B I R Å R S R A P P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11"

Transkript

1 BIR ÅRSRAPPORT 2011

2 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende arbeid i 2011 s. 10 Lovpålagte tjenester: BIR Privat AS s. 12 Bossmengden øker igjen s. 15 BIR Transport AS s. 20 BossNett AS s. 22 BIR Avfallsenergi AS s. 24 Tjenester i fri konkurranse: BIR Bedrift AS s. 26 Bossug AS s. 28 BKK Varme AS s. 30 Miljørapport Helse, miljø og sikkerhet s. 33 Energianlegget s. 40 Årsberetning s. 44 Regnskap s. 51 Avfallsstatistikk s. 69 Takk for ditt bidrag til et bedre klima! Symbolet kan anvendes som vist under, på trykksaker som produseres på klimakompensert papir fra Antalis. Vi anbefaler varianten med vår webadresse hvor man finner verdifull informasjon om Foto (sidetall i parentes): klimakompensasjonen. Størrelsen er valgfri, men ingen endringer kan gjøres i symbolet. Det kan Atle Kårstad (6, 9, 12, trykkes 20, 22, positivt 24, 26, i svart 28, 30) eller grønt (cmyk ,5) alternativt negativt i tonflater i valgfri farge. BIR (5, 10, 11, 33, 40, Vektoriserte 41) eps-filer finnes i vedlagte fil. Studio 5 (8, 9, 34,) Cecilie Bannow (5,10) Knut Strand (15) Årsrapporten er utarbeidet av Artic Reklamebyrå. Trykket på Cocoon, EU-blomst-sertifisert FR/11/003.

3

4 Dette er BIR BIR er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for selskap. første kommunale renovasjons avfallshåndteringen til de innbyggerne i BIRs ni eierkommuner. BIR AS er eid av kommunene Askøy, Selskapet tilbyr også avfallsløsninger Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, for næringslivet. Samnanger, Sund og Vaksdal. Konsernet BIR ble etablert 1. juli Navnet BIR er en forkortelse for Historien strekker seg helt Bergensområdets interkommunale tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens renovasjonsselskap. Konsernet har en tydelig todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. 1 Askøy (26 026) 2 Bergen ( ) 3 Fusa (3 823) 4 Kvam (8 521) BIRs eierkommuner 5 (og Os (17 innbyggere) 570) Askøy (26 026) Bergen ( ) Fusa (3 823) Kvam (8 521) Os (17 570) Osterøy (7 522) Samnanger (2 400) Sund (6 327) Vaksdal (4 128) Osterøy (7 522) Samnanger (2 400) Sund (6 327) Vaksdal (4 128) BIR AS BIR Privat AS BIR Transport AS bossnett AS BIR avfallsenergi as Bossug AS BIR Bedrift AS Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse nøkkeltall for selskapene i BIR Tall i hele tusen kroner Brutto omsetning Årsresultat Årsverk (egne ansatte) BIR AS ,0 24,0 BIR Privat AS ,0 84,7 69,5 BIR Transport AS ,3 89,0 102,0 BossNett AS ,0 2,0 0,7 BIR Avfallsenergi AS ,7 47,0 38,0 BIR Bedrift AS ,0 30,0 26,0 TH Paulsen AS ,0 14,0 12,0 Retura Vest AS ,0 7,0 16,0 Fleslandsveien 67 AS ,0 0,0 0,0 0,0 Lønninghaugen 6 AS ,0 0,0 0,0 0,0 Bossug AS ,0 2,0 2,0 4 BIR Årsrapport 2011

5 Oversikt 2011 Den første lagringstanken for nedkastene til bossnett på Klosteret settes på plass. Bosspannløp på Daledagene. BIR var tilstede med stand og kildesorteringsoppgaver for barna. Redesignkonkurranse i regi av BIR, Bergen kommune, Design Region Bergen med flere. januar: Alle eierkommuner har tildelt BIR enerett når det gjelder husholdningsavfall. Mjelstad Miljø AS fusjoneres med BIR Avfallsenergi AS. februar: BIR deltar på stand på Klimavennlig torgdag på Kleppestø senter på Askøy. Atle Kvåle fra Fusa kommune blir ny leder i BIRs bedriftsforsamling. APRIL: BIR Avfallsenergi tar imot tonn avfall. Dette er ny månedsrekord. Stasjon for farlig avfall skifter eierskap fra BIR Avfallsenergi AS til BIR Privat AS. Den årlige vårdugnaden Hold Norge rent starter. 291 lag deltar. BIR får tidenes score på kundetilfredshet. Oppgang fra 73 prosent i 2010 til 76 prosent i mai: Kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget, ledet av Heikki Holmås, er på omvisning hos BossNett. Temaet er påkoblingsplikt for næringslivet. 900 russ inntar gjenvinningsstasjonen på Espehaugen under rebusløpet. De løser kildesorteringsoppgaver og deltar i bosspannløp. Ny runde med mobil innsamling av farlig avfall i Bergen sentrum kunder får tilbudet. juni: RenoNorden begynner å hente husholdningsavfall i alle BIRs eierkommuner utenom Bergen. BIR deltar på Daledagane med stand. Her er det kildesorteringskonkurranse og bosspannløp. BIR Privat tester komprimerende containere i Olsvikstallen borettslag, som gir kundene et mye bedre kildesorteringstilbud. JULI: BIR-stand på badeplassen Helleneset i Bergen med fokus på kildesortering. Stranden er sertifisert som blått flagg-strand og da kreves det miljøopplæring for badegjester. august: BIR Privat blir frastjålet store mengder innsamlede bilbatterier. Derfor låses mottakene. SEPTEMBER: BIR deltar for femte gang på Karrieredagen for studenter i Bergen. Det blir arrangert nabomøte på kompostanlegget på Espehaugen. oktober: Ny BIR-visjon blir vedtatt: Vestlendingenes egen miljøbedrift. BIR-stand i Sundhallen med opplæring i kildesortering til både skoleelever og politikere. Utdeling av BIRs miljøpris på kroner til Lars Beller Fjetland. Samarbeid med blant annet Bergen kommune og Design Region Bergen. Utstilling på Festplassen, mye oppmerksomhet om redesign og ombruk. NOVEMBER: Den første lagringstanken for nedkast til bossnett er på plass på Klosteret. En milepæl for bossnettet. TH Paulsen AS feirer 25 år. desember: Julesekken deles ut til alle BIRs husholdningskunder for åttende året på rad. BIR Bedrift AS tegner ny franchise regionavtale med Retura Norge.

6 Vestlendingenes egen miljøbedrift Ved å ta i mot avfall fra resten av regionen kan vi i enda større grad la avfallet komme til nytte I 2011 fikk BIR ny visjon. Vi skal være vestlendingenes Fjernvarmen er bare ett eksempel på at jobben BIR og egen miljøbedrift. kundene våre gjør, nytter. I denne rapporten ser du flere eksempler. Hvordan materialgjenvinning av plast sparer I det ligger det at vi skal være et moderne og tillitvekkende selskap. Dette skal danne grunnlaget for videre gir nye produkter og sparer oss for store utslipp av CO 2. olje. Hvordan gjenvinning av metall, glass, papir og papp utvikling. Blant annet skal vi kunne ta imot restavfall fra Hvordan utsortering av farlig avfall sparer naturen for hele vestlandsregionen, fra Boknafjorden til Nordfjord. miljøgifter. Og hvordan fjernvarmen altså bidrar positivt Dette er avfall som tidligere i forhold til både klima og reduksjon av lokal luftforurensning. Gjennom vår visjon ønsker vi å knytte tettere bånd til innbyggerne i BIR-kommunene. Vår funksjon er både viktig og nyttig for samfunnet, men vi trenger hjelp fra innbyggerne for å kunne nå våre miljømål. ble lagt på deponier og utviklet miljøskadelig metangass. Nå kan det leveres til oss og skape miljøvennlig boligvarme. I løpet av de siste årene har BIR blitt en av regionens største produsenter av miljøvennlig energi. Gjennom energigjenvinning av avfall, produserer vi årlig energi som kan varme Derfor er holdningsskapende arbeid viktig for oss. I 2011 opp store deler av Bergen. Fjernvarmenettet leverer nå hadde vi 1200 skoleelever på besøk på våre anlegg. Vi varme til ca. 250 større bygg, og til rundt 500 eneboliger delte ut BIRs miljøpris til en gründer som har funnet nye og rekkehus. Gjennom fjernvarmenettet har vi erstattet bruksområder for noe som ellers ville vært avfall, og vi rundt 250 forurensende oljekjeler. Dermed har vi redusert har vært rundt på stand i våre eierkommuner for å sette utslippet av CO 2 med tonn, som er fem prosent av søkelys på avfall og miljø. det samlede CO 2 -utslippet i Bergen. I tillegg går utslippene av SO 2, NO x og svevestøv betydelig ned. I BIR har vi funnet en balanse mellom energigjenvinning og materialgjenvinning som til sammen gir oss en gjenvinningsgrad på over 80 prosent, en av de høyeste i landet. Samtidig som vi legger ned nye rør i fjernvarmenettet, får vi også lagt ned rør til det sentrumsbaserte bossnettet. Til Gjennom nye prosjekter og ved å ta i mot avfall fra resten sammen 50 kilometer rør legges ned i det som skal bli en av regionen kan vi i enda større grad la avfallet komme til gedigen underjordisk sentralstøvsuger for avfall i Bergen. nytte. Til beste for miljøet og hele Vestlandet. Det skal gi oss Norges mest moderne renovasjonsløsning. 6 BIR Årsrapport 2011 Steinar Nævdal, administrerende direktør

7 Restavfallet som ble levert til BIR i 2011 produserte nok varme til eneboliger i ett år. Gjennom energianlegget er BIR en av Vestlandets største produsenter av miljøvennlig energi. Fjernvarmen levert fra energianlegget tilsvarte 194 GWh i Fjernvarmen erstatter i mange tilfeller oljefyring. Hittil er oljefyrer i 250 bygg erstattet med fjernvarme. Med det sparer vi olje tilsvarende årsforbruket i 3000 husstander, og unngår store utslipp av CO 2 og NO x.

8 Visjon og organisasjonsform BIRs visjon er å være vestlendingenes egen miljøbedrift. Vi skal være et moderne og tillitvekkende selskap. Dette danner grunnlaget for konsernets videre utvikling. Visjonen skal gi innbyggerne i de ni BIR-kommunene et tettere bånd til BIR. Vi ønsker å vise at vår funksjon både er viktig og nyttig for samfunnet. Visjonen indikerer at det er rom for utvidelse av BIR og at vi ønsker eventuelle nye eierkommuner velkommen. BIR vektlegger miljøet, men er også en bedrift som har forretningsmessige interesser. BIR skal være en førende aktør og rollemodell for andre avfallsselskap. Konsernet BIR har en todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall. Det er BIR Privat AS som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Transport AS, BossNett AS og BIR Avfallsenergi AS er også underlagt denne lovpålagte delen av BIR. De øvrige selskapene i konsernet tilbyr sine tjenester i markedet i konkurranse med andre tilbydere. visjon Vestlendingenes egen miljøbedrift ORGANISASJONSKART BIR AS Steinar Nævdal Administrerende direktør Ove Knudsen Økonomisjef Gro Berge Personalsjef Tommy Hansen Hufthammer IT-sjef Mette Nygård Havre Kommunikasjons sjef Toralf Igesund Forvaltnings- og utviklingssjef Oddrun Konglevoll HMS-sjef Lars Hille Eiendomssjef Atle Hitland Innkjøpssjef Fellestjenester konsern Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse BIR Privat AS BIR Transport AS BossNett AS BIR Avfallsenergi AS Bossug AS BIR Bedrift AS Ove-Henning Bjørsvik Daglig leder Stein Bratland Daglig leder Laila Mjanger Daglig leder Ingrid Hitland Daglig leder Frode Kalsaas Daglig leder Eivind Fykse Daglig leder Retura Vest AS TH Paulsen AS Victor Salomonsen Daglig leder Eivind Fykse Daglig leder KONSERNLEDELSEN STEINAR NÆVDAL Adm. dir. 8 BIR Årsrapport 2011 Ove-Henning BjØrsvik Daglig leder BIR Privat AS Stein Bratland Daglig leder BIR Transport AS LAILA MjANGER Daglig leder BossNett AS Ingrid Hitland Daglig leder BIR Avfallsenergi AS frode kalsaas Daglig leder Bossug AS Eivind Fykse Daglig leder BIR Bedrift AS

9 Om BIR Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse Miljørapport Årsberetning Regnskap Avfallets verdikjede Figuren under viser BIR og avfallets verdikjede. Selskapene i BIR dekker ett eller flere av de ulike virksomhetsområdene i kjeden. Avfallshåndteringen starter ved kunden i det øyeblikket avfallet kildesorteres, samles og transporteres til neste ledd. Det er hard konkurranse og små marginer innen oppsamling og transport, men dette virksomhetsområdet har stor betydning for BIRs gjennomslagskraft senere i verdikjeden. Gjennom sorteringsvirksomheten tar vi vare på den verdifulle delen av avfallet. BIRs papirsorteringsanlegg er blant Europas mest moderne. Sammen med ordinær avfallshåndtering, innsamling av farlig avfall og restavfallsbehandling i energianlegget, gir BIR et helhetlig tilbud for maksimal ressursutnyttelse og høyest mulig gjenvinning. Gjennom å være til stede i hele verdikjeden for avfall, får både husholdningskunder og bedrifter gevinst av effektiv intern ressursutnyttelse og et bredt tjenestetilbud. VERDIKJEDE BIR Privat AS Lovpålagte renovasjonstjenester BossNett AS BIR Transport AS BIR Avfallsenergi AS Kunde Oppsamling Innsamling Sortering Materialer Behandling Energi Deponi Tjenester i fri konkurranse BIR Bedrift AS Bossug AS Retura Vest AS TH Paulsen AS BKK Varme AS ledere av fellestjenester Ove Knudsen Økonomisjef mette nygård havre Kommunikasjonssjef tommy hansen hufthammer IT-sjef GRO BERGE Personalsjef Oddrun Konglevoll HMS-sjef Lars hille Eiendomssjef Toralf Igesund Forvaltnings- og utviklingssjef atle hitland Innkjøpssjef

10 Holdningsskapende arbeid i 2011 En av BIRs viktigste samfunnsoppgaver er å lære opp våre kunder om kildesortering, gjenvinning og miljønytte av god avfallshåndtering. Vi fokuserer derfor mye på holdningsskapende arbeid. I 2011 delte vi også ut BIRs miljøpris på kroner. Det skapte engasjement! VINNEREN: Lars Beller Fjetland mottok BIRs miljøpris av BIRs styreleder Oddvard Nilsen og kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre. Et av BIRs mål er å få ned de store avfallsmengdene. Da er vi avhengig av at folk er bevisst hva de kjøper og at de blir flinkere til å gjenbruke ting. Gjennom BIRs miljøpris ønsker vi derfor å sette fokus på avfallsreduksjon og gjenvinning, samt tiltak og aktiviteter som er viktige for å verne miljøet. Miljøpris til lærgjenbruk Høsten 2011 jobbet BIR sammen med blant andre Bergen kommune, Design Region Bergen, Bærekraftig liv Landås og FN-sambandet for å skape blest rundt redesign og gjenbruk. I dette samarbeidet delte vi ut BIRs miljøpris på hele kroner. Det kom inn 26 bidrag til miljøprisen. Vinneren ble Lars Beller Fjetland, student ved Kunsthøyskolen i Bergen med sitt konsept LINK by Beller. Dette bestod av lærputer som er laget av kapp fra det gamle Borge Garveri på Osterøy. Dette er kapp som ellers ville gått til spille. Juryens begrunnelse for at Fjetland gikk til topps, var at konseptet på en ny måte gir gamle kasserte produkter nytt liv gjennom ny bruk. Kunstneren har sett på muligheten for å redusere avfallsmengdene ved å fokusere på høykvalitetsmaterialer som i dag kastes. Han har skapt et helt nytt produkt ved å bruke en finurlig fletteteknikk som omdanner lær til nye designprodukter. Han ønsker å få til et samarbeid med for eksempel Unicef, Blindeforbundet eller andre. BIR skal følge miljøprisvinneren videre. Opplæring av skoleelever I løpet av 2011 hadde BIR mer enn 1200 skoleelever på besøk på våre anlegg. Primært ønsker vi velkommen til opplæring og omvisning på vårt energianlegg i Rådalen, men vi tar også imot elever på en del av våre gjenvinningsstasjoner. Elevene blir da møtt av en kommunikasjonsrådgiver og en ansatt på anlegget. Det er lagt opp til både undervisning i møterom, kildesorteringskonkurranse og omvisning. Målet er å få elevene til å se nytteverdien av å kildesortere avfallet sitt. BIRs miljøpris skal Fjetland bruke på å utvikle sitt prosjekt. OMVISNING: Elever fra Rådalslien skole får omvisning på energianlegget. 10 BIR Årsrapport 2011

11 Om BIR Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse Miljørapport Årsberetning Regnskap Samarbeid med VilVite BIR har også en egen avtale med vitensenteret VilVite. Her kommer skoleklasser på besøk og får opplæring i kildesortering. Vi ser at opplæring av elever har en positiv ringvirkning. De blir flinkere til å sortere avfallet på skolen og ikke minst hjemme hos seg selv. De fleste som har vært på besøk hos oss blir godt motivert og går hjem og lærer opp foreldre og søsken. For 2012 er det planer om å tilby skoleelever busstransport fra deres skole til BIRs energianlegg i Rådalen eller til nærmeste gjenvinningsstasjon. På denne måten håper vi å nå ut til enda flere skoleelever med omvisning og opplæring hos oss. Russens rebusløp For femte året på rad var BIR med å arrangere bergensrussens rebusløp i Vi hadde en egen post på gjenvinningsstasjonen på Espehaugen hvor rundt 1000 russ var innom og løste kildesorteringsoppgaver og var med på bosspannløp. Dette er en viktig aktivitet for BIR. Vi tar imot mange ungdommer som snart skal flytte for seg selv. Et besøk på vår gjenvinningsstasjon er forhåpentligvis en positiv og motiverende opplevelse til å ta riktig hånd om sitt eget avfall. Hold norge rent Hver vår arrangerer BIR ryddeaksjonen Hold Norge rent. Vi deler ut gratis sekker og hansker og henter overflateboss fra de ulike aksjonene gratis. De siste årene har rundt 300 lag og foreninger vært med og tatt et tak for sitt nærområde. BIR håper at de som er med på aksjonen ser hvor mye boss som flyter, og dermed tenker seg om og ikke kaster avfall i bolig- og friluftsområder. Stands i BIRs eierkommuner I løpet av 2011 hadde vi stands på Askøy, i Bergen, Sund og på Dale. Vi har holdt foredrag for borettslag, foreninger, studenter, pensjonistgrupper og andre. Det er i det hele tatt stor interesse for å komme på besøk til BIRs anlegg. Vi ser det som svært viktig at vi kan ta imot, vise rundt og lære opp både unge og eldre. På denne måten kan vi fortelle hva vi jobber med, hvorfor vi gjør som vi gjør og vise miljø- og samfunnsnytten av arbeidet vårt. Holdningsskapende arbeid utad er viktig, men like sentralt er arbeidet internt i konsernet. BIR-skolen, med fokus på hvordan ting blir gjort i alle ledd i konsernet, er av stor betydning. Opplæring av nyansatte er også viktig for å legge grunnsteinene for at våre ansatte blir gode ambassadører for det vi driver med. Kundetilfredshet og omdømme BIR-konsernet gjør årlige målinger på omdømme og kundetilfredshet. Vi har satt oss som mål å score over 75 prosent på begge deler. RUSS: Espehaugen er egen post under russens rebusløp. For første gang siden vi begynte målingene i 2005, klarte vi i 2011 å passere 75 prosent på kundetilfredshet. BIR jobber bevisst med merkevarebygging og med å tilrettelegge for at kundene våre får løsninger som gjør at de føler at BIR hjelper dem å være miljøvennlige. Tallene fra undersøkelsen i 2011 viser at kundene er mer fornøyde enn noen gang før. Kundetilfredshet og OMDØMME % Våre kunder er spesielt godt fornøyde med servicen de får fra renovatørene og fra kundeveilederne på BIRs elleve gjenvinningsstasjoner. De er også godt fornøyde med tilbudet om henteordning for plastemballasje. Nedgangen i omdømmet skyldes små nedganger som sammenlagt gir en liten endring. Vi fortsetter å gjøre vårt beste for BIR-kundene i alle våre ni eierkommuner ,2 66,9 68,7 69,5 71,5 73,0 76,0 76,3 76,2 77,2 76,3 74,0 71,3 72, Tilfredshet Omdømme

12 BIR PRIVAT AS Jeg ser miljønytte hver eneste dag. KNUSER ISOPOREN: Eva Jensen ved isoporknuseren på gjenvinningsstasjonen på Askøy. Den knuste isoporen tar mindre plass når den skal lagres og transporteres. Min jobb i 2011: Eva Jensen, stasjonsleder, Askøy og Sund gjenvinningsstasjoner Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg? Vi begynner med et morgenmøte, fordeler arbeidsoppgaver, snakker sammen og får sagt det vi har å si. Det er derfor vi klarer jobben så godt som vi gjør. Det går i det hele tatt veldig bra her, jeg har noen fantastiske medarbeidere. Dagene består for min del av en del kontorarbeid, som arbeidsplaner og rapporter som skal skrives. Hvis det er travelt er jeg også med ute, rydder eller tar imot kunder. Jeg er stasjonsleder på Askøy og Sund, så jeg er ofte på Sund når stasjonen er åpen på mandager og torsdager. Espehaugen før. Vi er veldig fornøyde med den. Hvilken miljønytte ser du av den jobben du gjør? Jeg ser miljønytte hver eneste dag. Gjenvinningsstasjonen er et veldig bra tilbud, og kundene våre er stort sett fornøyde. De eneste klagene vi får er når det blir diskusjoner om hvor mange kubikkmeter lasset er, og hvor mye de skal betale. Kan du nevne noen høydepunkter fra 2011? Det største høydepunktet kom for tre år siden. Da fikk vi ny gjenvinningsstasjon, og vi har vært fornøyd med den fra dag én. Det var som å komme til himmelen i forhold til den gamle. Og så fikk vi en isoporknuser ut her i løpet av året. De hadde den på 12 BIR Årsrapport 2011

13 Om BIR Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse Miljørapport Årsberetning Regnskap BIR PRIVAT AS Formål Utøve eierkommunenes lovpålagte ansvar for innsamling av husholdningsavfall. BIR-kommunene er Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Avfallsmengder og kapasitet Gjennvinningsstasjonene Totalt mottatt avfallsmengde 2011: tonn (husholdning og næring) (2010: tonn) Stasjon for farlig avfall Totalt mottatt avfallsmengde 2011: 1665 tonn (husholdning, næring, andre selskap) (2010: 1680 tonn) Fra husholdninger 2011: 1066 tonn Dette utgjør 3,1 kg per innbygger i BIR. Selskapet i 2011: Ove-Henning Bjørsvik, daglig leder, BIR Privat AS Fra næringsliv 2011: 599 tonn (inklusive noe fra andre renovasjonsselskap) (2010: 702 tonn) Omsetning og resultat Brutto omsetning: 366,1 mill. kroner (2010: 327,2 mill. kroner) Årsresultat: 36,0 mill. kroner (2010: 5,3 mill. kroner) Årsresultatet utgjør 9,8 prosent av omsetningen i selskapet. Selskapet er underlagt selvkostregler og skal derfor i en 3-5 års periode gå i balanse. For inneværende 5-års periode har selskapet et netto overskudd på 34,3 mill. kroner. Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 11,6 prosent (2010: 8,6 prosent) 2,3 prosent var kortvarig og 9,3 prosent langvarig. Hva vil du trekke frem som høydepunkter fra 2011? Vi er stolte over å kunne levere et resultat som er tidenes beste, noe alle ansatte i BIR Privat har vært med å bidra til. I 2011 startet vi med utprøving av nye komprimerende containerløsninger. Erfaringene viser at vi kan kutte driftskostnader, samtidig som belastningene på renovatørene reduseres og kundene får en bedre løsning enn de har i dag. En viktig milepæl har også vært å få på plass strategi og måldokumenter for selskapet. Hvilken miljønytte ser du av det arbeidet BIR Privat gjør? Gjennom økt kildesortering bidrar vi til å holde ressurser i omløp. Energibehovet generelt reduseres ved å benytte brukte materialer som innsatsfaktor i ny produksjon. Redusert energibehov betyr reduserte utslipp av klimagasser. I tillegg ser vi at kundene er flinke til å sortere og levere inn farlig avfall, noe som er svært viktig for å hindre spredning av farlige stoffer i naturen. Etter en nedgang i avfallsmengdene i 2010 økte mengden med 9,2 prosent i Likevel opprettholder kundene innsatsen med å sortere avfallet. Det er positivt. Hvordan ser du på fremtidsutsiktene for BIR Privat? Vi går inn i en viktig periode hvor store beslutninger for hvordan vi skal samle inn og behandle avfallet må bli tatt. Dette vil gi oss utfordringer. Det er mange som gjerne vil mene noe om de valgene vi skal ta. Det er derfor viktig for BIR Privat å høre på de som har konstruktive innspill, slik at vi kan ta beslutninger for fremtiden som flest mulig av våre kunder synes er gode. Å være et ledende avfallsselskap skal fortsatt være et hovedmål for BIR Privat, og det er derfor viktig at vi leder an både lokalt og nasjonalt i avfallsbransjen. Vi skal gjennom et godt tjenestetilbud og kunnskapsrike ansatte gjøre oss positivt bemerket både i bransjen, blant våre eiere og hos våre kunder. Stiftelsesår: 2002 Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS. Årsverk egne ansatte: 84 STYRET Sigurd Galtung Døsvig styreleder Kari Foseid Aakre Kristian Helland Rune Bakervik Brita Toppe Knut Hanselmann Elin Hagenes Svein Austrud

14 Glasset vi samler inn i BIR kan isolere 42 hus i uken. Glass kan gjenvinnes i det uendelige. Produksjon av glass fra resirkulert glass sparer 50 prosent av energien i forhold til å produsere det fra nytt materiale. Resirkulert glass kan bli til nye glass, men blir også brukt til glassbetong og isolasjonsmaterialet Glava.

15 Om BIR Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse Miljørapport Årsberetning Regnskap Bossmengdene øker igjen Avfallsstatistikken for 2011 viser en økning i avfallsmengdene fra 2010 på hele 9,2 prosent. Heldigvis økte også materialgjenvinningsgraden. Den er nå på 45,3 prosent. Den totale mengden husholdningsavfall i BIR var i 2011 på tonn. I 2010 mottok BIR tonn. Hver BIRinnbygger leverte i gjennomsnitt 403,5 kg avfall. Det er 32,5 kg mer enn året før. Flinke å kildesortere Det er tydelig at BIR-kundene har etablert gode sorteringsrutiner i husholdningene. Det er bra for miljøet at en stadig større del av avfallet blir sortert i ulike avfallstyper som papir, papp, drikkekartong, plast, glass og metall. Disse avfallstypene kan gjenvinnes til nye produkter og sparer miljøet for store klimagassutslipp når de resirkuleres. 45,3 prosent av avfallet kundene våre sorterer går til materialgjenvinning. På gjenvinningsstasjonene er tendensen til økt sortering merkbar. På stasjonenene økte materialgjenvinningen fra 65,8 prosent i 2010 til 66,7 prosent i Det er en fin utvikling. overgikk nasjonalt mål 80,7 prosent av alt avfallet i BIR blir i dag gjenvunnet. Fordelingen i fjor var slik at 45,3 prosent ble materialgjenvunnet, mens 35,4 prosent ble energigjenvunnet. Den nasjonale målsetningen for avfallshåndtering er en gjenvinningsprosent på 75 i 2010, med videre opptrapping i årene fremover. Det betyr at BIR og kundene våre ligger godt an i forhold til nasjonal målsetning for gjenvinning. Så mye avfall leverte du Gjennomsnittlig leverte hver BIR-kunde 231 kilo restavfall i 2011, i tillegg til 172,9 kilo andre avfallstyper. Økningen i utsortert papir er størst. Den er på hele seks prosent. Nå leverer BIR-kundene i snitt 49,7 kilo papir, papp og drikkekartong. I tillegg ble det levert 4,6 kilo plastemballasje og 8,9 kilo glass og metall per innbygger. Tar vi med avfallstallene fra gjenvinningsstasjonene leverte hver kunde i snitt 403,5 kilo avfall til BIR. Total avfallsmengde 100 % Energigjenvunnet avfall 35,4 % Materialgjenvunnet avfall 45,3 % Total gjenvunnet avfallsmengde 80,7 % Sluttbehandlet avfallsmengde 19,3 %

16 Utvikling i total avfallsmengde, Material- og energigjenvinning i perioden Avfallsmengder i hver kommune fordelt per innbygger i 2011 Kildesorterte avfallstyper Restavfallsmengde Sluttbehandlet avfallsmengde Energigjenvunnet avfall Materialgjenvunnet avfall (inkl. metall etter forbrenning) Kg/innbygger Askøy Bergen Fusa Kvam Os Osterøy Samnanger* Sund Vaksdal BIR** BIR*** * De store mengdene skyldes levering til gjenvinningsstasjonen fra nabokommuner ** Før forbrenning *** Etter forbrenning farlig avfall Papir, Papp, Drikkekartong Farlig avfall (inkl. batteri, PCB, eternitt) i kg per innbygger Farlig avfall (inkl. batteri, PCB, eternitt) i tonn Kg/innbygger 5, Tonn Kg/innbygger Kg/innbygger 80 Tonn ,0 4, , , , , , , ,2 54,3 53,2 52,3 50,5 49,7 47, ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1, , , , ,5 2,5 3,0 3,3 3,2 2,9 3, , BIR Årsrapport 2011

17 Om BIR Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse Miljørapport Årsberetning Regnskap Avfallsmengder til gjenvinningsstasjonene Kildesortert avfall levert til behandling og materialgjenvinning i 2011 Kg per innbygger Papir, papp, drikkekartong 49,7 kg Kildesortert avfall Glass og metallemballasje 8,9 kg Restavfall Plast 4,6 kg Tonn ,6% ,2% ,7% ,5% ,7% ,2% ,9% ,2% ,3% ,7% Farlig avfall (inkl. batterier) 3,1 kg Sum EE-avfall 8,1 kg Grøntavfall 8,3 kg Trevirke, rent/impregnert 53,6 kg Skrapjern 13,5 kg Bildekk 0,2 kg ,4% ,8% ,3% ,5% ,3% ,8% ,1% ,8% Jord/Stein 17,4 kg Gips 2,6 kg Eternitt (asbest) 0,2 kg PCB-vinduer 0,2 kg Hjemmekompostering 3 kg Plast Gevinsten av kildesortering Tonn Avfallstype CO 2 belastning per kg avfall i kg CO 2 -ekv. Levert kilo per innbygger Spart CO 2 i kg CO 2 -ekv. per innbygger 1750 Kg/innbygger Tonn Kg/innbygger 7 Papir, papp og drikkekartong -0,204 49,7-10,1 Plastemballasje -0,937 4,6-4,3 Metallemballasje -2,461 0,9-2, Glassemballasje +0,039 8,0 +0, ,3 kg CO ,5 4,6 5 Kildesortering gir reduksjon av CO 2 -utslipp. De innsamlede ,9 4 mengdene i 2011 forteller oss at hver enkelt BIR-innbygger har spart miljøet for 16,3 kg CO 2. For en familie på fire betyr det at de har spart 65,2 kilo CO 2 ved å kildesortere. Det tilsvarer utslipp på en biltur på 400 km. Regner vi dette ut på alle BIRinnbyggerne så har kildesortering av avfall ført til at vi har spart CO 2 tilsvarende 2263 privatbilers kjøring per år. (En personbils ,5 1 gjennomsnittlige kjøring er beregnet til km/år.) 0 0,6 0,5 0,4 0,4 0,

18 FIGUREN VISER UTNYTTELSEN AV HUSHOLDNINGSAVFALL LEVERT TIL bir privat i 2011 Farlig avfall til behandling og gjenvinning: 1066 tonn Restavfall totalt til energigjenvinning: tonn Forbrenning Restavfall Kildesortert avfall Avfall til materialgjenvinning (sortert av kunde): tonn (42,85 %) Total mengde husholdningsavfall: tonn Total mengde avfall til gjenvinning (materialgjennvinning + energigjennvinning): 80,7 % Materialgjenvinning Metall til materialgjenvinning (utsortert fra forbrenningsrest): tonn Energigjenvinning Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet: tonn (18,7 %) Energigjenvunnet restavfall: tonn (35,4 %) Total mengde avfall til materialgjenvinning: tonn (45,3 %) Definisjoner av begrep Total avfallsmengde er alt avfallet BIR Privat AS tar imot fra husholdningene. Sluttbehandlet avfall er det avfallet som ikke blir utnyttet til verken material- eller energigjenvinning. Materialgjenvinning betyr at materialet i avfallet utnyttes som råstoff til nye produkter. Hentesystem er avfallsinnsamling hvor BIR henter avfall hjemme hos kunden. Restavfall er den delen av avfallet som er igjen når avfall til materialgjenvinning og farlig avfall er sortert ut. Bringesystem er avfallsinnsamling hvor kunden selv bringer avfallet til returpunkt eller gjenvinningsstasjon. Energiutnyttelse (anleggets utnyttelsesgrad) betegner prosessen som skjer ved BIRs energianlegg, og oppgis i prosentvis andel av energien i forbrenningsprosessen som utnyttes til produksjon av strøm og fjernvarme. Energigjenvunnet avfallsmengde betegner andelen av total restavfallsmengde som går til forbrenning, multiplisert med energiutnyttelsesgraden. Total gjenvunnet avfallsmengde er summen av material- og energigjenvunnet avfall. Returpunkt er ubetjente mottak i nærmiljøet for levering av husholdningsavfall til gjenvinning: Papir, papp, glass- og metallemballasje samt plastemballasje. For levering av farlig avfall fins det bringepunkt på en del bensinstasjoner hvor man ved henvendelse får utdelt nøkkel til en låst container som avfallet settes inn i. Gjenvinningsstasjon er et betjent mottak hvor kunden mot betaling kan levere sortert grovavfall som for eksempel trevirke, hageavfall, metall og lignende til gjenvinning. Farlig avfall, elektronisk/elektrisk avfall, papir, papp, drikkekartong, glass, metall og plastemballasje kan leveres gratis. 18 BIR Årsrapport 2011

19 Papiret som ble levert til BIR i 2011 kan bli til nye aviser hver dag, hele året. BIRs papiranlegg ligger på Lønningen i Ytrebygda, og kan sortere rundt to og et halvt kilo papir, papp og drikkekartong i sekundet. Ved hjelp av mekanisk og optisk sortering skilles de ulike papir- og pappkvalitetene fra hverandre. Papiret blir sendt til Norske Skogs papirfabrikk og blir til nytt avispapir. Papp og kartong sendes til andre gjenvinningsanlegg.

20 BIR TRANSPORT AS TIDLIG UTE: Klokken er knapt passert åtte når Thomas Klementsen henter bosset i Valkendorfsgaten. Min jobb i 2011: Thomas Klementsen, renovatør, BIR Transport AS Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg? Dagen starter Kvart på syv er vi ferdig påkledd og så er det ut på runden. Vi kjører i sentrum tirsdag og fredag, i tillegg til Søreide. Mandag er vi oppe i traktene ved Landås og Sollien, onsdag kjører vi i Fridalen og strøket rundt Adolph Bergs vei. Torsdagen er det Sædalen og Midttun. Og så er vi ferdig med dagen kvart på tre. Hvilken miljønytte ser du av den jobben du gjør? Vi henter jo restavfall som blir energigjenvunnet til fjernvarme. Jeg har hørt at det har erstattet rundt ti millioner liter fyringsolje i sentrum. Og i forhold til før, da avfallet ble lagt på deponi, unngår vi store mengder metanutslipp. Metan er jo 20 ganger mer skadelig for klimaet enn CO 2. Kan du nevne noen høydepunkter fra 2011? At Brann slo Rosenborg to ganger! Og så har det vært ganske greit at det har vært mindre snø enn de to foregående årene. Jeg trives godt i denne jobben. Jeg liker godt å jobbe ute, spesielt på en dag som dette. Det er ikke så gøy når det er mye snø, men da sover en ekstra godt når en kommer hjem. Ellers har vel bosspannene blitt litt fullere i Du merker det på bosset når folk har fått god råd igjen. 20 BIR Årsrapport 2011

Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT. Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % Kundetilfredshet. Omdømmescore. Likes

Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT. Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % Kundetilfredshet. Omdømmescore. Likes Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: 81,2 % 80,2 % 9500 Omdømmescore Kundetilfredshet Likes Utgiver: BIR AS Design: Alf Gundersen Trykk: Molvik Grafisk Foto (sidetall

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

Sammen for en god sak!

Sammen for en god sak! Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra BIR ÅRSRAPPORT 2013 Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: www.bir.no 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon Omdømmescore Kundetilfredshet

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER AVFALLSBEHANDLING ER MYE MER ENN BOSSBILER. Derfor har vi tatt et felles ansvar i ni kommuner. Daglig ser du bossbilene på nye runder for å tømme avfallet til 329 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT SAM RBEID BIR BETYR 84,2 83,4 81,2 80,0 77,2 76,3 72,9 81,4 % 84,2 % 79,6 %

ÅRSRAPPORT SAM RBEID BIR BETYR 84,2 83,4 81,2 80,0 77,2 76,3 72,9 81,4 % 84,2 % 79,6 % ÅRSRAPPORT 2015 SAM RBEID 84,2 % OMDØMMESCORE 81,4 % KUNDETILFREDSHET 80,0 81,2 83,4 84,2 2015 76,3 FORTSATT AVFALLSVEKST 2014 2009 72,9 77,2 2013 NY OMDØMMEREKORD 2012 BIR TAR SAMFUNNSANSVAR 2011 HOLDNINGSSKAPENDE

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 %

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 % Rapporttittel AVFALLSTATISTIKK FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I BIR År 2005 Prosjektledere Atle Hitland og Gisle Njaastad Prosjektgruppe Terje Olsen, Jan Steene, Lars Hille, Arne Iversen, Svend B. Hollevik, Jan

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel

Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Prosjektnavn Avfallstatistikk for husholdningsavfall, BIR Privat AS Rapport tittel Årsrapport 2012 Skrevet av Prosjektgruppe Distribusjon Dato: 01.03.13 Camilla Tangenes Innrapportert av Thorbjørn Eliassen,

Detaljer

Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR

Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR Prosjektnavn Rapport tittel Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR 2006 Prosjektleder Atle Hitland Prosjektgruppe Innrapportert av Terje Olsen, Jan Steene, Svend Birger Hollevik, Arne Iversen,

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 RENOVASJONSLØSNINGENE I BIR... 3 2.1 HENTESYSTEM, BRINGESYTEM, KOMPOSTERING... 3 2.2 GJENBRUKSSTASJONER OG RETURPUNKT... 4 2.3 RESTAVFALL FRA RUTE OG GJENBRUKSSTASJONER

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 BIR ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD AVFALL ENGASJERER 1 2007 OPPSUMMERT 2 MER GJENVINNING, MINDRE UTSLIPP 3 TODELT KONSERN 4 PRODUKTETS LIVSSYKLUS 6 AVFALLETS VERDIKJEDE 7 BIR PRIVAT AS 10 BOSSNETT AS 15 AVFALLSMENGDER

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Avfallstatistikk. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002. Prosjektnavn.

Avfallstatistikk. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002. Prosjektnavn. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap Prosjektnavn Rapport tittel Prosjektleder Prosjektgruppe Sammendrag Avfallstatistikk Avfallstatistikk for forbruksavfall i BIR 2002 Camilla Tveten Innrapportert

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

BossNett Bergen. Planlagt BossNett. Standard løsning i sentrum. Hvorfor ble det slik? litt historie

BossNett Bergen. Planlagt BossNett. Standard løsning i sentrum. Hvorfor ble det slik? litt historie Fra hest og kjerre til BossNett - i Bergen Sentrum Bergen bystyre vil vedta å bygge et Boss Nett juni 2008 Hva er BossNett Avfallskonferansen Fredrikstad 10-12. juni 2008 Toralf Igesund BIR Privat AS Hvorfor?

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Vi tar det. 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig

Vi tar det. 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig Vi tar det 3 tonn boss = et havt års energiforbruk i enebolig Vi kvitter oss med bosset ditt Dagens og fremtidens avfallshåndtering handler om å vite hvilket avfall som skal gjenvinnes på hvilken måte.

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

Hvorfor er BIR Nett er stolt av å fortelle...prosjektutvikling, utbygging og driftserfaringer med Bergens nye «bossnett»?

Hvorfor er BIR Nett er stolt av å fortelle...prosjektutvikling, utbygging og driftserfaringer med Bergens nye «bossnett»? Hvorfor er BIR Nett er stolt av å fortelle om...prosjektutvikling, utbygging og driftserfaringer med Bergens nye «bossnett»? Frokostmøte hos KS Bedrift 12.01.2016 Inspirasjon i praksis «Bergen bør bli

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Vedtatt i konsernstyremøte 30.09.11. BIR konsern. Strategiplan 2012-2016 1/23

Vedtatt i konsernstyremøte 30.09.11. BIR konsern. Strategiplan 2012-2016 1/23 BIR konsern Strategiplan 2012-2016 1/23 SAMMENDRAG 4 AKSJEEIERAVTALEN 5 BAKGRUNN 5 FORMÅL 5 VIRKSOMHET 5 BIR KONSERN 6 ORGANISERING 6 BEDRIFT 6 EIERINTERESSER 7 STYRING OG LEDELSE I BIR 8 VISJON, FORRETNINGSIDÉ

Detaljer

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Lærerveiledning Kildesortering, stoffer i endring, 3.-4. trinn Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum.

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum. 2008 Dette skjedde Oppstart plastinnsamling og ny gebyrmodell på Osterøy. Byggestart for ny gjenvinningsstasjon på Askøy. mar Nytt slaggsorteringsanlegg på Mjelstad tas i bruk. sep Plastinnsamling fra

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS Miljøverndepartementet Pb. 8013 Dep, 0030 Oslo Forslag til endring av forurensningsloven Kommunenes mulighet til å pålegge besittere av næringsavfall tilknytning til ny avfallsinfrastruktur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Vi forvandler avfall til ren energi!

Vi forvandler avfall til ren energi! Vi forvandler avfall til ren energi! Fra problem til ressurs Et av velferdssamfunnets store problemer er overfloden av avfall. Tidligere gikk det meste av klær, sportsutstyr og møbler i arv, mens vi i

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013 Vekk med «bossspannene» innen 2020 Avfalls konferanse 2013 1 BIR AS - historie Det må bli slutt på den meget brukte praksis at nattpotten tømmes i kjøkkenvasken Stadsfysikus Joakim Lindholm i Bergen, 1892?

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Representantskapet Vedlegg 1 Sak 5-2015 Forslag til selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Informasjon

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Bossanova KUNDEBLAD NR. 2-2006

Bossanova KUNDEBLAD NR. 2-2006 Bossanova KUNDEBLAD NR. 2-2006 Velkommen til Espehaugen! I 125 år har vi jobbet for å gi kundene våre god service og miljøriktige tjenester. Vi i BIR er glade for å kunne ønske velkommen til Norges største

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunen som samfunnsutvikler og samfunnsaktør Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 2012 Avfall Oppsummering Gruppering av tiltak ( tallene angir antall kommuner

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR BIR PRIVAT 2010-2015 MÅLDOKUMENT TIL POLITISK BEHANDLING

AVFALLSPLAN FOR BIR PRIVAT 2010-2015 MÅLDOKUMENT TIL POLITISK BEHANDLING AVFALLSPLAN FOR BIR PRIVAT 2010-2015 MÅLDOKUMENT TIL POLITISK BEHANDLING Tittel: Avfallsplan for BIR 2010-2015 Måldokument til politisk behandling Utarbeidelse: BIR Privat 2010 Layout: BIRs informasjonsavdeling

Detaljer

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2014 INFORMASJON 2013 Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! Avfallspolitikken i Europa, Norge og HIM

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

Vestlendingenes egen miljøbedrift

Vestlendingenes egen miljøbedrift Vestlendingenes egen miljøbedrift 2 Innhold: Side 4 5 Dette er BIR Side 6 7 BIRs utvikling og historie Side 8 9 BIR Privat AS Side 10 11 BIR Transport AS Side 12 13 Dataregistrert bosstømming Side 14 15

Detaljer

Miljøvennlig avfallstransport

Miljøvennlig avfallstransport Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøvennlig avfallstransport Tone Emblem 15.11.2012 VERDIER I OSLO KOMMUNE RENOVASJONSETATEN Visjon: Fremtidsrettet verdiskapende avfallshåndtering Formål: Renovasjonsetaten

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene

Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene Framtidens byer seminar Bergen 19. oktober 2011 Toralf Igesund Prosjektleder Avfall Norge Bærekraftig avfallhåndtering

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper Oslo kommune Disposisjon for presentasjonen Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008 Innledning Bakgrunn for samarbeidsprosjektet mellom Avfall Norge (AN) og Huseiernes Landsforbund

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2008 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007.

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. Historikk Finnmark Miljøtjeneste AS ble stiftet av kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger 10. april 1996. Finnmark Miljøtjeneste

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 17.03.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

STRATEGI 2010-2016. for klima, kretsløp og miljø

STRATEGI 2010-2016. for klima, kretsløp og miljø STRATEGI 2010-2016 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og miljø INNHOLD ROAFS VISJON... 2 FORMÅL MED STRATEGIEN... 3 RAMMEBETINGELSER... 5 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER... 8 1. Organisasjonsutvikling...

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU 2004 BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 2 av 9 Bakgrunn... 2 Sammendrag... 2 Generelt

Detaljer

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Bakgrunnsinformasjon Kildesortering matavfall vurdert i 10 år Praktiske forsøk gjennomført 1997 1999 Felles

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør Orientering fra Innherred Renovasjon Geir Tore Leira, administrerende direktør Om Innherred Renovasjon Nord-Trøndelag Inderøy Mosvik Leksvik Frosta Stjørdal Meråker Levanger Verdal Sør-Trøndelag Malvik

Detaljer

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer