INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD"

Transkript

1 INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. mai 2014 kl Sted: Fjellhamar kirke, sal F (underetasjen) Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Aleksandersen og Korsrud Forfall meldes snarest. Åpningsord og bevertning: Unni Skarholm Saksliste: FMR 25/2014: Hvordan nå flere barn og barnefamilier FMR 26/2014: Givertjenestestillinger FMR 27/2014: Menighetsweekend FMR 28/2014: Innredning av våpenhuset FMR 29/2014: Gratisuka - evaluering FMR 30/2014: Orienteringer Eventuelt Lørenskog, 13. mai 2014 Håkon Rem, leder (sign.) Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign.) Side 1/6

2 FMR 25/2014: HVORDAN NÅ FLERE BARN OG BARNEFAMILIER? Saksordfører. Henriette Tendensen vi har sett over flere år med at vi blir færre barnefamilier i gudstjenestene og på søndagsskolen har fortsatt. Det er noen få familier med barn som kommer av og til på gudstjenesten kl og noen flere som kommer fast på G2-gudstjenestene. Vi sliter også med å ha nok søndagsskolelærere, ikke minst kl Gjennom babysang, Tweens og ikke minst mini- og maxigjengen har vi gjennom uka kontakt med mange barn og barnefamilier. Men de går sjelden i gudstjenesten. I denne situasjonen har det vært stilt spørsmålstegn ved om det er riktig å ha to gudstjenester annen hver søndag som splitter opp det lille og skjøre barnefamiliemiljøet. I løpet av april møttes gudstjenesteutvalget og G2-utvalget til to møter for å diskutere gudstjenestene våre, ikke minst på denne bakgrunnen. Konklusjonen derfra er at behovene er såpass ulike at vi ikke er tjent med å samle oss til en gudstjeneste, og det er usikkert om en samling om en gudstjeneste hadde gitt den ønskede effekten med et større barnefamiliemiljø i gudstjenesten. Et aktivt barnefamiliemiljø er av største betydning for menighetens liv. Trives barna og har lyst til å komme så er det så mye lettere for familien og kommer. Det er et mål at det blir populært for barn å komme i kirka. Både i uka men også i gudstjenester, fortrinnsvis søndagskolen. I ukeaktivitetene har vi mye godt på gang og mer er underveis med babysang, knøttesang, mini- og maxigjengen, ulike trosopplæringstiltak og til dels Tweens. Hvordan kan vi styrke disse miljøene ytterligere og hvordan kan vi trekke det mer inn i søndagens gudstjenester? Når det gjelder barnefamiliemiljøet på søndager må vi mer eller mindre bygge fra bunnen igjen. De som var miljøet før er til dels ut av barnefamiliefasen, eller er ikke med lenger. Hvordan kan vi gjøre søndagen best mulig for de barnefamiliene vi tross alt har? Hvordan kan nye trekkes med? Og hvordan kan barnefamiliemiljøet på søndagene og barnefamiliemiljøet i ukedagene i langt større grad bli ett og samme miljø? Drøftes i møtet FMR 26/2014: GIVERTJENESTESTILLINGER Saksordfører: Steinar Hansen Givertjenesten vår på ca ,- i året går hovedsakelig til å fullfinansiere trosopplærerstillingen med % og til ungdomsarbeider i 40 % stilling. Da har vi ubrukte midler i størrelsesorden ,- eller ca 20 % stilling. I 2013 og 2014 vil vi pga permisjoner sitte igjen med et mindreforbruk av givertjenesten på ca kr ,-. Forrige giveraksjon ble gjennomført høsten 2012/vinteren 2013 og det vil være mulig å øke givertjenesten igjen om ønskelig. Fullfinansieringen av trosopplærerstillingen er høyt prioritert og foreslås videreført hvilket vi langt på vei er forpliktet på. AU foreslår også å videreføre engasjementet av Kristian Ralger i samme stillingsstørrelse, 40 %, for et nytt år. I årsmøtet levert vi et overskudd fra 2013 på ,- på givertjenesten, og det ble understreket for årsmøtet og til giverne at behovene for disse midlene er store i tiden som kommer. Dvs at vi allerede i år må ha planer og iverksettelse for hvordan disse skal anvendes. Her følger viktig strategiske valg for hvor vi vil styrke bemanningen og arbeidet. Utfordringene med å styrke og bygge opp barnefamiliemiljøet kan gjøres både ved å styrke søndagsskolen samt de ukentlige aktivitetene. Mulighetene for mer ressurser til korarbeid også for ungdom og musiker til G2-gudstjenestene er også Side 2/6

3 etterspurt. Dette kan gjøres enten ved å ansette folk til å gå direkte inn i disse oppgavene eller ansette folk til å løse andre oppgaver som frigjør våre ansatte til å prioritere stasningsområdene. 1. Fullfinansieringen av trosopplærerstillingen 2. Engasjement i 40 % med Kristian Ralger videreføres 3. Følgende nysatsninger iverksettes fra høsten: FMR 27/2014: MENIGHETSWEEKEND Saksdokument: Rammer Mesnali leirsted 2014 Saksordfører: Espen Kjørven Årets menighetsweekend september er på nytt sted, Mesnalia. Det er et viktig møtested for hele menigheten hvor vi ønsker at alle aldersgrupper skal trives og møte hverandre. Økonomisk har vi valgt en mellomløsning hvor vi får noen måltider servert (se saksdokument). Det er blitt prioritert å holde prisene på ca samme nivå som tidligere. Men med en differensiering i forhold til de som får de gode rommene med bad, samt billigere mat til og med 18 år kontra dyrere for voksne. Strategisk har vi valgt å fokusere på trosopplæring og det å være menighet på Fjellhamar anno Vi vil bruke egen krefter til undervisningen og vektlegge samtale. Det var klart færre deltakere på fjorårets menighetsweekend og vi vil trenger å mobilisere sammen for årets weekend. Påmelding må i hovedsak skje før sommeren. Drøftes i møtet FMR 28/2014: INNREDNING AV VÅPENHUSET Saksordfører: Unni Skarholm Dette prosjektet er i utgangspunktet mer enn ett prosjekt; Nye salmeboktralle til de nye salmebøkene + oppgradering av møblementet som er i våpenhuset. Her kommer kortversjonen når det gjelder presentasjon av de ulike møblene: SALMEBOKTRALLE OG HYLLE Salmeboktrallen lages i furu heltre, med rygg i furu finer. Hjulene skjules delvis med en kant som kles med stål*. Den beises hvit og lakkeres. Den blir litt bredere for å opprettholde samme hjulavstand som den nåværende trallen, MEN disse hjulene vil på den nye bli skjult. PRIS kr. 8960,- + mva. Jeg har tegnet en ny bokhylle til å erstatte den som står der nå for å få plassert resten av salmebøkene. Lik utførelse som trallen, men uten metallbeslag nederst. PRIS kr. 7800,- + mva BORD. Et annet prosjekt er å fornye våpenhuset, og da har vi som er i den gruppen et STERKT ønske om å begynne å skape en helhet som gjenspeiler kirkerokket + at vi ønsker å få til et system rundt info og annet som ofte ligger litt tilfeldig strødd utover bord og oppslagstavle. Jeg har tegnet et bord som har tatt utgangspunkt i alteret. Laget en liten utgave av den. Designet setter noen krav til konstruksjon og dimensjoner, og dette er løst på en tilfredsstillende måte. På samme måte som boktrallen (og alteret) så blir det "lagt" en stålkant* rundt nederst på de to bena, -slik som det er gjort Side 3/6

4 på alteret. Bordet får samme overflatebehandling som det øvrige interiøret jeg har beskrevet. Alt lages i furu heltre. Inkludert i prisen for bordet er også en lang vegghylle som skal henge under oppslagstavlen. Alt i samme utførelse som det resten. PRIS kr ,-* + mva 1. Salmeboktralle og bokhylle dekkes av bevilgning for innkjøp av salmebøker fra kommunen mva 2. MR dekker innkjøp av bord til kr mva FMR 29/2014: GRATISUKA - EVALUERING Saksordfører: Marte Vilming For tredje året på rad har vi gjennomført gratisuka. Det krever mye jobb, men det gjør at vi kommer ut blant folk på en helt annen måte. Det kan knapt overvurderes. Vi har i all hovedsak hatt nok folk til å gjennomføre aktivitetene, kanskje med unntak av litt lite folk i oppstarten av nabofesten. Nytt av året er at vi ikke hadde byttemarked. Nytt var også de to middagene hvor det var tirsdag og på torsdag. Samarbeidet med Fjellhamar skole og oppgaven til alle 7. klassingene var også ny og veldig vellykket. Drøftes i møtet. FMR 30/2014: ORIENTERINGER Fellesmøte mellom FR og menighetsrådene i Skårer og Fjellhamar Protokoll fra møtet er distribuert rådets medlemmer Utredning korparti: AU jobber med å få plass en endelig komite. Viktig at endringen av korpartiet ivaretar alle brukeres interesser, og at det er universell utforming. Vi ønsker oss to steg i prosessen: En enklere endring til lav kost og en slik vil vi helst ha det. Når forslaget er ferdig må dette evt behandles i diverse instanser for godkjenning. Status skyvedør Status oppfølging Nytt fra staben Nytt fra grupper og utvalg Nytt fra Lørenskog kirkelige fellesråd Eventuelt Side 4/6

5 Givertjenestestillinger Noen grovberegninger omkring disse: Tekst Trosopplærer Ungd.arb Lønn Feriepenger Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Menighetsrådets andel % Disponerte midler totalt Givertjenesten budsjett Udisponert Ovenstående beregnet ut fra normalsituasjon Grovberegning 2014: Ungdomsarbeider Trosopplærer 0 Disponert Givertjenesten Udisponert Lønnsoppgjør 2014 er ikke tatt med i beregningene MESNALIA LEIRSTED Vi har bestilt Mesnalia leirsted til menighetsweekend september Følgende rammer for oppholdet ble avtalt høsten 2013: Vi har holdt av hele leirstedet som tar maks 130. Hvis behov for flere kan man høre om plass på campingplassen rett ved siden av, evt på leirstedets egne uteområder. Kjøkkenet er i utgangspunktet betjent og kan bare brukes av betjeningen o Vi får lov til å bruke kjølerom til å sette matvarer og kaker gratis o Vi får lov til å vaske opp på storkjøkkenet gratis o De har gryter som vi kan låne gratis (service? Antar det ) Det er en bygning med rom med god standard. Bad på rommet og gode madrasser. Men det er køyesenger og ikke fullt så høy standard som de fine leilighetene på Kvitåvatn Det er opptil flere kjøkken i de fleste av overnattingsbyggene som vi selv kan betjene. Det gjør at vi kan velge mellom full pensjon, kun losji men også en mellomløsning: Full pensjon Side 5/6

6 Alt inkludert av kost og losji, inkludert oppvask. 1000,- kr per person for hele helgen. Vi differensierer prisene noe med tanke på ulik romstandard Kun losji ,- for alle hyttene 3 000,- for hovedhuset med forsamlingssal og spisesal Innkjøp av mat erfaringsmessig ca ,- Totalt ,-. For 100 deltakere blir snitt prisen 520,- per person og for 120 deltaktere 450,- per person Delvis pensjon Middag med dessert søndag: ,- kr. Barn 4-12 år 100,- kr. Voksne 140,- kr. Suppe fredag: 6 000,- kr. Barn og voksne 60,- kr. Innkjøp av brødmat til 3 måltider ca 3 000,- kr. Med suppe og middag blir totalsummen ,- kr. For 100 deltakere 650,- i snitt, For 120 deltakere 540,- kr i snitt. Menighetsrådet har sponset turen med kr. Side 6/6

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan, og tiden er nå inne for en evaluering i form av rapport. Vi kommer til å ta for oss alle

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Samling i Nord. Stort rom med lite inventar. Av Arne Nygaard Jr.

Samling i Nord. Stort rom med lite inventar. Av Arne Nygaard Jr. Samling i Nord Stort rom med lite inventar Av Arne Nygaard Jr. Utgangspunktet Kan vi slå sammen alle fellesrådene i Hammerfest prosti til ett? Er de geografiske avstandene for store eller kan moderne kommunikasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Forretningsmøte - 13. mai 2009

Forretningsmøte - 13. mai 2009 Forretningsmøte - 13. mai 2009 Syvendedags Adventistmenigheten i Bergen. 1. Andakt v/vidar Hovden. Leste fra 1. Peter om at vi er et hellig presteskap. Teksten taler for seg selv. 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Likestillingsprosjekt i Utsikten barnehage 2010

Likestillingsprosjekt i Utsikten barnehage 2010 Liikestilllingspprosjeekt i Utsikten barrnehagge 2010 Kari Johannne Lang-Reee, Heidi Elleevseth og Merete Nilssen Innledning Desember 2009 fikk Utsikten barnehage tilbud om å være med i et likestillingsprosjekt.

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 25.04.2006 kl. 17.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 25.04.2006 kl. 17.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 25.04.2006 kl. 17.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer