundetilfredshet. Omdømmescore. Likes

Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT. Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % Kundetilfredshet. Omdømmescore. Likes Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % 9500 Omdømmescore Kundetilfredshet Likes Utgiver: BIR AS Design: Alf Gundersen Trykk: Molvik Grafisk Foto (sidetall

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2013-2020 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 3 2 SAMMENDRAG... 5 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020.... 7

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2012-2020 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 4 2 SAMMENDRAG... 6 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020... 8

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra BIR ÅRSRAPPORT 2013 Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: www.bir.no 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon Omdømmescore Kundetilfredshet

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer