Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet)."

Transkript

1 Messias: Førsteside 1 Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet). For å søke direkte på ord, gjør følgende: Klikk i boksen der su ser teksten Søk etter, skriv ordet og trykk på ENTER-tasten. For å bla til neste forekomst av ordet, klikk på ikonet >. (helt til høgre). For å hoppe direkte til et sidetall, gjør følgende: Klikk i boksen der du ser tallet 1, skriv inn sidetallet og trykk på ENTER-tasten. MESSIAS Brukerhåndbok Dersom du bruker gammel meny i Messias se egen brukerhåndbok på hjemmesiden. NB! Denne utgaven kan være for gammel, siste utgave finner du på hjemmesiden.

2 Messias: Innholdsfortegnelse 2 Innholdsfortegnelse: INTRODUKSJON TIL MESSIAS... 6 HVA ER MESSIAS... 6 HVORFOR TRENGER MAN MESSIAS... 6 HVORFOR NAVNET MESSIAS... 6 HVA KOSTER MESSIAS / AVTALER... 6 HVA KAN MESSIAS GJØRE... 7 HVORDAN VIRKER MESSIAS... 8 HVORFOR BØR ALLE POTENSIELLE BRUKERE LEGGES INN... 9 HVA INNEHOLDER MESSIAS... 9 HVA ER MINIMUM AV REGISTRERING I MESSIAS ORD OG UTTRYKK I MESSIAS HVA KREVER MESSIAS AV DATAUTSTYR OG PROGRAMVARE A - HVORDAN STARTE MESSIAS SLIK STARTER DU MESSIAS HVIS PASSORDET IKKE VIRKER I MESSIAS HVORDAN LEGGE IKONET TILKOBLING TIL PÅ DITT LOKALE SKRIVEBORD B - HVORDAN KOMME I GANG MED MESSIAS HVORDAN LEGGE INN NYE PERSONER LEGG INN NYE PERSONER I MESSIAS KONTROLL AV INNLAGTE DATA A - HVORDAN AJOURHOLDE PRO / GATE / INFO / PERSONREG AJOURHOLD PRO AJOURHOLD GATENAVN AJOURHOLD INFO OM DITT SENTER AJOURHOLD PERSONREGISTER MANUELT OG AUTOMATISK B - HVORDAN AJOURHOLDE AKTIVITET / TJENESTE AJOURHOLD AKTIVITETER AJOURHOLD TJENESTER HVORDAN INNMELDE BRUKERE OG FRIVILLIGE INNMELDE BRUKERE INNMELDE FRIVILLIGE HVORDAN SKRIVE UT REGISTRERINGSSKJEMA SKRIVE UT REGISTRERINGSSKJEMA FOR BRUKERE SKRIVE UT REGISTRERINGSSKJEMA FOR FRIVILLIGE A - HVORDAN LAGE TURNUSLISTE FOR DE FRIVILLIGE HVORDAN ORGANISERE DE FRIVILLIGE HVORDAN LAGE TURNUSLISTE VHA REGISTRERINGSSKJEMA HVORDAN REGISTRERE DELTAKELSE REGISTRERE DELTAKELSE AV BRUKERE REGISTRERE DELTAKELSE AV FRIVILLIGE A - RUTINE FOR REGISTRERING AV DELTAKELSE INFORMASJON ANGÅENDE REGISTRERING AV DELTAKELSER RUTINE FOR REGISTRERING AV DELTAKELSE: INFORMASJON ANG. REGISTRERING AV DELTAKELSER FOR FRISØR, FOTPLEIE O.L HVORDAN SKRIVE UT STATISTIKK SKRIV UT RAPPORT FOR ALLE I SYSTEMET SKRIV UT RAPPORT FOR BRUKERE SKRIV UT RAPPORT FOR FRIVILLIGE SKRIV UT RAPPORT FOR SOSIONOMBRUKERE HVORDAN LAGE ÅRSRAPPORT / TERTIALRAPPORT... 31

3 Messias: Innholdsfortegnelse HVORDAN REGISTRERE SOSIONOMBRUKERE HVORDAN REGISTRERE BRUKERAVGIFT HVORDAN KOMME TIL BILDET BRUKERAVGIFT HVORDAN REGISTRERE EN BETALING AV BRUKERAVGIFT SETT BETALT PÅ AKTIVE FRIVILLIGE SKRIV UT ALLE SOM IKKE HAR BETALT LAG REGNING TIL DE SOM IKKE HAR BETALT SEND FLETTEBREV TIL DE SOM IKKE HAR BETALT SKRIV UT EN OVERSIKT OVER DE SOM HAR BETALT / IKKE BETALT LAG PURRE-REGNING LAG FORSKUDDS-REGNING (ELLER BREV) TIL HVEM DU VIL, VIA UTPLUKK OPPRETT AKTIVITETEN BRUKERAVGIFT. (ENGANGSJOBB) MANUELLE RUTINER FOR BRUKERAVGIFT HVORDAN REGISTRERE KAFEBESØK/MIDDAGER OPPRETT AKTIVITETENE KAFETERIABESØK OG MIDDAGER INNMELD BRUKERENE *ANTALL,KVINNER OG *ANTALL,MENN REGISTRER DELTAKELSE PÅ KAFETERIABESØK OG MIDDAGER HVORDAN REGISTRERE OMSETNING/SALG I KAFETERIA REGISTRERE OMSETNING/SALG HVORDAN REGISTRERE DELTAKELSE PÅ TURER / DEL-AKTIVITETER SKRIV UT REGISTRERINGSSKJEMA FOR EN NY DEL-AKTIVITET. (TUR) MERK AV PÅ REGISTRERINGSSKJEMA ETTER HVERT SOM NOEN MELDER SEG PÅ REGISTRER DELTAKELSEN INN I MESSIAS FØR TUREN / REISEN FINNER STED SKRIV UT ALLE DELTAKERE PÅ EN TUR / REISE LEVER DELTAKERLISTENE TIL REISELEDER. (SOM GIR EN TIL TUROPERATØR) FOR Å SENDE REGNING, SE KAPITTEL 60 HVORDAN SENDE REGNING TIL BRUKER HVORDAN REGISTRERE ANONYME BRUKERE INNMELD ANONYME BRUKERE PÅ ØNSKET AKTIVITET REGISTRER DELTAKELSE PÅ ANONYME BRUKERE HVORDAN REGISTRERE VARMMAT / FROSSENMAT ANGI REGNINGS-INFO FOR AKTIVITETEN. (ENGANGSJOBB) SKRIV UT REGISTRERINGSSKJEMA FOR VARMMAT. (FROSSENMAT BLIR TILSVARENDE) KRYSS AV PÅ DE SOM SKAL HA MAT INNEVÆRENDE DAG REGISTRER DAGENS MATKUNDER I MESSIAS SAMME DAG SKRIV UT DAGENS VARMMAT. (DERSOM DU IKKE HAR UTFØRT PUNKT 4.6 OVENFOR) LEVER LISTA TIL KJØKKENET (ANTALLET), DERETTER TIL MATOMBÆRER (KJØRERUTE) SKRIV UT REGNING EV. PURRE-REGNING HVORDAN LEGGE INN ELLER ENDRE PÅ KJØRERUTE HVORDAN REGISTRERE SERVICETJENESTEN INNKALL DE FRIVILLIGE SERVICETJENERE TIL MØTE I SLUTTEN AV HVER MÅNED SKRIV UT REGISTRERINGS-SKJEMA FOR HVER NY MÅNED. (MÅNEDSSKJEMA) MØTEAGENDA REGISTRER BRUKERE VHA REGISTRERINGS-SKJEMA REGISTRER FRIVILLIGE VHA REGISTRERINGS-SKJEMA REGISTRER STATUS FOR HVER BRUKER REGISTRER STATUS FOR HVER FRIVILLIG HVORDAN REGISTRERE INNTEKTER TIL SENTERET REGISTRERE INNTEKTER LEGGE INN NY INNTEKTSKILDE FORKLARINGER TIL SKJEMA-KODER HVORDAN REGISTRERE GAVER (GAVEFOND) REGISTRERE PENGEGAVER LAGE TAKKEBREV TIL GIVERE LAGE INVITASJONSBREV TIL GIVERE SKRIVE UT ETIKETTER ELLER KONVOLUTTER

4 Messias: Innholdsfortegnelse 4 5. UTSKRIFT AV GAVEFONDET HVORDAN SKRIVE UT FLETTEBREV FLETTEBREV TIL PERSONER SOM FINNES I MESSIAS. (ALLE I SYSTEMET) FLETTEBREV TIL PERSONER SOM ER BRUKERE. (AKTIVE/INNMELDTE) FLETTEBREV TIL PERSONER SOM ER FRIVILLIGE. (AKTIVE/INNMELDTE) FLETTEBREV TIL PERSONER SOM ER MED I SERVICETJENESTEN. (AKTIVE/INNMELDTE) FLETTEBREV TIL ENKELTPERSONER FELLES FOR FLETTEBREV: EKSEMPEL PÅ FLETTEBREV: A - INFO OM FLETTEBREV HVORDAN REPARERE ET SKADET FLETTEBREV HVORDAN BEHANDLE BREV/PROGRAM SOM KOMMER I RETUR HVORDAN BRUKE ETIKETTENE FRA FOLKEREGISTERET HVORDAN SENDE FØDSELSDAGSBREV HVORDAN SENDE FØDSELSDAGSBREV, F.EKS TIL INNMELDTE FRIVILLIGE: HVORDAN SKRIVE UT ETIKETTER SKRIV UT ETIKETTER TIL ALLE SENTRENE I OSLO SKRIV UT ETIKETTER FRA EKSTERNT ADRESSEREGISTER SKRIV UT ETIKETTER TIL ALLE I SYSTEMET PR PRO SKRIV UT ETIKETTER TIL BRUKERE AV EN AKTIVITET SKRIV UT ETIKETTER TIL FRIVILLIGE AV EN TJENESTE SKRIV UT ETIKETTER TIL ALLE FRIVILLIGE SKRIV UT ETIKETTER TIL UTPLUKKETE PERSONER HVORDAN SENDE REGNING TIL BRUKER ANGI REGNINGS-INFO FOR HVER AKTIVITET SOM SKAL HA REGNING. (ENGANGSJOBB) REGISTRER DELTAKELSE. (BLIR UTFØRT FORTLØPENDE UAVHENGIG AV REGNING) SKRIV UT REGNING TIL BRUKERE. (2 MÅTER) REGISTRER BRUKERE SOM HAR BETALT SIN REGNING SKRIV UT PURRE-REGNING TIL BRUKER MESSIAS-STREKKODE. (MESSIAS-MOBIL) HVORDAN LAGE BRUKERKORT ENDRE OPPLYSNINGER PÅ BRUKERKORTET UTSKRIFT AV BRUKERKORT-ETIKETTER TIL BESTEMTE PERSONER UTSKRIFT AV GJESTEKORT UTSKRIFT AV BRUKERKORT-ETIKETTER TIL ANONYME PERSONER UTSKRIFT AV BRUKERKORT-ETIKETTER TIL PERSONER VIA UTPLUKK HVORDAN TA UT STATISTIKK MED DATA FRA BRUKERKORT ANTALL BESØK MED BRUKERKORT ANTALL BESØK MED BRUKERKORT, PR AKTIVITET NAVN PÅ BESØKENDE MED BRUKERKORT DE 20 MEST AKTIVE BRUKERE AV BRUKERKORT TREKNING FOR BRUK AV BRUKERKORT. (PREMIERING) HVORDAN TA OPPRYDDING I MESSIAS ALLE I SYSTEMET. (SE UNDER OPPRYDDING FØR ÅRSRAPPORT I BILDET) BRUKERE. (SE UNDER OPPRYDDING FØR ÅRSRAPPORT I BILDET) FRIVILLIGE. (SE UNDER OPPRYDDING FØR ÅRSRAPPORT I BILDET) SOSIONOM-BRUKERE. (SE UNDER OPPRYDDING FØR ÅRSRAPPORT I BILDET) HVORDAN SLETTE EN DUBLETT HVORDAN OPPDATERE MESSIAS MED FOLKEREGISTERDATA BESTILLING AV FOLKEREGISTERDATA FØR OPPDATERING AV MESSIAS OPPDATERING AV MESSIAS MED FOLKEREGISTERDATA... 69

5 Messias: Innholdsfortegnelse 5 4. HVORDAN KOPIERE OG LIME INN (PASTE) I MESSIAS HVORDAN LAGE NAVNELISTE TIL TRYKKERIET I EXCEL-FORMAT FEILMELDING VED OPPDATERING AV MESSIAS-DATAENE HVORDAN SØKE, ENDRE, SLETTE I MESSIAS SØK ETTER EN PERSON: SLETTE EN PERSON: SLETTE EN REGISTRERING: ENDRE: LEGG INN NY PERSON: RETURNERE / AVSLUTTE: HVORDAN TA BACKUP/RESTORE AV DATABASEN I MESSIAS BACKUP (SIKKERHETS-KOPI): RESTORE (HENT TILBAKE EN SIKKERHETS-KOPI): HVORDAN VEDLIKEHOLDE/REPARERE DATABASEN I MESSIAS HVER MANDAG MORGEN: DEN FØRSTE MANDAGEN I MÅNEDEN: HVORDAN ENDRE PASSORD I MESSIAS HVORDAN SKRIVE UT MESSIAS BRUKERHÅNDBOK REKVISITA (ETIKETTER OG LIGNENDE) Konvolutter: Etiketter, vanlige: Etiketter, til BrukerKort: Plastkort, til BrukerKort: Plastfutteral, til BrukerKort: Faktura-blankett: HVORDAN BRUKE MESSIAS MOT ANDRE INSTUTISJONER LISENSAVTALE, DRIFTSAVTALE OG SERVICEAVTALE FOR MESSIAS AVTALER, PRISER, BISTAND OG KURS... 80

6 Messias: Introduksjon til MESSIAS 6 Introduksjon til MESSIAS MESSIAS står for Meningsfylt Edb-System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. HVA ER MESSIAS Messias er et dataprogram som er spesiallaget for bruk ved et eldresenter. Messias er et arbeidsverktøy, og senteret sparer mye arbeid og tid ved å bruke programmet. Messias inneholder både statistikker, hjelperutiner for å forenkle oppgavene ved et eldresenter og et journal- og oppfølgingsprogram tilpasset sosionomtjenesten. Messias er også et måleverktøy, der du kan måle innsats, resultat og utvikling. HVORFOR TRENGER MAN MESSIAS Etter hvert som tiden går trenger bevilgende myndigheter stadig mer dokumentasjon på hva pengene de yter går til. Jo mindre de vet om dette, jo lettere er det å skjære ned på en bevilgning. Det er alltid slik at noen er for nedskjæring/nedleggelse, mens andre er imot. Hvis de som er imot nedskjæring/nedleggelse får se rapportene som Messias lager, får de gode dokumenterte argumenter på hånden. I dag har omtrent alle eldresentra i Oslo Messias. Med Messias blir man personuavhengig. Hvem som helst kan følge bruksanvisningen og ta ut rapporter. HVORFOR NAVNET MESSIAS Et eldresenter fikk beskjed om at det skulle nedlegges. Jeg fikk en forespørsel om jeg kunne dokumentere hva senteret holdt på med, og omfanget av dette. Dette gjorde jeg. Senteret ble reddet og jeg fikk, som takk for min innsats, en gaveeske med rødvin, gåselever og kjeks. Rødvinen het Messias. Når en rødvin kan hete Messias, så kan også et dataprogram hete det, tenkte jeg. Messias har etter dette reddet flere eldresentra fra nedleggelse. HVA KOSTER MESSIAS / AVTALER Messias er et fremtidsrettet system som ligger på en egen server og kan startes opp fra hvor som helst der en har Internett-tilkobling. Messias stiller ingen krav til lokalt datautstyr. For å få bruksrett til Messias-systemet, må alle inngå en Lisensavtale, Serviceavtale og en Driftsavtale. Prisen for lisensavtalen er kr. 300,- pr. måned (2011). Lisensavtalen sikrer at Messias er under stadig forbedring /videreutvikling etter hvert som kravene/behovene forandrer seg. Lisensavtalen sikrer at alle sentra får en ny utgave av Messias 1-2 ganger i året. Serviceavtalen sikrer at brukerne får diverse brukerstøtte til fastsatte priser. F.eks. er brukerstøtte, via epost gratis (2011) for de som har fullført grunnkurset. Driftavtalen sikrer at Messias er tilgjengelig ca. 24 timer i døgnet. Alle som bruker Messias får altså 3 skriftlig avtaler å forholde seg til, som fornyes for hvert år. Ved å ta Messias i bruk godtar en avtalene. Avtalene finnes på hjemmesiden under Avtaler. (se menyen til venstre).

7 Messias: Introduksjon til MESSIAS 7 HVA KAN MESSIAS GJØRE Messias kan blant annet: Automatisk REGISTRERE alle som bruker senteret. Dette gjøres ved hjelp av brukerkort med strekkode og en strekkodeleser. Automatisk lage en ÅRSRAPPORT. Rapporten vil bl.a. inneholde antall forskjellige BRUKERE og totalt antall BESØK. Lage rapporter/statistikker på alt mulig, f.eks rapport over: Alle i Systemet. De potensielle (brukergrunnlaget) med aldersfordeling og kjønn. Antall Brukere Totalt med aldersfordeling og kjønn. Antall Brukere pr Aktivitet. Antall Tilstelninger pr Aktivitet. (f.eks. antall Turer/reiser, Hyggeaftener, osv.) Antall Frivillige Totalt med aldersfordeling og kjønn. Antall Frivillige pr Tjeneste. Antall SosionomBrukere med aldersfordeling og kjønn. Antall kun SosionomBrukere med aldersfordeling og kjønn. (d.v.s. de brukere som kun bruker senterets sosionomtjeneste og ikke noe annet). Antall SosionomBrukere pr Sak, pr Aksjon og pr Samarbeidspartner. Trivsel-rapport. En rapport som viser hvor mange brukere som har besøkt senteret kun 1 gang, kun 2 ganger, osv. Lage kvalitetssikrings-skjema for de ansatte og deres oppgaver. Holde regnskap over Gavefond. Med innebygd personlig takkebrev. (Det er viktig med hurtig tilbakemelding). Gi en detaljert oversikt over de FRIVILLIGE. Med hvilken tjeneste hver enkelt frivillig ønsker å være med på, hvilken tjeneste de har utført, (med antall ganger og timer, hver tjeneste og totalt) og sum årsverk utført av samtlige frivillige. Skrive detaljerte deltakerlister på Turer/Reiser o.l. Etter valgfrie opplysninger, f.eks pårørende, alder, adresse, dobbel/enkelt-rom o.s.v. Skrive ut Navnelister, Etiketter, Konvolutter. På alle personer som er lagt inn i systemet etter forskjellige utplukks-kriterier. Sende personlige brev til utvalgte, f.eks. nypensjonister (ved hjelp av flettebrev). Sende Faktura til utvalgte, f.eks. matkunder. Lage Kvitteringsrapport. (Bilag til f.eks. statstøtte til Kurs) Sende Fødselsdagsbrev til utvalgte, f.eks. frivillige. Sende Invitasjonsbrev til ALLE som har fødselsdag en måned. til felles feiring på senteret med kaffe og kaker. (for å få kontakt med flere brukere).

8 Messias: Introduksjon til MESSIAS 8 HVORDAN VIRKER MESSIAS Først må alle personer som tilhører senteret (brukergrunnlaget) leses inn fra en CD som inneholder data hentet fra Folkeregisteret. (pr er det firmaet EDB som har konsesjon til å gi ut denne CD-en). Deretter må en registrere når en bruker kommer til senteret. Det finnes 2 måter å registrere brukere på. Den ene er automatisk ved hjelp av brukerkort med strekkode og en strekkodeleser. Den andre er manuell ved hjelp av registreringsskjema for hver aktivitet. Noen sentra bruker begge måter, den automatiske for å få med de som bruker senteret/kafeen, hår og fot, og den manuelle for å registrere små-aktiviteter, slik som Bridge, kurs o.l. Automatisk registrering. Alle brukere får et brukerkort med strekkode. En strekkodeleser står f.eks. ved inngangen til senteret (eller ved kassaapparatet i kafeteriaen) og brukerne holder brukerkortet sitt mot leseren og blir registrert. Det er ingen direkte forbindelse mellom leseren og Messias. Registreringene ligger der helt til de blir overført til en minnepinne. Manuell registrering. Messias skriver ut et registreringsskjema for hver aktivitet. En medhjelper pr. aktivitet henter skjemaet, krysser av på alle som var tilstede på aktiviteten og leverer skjemaet tilbake. Her er det viktig med gode manuelle rutiner slik at ansatte ikke bruker tid på å levere/hente skjemaene. Skjemaene arkiveres og registreres inn i Messias senere. Registrering av Frivillige. Hver frivillig får sitt eget registreringsskjema hvor de angir dato, hvilken tjeneste og brukte timer. Skjemaet arkiveres og registreres inn i Messias senere. Registrering inn i Messias. De automatiske registreringene overføres til Messias via en minnepinne som kommer fra en strekkode-pc. De manuelle registreringsskjemaene kan registreres av en ansatt når tiden tillater det, eller av en frivillig. På nesten alle sentra blir de manuelle registreringene utført av en frivillig som kommer en gang i uken, og sitter noen timer. NB! En sparer en god del tid dersom en kun bruker registreringsskjemaer hentet fra Messias. Rapporter/Statistikk. Alle rapporter går etter dato. Dette kan gjøres fordi det blir registrert en dato for hver gang en bruker har deltatt på en aktivitet. En kan når som helst kan ta ut en rapport for en hvilken som helst periode. Alle rapporter inneholder, i tillegg til antall brukere, også antall deltakelser. Dermed får en bedre oversikt over hvor mange som i virkeligheten har deltatt på de forskjellige aktivitetene. For de frivillige registrerer en også den medgåtte tid for tjenesten de har utført. Dermed kan en når som helst se hvor mange årsverk de frivillige har utført. Rapportene er laget på samme måte som for en bruker.

9 Messias: Introduksjon til MESSIAS 9 HVORFOR BØR ALLE POTENSIELLE BRUKERE LEGGES INN Messias blir bedre oppdatert/ajourholdt enn listene fra Folkeregisteret. Messias får kontinuerlig tilbakemelding både fra sosionom, frisør og fotpleier om status til en bruker. Listene fra Folkeregisteret kommer 2 ganger i året. Etter hvert blir dataene foreldet. De inneholder ikke dem som har flyttet inn/ut av bydelen både nylig og for opptil for 6 måneder siden. De inneholder heller ikke dem som tilhører senteret, men som ikke melder flytting. De har heller ikke slettet dem som nylig er døde og dem har dødd for opptil 6 måneder siden. Messias trenger ikke hele listen fra Folkeregisteret hver gang. For Messias hadde det vært tilstreklig med 3 utdrag. En liste med dem som har flyttet til et eldresenterområde, en annen liste med dem som har flyttet fra og en tredje liste over de døde. For de sentra som har sosionomtjeneste, må alle de potensielle legges inn fordi: 1. Sosionomene har som oppgave å kontakte alle som tilhører senteret. 2. Sosionomene journalfører alle: De som trenger hjelp nå, de som ønsker kontakt senere og de som ikke er interessert i å få flere oppsøk. 3. Hver bydel er inndelt i soner, og hver sone er igjen inndelt i roder. Sosionomene oppsøker brukerne etter rode. Dette fordi rode er mest praktisk og hensiktsmessig. Det samme gjør hjemmetjenesten, som sosionomene samarbeider nært med. Rodene er lagt inn i Messias, som skriver ut adresselister/oppsøkerliste etter rode. Adresselistene fra Folkeregisteret er sortert etter alle gatenavn som tilhører senteret, og siden en gate kan gå over flere roder er adresselistene fra Folkeregisteret lite egnet for en sosionom. Messias er et verktøy der en aktivt prøver å nå flere brukere, f.eks. med: Invitasjonsbrev, f.eks. til menn som ikke har besøkt senteret. Invitasjonsbrev til alle som har fødselsdag i en måned, for felles feiring. Messias har også oppfølgingsrutiner, som f.eks. Brev/Oppsøk til dem som nylig er blitt enke/enkemenn. Kontakt/Oppsøk til aktive brukere som ikke har vært aktive på en stund. Messias er også et måleverktøy, der en kan måle innsats, resultat og utvikling. I målebergningene er brukergrunnlaget viktig. For eksempel i Årsrapporten beregner Messias brukerprosenten til senteret. 500 brukere kan være imponerende for ett senter, og mindre imponerende for et annet, alt avhengig av brukergrunnlaget. Brukerprosenten sier litt om driften (dyktigheten?) til et senter. En kan se hva en har klart å oppnå i henhold til antall årsverk fra ansatte og frivillige, sammenlignet med fjoråret. HVA INNEHOLDER MESSIAS Messias inneholder statistikker, hjelperutiner og et journalprogram. Journalprogrammet er spesialtilpasset sosionomtjenesten ved et eldresenter. Alle sosionomene bruker Messias som sitt arbeidsverktøy, og hele sosialjournalen ligger inne i Messias. Journalprogrammet har både et rapporteringssystem og et oppfølgingssystem. Messias har også et eget opplegg for den frivillige Servicetjenesten (besøk/følge). Dessuten inneholder Messias et eget Faktureringssystem for alle Aktiviteter, f.eks Matkunder. Messias inneholder også hjelperutiner for å forenkle oppgavene ved et eldresenter. Dersom en f.eks. ønsker å sende et brev med informasjon eller med invitasjon til bestemte personer, er dette automatisert ved hjelp av flettebrev. Prosessen tar minimalt med tid og krever minimalt

10 Messias: Introduksjon til MESSIAS 10 med ressurser. Det skrives kun ett brev, og systemet vil produsere ett personlig brev til alle i gruppen. Brevene inneholder navn og adresser, og legges rett i en vinduskonvolutt. Messias inneholder egne rutiner for å lage Tertialrapport og Årsrapport. Kun et par museklikk skal til, og så er rapporten generert. Rapporten inneholder både omsetning i kafeteria, antall årsverk utført av de frivillige samt sammenlignbare tall fra forrige periode. HVA ER MINIMUM AV REGISTRERING I MESSIAS Minimum registrering i Messias er en strekkodeleser som registrerer brukerkortet til de som kommer innom senteret. Ut fra denne registreringen får en fullverdige rapporter og statistikker i Messias. De fleste sentra har i dag innført brukerkort med strekkode. Dette brukerkortet kan brukes på alle sentra som har en strekkodeleser. Brukeren trenger således ikke et nytt brukerkort for besøk på andre sentra. Brukerkortet blir registrert på det senteret en besøker. Er ikke brukeren lagt inn i systemet på forhånd, vil han bli lagt inn som en anonym gjest. Strekkoden inneholder kun et prefix + idnr. Prefikset forteller hvilket senter en tilhører. Idnr er et fortløpende nummer innenfor senteret. ORD OG UTTRYKK I MESSIAS ALLE i Systemet. Alle personer som er lagt inn i systemet. Både passive, brukere og frivillige. BRUKER. En person i systemet som har brukt Senterets AKTIVITETER, minst en gang. FRIVILLIG. En person i systemet som har utført en TJENESTE for Senteret, minst en gang. SOSIONOMBruker. En person i systemet som har brukt Senterets SOSIONOM, minst en gang. LEGG INN NY. Betyr å legge inn en ny person i Systemet. INNMELDE. Betyr å angi en aktivitet eller tjeneste på en person. UTMELDE. Betyr å slette den innmeldte aktiviteten eller tjenesten på en person. REGISTRERE. Betyr å registrere en deltakelse med dato for en aktivitet eller tjeneste. AKTIV. Betyr at en person er registrert på en aktivitet eller tjeneste innenfor en periode. LAG RAPPORT + UTSKRIFT. Betyr å lage en rapport. Rapporten kan sees på før den eventuelt skrives ut. AJOURHOLD. Betyr å ajourholde opplysninger i systemet. Så som aktiviteter og tjenester.

11 Messias: Introduksjon til MESSIAS 11 VEDLIKEHOLD/OPPRYDDING. Betyr å ajourholde dataene i Messias vha datalistene fra Folkeregisteret.. PRO. Ett tall fra 1 til 9 som angir hvilken gruppe en person tilhører. Se Alle Pro i Messias. HVA KREVER MESSIAS AV DATAUTSTYR OG PROGRAMVARE Messias stiller ingen spesielle krav til den lokale pc, bortsett fra at pc-en bør ha operativsystemet Windows og ha Internett-tilgang. Messias-systemet ligger på en egen server, og en får tilgang til Messias via Internett.

12 Messias: 00a - Hvordan Starte Messias 12 00a - Hvordan Starte Messias Messias ligger på en egen server og en får tilgang til programmet via Internett. Tilgang til serveren er beskyttet med brukernavn og passord. Selve Messias-programmet er beskyttet mot uvedkommende ved hjelp av Logg på Navn og passord. Det finnes to Logg på Navn, nemlig Messias1 og Messias2. Messias1 har fullmakt til å gjøre alt mulig, og bør kun brukes av Sosionomene. Messias2 kan gjøre alt, bortsett fra sosionomdelen av systemet. NB! Flere kan bruke samme Logg på navn samtidig. NB! Messias har felles passord for hvert Logg på navn. Første gang og når du får ny versjon av Messias, er passordet for: Messias1 satt til 111 Messias2 satt til 222 Av sikkerhetsmessige grunner bør disse passordene endres så snart som mulig. (se Messias-info: 88 - Hvordan Endre Passord i Messias) (klikk i feltet for å komme dit) 1. Slik starter du Messias. 1. Klikk på ikonet Tilkobling til Messias-server på ditt lokale skrivebord. 2. Angi Datamaskinnavn hvis feltet er blankt. (første gang). 3. Klikk på Koble til. 4. Angi Brukernavn MESSIAS\ og Passord (hvis manuell tilkobling). (du kommer nå til Messias server). 5. Klikk på MESSIAS-ikonet. (du kommer til Logg på vinduet). 6. Skriv Messias2 under Navn. 7. Skriv 222 under Passord (har du et annet passord må du bruke dette). 8. Trykk på Enter-tasten, eller Klikk på OK. 9. Du kommer nå til Startbilde til Messias og kan begynne å bruke systemet. 2. HVIS passordet ikke virker i Messias. 1. Sjekk at Logg på Navn er enten Messias1 eller Messias2. 2. Prøv med passord 111 for Messias1 eller passord 222 for Messias2. (Når det kommer ny versjon av Messias, kan passordet for Messias1 bli satt til 111, og passordet til Messias2 satt til 222.) 3. En eller annen har endret passordet, spør etter det nye passordet. (Messias har felles passord for hvert Logg på Navn) 4. Ring til Messias-support og be om å få tilbakestilt Passordet. 3. Hvordan legge ikonet Tilkobling til på ditt lokale skrivebord. 1. Klikk på Start-knappen. (nederst til venstre). 2. Klikk på Programmer. 3. Klikk på Tilbehør.

13 Messias: 00a - Hvordan Starte Messias Hvis du ikke ser Tilkobling til eksternt skrivebord, klikk på Kommunikasjon. 5. Klikk med høgre mustast på Tilkobling + Send til + Skrivebord (snarvei).

14 Messias: 00b - Hvordan komme i gang med Messias 14 00b - Hvordan komme i gang med Messias Start med å lese kapittel: 05a - Rutine for Registrering av Deltakelse som gir deg en ide om hvordan man kan bruke Messias. Deretter må du utføre kapittel 01 og fortsetter til kapittel 07. Rekkefølgen er bunden, og forteller deg hva du må gjøre for å komme frem til det endelige målet, kapittel 07. Kapittel 01. Legg inn nye personer. Kapittel 02. Ajourhold Aktiviteter og Tjenester. Kapittel 03. Innmeld Brukere og Frivillige. Kapittel 04. Skriv ut Registreringsskjema. Kapittel 05. Registrer deltakelse. Kapittel 06. Skriv ut Statistikk. Kapittel 07. Hvordan lage Årsrapport/Tertialrapport. engangsjobb + av og til. engangsjobb + av og til. engangsjobb + av og til. hver mandag morgen. ved leilighet. ved nytt år / tertial. ved nytt år / tertial. Når du er i et Messias-bilde ser du en X helt oppe til høgre. X betyr lukk dette vindu og returner til forrige vindu. Når du er på Startsiden ser du kommandoknappene A+ og A- øverst ca på midten. A+ betyr AVSLUTT med oppdatering. A- betyr AVSLUTT uten oppdatering.

15 Messias: 01 - Hvordan Legge inn nye personer Hvordan Legge inn nye personer NB1. Når du står i Startbilde, klikk på Legg inn Ny person. NB2. For å få opp et nytt tomt vindu til neste person, klikk på stjerne på nederste linje. NB3. For å få lagret en person, må du minst fylle ut: Etternavn+Fornavn+Kjønn+Pro. OBS-1. Forklaring til Personbilde: Rød ledetekst m/rød ramme: opplysninger som finnes i datalista fra folkeregisteret. Rød ledetekst i kursiv : minimum av opplysninger systemet krever. Heltrukken ramme : opplysninger som du selv må legge inn. Prikket ramme : opplysninger som systemet automatisk legger inn. OBS-2. Hvis du manuelt må legge inn folkeregisterdata til Messias. Gjør da følgende: 1. Hent datalista fra folkeregisteret (kommunen), den som er sortert på adresser. 2. Utfør Legg inn nye personer i Messias (se nedenfor). nb! Husk at du får automatisk et nytt tomt vindu når du trykker Enter når du står i feltet Dato Sivilstand. (du slipper å klikke på stjerne på nederste linje) Legg inn nye personer i Messias. 1. Klikk på Legg inn Ny person i Startbilde. 2. Du kommer nå til Personbildet. Fyll ut følgende felt: Etternavn: skriv etternavn og trykk Enter. Fornavn: skriv fornavn og trykk Enter. Du får nå opp et Dublett-sjekk-vindu. Hvis personen ikke finnes, trykk Enter. (Enter=Fortsett). Hvis personen finnes, klikk på Avbryt. Kjønn: skriv kjønn, K for kvinner eller M for mann og trykk Enter. Gatenavn: (alle Gatenavn kommer frem i en rullemeny). Begynn å skriv de første bokstavene i Gatenavnet, trykk ev. på nedpil til du kommer til riktig Gatenavn og trykk Enter. (Hvis du ikke har hele Gatenavn-tabellen liggende inne, d.v.s. du har ditt eget, kan de hende at Gatenavnet ikke ligger inne i tabellen, gjør da følgende: 1: Klikk på det tomme (blanke) gatenavnet som ligger først i tabellen. 2: Klikk på *-ikonet bak Gatenavn, du får nå opp hele Gatenavn-tabellen, skriv inn det nye Gatenavnet der markøren står (i en tom linje),og klikk på X.) 3: Begynn å skriv gatenavnet på nytt (i personbilde) og velg det fra tabellen. Husnr: skriv husnr + blank + husbokstav og trykk Enter. (husnr trenger ikke å skrives med 3 siffer for å få en riktig sortering av husnr. Feltet husnr er på 50 posisjoner og kan også inneholde Oppgang, c/o adresse, og lignende) Sted: Blir automatisk fylt ut dersom du har lagt inn hele Gatenavnregisteret. (Dessverre gjelder dette kun de aller siste som har tatt Messias i bruk). Imidlertid er registeret lagt inn på en egen rulleknapp bak feltet Sted, så hvis senteret er i Oslo kan du gjøre følgende: Klikk på rulleknappen bak Sted, klikk på riktig Gatenavn, og så blir Sted automatisk fylt ut. Hvis senteret ikke er i Oslo må du fylle ut Sted manuelt. Pro: Trykk på 1-tallet og trykk Enter. (Pro skal alltid være lik 1 for personer som står på datalistene fra folkeregisteret). Fødselsdato: Året skal skrives med 4 siffer, står det i datalista, så skriv og trykk Enter. (Systemet regner selv ut Alder) Sivilstand: sivilstand er et rullefelt. Skriv inn sivilstand-nummeret som du finner under personnr i datalista (fra 1-9), eller bruk rullemenyen. Trykk Enter. Du har nå lagt inn alle de opplysningene du trenger for en person.

16 Messias: 01 - Hvordan Legge inn nye personer 16 Personen blir automatisk lagret når du lukker vinduet. Hvis det er noe feil/mangler vil du få melding om dette og personen blir ikke lagret. Trykk på Enter for å få et tomt vindu til neste person. Å bruke Enter for å få et tomt vindu virker kun hvis du står i feltet Dato Sivilstand. Du vil også få et tomt vindu ved å klikke på * på nederste linje. * * * disse feltene hoppes det vanligvis over: Dato Sivilstand: denne datoen kommer automatisk, men kan overskrives. Personnr: du får automatisk opp de 6 første, de 5 siste er valgfritt å ta i bruk. Sone: En Bydel er inndelt i flere Soner, hver Sone er inndelt i Roder. Hvis du ønsker å bruke Sonene, må du først legge inn alle Sonene. (dobbelklikk i feltet). Angi navn på Sonen. Trykk Enter. Rode: den finner du i datalista under Sone og Rode. (4siffer). Trykk Enter. BrukerKode: hopp over med å trykke Enter. Telefon: skriv inn telefonnr dersom du vet det. Mobil: skriv inn mobilnr dersom du vet det. Epost: skriv inn eposten dersom du vet det. Pårørende: skriv inn pårørende dersom du vet det. (kommer med i Tur-lista) Log: Når du endrer GateNavn og Pro vil systemet aut. angi dette i loggen. Du kan også bruke loggen, til andre ting. Etasje: hopp over med å trykke Enter. Heis: hopp over med å trykke Enter. DatoDød: denne dato settes automatisk til dagens dato når Pro settes til 9. nb! datoen må slettes hvis du ønsker å endre Pro tilbake. GjestID: Skriv inn ID til en person som slettes i forbindelse med duplikat hvis personen har 2 forskjellige brukerkort. Hver personer kan altså ha 2 brukerkort. * * * disse feltene skal du aldri angi: fø: og si: under Annen Kontakt. feltet oppdateres automatisk senere. fø: og si: under Bruker. feltet oppdateres automatisk senere. fø: og si: under Frivillig. feltet oppdateres automatisk senere. NB! ut: under Frivillig brukes dersom en frivillig har sluttet, men vedkommende skal fortsatt stå i Frivilliglista. * * * Kontroll av innlagte data. 1. Stå i Startbilde. 2. Klikk på overskriften Etternavn (Alle Etternavn blir svarte) 3. Klikk på ikonet: Sorter stigende deretter Sorter synkende. (ev. høgre mustast) 4. Ser du noe galt, klikk på Etternavn/Fornavn for å få Personbildet, og rett opp. 5. Fortsett med neste felt, o.s.v. 6. Til slutt klikk på X oppe til høgre i vinduet. (Du kommer til gammel meny) 7. Trykk Enter og du er tilbake til Startbilde for ny meny.

17 Messias: 02a - Hvordan Ajourholde Pro / Gate / Info / Personreg a - Hvordan Ajourholde Pro / Gate / Info / Personreg. 1. Ajourhold PRO. 1. Klikk på Ajourhold / Opprydding / Kontroller i Startbilde. 2. Klikk på Pro under Ajourhold og 1: Alle i systemet. 3. Overskriv ProTekst for 1,2,3,4 så det passer til ditt eldresenter. 4. Du kan automatisk få overført de som er på sykehjem o.l. til egne Pro er hvis du fyller ut nederste tabell med bl.a. gatenavn og husnr. (mer info i bildet). Overføringen finner sted når du klikker på A+ for å avslutte Messias. 5. For å få endret i ProTekst: Endre direkte i teksten. 6. For å få utskrift av hele bildet: Klikk på UTSKRIFT. 7. For å få endret/overført en Pro: Klikk på ENDRE Pro. 8. For å se på alle personer som er i en Pro: Klikk på Alle i en Pro (UTPLUKK). (du kommer til UTPLUKK, angi Pro og klikk på Alle personer i angitt Pro). 9. For å Avslutte dette vinduet: Klikk på X oppe til høgre i vinduet. 2. Ajourhold Gatenavn. Det finnes flere måter å Ajourholde Gatenavn på. I Personbildet kan du: 1: Klikke i feltet/ikonet bak Gatenavn, skrive inn gatenavnet og klikk på X. 2: Her kommer en annen måte...: 1. Klikk på Ajourhold / Opprydding / Kontroller i Startbilde. 2. Klikk på Gatenavn under Ajourhold og 1: Alle i systemet. 3. Skriv inn nytt gatenavn på siste linje. 4. Hvis du vil skrive ut alle gatenavn: Klikk på UTSKRIFT. 5. Hvis du skal rydde i Gatenavn pga dubletter o.l.: Klikk på Slå sammen Gatenavn og oppgi FRA-GateID (ID for den gate som du ikke vil beholde) og TIL-GateID (ID for den gaten du vil beholde) og klikke på OVERFØR. 6. Hvis du vil se på hvor mange personer det finnes pr gate: Klikk på Antall PERSONER pr GateNavn. 7. For å Avslutte: Klikk på X oppe til høgre i vinduet. 3. Ajourhold INFO om ditt Senter. 1. Klikk på Ajourhold / Opprydding / Kontroller i Startbilde. 2. Klikk på Info om ditt senter under Ajourhold og 1: Alle i systemet. 3. Velg Senter første gang. 4. Fyll ut resterende opplysninger. 5. I feltet Fra-og-med Alder i Pro1 angir du alderen (vanligvis 65 eller 62). Alle personer under denne alderen i Pro1 havner automatisk i Pro4 og alle personer lik eller over denne alderen i Pro4 havner automatisk i Pro1 når du avslutter Messias med A+. 6. For å Avslutte: Klikk på X oppe til høgre i vinduet. 4. Ajourhold PERSONREGISTER Manuelt og Automatisk. 1. Les kapittel: 82 - Hvordan oppdatere Messias med Folkeregisterdata.

18 Messias: 02b - Hvordan Ajourholde Aktivitet / Tjeneste 18 02b - Hvordan Ajourholde Aktivitet / Tjeneste Ajourhold Aktiviteter. 1. Klikk på Ajourhold / Opprydding / Kontroller i Startbilde. 2. Klikk på AKTIVITETER under Ajourhold og 2: Brukere. 3. Første gang kan du slette/overskrive de Aktivitetene du ikke har bruk for, senere bør du klikke på Slå sammen Aktiviteter. (pga gamle data). NB! For å slette: Klikk i det grå feltet helt til venstre på linja (hele linja blir svart) og trykk på Del-tasten på tastaturet. Bekreft med Ja. 4. Klikk på stjerne og legg inn nye Aktiviteter på nederste linje. 5. For å få Aktivitetene sortert, må du gå ut og inn igjen. 6. For å Avslutte: Klikk på X oppe til høgre i vinduet. Forklaring til noen felter: anr: Betyr Aktivitets-Nr. Et automatisk nr som systemet bruker. Navnet brukes ikke. SistReg: Betyr den datoen det sist gang ble registrert noe på Aktiviteten. (blir oppdatert automatisk). De: Her angis Antall Deltakelser som skal benyttes når en registrerer vha AutoReg. (det normale er 1, men for transport kan den være 2 hvis en har tur/retur.) Rs: Her angis hvordan skal dato være utfylt i Regskjema: "0" betyr datoer for en hel Uke. "1" betyr datoer for kun Mandager. "2" betyr datoer for kun Tirsdager. "3" betyr kun Onsdager, osv. til og med "7" som er kun Søndager. "8" betyr ingen datoer i datofeltene, dvs. blanke datofelter. "9" betyr tomt skjema, uten navn og adresse, bare blanke felt. Ut: "U" betyr at Aktiviteten skal ha ukentlig registreringsskjema. (alle Aktiviteter som har U blir skrevet ut samlet.) "P" betyr PåmeldingsSkjema. (Til Turer ol.) Ty: "T" betyr Hoved-Aktivitet som har del-aktiviteter under seg. Turer/Reiser er en typisk T-Aktivitet, også Kurs, Foredrag o.l. Kun Hoved-Aktiviteten vises i Års-Rapportene. (med sum av Del-Akt.) "S" betyr ServiceTjeneste. (Den som mottar Besøk/Følge). "V" betyr VarmMat. "F" betyr FrossenMat. "K" betyr Kafeteria. "M" betyr Middag. "B" betyr Buss / Transport. Regning?: Hvis det skal være regning på Aktiviteten, så skriv Ja og trykk Enter. Du får nå opp en meny. Klikk på ønsket tekst. Hvis du ønsker en ny tekst, så klikk på funksjons-knappen: Ny Regn-Tekst som finnes over kolonnen. Kvittering?: Hvis du ikke ønsker kvittering når du angir betalt beløp under feltet Bet.kr. ved registrering deltakelser, så angi nei her. (Blank=Ja) Funksjons-knapper: Utskrift Aktivitetene: Alle AktivitetsKort: Ett AktivitetsKort: Slå sammen Aktiviteter: ny Regn-Text: for å skrive ut en oversikt over alle Aktivitetene. for å skrive ut alle Aktiviteter med StrekKode. for å skrive ut en Aktivitet med StrekKode. for å slå sammen to Aktiviteter til en Aktivitet. for å legge inn en ny regningstekst.

19 Messias: 02b - Hvordan Ajourholde Aktivitet / Tjeneste 19 Ajourhold Tjenester. 1. Klikk på Ajourhold / Opprydding / Kontroller i Startbilde. 2. Klikk på TJENESTER under Ajourhold og 3: Frivillige 3. Første gang kan du slette/overskrive de Tjenestene du ikke har bruk for, senere bør du klikke på Slå sammen Tjenester. (pga gamle data). NB! For å slette: Klikk i det grå feltet helt til venstre på linja (hele linja blir svart) og trykk på Del-tasten på tastaturet. Bekreft med Ja. 4. Klikk på stjerne og legg inn nye Tjenester på nederste linje. 5. For å få Tjenestene sortert, må du gå ut og inn igjen. 6. For å Avslutte: Klikk på X oppe til høgre i vinduet. 7. For å få Utskrift: Klikk på UTSKRIFT. Forklaring til noen felter: tnr: Betyr Tjeneste-Nr. Et automatisk nr som systemet bruker. Navnet brukes ikke. SistReg: Betyr den datoen det sist gang ble registrert noe på Tjenesten. (blir oppdatert automatisk). De: Her angis Antall Deltakelser som er standard for Tjenesten. (det normale er 1). Ti: Her angis Antall Timer som er standard for Tjenesten. (hele timer) Rs: Her angis hvordan skal dato være utfylt i Regskjema: "0" betyr datoer for en hel Uke. "1" betyr datoer for kun Mandager. "2" betyr datoer for kun Tirsdager. "3" betyr kun Onsdager, osv. til og med "7" som er kun Søndager. "8" betyr ingen dato i datofeltene, dvs. blanke datoer. "9" betyr tomt skjema, uten navn og adresse. Ut: "U" betyr at Tjenesten skal ha ukentlig registreringsskjema. (alle Tjenesten som har U blir skrevet ut samlet.) Ty: "S" betyr ServiceTjeneste. (Den som utfører Besøk/Følge). "B" betyr fyll ut felter i Regskjema automatisk vha feltet Ng nedenfor. "K" betyr fyll ut felter i Regskjema automatisk vha feltene Ma-Ti osv. Ng: betyr antall uker til neste gang. Brukes kun hvis Ty=B (se linjen ovenfor). Su: betyr sist angitt Start-Uke. (Regskjema blir automatisk utfylt med ukenr fra og med Start-uke). SistDato: betyr den datoen som tilsvarer mandag i angitt Start-Uke. (blir automatisk satt inn). Funksjons-knapper: Utskrift Tjenester: Slå sammen Tjenester: for å skrive ut en oversikt over alle Tjenestene. for å slå sammen to Tjenester til en Tjeneste.

20 Messias: 03 - Hvordan Innmelde Brukere og Frivillige Hvordan Innmelde Brukere og Frivillige Innmelding av Brukere er grunnleggende for Messias. Alle som bruker senteret må Innmeldes på en eller flere Aktiviteter. Tanken bak er at alle som bruker senteret skal intervjues og Innmeldes på ønskelige Aktiviteter. Finnes ikke Aktiviteten, skal den opprettes. På den måten kan en Aktivitet starte opp når det er nok interessenter. Er noen Innmeldt på en Aktivitet betyr ikke det at vedkommende nødvendigvis deltar på Aktiviteten, kun at vedkommende ønsker å delta eller deltar. For å vite om en person har deltatt på en Aktivitet (er Aktiv) registreres det en dato når vedkommende deltar. Se kapittel: 05 - Hvordan Registrere Deltakelse Samme tankegang ligger bak Frivillige og Tjenester. Innmelde BRUKERE. Det finnes 3 måter å Innmelde Brukere på: Metode1: (dersom du har flere Brukere på samme Aktivitet som skal Innmeldes) 1. Klikk på Registrer Deltakelse i Startbilde. 2. Klikk på Aktiviteten + VANLIG Registrering. 3. Klikk på Innmeld. 4. Angi Etternavn. (det holder vanligvis med de 2-4 første bokstavene). 5. Klikk på ID-nr eller Etternavn eller Fornavn på personen. Metode2: (dersom du nettopp har lagt inn en ny Bruker og står i dette vinduet) 1. Klikk på Innmeld / Utmeld / Oversikt under BRUKER. 2. Klikk på en blank linje under Innmeld/Utmeld Aktiviteter. 3. Klikk på rullemenyknappen (til høyre på linja) og klikk så på Aktiviteten. 4. Har du flere Aktiviteter på samme person: gjenta punkt 3 og For å Avslutte: Klikk på X oppe til høgre i vinduet. Metode3: (dersom du har flere Brukere på forskjellige Aktiviteter som skal Innmeldes) 1. Stå i Startbilde 2. Angi Etternavn. (det holder vanligvis med de 2-4 første bokstavene). 3. Klikk på ID-nr eller Etternavn eller Fornavn på personen. 4. Se Metode 2 over.

Messias-rutiner. Citrix-brukere 20.02.2010

Messias-rutiner. Citrix-brukere 20.02.2010 Messias: Førsteside 1 Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet). For å søke direkte på ord, gjør følgende: Klikk i boksen

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Serviceavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 01.12.2011. Serviceavtale 2012. for datasystemet M E S S I A S

Serviceavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 01.12.2011. Serviceavtale 2012. for datasystemet M E S S I A S Serviceavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Serviceavtale 2012 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Serviceavtale

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Brukerveiledning Versjon 1.3

Brukerveiledning Versjon 1.3 Brukerveiledning Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Registrering i elektronisk gjesteliste... 4 Tillatelser for gjestene... 4 Servicenivå... 4 Adgangsnivå... 4 Egendefinert... 4 Registrering

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Brukerveiledning. Gruppe 9

Brukerveiledning. Gruppe 9 Forord : I dette dokumentet vil du få presentert en brukerveiledning for databasesystemet som vi har laget for Nor daglig vare import. Dokumentet er illustrert med bilder, og i tillegg finnes det forklaringer

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456 Brukerveiledning Cyber-Key er siste generasjon av utstyr for å åpne dører og porter ved hjelp av mobiltelefonen. I full versjon har Cyber-Key fire utgangsrele og tre alarminnganger. Standardmodellen er

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren»

Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren» Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren» IKKE kople serveren til pc-en før det står angitt senere. La også terminalene ligge i fred inntil videre. Trinn

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Utøverregistrering på Internett: Brukerveiledning lisens

Utøverregistrering på Internett: Brukerveiledning lisens Utøverregistrering på Internett: Brukerveiledning lisens PÅLOGGING: Logg deg inn på Verktøykassa i KlubbenOnline: I venstremenyen på siden til Verktøykassa finnes linken til lisens. Klikk på linken, og

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 elle 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved bordet.

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon)

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Sist oppdatert: 28.11.2013 07:36 Logg inn og start KLF effektivitetskontrollen (brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Du logger deg inn i systemet via www.kjottbransjen.no,

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 20.09.2011. Driftslisensavtale 2011. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 20.09.2011. Driftslisensavtale 2011. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2011 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

EFObasen ELEKTROFORENINGEN

EFObasen ELEKTROFORENINGEN EFObasen ELEKTROFORENINGEN Brukermanual for EFObasen Ver. 4.3 EFObasen Elektroforeningen Support: Elektroforeningen Postboks 6299 Etterstad 0603 OSLO Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 1 H, 3. etg.

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 4 HOVEDSIDEN... 5 VELG SPILLE OBJEKT... 6 SPILLETYPE... 6 SYSTEM... 6 BANE... 6 LØPSDATO...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 30.11.2010 INNHOLDSREGISTER 1 Hvilke funksjoner ligger/ kommer i løsningen?... 3 2 Funksjonsmeny... 4 3 Liste grupper... 5 4 Liste styreverv......

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Brukerveiledning lisensregistrering 2007

Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Registrering og oppdatering av lisensierte utøvere på internett Pr. 21. desember 2006 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 - Norges Svømmeforbund Innlogging

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Serviceavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Serviceavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Serviceavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Serviceavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Serviceavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Serviceavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Serviceavtale

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 03.10.2011 INNHOLDSREGISTER 1 HVILKE FUNKSJONER LIGGER/ KOMMER I LØSNINGEN?... 3 2 FUNKSJONSMENY... 4 3 LISTE GRUPPER... 5 4 LISTE STYREVERV...

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Versjon:

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer