Fedme og oppfølging av fedmeopererte. Overlege Dr.Med Bård Kulseng Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fedme og oppfølging av fedmeopererte. Overlege Dr.Med Bård Kulseng Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt"

Transkript

1 Fedme og oppfølging av fedmeopererte. Overlege Dr.Med Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Kulseng 2012

2 Oversikt En befolkning i endring Konsekvenser av en fedmebelastet befolkning Behandling Noen komplikasjoner til behandlingen Oppfølging etter fedmeoperasjon

3

4 Childhood Obesity 2010: Progress and Challenges Joan C. Han,1 Debbie A. Lawlor,2 and Sue Y.S. Kimm3 Lancet. PMC 2011 April 11.

5 Risiko for død med økende fedmekomplikasjoner CMAJ October 4; 183(14): e1059 e1066.

6

7 10 years after bariatric surgery. Sjostrom L, Swedish Obese Subjects Study Scientific Group.

8 BARIATRISK KIRURGI LEVEUTSIKTER The New England Journal of Medicine, august 23, 2007; 2 studier som viser forlenget overlevelse etter bariatrisk kirurgi Sjöström L et al: SOS-studien I kirurgigruppen betyr dette en reduksjon i justert hazard ratio for død på 29% Forskjellen synes særlig å gjelde AMI og cancer Adams TD et al: (Utah, USA) 2,7% døde i kirurgigruppen og 4,1% i kontrollgruppen Sykdomsspesifikk mortalitet i kirurgigruppen red. med Coronarsykdom 56% Diabetes 92% Cancer 60%

9 Tidlige kirurgiske komplikasjoner etter fedme operasjoner Anastomoselekkasje, 1-2% Lungeemboli, 0,5-1% Sårinfeksjon, 1-6% Blødning i sår og anastomose, 1-4% Tarmobstruksjon, 1-2% Død, 0,3% Generelt økt mortalitet pga komorbiditet

10 Komplikasjoner som kan kommer på litt lengre sikt etter fedme kirurgi

11 Stenose Kan skyldes striktur i anastomosene eller knekkdannelser på tynntarmen. Kliniske tegn er intoleranse for fast føde i form av at maten stopper opp, og refluks ifm måltidene. Gastroskopi bør vurderes hvis det er vedvarende plager. Vanligvis er utblokking ved gastroskopi effektiv behandling av stenoser.

12 Dehydrering Magesekken rommer kun ml etter GB. Utfordrende å drikke tilstrekkelige mengder vann for Inntak av vann samtidig med mat kan øke osmolariteten i tarmen og dermed føre til dumping. Vann og fysiologisk saltvann er beste behandling, evt. sportsdrikke. Kontroll av kalium og tiamin er viktig hvis det er vedvarende plager med oppkast.

13 Forstoppelse Forstoppelse ofte konsekvens av hydreringsvanskene. Ikke nok fiber i kosten, kvalitet og mengde. Romoppfyllende laksantia, for eksempel Laktulose kan forsøkes,men det er fare for dumping som bivirkning av dette.

14 Diaré Plager med diare er hyppigst forekommende den første tiden etter operasjon. Årsakene kan være fysiologisk og skyldes malabsorpsjon, dels som ledd i dumping. En mindre vanlig årsak er galleindusert diare. Ved inntak av fettrik kost vil noen oppleve å få diare pga fettmalabsorbsjon.

15 Oppkast og regurgitasjon Etter bariatrisk kirurgi vil pasientene ha et redusert magesekkvolum, i størst grad etter BD. For å unngå oppkast og regurgitasjon er det viktig at pasienten tygger maten godt da magesekken ikke lenger kan bidra til å elte maten til småbiter. Pasientene må ta seg god tid under måltidene og spise små porsjoner % av pasientene rapporterer postoperativt om disse plagene, spesielt i løpet av de 6 første månedene etter kirurgi. Ved vedvarende, hyppig oppkast bør man vurdere om det foreligger utvikling av stenose. Pasienten bør da fortrinnsvis undersøkes med gastroskopi, evt med kontrastrøntgen.

16 Gallesten Det er økt forekomst av gallesteinsplager hos pasienter med fedme. Rask vektreduksjon (mer enn 25% tap av utgangsvekten) er den viktigste risikofaktoren. Årsak ikke kjent, men det er blitt postulert at kolesterol ved raskt vekttap mobiliseres fra kroppsvev og går over i gallen. Dette resulterer i at konsentrasjonsforholdet mellom gallens tre hovedbestanddeler (gallesyre, kolesterol og bilirubin) endrer seg. Da kolesterol er uoppløselig i vann, men løselig i galle, blir det ikke nok gallesyre til å holde kolesterolet løselig, dermed utfelles mer som steiner. Flere studier viser at gallestein har blitt rapportert hos 30-36% av pasientene 6-10 måneder etter gastric bypass. Ca 40% av dem er symptomatiske (dvs ca 10% av samlet materiale). Gallestein forekommer hyppigere hos kvinner enn hos menn på grunn av hormonelle faktorer Hvis pasienten har symptomer på gallestein i forkant av operasjon, kan det være aktuelt å tilby kolecystektomi i forbindelse med fedmekirurigen.

17 Hypoglykemi pga endogen hyperinsulinemi Postprandial hypoglykemi (PPH) er en relativt sjelden komplikasjon etter fedmekirurgi. Kan komme etter at pasienten har gått ned betydelig i vekt. PPH opptrer vanligvis 1-3 timer etter matinntak. Tidligere kalt sen dumping Hypoglykemi er en konsekvens av endogen hyperinsulinemi, endring i insulinresistens samt inkretiner Ved sykelig fedme er hyperinsulinemien fysiologisk, men etter betydelig vektreduksjon blir hyperinsulinemien ufysiologisk. I sjeldne tilfeller blir de hypoglykemiske episodene alvorlige og kan føre til nevroglykopene symptomer måneder eller år etter kirurgi. Ernæringsmessige tiltak består i hyppige måltider, langsomme karbohydrater fremfor raske. Spis sakte. (Medikamenter kan prøves Acarbose, Diazoxid eller somatostatinanalog)

18 Vitamin-D mangel, hypokalsemi og osteoporoseutvikling Etter gjennomgått fedmekirurgi er det en økt risiko for å utvikle vitamin-d mangel, hypokalsemi og sekundær hyperparatyreoidisme. Mange pasienter har preoperativt lave vitamin-d nivå og også vitamin-d mangel, hypokalsemi og sekundær hyperparatyreoidisme. Årsaken til disse avvikene preoperativt er ikke tilstrekkelig klarlagt. Hypotesene er feilernæring, lite eksponering for sollys, distribusjon til fettvev av fettløselig vitamin-d, samt andre ukjente faktorer. Ved å gi tilskudd av kalsium og vitamin-d etter malabsorbsjonsfremmende kirurgi, kan mangeltilstand forebygges. Det anbefales inntak av 1500 mg kalsium og 800 IU vitamin-d daglig. Målverdi for 25-OH-vitamin-D er 75 nmol/l. Preoperativt ligger kun 6 % av fedmepasientene på et slikt nivå ved vår poliklinikk. Rask og ekstrem vektnedgang er generelt assosiert med beinmassetap, selv med normale vitamin-d og kalsium verdier. Rutinemessig utføres beintetthetsmåling (BMD) preoperativt og hhv 3 og 5 år postoperativt. Deretter vil BMD anbefales etter behov og ved kjent øvrig osteroporoserisiko. Det er ikke vist beintap utover to år postoperativt i studier hos personer uten annen risiko for osteoporose.

19 Vitamin B12 Intrinsik faktor (IF) er et glykoprotein som er nødvendig for absorbsjon av vitamin B 12. IF produseres i hovedsak av parietalcellene i fundus- og korpusdelen av magesekken. Disse områdene er fjernet ved GB og delvis ved sleevegastrektomi. Ved mangel på IF vil opptaket av vitamin B 12 reduseres. Alle GB opererte skal ha vitamin B 12 -tilskudd. Det anbefales intramuskulærte B 12 -injeksjoner hver måned. Etter annen form for fedmekirurgi vurderes behovet for tilskudd individuelt.

20 Vitamin B1 (tiamin) Vitamin B1 er en viktig komponent i energistoffskiftet. Vitamin B1-pyrofosfat er koenzym i omsetningen av karbohydrater og aminosyrer til glukose. Vitaminet er løselig i vann og finnes i mange forskjellige matvarer, så som korn, kjøtt, blod, innmat, melkeprodukter, grønnsaker, frukt, bær og poteter. Ved oppvarming blir vitamin B1 ødelagt. Prevalensen av vitamin B1-mangel i befolkningen generelt er lav. Etter GB vil derimot absorpsjonen være redusert. Pasienter med oppkast og pasienter med høyt alkoholforbruk er ekstra utsatt for vitamin-b1 mangel. B1-mangel gir nedsatt appetitt, konsentrasjonsvansker, tretthet og irritabilitet. Dette ledsages av vekttap, forstoppelse, nedsatt muskelkraft samt en prikkende og stikkende følelse i fingre og tær. Hvis mangelen ikke behandles kan konsekvensene bli alvorlige med irreversibel polynevropati (Beriberi), Wenickes encefolopati eller Korsakoffs psykose. Alle som er operert med GB skal ta multivitaminer som inneholder vitamin-b1.

21 Vitamin B9 (folat) Det er ikke egentlig behov for spesifikt vitamin B9- tilskudd etter bariatrisk kirurgi. Folsyremangel er sjelden hos disse pasientene, bortsett fra hos de som ikke spiser grønnsaker. Pasientene får likevel rutinemessig folattilskudd da det er et av stoffene i multivitamin tablettene som er tilgjengelig. Ved vektreduksjon opplever mange kvinner i fertil alder økt fertilitet. De bør derfor minnes på viktigheten av å ta folattilskudd for å forebygge nevralrørsdefekter hos fosteret.

22 Jernmangel Pasienter som har gjennomgått bariatrisk kirurgi har høy risiko for å utvikle jernmangel Spesielt er kvinner i menstruerende alder i risiko. Vi anbefaler jerntilskudd hvis det foreligger tegn til jernmangel. Behandling med peroralt jerntilskudd er av og til utilstrekkelig da slikt jern må reduseres av syre i magesekken for å bli tatt opp. Absorbsjon kan imidlertid bedres om jern blir inntatt sammen med askorbinsyre (vitamin C). Dette fordi askorbinsyre reduserer ferrijern (Fe 3+) til ferrojern (Fe 2+), og toverdige jernforbindelser tas opp bedre enn treverdige. Jern og multivitaminer må tas på forskjellige tidspunkt, da jern interfererer med absorbsjon av kalsium, magnesium og sink. Ved tvil om det er tilstrekkelig opptak av jern fra tarm, kan det utføres jernbelastningstest. Ikke sjelden må jern administreres intravenøst hos pasienter som har gjennomgått GB.

23 Vitamin A, E og K Vitamin-A, -E og -K mangel er svært sjelden etter fedmekirurgi.

24 Proteinmangel og tap av muskelmasse Lavt proteininntak er vanlig etter bariatrisk kirurgi. Dette gjelder særlig 3-6 mndr etter operasjonen, og relateres først og fremst til intoleranse mot proteinrik kost i denne fasen. Hvis inntaket er mindre enn 60g/døgn, bør proteintilskudd startes opp. På tross av det lave inntaket er likevel hypoalbuminemi sjelden etter GB. Det antas derfor at proteinopptaket som regel ikke er vesentlig nedsatt. I perioden med vekktap vil pasienten også tape muskelmasse. Den største reduksjonen kommer i de første 6 mndr etter operasjonen. Intensiv trening av utholdenhet og styrke de første 4 mndr etter operasjonen begrenser dette muskeltapet De som ikke trener, oppnår ingen økning i fysisk form etter slankeoperasjon alene.

25 Hårtap Det er vanlig at pasienter opplever hårtap etter fedmekirurgi. Vanligvis forekommer dette mellom 4 og 12 mndr etter operasjonen. Etter ett år er vanligvis hårtapet over, og hårveksten tiltar igjen. Man antar at vektreduksjonen påvirker den normale hårvekstsyklusen ved at et større antall hår går inn i telogen fase. Nøyaktig bakgrunn for dette er ikke kjent. Lav sinkkonsentrasjon i blodet etter bariatrisk kirurgi har også blitt satt i sammenheng med hårtap, dette er imidlertid ikke tilstrekkelig bevist. En studie har imidlertid vist effekt av høydose sink mot alopeci hos pasienter som har gjennomgått fedmekirurgi.

26 Overskudd av hud Hos endel pasienter vil ikke huden trekke seg tilstrekkelig sammen etter større vekttap, men gi hudfolder både på armer, lår og mage. Disse er ikke bare kosmetisk skjemmende, men medfører også problemer med hygiene, lukt og infeksjoner. Plastisk kirurgi kan være aktuelt, men anbefales generelt først etter 3 år postoperativt. Vekten skal på forhånd ha vært stabil i minimum ett år.

27 Svangerskap Vekttap etter fedmekirurgi kan føre til økt fertilitet. Dette gjelder spesielt kvinner med fedmerelatert PCOS, som vil kunne få tilbake normal eggløsning. Det er ikke anbefalt å bli gravid i perioden med størst vekttap, typisk første året etter operasjon. Bakgrunnen for dette er at det er studier som har påvist risiko for fosterskader i denne perioden. Vi anbefaler at kvinner som blir gravide de første 5 år etter operasjonen henvises for en vurdering. Ved graviditet ila de første 2 år etter operasjonen, vil pasienten følges av ernæringsfysiolog i samarbeid med Svangerskapspoliklinikken.

28 Hovedpunkter i oppfølgingen hos fastlegen Vektutvikling Mestring av livsstilsendringer, andre utfordringer Metabolsk oppfølging: BT Fastende glukose, HbA1c Vitamin-D status, kalsium Hgb og jernstatus Vitamin B12, B1 Fertilitet, PCOS? Folat? Psykiske plager, avhengighetsproblematikk

29 Anbefalte tilskudd etter gastrisk bypass operasjon, livet ut (ved behov etter annen form for fedmekirurgi) Rutinemessig Vitamin B12, intramuskulært hver 3-6 måned Vitamin D/kalsium, 200IE vitamin D3/500mg kalsium, 1 tablett 2 ganger daglig Multivitamin 1 tablett daglig Tran eller omega-3 Ved behov Jerntilskudd

30 Konklusjon Kirurgis behandling av fedme er i dag den metode som over tid gir best resultat på vekten og komplikasjoner til overvekten Det er viktig at pasientene som skal opereres er nøye utvalgt slik at de forstår betydningen av inngrepet og er i stand til å følge de tiltak som er nødvendig for god helse etter operasjon.

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien 4XL-studien Hoveddel 21.03.12 Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien Bakgrunn og hensikt Barnet ditt har sykelig fedme og er henvist til, eller allerede pasient ved Senter for

Detaljer

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2005. Opptrykk Helsedirektoratet 2011. Brosjyren bestilles fra Trykksakekspedisjonen Helsedirektoratet Pb 7000.

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 utredningsserie 7-2000 Statens helsetilsyn ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

og måltider i eldreomsorgen

og måltider i eldreomsorgen og måltider i eldreomsorgen Vigdis Guttormsen Forord Mat og måltider er i alles liv svært viktig og bør ha høy prioritet. Måltidet er rikt og har mange ulike funksjoner. Først og fremst å dekke de ernæringsmessige

Detaljer

MAT OG MUSKLER. Av autorisert klinisk ernæringsfysiolog Åse Andresen Bradley. Foto:Jostein Eilertsen

MAT OG MUSKLER. Av autorisert klinisk ernæringsfysiolog Åse Andresen Bradley. Foto:Jostein Eilertsen Middagstips ovnsbaking: Kutt opp grønnsaker eller bruk frosne, legg på et fiskestykke eller kylling, krydre etter behov, pakk i folie og stek i stekeovnene. Sunt og ingen oppvask! MAT OG MUSKLER Det finnes

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

fag «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi

fag «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi fag vitenskapelig artikkel «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi Karen Synne Groven, postdoc, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet

Detaljer

KOSTRÅD VED GASTRIC SLEEVE

KOSTRÅD VED GASTRIC SLEEVE KOSTRÅD VED GASTRIC SLEEVE RSSO Bodø Innholdsfortegnelse PRAKTISKE RÅD...2 MAT ETTER OPERASJONEN...2 GODE KOSTRÅD...2 Forslag til kostregime etter operasjon hos pasienter som ikke har komplikasjoner...3

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Mat og mosjon i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Sunnere kosthold, mindre aktivitet Det har skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet de siste 20 årene. Totalt sett spiser

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Rapport IS 2170 Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Innhold Forord 4 Formål 6 Anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet 7 Kostråd 7 Anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Forord Mat og helse henger nøye sammen. I Helse Bergen har vi utviklet en ernæringsstrategi som vi mener vil være en viktig del av behandlingen.

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Pasientguide. Ny hofte

Pasientguide. Ny hofte Pasientguide Ny hofte Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kunstig hofte. Det beskriver

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre). 1. LEGEMIDLETS NAVN Risedronat Orifarm 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Detaljer

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/05 Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg Nasjonalt formidlingssenter

Detaljer

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter Pediatrisk Endokrinologi 2008;22:56-63 Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter Oddmund Søvik 1, Pétur B. Júlíusson 1,2, Eirik Vangsøy Hansen 2, Pål

Detaljer

ERNÆRING FOR ELDRE. Haugesund sjukehus 28.januar 2015

ERNÆRING FOR ELDRE. Haugesund sjukehus 28.januar 2015 ERNÆRING FOR ELDRE Haugesund sjukehus 28.januar 2015 DAGENS PROGRAM Introduksjon ved Eli Moksheim og Hild Mari Kristoffersen Kliniske ernæringsfysiologer Haugesund sjukehus God ernæringspraksis i alle

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer