MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1"

Transkript

1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

2 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder Hvem bruker statistikken? Statens målsettinger og EUs rammedirektiv 2

3 3 Historikk I 1992 begynte miljøseksjonen å utarbeide avfallsstatistikk. Den gang var avfallsverdenen enkel. 3

4 Avfallsstatistikk Avfallshåndtering 1992/2001 Farlig avfall 1999/2003 Husholdningsavfall 1992 Industriavfall 1993 BA-avfall 2004 Avfalls- Regnskapet 1995 Produksjon, utenriks Spesialdata Avfall fra tjenesteytende

5 BNP, indeks (1995 = 1) Avfall (mill. tonn) Utvikling i avfallsmengder og BNP (faste priser). Endelige tall ,8 1,6 1,4 13,0 11,0 1,2 1,0 0,8 0,6 9,0 7,0 5,0 Avfall i alt (millioner tonn) BNP (1995=1) 0,4 3, År Forurensede masser er ikke inkludert. 5

6 Hovedtall fra avfallsregnskapet Fordeles på: Materialer og årgang Materialer og næringsopprinnelse Materialer og behandling 6

7 Millioner tonn Avfallsmengder i Norge etter materiale, Millioner tonn. 12,0 Farlig avfall 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 - Forurensede masser er ikke inkludert År Andre materialer Slam #2 Betong og tegl Glass Metall Plast Tekstil Tre #1 Våtorganisk Papir og papp 7

8 Indeks, 1995 = 1 Avfallsmengder i Norge etter kilde, Indeks, 1995 = 1. 2,5 2,0 Industri Bygg- og anlegg 1,5 Tjenesteytende næringer 1,0 0,5 0,0 Forurensede masser er ikke inkludert År Annen eller uspesifisert næring Husholdninger 8

9 Prosent av kjent behandling Mengde vanlig avfall i Norge etter behandling, Prosent av kjent behandling. 100 % 80 % 60 % 40 % % 0 % År Deponering Forbrenning uten energiutnyttelse Brukt som fyllmasse eller dekkmasse Energiutnyttelse Materialgjenvinning og biologisk behandling Forurensede masser er ikke inkludert. 9

10 Husholdningsavfall Fordeles på: Behandling Avfall/innbygger, utsortering- og gjenvinningsgrad Materialer utsortert til gjenvinning Opplysninger om renovasjonsordninger Kommuner/fylker/hele landet. År Datakilde: Kommuner, IKS, kjøretøyreg. Datainnsamlingsmetode : 2 KOSTRA-skjemaer 10

11 Konsum og avfall. Hushald Indeks 1996 = 1 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Konsum i hushalda (faste prisar) Hushaldsavfall 11

12 1000 tonn Handtering av hushaldningsavfall Annet Utsortering Forbrenning av restavfall Deponering År 12

13 Bygg og anleggsavfall Materiale Riving, rehabilitering og nybygg 2004, 2009 og 2010 Kilder: Kommuner, sluttrapport Ny kilde, Byggsak Datainnsamlingsmetode: Altinnskjema (vedleggsløsning) 13

14 Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Tonn Tonn[Tonnes] Trevirke Papir og papp Plast Blandet/restavfall Annet avfall Betong, lett forurenset Asfalt Trevirke Papir og papp Plast Glass Metaller Gips EE-avfall Farlig avfall Glass Metaller Gips EE-avfall Farlig avfall Tegl og betong og andre tyngre bygningsmaterialer Betong, lett forurenset Tegl og betong og andre tyngre bygningsmaterialer Annet avfall Blandet/restavfall Asfalt 14

15 Industriavfall Fordeles på Materiale og næring Materiale og behandling Næring og behandling År Kilde: Utvalg på 1800 industribedrifter Datainnsamlingsmetode: Idunskjema, hvert 5. år 15

16 Industriavfall fordelt på behandling. Produksjon i faste priser Ukjent behandling Annen behandling Deponert Brukt som fyllmasse Kompostering og biogassbehandling Forbrent med energiutnyttelse Produksjon (faste priser)

17 Avfallshåndtering på avfallsanlegg Deponering -vanlig avfall, lett forurensede masser -husholdningsavfall, næringsavfall Forbrenning forbrenningsrester, husholdningsavfall, næringsavfall Biogass og kompostering type avfall Siktrester Kilder: Forurensning, biogass- og komposteringsanlegg Datainnsamlingsmetode: Uttrekk fra Forurensning, tlf-intervju til biogassog komposterings-anlegg 17

18 Håndtering på avfallsanlegg tonn Forbrent Deponert Biologisk behandlet Statistisk sentralbyrå Forurensede masser er inkludert. 18

19 Farlig avfall Godkjent og ukjent behandling Næringsopprinnelse Materialtype Kilder: Anlegg med behandlingskonsesjon fra Klif (spørreundersøkelse) 4 registrene samles inn og bearbeides av SSB til én database, Grunnlagsdatabasen: Deklarasjonsdatabasen (NorBas): omfatter alt farlig avfall levert til norsk mottaker for godkjent behandling, administrert av Norsas AS og eid av Klif, Forurensning (tidligere Inkosys, industriens egenrapportering av farlig avfall behandlet av opphavsbedriften) Import/eksport-databasen (kun eksport) administrert og eid av Klif, Register over innsamlede batterier, administrert og eid av AS Batteriretur. Datainnsamlingsmetode: Idun-skjema, registerdata 19

20 1000 tonn Farlig avfall til godkjent behandling 1400 Farlig avfall til godkjent behandling , etter materiale tonn Annet farlig avfall Etsende avfall Tungmetallholdig avfall og forurenset masse Oljeholdig avfall År 20

21 Tjenesteytende næringer Næringer Materialer Kilder Altinnskjema (vedleggsløsning) Kunderegistre avfallsinnsamlere 21

22 Datainnsamling av kundeinformasjon fra renovatørene Bedriftens navn Adresse Postadresse Organisasjonsnum mer Avfallstype Avfallsmengde Avfallsbehandling 22

23 Publisering av data Egen avfallsside Tabeller og artikler på SSB sin hjemmeside Flere tall i Statistikkbanken, lage egne tabeller. Husholdningsavfall, 15 mars(foreløpige tall) og 15 juni Avfallsregnskapet, industriavfall, BA-avfall, tjenesteytende næringer og avfallsanlegg, desember. Ny hjemmeside for SSB i løpet av våren. Avfall en del av Natur og miljø 23

24 Hvem bruker avfallstatistikken? Eurostat, OECD Forurensningsmyndighetene Klif/ MD FM, Kommuner Avfallsbransjen, Norsk industri, Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Offentligheten Media Undervisning Noen av Folk flest 24

25 Internasjonale krav EU-direktivet pålegger 50 % gjenvinning av husholdningsavfall innen 2020, og 70 % gjenvinning av BAavfall innen Rapporteringen starter i år (eller neste år) Eurostat-forordningen er lovpålagt, og pålegger oss å rapportere data etter næring/materiale og behandling Ny nasjonal avfallsmelding MD Kommer høsten

26 Definisjoner Avfall er definert i henhold til Forurensningslovens 27: "Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Gjenvinning er en samlebetegnelse for materialgjenvinning, energiutnyttelse og kompostering Materialgjenvinning er utnyttelse av avfallet slik at materialet beholdes helt eller delvis. Eksempel er produksjon av råvarepapir fra innsamlet returpapir og kompostering av matavfall 26

27 flere begreper i avfallsstatistikken Mengde avfall sortert ut for gjenvinning Avfall til sluttbehandling Avfall energiutnyttet Avfall forbrent uten energiutnyttelse Avfall sendt til materialgjenvinning 27

28 Ønsker framover Tette huller i dagens avfallsstatistikk Forbedre kvaliteten på bergningen av totale mengder avfall Redusere oppgavebyrden ved å gjenbruke allerede registrerte data 28

29 Mer info: 29

Statistikk over emballasjeavfall

Statistikk over emballasjeavfall 98/45 Notater 1998 Linda Aaram og Øystein Skullerud Statistikk over emballasjeavfall Utprøving av metode og foreløpige resultater Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk Innhold 1

Detaljer

98/99 Notater. Runhild Gudem. Utvikling av statistikk over byggog anleggsavfall. Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk

98/99 Notater. Runhild Gudem. Utvikling av statistikk over byggog anleggsavfall. Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk 98/99 Notater 1998 Runhild Gudem Utvikling av statistikk over byggog anleggsavfall Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk Forord Foreliggende notat er resultatet av forprosjektet

Detaljer

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Håkon Skullerud Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Framskrivning av ordinært avfall 2011 til 2020

Framskrivning av ordinært avfall 2011 til 2020 Notater Documents 30/2012 Håkon Skullerud og Torbjørn Eika Framskrivning av ordinært avfall 2011 til 2020 Notater 30/2012 Håkon Skullerud og Torbjørn Eika Framskrivning av ordinært avfall 2011 til 2020

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 i INNHOLDSFORTEGNELSE Side SAMMENDRAG... i 1 INNLEDNING... 1 2 RAMMEBETINGELSER... 2 2.1 Internasjonalt regelverk og internasjonale forpliktelser... 2 2.1.1 Internasjonale

Detaljer

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Avfall Norge-rapport nr 4/2015 Rapport nr: 4/2015 Distribusjon: Fri Dato: 08.05.2015 Revidert: ISSN: Tittel: Scenarier for avfallsmengder

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Statistikk over avfall og

Statistikk over avfall og 99/10 N otate r 1999 Eva Vinju Statistikk over avfall og gjenvinning i industrien - 1996 Dokumentasjon av metode Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk FORORD Dette er en dokumentasjon

Detaljer

Olav Rønningen. Bygg- og anleggsavfall Avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Resultater og metoder. 2000/8 Rapporter Reports

Olav Rønningen. Bygg- og anleggsavfall Avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Resultater og metoder. 2000/8 Rapporter Reports 2000/8 Rapporter Reports Olav Rønningen Bygg- og anleggsavfall Avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Resultater og metoder Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF. Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015. Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF. Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015. Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04 Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015 Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04 Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015

Detaljer

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato 100828 Utarbeidet

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2013-2020 Vedlegg

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2013-2020 Vedlegg Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2013-2020 Vedlegg Vedlegg 1 Organisering og innsamling av husholdningsavfall i dag Vedlegg 2 Rammebetingelser Vedlegg 3 Evaluering av avfallsplan 2006-10

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 8

Prosjekteringsanvisning 8 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Fylke dato: 21.01.2008 Filnavn: FEF dato: 02.10.07 Side 1 av 28 Prosjekteringsanvisning 8 BYGG- OG ANLEGGSAVFALL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg Vedlegg 1 Organisering og innsamling av husholdningsavfall i dag Vedlegg 2 Rammebetingelser Vedlegg 3 Evaluering av avfallsplan 2006-10

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 4 Dagens avfallsbehandling.... 4 Framtidig avfallsbehandling... 5 1 KOMMUNENS OPPGAVER PÅ AVFALLSSEKTOREN... 9 2

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

Nordisk Ministerråd, Nordisk avfallsgruppe Seminar om rammedirektivet for avfall (2008 / 98 / EU)

Nordisk Ministerråd, Nordisk avfallsgruppe Seminar om rammedirektivet for avfall (2008 / 98 / EU) Nordisk Ministerråd, Nordisk avfallsgruppe Seminar om rammedirektivet for avfall (2008 / 98 / EU) Dato: 26-27 oktober 2009 Sted: Oslo, SFT Konferansesenter, Strømsveien 96, Oslo Deltakerliste Referenter:

Detaljer

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET UTREDNING AV KONSEKVENSER AV HELÅRLIG PETROLEUMSVIRKSOMHET I OMRÅDET LOFOTEN - BARENTSHAVET STUDIE REF. 13: UTREDNING AV AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL AVFALLSHÅNDTERING

Detaljer

Avfall 11.1 Mål 11.1.1 Nasjonale mål Strategiske mål Resultat mål 11.1.2 Regionale mål Helse- og miljøskadelige stoffer

Avfall 11.1 Mål 11.1.1 Nasjonale mål Strategiske mål Resultat mål 11.1.2 Regionale mål Helse- og miljøskadelige stoffer 11 Avfall 11.1 Mål 11.1.1 Nasjonale mål Strategiske mål Det er et mål å sørge for at skadene fra avfall på mennesker og naturmiljø blir så små som mulig. Det skal gjøres ved å løse avfallsproblemene gjennom

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer