B I R Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11"

Transkript

1 BIR ÅRSRAPPORT 2011

2 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende arbeid i 2011 s. 10 Lovpålagte tjenester: BIR Privat AS s. 12 Bossmengden øker igjen s. 15 BIR Transport AS s. 20 BossNett AS s. 22 BIR Avfallsenergi AS s. 24 Tjenester i fri konkurranse: BIR Bedrift AS s. 26 Bossug AS s. 28 BKK Varme AS s. 30 Miljørapport Helse, miljø og sikkerhet s. 33 Energianlegget s. 40 Årsberetning s. 44 Regnskap s. 51 Avfallsstatistikk s. 69 Takk for ditt bidrag til et bedre klima! Symbolet kan anvendes som vist under, på trykksaker som produseres på klimakompensert papir fra Antalis. Vi anbefaler varianten med vår webadresse hvor man finner verdifull informasjon om Foto (sidetall i parentes): klimakompensasjonen. Størrelsen er valgfri, men ingen endringer kan gjøres i symbolet. Det kan Atle Kårstad (6, 9, 12, trykkes 20, 22, positivt 24, 26, i svart 28, 30) eller grønt (cmyk ,5) alternativt negativt i tonflater i valgfri farge. BIR (5, 10, 11, 33, 40, Vektoriserte 41) eps-filer finnes i vedlagte fil. Studio 5 (8, 9, 34,) Cecilie Bannow (5,10) Knut Strand (15) Årsrapporten er utarbeidet av Artic Reklamebyrå. Trykket på Cocoon, EU-blomst-sertifisert FR/11/003.

3

4 Dette er BIR BIR er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for selskap. første kommunale renovasjons avfallshåndteringen til de innbyggerne i BIRs ni eierkommuner. BIR AS er eid av kommunene Askøy, Selskapet tilbyr også avfallsløsninger Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, for næringslivet. Samnanger, Sund og Vaksdal. Konsernet BIR ble etablert 1. juli Navnet BIR er en forkortelse for Historien strekker seg helt Bergensområdets interkommunale tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens renovasjonsselskap. Konsernet har en tydelig todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. 1 Askøy (26 026) 2 Bergen ( ) 3 Fusa (3 823) 4 Kvam (8 521) BIRs eierkommuner 5 (og Os (17 innbyggere) 570) Askøy (26 026) Bergen ( ) Fusa (3 823) Kvam (8 521) Os (17 570) Osterøy (7 522) Samnanger (2 400) Sund (6 327) Vaksdal (4 128) Osterøy (7 522) Samnanger (2 400) Sund (6 327) Vaksdal (4 128) BIR AS BIR Privat AS BIR Transport AS bossnett AS BIR avfallsenergi as Bossug AS BIR Bedrift AS Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse nøkkeltall for selskapene i BIR Tall i hele tusen kroner Brutto omsetning Årsresultat Årsverk (egne ansatte) BIR AS ,0 24,0 BIR Privat AS ,0 84,7 69,5 BIR Transport AS ,3 89,0 102,0 BossNett AS ,0 2,0 0,7 BIR Avfallsenergi AS ,7 47,0 38,0 BIR Bedrift AS ,0 30,0 26,0 TH Paulsen AS ,0 14,0 12,0 Retura Vest AS ,0 7,0 16,0 Fleslandsveien 67 AS ,0 0,0 0,0 0,0 Lønninghaugen 6 AS ,0 0,0 0,0 0,0 Bossug AS ,0 2,0 2,0 4 BIR Årsrapport 2011

5 Oversikt 2011 Den første lagringstanken for nedkastene til bossnett på Klosteret settes på plass. Bosspannløp på Daledagene. BIR var tilstede med stand og kildesorteringsoppgaver for barna. Redesignkonkurranse i regi av BIR, Bergen kommune, Design Region Bergen med flere. januar: Alle eierkommuner har tildelt BIR enerett når det gjelder husholdningsavfall. Mjelstad Miljø AS fusjoneres med BIR Avfallsenergi AS. februar: BIR deltar på stand på Klimavennlig torgdag på Kleppestø senter på Askøy. Atle Kvåle fra Fusa kommune blir ny leder i BIRs bedriftsforsamling. APRIL: BIR Avfallsenergi tar imot tonn avfall. Dette er ny månedsrekord. Stasjon for farlig avfall skifter eierskap fra BIR Avfallsenergi AS til BIR Privat AS. Den årlige vårdugnaden Hold Norge rent starter. 291 lag deltar. BIR får tidenes score på kundetilfredshet. Oppgang fra 73 prosent i 2010 til 76 prosent i mai: Kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget, ledet av Heikki Holmås, er på omvisning hos BossNett. Temaet er påkoblingsplikt for næringslivet. 900 russ inntar gjenvinningsstasjonen på Espehaugen under rebusløpet. De løser kildesorteringsoppgaver og deltar i bosspannløp. Ny runde med mobil innsamling av farlig avfall i Bergen sentrum kunder får tilbudet. juni: RenoNorden begynner å hente husholdningsavfall i alle BIRs eierkommuner utenom Bergen. BIR deltar på Daledagane med stand. Her er det kildesorteringskonkurranse og bosspannløp. BIR Privat tester komprimerende containere i Olsvikstallen borettslag, som gir kundene et mye bedre kildesorteringstilbud. JULI: BIR-stand på badeplassen Helleneset i Bergen med fokus på kildesortering. Stranden er sertifisert som blått flagg-strand og da kreves det miljøopplæring for badegjester. august: BIR Privat blir frastjålet store mengder innsamlede bilbatterier. Derfor låses mottakene. SEPTEMBER: BIR deltar for femte gang på Karrieredagen for studenter i Bergen. Det blir arrangert nabomøte på kompostanlegget på Espehaugen. oktober: Ny BIR-visjon blir vedtatt: Vestlendingenes egen miljøbedrift. BIR-stand i Sundhallen med opplæring i kildesortering til både skoleelever og politikere. Utdeling av BIRs miljøpris på kroner til Lars Beller Fjetland. Samarbeid med blant annet Bergen kommune og Design Region Bergen. Utstilling på Festplassen, mye oppmerksomhet om redesign og ombruk. NOVEMBER: Den første lagringstanken for nedkast til bossnett er på plass på Klosteret. En milepæl for bossnettet. TH Paulsen AS feirer 25 år. desember: Julesekken deles ut til alle BIRs husholdningskunder for åttende året på rad. BIR Bedrift AS tegner ny franchise regionavtale med Retura Norge.

6 Vestlendingenes egen miljøbedrift Ved å ta i mot avfall fra resten av regionen kan vi i enda større grad la avfallet komme til nytte I 2011 fikk BIR ny visjon. Vi skal være vestlendingenes Fjernvarmen er bare ett eksempel på at jobben BIR og egen miljøbedrift. kundene våre gjør, nytter. I denne rapporten ser du flere eksempler. Hvordan materialgjenvinning av plast sparer I det ligger det at vi skal være et moderne og tillitvekkende selskap. Dette skal danne grunnlaget for videre gir nye produkter og sparer oss for store utslipp av CO 2. olje. Hvordan gjenvinning av metall, glass, papir og papp utvikling. Blant annet skal vi kunne ta imot restavfall fra Hvordan utsortering av farlig avfall sparer naturen for hele vestlandsregionen, fra Boknafjorden til Nordfjord. miljøgifter. Og hvordan fjernvarmen altså bidrar positivt Dette er avfall som tidligere i forhold til både klima og reduksjon av lokal luftforurensning. Gjennom vår visjon ønsker vi å knytte tettere bånd til innbyggerne i BIR-kommunene. Vår funksjon er både viktig og nyttig for samfunnet, men vi trenger hjelp fra innbyggerne for å kunne nå våre miljømål. ble lagt på deponier og utviklet miljøskadelig metangass. Nå kan det leveres til oss og skape miljøvennlig boligvarme. I løpet av de siste årene har BIR blitt en av regionens største produsenter av miljøvennlig energi. Gjennom energigjenvinning av avfall, produserer vi årlig energi som kan varme Derfor er holdningsskapende arbeid viktig for oss. I 2011 opp store deler av Bergen. Fjernvarmenettet leverer nå hadde vi 1200 skoleelever på besøk på våre anlegg. Vi varme til ca. 250 større bygg, og til rundt 500 eneboliger delte ut BIRs miljøpris til en gründer som har funnet nye og rekkehus. Gjennom fjernvarmenettet har vi erstattet bruksområder for noe som ellers ville vært avfall, og vi rundt 250 forurensende oljekjeler. Dermed har vi redusert har vært rundt på stand i våre eierkommuner for å sette utslippet av CO 2 med tonn, som er fem prosent av søkelys på avfall og miljø. det samlede CO 2 -utslippet i Bergen. I tillegg går utslippene av SO 2, NO x og svevestøv betydelig ned. I BIR har vi funnet en balanse mellom energigjenvinning og materialgjenvinning som til sammen gir oss en gjenvinningsgrad på over 80 prosent, en av de høyeste i landet. Samtidig som vi legger ned nye rør i fjernvarmenettet, får vi også lagt ned rør til det sentrumsbaserte bossnettet. Til Gjennom nye prosjekter og ved å ta i mot avfall fra resten sammen 50 kilometer rør legges ned i det som skal bli en av regionen kan vi i enda større grad la avfallet komme til gedigen underjordisk sentralstøvsuger for avfall i Bergen. nytte. Til beste for miljøet og hele Vestlandet. Det skal gi oss Norges mest moderne renovasjonsløsning. 6 BIR Årsrapport 2011 Steinar Nævdal, administrerende direktør

7 Restavfallet som ble levert til BIR i 2011 produserte nok varme til eneboliger i ett år. Gjennom energianlegget er BIR en av Vestlandets største produsenter av miljøvennlig energi. Fjernvarmen levert fra energianlegget tilsvarte 194 GWh i Fjernvarmen erstatter i mange tilfeller oljefyring. Hittil er oljefyrer i 250 bygg erstattet med fjernvarme. Med det sparer vi olje tilsvarende årsforbruket i 3000 husstander, og unngår store utslipp av CO 2 og NO x.

8 Visjon og organisasjonsform BIRs visjon er å være vestlendingenes egen miljøbedrift. Vi skal være et moderne og tillitvekkende selskap. Dette danner grunnlaget for konsernets videre utvikling. Visjonen skal gi innbyggerne i de ni BIR-kommunene et tettere bånd til BIR. Vi ønsker å vise at vår funksjon både er viktig og nyttig for samfunnet. Visjonen indikerer at det er rom for utvidelse av BIR og at vi ønsker eventuelle nye eierkommuner velkommen. BIR vektlegger miljøet, men er også en bedrift som har forretningsmessige interesser. BIR skal være en førende aktør og rollemodell for andre avfallsselskap. Konsernet BIR har en todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall. Det er BIR Privat AS som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Transport AS, BossNett AS og BIR Avfallsenergi AS er også underlagt denne lovpålagte delen av BIR. De øvrige selskapene i konsernet tilbyr sine tjenester i markedet i konkurranse med andre tilbydere. visjon Vestlendingenes egen miljøbedrift ORGANISASJONSKART BIR AS Steinar Nævdal Administrerende direktør Ove Knudsen Økonomisjef Gro Berge Personalsjef Tommy Hansen Hufthammer IT-sjef Mette Nygård Havre Kommunikasjons sjef Toralf Igesund Forvaltnings- og utviklingssjef Oddrun Konglevoll HMS-sjef Lars Hille Eiendomssjef Atle Hitland Innkjøpssjef Fellestjenester konsern Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse BIR Privat AS BIR Transport AS BossNett AS BIR Avfallsenergi AS Bossug AS BIR Bedrift AS Ove-Henning Bjørsvik Daglig leder Stein Bratland Daglig leder Laila Mjanger Daglig leder Ingrid Hitland Daglig leder Frode Kalsaas Daglig leder Eivind Fykse Daglig leder Retura Vest AS TH Paulsen AS Victor Salomonsen Daglig leder Eivind Fykse Daglig leder KONSERNLEDELSEN STEINAR NÆVDAL Adm. dir. 8 BIR Årsrapport 2011 Ove-Henning BjØrsvik Daglig leder BIR Privat AS Stein Bratland Daglig leder BIR Transport AS LAILA MjANGER Daglig leder BossNett AS Ingrid Hitland Daglig leder BIR Avfallsenergi AS frode kalsaas Daglig leder Bossug AS Eivind Fykse Daglig leder BIR Bedrift AS

9 Om BIR Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse Miljørapport Årsberetning Regnskap Avfallets verdikjede Figuren under viser BIR og avfallets verdikjede. Selskapene i BIR dekker ett eller flere av de ulike virksomhetsområdene i kjeden. Avfallshåndteringen starter ved kunden i det øyeblikket avfallet kildesorteres, samles og transporteres til neste ledd. Det er hard konkurranse og små marginer innen oppsamling og transport, men dette virksomhetsområdet har stor betydning for BIRs gjennomslagskraft senere i verdikjeden. Gjennom sorteringsvirksomheten tar vi vare på den verdifulle delen av avfallet. BIRs papirsorteringsanlegg er blant Europas mest moderne. Sammen med ordinær avfallshåndtering, innsamling av farlig avfall og restavfallsbehandling i energianlegget, gir BIR et helhetlig tilbud for maksimal ressursutnyttelse og høyest mulig gjenvinning. Gjennom å være til stede i hele verdikjeden for avfall, får både husholdningskunder og bedrifter gevinst av effektiv intern ressursutnyttelse og et bredt tjenestetilbud. VERDIKJEDE BIR Privat AS Lovpålagte renovasjonstjenester BossNett AS BIR Transport AS BIR Avfallsenergi AS Kunde Oppsamling Innsamling Sortering Materialer Behandling Energi Deponi Tjenester i fri konkurranse BIR Bedrift AS Bossug AS Retura Vest AS TH Paulsen AS BKK Varme AS ledere av fellestjenester Ove Knudsen Økonomisjef mette nygård havre Kommunikasjonssjef tommy hansen hufthammer IT-sjef GRO BERGE Personalsjef Oddrun Konglevoll HMS-sjef Lars hille Eiendomssjef Toralf Igesund Forvaltnings- og utviklingssjef atle hitland Innkjøpssjef

10 Holdningsskapende arbeid i 2011 En av BIRs viktigste samfunnsoppgaver er å lære opp våre kunder om kildesortering, gjenvinning og miljønytte av god avfallshåndtering. Vi fokuserer derfor mye på holdningsskapende arbeid. I 2011 delte vi også ut BIRs miljøpris på kroner. Det skapte engasjement! VINNEREN: Lars Beller Fjetland mottok BIRs miljøpris av BIRs styreleder Oddvard Nilsen og kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre. Et av BIRs mål er å få ned de store avfallsmengdene. Da er vi avhengig av at folk er bevisst hva de kjøper og at de blir flinkere til å gjenbruke ting. Gjennom BIRs miljøpris ønsker vi derfor å sette fokus på avfallsreduksjon og gjenvinning, samt tiltak og aktiviteter som er viktige for å verne miljøet. Miljøpris til lærgjenbruk Høsten 2011 jobbet BIR sammen med blant andre Bergen kommune, Design Region Bergen, Bærekraftig liv Landås og FN-sambandet for å skape blest rundt redesign og gjenbruk. I dette samarbeidet delte vi ut BIRs miljøpris på hele kroner. Det kom inn 26 bidrag til miljøprisen. Vinneren ble Lars Beller Fjetland, student ved Kunsthøyskolen i Bergen med sitt konsept LINK by Beller. Dette bestod av lærputer som er laget av kapp fra det gamle Borge Garveri på Osterøy. Dette er kapp som ellers ville gått til spille. Juryens begrunnelse for at Fjetland gikk til topps, var at konseptet på en ny måte gir gamle kasserte produkter nytt liv gjennom ny bruk. Kunstneren har sett på muligheten for å redusere avfallsmengdene ved å fokusere på høykvalitetsmaterialer som i dag kastes. Han har skapt et helt nytt produkt ved å bruke en finurlig fletteteknikk som omdanner lær til nye designprodukter. Han ønsker å få til et samarbeid med for eksempel Unicef, Blindeforbundet eller andre. BIR skal følge miljøprisvinneren videre. Opplæring av skoleelever I løpet av 2011 hadde BIR mer enn 1200 skoleelever på besøk på våre anlegg. Primært ønsker vi velkommen til opplæring og omvisning på vårt energianlegg i Rådalen, men vi tar også imot elever på en del av våre gjenvinningsstasjoner. Elevene blir da møtt av en kommunikasjonsrådgiver og en ansatt på anlegget. Det er lagt opp til både undervisning i møterom, kildesorteringskonkurranse og omvisning. Målet er å få elevene til å se nytteverdien av å kildesortere avfallet sitt. BIRs miljøpris skal Fjetland bruke på å utvikle sitt prosjekt. OMVISNING: Elever fra Rådalslien skole får omvisning på energianlegget. 10 BIR Årsrapport 2011

11 Om BIR Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse Miljørapport Årsberetning Regnskap Samarbeid med VilVite BIR har også en egen avtale med vitensenteret VilVite. Her kommer skoleklasser på besøk og får opplæring i kildesortering. Vi ser at opplæring av elever har en positiv ringvirkning. De blir flinkere til å sortere avfallet på skolen og ikke minst hjemme hos seg selv. De fleste som har vært på besøk hos oss blir godt motivert og går hjem og lærer opp foreldre og søsken. For 2012 er det planer om å tilby skoleelever busstransport fra deres skole til BIRs energianlegg i Rådalen eller til nærmeste gjenvinningsstasjon. På denne måten håper vi å nå ut til enda flere skoleelever med omvisning og opplæring hos oss. Russens rebusløp For femte året på rad var BIR med å arrangere bergensrussens rebusløp i Vi hadde en egen post på gjenvinningsstasjonen på Espehaugen hvor rundt 1000 russ var innom og løste kildesorteringsoppgaver og var med på bosspannløp. Dette er en viktig aktivitet for BIR. Vi tar imot mange ungdommer som snart skal flytte for seg selv. Et besøk på vår gjenvinningsstasjon er forhåpentligvis en positiv og motiverende opplevelse til å ta riktig hånd om sitt eget avfall. Hold norge rent Hver vår arrangerer BIR ryddeaksjonen Hold Norge rent. Vi deler ut gratis sekker og hansker og henter overflateboss fra de ulike aksjonene gratis. De siste årene har rundt 300 lag og foreninger vært med og tatt et tak for sitt nærområde. BIR håper at de som er med på aksjonen ser hvor mye boss som flyter, og dermed tenker seg om og ikke kaster avfall i bolig- og friluftsområder. Stands i BIRs eierkommuner I løpet av 2011 hadde vi stands på Askøy, i Bergen, Sund og på Dale. Vi har holdt foredrag for borettslag, foreninger, studenter, pensjonistgrupper og andre. Det er i det hele tatt stor interesse for å komme på besøk til BIRs anlegg. Vi ser det som svært viktig at vi kan ta imot, vise rundt og lære opp både unge og eldre. På denne måten kan vi fortelle hva vi jobber med, hvorfor vi gjør som vi gjør og vise miljø- og samfunnsnytten av arbeidet vårt. Holdningsskapende arbeid utad er viktig, men like sentralt er arbeidet internt i konsernet. BIR-skolen, med fokus på hvordan ting blir gjort i alle ledd i konsernet, er av stor betydning. Opplæring av nyansatte er også viktig for å legge grunnsteinene for at våre ansatte blir gode ambassadører for det vi driver med. Kundetilfredshet og omdømme BIR-konsernet gjør årlige målinger på omdømme og kundetilfredshet. Vi har satt oss som mål å score over 75 prosent på begge deler. RUSS: Espehaugen er egen post under russens rebusløp. For første gang siden vi begynte målingene i 2005, klarte vi i 2011 å passere 75 prosent på kundetilfredshet. BIR jobber bevisst med merkevarebygging og med å tilrettelegge for at kundene våre får løsninger som gjør at de føler at BIR hjelper dem å være miljøvennlige. Tallene fra undersøkelsen i 2011 viser at kundene er mer fornøyde enn noen gang før. Kundetilfredshet og OMDØMME % Våre kunder er spesielt godt fornøyde med servicen de får fra renovatørene og fra kundeveilederne på BIRs elleve gjenvinningsstasjoner. De er også godt fornøyde med tilbudet om henteordning for plastemballasje. Nedgangen i omdømmet skyldes små nedganger som sammenlagt gir en liten endring. Vi fortsetter å gjøre vårt beste for BIR-kundene i alle våre ni eierkommuner ,2 66,9 68,7 69,5 71,5 73,0 76,0 76,3 76,2 77,2 76,3 74,0 71,3 72, Tilfredshet Omdømme

12 BIR PRIVAT AS Jeg ser miljønytte hver eneste dag. KNUSER ISOPOREN: Eva Jensen ved isoporknuseren på gjenvinningsstasjonen på Askøy. Den knuste isoporen tar mindre plass når den skal lagres og transporteres. Min jobb i 2011: Eva Jensen, stasjonsleder, Askøy og Sund gjenvinningsstasjoner Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg? Vi begynner med et morgenmøte, fordeler arbeidsoppgaver, snakker sammen og får sagt det vi har å si. Det er derfor vi klarer jobben så godt som vi gjør. Det går i det hele tatt veldig bra her, jeg har noen fantastiske medarbeidere. Dagene består for min del av en del kontorarbeid, som arbeidsplaner og rapporter som skal skrives. Hvis det er travelt er jeg også med ute, rydder eller tar imot kunder. Jeg er stasjonsleder på Askøy og Sund, så jeg er ofte på Sund når stasjonen er åpen på mandager og torsdager. Espehaugen før. Vi er veldig fornøyde med den. Hvilken miljønytte ser du av den jobben du gjør? Jeg ser miljønytte hver eneste dag. Gjenvinningsstasjonen er et veldig bra tilbud, og kundene våre er stort sett fornøyde. De eneste klagene vi får er når det blir diskusjoner om hvor mange kubikkmeter lasset er, og hvor mye de skal betale. Kan du nevne noen høydepunkter fra 2011? Det største høydepunktet kom for tre år siden. Da fikk vi ny gjenvinningsstasjon, og vi har vært fornøyd med den fra dag én. Det var som å komme til himmelen i forhold til den gamle. Og så fikk vi en isoporknuser ut her i løpet av året. De hadde den på 12 BIR Årsrapport 2011

13 Om BIR Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse Miljørapport Årsberetning Regnskap BIR PRIVAT AS Formål Utøve eierkommunenes lovpålagte ansvar for innsamling av husholdningsavfall. BIR-kommunene er Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Avfallsmengder og kapasitet Gjennvinningsstasjonene Totalt mottatt avfallsmengde 2011: tonn (husholdning og næring) (2010: tonn) Stasjon for farlig avfall Totalt mottatt avfallsmengde 2011: 1665 tonn (husholdning, næring, andre selskap) (2010: 1680 tonn) Fra husholdninger 2011: 1066 tonn Dette utgjør 3,1 kg per innbygger i BIR. Selskapet i 2011: Ove-Henning Bjørsvik, daglig leder, BIR Privat AS Fra næringsliv 2011: 599 tonn (inklusive noe fra andre renovasjonsselskap) (2010: 702 tonn) Omsetning og resultat Brutto omsetning: 366,1 mill. kroner (2010: 327,2 mill. kroner) Årsresultat: 36,0 mill. kroner (2010: 5,3 mill. kroner) Årsresultatet utgjør 9,8 prosent av omsetningen i selskapet. Selskapet er underlagt selvkostregler og skal derfor i en 3-5 års periode gå i balanse. For inneværende 5-års periode har selskapet et netto overskudd på 34,3 mill. kroner. Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær: 11,6 prosent (2010: 8,6 prosent) 2,3 prosent var kortvarig og 9,3 prosent langvarig. Hva vil du trekke frem som høydepunkter fra 2011? Vi er stolte over å kunne levere et resultat som er tidenes beste, noe alle ansatte i BIR Privat har vært med å bidra til. I 2011 startet vi med utprøving av nye komprimerende containerløsninger. Erfaringene viser at vi kan kutte driftskostnader, samtidig som belastningene på renovatørene reduseres og kundene får en bedre løsning enn de har i dag. En viktig milepæl har også vært å få på plass strategi og måldokumenter for selskapet. Hvilken miljønytte ser du av det arbeidet BIR Privat gjør? Gjennom økt kildesortering bidrar vi til å holde ressurser i omløp. Energibehovet generelt reduseres ved å benytte brukte materialer som innsatsfaktor i ny produksjon. Redusert energibehov betyr reduserte utslipp av klimagasser. I tillegg ser vi at kundene er flinke til å sortere og levere inn farlig avfall, noe som er svært viktig for å hindre spredning av farlige stoffer i naturen. Etter en nedgang i avfallsmengdene i 2010 økte mengden med 9,2 prosent i Likevel opprettholder kundene innsatsen med å sortere avfallet. Det er positivt. Hvordan ser du på fremtidsutsiktene for BIR Privat? Vi går inn i en viktig periode hvor store beslutninger for hvordan vi skal samle inn og behandle avfallet må bli tatt. Dette vil gi oss utfordringer. Det er mange som gjerne vil mene noe om de valgene vi skal ta. Det er derfor viktig for BIR Privat å høre på de som har konstruktive innspill, slik at vi kan ta beslutninger for fremtiden som flest mulig av våre kunder synes er gode. Å være et ledende avfallsselskap skal fortsatt være et hovedmål for BIR Privat, og det er derfor viktig at vi leder an både lokalt og nasjonalt i avfallsbransjen. Vi skal gjennom et godt tjenestetilbud og kunnskapsrike ansatte gjøre oss positivt bemerket både i bransjen, blant våre eiere og hos våre kunder. Stiftelsesår: 2002 Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS. Årsverk egne ansatte: 84 STYRET Sigurd Galtung Døsvig styreleder Kari Foseid Aakre Kristian Helland Rune Bakervik Brita Toppe Knut Hanselmann Elin Hagenes Svein Austrud

14 Glasset vi samler inn i BIR kan isolere 42 hus i uken. Glass kan gjenvinnes i det uendelige. Produksjon av glass fra resirkulert glass sparer 50 prosent av energien i forhold til å produsere det fra nytt materiale. Resirkulert glass kan bli til nye glass, men blir også brukt til glassbetong og isolasjonsmaterialet Glava.

15 Om BIR Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse Miljørapport Årsberetning Regnskap Bossmengdene øker igjen Avfallsstatistikken for 2011 viser en økning i avfallsmengdene fra 2010 på hele 9,2 prosent. Heldigvis økte også materialgjenvinningsgraden. Den er nå på 45,3 prosent. Den totale mengden husholdningsavfall i BIR var i 2011 på tonn. I 2010 mottok BIR tonn. Hver BIRinnbygger leverte i gjennomsnitt 403,5 kg avfall. Det er 32,5 kg mer enn året før. Flinke å kildesortere Det er tydelig at BIR-kundene har etablert gode sorteringsrutiner i husholdningene. Det er bra for miljøet at en stadig større del av avfallet blir sortert i ulike avfallstyper som papir, papp, drikkekartong, plast, glass og metall. Disse avfallstypene kan gjenvinnes til nye produkter og sparer miljøet for store klimagassutslipp når de resirkuleres. 45,3 prosent av avfallet kundene våre sorterer går til materialgjenvinning. På gjenvinningsstasjonene er tendensen til økt sortering merkbar. På stasjonenene økte materialgjenvinningen fra 65,8 prosent i 2010 til 66,7 prosent i Det er en fin utvikling. overgikk nasjonalt mål 80,7 prosent av alt avfallet i BIR blir i dag gjenvunnet. Fordelingen i fjor var slik at 45,3 prosent ble materialgjenvunnet, mens 35,4 prosent ble energigjenvunnet. Den nasjonale målsetningen for avfallshåndtering er en gjenvinningsprosent på 75 i 2010, med videre opptrapping i årene fremover. Det betyr at BIR og kundene våre ligger godt an i forhold til nasjonal målsetning for gjenvinning. Så mye avfall leverte du Gjennomsnittlig leverte hver BIR-kunde 231 kilo restavfall i 2011, i tillegg til 172,9 kilo andre avfallstyper. Økningen i utsortert papir er størst. Den er på hele seks prosent. Nå leverer BIR-kundene i snitt 49,7 kilo papir, papp og drikkekartong. I tillegg ble det levert 4,6 kilo plastemballasje og 8,9 kilo glass og metall per innbygger. Tar vi med avfallstallene fra gjenvinningsstasjonene leverte hver kunde i snitt 403,5 kilo avfall til BIR. Total avfallsmengde 100 % Energigjenvunnet avfall 35,4 % Materialgjenvunnet avfall 45,3 % Total gjenvunnet avfallsmengde 80,7 % Sluttbehandlet avfallsmengde 19,3 %

16 Utvikling i total avfallsmengde, Material- og energigjenvinning i perioden Avfallsmengder i hver kommune fordelt per innbygger i 2011 Kildesorterte avfallstyper Restavfallsmengde Sluttbehandlet avfallsmengde Energigjenvunnet avfall Materialgjenvunnet avfall (inkl. metall etter forbrenning) Kg/innbygger Askøy Bergen Fusa Kvam Os Osterøy Samnanger* Sund Vaksdal BIR** BIR*** * De store mengdene skyldes levering til gjenvinningsstasjonen fra nabokommuner ** Før forbrenning *** Etter forbrenning farlig avfall Papir, Papp, Drikkekartong Farlig avfall (inkl. batteri, PCB, eternitt) i kg per innbygger Farlig avfall (inkl. batteri, PCB, eternitt) i tonn Kg/innbygger 5, Tonn Kg/innbygger Kg/innbygger 80 Tonn ,0 4, , , , , , , ,2 54,3 53,2 52,3 50,5 49,7 47, ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1, , , , ,5 2,5 3,0 3,3 3,2 2,9 3, , BIR Årsrapport 2011

17 Om BIR Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse Miljørapport Årsberetning Regnskap Avfallsmengder til gjenvinningsstasjonene Kildesortert avfall levert til behandling og materialgjenvinning i 2011 Kg per innbygger Papir, papp, drikkekartong 49,7 kg Kildesortert avfall Glass og metallemballasje 8,9 kg Restavfall Plast 4,6 kg Tonn ,6% ,2% ,7% ,5% ,7% ,2% ,9% ,2% ,3% ,7% Farlig avfall (inkl. batterier) 3,1 kg Sum EE-avfall 8,1 kg Grøntavfall 8,3 kg Trevirke, rent/impregnert 53,6 kg Skrapjern 13,5 kg Bildekk 0,2 kg ,4% ,8% ,3% ,5% ,3% ,8% ,1% ,8% Jord/Stein 17,4 kg Gips 2,6 kg Eternitt (asbest) 0,2 kg PCB-vinduer 0,2 kg Hjemmekompostering 3 kg Plast Gevinsten av kildesortering Tonn Avfallstype CO 2 belastning per kg avfall i kg CO 2 -ekv. Levert kilo per innbygger Spart CO 2 i kg CO 2 -ekv. per innbygger 1750 Kg/innbygger Tonn Kg/innbygger 7 Papir, papp og drikkekartong -0,204 49,7-10,1 Plastemballasje -0,937 4,6-4,3 Metallemballasje -2,461 0,9-2, Glassemballasje +0,039 8,0 +0, ,3 kg CO ,5 4,6 5 Kildesortering gir reduksjon av CO 2 -utslipp. De innsamlede ,9 4 mengdene i 2011 forteller oss at hver enkelt BIR-innbygger har spart miljøet for 16,3 kg CO 2. For en familie på fire betyr det at de har spart 65,2 kilo CO 2 ved å kildesortere. Det tilsvarer utslipp på en biltur på 400 km. Regner vi dette ut på alle BIRinnbyggerne så har kildesortering av avfall ført til at vi har spart CO 2 tilsvarende 2263 privatbilers kjøring per år. (En personbils ,5 1 gjennomsnittlige kjøring er beregnet til km/år.) 0 0,6 0,5 0,4 0,4 0,

18 FIGUREN VISER UTNYTTELSEN AV HUSHOLDNINGSAVFALL LEVERT TIL bir privat i 2011 Farlig avfall til behandling og gjenvinning: 1066 tonn Restavfall totalt til energigjenvinning: tonn Forbrenning Restavfall Kildesortert avfall Avfall til materialgjenvinning (sortert av kunde): tonn (42,85 %) Total mengde husholdningsavfall: tonn Total mengde avfall til gjenvinning (materialgjennvinning + energigjennvinning): 80,7 % Materialgjenvinning Metall til materialgjenvinning (utsortert fra forbrenningsrest): tonn Energigjenvinning Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet: tonn (18,7 %) Energigjenvunnet restavfall: tonn (35,4 %) Total mengde avfall til materialgjenvinning: tonn (45,3 %) Definisjoner av begrep Total avfallsmengde er alt avfallet BIR Privat AS tar imot fra husholdningene. Sluttbehandlet avfall er det avfallet som ikke blir utnyttet til verken material- eller energigjenvinning. Materialgjenvinning betyr at materialet i avfallet utnyttes som råstoff til nye produkter. Hentesystem er avfallsinnsamling hvor BIR henter avfall hjemme hos kunden. Restavfall er den delen av avfallet som er igjen når avfall til materialgjenvinning og farlig avfall er sortert ut. Bringesystem er avfallsinnsamling hvor kunden selv bringer avfallet til returpunkt eller gjenvinningsstasjon. Energiutnyttelse (anleggets utnyttelsesgrad) betegner prosessen som skjer ved BIRs energianlegg, og oppgis i prosentvis andel av energien i forbrenningsprosessen som utnyttes til produksjon av strøm og fjernvarme. Energigjenvunnet avfallsmengde betegner andelen av total restavfallsmengde som går til forbrenning, multiplisert med energiutnyttelsesgraden. Total gjenvunnet avfallsmengde er summen av material- og energigjenvunnet avfall. Returpunkt er ubetjente mottak i nærmiljøet for levering av husholdningsavfall til gjenvinning: Papir, papp, glass- og metallemballasje samt plastemballasje. For levering av farlig avfall fins det bringepunkt på en del bensinstasjoner hvor man ved henvendelse får utdelt nøkkel til en låst container som avfallet settes inn i. Gjenvinningsstasjon er et betjent mottak hvor kunden mot betaling kan levere sortert grovavfall som for eksempel trevirke, hageavfall, metall og lignende til gjenvinning. Farlig avfall, elektronisk/elektrisk avfall, papir, papp, drikkekartong, glass, metall og plastemballasje kan leveres gratis. 18 BIR Årsrapport 2011

19 Papiret som ble levert til BIR i 2011 kan bli til nye aviser hver dag, hele året. BIRs papiranlegg ligger på Lønningen i Ytrebygda, og kan sortere rundt to og et halvt kilo papir, papp og drikkekartong i sekundet. Ved hjelp av mekanisk og optisk sortering skilles de ulike papir- og pappkvalitetene fra hverandre. Papiret blir sendt til Norske Skogs papirfabrikk og blir til nytt avispapir. Papp og kartong sendes til andre gjenvinningsanlegg.

20 BIR TRANSPORT AS TIDLIG UTE: Klokken er knapt passert åtte når Thomas Klementsen henter bosset i Valkendorfsgaten. Min jobb i 2011: Thomas Klementsen, renovatør, BIR Transport AS Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg? Dagen starter Kvart på syv er vi ferdig påkledd og så er det ut på runden. Vi kjører i sentrum tirsdag og fredag, i tillegg til Søreide. Mandag er vi oppe i traktene ved Landås og Sollien, onsdag kjører vi i Fridalen og strøket rundt Adolph Bergs vei. Torsdagen er det Sædalen og Midttun. Og så er vi ferdig med dagen kvart på tre. Hvilken miljønytte ser du av den jobben du gjør? Vi henter jo restavfall som blir energigjenvunnet til fjernvarme. Jeg har hørt at det har erstattet rundt ti millioner liter fyringsolje i sentrum. Og i forhold til før, da avfallet ble lagt på deponi, unngår vi store mengder metanutslipp. Metan er jo 20 ganger mer skadelig for klimaet enn CO 2. Kan du nevne noen høydepunkter fra 2011? At Brann slo Rosenborg to ganger! Og så har det vært ganske greit at det har vært mindre snø enn de to foregående årene. Jeg trives godt i denne jobben. Jeg liker godt å jobbe ute, spesielt på en dag som dette. Det er ikke så gøy når det er mye snø, men da sover en ekstra godt når en kommer hjem. Ellers har vel bosspannene blitt litt fullere i Du merker det på bosset når folk har fått god råd igjen. 20 BIR Årsrapport 2011

Sammen for en god sak!

Sammen for en god sak! Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012

Detaljer

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum.

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum. 2008 Dette skjedde Oppstart plastinnsamling og ny gebyrmodell på Osterøy. Byggestart for ny gjenvinningsstasjon på Askøy. mar Nytt slaggsorteringsanlegg på Mjelstad tas i bruk. sep Plastinnsamling fra

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE FRA PRIVET * TIL FJERNVARME BIR står for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. I 2006 har BIR vært gjennom et jubileumsår som på ulike

Detaljer

Kast riktig - gi bosset verdi!

Kast riktig - gi bosset verdi! ÅRSRAPPORT 2000 Kast riktig - gi bosset verdi! INNHOLD 3: Du er BIR-kunde 4: Fra abonnent til kunde 7: Styrets beretning 10: Regnskap og noter 18: Revisjonsberetningen 20: Dette er BIR 22: Fokus på kunden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening En vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet En vurdering av brukere, tilgjengelig het, finansiering og sikkerhet R a p p o r t n r. 7 / 2 0 0 4 NRF

Detaljer

NyNæring. Fra bord til jord. sortering i grønt og blått med matavfall på dagsorden matekspressen på lag med miljøet

NyNæring. Fra bord til jord. sortering i grønt og blått med matavfall på dagsorden matekspressen på lag med miljøet NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 1 2010 sortering i grønt og blått med matavfall på dagsorden matekspressen på lag med miljøet Fra bord til jord Leder lars mork gundersen Ny næring

Detaljer

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 SMENGDER 214 9 REGNSKAP 12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 2 Tjenestetilbudet... 3 Miljøsertifiseringer...

Detaljer

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl Innsamling av kasserte mobiltelefoner i kommuner med henteordning for småelektronikkavfall; En kartlegging og evaluering av innsamlingsgrad og klimagassutslipp Anders Ingvar Gire Dahl Institutt for naturforvaltning

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 ÅRSRAPPORT 21 INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 DRIFTSRAPPORT 21 Markedstiltak og merkevarebygging 1 Kvalitet og HMS 12 Vann 14 Avløp 15 Renovasjon 18 STYRETS BERETNING

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer