Hege Hesselberg, Mariel Ryen, Frode Kittelsen, Randi Ditlev-Simonsen, Leif Terje Hansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hege Hesselberg, Mariel Ryen, Frode Kittelsen, Randi Ditlev-Simonsen, Leif Terje Hansen"

Transkript

1 KJEDERÅDSMØTE REFERAT THUNES VEI 2, SKØYEN TIRSDAG 19. MAI, 2015 Tilstede: Fraværende: Hege Hesselberg, Mariel Ryen, Frode Kittelsen, Randi Ditlev-Simonsen, Leif Terje Hansen Helene Rask 1. Gjennomgang av referat / To-do-punkter fra KR møte 24. februar, Ingen kommentarer til referatet. 2. Drift v/leif Terje Hansen + diskusjon - Regionmøtene har fungert meget bra, og tilbakemeldingene er gode. Hovedfokus har vært salg/beste Praksis og ledertrening. - Neste runde med Region møter vil være i okt/nov. Da vil det bli noen færre møter med flere deltakere for å sikre kvalitet. Innholdet vil da dreie seg mer om Fag/Kompetanseheving. - Utvikling og lansering av ulike verktøy/systemer for optimalisering av butikk- og kjededriften går stort sett etter planen: o Nytt Intranett som hovedkanal for informasjon og dialog o Nye Sunkost Skolen salg og butikkdrift Helsekostfag spesifikt kurs er planlagt senere i 2015 o Elektroniske Gavekort o Utrulling av nye, rimeligere og raskere datalinjer o Tilbud på automatiserte regnskapstjenester, m.m. fra Exacta AS o Fremtidige bedre verktøy og rapporter for vareflyt og salgsrapportering avhenger av forliket med Merit som nå ser ut til å komme i havn ila juni. Målsetting er at mye skal være klart ila Q3/15. Inntil videre vil de viktigste rapporter være tilgjengelig i kassa - Drift tester nå ut en snittsalg-pr kunde-konkurranse i utvalgte butikker. Om dette fungerer som forventet vil vi lage en tilsvarende for alle. Individuelle og team (butikk) konkurranse med måling mot seg selv.

2 - Fremdriften på konvertering av egen eide butikker til kjedemedlemmer går ihht plan, og det har ikke vært siden beslutningen ble tatt, åpnet noen nye i egen regi. Status: EGENEID BUTIKKER pr 20. mai 2015 Herkules KM fra Hege DownTown KM fra Astri Hvaltorget KM fra Marianne Melhus KM fra Heidi Oasen Bergen KM fra Suzanne Brotorget KM fra Ann Lisbeth Rygge KM fra Bård Hamar Besluttet avviklet Steinkjer Torget Vest FT fra Anne Gro Lambertseter - Bodø Storkaia Avviklet Futura Eidsvoll - Jekta City Lade Horisont Åsane Leif Terje gikk også gjennom en modell som Drift jobber etter ut fra de oppgaver som skal løses, og den service som skal gis overfor kjedemedlemmene. Det arbeides med kontinuerlig forbedring innenfor de ulike virksomhetskritiske områdene, under:

3 3. Status: Salg, økonomi, markedsføring, JM midler, m.m v/frode Kittelsen + diskusjon - Ser vi på den helhetlige kjededriften fra og til d.d. så er det følgende å merke seg: o Andelen av ØG-registrerte varer som selges ut av butikk er redusert, og ligger nå i snitt under de avtalefestede 90 %. Andelen lokale varer som kjedemedlemmene kjøper direkte fra leverandører er således over 10 % - og økende. ØG-registrerte varer kommer også i større omfang enn tidligere fra andre grossister og/eller direkte fra leverandør. Ovenstående utvikling medfører blant annet at JM midlene fra leverandørene reduseres, og at nivået på markedsføring ikke kan holdes oppe. Dette fordi JM regnes av leverandørens salg til ØG. Ovenstående medfører også en svekkelse av Sunkost som kjede, der man ikke trekker i samme retning hva gjelder sortiment, m.m. Noe som vil kunne stille oss i en svakere posisjon ved neste leverandørforhandlinger. - Kjeden vil gjøre sitt og arbeide aktivt for å øke sortimentet på ØG med flere av de mest kjøpte lokale varene i tiden som kommer. - Den i gjennomsnitt sviktende lojalitet fra kjedemedlemmene til ØG og 90/10 regelen gir åpenbart utslag på inngangen av Joint Marketing midler. Se tabell, under. o De av kjedemedlemmer som lever i gråsonen hva gjelder ØG lojalitet og 90/10 regelen bør revurdere sin adferd på vegne av fellesskapet. Ref kjedeavtalens 3-1. Oversikt over markedsføringskostnader og JM Inntekter ble gjennomgått i detalj. I sum er sammenhengene som følger: 2014 Est 2015 Salg- og Markedsføringskostnader Joint Marketing inntekter Tar vi inn de rabatter vi har på media kjøp så ligger bruttoverdien av media annonsering på ett nivå som tilsier at vi kan legge på ca MNOK 5 til på begge år i verdi. Frode forklarte i detalj sammenhengene og fordeling av inntekter fra leverandøravtalene. Ulike tabeller ble fremlagt, blant annet for å vise at Sunkost ikke tapper sine medlemmer for midler, eller kanaliserer overskudd til andre selskaper som dessverre, grunnløst, er hevdet av flere kjedemedlemmer og fremkommet i media. Hovedtrekkene er: i Kjedeavtalen nedfeller at det er joint marketing midler, serviceavgift, markedsføringsavgift og de til enhver tid fremforhandlede leverandøravtaler; som skal finansiere kjededriften. - Leverandørbetingelser forhandles på ulike måter av ulike kjeder i bransjen.

4 o Noen har delte forhandlinger der produktpriser, rabatter og kjederabatt forhandles av kjeden og grossistbetingelser forhandles av grossisten. Andre som Sunkost benytter en nettonetto modell der alt forhandles ett sted. For Sunkost konsern viser det at Økogrossisten, etter kjederabatt (som er en del av kjededriftsfinansieringen), sitter igjen med en margin som enhver annen grossist: Ca %. Når vi legger inntekten fra kjederabatten til kjededriften i Sunkost, så går denne dessverre med tap, som vårt konsernregnskap viser. Det jobbes aktivt for å snu dette. I sum så får kjedemedlemmene ca. 80 % av inntektene fra leverandøravtalene, mens Sunkost konsern får ca. 20 % til dekning av grossistkostnader, kjededrift, finanskostnader og eventuelt overskudd. - Det har blitt hevdet at Sunkost ikke viderefører kampanjerabatter fra leverandører til kjedemedlemmer. Et regneeksempel viste at det ikke er tilfelle. Rabatter fra leverandører gis på grossistens nettonetto pris, og videreføres i sin helhet i kroner. Kronebeløpet regnes da av et høyere beløp og vil således medføre en lavere % sats på pris til butikk. - Det hevdes av flere kjedemedlemmer, fullstendig ugrunnet, at Sunkost ikke har forbedret betingelsene til kjedemedlemmene. Det vises til følgende: o Ekstraordinær kostnadsreduksjon i form av nedbemanning fra 36 til 27 årsverk er gjennomført pr ultimo januar En besparelse som uavkortet kan øremerkes finansiering av prisreduksjonen på Grunnsortimentet med 2 %, gjeldende fra (Effekt 2015, ca. 2,8 mill). Tall fra Sales Tools pr uke 20 viser akkumulert gjennomsnittlig BF % ut fra kassa på 40,3 % mot 39,5 % samme tid i fjor. 4. Marked v/randi Ditlev-Simonsen + diskusjon a. Prisendringer fra leverandører pr b. Kampanjer: Hva har fungert bra / hva fungerer mindre bra -> mulige justeringer - Flere leverandører har meldt til dels stor prisendringer pr som følge av store valutautfordringer. Se mer detaljer i eget vedlegg. - Resultater fra de siste kampanjer er gode. Se eget vedlegg

5 Punkter som kom opp i diskusjoner: - Vi må bli enda bedre til å ha vareprøver på plass i butikk i forkant av kampanje - Vi har blitt mye flinkere til å ha riktige produkter på kampanje til rette tid o Fortsatt forbedringspotensial i at kampanjeproduktene er attraktive nok for sluttbruker - Vurder inn i 2016 kampanjeplan å legge enda mer trykk på SoMe til fordel for Bilagskampanjer - Fortsett det gode arbeidet med å legge ut kampanjetilbudene på Facebook siden. o Butikkene kan/bør da «plukke opp» den sentrale posten og dele denne via sin lokale side. Da blir den virale spredningen ennå større. (Gratis lokalannonsering). - Vi er alle klar over at ØG har vært for mye utsolgt til tider. Dette er adressert. - Utfordring med at butikkene ikke har kontroll på lagerstatus og når varer igjen blir tilgjengelige. Dette adresseres når Merit forliket er avklart. 5. Produktråd v/randi + diskusjon a. Nyheter, julegavesortiment og de-listinger - Se vedlegg Neste Produkt- og Kjederådsmøte ihht oppsatt plan er 11. august, Oslo, den Frode Kittelsen

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Økt omsetning tar andeler på gris. Solid fremgang for Grilstadmerkene

Økt omsetning tar andeler på gris. Solid fremgang for Grilstadmerkene 2012 Økt omsetning tar andeler på gris Midt-Norge Slakteri AS (MNS) har også i 2012 et godt driftsår å vise til. Vi hadde en generell økning av priser og betingelser til produsent i 2012, og forventningen

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Hva er kostnaden og hvorfor vil den stige? TROND BJØRNENAK NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN OKTOBER 2014 Forord Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig / TV 2 har gitt i

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012.

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012. En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Februar 2013 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill

Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill Rapport Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill MENON-PUBLIKASJON NR. 17/2015 Av Jens Fredrik B. Skogstrøm, Magnus U. Gulbrandsen, Caroline Wang Gierløff, Torbjørn Bull Jenssen, Marcus

Detaljer

Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025

Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025 Statlig kjøp av posttjenester frem mot 2025 Utarbeidet på oppdrag for Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom) OE-rapport 2015-1 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer