100% 100% ORKLA FINANS EUROPA-PACIFIC. av markedsveksten utover 5% oppgang i aksjemarkedet over 3 år. av Opprinnelig Investering 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100% 100% ORKLA FINANS EUROPA-PACIFIC. av markedsveksten utover 5% oppgang i aksjemarkedet over 3 år. av Opprinnelig Investering 1"

Transkript

1 ORKLA FINANS EUROPA-PACIFIC 100% av markedsveksten utover 5% oppgang i aksjemarkedet over 3 år + 100% av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest 22. september 2006*. Investeringsperiode: 3 år (29. september oktober 2009). 100% Deltakergrad 2 i avkastning utover 5% i aksjemarkedene i Australia, Europa, Sveits, Taiwan og Japan. Tilrettelegger og distributør: Obligasjonsutsteder :

2 OPPSUMMERING AV TILBUDET Bestillingsblanketten sendes til Salgsagent eller: Tilbudsperiode: Minste beløp for investering: Betaling: Notering: Investeringsperiode: Tilbakebetaling av Opprinnelig Investering: Avkastningen til Indekskurven på Forfallsdato: Deltakergrad: Obligasjonsutsteder: Kjøpsprovisjon: Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Faks: juli september Begrenset tilbud; kan avsluttes tidligere ved overtegning. *Ved lånefinansiering i DnBNOR må søknaden være banken i hende senest 8. september NOK Automatisk trekk fra oppgitt bankkonto på Oppgjørsdato, den 29. september Obligasjonene er søkt notert på Oslo Børs. 29. september 2006 til Forfallsdato. Ordinær Forfallsdato er 23. oktober 2009, eller dersom det skulle vise seg å bli senere, den 8. Bankdag etter 9. oktober % av Opprinnelig Investering tilbakebetales på Forfallsdato, se forøvrig Risikofaktorer. Avkastning på Indekskurven beregnes ut i fra veksten fra Første Prissettingsdag, som beskrevet under avsnittet Avkastning og i Prospektet. Den del av avkastningen til Indekskurven utover 5% på Forfallsdato som tilfaller en Investor i Tilbudet, og er indikativt 100%. Deltakergraden kan bli både høyere og lavere, men ikke lavere enn 94%. Deltakergraden fastsettes av Utsteder. Credit Suisse International. Se side 7. TIDSTABELL 31. juli september 2006: Tilbudsperiode. Ved lånefinansiering i DnBNOR må søknaden være banken i hende senest 8. september september 2006: 9. oktober 2006: 9. oktober 2006: 9. oktober 2008: 9. oktober 2009: 23. oktober 2009: Definisjoner er angitt på side 10. Oppgjørsdato. Første Prissettingsdag; Startkurs for de Underliggende Indekser som inngår i Indekskurven. Obligasjonene forventes registrert på Investorenes VPS-kontoer. Første Gjennomsnittsdag. Siste Gjennomsnittsdag. Forfallsdato. ISIN NO

3 Orkla Finans Europa-Pacific er en obligasjon med tre års løpetid som gir Investor: 100% av markedsveksten utover 5% oppgang i aksjemarkedene i Australia, Europa, Sveits, Taiwan og Japan + 100% av Opprinnelig Investering 1 tilbakebetalt på Forfallsdato ORKLA FINANS EUROPA-PACIFIC TILBUDET Orkla Finans Europa-Pacific er en investering med eksponering mot fremtidig avkastning i aksjemarkedene i Australia, Europa, Sveits, Taiwan og Japan med 100% sikring av Opprinnelig Investering på Forfallsdato % sikret Opprinnelig Investering 1 som følge av at det investeres i en obligasjon utstedt av CSi. CSi var (pr. 10. juli 2006) klassifisert Aa3 (stabil) av kredittvurderingsselskapet Moody s. Avkastningen til Orkla Finans Europa-Pacific er basert på utviklingen av Indekskurven (S&P/Australian Stock Exchange 200, DJ EuroStoxx 50, SMI, MSCI Taiwan og Topix). Minste beløp for investering: NOK Ingen valutarisiko 3. Investeringsperiode 3 år 29. september oktober Begrenset tilbudsperiode: avsluttes senest 22. september Tilbudsdokumentasjonen finnes på: eller kan fås ved henvendelse til Salgsagent eller Orkla Finans. 1 Innløsning/salg før Forfallsdato kan medføre tap av deler av Opprinnelig Investering og/eller avkastningen. Se også Risikofaktorer. 2 Deltakergraden er indikativ inntil de endelige vilkårene fastsettes 4. oktober Deltakergraden kan bli både høyere og lavere enn 100%, men ikke lavere enn 94%. 3 Valutasikring er basert på at investor er investert i hele perioden. Ved salg før forfall må dette gjøres til markedspris på salgstidspunktet og det er da ikke sikkert at investor får tilbake hele opprinnelige investeringen.

4 Orkla Finans Europa-Pacific 2 BESKRIVELSE AV INVESTERINGEN Avkastning Orkla Finans Europa-Pacific er en indekslinket obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi). Avkastningen til Obligasjonen er basert på Indekskurvens utvikling. CSi hadde (pr. 10. juli 2006) en kredittrating på Aa3 (stabil) ifølge kredittvurderingsselskapet Moody s klassifisering av kredittverdighet. Indekskurven er sammensatt av indekser fra Australia, Europa, Sveits, Taiwan og Japan: 40% i S&P/Australian Stock Exchange % i DJ EuroStoxx 50 20% i Swiss Market Index (SMI) 10% i MSCI Taiwan 10% i Tokyo Price Index (Topix) Deltagergrad 1 er 100% utover 5% avkastning i Indekskurven. Dersom avkastningen til Indekskurven ender lavere enn 5% i Investeringsperioden utbetales det ikke noen avkastning til Investorene. Investor vil motta en Avkastning på investert beløp som tilsvarer 100% av enhver Avkastning på Indekskurven som overstiger 5%. Obligasjonsutsteder vil betale tilbake summen av Opprinnelig Investering og denne avkastningen på Forfallsdato. For uttømmende lånevilkår, se Registration Document og Securities Note. Disse dokumentene benevnes sammen med Bestillingsblankett samlet som Tilbudsdokumentasjonen. Tilbudsdokumentasjonen er tilgjengelig hos Orkla Finans, på eller hos en Salgsagent. Indekskurv S&P/Australian Stock Exchange 200 S&P ASX 200 Indeksen er en kapitalvektet indeks som består av de 200 største selskaper rangert etter markedsstørrelse på Australian Stock Exchange. Indeksen er publisert siden 29. mai Dow Jones EuroStoxx 50 Index Indeksen er en kapitalvektet indeks sammensatt av de 50 børsnoterte europeiske selskaper med høyest markedsverdi innenfor det europeiske felles valuta området. Indeksen går tilbake til 31. desember The Swiss Market Index (SMI) Indeksen er en kapitalvektet indeks bestående av de mest handlede selskapene på børsene i Sveits. Indeksen består p.t. av 21 selskaper og er publisert siden 30. juni MSCI Taiwan MSCI Taiwan er en kapitalvektet indeks som består av selskaper i Taiwan som er tilgjengelige for investeringer for utenlandske investorer. Indeksen er kalkulert siden 31. desember Tokyo Price Index (Topix) Indeksen er en kapitalvektet indeks av alle japanske selskaper som inngår i første seksjon på Tokyo Stock Exchange. Indeksen består av de selskaper som har høyest markedsverdi. Indeksen er publisert siden 4. januar Deltakergraden er indikativ inntil de endelige vilkårene fastsettes 4. oktober Deltakergraden kan bli både høyere og lavere enn 100%, men ikke lavere enn 94%. INDEKSENE Oppsummering av underliggende Indekser: S&P/Australian Stock Underliggende Indeks Exchange 200 Dow Jones Eurostoxx 50 SMI TWY Topix Type indeks Kapitalvektet Kapitalvektet Kapitalvektet Kapitalvektet Kapitalvektet aksjeprisindeks aksjeprisindeks aksjeprisindeks aksjeprisindeks aksjeprisindeks Valuta Australian Dollar Euro Swiss Franc Taiwan Dollar Japanese Yen Ticker koder Bloomberg AS51 Bloomberg SX5E Bloomberg SMI Bloomberg TWY Bloomberg TPX <index <index <index <index <index Reuters AXJO.AX Reuters.STOXX50E Reuters.SSMI Reuters.MSTW Reuters TOPX.T Indeks manager Standard & Poor's STOXX Limited SWX Swiss MSCI Tokyo Stock Exchange Exchange Mer informasjon om indeks Hvordan Investor blir skattlagt er avhengig av den individuelle situasjonen til den enkelte Investor. Potensielle investorer anbefales derfor å ta kontakt med profesjonelle rådgivere i forbindelse med skattemessige spørsmål og andre mulige konsekvenser av å benytte dette Tilbudet. Angitte skattesatser er riktige på utgivelsesdagen. Både skattesatser og grunnlag kan bli endret med tilbakevirkende kraft.

5 3 AVKASTNING Orkla Finans Europa-Pacific På Forfallsdato mottar Investor minimum 100% av Opprinnelig Investering 1. Forfallsdato er 23. oktober Avkastningen avhenger direkte av utviklingen til Indekskurven. Ved å benytte Gjennomsnittsdager for beregning av Avslutningskurs reduseres Investors risiko for negativ kursutvikling som følge av store svingninger i nivået på Indekskurven på de respektive Gjennomsnittsdager. Dersom avkastningen til Indekskurven på Forfallsdato er mellom null og 5%, eller negativ, får Investor likevel tilbake Opprinnelig Investering 1. Avslutningskurs beregnes som et gjennomsnitt av kursen på Indekskurven på hver av de 5 Gjennomsnittsdagene. Den første Gjennomsnittsdagen er 9. oktober 2008 og deretter kvartalsvis på den 9. dagen i januar, april og juli, og med den siste Gjennomsnittsdagen som 9. oktober Dersom en Gjennomsnittsdag ikke er en Børsdag for den relevante Underliggende Indeks, skal Gjennomsnittsdagen være den påfølgende Børsdag. 1 Innløsning/salg før Forfallsdato kan medføre tap av deler av Opprinnelig Investering og/eller avkastningen. Se også Risikofaktorer.

6 Orkla Finans Europa-Pacific 4 Tabellen nedenfor viser eksempler på mulige utfall for samlet avkastning basert på en Opprinnelig Investering på kr. All avkastning kan være gjenstand for beskatning og tabellen må leses med de forbehold som er beskrevet i avsnittet Risikofaktorer. Mulige utfall for samlet avkastning ved en Opprinnelig Investering på NOK : (Investor mottar indikativt 100% av markedsveksten utover 5%. Ved avkastning < 5% i Indekskurven ved Forfallsdato vil utsteder tilbakebetale Opprinnelig Investering til Investor) Avkastning Avkastning på Opprinnelig Total Total Rekalkulert årlig Indekskurv Investering Avkastning utbetaling avkastning* avkastning* 200% % 43,4% 175% % 39,2% 150% % 34,8% 125% % 30,1% 100% % 24,9% 75% % 19,3% 50% % 13,2% 25% % 6,3% 5% eller lavere % 0,0% * Avkastningstall er beregnet eksklusive kjøpsprovisjon da denne varierer i forhold til investert beløp. S&P/Australian Stock Exchange 200, DJ EuroStoxx 50, SMI, MSCI Taiwan, og Topix har de siste 10 årene gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på henholdsvis 8,85%, 8,15%, 7,44%, -0,68% og -0,75% 4. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Ved tilsvarende beløp investert i norske statsobligasjoner vil investor få en avkastning på ca 3,93% p.a. over investeringsperioden (per 10. juli 2006). HVORFOR INVESTERE I ORKLA FINANS EUROPA-PACIFIC? Orkla Finans Europa-Pacific kombinerer sikkerhet for investert beløp med 100% Deltakergrad 2 i utviklingen utover 5% vekst i aksjemarkedene i Australia, Europa og Asia gjennom en kapitalsikret investering. Mulighet for meget god avkastning på mellomlang sikt kombinert med 100% tilbakebetaling av Opprinnelig Investering på Forfallsdato 1. Det er søkt om notering av Obligasjonen på Oslo Børs. God omsettelighet. Orkla Finans Europa-Pacific passer for investorer som tror på vekst i Europa og Stillehavsregionen og som ønsker høy eksponering mot den potensielle oppgangen i aksjekursene dette kan medføre. Ingen valutarisiko 3. Solid utsteder- CSi var pr. 10. juli 2006 klassifisert Aa3 (stabil) av kredittvurderingsselskapet Moody s. 1 Sikkerhet for Opprinnelig Investering forutsetter at denne beholdes til Forfallsdato salg før Forfallsdato kan medføre at Investor oppnår en kurs som innebærer en realisasjonsverdi som er lavere enn Opprinnelig Investering. Se også Risikofaktorer. 2 Deltakergraden er indikativ inntil de endelige vilkårene fastsettes 4. oktober Deltakergraden kan bli både høyere og lavere enn 100%, men ikke lavere enn 94%. 3 Valutasikring er basert på at investor er investert i hele perioden. Ved salg før forfall må dette gjøres til markedspris på salgstidspunktet og det er da ikke sikkert at investor får tilbake hele opprinnelige investeringen. 4 I perioden

7 HVORFOR INVESTERE I ORKLA FINANS EUROPA-PACIFIC? 5 Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific Den australske økonomien øker i et sunt tempo. Utviklingen er drevet frem av selskapenes investeringer og økt innenlands forbruk. Det forventes en økning i brutto innenlandsk nasjonalprodukt på 3,4% i 2006, og 3,8% i Den australske økonomien er godt diversifisert, men har samtidig et stort innslag av sektorer som drar god nytte av de høye råvareprisene vi har sett de siste årene. Dersom råvareprisene holder seg høye kan dette bidra til ytterligere vekst i australsk økonomi. Også i Europa er utviklingen god. Utvidelsen av EU mot øst har skapt mer konkurranserettede bedrifter, og lønnsomheten i næringslivet er bedre enn på lenge. Spesielt den tyske økonomien har kommet seg gjennom en økonomisk snuoperasjon med gode resultater. Arbeidsledigheten faller for fjerde år på rad og fremtidstroen blant befolkningen er på det høyeste nivået siden gjenforeningen mellom øst og vest i Også i næringslivet er optimismen stor, noe som understøttes av en solid ordreinngang til industrien. I Taiwan vokste økonomien med 5% i fjor og forventes å øke med en vekstrate på 4,5% i Veksten er drevet frem av sterk økning i eksport, samt fast innenlands etterspørsel. Eksportindustrien, særlig innen teknologi og maskinerisektoren, forventes å nyte godt av endringer i den globale investeringssyklusen. Taiwan er også godt posisjonert i forhold til den meget sterke veksten vi ser i kinesisk økonomi. Det er søkt om notering av Obligasjonen på Oslo Børs Søknad om notering av Obligasjonen på Oslo Børs er sendt Oslo Børs. God omsettelighet Orkla Finans vil stille kjøpspris på Obligasjoner på månedlig basis for pålydende beløp under kr, og hyppigere og på kortere varsel ved forespørsler om pris på pålydende beløp over kr. 1 Kjøpsprisene vil være tilgjengelige på: Hvilke investorer passer Orkla Finans Europa-Pacific for? Orkla Finans Europa-Pacific passer for alle investorer som ønsker en investering som gir høy Deltakergrad ved oppgang utover 5% i aksjemarkedene i Europa og Stillehavsregionen i den 3-årige investeringsperioden, kombinert med kapitalsikring for Opprinnelig Investering 1. Indekskurven kombinerer eksponering i Australia, Europa, Taiwan og Japan. Orkla Finans Europa-Pacific er en investering som passer for investorer med tro på en positiv utvikling i disse regionene. I Japan fortsetter den gode utviklingen i realøkonomien. Veksten var på om lag 2% i første kvartal 2006, og arbeidsledigheten fortsetter å falle. Samtidig har prisveksten igjen blitt positiv, både på konsumvarer og i eiendomsmarkedet, og rentene ligger på meget lave nivåer. Dette borger for en videre oppgang i japansk økonomi. Mulighet for meget god avkastning på mellomlang sikt Investor deltar i oppgangen til de Underliggende Indeksene med 100% Deltakergrad 2 utover 5% oppgang i Indekskurven. Ingen valutarisiko 3 Investering i Orkla Finans Europa-Pacific innebærer ingen valutarisiko. Avkastningen på investeringen er kun avhengig av utviklingen til Indeksene. Solid utsteder Obligasjonsutsteder, CSi, hadde en kredittrating på senior gjeld på Aa3 (stabil) pr. 10. juli 2006, ifølge Moody s klassifisering av kredittverdighet. Moody s er et uavhengig kredittvurderingsselskap. Kreditt-ratingen er en relativ vurdering av Obligasjonsutsteders soliditet og fremtidige betalingsevne. 1 Sikkerhet for Opprinnelig Investering forutsetter at denne beholdes til Forfallsdato salg før Forfallsdato kan medføre at Investor oppnår en kurs som innebærer en realisasjonsverdi som er lavere enn Opprinnelig Investering. 2 Deltakergraden er indikativ inntil de endelige vilkårene fastsettes 4. oktober Deltakergraden kan bli både høyere og lavere enn 100%, men ikke lavere enn 94%. 3 Valutasikring er basert på at investor er investert i hele perioden. Ved salg før forfall må dette gjøres til markedspris på salgstidspunktet og det er da ikke sikkert at investor får tilbake hele opprinnelige investeringen.

8 Orkla Finans Europa-Pacific 6 HVORDAN INVESTERE Bestillingsblankett Tilbudsdokumentasjonen finnes på internettadressen Tilbudsdokumentasjonen kan også fås ved henvendelse til Orkla Finans eller en av Salgsagentene som formidler bestillinger av Obligasjoner. Dersom du har mottatt denne brosjyren pr. post anbefales det å ta kontakt med Salgsagenten som har sendt materiellet dersom du ønsker Tilbudsdokumentasjonen tilsendt. Utfylt Bestillingsblankett må være mottatt av Orkla Finans eller av en Salgsagent senest klokken 16:00 den 22. september Bestillingen må inneholde: investeringsbeløp, personalia, detaljer vedrørende VPS-konto, og detaljer om bankkontoen som investeringsbeløpet og den gjeldende kjøpsprovisjon skal trekkes fra. Fordeling ved overtegning Ved bestilling vil tildelingen av Obligasjoner bli prioritert i henhold til den datoen bestillingen ble mottatt og registrert hos Orkla Finans, uavhengig av om bestillingen skjer hos Orkla Finans eller ved Salgsagent. Bestillinger mottatt den dato emisjonen overbestilles vil bli prioritert etter tidsrekkefølge, likevel slik at store bestillinger kan gis prioritet. Ferdig utfylte Bestillingsblanketter som er mottatt av Orkla Finans eller en Salgsagent er ugjenkallelige og kan ikke trekkes tilbake. Orkla Finans forbeholder seg retten til å forkaste enhver bestillingsblankett som ikke anses korrekt utfylt, som er mottatt for sent, eller som, etter oppfatningen til Orkla Finans' juridiske rådgivere, kan være ulovlig. Betaling for tildelte Obligasjoner Informasjon om oppgjør vil bli formidlet til de Investorer som har fått tildelt Obligasjoner. Vederlaget for de tildelte Obligasjoner, inkludert kjøpsprovisjon, vil automatisk bli trukket fra den oppgitte bankkontoen på Oppgjørsdatoen. Investorene vil motta tildelte Obligasjoner den 9. oktober Om kjøpsprovisjon, se side 7. Hver enkelt Investor må sørge for at det nødvendige beløpet, inkludert kjøpsprovisjon, er tilgjengelig på bankkontoen som er oppgitt i Bestillingsblanketten, senest 28. september inn kopi av gyldig legitimasjon for å få adgang til å investere i Obligasjonene. Gyldig legitimasjon for privatpersoner er: pass, førerkort eller bankkort som må forevises ved personlig oppmøte hos Orkla Finans eller en Salgsagent. Tilbudet starter den 31. juli 2006 og avsluttes den 22. september 2006, kl Begrenset tilbud, kan avsluttes tidligere ved overtegning. Ved lånefinansiering i DnB NOR må søknaden være banken i hende senest 8. september Viktig informasjon Investor bør lese denne brosjyren og Tilbudsdokumentasjonen meget nøye. Dersom man er i tvil om en investering i Obligasjonene passer, bør man kontakte en finansrådgiver. Tilbudsdokumentasjonen som beskriver de ulike sider ved investeringen og risikofaktorene i større detalj, er tilgjengelig på forespørsel fra Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA, Tordenskioldsgate 8/10, 0121 Oslo tlf , hos Salgsagentene, eller på følgende internettadresse; Informasjon til Investor Investor vil motta en bekreftelse fra VPS dersom en Investor har fått tildelt Obligasjoner, og har betalt for Obligasjonene. Senere kommer årlig informasjon, første gang i I tillegg vil informasjon om Obligasjonene regelmessig bli publisert på Avsluttes senest: 22. september 2006 VPS registrering Eierskap til obligasjonene vil bli registrert i VPS, på Investorenes VPSkontoer, ca. den 9. oktober Registreringen vil bli bekreftet ved utsendelse av en VPS-bekreftelse. Obligasjonene er søkt notert på Oslo Børs. Dersom du ikke har en VPS-konto, vil en VPS-konto bli etablert på dine vegne av Orkla Finans uten etableringskostnader. Annet Bare selskaper, institusjoner eller personer som er 18 år eller eldre kan investere. Man kan imidlertid søke om å få investere på vegne av personer under 18 år. I henhold til lovpålagte krav plikter nye kunder av Orkla Finans eller en Salgsagent å levere

9 FAKTA OM INVESTERINGEN 7 Orkla Finans Europa-Pacific Investeringen Investorene investerer i Obligasjoner utstedt av CSi og som videreselges til Investorene av Orkla Finans. En søknad er sendt til Oslo Børs for notering av Obligasjonene. Obligasjonene er underlagt de vilkår og betingelser som er beskrevet i Prospektet. Minimumsbeløp Minste investering er kr. Obligasjonene utstedes med nominell verdi på kr. Tilbudets maksimale størrelse er kr. På Forfallsdatoen vil minst 100% av Opprinnelig Investering bli tilbakebetalt (med forbehold for de forhold som er nevnt i avsnittet Risikofaktorer ). Provisjonssatser Når man investerer, vil kjøpsprovisjon bli tillagt det investerte beløpet. Tabellen nedenfor viser hvor mye kjøpsprovisjon som skal betales i forhold til investert beløp. Er det noen fordel å investere tidlig? Ved å investere tidlig unngår man å gå glipp av tildeling av Obligasjoner dersom Tilbudet avsluttes tidlig på grunn av stor etterspørsel. Tillitsmann The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. er valgt som tillitsmann og vil som sådan ivareta Investorenes interesser. Kontaktinformasjon vedrørende tillitsmannen er som følger: PROVISJONSSATSER Investert beløp (kr) Kjøpsprovisjon i % av investert beløp ,0% ,0% ,5% ,5% ,0% eller mer 0,5% The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX, United Kingdom. Telefon: Faks: Attn.: The Manager, Trust Management Department. Tillitsmannens funksjoner er nærmere beskrevet i Trust Deed som er tilgjengelig på forespørsel fra: Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA, Tordenskioldsgate 8/10, 0121 Oslo. Beskatning av norske Investorer som har fast bopel i Norge for skatteformål Skattegrunnlag og satser kan forandre seg. Skattesatsene som nevnes her, er de som gjelder på tidspunktet for Tilbudet og vil avhenge av den spesifikke situasjonen til Investor. Det er ingen garanti for at skattemessige og regulatoriske klassifiseringer av investeringen ikke kan endre seg i løpet av Investeringsperioden. Endringer i skattereglene kan få tilbakevirkende kraft. Dersom slike endringer skulle inntreffe kan de medføre negative konsekvenser for Investor. Det anbefales å søke råd fra en profesjonell rådgiver dersom man er usikker på mulige skattemessige følger av en investering i Obligasjonene. Det som sies nedenfor beskriver ikke beskatningen av Investorer som erverver Obligasjoner i annenhåndsmarkedet. Slike Investorer bør søke råd fra egen profesjonell skatterådgiver. Inntektsskatt Både innløsning ved Investeringsperiodens utløp og tidligere salg blir vurdert som realisering av Obligasjonene. Eventuell kapitalgevinst blir beskattet som ordinær inntekt med en flat skattesats på 28%. Eventuelle tap kan trekkes fra Investorens ordinære inntekt med samme sats. Kapitalgevinst eller tap beregnes av forskjellen mellom beløpet en Investor mottar ved realisering og Investorens Opprinnelige Investering. Påløpte kostnader i forbindelse med anskaffelse og realisering av Obligasjonene kan trekkes fra Investorens skattbare inntekt i det året realiseringen finner sted. Skatt på formue Verdien av investeringen ved utgangen av hvert år skal inkluderes i beregningen av Investorens netto skattbare formue når det gjelder formuesskatt til stat og kommune. Noterte Obligasjoner verdsettes til markedspris pr. 1. januar i ligningsåret. Marginalskattesatsen på formue er for tiden 1,1%. Aksjeselskaper og lignende foretak er ikke underlagt formuesbeskatning.

10 Orkla Finans Europa-Pacific 8 YTTERLIGERE INFORMASJON Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA ( Orkla Finans ) tilbyr investering i obligasjonene på følgende betingelser ( Salgsbetingelsene ): Bestillingen 1 Dersom ikke noe annet er angitt i Bestillingsblanketten, skal alle definerte begreper ha samme betydning som i Securities Note utgitt i forbindelse med obligasjoner utstedt av Credit Suisse International. 2 Ved overbestilling vil tildelingen av Obligasjoner bli prioritert i henhold til den datoen bestillingen ble mottatt og registrert hos Orkla Finans, uavhengig av om bestillingen skjer hos Orkla Finans eller ved Salgsagent. Bestillinger mottatt den dato emisjonen overbestilles vil bli prioritert etter tidsrekkefølge, likevel slik at store bestillinger kan gis prioritet. Ferdig utfylte Bestillingsblanketter som er mottatt av Orkla Finans eller en Salgsagent er ugjenkallelige og kan ikke trekkes tilbake. Orkla Finans forbeholder seg retten til å forkaste enhver Bestillingsblankett som ikke anses korrekt utfylt, som er mottatt for sent, eller som, etter oppfatningen til Orkla Finans juridiske rådgivere, kan være ulovlig. 3 Obligasjonene vil bli videresolgt av Orkla Finans til Investorene. Obligasjonene forventes registrert på investorenes VPS-kontoer ca. 9. oktober Registreringen vil bli bekreftet ved utsendelse av en VPS-bekreftelse. 4 Ved å sende inn bestillingen, bekrefter du at du har lest og forstått denne brosjyren, inkludert salgsbetingelser, og at du samtykker i disse salgsbetingelsene. Du bekrefter også at du har lest og forstått Tilbudsdokumentasjonen og at du tilfredsstiller de krav som stilles i disse dokumentene, inkludert salgsbegrensningene. 5 Ved å sende inn Bestillingsblanketten bekrefter du at du er 18 år eller eldre, eller representerer et selskap eller institusjon, og at du ikke er fast bosatt i, eller handler på vegne av noen med fast bopel i Republikken Irland eller USA, og at du ikke vil hjelpe noen som har slik fast bopel med å investere i Obligasjonene og at du øyeblikkelig vil informere Orkla Finans skriftlig dersom du får fast bopel i Republikken Irland eller i USA. 6 Disse salgsbetingelsene er underlagt norsk rett. 7 Investering i Obligasjonene forplikter ikke Investor ut over bestilt beløp, overkurs samt tilhørende kjøpsprovisjon. 8 Orkla Finans er ikke ansvarlig for den avkastning Investor kunne oppnådd gjennom en alternativ investering eller for en eventuell nedgang i obligasjonens verdi, eller for pålagte skatter, med mindre tapet, nedgangen eller skatten er en direkte følge av bedrageri, bevisst mislighold eller grov uaktsomhet av Orkla Finans. Orkla Finans er ikke ansvarlig for eventuell feilinformasjon eller feilvurdering eller for noen lovlig utførte handlinger eller unnlatelser av Orkla Finans, med mindre slike feil eller handlinger er et direkte resultat av bedrageri, bevisst mislighold eller grov uaktsomhet. 9 Når du investerer, blir en kjøpsprovisjon lagt til det investerte beløpet. Tabellen på side 7 viser hvor stor kjøpsprovisjonen er i henhold til størrelsen på investeringen. Obligasjonsutsteder vil foreta sikringsforretninger i forbindelse med utstedelsen av Orkla Finans Europa-Pacific. Slike sikringsforretninger vil kunne medføre at man oppnår en margingevinst. Størrelsen på marginen vil kunne variere med forandringer i rentenivået og endringer i prisingen av andre finansielle instrumenter som inngår i Obligasjonenes avkastningselement. Orkla Finans bruttomargin for Tilbudet estimeres å være ca. 0,95% p.a. av Obligasjonens samlede pålydende beløp. Etter utløpet av bestillingsperioden vil oppdatert estimat for bruttomargin være tilgjengelig for investorene på internettadressen: Ulike tilbydere av tilsvarende produkter vil oppnå ulike marginer avhengig av posisjon i markedet for sikringsforretninger. For å eie Obligasjonene må investor ha konto i Verdipapirsentralen. For å ha en slik VPS-konto påløper periodisk gebyr og eventuelt etableringsgebyr. Gebyrsatsene vil variere avhengig av hvem som er kontofører for den aktuelle VPS konto. Tilrettelegger vil betale alle VPS gebyrer for investorer som har opprettet konto via Orkla Finans. Det vil ikke påløpe andre tilleggskostnader. 10 Orkla Finans er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader påført Investor som følge av mangel på, avbrudd i, eller forsinkelse av tilretteleggerens forpliktelser med årsak i tekniske feil i telekommunikasjon eller datamaskiner, streiker, mangelfull oppfyllelse av tredjeparters forpliktelser, nasjonale eller overnasjonale myndigheters handlinger, eller noen annen hendelse som ikke innen rimelighetens grenser er under dets kontroll. 11 Orkla Finans vil oppbevare oppgaver over alle transaksjoner i samsvar med Forskrift nr. 950 av 26. september Investor eller utpekte representant kan til enhver tid kreve innsyn i eller få kopi av slike oppgaver, som i henhold til loven må oppbevares i minst 10 år. 12 Ved å sende inn Bestillingsblanketten, gir du Orkla Finans en ugjenkallelig engangsfullmakt til å debitere en spesifisert bankkonto i en norsk bank for de tildelte obligasjonene samt kjøpsprovisjon. Datoen for debitering av kontoen er 29. september 2006, og det må være tilstrekkelige midler på den spesifiserte bankkontoen fra 28. september Orkla Finans forbeholder seg retten til å debitere kontoen flere ganger dersom det ikke er tilstrekkelige midler på kontoen på debiteringsdatoen. 13 I den grad det er konflikt mellom Orkla Finans sine alminnelige forretningsvilkår og salgsbetingelsene, går salgsbetingelsene foran. 14 Nye kunder i Orkla Finans må levere inn gyldig legitimasjon. Juridiske enheter må levere inn firmaattest. Privatpersoner må levere inn kopi av pass, førerkort eller bankkort. Legitimasjon må leveres/forevises til Orkla Finans eller en salgsagent personlig. 15 Orkla Finans har rett til å tilbakekalle Tilbudet dersom det totale tegnede beløp (ikke iberegnet tegningsgebyr) er lavere enn NOK Gjennomføring av Tilbudet er videre betinget av at Tilbudet ikke, etter Orkla Finans vurdering, helt eller delvis umuliggjøres eller vesentlig vanskeliggjøres av lov eller forskrift, avgjørelser truffet av offentlig myndighet eller liknende forhold i Norge eller i utlandet. Orkla Finans har også adgang til å tilbakekalle Tilbudet, forkorte tegningsperioden og begrense omfanget av Tilbudet dersom Orkla Finans anser at markedsforutsetningene vanskeliggjør mulighetene for gjennomføring av Tilbudet. Tilbakekalling av Tilbudet kan skje frem til 29. september Dette Tilbudet er på maksimalt NOK

11 9 Orkla Finans Europa-Pacific Risikofaktorer Annenhåndsmarked Investeringen løper over 3 år. Den spesifikke situasjonen (økonomisk eller forøvrig) til hver enkelt Investor kan forandre seg slik at man blir nødt til å selge Obligasjonene før Forfallsdato. Ved salg av Obligasjonene før Forfallsdato må dette gjøres til markedspris på salgstidspunktet og det er da ikke sikkert at Investor får tilbake hele den Opprinnelige Investering. Som en konsekvens av mulige begrensninger i annenhåndsmarkedet kan det i helt spesielle tilfeller oppstå situasjoner der det ikke er mulig å omsette Obligasjonene. Orkla Finans vil månedlig og på forespørsel stille gjenkjøpspriser på Obligasjonene. CSi har ikke noen juridisk plikt til å akseptere et gjenkjøp eller innløsning av Obligasjonene fra Investorer før Forfallsdato. Notering Det er søkt om notering av Obligasjonene på Oslo Børs. Det er imidlertid ikke sikkert at slik notering vil kunne gjennomføres da den vil være avhengig av godkjennelse fra Oslo Børs. Slik godkjennelse vil være avhengig av bl.a. antall Obligasjoner som blir solgt og antall Investorer. Obligasjonsutsteder Avkastningen på Obligasjonene er avhengig av at CSi er betalingsdyktig. CSi har en solid kredittrating på senior gjeld på Aa3 (stabil) fra Moody s. Dersom CSi likevel skulle bli insolvent og/eller ikke overholder betingelsene knyttet til sine utstedte verdipapirer, er det mulig at Investor ikke får utbetalt den avtalte avkastningen på Obligasjonene. Under slike omstendigheter er det mulig at Investor vil motta mindre enn Opprinnelig Investering. Underliggende Indekser De underliggende Indekser er prisindekser og inkluderer dermed ikke reinvestering av utbytte fra de aksjene som inngår i underliggende Indeks. Som en følge av dette kan avkastningen på investeringen bli mindre enn ved en direkte investering i disse aksjene. Fremskutt innløsning Utsteder kan i henhold til betingelsene for lånet innløse lånet før Forfallsdato dersom Utsteder blir forpliktet til å forskuddstrekke nye skatter eller øvrige avgifter og gebyrer i forbindelse med lånet. Det samme gjelder dersom Utsteder ikke lenger lovlig kan oppfylle betingelsene for lånet og for øvrig i de tilfeller som nærmere beskrevet i Prospektet. Ved slik fremskutt innløsning er det mulig at Investorene ikke vil motta hele Opprinnelig Investering eller avkastningen. Viktig informasjon Man bør ikke ta noen investeringsbeslutning uten å ha lest denne brosjyren og Tilbudsdokumentasjonen. Dette dokumentet er produsert og distribuert av Tilretteleggeren. Tilretteleggeren er underlagt tilsyn av Kredittilsynet. De tall som presenteres i dette dokumentet, tar ikke hensyn til personlige skatteforpliktelser. For Investors beskyttelse kan Investorers telefonsamtaler med Salgsagenter og Tilrettelegger bli tatt opp på lydbånd og lagret for en periode. CSi har ikke gitt ut eller godkjent, og tar derfor intet ansvar for innholdet i dette dokumentet. Navn, logo og varemerker tilhørende CSi eller dets tilknyttede selskaper ( CSi ) er gjengitt etter tillatelse fra CSi. Innholdet i denne brosjyren er bare ment som en generell veiledning. Brosjyren er ikke uttømmende og skal ikke anses som skatterådgivning. Innholdet i brosjyren retter seg mot potensielle Investorer som er bosatt i Norge for skatteformål. Potensielle Investorer anbefales å søke råd fra profesjonelle rådgivere vedrørende skatt eller andre konsekvenser av å investere i Obligasjonene. Ved eventuell motstrid mellom beskrivelsen av obligasjonen i brosjyren og Prospektet, så går beskrivelsen av obligasjonene i Prospektet foran. Disse vilkårene som regulerer Investorenes kjøp av Obligasjoner fra Orkla Finans, er underlagt norsk lovgivning. Obligasjonene er underlagt engelsk lovgivning. Alle tvister med hensyn til Obligasjonene skal løses i tråd med de generelle vilkårene som nærmere beskrevet i Prospektet av engelske domstoler. Dersom det gjøres en vesentlig endring i underliggende Indeks på eller før Første Prissettingsdag, eller det ikke er mulig å beregne og offentliggjøre underliggende Indeks på Første Prissettingsdag, skal Obligasjonsutsteder beregne relevant nivå for den underliggende Indeksen. Prospektet inneholder mer informasjon om følgene av markedsforstyrrelser, endringer i underliggende Indekser eller om en underliggende Indeks opphører å eksistere. The Bonds have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Bonds may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA has agreed that it will not offer, sell or deliver any Bonds within the United States or to US persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Bonds within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STAT- ES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

12 Orkla Finans Europa-Pacific 10 DEFINISJONER Avkastningen til Indekskurven på Forfallsdato den avkastning som beskrevet i avsnittet Avkastning og i Prospektet. Avslutningskurs i forbindelse med Indekskurven, det aritmetiske gjennomsnitt av kvartalsvise kursnivåer på Indekskurven omvektet ihht. avkastningen for hver Underliggende Indeks på Gjennomsnittsdagene. Bankdag en dag da forretningsbanker er åpne for vanlige forretninger (inkludert valutatransaksjoner og deponering av valuta) i Oslo. Bestillingsblankett bestillingsblanketten som er nødvendig for å behandle bestillingen. Børs den aksjebørsen som er spesifisert for en Underliggende Indeks som beskrevet i Prospektet. Børsdag en omsetningsdag på en Børs som beskrevet i Prospektet. CSi Credit Suisse International, eller dets rettsetterfølgere/overtagere. Deltakergrad Den del av avkastningen til Indekskurven utover 5% på Forfallsdato som tilfaller en Investor i Tilbudet, og er indikativt 100%. Deltakergraden kan bli både høyere og lavere, men ikke lavere enn 94%. Deltakergraden fastsettes av Utsteder. Forfallsdato den dagen Investeringsperioden slutter. Investeringsperioden slutter den 23. oktober 2009, eller dersom det skulle vise seg å bli senere, den 8. Bankdag etter 9. oktober Oppgjørsdato 29. september 2006 som er den datoen da den Opprinnelige Investeringen pluss kjøpsprovisjon debiteres Investorens konto. Opprinnelig Investering det beløpet som investeres i Obligasjoner eksklusiv kjøpsprovisjon. Orkla Finans Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA. Prospekt Registration Document og Securities Note godkjent av UK Listing Authority. Registration Document registration document angående CSi, datert 27. juni 2006, utstedt av CSi. Salgsagent lokale rådgiver. Securities Note securities note for Obligasjonene, datert 24. juli 2006, utstedt av CSi. Startkurs kursnivået på de Underliggende Indekser som inngår i Indekskurven på Første Prissettingsdag. Tilbudet Orkla Finans Europa-Pacific. Tilbudsdokumentasjonen Bestillingsblanketten utstedt av Orkla Finans og Prospektet. Tilrettelegger Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA, som er underlagt tilsyn av Kredittilsynet og dets regler. Underliggende Indekser de indekser som er nærmere beskrevet i avsnittet Indekskurven og i Prospektet. Første Prissettingsdag for Indekskurven, 9. oktober 2006, eller dersom dette ikke er en Børsdag for den relevante Indekskurven s Underliggende Indekser, den neste Børsdag for den relevante Underliggende Indeksen. Gjennomsnittsdag i forbindelse med Indekskurven er den 9. i hvert kvartal f.o.m. 9. oktober 2008, t.o.m. 9. oktober 2009, eller dersom denne ikke er en Børsdag for Indekskurven's Underliggende Indekser, den neste Børsdag for den relevante Underliggende Indeks. Indekskurv Den kurv som består av Underliggende Indekser og som er nærmere beskrevet i avsnittet Avkastning på s. 2 og i Prospektet. Investeringsperiode den perioden som løper fra 29. september 2006 til Forfallsdato. Investor en som investerer i Tilbudet. Obligasjoner null-kupong, indekslinkede obligasjoner med forfall i 2009 som er utstedt av CSi og underlagt engelsk rett med ISIN Nr. NO Obligasjonsutsteder CSi.

13 11 VIKTIG INFORMASJON Orkla Finans Europa-Pacific STOXX Limited ( STOXX ) and DOW JONES & COMPANY, INC. ( Dow Jones ) have no relationship to the Issuer, other than the licensing of the Index and the related trademarks for use in connection with the Securities. STOXX and Dow Jones do not: Sponsor, endorse, sell or promote the Securities. Recommend that any person invest in the Securities or any other securities. Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of the Securities. Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Securities. Consider the needs of the Securities or the Securityholders in determining, composing or calculating the Index or have any obligation to do so. STOXX and Dow Jones will not have any liability in connection with the Securities. Specifically, STOXX and Dow Jones do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: The results to be obtained by the Security, the Securityholders or any other person in connection with the use of the Index and the data included in the Index; The accuracy or completeness of the Index and its data; The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the Index and its data; STOXX and Dow Jones will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the Index or its data; Under no circumstances will STOXX or Dow Jones be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or Dow Jones knows that they might occur. The licensing agreement between the Issuer and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the Securityholders or any other third parties. Disclaimer on behalf of the SMI Sponsor These Securities are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by the SWX Swiss Exchange and the SWX Swiss Exchange makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, as to the results to be obtained from the use of the SMI Index (the "Index") and/or the figure at which the said Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. The Index is compiled and calculated solely by the SWX Swiss Exchange. However, the SWX Swiss Exchange shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and the SWX Swiss Exchange shall not be under any obligation to advise any person of any error therein. SMI is a registered trademark of the SWX Swiss Exchange. TWY INDEX disclaimer The securities are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Morgan Stanley Capital International Inc. ( MSCI ), any affiliate of MSCI or any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI Index. The MSCI Indexes are the exclusive property of MSCI. MSCI and the MSCI Index names are service mark(s) of MSCI or its affiliates and have been licensed for use for certain purposes by Credit Suisse International. Neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI Index makes any representation or warranty, express or implied, to the owners of the securities or any member of the public regarding the advisability of investing in financial securities generally or in the securities particularly or the ability of any MSCI Index to track corresponding stock market performance. MSCI or its affiliates are the licensors of certain trademarks, service marks and trade names and of the MSCI Indexes which are determined, composed and calculated by MSCI without regard to the securities or Credit Suisse International or the owner of the securities. Neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI Index has any obligation to take the needs of Credit Suisse International or the owners of the securities into consideration in determining, composing or calculating the MSCI Indexes. Neither MSCI, its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI Index is responsible for or has participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the securities to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the securities are redeemable for cash. Neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, the making or compiling any MSCI Index has any obligation or liability to the owners of the securities in connection with the administration, marketing or offering of the securities. Although MSCI shall obtain information for inclusion in or for use in the calculation of the MSCI Indexes from sources which MSCI considers reliable, neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to making or compiling any MSCI Index warrants or guarantees the originality, accuracy and/or the completeness of any MSCI Index or any data included therein. Neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI Index makes any warranty, express or implied, as to results to be obtained by Credit Suisse International, Credit Suisse International's customers or counterparties, issuers of the financial securities, owners of the financial securities, or any other person or entity, from the use of any MSCI Index or any data included therein in connection with the rights licensed hereunder or for any other use. Neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI Index shall have any liability for any errors, omissions or interruptions of or in connection with any MSCI Index or any data included therein. Further, neither MSCI, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI Index makes any express or implied warranties of any kind, and MSCI, any of its affiliates and any

14 Orkla Finans Europa-Pacific 12 other party involved in, or related to making or compiling any MSCI Index hereby expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, with respect to any MSCI Index and any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any other party involved in, or related to, making or compiling any MSCI Index have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. TOPIX The copyright of TOPIX and other intellectual property rights related to "TOPIX" and "TOPIX Index" belong solely to the Tokyo Stock Exchange. No Notes relating to a TSE Index are in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange and the Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, either as to the results to be obtained as to the use of any TSE Index or the figure at which any TSE Index stands on any particular day or otherwise. Each TSE Index is complied and calculated solely by the Tokyo Stock Exchange. However, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable to any person for any error in any TSE Index and the Tokyo Stock Exchange shall not be under any obligation to advise any person, including a purchaser or vender of any warrants, of any error therein. The Tokyo Stock Exchange gives no assurance regarding any modification or change in any methodology used in calculating any TSE Index and The Tokyo Stock Exchange is under no obligation to continue the calculation, publication and dissemination of any TSE Index. Disclaimer by S&P None of the Securities is in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P. Neither S&P nor ASX makes any representation or warranty, express or implied, to the Securityholders or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in any Securities or the ability of the Index to track general stock market performance. S&P's and ASX's only relationship to the Issuer is the licensing of certain trademarks and the trade names of S&P and ASX and of the Index which is determined, composed and calculated by S&P without regard to the Issuer or any Securities. S&P and ASX have no obligation to take the needs of the Issuer or the Securityholders into consideration in determining, composing or calculating the Index. S&P and ASX are not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Securities to be issued, sold, purchased, written or entered into by the Issuer. S&P and ASX have no obligation or liability in connection with the administration or marketing of the Securities. S&P AND ASX DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND S&P AND ASX SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. S&P AND ASX MAKE NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER, SECURITYHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. S&P AND ASX MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL S&P OR ASX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Orkla Finans Orkla Finans gruppen er en uavhengig leverandør av finansielle tjenester i det norske markedet, og vektlegger langsiktighet, innovasjon og kompetanse. Orkla Finans tilbyr tjenester og produkter innen kapitalforvaltning, forsikring og pensjon. Gruppen ble etablert i 1984, er eiet av Orkla ASA, og består av følgende selskaper; Orkla Finans ASA, Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA, Orkla Finans Fondsforvaltning AS, Orkla Finans Forsikringsmegling AS og Orkla Finans Investeringstjenester ASA. Utstederen: Credit Suisse International Credit Suisse International (tidligere kjent som Credit Suisse First Boston International) er en engelsk bank og er autorisert og regulert som en EU kredittinstitusjon av Financial Services Authority i henhold til Financial Services and Markets Act Credit Suisse International har per 10. juli 2006 en senior unsecured debt rating av AA- i Standard & Poor's Rating Services, en divisjon i McGraw Hill Companies, en rating av Aa3 (stabil) i Moody's Investor Service og en langtidsrating av AA- (stabil) i Fitch Ratings Limited. Det vises til Registration Document for en mer detaljert beskrivelse av Credit Suisse International og selskapets eiere.

15

16 Publisert av: Orkla Finans, registrert i Norge med foretaksnr.: Tilsynsmyndighet er Kredittilsynet. Tilrettelegger og distributør: Orkla Finans. Obligasjonene utstedes av CSi. CSi har ikke publisert eller godkjent, og tar intet ansvar for, innholdet i dette dokumentet.

Orkla Finans Europa-Pacific

Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi) med 3,0 års løpetid 100 % avkastning utover 5 %* 100 % sikkerhet** for investeringen ved forfall Avkastningen er knyttet

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Greater China 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Greater China 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Greater China 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230

Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 2029

Markedswarrant BRIC nr 2029 Markedswarrant BRIC nr 2029 SISTE TEGNINGDAG 30. OKTOBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 2029 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Markedsføringsmateriale oktober 2015. Bull & Bear

Markedsføringsmateriale oktober 2015. Bull & Bear Markedsføringsmateriale oktober 2015 Bull & Bear Bull & Bear - investeringer med ekstra fart Bull & Bear gir deg mulighet til å tjene penger på både oppgang og nedgang i et underliggende marked. Med Bull

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 1985

Markedswarrant BRIC nr 1985 Markedswarrant BRIC nr 1985 SISTE TEGNINGDAG 3. SEPTEMBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 1985 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Greater China 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Greater China 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Greater China 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK ISIN: NO 001 0039886 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 MAKSIMUM NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 21. februar 2000-31.

Detaljer

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering «Aksjesparing for ansatte»-seminar IR-direktør Janne Flessum 21. mai 2015 Nummer 7 på Oslo Børs med markedsverdi NOK 64mrd 1 Statoil

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar

Detaljer

Markedswarrant Oljeservice nr 2228

Markedswarrant Oljeservice nr 2228 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Oljeservice nr 2228 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EKSPONERING

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096993 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 500.000.000 Tegningsperiode: 18. mai 2001 22. juni

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Aksjeplan for medarbeidere

Aksjeplan for medarbeidere Wood Guidance Aksjeplan for medarbeidere Skatteveiledning Norge ansatte Denne informasjonen er kun veiledende og kan variere i henhold til dine personlige forhold. Annet enn i " Inntektsskatt og folketrygd

Detaljer

upongbevis Norske Aksjer nr 1287

upongbevis Norske Aksjer nr 1287 Kupongbevis Norske Aksjer nr 1287 Siste tegningsdag 25. juni 2012 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Oslo, 20.03.2017 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Skandiabanken ASA - Annonsering av betingelser og vilkår for børsintroduksjonen, godkjent prospekt og oppdatering drift

Skandiabanken ASA - Annonsering av betingelser og vilkår for børsintroduksjonen, godkjent prospekt og oppdatering drift NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 014483.5 Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007 Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsperiode 29. mai 2002 21. juni 2002 Innbetaling: 28. juni

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp AS,

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096704 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 14. mai 2001 22. juni

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder Oslo, 13.06.2016 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner 25. september 2009 Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner Fortrinnsrettsemisjon med fulltegningsgaranti 1) Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner i ordinære aksjer Støtte

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Markedsføringsmateriale Februar 2016 LONG. Følger indeks- eller råvareutviklingen. Handles i realtid på Oslo Børs

Markedsføringsmateriale Februar 2016 LONG. Følger indeks- eller råvareutviklingen. Handles i realtid på Oslo Børs Markedsføringsmateriale Februar 2016 LONG Følger indeks- eller råvareutviklingen. Handles i realtid på Oslo Børs 2 LONG Følger indeks- eller råvareutviklingen. Handles i realtid på Oslo Børs LONG passer

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

FIST-FOSC-RSKG -8-NO08

FIST-FOSC-RSKG -8-NO08 FIST-FOSC-RSKG -8-NO08 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I N G Gel-forseglinger, 8 kabler 1 Gel-forseglinger, / kabel Diamater For FIST-GCO2-FX & FOSC-400-XXXG GEL SEAL Kabel Diameter 1 kabel ut

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0140510 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 300.000.000 Tegningsperiode: 9. april 2002 26.

Detaljer

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO 001 0657539 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no Kupongsertifikat STATOILHYDRO Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 20. april Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 19 prosent per år Sertifikatet har fem års

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer