Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum."

Transkript

1 2008 Dette skjedde Oppstart plastinnsamling og ny gebyrmodell på Osterøy. Byggestart for ny gjenvinningsstasjon på Askøy. mar Nytt slaggsorteringsanlegg på Mjelstad tas i bruk. sep Plastinnsamling fra den enkelte husholdning gjennomføres i hele BIR. feb BIR Privat AS får nytt, eget styre. Ingen av medlemmene i dette styret kan ha andre verv i BIR. sep mar Fra september startet plastinnsamlingen opp i alle BIR-kommunene. sep Branntilløp i papirsorteringsanlegget på Lønningen. Full brann avverget av snarrådige ansatte. Osterøy herad styre sier i høringsuttale nei til fornyet konsesjon for deponiet på Mjelstad. sep Tradisjonen tro: Den årlige vårdugnaden Hold Norge rent åpner i ren idyll, på Oma i Kvam. apr Gjenvinningsstasjonen på Dale i Vaksdal. Osterøy heradstyre er på befaring på Mjelstad Miljø. apr mai Bossug åpner sitt anlegg nr. 100, og har med dette ca brukere. okt Ny, utvidet del av papirsorteringsanlegget tas i bruk. Gir 30 prosent økt kapasitet og effektiviseringsgevinst. Utvidelsen av energigjenvinningsanlegget går etter planen. Ny ovn kommer på plass. okt Ny gjenvinningsstasjon blir åpnet i Vaksdal. jun I 2008 startet BIR en fast henteordning for farlig avfall i Bergen sentrum. Generalforsamlingen i BIR AS velger nytt konsernstyre. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum. des des Holdnings skapende arbeid og nye tiltak for innsamling av farlig avfall gir resultat: Ved årets utløp er BIR-innbyggerne i norgestoppen med 2,7 kilo per innbygger. Norges Vassdrags- og energi direktorat gir konsesjon til etablering av biobrenselanlegg og lokal fjernvarmeproduksjon i Åsane. des Forprosjekt for etablering av biogassanlegg blir overlevert Bergen kommune til behandling. des innhold Delt mellom lovpålagt renovasjon og fri konkurranse Tar hånd om avfallets verdikjede Et samspill mellom material- og energigjenvinning Året da plastsorteringen tok av... 6 En 700 kilos papirball hvert tredje minutt Belønner kundene for å sortere BIR Privat AS Avfallsmengder og gjenvinning BIR Transport AS BossNett AS Konkurransetilsynet bekrefter tilfredshet med organisasjonsstrukturen i BIR-konsernet etter tiltak gjennomført som konsekvens av påpekning i Sentrumsbosset skal under jorden.. 14 Mer kapasitet til avfallsforbrenning, mer energi ut Boss varmer stadig flere bergensere 1.8 BIRs eierkommuner (og innbyggere) Samtlige renovasjonsbiler i BIR Transport er påmontert utstyr og klare for dataregistrert avfallsinnsamling. des okt BIR Bedrift AS kan markere 10 år som selvstendig selskap i fri konkurranse. nov Finanskrise påvirker også avfallsbransjen: Prisene på råvarer fra avfall faller dramatisk mot slutten av året. 46 Miljørapport Årsberetning Regnskap Avfallsstatistikk jun aug BIR Avfallsbehandling AS Mjelstad Miljø AS BIR Bedrift AS Bossug AS BKK Varme AS /, ' - (. + & 6h`³n ') )(' ' 7Zg\Zc '*' %*& ( ;jhv (,.& - ((- * Dh &+ )(, + DhiZg³n, (*', HVbcVc\Zg ' (,. - HjcY * -... KV`hYVa ) &&% * ) Foto (sidetall i parentes): Terje Bringsvor Nilsen (3), Helge Skodvin (5,9), BIR (6-7, 18, 24, 26, 27, 38, 45, 49), Åsmund Soldal (8), Knut Strand (10), Thor Eirik Waage (11), Frode Fjellstad (12), Helge Sunde (14), Cowi (17), Studio 5 (20), Helge Hansen (22, 32, 40, 41, 46), Lars Svenkerud (25), Eirik Meyer Amundsen (28), Rune Berentsen (34), Geirfinn Lysne (36), Odd Mehus (42), Frode Nilsen (44), Tina Mjelstad (48), Thomas Brun (48, 50) Årsrapporten er utarbeidet av Artic Reklamebyrå

2 BIR Å R SR A P P OR T Dette er BIR ÅRSR APPORT 2008 BIR AS et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til de innbyggerne i BIRs ni eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet. Konsernet BIR AS ble etablert 1. juli 2002, men historien strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen VISJON Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Navnet BIR er en forkortelse for Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap. BIR skal være et ledende avfallsselskap innen kundeservice, miljøriktige tjenester og gjenvinning av materialer og energi Konsernet har en tydelig todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse BIR AS BIR Privat AS Dette blir gjenvunnet til varme Dette blir gjenvunnet til nye materialer BossNett AS Brutto omsetning Mjelstad Miljø AS BIR Bedrift AS Bossug AS Resultat etter skatt Årsverk eksl. innleid Årsverk inkl. innleid ,0 21,0 26,0 24, ,6 73,0 74,6 81, ,0 98,0 112,0 115, ,0 0,4 1,0 0, ,0 35,0 42,0 39, ,2 6,2 5,2 6, ,0 25,0 28,0 26,0 TH Paulsen AS 1) ,0 10,5 13,0 10,5 Retura Vest AS 2) ,0 16,0 16,0 16,0 Bossug AS 3) ,0 1,5 2,0 1,5 BIR Privat AS BIR Transport AS BossNett AS BIR Avfallsbehandling AS Mjelstad Miljø AS BIR Bedrift AS Besøksadresse: Conrad Mohrsvei 15 Postadresse: Postboks 6004 Postterminalen, 5892 Bergen BIR Avfallsbeh. AS nøkkeltall for selskapene i BIR tall i hele tusen BIR AS Begge deler er bra for miljøet BIR Transport AS 1) 100 % eid datterselskap av BIR Bedrift AS 2) 50 % eid datterselskap av BIR Bedrift AS 3) 50 % eid datterselskap av BIR AS

3 2008 Dette skjedde Oppstart plastinnsamling og ny gebyrmodell på Osterøy. Byggestart for ny gjenvinningsstasjon på Askøy. mar Nytt slaggsorteringsanlegg på Mjelstad tas i bruk. sep Plastinnsamling fra den enkelte husholdning gjennomføres i hele BIR. feb BIR Privat AS får nytt, eget styre. Ingen av medlemmene i dette styret kan ha andre verv i BIR. sep mar Fra september startet plastinnsamlingen opp i alle BIR-kommunene. sep Branntilløp i papirsorteringsanlegget på Lønningen. Full brann avverget av snarrådige ansatte. Osterøy herad styre sier i høringsuttale nei til fornyet konsesjon for deponiet på Mjelstad. sep Tradisjonen tro: Den årlige vårdugnaden Hold Norge rent åpner i ren idyll, på Oma i Kvam. apr Gjenvinningsstasjonen på Dale i Vaksdal. Osterøy heradstyre er på befaring på Mjelstad Miljø. apr mai Bossug åpner sitt anlegg nr. 100, og har med dette ca brukere. okt Ny, utvidet del av papirsorteringsanlegget tas i bruk. Gir 30 prosent økt kapasitet og effektiviseringsgevinst. Utvidelsen av energigjenvinningsanlegget går etter planen. Ny ovn kommer på plass. okt Ny gjenvinningsstasjon blir åpnet i Vaksdal. jun I 2008 startet BIR en fast henteordning for farlig avfall i Bergen sentrum. Generalforsamlingen i BIR AS velger nytt konsernstyre. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum. des des Holdnings skapende arbeid og nye tiltak for innsamling av farlig avfall gir resultat: Ved årets utløp er BIR-innbyggerne i norgestoppen med 2,7 kilo per innbygger. Norges Vassdrags- og energi direktorat gir konsesjon til etablering av biobrenselanlegg og lokal fjernvarmeproduksjon i Åsane. des Forprosjekt for etablering av biogassanlegg blir overlevert Bergen kommune til behandling. des innhold Delt mellom lovpålagt renovasjon og fri konkurranse Tar hånd om avfallets verdikjede Et samspill mellom material- og energigjenvinning Året da plastsorteringen tok av... 6 En 700 kilos papirball hvert tredje minutt Belønner kundene for å sortere BIR Privat AS Avfallsmengder og gjenvinning BIR Transport AS BossNett AS Konkurransetilsynet bekrefter tilfredshet med organisasjonsstrukturen i BIR-konsernet etter tiltak gjennomført som konsekvens av påpekning i Sentrumsbosset skal under jorden.. 14 Mer kapasitet til avfallsforbrenning, mer energi ut Boss varmer stadig flere bergensere 1.8 BIRs eierkommuner (og innbyggere) Samtlige renovasjonsbiler i BIR Transport er påmontert utstyr og klare for dataregistrert avfallsinnsamling. des okt BIR Bedrift AS kan markere 10 år som selvstendig selskap i fri konkurranse. nov Finanskrise påvirker også avfallsbransjen: Prisene på råvarer fra avfall faller dramatisk mot slutten av året. 46 Miljørapport Årsberetning Regnskap Avfallsstatistikk jun aug BIR Avfallsbehandling AS Mjelstad Miljø AS BIR Bedrift AS Bossug AS BKK Varme AS /, ' - (. + & 6h`³n ') )(' ' 7Zg\Zc '*' %*& ( ;jhv (,.& - ((- * Dh &+ )(, + DhiZg³n, (*', HVbcVc\Zg ' (,. - HjcY * -... KV`hYVa ) &&% * ) Foto (sidetall i parentes): Terje Bringsvor Nilsen (3), Helge Skodvin (5,9), BIR (6-7, 18, 24, 26, 27, 38, 45, 49), Åsmund Soldal (8), Knut Strand (10), Thor Eirik Waage (11), Frode Fjellstad (12), Helge Sunde (14), Cowi (17), Studio 5 (20), Helge Hansen (22, 32, 40, 41, 46), Lars Svenkerud (25), Eirik Meyer Amundsen (28), Rune Berentsen (34), Geirfinn Lysne (36), Odd Mehus (42), Frode Nilsen (44), Tina Mjelstad (48), Thomas Brun (48, 50) Årsrapporten er utarbeidet av Artic Reklamebyrå

4 BIR har som oppgave å ta hånd om avfall på en mest mulig miljøvennlig måte. Løsningen på den utfordringen ligger i å kombinere materialgjenvinning og energigjenvinning. Disse gjenvinningsformene utfyller hverandre, og er begge nødvendige for å utnytte avfallsressursene maksimalt. Steinar Nævdal, administrerende direktør BIR er i gang med store prosjek ter innen materialgjenvinning og energigjenvinning for å skape gode løsninger for innbyggere, næringslivskunder og miljøet vi lever i. Materialgjenvinningen øker i BIR, og vi arbeider for fortsatt vekst. Det siste året har vi star tet opp ny gjenvinningsstasjon i Vaksdal, utvidet papirsorte ringsanlegget vårt og satt i gang med henteordninger for plast og for farlig avfall. Samtidig har vi startet innføringen av et nytt gebyrsystem, basert på dataregistrert bosstømming og individuell prising. Erfaringene fra pilotkommunen Osterøy viser økt materialgjenvinning og bedre kilde sortering. Gjennom energi gjenvinning brukes energien i restavfallet til å lage miljøvennlig fjernvarme. For å kunne behandle en økende mengde restavfall, dobler vi ka pasiteten ved forbrenningsanleg get i Rådalen. Samtidig bygges fjernvarmenettet videre ut. Flere store bygg i Bergen sentrum er koblet på i løpet av året, og nettet skal utvides videre til Fleslands området. I 2008 ble det også gitt konsesjon for et lokalt fjernvar meanlegg i Åsane, som vil gjøre avfalls trevirke om til ren energi. Et tilsvarende anlegg planlegges i Loddefjord. Sist, men ikke minst: Stadig nye kilometer bossnettrør blir lagt ned i sentrums gatene i Ber gen. Etter at bystyret i desember sa definitivt ja til en rørbasert av fallsløsning, kan vi se frem til et Bergen sentrum uten bosspann i gatene. På de neste sidene viser vi hva BIR gjør for at avfallets verdikjede skal fungere mest mulig effektivt og til beste for miljøet: Fra sor teringsordninger, innsamling og for brenning, til distribusjon av ny, ren varmeenergi. Ved årsslutt ser vi at finans krisen også har rammet avfalls bransjen. Det får konsekvenser blant annet for salg av avfalls typer og behandlingspriser. Av fallsmengdene i Sørvest-Sverige har blitt dramatisk redusert, noe som medfører at forbrennings anleggene her har ledig behand lingskapasitet. Disse tilbyr nå priser for behandling av norsk avfall som norske anlegg ikke kan konkurrere med. Dette blir en stor utfordring for norsk av fallsbransje de nærmeste årene.

5 BIR Å R SR A P P OR T Dette er BIR ÅRSR APPORT 2008 BIR AS et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til de innbyggerne i BIRs ni eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet. Konsernet BIR AS ble etablert 1. juli 2002, men historien strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen VISJON Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Navnet BIR er en forkortelse for Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap. BIR skal være et ledende avfallsselskap innen kundeservice, miljøriktige tjenester og gjenvinning av materialer og energi Konsernet har en tydelig todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse BIR AS BIR Privat AS Dette blir gjenvunnet til varme Dette blir gjenvunnet til nye materialer BossNett AS Brutto omsetning Mjelstad Miljø AS BIR Bedrift AS Bossug AS Resultat etter skatt Årsverk eksl. innleid Årsverk inkl. innleid ,0 21,0 26,0 24, ,6 73,0 74,6 81, ,0 98,0 112,0 115, ,0 0,4 1,0 0, ,0 35,0 42,0 39, ,2 6,2 5,2 6, ,0 25,0 28,0 26,0 TH Paulsen AS 1) ,0 10,5 13,0 10,5 Retura Vest AS 2) ,0 16,0 16,0 16,0 Bossug AS 3) ,0 1,5 2,0 1,5 BIR Privat AS BIR Transport AS BossNett AS BIR Avfallsbehandling AS Mjelstad Miljø AS BIR Bedrift AS Besøksadresse: Conrad Mohrsvei 15 Postadresse: Postboks 6004 Postterminalen, 5892 Bergen BIR Avfallsbeh. AS nøkkeltall for selskapene i BIR tall i hele tusen BIR AS Begge deler er bra for miljøet BIR Transport AS 1) 100 % eid datterselskap av BIR Bedrift AS 2) 50 % eid datterselskap av BIR Bedrift AS 3) 50 % eid datterselskap av BIR AS

6 Et samspill og 2 BIR Årsrapport 2008

7 mellom materialenergigjenvinning Elev ved Ulsmåg Skole i Fana leverer papir. Som en del av et skole prosjekt under Forskningsdagene, kildesorterte elevene ved skolen rundt 1000 kg avfall på to uker. Miljøriktig avfallsbehandling handler om å bruke ulike behandlingsformer. I et klima- og ressur sperspektiv er det viktig å materialgjenvinne mest mulig. Samtidig vil det alltid være restavfall igjen. Det behandles mest miljøvennlig når energien i det gjenvinnes til strøm og varme. BIR Årsrapport

8 BIRs mål er å øke utnyttelsen av avfall som en ressurs, sam tidig som utslippene fra avfallet belaster miljøet minst mulig. Som en stor avfallsaktør, skal BIR håndtere avfallet på en slik måte at råstoffene gjenvinnes og miljø belastningen blir så liten som mulig. Bruk av gjenvunnet material i ny produksjon redu serer behovet for uttak av nye råvarer, reduserer energibruken og gir som oftest mindre klima gassutslipp. I tillegg kommer ressursper spektivet: Gjennom bruk av resir kulerte materialer, reduseres be hovet for bruk av nye ressurser. Med effektiv materialgjenvin ning og utsortering av farlig avfall blir det også god kvalitet på det restavfallet som er igjen. Restavfallet har i mange år vært en ubrukt ressurs. Deponering av restavfall gir store utslipp av klimagassen metan, i tillegg til at energien i avfallet ikke blir benyttet. Men vi trenger fortsatt ulike ty per deponier. Noen til mottak av forbrenningsrester og uorganisk materiale, og andre, spesielle deponier, til trygg forvaring av farlig avfall som ikke kan bren nes eller destrueres. Dermed blir fremtidens avfalls håndtering ikke et valg mellom ulike løsninger, men en kombina sjon av alle: Materialgjenvinning, energigjenvinning og deponier. I valget mellom materialgjen vinning og energigjenvinning av avfallet vil det BIR har sammen alltid ligge en med de andre av Fremtidens avfallshåndtering vurdering av hva fallsselskapene ar blir ikke et valg mellom ulike som er sam beidet for å tallfeste løsninger, men en kombinasjon av alle. funnsøkonomisk hvordan material Toralf Igesund, forvaltnings- og utviklingssjef i BIR Privat mest riktig å gjenvinning slår ut i gjøre. Da BIR et klimaperspektiv. I 2009 kommer et forbud mot å Privat startet med henting av Det er viktig både for å vite hvilke deponere nedbrytbart avfall. Da plast i 2008 var det fordi vi fikk behandlingsformer som er best, vil enda mer av avfallsressursene garantier om høyere material og hvor en har miljømessig mest utnyttes gjennom forbrenning og gjenvinningsgrad enn før, slik at å tjene på å sette inn innsatsen. vannbåren varme. I et klimaper det lønnet seg miljømessig. En rapport fra Østfoldforskning spektiv er energigjenvinning av Med plasten, som med andre fra høsten 2008 konkluderer med restavfallet en svært positiv faktor ordninger, er det også spørsmål at det i forhold til klimautslipp vil fordi fjernvarme erstatter oljefyrt om hvem som skal betale. Etter lønne seg å materialgjenvinne de oppvarming. Dessuten unngås BIRs mening burde produsen fleste avfallstyper. For en vanlig mye metangass når avfallet ikke tene betalt en mye større andel familie vil de reduserte CO2 ut lenger kan legges på deponi. av det kildesortering og innsam slippene bli på rundt 80 kilo. Avfallsforebygging Ombruk Materialgjenvinning avfallshierarkiet Det høyest prioriterte målet i avfallshierarkiet er å forebygge at avfall oppstår. BIR har begrenset innflytelse her. Vår største påvirkningskraft ligger i best mulig avfallsbehandling med høyest mulig material- og energigjenvinning. I tillegg motiverer vi til miljøvennlige innkjøp og stimulerer til gjenbruk, blant annet gjennom brukthaller på gjenvinningsstasjonene. 4 BIR Årsrapport 2008 Energigjenvinning Deponering

9 Forbrukeren bør kildesortere så mye som mulig. Vi har forsket på emballasje i kartong, glass og plast. Alle har et klart lavere klimautslipp når de kan brukes på nytt inn i nye produkter. Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning, til Dagens Næringsliv lingsordninger koster. I stedet blir størstedelen av disse kostna dene nå belastet husholdningene gjennom renovasjonsgebyret. På tilsvarende måte kan et fremtidig tilbud om innsamling av matavfall bli et spørsmål om hvem som skal plukke opp reg ningen, og hvor mye den enkelte er villig til å betale for en slik ord ning. Analyser utført av Østfold forskning viser at kompostering av matavfall kontra forbrenning kommer klimamessig nokså likt ut. Spørsmålet om egen innsam lingsordning for matavfall vil bli nærmere utredet i det pågående arbeidet med Avfallsplanen til BIR Privat. En mulig innføring av en slik ordning vil uansett bli et politisk spørsmål, og om vilje til å øke renovasjonsprisen for å finansi ere den. og bli brukt til å produsere bio gass til for eksempel drivstoff på bussene i Bergen. Gassen er den samme som vi finner i naturgass. Men i motsetning til naturgass fører ikke biogass til ekstra CO2utslipp i miljøregnskapet. Inntil videre retter vi opp merksomheten mot innsamling av matavfall fra storhushold ninger. Bergen kommune og BIR planlegger etablering av et biogassanlegg, hvor kloakkslam skal behandles sammen med matavfall fra storhusholdninger, bruk og klimautslipp blir lagt lenge før et produkt blir til avfall, ja til og med før det blir produsert: Hvilke råvarer blir brukt? Hvilke former for energi brukes i produksjonen? Hvor lette er produktene og emballasjen å resirkulere? For å gjøre noe her trengs det internasjonale regler. EUs miljøpolitikk er en viktig premissgiver. Dersom EU iverksetter regler for å pålegge produsenter mer ansvar for livsløpet til produktene, vil dette også gi utslag for oss. Et eksempel på dette arbeidet er regelverket EU er i ferd med å innføre i bilindustrien for å utvikle mer resirkulerbare biler, sier Igesund. DeT store perspektivet For BIR som for andre avfallsselskaper, ligger det såkalte avfallshierarkiet til grunn for målsettinger og tiltak for avfallshåndteringen. Det høyest prioriterte målet her er å sørge for at det oppstår minst mulig avfall. I denne delen av avfallshierarkiet har avfallsselskapene svært begrenset innflytelse. Vi kan drive holdningsskapende arbeid for å fremme ombruk og bedre miljøvalg, men i det store bildet er det andre aktører som setter premissene her, sier Toralf Igesund, forvaltnings- og utviklingssjef. De viktigste miljøpremissene når det gjelder ressursbruk, for- Klimagevinster fra kjøkkenbenken Kildesortering gir en betydelig reduksjon av CO2-utslipp. BIRs husholdningskunder bidro i 2008 til en klimagevinst tilsvarende det årlige forbruket til familiebiler. Type avfall Spart CO² per kg gjenvunnet avfall Blir til Reduksjon i CO²-utslipp per innb. Papir > Ny avis > - 0,2 kg CO² = 1,27 km bilkjøring - 13,42 kg CO² Papp > Kartong, kort, konvolutter > - 0,14 kg CO² = 0,89 km bilkjøring - 0,55 kg CO² Plast > Fleece, plastposer, > hagemøbler - 0,9 kg CO² = 5,70 km bilkjøring - 1,31 kg CO² Ny emballasje, spiker, verktøy > - 2,5 kg CO² = 15,82 km bilkjøring - 15,70 kg CO² Metallemballasje > og metall fra forbrenningsslagget Glassemballasje > Glava, nye glass, glassbetong > + 0,04 kg CO² = 0,25 km bilkjøring + 0,37 kg CO² Restavfall > Strøm og varme > - 0,19 kg CO² = 1,23 km bilkjøring - 50,12 kg CO² Total reduksjon i CO²-utslipp per innb. - 80,71 kg CO² BIR Årsrapport

10 Året da plastsorteringen tok av Lars Håvardstun og Kåre Skoge samler inn plast. 6 BIR Årsrapport 2008

11 2008 var året da BIR startet med innsamling av plastemballasje i stor skala. I løpet av september fikk alle med egne papirspann en sekk til levering av plasten. I løpet av året var over en tredjedel av husstandene i BIR i gang med å sortere og levere plast. BIR Årsrapport

12 Plastlevering på returpunkt har eksistert i flere år. Det nye er at plasten blir hentet hjemme hos husstandene. Allerede i februar startet husholdningene på Osterøy med plastinnsamling som en del av pilotprosjektet for utprøving av dataregistrert tømming og ny gebyrmodell. I september kom turen til resten av BIR-området. Nyordningen har ført til at plastsorteringen har skutt i været. Selv om ordningen ved årsskiftet bare hadde vart i tre måneder for hele BIR, utgjorde den totale plastmengden på 255 tonn i siste kvartal en femdobling i forhold til siste kvartal Legger vi denne tendensen til husholdningsplast. Det fremgår grunn for 2009, vil målet på fire i rapporten at dagens material kilo per innbygger ikke være gjenvinning kommer langt bedre langt unna. ut enn deponering og forbrenning Osterøy leder fortsatt an. av emballasjeplast. Her leverer over halvparten av I disse vurdering ene er det tatt husstandene plast, mens det hensyn til en lang rekke forhold, gjennomsnitt blant annet lige tallet for Osterøy leder an i plast- miljøkost BIR som helhet nad ene ved sorteringen. Over 50 var 36 prosent inn samling ved årsskiftet. prosent av husstandene og trans Os lå da på en Dette sorterte plasten i port. god andreplass utgjør en blant kommu liten del av nene. miljøbelastningen, selv om plas ten fraktes til utlandet for mate rialgjenvinning. Østfoldforskning har reg Beregningene viser at vi for net på miljø gevinstene ved hvert tonn plast som resirkuleres innsamling og gjenvinning av Finn Ullensvang i Retura Vest med sekker for plastemballasje. 8 BIR Årsrapport 2008

13 I fjor sendte vi 470 tonn plast til materialgjenvinning. Det sparer miljøet for 470 tonn CO2 og 940 tonn olje. sparer rundt to tonn olje og ett tonn CO2. For enkelte plasttyper er klimanytten enda større. En viktig grunn til at BIR har ventet med å utvide tilbudet for plastinnsamling til henteordning, er at det ikke har vært gode nok avtaler for materialgjenvinning. Tidligere gikk innsamlet plast til såkalt «kjemisk gjenvinning» i Tyskland hvor plasten ble om dannet til metanol. BIR og andre med eget forbrenningsanlegg har derfor ventet med å innføre innsamling av husholdnings plast, og heller energigjenvunnet plasten sammen med restavfal let lokalt. I 2008 har plasten gått til et anlegg i Sverige som garan terer høy materialgjenvinning av husholdningsplasten. Det gjør at denne behandlingsløsningen er mer miljøvennlig enn lokal ener gigjenvinning. Resirkulert plast har en rekke bruks områder. Fleecegensere, ligge underlag, ryggsekker, kontor stoler og nye bæreposer er noe av det som blir laget av resirkulert plastemballasje. Tonn *) Sum 2008 er estimert verdi med siste kvartal 2008 som grunnlag Økning 424% Økning 414 % Sum 4. kvartal 195 Fra september ble det innført plastinnsamling i alle BIR-kommuner. produsentansvar Plastinnsamling er en miljømessig god ordning, men dyr å gjennomføre. Salg og gjenvinning av plast og andre materialer gir sjelden lønnsomhet i bedriftsøkonomisk forstand. Det er derfor viktig at produktprisene i fremtiden reflekterer kostnadene for miljøbelastning og avfallshåndtering i større grad enn i dag. BIR har sammen med andre avfallsselskap etterlyst et utvidet produsentansvar for material- og emballasjebruk til alle produkter. Ikke minst for plast. De norske emballasjeorganisasjonene eier stiftelsen Grønt Punkt. Stiftelsen tar imot all plastemballasje fra husholdningene, og betaler en godtgjørelse til avfallsselskapene for innsamling og håndtering av plasten. Men kostnadene for innsamling og håndtering av plasten er fortsatt flere ganger høyere enn kompensasjonen. Det er viktig å dokumentere miljøgevinsten og vise at «det nytter» å kildesortere. Dette for å rettferdiggjøre den enkeltes arbeidsinnsats ved kjøkkenbenken, og opprettholde tillit til ordningene. Her har både Grønt Punkt og avfallsbransjen et stort ansvar. Sum år* BIR Årsrapport

14 En 700 kilos papirball hvert tredje minutt Tre optiske lesere jobber uten stans. De tar imot det enorme papirberget på to transportbånd, sorterer det i ulike typer og spytter ut ferdige baller av papir og papp i den andre enden. 10 BIR Årsrapport 2008 Jeg tror jeg kan si at vi har På BIRs papirsorteringsanlegg Norges, ja kanskje Europas mest skjer alt helautomatisk. Anleg moderne papir sor get på Lønnin gen i Fana tar i 95 prosent av teringsanlegg, sier Trond Paulsen. Han mot alt papir og alt papiret vi er drifts leder i BIR papp fra private husholdninger i mottar, går videre Bedrifts dattersel skap TH Paulsen, BIR-området og til gjenvinning. som har ansvaret 13 andre kom for anlegget. muner. I tillegg kommer store mengder papir fra næringslivet. I 2008 ble anlegget utvidet med Tidligere måtte arbeidere en ekstra sorteringslinje. Det stå ved båndet for å sortere til gir en kapasitet på til sammen svarende mengde papir manuelt tonn i året. Etter at sorteringen er blitt auto

15 Fra mottaket på papirsorteringsanlegget til TH Paulsen. Trond Paulsen, driftsleder i TH Paulsen, viser fram det nye anlegget til Tina Skudal, informasjonskonsulent i BIR. papp og papir i hver sine retnin ger, samtidig som plast og andre fremmedelementer sorteres ut for seg. Teknologien sikrer god kvalitet på papiret, noe som lønner seg når det skal selges videre. 95 prosent av alt papiret vi mottar, går videre til gjenvinning, sier Paulsen. Og kvaliteten på det vi leverer er meget god. Den tredje INFRARØDE leseren matisert har færre og færre hen der vært nødvendige, og nå skjer alt maskinelt. Hele 160 meter flytter båndet seg hvert eneste minutt. Arbeiderne på båndet har nå fått nye oppgaver ved anlegget. Han ene som jobbet på bån det, spøkte med at han var blitt erstattet med en lyspære, sier Paulsen. Og lyspæren det er snakk om er en infrarød leser. Tre slike lesere er koblet til luftdyser som blåser har ansvaret for å få ut drikke kartong og hvit kartong, og der med sortere enda bedre enn før: Før leverte vi en blanding av drikkekartong og hvit kartong i de samme ballene. Med dagens råvarepriser hadde det vært en utfordring å i det hele tatt få be talt for denne leveransen. Nå kan vi skille hvit kartong og drikke kartong for seg, og få bedre pris i markedet, sier Paulsen. For selv om drikkekartong og pizzakartong utgjør en liten del i forhold til alt returpapiret, blir det store mengder også av dette. Ca. 250 kilo ferdig pakket drik kekartong kommer ut av sorte ringsanlegget hver time. Returpapiret blir til nytt avis papir i fabrikken til Norske Skog i Nord-Trøndelag. Brun bølgepapp blir sendt til Norsk Resy og blir resirkulert ulike steder, mens drikkekartongen går via Grønt Punkt Norge til ny produksjon i Sverige. Hvert tonn gjenvunnet papir reduserer i gjennomsnitt klima gassutslippene med 1,5 tonn CO2, sett i forhold til å produsere nytt papir fra trær. Produksjon basert på returpapir reduserer energi bruken med nesten to tredjede ler i forhold til papir produsert av nytt trevirke. Papir og papp til resirkulering består av: Lesestoff (aviser, ukeblad, magasiner, kontorpapir, reklame): Ca. 82 prosent Brun papp, bølgepapp: Ca. 10 prosent Hvit papp (pizzaesker og lignende): Ca. 3 prosent Drikkekartong: Ca. 2 prosent Hver innbygger i BIR leverte 69,2 kilo papir og papp til materialgjenvinning i Dette utgjorde totalt tonn. BIR Årsrapport

16 Nils Lerøen og Per Otto Bertelsen merker bosspann med databrikker. Belønner kundene for å sortere 12 BIR Årsrapport 2008

17 Hver og en skal betale for det bosset de leverer. Det er prinsippet BIR følger for prising av renovasjonstjenestene. Nå har teknologien gjort dette mulig i praksis. Dataregistrert bosstømming skal motivere til å sortere mer og kaste mindre. 1. januar 2008 innførte Osterøy, som første BIR-kommune, en ny gebyrmodell basert på dataregis trering av hver enkelt husstands avfallsmengde. På den måten betaler alle for den mengden re stavfall de leverer, men kan også spare gebyr på å sortere bedre og levere mindre avfall. Tanken bak er at hver enkelt husstand skal betale for den mengden restavfall de faktisk leverer, målt etter antall ganger beholderen med restavfall blir tømt. Det er også andre fordeler med dataregistrert bosstøm ming. Ordningen gir en mer de taljert avfallsstatistikk og bedre oversikt. Dermed har en også bedre styring med de ulike av fallsstrømmene. Den gir et godt grunnlag for bedre ruteplanleg ging. Dessuten har ordningen ført til at en mengde uregistrerte beholdere er blitt funnet og fjer net. På denne måten blir man kvitt gratispassasjerer til reno vasjonsordningen. Erfaringene så langt er svært Innføring av dataregistrert positive. Til sammen leverte bosstømming er et omfattende innbyggerne på Osterøy 71 tonn prosjekt for BIR. Det startet opp mindre rest med en prøve avfall i 2008 Til sammen leverte ordning med enn i 2007, en datamerking innbyggerne på nedgang på 16 av bosspann prosent sier Siw i Fusa i Osterøy 71 tonn Lysen, leder for I løpet av de mindre restavfall kundetjenester i siste to årene i 2008 enn i 2007, BIR Privat. er alle de Mange på rundt en nedgang på 16 Osterøy var behol der ne i prosent. skeptiske, spe B I R- o m r å d e t sielt til den nye merket med prismodellen. Men det viser seg data brikker. I tillegg er alle re at 80 prosent har fått lavere ge novasjonsbiler nå forsynt med byr enn standardgebyr. Samtidig utstyr for å registrere tømmin har kildesorteringen økt med gene. åtte prosent, og den øker for alle avfallstyper. Ordningen med ny gebyrmodell Leveringen til gjenvinningssta og dataregistrering av antall sjonene har også økt. tømminger er en endring som Det er heller ingen tendens må behandles i hver enkelt BIRtil at folk kvitter seg med ekstra kommune. I 2008 ble den vedtatt mye restavfall på stasjonene. Det i alle eierkommunene unntatt meste som leveres er grovavfall Bergen, og ble innført her fra 1. som trevirke, hageavfall og større januar Bergen kommune gjenstander, opplyser Lysen. behandler saken i løpet av våren 80 prosent har fått lavere gebyr enn standardgebyr. 2009, og målet er å starte opp ordningen fra 1. januar prosent av kundene våre er i Bergen, så innføringen blir en stor jobb, sier Siw Lysen. Da vil en også for alvor merke resultatene av endringen. Legger vi erfaringene fra prøveordningen på Osterøy til grunn, vil vi få en markert økning i sorteringen og en tilsvarende nedgang i restavfallsmengden, håper hun. Slik virker data registrert bosstømming A lle avfallsbeholdere er utstyrt med en databrikke som identi fiserer hvilken husstand den tilhører. A lle biler er utstyrt med en databrikkeleser og en antenne som registrerer tømmingene. F ra terminalen i bilen sendes tømmedata til BIR Privats kundedatabase og registreres automatisk på hver enkelt kunde. Innen 15 sekunder er kunderegisteret oppdatert. Slik fungerer den nye gebyrmodellen Grunnprisen er lik for alle, og inkluderer et minimumsantall på 12 tømminger per år. For hver tømming utover de 12, betaler man 31 kroner. E n vanlig husholdningskunde antas å bruke 26 tømminger årlig, og vil betale 2254 kroner for dette. God bedriftsøkonomi Til tross for en investerings ramme på vel 20 mill. kroner, viser beregninger at BIR Privat vil ha en årlig positiv kontantstrøm på vel tre mill. kroner som følge av den nye ordningen. Dette skyldes i hovedsak bortfall av gratispassasjerer; at alle nå betaler for seg og ikke lenger får tømt spannet gratis. BIR Årsrapport

18 Sentrumsbosset skal under jorden I desember 2008 kom vedtaket BIR har sett frem til i lang tid: Bystyret i Bergen sa definitivt ja til bossug som avfallsløsning for hele Bergen sentrum. Samtidig sikret et lån på 50 millioner utbygging av nye bossrør i hele Bossrør i Veiten. Overgangen til et underjordisk bossnett er blitt sammenlignet med overgangen fra kaggedo til vannklosett. Det blir slutt på skjemmende og uhygieniske bosspann, og kjøring med tunge biler i trange smug. I stedet skal det bygges tre bossnett i Bergen sentrum, med til sammen rundt 45 km rør og rundt 500 nedkast stasjoner for avfallet. Bosset suges med luft etter samme prinsipp som i en støvsuger, og transporteres med en fart på km/t til en av tre oppsam lingssentraler. Det er fortsatt et stykke frem. Ved årsskiftet var det lagt ned rundt 4,5 kilometer med rør i sentrumsgatene. Men planen 14 BIR Årsrapport 2008 dre slike anlegg enten i drift eller er å åpne det første bossnettet, prosjektert, både i boligområder Sentrum Vest, allerede i løpet av og næringsområder. Georgernes Området inkluderer Syd Verft, Florvåg Brygge på Askøy neshaugen, Dokken og Nordnes. og Arnavågen Park i Arna er Oppsamlingsstasjonen blir for noen av byggene som har bossug håpentligvis i den gamle gass som avfallsløsning. verksbygningen i Jekteviken, som I 2007 inngikk BIR-selskapet dermed kan komme til heder og Bossug AS kontrakten om å le verdighet igjen på en ny måte. vere bossug for Hele systemet av bossnett vil Også returpunktene næringsutviklin gen på Marine stå klart rundt holmen. Dette er 2020 og koste skal graves ned. den hittil største ca. 600 mill. ut byggingen av et enkeltstående kroner. bossugsystem i Bergen. Bossugteknologien har etter hvert en lang historie i Bergen. Planene har modnet en god Allerede i 1996 ble det første an stund, men skjøt fart etter at legget installert i Fyllingsdalen BIR i 2006 fikk utarbeidet en borettslag. Tolv år senere er hun rapport hvor mulighetene for et

19 Det skal bygges tre bossnett, med rundt 45 km rør og 500 nedkaststasjoner for avfallet. rørbasert avfallsnett i sentrum ble vurdert. Rapporten ble fulgt opp av et kommunalt vedtak om å legge ned bossrør, når man uansett skulle grave i gatene for å skifte ut det gamle avløpsnettet og legge ned fjernvarmerør. Starten på utbyggingen kom som et resultat av de gode erfaringene med de første bos sugløsningene i Bergen, og etter inspirasjon fra europeiske byer som København, Gøteborg, Bar celona og Almere (Nederland). Bossnettet er svaret på en av utfordringene i avfallsplanen for 2004 til 2008: Å gi et renovasjons tilbud for Bergen sentrum som er likeverdig med det innbyggerne i resten av BIR-området har. Her kommer bossnettet Bossnettet i Bergen vil bestå av tre separate nett med hver sin oppsamlingsterminal Sentrum vest Planlagt terminal i Jekteviken Sentrum Øst: Sandviken Planlagt terminal ved Nygårdstangen Sandviken: Planlagt terminal under Rothaugskomplekset Sentrum Vest skal etter planen stå klart i Hele bossnettet vil være ferdig utbygd rundt Nordnes Bergenhus V å ge n Bryggen Torget Ennå gjenstår det utfordrin ger, for eksempel hvilken tek nologi som skal velges. Den må kunne registrere avfallet til hver enkelt, og ta imot ulike kildesor terte avfallstyper. Dessuten må utbyggingen ta hensyn til andre avfallstyper som er for tunge til å transporteres med bossug. Dette gjelder først og fremst glass og metall. Planen er å legge motta kene for disse også under jorden, siden forsøpling rundt returpunkt har vært en stor del av problemet i sentrum. Et bossnett vil sette fart på bruken av bossug i Bergen. Fordi næringsavfall er konkurranseut satt, har en ikke kunnet pålegge bedrifter å koble seg til bossnet tet. Interessen fra næringslivet er imidlertid svært stor. Allerede før bystyrevedtaket i desember hadde flere store utbyggere gjort klart for tilkobling i sine nybygg. Sydnes Smål u n ge r e n P u dd e f j o r d e n Nedre Nygård Møhlenpris Kilde: BIR Slik virker det 1. Bosset leveres i nedkast, innendørs eller utendørs. 2. Overvåking og tømming av nedkastene er datastyrt. 3. L ufttilførsel for å skape støvsuger effekt. 4. A lt avfall suges gjennom et nedgravd rørsystem. 5. L uften renses gjennom et filter før den slippes ut igjen. 6. A vfallet styres til riktig container avhengig av avfallstype. BIR Årsrapport

20 Mer kapasitet til avfallsforbrenning, mer energi ut Det bygges for fullt i Rådalen. Våren 2008 startet utvidelsen av energigjenvinningsanlegget. Et nytt anlegg reiser seg nå ved siden av det som står der fra før. Resultatet blir en dobling av forbrenningskapasiteten, og mer fjernvarme til Bergen. Utvidelsen er nødvendig. Selv om kildesorteringen øker i BIR, har også mengden restavfall økt. Anlegget har drevet opp mot kapasitetsgrensen i flere år, noe som har ført til flere driftsavbrudd de siste par årene. En del restavfall har av samme grunn måttet deponeres andre steder. Etter doblingen av kapasiteten, vil forbrenningsanlegget kunne behandle tonn restavfall årlig. Gjennom kapasitetsutvidelsen tar en høyde for generell økning i restavfallsmengden fra BIR-kommunene. Samtidig gir utvidelsen et tilbud til dem som trenger en alternativ løsning når forbudet mot å deponere organisk avfall trer i kraft i juli Dette forbudet vil omfatte så godt som alt vanlig husholdningsavfall. Mange vestlandskommuner har i dag deponi som avfallsløsning. Med et utvidet forbrenningsanlegg vil BIR kunne ta imot en god del av dette avfallet dersom kommunene ønsker det. Det vil være en løsning med store miljømessige fordeler. Kommunene som leverer restavfallet til energigjenvinning får en mer miljøvennlig avfallsbehandling, og dobbel miljøgevinst: En unngår metanutslipp fra deponi, og får Forbrenningsanlegget er grunnlaget for utbygging av fjernvarme i Bergen. brukt avfallsenergien til fjernvarme som erstatter miljø skadelig oljefyring. Sist, men ikke minst: En slipper transportkostnader for å kjøre avfallet enda lenger vekk for behandling. 16 BIR Årsrapport 2008

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER AVFALLSBEHANDLING ER MYE MER ENN BOSSBILER. Derfor har vi tatt et felles ansvar i ni kommuner. Daglig ser du bossbilene på nye runder for å tømme avfallet til 329 000

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

BossNett Bergen. Planlagt BossNett. Standard løsning i sentrum. Hvorfor ble det slik? litt historie

BossNett Bergen. Planlagt BossNett. Standard løsning i sentrum. Hvorfor ble det slik? litt historie Fra hest og kjerre til BossNett - i Bergen Sentrum Bergen bystyre vil vedta å bygge et Boss Nett juni 2008 Hva er BossNett Avfallskonferansen Fredrikstad 10-12. juni 2008 Toralf Igesund BIR Privat AS Hvorfor?

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 BIR ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD AVFALL ENGASJERER 1 2007 OPPSUMMERT 2 MER GJENVINNING, MINDRE UTSLIPP 3 TODELT KONSERN 4 PRODUKTETS LIVSSYKLUS 6 AVFALLETS VERDIKJEDE 7 BIR PRIVAT AS 10 BOSSNETT AS 15 AVFALLSMENGDER

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Vi tar det. 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig

Vi tar det. 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig Vi tar det 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig Vi kvitter oss med bosset ditt Dagens og fremtidens avfallshåndtering handler om å vite hvilket avfall som skal gjenvinnes på hvilken måte.

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfall, miljø og klima Innlegg FrP 06.04.2008 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges

Detaljer

Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT. Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % Kundetilfredshet. Omdømmescore. Likes

Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT. Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % Kundetilfredshet. Omdømmescore. Likes Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % 9500 Omdømmescore Kundetilfredshet Likes Utgiver: BIR AS Design: Alf Gundersen Trykk: Molvik Grafisk Foto (sidetall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra BIR ÅRSRAPPORT 2013 Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: www.bir.no 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon Omdømmescore Kundetilfredshet

Detaljer

BOSSIT BOSSID. Vidar Hollevik fra BIR

BOSSIT BOSSID. Vidar Hollevik fra BIR BOSSIT BOSSID Vidar Hollevik fra BIR Innovasjon - kundeidentifikasjon 2 Dagens avfallsløsninger i BIR 12 BRINGE % avhenting gitt fyllingsrad Nivåmåler data - fyllingsgrad 80% Nivåmåler fyllingsgrad pr.

Detaljer

Vi forvandler avfall til ren energi!

Vi forvandler avfall til ren energi! Vi forvandler avfall til ren energi! Fra problem til ressurs Et av velferdssamfunnets store problemer er overfloden av avfall. Tidligere gikk det meste av klær, sportsutstyr og møbler i arv, mens vi i

Detaljer

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Prosjektnavn Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Årsrapport 2012 Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: 01.03.13 Camilla Tangenes Innrapportert av Thorbjørn Eliassen,

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

ÅRSRAPPORT SAM RBEID BIR BETYR 84,2 83,4 81,2 80,0 77,2 76,3 72,9 81,4 % 84,2 % 79,6 %

ÅRSRAPPORT SAM RBEID BIR BETYR 84,2 83,4 81,2 80,0 77,2 76,3 72,9 81,4 % 84,2 % 79,6 % ÅRSRAPPORT 2015 SAM RBEID 84,2 % OMDØMMESCORE 81,4 % KUNDETILFREDSHET 80,0 81,2 83,4 84,2 2015 76,3 FORTSATT AVFALLSVEKST 2014 2009 72,9 77,2 2013 NY OMDØMMEREKORD 2012 BIR TAR SAMFUNNSANSVAR 2011 HOLDNINGSSKAPENDE

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2016 Fremlagt på møte i representantskapet 18.4.2016 Bakgrunn for eiermeldingen Eiermeldingen er utarbeidet

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS Miljøverndepartementet Pb. 8013 Dep, 0030 Oslo Forslag til endring av forurensningsloven Kommunenes mulighet til å pålegge besittere av næringsavfall tilknytning til ny avfallsinfrastruktur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 %

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 % Rapporttittel AVFALLSTATISTIKK FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I BIR År 2005 Prosjektledere Atle Hitland og Gisle Njaastad Prosjektgruppe Terje Olsen, Jan Steene, Lars Hille, Arne Iversen, Svend B. Hollevik, Jan

Detaljer

Sammen for en god sak!

Sammen for en god sak! Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo 17.08.2016 Håkon Jentoft Renovasjonsetaten Oslo : Hovedstad i Norge 650,000 innbyggere, befolkningen øker med 2% per år 300 000 husholdninger 65% bor i blokker. 53 %

Detaljer

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Lærerveiledning Kildesortering, stoffer i endring, 3.-4. trinn Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Plast i BIR. Sorterer plast med stor iver. Familien Hjelland i Hetlevikåsen er med på BIRs prøveprosjekt for innsamling av plastemballasje.

Plast i BIR. Sorterer plast med stor iver. Familien Hjelland i Hetlevikåsen er med på BIRs prøveprosjekt for innsamling av plastemballasje. 2 07 Plast i BIR BIR har startet et prøveprosjekt med innsamling av plast fra husholdningskunder. Det er beboere i Hetlevikåsen og på Sandviken Brygge i Bergen som deltar. I disse områdene bor det familier

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

Bystyret i Bergen foreslår i sitt vedtak av sak punkt 3 at:

Bystyret i Bergen foreslår i sitt vedtak av sak punkt 3 at: Dato: 15. september 2009 Byrådssak /09 Byrådet Ny prismodell for renovasjonsgebyrene i Bergen kommune TOCO SARK-1209-200902378-5 Hva saken gjelder: Åtte av BIRs ni eierkommuner har nå gått over til en

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

Forbruksmønster og avfall. Ole Jørgen Hanssen Direktør Østfoldforskning

Forbruksmønster og avfall. Ole Jørgen Hanssen Direktør Østfoldforskning Forbruksmønster og avfall Ole Jørgen Hanssen Direktør Østfoldforskning Østfoldforskning Nasjonalt FoU-senter med kontor i Fredrikstad Etablert 1. mars 1988 som privat FoU-stiftelse Overgang til forskningsselskap

Detaljer

Total avfallsmengde. Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet ,8 % Jern til materialgjenv. (etter forbr.) 1.930

Total avfallsmengde. Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet ,8 % Jern til materialgjenv. (etter forbr.) 1.930 Prosjektnavn Rapport tittel Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: 30.03.10 (fig) 09.12.10 (tekst) Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS 2009 Camilla Tangenes Innrapportering koordinert

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Bossanova KUNDEBLAD NR. 2-2006

Bossanova KUNDEBLAD NR. 2-2006 Bossanova KUNDEBLAD NR. 2-2006 Velkommen til Espehaugen! I 125 år har vi jobbet for å gi kundene våre god service og miljøriktige tjenester. Vi i BIR er glade for å kunne ønske velkommen til Norges største

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013 Vekk med «bossspannene» innen 2020 Avfalls konferanse 2013 1 BIR AS - historie Det må bli slutt på den meget brukte praksis at nattpotten tømmes i kjøkkenvasken Stadsfysikus Joakim Lindholm i Bergen, 1892?

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM SESAM Værnes 30. november 2016 Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM Hva er SESAM? Sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge Gjennomført skisseprosjekt

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD

Eiermelding fra styret i RfD fra styret i RfD for driftsåret 2016 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2017 Årsrapport RfD 2016 side 37 for 2016 BAKGRUNN FOR EIERMELDINGEN en er utarbeidet med bakgrunn i selskapsavtalen og

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Historien i kortversjon August 2008: Ordførere og rådmenn på studietur til Trollhättan.

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR BIR PRIVAT 2010-2015 MÅLDOKUMENT TIL POLITISK BEHANDLING

AVFALLSPLAN FOR BIR PRIVAT 2010-2015 MÅLDOKUMENT TIL POLITISK BEHANDLING AVFALLSPLAN FOR BIR PRIVAT 2010-2015 MÅLDOKUMENT TIL POLITISK BEHANDLING Tittel: Avfallsplan for BIR 2010-2015 Måldokument til politisk behandling Utarbeidelse: BIR Privat 2010 Layout: BIRs informasjonsavdeling

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 RENOVASJONSLØSNINGENE I BIR... 3 2.1 HENTESYSTEM, BRINGESYTEM, KOMPOSTERING... 3 2.2 GJENBRUKSSTASJONER OG RETURPUNKT... 4 2.3 RESTAVFALL FRA RUTE OG GJENBRUKSSTASJONER

Detaljer

Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR

Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR Prosjektnavn Rapport tittel Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR 2006 Prosjektleder Atle Hitland Prosjektgruppe Innrapportert av Terje Olsen, Jan Steene, Svend Birger Hollevik, Arne Iversen,

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

DIGITALISERING AV AVFALLSBRANSJEN bruk av ID-løsning og incentiver

DIGITALISERING AV AVFALLSBRANSJEN bruk av ID-løsning og incentiver DIGITALISERING AV AVFALLSBRANSJEN bruk av ID-løsning og incentiver Avfallskonferansen 2017 Toralf Igesund FOU-sjef BIR AS 1 BIR Vestlendingenes egen miljøbedrift Digitalisering i BIR noen eksempler A.

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo. Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme

Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo. Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme 1 Klemetsrudanlegget Norges største energigjenvinningsanlegg Kapasitet: 350 000 t./år, 45

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Ledende Miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Ole Petter Krabberød Tema: Biogassproduksjon

Ledende Miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Ole Petter Krabberød Tema: Biogassproduksjon Ledende Miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Ole Petter Krabberød Tema: Biogassproduksjon Ny tenkt konsernstruktur? Verktøy i miljøsatsingentrondheim Omsetning 280 mill. kr. i 2009 200 ansatte Trondheim

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene

Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene Framtidens byer seminar Bergen 19. oktober 2011 Toralf Igesund Prosjektleder Avfall Norge Bærekraftig avfallhåndtering

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201600567 Arkivkode: 571 Saksbeh: Eva Kristin Krogh Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 31.05.2016 Byutvikling, miljø og samferdsel 07.06.2016

Detaljer

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS. Årsrapport 2011

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS. Årsrapport 2011 Prosjektnavn Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Årsrapport 2011 Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: xx.02.12 Camilla Tangenes Innrapportering koordinert og kontrollert

Detaljer

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

Vedtatt i konsernstyremøte 30.09.11. BIR konsern. Strategiplan 2012-2016 1/23

Vedtatt i konsernstyremøte 30.09.11. BIR konsern. Strategiplan 2012-2016 1/23 BIR konsern Strategiplan 2012-2016 1/23 SAMMENDRAG 4 AKSJEEIERAVTALEN 5 BAKGRUNN 5 FORMÅL 5 VIRKSOMHET 5 BIR KONSERN 6 ORGANISERING 6 BEDRIFT 6 EIERINTERESSER 7 STYRING OG LEDELSE I BIR 8 VISJON, FORRETNINGSIDÉ

Detaljer

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

Skjuler boss skaper verdier. BossNett AS

Skjuler boss skaper verdier. BossNett AS Skjuler boss skaper verdier 1 BossNett Inlet, privat Nedkast Terminal Eiendomsgrense Bossnett rør 2 Hvorfor BossNett og ikke bossbiler? Dagens løsning er ikke tilfredsstillende Dårlig kildesorteringstilbud,

Detaljer

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Emballasjeavfall Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/emballasjeavfall/ Side 1 / 5 Emballasjeavfall Publisert 26.8.215 av Miljødirektoratet Emballasjeavfall kan brukes

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

Avfallstatistikk. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002. Prosjektnavn.

Avfallstatistikk. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002. Prosjektnavn. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap Prosjektnavn Rapport tittel Prosjektleder Prosjektgruppe Sammendrag Avfallstatistikk Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002 Camilla Tveten Innrapportert

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

SeSammen regional avfallsstrategi. Stiklestad, Gunhild Flaamo Strategikoordinator

SeSammen regional avfallsstrategi. Stiklestad, Gunhild Flaamo Strategikoordinator SeSammen regional avfallsstrategi Stiklestad, 24.8.2016 Gunhild Flaamo Strategikoordinator Visjon: Sammen om fremtidens avfallsløsning! «Vi vil jobbe for en samfunnsansvarlig og kretsløpsbasert ressursutnyttelse

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Torsdag 18. februar 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomi og nøkkeltall 3) Aktiviteter og tiltak 4)

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer