Miljøvennlig avfallstransport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøvennlig avfallstransport"

Transkript

1 Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøvennlig avfallstransport Tone Emblem

2 VERDIER I OSLO KOMMUNE

3 RENOVASJONSETATEN Visjon: Fremtidsrettet verdiskapende avfallshåndtering Formål: Renovasjonsetaten skal sørge for en miljø- og kostnadseffektiv avfallshåndtering i Oslo og tilrettelegge for avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning. Nøkkeltall: Ca 6,4 mill tømminger per år/ per uke husstander besøk på 2 store og 7 mindre mottak Ca 766 returpunkter for glass og metall 44 miljøstasjoner for farlig avfall Ca 278 tekstiltårn fra hhv Fretex eller UFF Bydelsinnsamling for farlig avfall m/ stoppesteder 1 gang/år Juletreinnsamling hver januar m/ stoppesteder Økonomi: av ca. 550 millioner. Ca 80 % kjøp av tjenester/konkurranseutsatt

4 4 GENERASJON RENOVASJONSKONTRAKTER Innsamling, transport og levering av avfall I Oslo 2 beholder system: En beholder for papir En beholder for matavfall, plastemballasje og restavfall

5 FORT. 4 GENERASJON RENOVASJONSKONTRAKTER Markedsundersøkelsen /tilbudskonferanser: Bare en produsent av biogass biler Alkolås lite utbredt Støy var problematisk Lav arbeidsledighet Språkkrav

6 FORT. 4 GENERASJON RENOVASJONSKONTRAKTER Konkurranse med forhandling i to trinn. Del I og del II Forbehold for å unngå å få èn vinner: Renovasjonsetaten ønsker å opprettholde konkurransen i markedet og å ha deltakelse fra flere renovasjonsselskaper i pilotprosjektet for å ha mulighet til å benchmarke områdene. Evaluerte del I og II separat REN vil evaluere tilbudene på de to delene separat. Viser det seg at samme tilbyder har det økonomisk mest fordelaktige på begge delene, vil vi se på tilbudene som er rangert som nr 2 på begge delene og velge den kombinasjonen som gir det økonomisk mest fordelaktige resultatet for REN, basert på følgende kriterier med vekting angitt i %:

7 FORT. 4 GENERASJON RENOVASJONSKONTRAKTER Tildelingskriterier: Pris 50 % (maks/min komprimering) Oppdragsforståelse 25 % Miljø 25 %

8 FORT. 4 GENERASJON RENOVASJONSKONTRAKTER Oppdragsforståelse: Hvordan de synes å ha forstått oppdraget og hvordan det er tenkt gjennomført, Kompetanse/fagbrev og erfaring hos personell som skal utføre arbeidet, IKT system i bil Fremdriftsplan (dvs. milepældefinisjoner og aktivitetsbeskrivelser) for mobilisering av ressurser og klargjøring for oppstart av oppdraget som skal inneholde: plan for utstyrsanskaffelser og tilrigging, plan for bemanningsoppbygging /personaleopplæring, plan for etablering av øvrige organisasjon og plan for etablering av støttesystemer. Tiltak for å rekruttere, opprettholde og beholde ansatte samt beredskapsplan vil også bli vurdert.

9 FORT. 4 GENERASJON RENOVASJONSKONTRAKTER Miljø Evaluere i forhold til støynivå(utvendig) ved kjøring og tømming, bruk av hydraulikkolje/vann, drivstoff, partikkelfilter, Euro 4/5, miljøvaskehall, alkolås, type dekk og andre forhold som kan anses som relevante for utførelsen av kontrakten

10 EVALUERING Oppgitt at poengskala 1 10 poeng ville bli benyttet Pris: Laveste pris 10 poeng Formelen: laveste pris/tilbudt pris*10poeng Oppdragsforståelse: Hvordan oppdraget er forstått/tenkt gjennomført: 3 Poeng Kompetanse /fagbrev/erfaring hos personell som skal utføre arbeidet: 2 Poeng IKT system i bil: Fremdriftsplan Tiltak rekruttere/opprettholde og beholde ansatte + beredskapsplan: 1 Poeng 2 Poeng 2 Poeng

11 FORTS. EVALUERING Miljø: Støynivå ved kjøring og tømming: 1 Poeng Hydraulikkolje/vann: 1 Poeng Drivstoff, partikkelfilter, Euro 4/5 biler: 3 Poeng Miljøvaskehall: 1 Poeng Alkolås: 1 Poeng Type dekk: 1 Poeng Andre forhold relevant for utførelsen: 2 Poeng

12 FORTS. EVALUERING Nr 1 på begge delene var best på pris og nr 2 på oppdragsforståelse og miljø Nr 2 på begge delene var nr 2 og nr 4 på pris og oppnådde høyeste score på oppdragsforståelse og miljø. REN valgte å benytte tilbudet med biogass fra leverandør 2, selv om det Betydde + 7% i pris.

13 5 GENERASJON RENOVASJONSKONTRAKTER Vurderer flere skal krav i kravspesifikasjonen Krav til alkolås Krav til minimum støynivå Krav til biogass som drivstoff Krav til type dekk Krav til Miljøvennlig vaskehall Kjøreruter (installere målere på enkelte beholdere)

14 ANDRE EKS. PÅ KONKURRANSER MED MILJØ SOM TILDELINGSKRITERIE Transport av krokcontainere: Tildelingskriterium: Miljø: 20 % (euroklasse, utslippsreduksjon, økokjøringskurs) Innsamling, transport og levering av glass- og metallemballasje: Tildelingskriterium: Miljø 20 % (alder på kjøretøy, støynivå, drivstofftype, type teknologi, type dekk med mer) Kverning av hageavfall: Tildelingskriterium: Miljø 10 % (utslipp diesel målt ved 150 m3 hageavfall pr. time)

15 MILJØ I ANSKAFFELSER I RENOVASJONSETATEN Miljøkrav i kravspesifikasjonen eller i tildelingskriteriene Ved miljøkrav i kravspesifikasjonen må man være helt sikker på at det er et marked som møter miljøkravene Miljø kan også være å legge mer vekt på kvalitet (lengre varighet, mindre forbruk/avfall), lengre garanti I tråd med avfallshierarki og andre føringer for miljøvirksomheter

16

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Bentzen Transport AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0307-11 14.10.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av feie- og tilsynstjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av bøker og media til folkebibliotekene i seks kommuner. Klagenemnda fant

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling MAI 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering og konklusjon... 3 2. Bakgrunn og formål... 5 3. Sortering og innsamling...

Detaljer

Rammeavtale rydding og bortkjøring av søppel

Rammeavtale rydding og bortkjøring av søppel KRAVSPESIFIKASJON 1. Innledning Eiendoms- og byfornyelsesetaten forvalter ulike typer tomtearealer og ulike type bygninger i og omkring Oslo. I tilknytning til eiendommene har vi jevnlig behov for opprydding

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Senter for Stress og Traumepsyklologi Att: Rune Stuvland Grensen 18 0159 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/199 30.05.2011 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Renholdsverket AS gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende mottak av restavfall til energiutnyttelse. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Moss Kommunale Eiendomsselskap KF. Georg Fredrik Rieber-Mohn, Siri Teigum og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Moss Kommunale Eiendomsselskap KF. Georg Fredrik Rieber-Mohn, Siri Teigum og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggeledertjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde benyttet en modell for evaluering av

Detaljer

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurransefor transport og behandling av kildesortert våtorganisk avfall, saint returtransport av sluttproduktet. Klager anførte

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

6.5 Tilbudet Det ønskes tilbud på regnskapsførsel i henhold til kommunale regnskapsprinsipper og/eller regnskapsloven samt lønnsutbetalingsrutinen.

6.5 Tilbudet Det ønskes tilbud på regnskapsførsel i henhold til kommunale regnskapsprinsipper og/eller regnskapsloven samt lønnsutbetalingsrutinen. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende regnskapsførsel og lønnsrutiner for selskapet. Klagenemnda fant at innkiagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagerne deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale om levering av bedriftshelsetjenester. Klagerne anførte at innklagede hadde brutt

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtaler vedrørende behandlingstilbud for personer med lettere psykiske og sammensatte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av etablering og drift av bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Klagenemnda

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Renovasjonsbenchmarking 2014

Renovasjonsbenchmarking 2014 Renovasjonsbenchmarking 2014 Sammendrag for Hallingdal Renovasjon IKS Utført av Energidata Consulting (EDC) 03.12.2014 1 Hvorfor renovasjonsbenchmarking? Benchmarking er å måle prestasjonsnivå ved sammenlikning

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder:

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder: Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14 Styret for Bergen Vann KF Anskaffelse av TV-bil JOTA BV-5404-200414651-101 Hva saken gjelder: Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon

Detaljer