Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / / Sigurd Olav Lende,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62"

Transkript

1 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd / / Sigurd Olav Lende, Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: Tid: 19:00 Medlemmer: Svein-Tore Brundtland, Kristin Torp, Gudrun Austad, Astrid Ørke, Solveig H. Gjeruldsen, Bjørn Tore Rotabakk, Arne Sørås Varamedlemmer: Geir John Johnsen, Ragnhild H. Skår Nilsen Fra adm. (evt. andre): Sigurd Olav Lende, Cecilie Bakkene Pedersen Merknader: Olav Mellemstrand har flyttet og trer ut av rådet, Bjørn Tore Rotabakk får fast plass, Raafat Ishak og Daniel Skryten har permisjon ut perioden Saker til behandling: 1-7/15 Eventuelt forfall meldes til daglig leder på e-post eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 2/15 15/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 9. DESEMBER /15 15/17 ANSETTELSE AV NY BARNE- OG FAMILIEPREST 4/15 14/823 KIRKEVALG /15 15/18 INVITASJON TIL Å BLI MED PÅ GODHETSFESTIVALEN 6/15 15/19 BRUKEN AV LOKALENE I U-ETG ETTER AT BARNEHAGEN HAR FLYTTET. 7/15 15/16 EVENTUELT SIGURD OLAV LENDE DAGLIG LEDER Adresse Svend Foynsgt. 1 Postboks Stavanger Telefon Telefax Org.nr NO Bankkonto E-post Web

2 Sak 1 / 15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE / / Sigurd Olav Lende, Innkalling og saksliste godkjennes. BEKKEFARET MENIGHETSRÅD 1/ Side 2 av 9

3 Sak 2 / 15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 9. DESEMBER / / Sigurd Olav Lende, Protokollen er sendt ut, ingen merknader registrert, protokollen er godkjent. Godkjenning av protokoll fra forrige møte BEKKEFARET MENIGHETRÅD 2/ Side 3 av 9

4 Sak 3 / 15 ANSETTELSE AV NY BARNE- OG FAMILIEPREST / / Sigurd Olav Lende, Bekkefaret MR takker barne- og familiepresten for stort engasjement og innsats for menigheten i nesten 7 år. MR vedtar vedlagte utlysningstekst. Nyansettelse Barne- og familieprestens oppsigelse. BEKKEFARET MENIGHETSRÅD 3/ I forbindelse med nyansettelser er det en god anledning til at vi stiller oss spørsmålet om hvilken stilling vi vil ha. Kan vi dekke vårt behov med en tilsvarende stilling vi har hatt eller bør vi tenke nytt. Det er særlig viktig å legge en strategi for hvordan vi på sikt skal løse våre diakonale oppgaver. Tar vi oss mer tid er det nok muligheter for å legge diakonale oppgaver til stillingen. Men da kan vi nok ikke søke etter en prest. En kombinasjon av trosopplæring og diakoni kan nok la seg gjøre men da blir det ikke plass til mange presteoppgaver. Stillingen vil bli for sprikende i arbeidsoppgaver etter min vurdering. Hun/de som nå har påtatt seg flere diakonale oppgaver som tidligere menighetssekretær tok seg av gjør en fantastisk jobb. Uten at noen av dem har signalisert at dette er for mye for dem er det likevel et faktum at de blir eldre for hvert år. Menigheten bør ha en strategi for hvordan vi vil håndtere de diakonale oppgavene når det blir for mye for dem som har dem i dag. Mener vi at vi kan finne nye frivillige som kan ta oppgavene vurderer daglig leder det som en god ordning. Likevel bør vi i samarbeid med FR og andre menigheter sørge for kurs og oppfølging av våre frivillige slik at menigheten blir tilført profesjonell diakonal kompetanse. Går vi til et slikt skritt vil det innebære store endringer i oppgavene for sognepresten også. Hvem skal få ansvar for skolegudstjenester og oppfølging av barnehagene i så fall? Vi vil også få inn vikarer når soknepresten har fri. I løpet av disse årene vi har hatt barne- og familieprest har vi stort sett hatt egne prester på alle gudstjenester. Det har hatt stor betydning for menigheten og er viktig for relasjonsbyggingen med menigheten og eventuelle nye som kommer til gudstjenestene. En tilfeldig vikar har ingen mulighet til å registrere om det kommer noen som ikke har vært hos oss før. Erfaringen vi har gjort med barne- og familieprest har vist oss at det er strategisk lurt å satse på barne- og familiearbeidet. Det har gitt oss mange gode kontakter og hjulpet oss til å bygge tettere relasjoner fra dåpssamlingene til gudstjenestefellesskapet. Ved lagt er forslag til utlysningstekst. Detter er en svært viktig tekst og MR bør arbeid grundig med den. Vedlagte annonse kunngjøres fredag. Går vi for barne- og familieprest legges det opp til et løp der vi kan ansette i neste møte. Det vil bety mye for oss å få noen på plass i stillingen før sommeren. Side 4 av 9

5 Sak 3/15 Menigheten bør igjen gå for en barne- og familieprest. Oppsigelse Forslag til utlysningstekst (eget vedlegg i e-posten) Cecilie Bakkene Pedersen Lysebuveien Stavanger Stavanger, 30.desember 2014 Bekkefaret menighetsråd V/Daglig leder Sigurd Olav Lende Postboks 201 Sentrum 4001 Stavanger Oppsigelse av stilling som barne- og familieprest i Bekkefaret menighet Jeg sier med dette opp min stilling som barne- og familieprest i Bekkefaret menighet. Med en oppsigelsestid på tre måneder er det naturlig at jeg har min siste arbeidsdag i Bekkefaret menighet 31.mars Fra 1.april 2015 er jeg ansatt som trosopplæringsrådgiver ved Stavanger bispedømmekontor. Jeg har hatt nærmere syv fantastiske år i Bekkefaret! Jeg har opplevd en overveldende støtte fra menighetsråd, stab og mennesker i menigheten, som det er en glede å ta med seg videre. Når jeg nå har søkt en ny stilling, er det med utgangspunkt i alle de gode opplevelsene og de flotte erfaringene jeg tar med meg fra Bekkefaret menighet. Jeg har opplevd frihet og raushet i stillingen som har bidratt til utvikling og mye læring. Jeg er uendelig takknemlig for all støtte og varme jeg har opplevd disse årene, og ønsker nå menighetsrådet lykke til med viktige valg som ligger foran. Selv om dette er vemodig for meg, er jeg glad for muligheten til å fortsatt være en del av menigheten og til å bidra der det måtte være bruk for meg. Med vennlig hilsen Cecilie Bakkene Pedersen (sign.) Side 5 av 9

6 Sak 4 / 15 KIRKEVALG / / Sigurd Olav Lende, Bekkefaret menighet fremmer forslag om følgende kandidater til bispedømmeråd/kirkemøte: (forslagene fremmes i møtet) MR takker for orienteringene. Nominasjonskomiteen til BRD. Kandidater til bispedømmerådsvalget. Arbeidet i nominasjonskomiteen. BEKKEFARET MENIGHETSRÅD 55/ BEKKEFARET MENIGHETSRÅD 64/ BEKKEFARET MENIGHETSRÅD 69/ BEKKEFARET MENIGHETSRÅD 4/ Vi har blitt utfordret om å fremme kandidater til bispedømmerådet/kirkemøte. Det er flott om noen har forslag som vi kan sende inn fra oss i Bekkefaret. Kandidatene må være spurt. Er det noen som har gode forslag som de ikke har fått svar fra, kan dere ta dem med likevel, så kan vi i stab få spurt dem og sende inn forslaget innen fristen. I vedtaket kan vi legge inn forbehold om at de svarer ja. Det beste er selvsagt om de har gitt et svar før møtet. Som en nødløsning kan vi likevel få det til. Vi er godt i rute med nominasjonskomiteen. Svein-Tore orienterer om hva som er gjort til nå. Vi har ikke hørt noe mer fra nominasjonsmøtet til BDR, flott om Kristin orienterer fra møtet. Epost sent 8. januar Side 6 av 9

7 Sak 5 / 15 INVITASJON TIL Å BLI MED PÅ «GODHET» / / Sigurd Olav Lende, Forutsatt at speiderne ønsker å bli med på «Godhet» ønsker Bekkefaret menighet å bli med som menighet. Godhet. IMI kirken har i mange år invitert til å bli med på en uke med dugnad for de som trenger en hjelpende hånd. Vi har fått et initiativ fra hovedleder i speideren om at han håper å få speiderne med på å gjøre en innsats for Godhet. BEKKEFARET MENIGHETSRÅD 5/ Menighetsrådet har før vurdert om vi skal bli med på Godhet. Den gang syns vi ikke at vi hadde resurser til å ta det initiativet i stab eller menighetsråd. Vi trenger noen som drar lasset. Vi har fra år til år videreformidlet den informasjonen vi har fått. Enkeltpersoner i menigheten har vært med i flere år. Vi har gjennom dåpssamtalene, skole og barnehage samarbeid og begravelser en kontaktflate mot mange som ikke går ofte i kirken. Vi kjenner på at vi kunne gjort mer for å bygge relasjon til de vi får kontakt med på denne måten. Vår vurdering er at denne kontaktflaten ikke er så lett å få i frikirkelige sammenhenger. Derfor tror vi kanskje at den bredere kontaktflate som godhet gir gjerne betyr mer for frikirkene enn den gjør for oss. Det nye nå er at vi har et tydelig initiativ fra speiderne om å forsøke å bli med. Vi har alt i det minste en som har vært med i flere år som er pådriver for at flere av oss skal bli med. Han tar et initiativ for å engasjere speiderne også i dette. På den måten blir den øvrige menighetens engasjement i «Godhet» et fellesprosjekt med speideren i tillegg til betydningen av «Godhet» i seg selv. Det bygger relasjon til egen speidergruppe også. Det kan få stor betydning for oss. Vi kan flyte på jobbformidlingen gjennom IMI-kirkens godhetssentral. På den måten blir det ikke så krevende for oss å organisere. Det blir snakk om å finne ut hvor mange som blir med og melde inn det og hvilke oppgaver vi kan påta oss. På sikt, om vi blir mange nok, kan vi opprette egen Godhetssentral som formidler jobber til våre frivillige. Det er nok noen informasjonsmøter/kurs vi bør bli med på om vi ønsker å etablere en egen sentral hos oss. Får hovedleder speidergruppen med på å satse på «Godhet» bør menigheten også være med. Side 7 av 9

8 BRUKEN AV LOKALENE I UNDERETASJEN ETTER AT BARNEHAGEN HAR FLYTTET. Sak 6 / / / Sigurd Olav Lende, Det legges til rette for og avtales med speiderne at de kan bruke noen av lokalene i underetasjen. Daglig leder bes om å gå i dialog med FR om vasking av de nye arealene og evt. avklare med speiderne om det er en jobb de kan tenke seg å ta på dugnad. Bruken av barnehagelokalene i underetasjen. Barnehagen har flyttet ut. BEKKEFARET MENIGHETSRÅD 6/ Barnehagen har flyttet ut og vi har fått hele arealet i underetasjen til disposisjon. Det går enda tid før rehabiliteringen starter. Oppstart er foreløpig utsatt med nok et år (2016) etter politisk vedtak i kommunen. Menighetsrådet må avgjøre hvordan lokalene skal benyttes inntil rehabiliteringen starter. Det første som skjedde var at vi har flyttet bandrommet ned. I forbindelse med julemesse og speidergudstjenesten hadde vi behov for å ta bort veggen til konfirmantsalen slik at vi fikk nyttet den plassen til sitteplasser. Bandene har gitt tilbakemelding om at de er godt fornøyd med å være i underetasjen. I tillegg er lagrene tatt i bruk. På sikt håper vi å få ryddet galleriet. Daglig leder tenker å gjøre lokalene tilgjengelige for speiderne. Det er p.t. lagret en del band-utstyr i den ene garderoben. Det er nok ingen god ting om speiderne får fri og ukontrollert tilgang til det som står der. Det er derfor viktig med en avklaring om hvordan rommene skal benyttes og hva vi tenker. Hvordan vil vi møblere for eksempel? Vi har gode kontakter i Fretex og kan nok få inn noen rimelig og enkle bord og stoler som en midlertidig løsning, til vi kommer i gang med rehabiliteringen. Det er ikke gitt at vi får fellesrådet til å dekke vaskekostnadene av disse ekstra arealene. Ved å gå i dialog med FR om dette kan vi i det minste finne ut hva det evt. vil koste oss å få vaskebyrå til å vaske i barnehagen også. Da kan det bli en senere avgjørelse om MR ønsker å gå for det eller om vi vil finne noen som vil vaske på dugnad for menigheten evt. om menigheten sponser speiderne for å vaske på dugnad. Det siste kan være en løsning for FR også om de dekker vasking. Side 8 av 9

9 Sak 7 / 15 EVENTUELT / / Sigurd Olav Lende, Saker til eventuelt meldes i møtets begynnelse. BEKKEFARET MENIGHETSRÅD 7/ Side 9 av 9

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle Ikke noe å forlate av Arne Lygre novelle Det er et stille hus jeg oppholder meg i. Jeg blir plutselig bevisst dette der jeg står alene i gutteværelset i andre etasje, det lydfattige jeg er en del av, og

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer