MØTEBOK MENIGHETSMØTE I FJELLHAMAR MENIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK MENIGHETSMØTE I FJELLHAMAR MENIGHET"

Transkript

1 MØTEBOK MENIGHETSMØTE I FJELLHAMAR MENIGHET Tid: Søndag 25. mars 2012, kl Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Antall fremmøtte: 52 Saker behandlet: FMM 1/2012 4/2012 Lørenskog, den 25. mars 2012 INNLEDNING Innkalling og saksliste ble godkjent. Håkon Rem ble valgt som møteleder Olav M. Bjørnsen ble valgt som referent Grete Holme og Lasse Ralger ble valgt som underskrivere Det ble ikke meldt saker til Eventuelt Godkjent referat: Grete Holme Lasse Ralger Side 1/5

2 FMM 1/2012: ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Møteleder ga en kortfattet gjennomgang av sentrale aspekter ved årsmelding og tendenser i statistisk utvikling. Temaer som ble belyst var: Gudstjenestene og tilsutningen til disse, konfirmantoppslutning, antall kirkelige handlinger generelt, demografiske variasjoner og tendenser. Problemstillingen med manglende trosopplæringsmidler og store udekkede behov innen dette feltet ble omtalt. Regnskap og økonomi for 2011 ble kort presentert. På spørsmål orienterte kirkevergen at Fjellhamar kirke og tilhørende eiendom er bokført i Fellesrådets regnskap. Formelt sett er dette menighetens eiendeler, men de forvaltes av Fellesrådet på menighetens vegne. Kirkevergen informerte om at prosjektert beising av Fjellhamar kirke ikke ble gjennomført i 2011 grunnet en lengre periode med dårlig vær, som medførte for høy fuktighet i kirkens kledning til at beising var mulig å gjennomføre. Man hadde imidlertid fått byttet ut rekkverkene, som var den delen av bygget som var i mest prekær forfatning. Det er usikkert om beising vil bli utført i 2012, dette grunnet presset økonomi i fellesrådet. Av vedlikeholdsprosjekter er det utskiftning av takplater utvendig som har høyest prioritet, platene som er lagt på den flateste delen av taker er ikke i henhold til dagens standard, og ved punktbelastning vil de bøye seg eller knekke, med påfølgende lekkasjer inn i kirkebygget. Pr viser Fellesrådets regnskap en fordeling av kostnader hvor drøyt 79 % er direkte knyttet til personalutgifter, mens knapt 21 % går til drift. Denne fordelingen gir store utfordringer for finansiering av alle typer vedlikeholdsarbeid. Kirkevergen kunne også informere om at kommunen ikke lenger har årlig gjennomgang av kirkenes vedlikeholdsbehov. Etter at kirkebygg og eiendommer nå har blitt overført til Lørenskog kirkelige fellesråd, er det kirken selv som må avdekke og følge opp vedlikeholdsbehov i dialog med den offentlige instansen som finansierer drift av kirkene, hvilket pr. i dag er Lørenskog kommune. Menighetsrådet ble bedt om å vurdere å ta kollekt til inntekt for innkjøp av beis til Fjellhamar kirke. Det ble også påekt feil på datoer for skifte av menighetsråd. Dette korrigeres i årsrapport. Med dette ble ga menighetsmøtet sin tilslutning til årsmelding og årsregnskap for 2011 ved akklamasjon. FMM 2/2012: VISJON OG STRATEGI Saksdokument: Visjon og strategi Møteleder ga en kortfattet presentasjon av arbeidsverktøyet Visjon og strategi Sentrale stikkord: - Samling om søndagen som kirkedag, videre satsning på smågrupper, styrking av trosopplæring og barnearbeid, styrking av besøkstjenesten, vurdering av nytt misjonsprosjekt. - Menighetsrådet ønsker at alle grupper og utvalg ser og benytter dokumentet aktivt Menighetsmøtet ga menighetsrådet honnør for godt og grundig arbeid med Visjon og strategiplan Side 2/5

3 FMM 3/2012: LOKALE GRUNNORDNINGER FOR MENIGHETENS GUDSTJENESTER Etter vedtak i Fjellhamar menighetsråd av 15. mars 2012 ble menighetsmøtet forelagt to liturgier til uttalelse: Ordning for dåp i hovedgudstjeneste og Ordning for dåp i egen gudstjeneste. Disse ordningene finner man på Menighetsrådet ga den 15. mars sin tilsutning til Gudstjenesteutvalgets innstilling for disse liturgiene. Denne var som følger: Normalordningen som presentert i Gudstjenesteboken 2011 følges med følgende lokale tilpasninger: Dåp i hovedgudstjeneste (gudstjenester med dåp i Fjellhamar kirke) Plassering av dåpssalme - I Mottakelse til dåp, etter Bønn ved døpefonten under II Dåpen og helt til sist under III Livet i dåpen. Dåpssalmen kommer normalt før forsakelsen Helling av vannet i døpefonten - II Dåpen Bønn ved døpefonten. Vannet helles i døpefonten av liturg Presentasjon av dåpsbarnet - II Dåpen. Barnet skal normalt presenteres for menigheten. Når barnet presenteres sier liturg en kombinasjon av begge variantene i ordningen: Dette er NN, vår søster/bror i Kristus, som er døpt inn i Kristi kirke og vår menighet. Bruk av dåpslys - III Livet i dåpen Ved alle dåpsgudstjenester skal påskelyset være tent og normalt stå foran døpefonten. Når alle barna er døpt tennes et lys for hvert barn fra påskelyset og settes i en egnet stake. Dåp i egen gudstjeneste (gudstjenester med dåp i Lørenskog kirke) Samlingsbønn - punkt 4. Samlingsbønn c brukes normalt ikke. Helling av vannet i døpefonten punkt 13. Vannet helles i døpefonten av liturg Presentasjon av dåpsbarnet - punkt 14. Barnet skal normalt presenteres for menigheten. Når barnet presenteres sier liturg en kombinasjon av begge variantene i ordningen: Dette er NN, vår søster/bror i Kristus, som er døpt inn i Kristi kirke og vår menighet. Bruk av dåpslys - punkt 15. Når alle barna er døpt tennes et lys for hvert barn. Side 3/5

4 Innføring av ny Herrens bønn (alle gudstjenester og kirkelige handlinger i Fjellhamar menighet) Dagens oversettelse: Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ny oversettelse: Vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Innføring av ny oversettelse av Herrens bønn - III Livet i dåpen Fader vår Den nye oversettelsen av Herrens bønn (Fader Vår) innføres i alle gudstjenester og kirkelige handlinger i Fjellhamar menighet etter årsmøtet 25. mars Utprøving av liturgisk musikk og liturgiske ledd i samlingsdelen Den liturgiske musikken er av kirkemøtet gitt en 3-5 års prøvetid før det kommer sentrale føringer for veien videre. GU har valgt å fortsette utprøvingen av vår lokale bandliturgi dette semester, samt noen andre enkeltledd. De liturgiske melodiene fra 1977-ordningene vil være hovedformen. Fra høsten vil det vurderes å prøve ut nye fulle serier av liturgiske melodier. I samlingsdelen av gudstjenesten ønsker GU fra årsmøte 25. mars 2012 og frem mot sommeren å prøve ut samlingsbønn med påfølgende syndsbekjennelse. GU ønsker også at det gis informasjon før gudstjenesten i alle gudstjenester med dåp. Gudstjenesteutvalget vil arbeide videre med å utrede flere lokale grunnordninger på vegne av Fjellhamar menighetsråd. Disse vil behandles etter sommeren 2012, med sluttbehandling i menighetsmøte medio september Fjellhamar menighetsråd vedtok i møte av 15. mars 2012 følgende: 1. Menighetsrådet støtter GUs innstilling til dåp i hovedgudstjeneste 2. Menighetsrådet støtter GUs innstilling til dåp i egen gudstjeneste 3. Menighetsrådet støtter innføring av ny oversettelse av Herrens bønn i alle gudstjenester og kirkelige handlinger i Fjellhamar menighet etter årsmøtet 25. mars Side 4/5

5 Menighetsmøtet i Fjellhamar ga følgende uttalelse om menighetsrådets vedtak: Menighetsmøtet i Fjellhamar menighet gir sin støtte til vedtak fattet av Fjellhamar menighetsråd i møte av 15. mars 2012 vedrørende lokale grunnordninger for dåp i hovedgudstjeneste, dåp i egen gudstjeneste og innføring av ny oversettelse av Herrens Bønn til bruk i alle gudstjenester og kirkelige handlinger i Fjellhamar menighet. FMM 4/2012: DIAKONIUKEN APRIL 2012 Kapellan Elisabeth Lund presenterte diakoniuken april ut fra de planer som er lagt så langt. Konseptet bak tiltaket: Menigheten skal være tjenere for hverandre i lokalmiljøet. En øvelse i å gjøre tjeneste og å ta imot. Uten gjenytelser, alt skal være gratis. Programskisse: Søndag 15. april: - Gudstjeneste - Kirkekaffe med suppe - Dugnadsarbeid etter kirkekaffe Mandag 16. april til og med fredag 20. april: - Morgen kaffe til togpassasjerer som reiser fra Fjellhamar stasjon, med utdeling av flyers - Gratis kaffe og vafler i kirken hele dagen for alle - Bruktmarked med gratis gjenstander for alle - Fiks av sykler for sesongen og ski etter sesongen utenfor kirken for alle - Bilvask for alle - Enkelte målrettede arrangementer rettet mot spesifikke målgrupper - Reise hjem til mennesker for å gratis hjelpe til med praktiske eller andre oppgaver. Dette i samarbeid med Frivillihetssentralen Lørdag 21. april - Nabolagsfest for alle på Fjellhamar - Leker, presentasjon av utrykningskjøretøy, show med fotballspillere, kanskje klovn eller tryllekunstner. - Grilling Søndag 22. april - Gudstjeneste med påfølgende stor kirkekaffe Kapellan holdt dretter en appell hvor menigheten ble bedt om å stille med frivillige for gjennomføring av de forskjellige tiltakene. Side 5/5

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06.

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06. Den norske kirke Hinna menighet Møteinnkalling Hinna menighetsråd Dato Sid Jounzat Arkiv Saksbe handler 29.05.2015 15/476-13 1523/15 012.1 Katrine Pedersen. 51 905772 Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato:

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. januar 2013 kl. 19.00 22:20 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Fremmøtt: Håkon Rem Marte A. Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Steinar Hansen Mette Korsrud

Detaljer

NOE FALT I GOD JORD. Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl. Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå. KIFO Rapport 2014: 2

NOE FALT I GOD JORD. Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl. Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå. KIFO Rapport 2014: 2 Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl NOE FALT I GOD JORD Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå KIFO Rapport 2014: 2 K II IFOI INSTITUTT FOR Pål Ketil Botvar og Hallvard Olavson

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. mai 2014 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F (underetasjen) Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Aleksandersen og Korsrud

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Til stede: Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Guro Jensen, Per Frantsvold, Kjell Rønningen, Elisabeth

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 1 Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 Generelt Innledningsvis gis et lite tilbakeblikk også for 2007. Fader Mikhail (Mikhail Selyavkin) sluttet i februar 2007 som

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Samling i Nord. Stort rom med lite inventar. Av Arne Nygaard Jr.

Samling i Nord. Stort rom med lite inventar. Av Arne Nygaard Jr. Samling i Nord Stort rom med lite inventar Av Arne Nygaard Jr. Utgangspunktet Kan vi slå sammen alle fellesrådene i Hammerfest prosti til ett? Er de geografiske avstandene for store eller kan moderne kommunikasjon

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 1, 96. ÅRGANG F EBRUAR 2013 Tar i bruk ny gudstjenesteordning Fader

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Innledning Erfaringer fra første produksjon: Sommeren 2009 var den første produksjonen til Familieverkstedet ferdigstilt Trond Cruz og åndens frukter. Denne bestod av 6 familiesamlinger med tilhørende

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Åsane kirke Et arbeidshefte

Åsane kirke Et arbeidshefte FORORD Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen har som en av målsetningene for små-skoletrinnet at elevene bør besøke en kirke i lokalmiljøet. "Elevene skal bli kjent med høytider, skikker, ritualer

Detaljer

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer