Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet)."

Transkript

1 Messias: Førsteside 1 Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet). For å søke direkte på ord, gjør følgende: Klikk i boksen der su ser teksten Søk etter, skriv ordet og trykk på ENTER-tasten. For å bla til neste forekomst av ordet, klikk på ikonet >. (helt til høgre). For å hoppe direkte til et sidetall, gjør følgende: Klikk i boksen der du ser tallet 1, skriv inn sidetallet og trykk på ENTER-tasten. MESSIAS Brukerhåndbok Dersom du bruker gammel meny i Messias se egen brukerhåndbok på hjemmesiden. NB! Denne utgaven kan være for gammel, siste utgave finner du på hjemmesiden.

2 Messias: Innholdsfortegnelse 2 Innholdsfortegnelse: INTRODUKSJON TIL MESSIAS... 6 HVA ER MESSIAS... 6 HVORFOR TRENGER MAN MESSIAS... 6 HVORFOR NAVNET MESSIAS... 6 HVA KOSTER MESSIAS / AVTALER... 6 HVA KAN MESSIAS GJØRE... 7 HVORDAN VIRKER MESSIAS... 8 HVORFOR BØR ALLE POTENSIELLE BRUKERE LEGGES INN... 9 HVA INNEHOLDER MESSIAS... 9 HVA ER MINIMUM AV REGISTRERING I MESSIAS ORD OG UTTRYKK I MESSIAS HVA KREVER MESSIAS AV DATAUTSTYR OG PROGRAMVARE A - HVORDAN STARTE MESSIAS SLIK STARTER DU MESSIAS HVIS PASSORDET IKKE VIRKER I MESSIAS HVORDAN LEGGE IKONET TILKOBLING TIL PÅ DITT LOKALE SKRIVEBORD B - HVORDAN KOMME I GANG MED MESSIAS HVORDAN LEGGE INN NYE PERSONER LEGG INN NYE PERSONER I MESSIAS KONTROLL AV INNLAGTE DATA A - HVORDAN AJOURHOLDE PRO / GATE / INFO / PERSONREG AJOURHOLD PRO AJOURHOLD GATENAVN AJOURHOLD INFO OM DITT SENTER AJOURHOLD PERSONREGISTER MANUELT OG AUTOMATISK B - HVORDAN AJOURHOLDE AKTIVITET / TJENESTE AJOURHOLD AKTIVITETER AJOURHOLD TJENESTER HVORDAN INNMELDE BRUKERE OG FRIVILLIGE INNMELDE BRUKERE INNMELDE FRIVILLIGE HVORDAN SKRIVE UT REGISTRERINGSSKJEMA SKRIVE UT REGISTRERINGSSKJEMA FOR BRUKERE SKRIVE UT REGISTRERINGSSKJEMA FOR FRIVILLIGE A - HVORDAN LAGE TURNUSLISTE FOR DE FRIVILLIGE HVORDAN ORGANISERE DE FRIVILLIGE HVORDAN LAGE TURNUSLISTE VHA REGISTRERINGSSKJEMA HVORDAN REGISTRERE DELTAKELSE REGISTRERE DELTAKELSE AV BRUKERE REGISTRERE DELTAKELSE AV FRIVILLIGE A - RUTINE FOR REGISTRERING AV DELTAKELSE INFORMASJON ANGÅENDE REGISTRERING AV DELTAKELSER RUTINE FOR REGISTRERING AV DELTAKELSE: INFORMASJON ANG. REGISTRERING AV DELTAKELSER FOR FRISØR, FOTPLEIE O.L HVORDAN SKRIVE UT STATISTIKK SKRIV UT RAPPORT FOR ALLE I SYSTEMET SKRIV UT RAPPORT FOR BRUKERE SKRIV UT RAPPORT FOR FRIVILLIGE SKRIV UT RAPPORT FOR SOSIONOMBRUKERE HVORDAN LAGE ÅRSRAPPORT / TERTIALRAPPORT... 31

3 Messias: Innholdsfortegnelse HVORDAN REGISTRERE SOSIONOMBRUKERE HVORDAN REGISTRERE BRUKERAVGIFT HVORDAN KOMME TIL BILDET BRUKERAVGIFT HVORDAN REGISTRERE EN BETALING AV BRUKERAVGIFT SETT BETALT PÅ AKTIVE FRIVILLIGE SKRIV UT ALLE SOM IKKE HAR BETALT LAG REGNING TIL DE SOM IKKE HAR BETALT SEND FLETTEBREV TIL DE SOM IKKE HAR BETALT SKRIV UT EN OVERSIKT OVER DE SOM HAR BETALT / IKKE BETALT LAG PURRE-REGNING LAG FORSKUDDS-REGNING (ELLER BREV) TIL HVEM DU VIL, VIA UTPLUKK OPPRETT AKTIVITETEN BRUKERAVGIFT. (ENGANGSJOBB) MANUELLE RUTINER FOR BRUKERAVGIFT HVORDAN REGISTRERE KAFEBESØK/MIDDAGER OPPRETT AKTIVITETENE KAFETERIABESØK OG MIDDAGER INNMELD BRUKERENE *ANTALL,KVINNER OG *ANTALL,MENN REGISTRER DELTAKELSE PÅ KAFETERIABESØK OG MIDDAGER HVORDAN REGISTRERE OMSETNING/SALG I KAFETERIA REGISTRERE OMSETNING/SALG HVORDAN REGISTRERE DELTAKELSE PÅ TURER / DEL-AKTIVITETER SKRIV UT REGISTRERINGSSKJEMA FOR EN NY DEL-AKTIVITET. (TUR) MERK AV PÅ REGISTRERINGSSKJEMA ETTER HVERT SOM NOEN MELDER SEG PÅ REGISTRER DELTAKELSEN INN I MESSIAS FØR TUREN / REISEN FINNER STED SKRIV UT ALLE DELTAKERE PÅ EN TUR / REISE LEVER DELTAKERLISTENE TIL REISELEDER. (SOM GIR EN TIL TUROPERATØR) FOR Å SENDE REGNING, SE KAPITTEL 60 HVORDAN SENDE REGNING TIL BRUKER HVORDAN REGISTRERE ANONYME BRUKERE INNMELD ANONYME BRUKERE PÅ ØNSKET AKTIVITET REGISTRER DELTAKELSE PÅ ANONYME BRUKERE HVORDAN REGISTRERE VARMMAT / FROSSENMAT ANGI REGNINGS-INFO FOR AKTIVITETEN. (ENGANGSJOBB) SKRIV UT REGISTRERINGSSKJEMA FOR VARMMAT. (FROSSENMAT BLIR TILSVARENDE) KRYSS AV PÅ DE SOM SKAL HA MAT INNEVÆRENDE DAG REGISTRER DAGENS MATKUNDER I MESSIAS SAMME DAG SKRIV UT DAGENS VARMMAT. (DERSOM DU IKKE HAR UTFØRT PUNKT 4.6 OVENFOR) LEVER LISTA TIL KJØKKENET (ANTALLET), DERETTER TIL MATOMBÆRER (KJØRERUTE) SKRIV UT REGNING EV. PURRE-REGNING HVORDAN LEGGE INN ELLER ENDRE PÅ KJØRERUTE HVORDAN REGISTRERE SERVICETJENESTEN INNKALL DE FRIVILLIGE SERVICETJENERE TIL MØTE I SLUTTEN AV HVER MÅNED SKRIV UT REGISTRERINGS-SKJEMA FOR HVER NY MÅNED. (MÅNEDSSKJEMA) MØTEAGENDA REGISTRER BRUKERE VHA REGISTRERINGS-SKJEMA REGISTRER FRIVILLIGE VHA REGISTRERINGS-SKJEMA REGISTRER STATUS FOR HVER BRUKER REGISTRER STATUS FOR HVER FRIVILLIG HVORDAN REGISTRERE INNTEKTER TIL SENTERET REGISTRERE INNTEKTER LEGGE INN NY INNTEKTSKILDE FORKLARINGER TIL SKJEMA-KODER HVORDAN REGISTRERE GAVER (GAVEFOND) REGISTRERE PENGEGAVER LAGE TAKKEBREV TIL GIVERE LAGE INVITASJONSBREV TIL GIVERE SKRIVE UT ETIKETTER ELLER KONVOLUTTER

4 Messias: Innholdsfortegnelse 4 5. UTSKRIFT AV GAVEFONDET HVORDAN SKRIVE UT FLETTEBREV FLETTEBREV TIL PERSONER SOM FINNES I MESSIAS. (ALLE I SYSTEMET) FLETTEBREV TIL PERSONER SOM ER BRUKERE. (AKTIVE/INNMELDTE) FLETTEBREV TIL PERSONER SOM ER FRIVILLIGE. (AKTIVE/INNMELDTE) FLETTEBREV TIL PERSONER SOM ER MED I SERVICETJENESTEN. (AKTIVE/INNMELDTE) FLETTEBREV TIL ENKELTPERSONER FELLES FOR FLETTEBREV: EKSEMPEL PÅ FLETTEBREV: A - INFO OM FLETTEBREV HVORDAN REPARERE ET SKADET FLETTEBREV HVORDAN BEHANDLE BREV/PROGRAM SOM KOMMER I RETUR HVORDAN BRUKE ETIKETTENE FRA FOLKEREGISTERET HVORDAN SENDE FØDSELSDAGSBREV HVORDAN SENDE FØDSELSDAGSBREV, F.EKS TIL INNMELDTE FRIVILLIGE: HVORDAN SKRIVE UT ETIKETTER SKRIV UT ETIKETTER TIL ALLE SENTRENE I OSLO SKRIV UT ETIKETTER FRA EKSTERNT ADRESSEREGISTER SKRIV UT ETIKETTER TIL ALLE I SYSTEMET PR PRO SKRIV UT ETIKETTER TIL BRUKERE AV EN AKTIVITET SKRIV UT ETIKETTER TIL FRIVILLIGE AV EN TJENESTE SKRIV UT ETIKETTER TIL ALLE FRIVILLIGE SKRIV UT ETIKETTER TIL UTPLUKKETE PERSONER HVORDAN SENDE REGNING TIL BRUKER ANGI REGNINGS-INFO FOR HVER AKTIVITET SOM SKAL HA REGNING. (ENGANGSJOBB) REGISTRER DELTAKELSE. (BLIR UTFØRT FORTLØPENDE UAVHENGIG AV REGNING) SKRIV UT REGNING TIL BRUKERE. (2 MÅTER) REGISTRER BRUKERE SOM HAR BETALT SIN REGNING SKRIV UT PURRE-REGNING TIL BRUKER MESSIAS-STREKKODE. (MESSIAS-MOBIL) HVORDAN LAGE BRUKERKORT ENDRE OPPLYSNINGER PÅ BRUKERKORTET UTSKRIFT AV BRUKERKORT-ETIKETTER TIL BESTEMTE PERSONER UTSKRIFT AV GJESTEKORT UTSKRIFT AV BRUKERKORT-ETIKETTER TIL ANONYME PERSONER UTSKRIFT AV BRUKERKORT-ETIKETTER TIL PERSONER VIA UTPLUKK HVORDAN TA UT STATISTIKK MED DATA FRA BRUKERKORT ANTALL BESØK MED BRUKERKORT ANTALL BESØK MED BRUKERKORT, PR AKTIVITET NAVN PÅ BESØKENDE MED BRUKERKORT DE 20 MEST AKTIVE BRUKERE AV BRUKERKORT TREKNING FOR BRUK AV BRUKERKORT. (PREMIERING) HVORDAN TA OPPRYDDING I MESSIAS ALLE I SYSTEMET. (SE UNDER OPPRYDDING FØR ÅRSRAPPORT I BILDET) BRUKERE. (SE UNDER OPPRYDDING FØR ÅRSRAPPORT I BILDET) FRIVILLIGE. (SE UNDER OPPRYDDING FØR ÅRSRAPPORT I BILDET) SOSIONOM-BRUKERE. (SE UNDER OPPRYDDING FØR ÅRSRAPPORT I BILDET) HVORDAN SLETTE EN DUBLETT HVORDAN OPPDATERE MESSIAS MED FOLKEREGISTERDATA BESTILLING AV FOLKEREGISTERDATA FØR OPPDATERING AV MESSIAS OPPDATERING AV MESSIAS MED FOLKEREGISTERDATA... 69

5 Messias: Innholdsfortegnelse 5 4. HVORDAN KOPIERE OG LIME INN (PASTE) I MESSIAS HVORDAN LAGE NAVNELISTE TIL TRYKKERIET I EXCEL-FORMAT FEILMELDING VED OPPDATERING AV MESSIAS-DATAENE HVORDAN SØKE, ENDRE, SLETTE I MESSIAS SØK ETTER EN PERSON: SLETTE EN PERSON: SLETTE EN REGISTRERING: ENDRE: LEGG INN NY PERSON: RETURNERE / AVSLUTTE: HVORDAN TA BACKUP/RESTORE AV DATABASEN I MESSIAS BACKUP (SIKKERHETS-KOPI): RESTORE (HENT TILBAKE EN SIKKERHETS-KOPI): HVORDAN VEDLIKEHOLDE/REPARERE DATABASEN I MESSIAS HVER MANDAG MORGEN: DEN FØRSTE MANDAGEN I MÅNEDEN: HVORDAN ENDRE PASSORD I MESSIAS HVORDAN SKRIVE UT MESSIAS BRUKERHÅNDBOK REKVISITA (ETIKETTER OG LIGNENDE) Konvolutter: Etiketter, vanlige: Etiketter, til BrukerKort: Plastkort, til BrukerKort: Plastfutteral, til BrukerKort: Faktura-blankett: HVORDAN BRUKE MESSIAS MOT ANDRE INSTUTISJONER LISENSAVTALE, DRIFTSAVTALE OG SERVICEAVTALE FOR MESSIAS AVTALER, PRISER, BISTAND OG KURS... 80

6 Messias: Introduksjon til MESSIAS 6 Introduksjon til MESSIAS MESSIAS står for Meningsfylt Edb-System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. HVA ER MESSIAS Messias er et dataprogram som er spesiallaget for bruk ved et eldresenter. Messias er et arbeidsverktøy, og senteret sparer mye arbeid og tid ved å bruke programmet. Messias inneholder både statistikker, hjelperutiner for å forenkle oppgavene ved et eldresenter og et journal- og oppfølgingsprogram tilpasset sosionomtjenesten. Messias er også et måleverktøy, der du kan måle innsats, resultat og utvikling. HVORFOR TRENGER MAN MESSIAS Etter hvert som tiden går trenger bevilgende myndigheter stadig mer dokumentasjon på hva pengene de yter går til. Jo mindre de vet om dette, jo lettere er det å skjære ned på en bevilgning. Det er alltid slik at noen er for nedskjæring/nedleggelse, mens andre er imot. Hvis de som er imot nedskjæring/nedleggelse får se rapportene som Messias lager, får de gode dokumenterte argumenter på hånden. I dag har omtrent alle eldresentra i Oslo Messias. Med Messias blir man personuavhengig. Hvem som helst kan følge bruksanvisningen og ta ut rapporter. HVORFOR NAVNET MESSIAS Et eldresenter fikk beskjed om at det skulle nedlegges. Jeg fikk en forespørsel om jeg kunne dokumentere hva senteret holdt på med, og omfanget av dette. Dette gjorde jeg. Senteret ble reddet og jeg fikk, som takk for min innsats, en gaveeske med rødvin, gåselever og kjeks. Rødvinen het Messias. Når en rødvin kan hete Messias, så kan også et dataprogram hete det, tenkte jeg. Messias har etter dette reddet flere eldresentra fra nedleggelse. HVA KOSTER MESSIAS / AVTALER Messias er et fremtidsrettet system som ligger på en egen server og kan startes opp fra hvor som helst der en har Internett-tilkobling. Messias stiller ingen krav til lokalt datautstyr. For å få bruksrett til Messias-systemet, må alle inngå en Lisensavtale, Serviceavtale og en Driftsavtale. Prisen for lisensavtalen er kr. 300,- pr. måned (2011). Lisensavtalen sikrer at Messias er under stadig forbedring /videreutvikling etter hvert som kravene/behovene forandrer seg. Lisensavtalen sikrer at alle sentra får en ny utgave av Messias 1-2 ganger i året. Serviceavtalen sikrer at brukerne får diverse brukerstøtte til fastsatte priser. F.eks. er brukerstøtte, via epost gratis (2011) for de som har fullført grunnkurset. Driftavtalen sikrer at Messias er tilgjengelig ca. 24 timer i døgnet. Alle som bruker Messias får altså 3 skriftlig avtaler å forholde seg til, som fornyes for hvert år. Ved å ta Messias i bruk godtar en avtalene. Avtalene finnes på hjemmesiden under Avtaler. (se menyen til venstre).

7 Messias: Introduksjon til MESSIAS 7 HVA KAN MESSIAS GJØRE Messias kan blant annet: Automatisk REGISTRERE alle som bruker senteret. Dette gjøres ved hjelp av brukerkort med strekkode og en strekkodeleser. Automatisk lage en ÅRSRAPPORT. Rapporten vil bl.a. inneholde antall forskjellige BRUKERE og totalt antall BESØK. Lage rapporter/statistikker på alt mulig, f.eks rapport over: Alle i Systemet. De potensielle (brukergrunnlaget) med aldersfordeling og kjønn. Antall Brukere Totalt med aldersfordeling og kjønn. Antall Brukere pr Aktivitet. Antall Tilstelninger pr Aktivitet. (f.eks. antall Turer/reiser, Hyggeaftener, osv.) Antall Frivillige Totalt med aldersfordeling og kjønn. Antall Frivillige pr Tjeneste. Antall SosionomBrukere med aldersfordeling og kjønn. Antall kun SosionomBrukere med aldersfordeling og kjønn. (d.v.s. de brukere som kun bruker senterets sosionomtjeneste og ikke noe annet). Antall SosionomBrukere pr Sak, pr Aksjon og pr Samarbeidspartner. Trivsel-rapport. En rapport som viser hvor mange brukere som har besøkt senteret kun 1 gang, kun 2 ganger, osv. Lage kvalitetssikrings-skjema for de ansatte og deres oppgaver. Holde regnskap over Gavefond. Med innebygd personlig takkebrev. (Det er viktig med hurtig tilbakemelding). Gi en detaljert oversikt over de FRIVILLIGE. Med hvilken tjeneste hver enkelt frivillig ønsker å være med på, hvilken tjeneste de har utført, (med antall ganger og timer, hver tjeneste og totalt) og sum årsverk utført av samtlige frivillige. Skrive detaljerte deltakerlister på Turer/Reiser o.l. Etter valgfrie opplysninger, f.eks pårørende, alder, adresse, dobbel/enkelt-rom o.s.v. Skrive ut Navnelister, Etiketter, Konvolutter. På alle personer som er lagt inn i systemet etter forskjellige utplukks-kriterier. Sende personlige brev til utvalgte, f.eks. nypensjonister (ved hjelp av flettebrev). Sende Faktura til utvalgte, f.eks. matkunder. Lage Kvitteringsrapport. (Bilag til f.eks. statstøtte til Kurs) Sende Fødselsdagsbrev til utvalgte, f.eks. frivillige. Sende Invitasjonsbrev til ALLE som har fødselsdag en måned. til felles feiring på senteret med kaffe og kaker. (for å få kontakt med flere brukere).

8 Messias: Introduksjon til MESSIAS 8 HVORDAN VIRKER MESSIAS Først må alle personer som tilhører senteret (brukergrunnlaget) leses inn fra en CD som inneholder data hentet fra Folkeregisteret. (pr er det firmaet EDB som har konsesjon til å gi ut denne CD-en). Deretter må en registrere når en bruker kommer til senteret. Det finnes 2 måter å registrere brukere på. Den ene er automatisk ved hjelp av brukerkort med strekkode og en strekkodeleser. Den andre er manuell ved hjelp av registreringsskjema for hver aktivitet. Noen sentra bruker begge måter, den automatiske for å få med de som bruker senteret/kafeen, hår og fot, og den manuelle for å registrere små-aktiviteter, slik som Bridge, kurs o.l. Automatisk registrering. Alle brukere får et brukerkort med strekkode. En strekkodeleser står f.eks. ved inngangen til senteret (eller ved kassaapparatet i kafeteriaen) og brukerne holder brukerkortet sitt mot leseren og blir registrert. Det er ingen direkte forbindelse mellom leseren og Messias. Registreringene ligger der helt til de blir overført til en minnepinne. Manuell registrering. Messias skriver ut et registreringsskjema for hver aktivitet. En medhjelper pr. aktivitet henter skjemaet, krysser av på alle som var tilstede på aktiviteten og leverer skjemaet tilbake. Her er det viktig med gode manuelle rutiner slik at ansatte ikke bruker tid på å levere/hente skjemaene. Skjemaene arkiveres og registreres inn i Messias senere. Registrering av Frivillige. Hver frivillig får sitt eget registreringsskjema hvor de angir dato, hvilken tjeneste og brukte timer. Skjemaet arkiveres og registreres inn i Messias senere. Registrering inn i Messias. De automatiske registreringene overføres til Messias via en minnepinne som kommer fra en strekkode-pc. De manuelle registreringsskjemaene kan registreres av en ansatt når tiden tillater det, eller av en frivillig. På nesten alle sentra blir de manuelle registreringene utført av en frivillig som kommer en gang i uken, og sitter noen timer. NB! En sparer en god del tid dersom en kun bruker registreringsskjemaer hentet fra Messias. Rapporter/Statistikk. Alle rapporter går etter dato. Dette kan gjøres fordi det blir registrert en dato for hver gang en bruker har deltatt på en aktivitet. En kan når som helst kan ta ut en rapport for en hvilken som helst periode. Alle rapporter inneholder, i tillegg til antall brukere, også antall deltakelser. Dermed får en bedre oversikt over hvor mange som i virkeligheten har deltatt på de forskjellige aktivitetene. For de frivillige registrerer en også den medgåtte tid for tjenesten de har utført. Dermed kan en når som helst se hvor mange årsverk de frivillige har utført. Rapportene er laget på samme måte som for en bruker.

9 Messias: Introduksjon til MESSIAS 9 HVORFOR BØR ALLE POTENSIELLE BRUKERE LEGGES INN Messias blir bedre oppdatert/ajourholdt enn listene fra Folkeregisteret. Messias får kontinuerlig tilbakemelding både fra sosionom, frisør og fotpleier om status til en bruker. Listene fra Folkeregisteret kommer 2 ganger i året. Etter hvert blir dataene foreldet. De inneholder ikke dem som har flyttet inn/ut av bydelen både nylig og for opptil for 6 måneder siden. De inneholder heller ikke dem som tilhører senteret, men som ikke melder flytting. De har heller ikke slettet dem som nylig er døde og dem har dødd for opptil 6 måneder siden. Messias trenger ikke hele listen fra Folkeregisteret hver gang. For Messias hadde det vært tilstreklig med 3 utdrag. En liste med dem som har flyttet til et eldresenterområde, en annen liste med dem som har flyttet fra og en tredje liste over de døde. For de sentra som har sosionomtjeneste, må alle de potensielle legges inn fordi: 1. Sosionomene har som oppgave å kontakte alle som tilhører senteret. 2. Sosionomene journalfører alle: De som trenger hjelp nå, de som ønsker kontakt senere og de som ikke er interessert i å få flere oppsøk. 3. Hver bydel er inndelt i soner, og hver sone er igjen inndelt i roder. Sosionomene oppsøker brukerne etter rode. Dette fordi rode er mest praktisk og hensiktsmessig. Det samme gjør hjemmetjenesten, som sosionomene samarbeider nært med. Rodene er lagt inn i Messias, som skriver ut adresselister/oppsøkerliste etter rode. Adresselistene fra Folkeregisteret er sortert etter alle gatenavn som tilhører senteret, og siden en gate kan gå over flere roder er adresselistene fra Folkeregisteret lite egnet for en sosionom. Messias er et verktøy der en aktivt prøver å nå flere brukere, f.eks. med: Invitasjonsbrev, f.eks. til menn som ikke har besøkt senteret. Invitasjonsbrev til alle som har fødselsdag i en måned, for felles feiring. Messias har også oppfølgingsrutiner, som f.eks. Brev/Oppsøk til dem som nylig er blitt enke/enkemenn. Kontakt/Oppsøk til aktive brukere som ikke har vært aktive på en stund. Messias er også et måleverktøy, der en kan måle innsats, resultat og utvikling. I målebergningene er brukergrunnlaget viktig. For eksempel i Årsrapporten beregner Messias brukerprosenten til senteret. 500 brukere kan være imponerende for ett senter, og mindre imponerende for et annet, alt avhengig av brukergrunnlaget. Brukerprosenten sier litt om driften (dyktigheten?) til et senter. En kan se hva en har klart å oppnå i henhold til antall årsverk fra ansatte og frivillige, sammenlignet med fjoråret. HVA INNEHOLDER MESSIAS Messias inneholder statistikker, hjelperutiner og et journalprogram. Journalprogrammet er spesialtilpasset sosionomtjenesten ved et eldresenter. Alle sosionomene bruker Messias som sitt arbeidsverktøy, og hele sosialjournalen ligger inne i Messias. Journalprogrammet har både et rapporteringssystem og et oppfølgingssystem. Messias har også et eget opplegg for den frivillige Servicetjenesten (besøk/følge). Dessuten inneholder Messias et eget Faktureringssystem for alle Aktiviteter, f.eks Matkunder. Messias inneholder også hjelperutiner for å forenkle oppgavene ved et eldresenter. Dersom en f.eks. ønsker å sende et brev med informasjon eller med invitasjon til bestemte personer, er dette automatisert ved hjelp av flettebrev. Prosessen tar minimalt med tid og krever minimalt

10 Messias: Introduksjon til MESSIAS 10 med ressurser. Det skrives kun ett brev, og systemet vil produsere ett personlig brev til alle i gruppen. Brevene inneholder navn og adresser, og legges rett i en vinduskonvolutt. Messias inneholder egne rutiner for å lage Tertialrapport og Årsrapport. Kun et par museklikk skal til, og så er rapporten generert. Rapporten inneholder både omsetning i kafeteria, antall årsverk utført av de frivillige samt sammenlignbare tall fra forrige periode. HVA ER MINIMUM AV REGISTRERING I MESSIAS Minimum registrering i Messias er en strekkodeleser som registrerer brukerkortet til de som kommer innom senteret. Ut fra denne registreringen får en fullverdige rapporter og statistikker i Messias. De fleste sentra har i dag innført brukerkort med strekkode. Dette brukerkortet kan brukes på alle sentra som har en strekkodeleser. Brukeren trenger således ikke et nytt brukerkort for besøk på andre sentra. Brukerkortet blir registrert på det senteret en besøker. Er ikke brukeren lagt inn i systemet på forhånd, vil han bli lagt inn som en anonym gjest. Strekkoden inneholder kun et prefix + idnr. Prefikset forteller hvilket senter en tilhører. Idnr er et fortløpende nummer innenfor senteret. ORD OG UTTRYKK I MESSIAS ALLE i Systemet. Alle personer som er lagt inn i systemet. Både passive, brukere og frivillige. BRUKER. En person i systemet som har brukt Senterets AKTIVITETER, minst en gang. FRIVILLIG. En person i systemet som har utført en TJENESTE for Senteret, minst en gang. SOSIONOMBruker. En person i systemet som har brukt Senterets SOSIONOM, minst en gang. LEGG INN NY. Betyr å legge inn en ny person i Systemet. INNMELDE. Betyr å angi en aktivitet eller tjeneste på en person. UTMELDE. Betyr å slette den innmeldte aktiviteten eller tjenesten på en person. REGISTRERE. Betyr å registrere en deltakelse med dato for en aktivitet eller tjeneste. AKTIV. Betyr at en person er registrert på en aktivitet eller tjeneste innenfor en periode. LAG RAPPORT + UTSKRIFT. Betyr å lage en rapport. Rapporten kan sees på før den eventuelt skrives ut. AJOURHOLD. Betyr å ajourholde opplysninger i systemet. Så som aktiviteter og tjenester.

11 Messias: Introduksjon til MESSIAS 11 VEDLIKEHOLD/OPPRYDDING. Betyr å ajourholde dataene i Messias vha datalistene fra Folkeregisteret.. PRO. Ett tall fra 1 til 9 som angir hvilken gruppe en person tilhører. Se Alle Pro i Messias. HVA KREVER MESSIAS AV DATAUTSTYR OG PROGRAMVARE Messias stiller ingen spesielle krav til den lokale pc, bortsett fra at pc-en bør ha operativsystemet Windows og ha Internett-tilgang. Messias-systemet ligger på en egen server, og en får tilgang til Messias via Internett.

12 Messias: 00a - Hvordan Starte Messias 12 00a - Hvordan Starte Messias Messias ligger på en egen server og en får tilgang til programmet via Internett. Tilgang til serveren er beskyttet med brukernavn og passord. Selve Messias-programmet er beskyttet mot uvedkommende ved hjelp av Logg på Navn og passord. Det finnes to Logg på Navn, nemlig Messias1 og Messias2. Messias1 har fullmakt til å gjøre alt mulig, og bør kun brukes av Sosionomene. Messias2 kan gjøre alt, bortsett fra sosionomdelen av systemet. NB! Flere kan bruke samme Logg på navn samtidig. NB! Messias har felles passord for hvert Logg på navn. Første gang og når du får ny versjon av Messias, er passordet for: Messias1 satt til 111 Messias2 satt til 222 Av sikkerhetsmessige grunner bør disse passordene endres så snart som mulig. (se Messias-info: 88 - Hvordan Endre Passord i Messias) (klikk i feltet for å komme dit) 1. Slik starter du Messias. 1. Klikk på ikonet Tilkobling til Messias-server på ditt lokale skrivebord. 2. Angi Datamaskinnavn hvis feltet er blankt. (første gang). 3. Klikk på Koble til. 4. Angi Brukernavn MESSIAS\ og Passord (hvis manuell tilkobling). (du kommer nå til Messias server). 5. Klikk på MESSIAS-ikonet. (du kommer til Logg på vinduet). 6. Skriv Messias2 under Navn. 7. Skriv 222 under Passord (har du et annet passord må du bruke dette). 8. Trykk på Enter-tasten, eller Klikk på OK. 9. Du kommer nå til Startbilde til Messias og kan begynne å bruke systemet. 2. HVIS passordet ikke virker i Messias. 1. Sjekk at Logg på Navn er enten Messias1 eller Messias2. 2. Prøv med passord 111 for Messias1 eller passord 222 for Messias2. (Når det kommer ny versjon av Messias, kan passordet for Messias1 bli satt til 111, og passordet til Messias2 satt til 222.) 3. En eller annen har endret passordet, spør etter det nye passordet. (Messias har felles passord for hvert Logg på Navn) 4. Ring til Messias-support og be om å få tilbakestilt Passordet. 3. Hvordan legge ikonet Tilkobling til på ditt lokale skrivebord. 1. Klikk på Start-knappen. (nederst til venstre). 2. Klikk på Programmer. 3. Klikk på Tilbehør.

13 Messias: 00a - Hvordan Starte Messias Hvis du ikke ser Tilkobling til eksternt skrivebord, klikk på Kommunikasjon. 5. Klikk med høgre mustast på Tilkobling + Send til + Skrivebord (snarvei).

14 Messias: 00b - Hvordan komme i gang med Messias 14 00b - Hvordan komme i gang med Messias Start med å lese kapittel: 05a - Rutine for Registrering av Deltakelse som gir deg en ide om hvordan man kan bruke Messias. Deretter må du utføre kapittel 01 og fortsetter til kapittel 07. Rekkefølgen er bunden, og forteller deg hva du må gjøre for å komme frem til det endelige målet, kapittel 07. Kapittel 01. Legg inn nye personer. Kapittel 02. Ajourhold Aktiviteter og Tjenester. Kapittel 03. Innmeld Brukere og Frivillige. Kapittel 04. Skriv ut Registreringsskjema. Kapittel 05. Registrer deltakelse. Kapittel 06. Skriv ut Statistikk. Kapittel 07. Hvordan lage Årsrapport/Tertialrapport. engangsjobb + av og til. engangsjobb + av og til. engangsjobb + av og til. hver mandag morgen. ved leilighet. ved nytt år / tertial. ved nytt år / tertial. Når du er i et Messias-bilde ser du en X helt oppe til høgre. X betyr lukk dette vindu og returner til forrige vindu. Når du er på Startsiden ser du kommandoknappene A+ og A- øverst ca på midten. A+ betyr AVSLUTT med oppdatering. A- betyr AVSLUTT uten oppdatering.

15 Messias: 01 - Hvordan Legge inn nye personer Hvordan Legge inn nye personer NB1. Når du står i Startbilde, klikk på Legg inn Ny person. NB2. For å få opp et nytt tomt vindu til neste person, klikk på stjerne på nederste linje. NB3. For å få lagret en person, må du minst fylle ut: Etternavn+Fornavn+Kjønn+Pro. OBS-1. Forklaring til Personbilde: Rød ledetekst m/rød ramme: opplysninger som finnes i datalista fra folkeregisteret. Rød ledetekst i kursiv : minimum av opplysninger systemet krever. Heltrukken ramme : opplysninger som du selv må legge inn. Prikket ramme : opplysninger som systemet automatisk legger inn. OBS-2. Hvis du manuelt må legge inn folkeregisterdata til Messias. Gjør da følgende: 1. Hent datalista fra folkeregisteret (kommunen), den som er sortert på adresser. 2. Utfør Legg inn nye personer i Messias (se nedenfor). nb! Husk at du får automatisk et nytt tomt vindu når du trykker Enter når du står i feltet Dato Sivilstand. (du slipper å klikke på stjerne på nederste linje) Legg inn nye personer i Messias. 1. Klikk på Legg inn Ny person i Startbilde. 2. Du kommer nå til Personbildet. Fyll ut følgende felt: Etternavn: skriv etternavn og trykk Enter. Fornavn: skriv fornavn og trykk Enter. Du får nå opp et Dublett-sjekk-vindu. Hvis personen ikke finnes, trykk Enter. (Enter=Fortsett). Hvis personen finnes, klikk på Avbryt. Kjønn: skriv kjønn, K for kvinner eller M for mann og trykk Enter. Gatenavn: (alle Gatenavn kommer frem i en rullemeny). Begynn å skriv de første bokstavene i Gatenavnet, trykk ev. på nedpil til du kommer til riktig Gatenavn og trykk Enter. (Hvis du ikke har hele Gatenavn-tabellen liggende inne, d.v.s. du har ditt eget, kan de hende at Gatenavnet ikke ligger inne i tabellen, gjør da følgende: 1: Klikk på det tomme (blanke) gatenavnet som ligger først i tabellen. 2: Klikk på *-ikonet bak Gatenavn, du får nå opp hele Gatenavn-tabellen, skriv inn det nye Gatenavnet der markøren står (i en tom linje),og klikk på X.) 3: Begynn å skriv gatenavnet på nytt (i personbilde) og velg det fra tabellen. Husnr: skriv husnr + blank + husbokstav og trykk Enter. (husnr trenger ikke å skrives med 3 siffer for å få en riktig sortering av husnr. Feltet husnr er på 50 posisjoner og kan også inneholde Oppgang, c/o adresse, og lignende) Sted: Blir automatisk fylt ut dersom du har lagt inn hele Gatenavnregisteret. (Dessverre gjelder dette kun de aller siste som har tatt Messias i bruk). Imidlertid er registeret lagt inn på en egen rulleknapp bak feltet Sted, så hvis senteret er i Oslo kan du gjøre følgende: Klikk på rulleknappen bak Sted, klikk på riktig Gatenavn, og så blir Sted automatisk fylt ut. Hvis senteret ikke er i Oslo må du fylle ut Sted manuelt. Pro: Trykk på 1-tallet og trykk Enter. (Pro skal alltid være lik 1 for personer som står på datalistene fra folkeregisteret). Fødselsdato: Året skal skrives med 4 siffer, står det i datalista, så skriv og trykk Enter. (Systemet regner selv ut Alder) Sivilstand: sivilstand er et rullefelt. Skriv inn sivilstand-nummeret som du finner under personnr i datalista (fra 1-9), eller bruk rullemenyen. Trykk Enter. Du har nå lagt inn alle de opplysningene du trenger for en person.

16 Messias: 01 - Hvordan Legge inn nye personer 16 Personen blir automatisk lagret når du lukker vinduet. Hvis det er noe feil/mangler vil du få melding om dette og personen blir ikke lagret. Trykk på Enter for å få et tomt vindu til neste person. Å bruke Enter for å få et tomt vindu virker kun hvis du står i feltet Dato Sivilstand. Du vil også få et tomt vindu ved å klikke på * på nederste linje. * * * disse feltene hoppes det vanligvis over: Dato Sivilstand: denne datoen kommer automatisk, men kan overskrives. Personnr: du får automatisk opp de 6 første, de 5 siste er valgfritt å ta i bruk. Sone: En Bydel er inndelt i flere Soner, hver Sone er inndelt i Roder. Hvis du ønsker å bruke Sonene, må du først legge inn alle Sonene. (dobbelklikk i feltet). Angi navn på Sonen. Trykk Enter. Rode: den finner du i datalista under Sone og Rode. (4siffer). Trykk Enter. BrukerKode: hopp over med å trykke Enter. Telefon: skriv inn telefonnr dersom du vet det. Mobil: skriv inn mobilnr dersom du vet det. Epost: skriv inn eposten dersom du vet det. Pårørende: skriv inn pårørende dersom du vet det. (kommer med i Tur-lista) Log: Når du endrer GateNavn og Pro vil systemet aut. angi dette i loggen. Du kan også bruke loggen, til andre ting. Etasje: hopp over med å trykke Enter. Heis: hopp over med å trykke Enter. DatoDød: denne dato settes automatisk til dagens dato når Pro settes til 9. nb! datoen må slettes hvis du ønsker å endre Pro tilbake. GjestID: Skriv inn ID til en person som slettes i forbindelse med duplikat hvis personen har 2 forskjellige brukerkort. Hver personer kan altså ha 2 brukerkort. * * * disse feltene skal du aldri angi: fø: og si: under Annen Kontakt. feltet oppdateres automatisk senere. fø: og si: under Bruker. feltet oppdateres automatisk senere. fø: og si: under Frivillig. feltet oppdateres automatisk senere. NB! ut: under Frivillig brukes dersom en frivillig har sluttet, men vedkommende skal fortsatt stå i Frivilliglista. * * * Kontroll av innlagte data. 1. Stå i Startbilde. 2. Klikk på overskriften Etternavn (Alle Etternavn blir svarte) 3. Klikk på ikonet: Sorter stigende deretter Sorter synkende. (ev. høgre mustast) 4. Ser du noe galt, klikk på Etternavn/Fornavn for å få Personbildet, og rett opp. 5. Fortsett med neste felt, o.s.v. 6. Til slutt klikk på X oppe til høgre i vinduet. (Du kommer til gammel meny) 7. Trykk Enter og du er tilbake til Startbilde for ny meny.

17 Messias: 02a - Hvordan Ajourholde Pro / Gate / Info / Personreg a - Hvordan Ajourholde Pro / Gate / Info / Personreg. 1. Ajourhold PRO. 1. Klikk på Ajourhold / Opprydding / Kontroller i Startbilde. 2. Klikk på Pro under Ajourhold og 1: Alle i systemet. 3. Overskriv ProTekst for 1,2,3,4 så det passer til ditt eldresenter. 4. Du kan automatisk få overført de som er på sykehjem o.l. til egne Pro er hvis du fyller ut nederste tabell med bl.a. gatenavn og husnr. (mer info i bildet). Overføringen finner sted når du klikker på A+ for å avslutte Messias. 5. For å få endret i ProTekst: Endre direkte i teksten. 6. For å få utskrift av hele bildet: Klikk på UTSKRIFT. 7. For å få endret/overført en Pro: Klikk på ENDRE Pro. 8. For å se på alle personer som er i en Pro: Klikk på Alle i en Pro (UTPLUKK). (du kommer til UTPLUKK, angi Pro og klikk på Alle personer i angitt Pro). 9. For å Avslutte dette vinduet: Klikk på X oppe til høgre i vinduet. 2. Ajourhold Gatenavn. Det finnes flere måter å Ajourholde Gatenavn på. I Personbildet kan du: 1: Klikke i feltet/ikonet bak Gatenavn, skrive inn gatenavnet og klikk på X. 2: Her kommer en annen måte...: 1. Klikk på Ajourhold / Opprydding / Kontroller i Startbilde. 2. Klikk på Gatenavn under Ajourhold og 1: Alle i systemet. 3. Skriv inn nytt gatenavn på siste linje. 4. Hvis du vil skrive ut alle gatenavn: Klikk på UTSKRIFT. 5. Hvis du skal rydde i Gatenavn pga dubletter o.l.: Klikk på Slå sammen Gatenavn og oppgi FRA-GateID (ID for den gate som du ikke vil beholde) og TIL-GateID (ID for den gaten du vil beholde) og klikke på OVERFØR. 6. Hvis du vil se på hvor mange personer det finnes pr gate: Klikk på Antall PERSONER pr GateNavn. 7. For å Avslutte: Klikk på X oppe til høgre i vinduet. 3. Ajourhold INFO om ditt Senter. 1. Klikk på Ajourhold / Opprydding / Kontroller i Startbilde. 2. Klikk på Info om ditt senter under Ajourhold og 1: Alle i systemet. 3. Velg Senter første gang. 4. Fyll ut resterende opplysninger. 5. I feltet Fra-og-med Alder i Pro1 angir du alderen (vanligvis 65 eller 62). Alle personer under denne alderen i Pro1 havner automatisk i Pro4 og alle personer lik eller over denne alderen i Pro4 havner automatisk i Pro1 når du avslutter Messias med A+. 6. For å Avslutte: Klikk på X oppe til høgre i vinduet. 4. Ajourhold PERSONREGISTER Manuelt og Automatisk. 1. Les kapittel: 82 - Hvordan oppdatere Messias med Folkeregisterdata.

18 Messias: 02b - Hvordan Ajourholde Aktivitet / Tjeneste 18 02b - Hvordan Ajourholde Aktivitet / Tjeneste Ajourhold Aktiviteter. 1. Klikk på Ajourhold / Opprydding / Kontroller i Startbilde. 2. Klikk på AKTIVITETER under Ajourhold og 2: Brukere. 3. Første gang kan du slette/overskrive de Aktivitetene du ikke har bruk for, senere bør du klikke på Slå sammen Aktiviteter. (pga gamle data). NB! For å slette: Klikk i det grå feltet helt til venstre på linja (hele linja blir svart) og trykk på Del-tasten på tastaturet. Bekreft med Ja. 4. Klikk på stjerne og legg inn nye Aktiviteter på nederste linje. 5. For å få Aktivitetene sortert, må du gå ut og inn igjen. 6. For å Avslutte: Klikk på X oppe til høgre i vinduet. Forklaring til noen felter: anr: Betyr Aktivitets-Nr. Et automatisk nr som systemet bruker. Navnet brukes ikke. SistReg: Betyr den datoen det sist gang ble registrert noe på Aktiviteten. (blir oppdatert automatisk). De: Her angis Antall Deltakelser som skal benyttes når en registrerer vha AutoReg. (det normale er 1, men for transport kan den være 2 hvis en har tur/retur.) Rs: Her angis hvordan skal dato være utfylt i Regskjema: "0" betyr datoer for en hel Uke. "1" betyr datoer for kun Mandager. "2" betyr datoer for kun Tirsdager. "3" betyr kun Onsdager, osv. til og med "7" som er kun Søndager. "8" betyr ingen datoer i datofeltene, dvs. blanke datofelter. "9" betyr tomt skjema, uten navn og adresse, bare blanke felt. Ut: "U" betyr at Aktiviteten skal ha ukentlig registreringsskjema. (alle Aktiviteter som har U blir skrevet ut samlet.) "P" betyr PåmeldingsSkjema. (Til Turer ol.) Ty: "T" betyr Hoved-Aktivitet som har del-aktiviteter under seg. Turer/Reiser er en typisk T-Aktivitet, også Kurs, Foredrag o.l. Kun Hoved-Aktiviteten vises i Års-Rapportene. (med sum av Del-Akt.) "S" betyr ServiceTjeneste. (Den som mottar Besøk/Følge). "V" betyr VarmMat. "F" betyr FrossenMat. "K" betyr Kafeteria. "M" betyr Middag. "B" betyr Buss / Transport. Regning?: Hvis det skal være regning på Aktiviteten, så skriv Ja og trykk Enter. Du får nå opp en meny. Klikk på ønsket tekst. Hvis du ønsker en ny tekst, så klikk på funksjons-knappen: Ny Regn-Tekst som finnes over kolonnen. Kvittering?: Hvis du ikke ønsker kvittering når du angir betalt beløp under feltet Bet.kr. ved registrering deltakelser, så angi nei her. (Blank=Ja) Funksjons-knapper: Utskrift Aktivitetene: Alle AktivitetsKort: Ett AktivitetsKort: Slå sammen Aktiviteter: ny Regn-Text: for å skrive ut en oversikt over alle Aktivitetene. for å skrive ut alle Aktiviteter med StrekKode. for å skrive ut en Aktivitet med StrekKode. for å slå sammen to Aktiviteter til en Aktivitet. for å legge inn en ny regningstekst.

19 Messias: 02b - Hvordan Ajourholde Aktivitet / Tjeneste 19 Ajourhold Tjenester. 1. Klikk på Ajourhold / Opprydding / Kontroller i Startbilde. 2. Klikk på TJENESTER under Ajourhold og 3: Frivillige 3. Første gang kan du slette/overskrive de Tjenestene du ikke har bruk for, senere bør du klikke på Slå sammen Tjenester. (pga gamle data). NB! For å slette: Klikk i det grå feltet helt til venstre på linja (hele linja blir svart) og trykk på Del-tasten på tastaturet. Bekreft med Ja. 4. Klikk på stjerne og legg inn nye Tjenester på nederste linje. 5. For å få Tjenestene sortert, må du gå ut og inn igjen. 6. For å Avslutte: Klikk på X oppe til høgre i vinduet. 7. For å få Utskrift: Klikk på UTSKRIFT. Forklaring til noen felter: tnr: Betyr Tjeneste-Nr. Et automatisk nr som systemet bruker. Navnet brukes ikke. SistReg: Betyr den datoen det sist gang ble registrert noe på Tjenesten. (blir oppdatert automatisk). De: Her angis Antall Deltakelser som er standard for Tjenesten. (det normale er 1). Ti: Her angis Antall Timer som er standard for Tjenesten. (hele timer) Rs: Her angis hvordan skal dato være utfylt i Regskjema: "0" betyr datoer for en hel Uke. "1" betyr datoer for kun Mandager. "2" betyr datoer for kun Tirsdager. "3" betyr kun Onsdager, osv. til og med "7" som er kun Søndager. "8" betyr ingen dato i datofeltene, dvs. blanke datoer. "9" betyr tomt skjema, uten navn og adresse. Ut: "U" betyr at Tjenesten skal ha ukentlig registreringsskjema. (alle Tjenesten som har U blir skrevet ut samlet.) Ty: "S" betyr ServiceTjeneste. (Den som utfører Besøk/Følge). "B" betyr fyll ut felter i Regskjema automatisk vha feltet Ng nedenfor. "K" betyr fyll ut felter i Regskjema automatisk vha feltene Ma-Ti osv. Ng: betyr antall uker til neste gang. Brukes kun hvis Ty=B (se linjen ovenfor). Su: betyr sist angitt Start-Uke. (Regskjema blir automatisk utfylt med ukenr fra og med Start-uke). SistDato: betyr den datoen som tilsvarer mandag i angitt Start-Uke. (blir automatisk satt inn). Funksjons-knapper: Utskrift Tjenester: Slå sammen Tjenester: for å skrive ut en oversikt over alle Tjenestene. for å slå sammen to Tjenester til en Tjeneste.

20 Messias: 03 - Hvordan Innmelde Brukere og Frivillige Hvordan Innmelde Brukere og Frivillige Innmelding av Brukere er grunnleggende for Messias. Alle som bruker senteret må Innmeldes på en eller flere Aktiviteter. Tanken bak er at alle som bruker senteret skal intervjues og Innmeldes på ønskelige Aktiviteter. Finnes ikke Aktiviteten, skal den opprettes. På den måten kan en Aktivitet starte opp når det er nok interessenter. Er noen Innmeldt på en Aktivitet betyr ikke det at vedkommende nødvendigvis deltar på Aktiviteten, kun at vedkommende ønsker å delta eller deltar. For å vite om en person har deltatt på en Aktivitet (er Aktiv) registreres det en dato når vedkommende deltar. Se kapittel: 05 - Hvordan Registrere Deltakelse Samme tankegang ligger bak Frivillige og Tjenester. Innmelde BRUKERE. Det finnes 3 måter å Innmelde Brukere på: Metode1: (dersom du har flere Brukere på samme Aktivitet som skal Innmeldes) 1. Klikk på Registrer Deltakelse i Startbilde. 2. Klikk på Aktiviteten + VANLIG Registrering. 3. Klikk på Innmeld. 4. Angi Etternavn. (det holder vanligvis med de 2-4 første bokstavene). 5. Klikk på ID-nr eller Etternavn eller Fornavn på personen. Metode2: (dersom du nettopp har lagt inn en ny Bruker og står i dette vinduet) 1. Klikk på Innmeld / Utmeld / Oversikt under BRUKER. 2. Klikk på en blank linje under Innmeld/Utmeld Aktiviteter. 3. Klikk på rullemenyknappen (til høyre på linja) og klikk så på Aktiviteten. 4. Har du flere Aktiviteter på samme person: gjenta punkt 3 og For å Avslutte: Klikk på X oppe til høgre i vinduet. Metode3: (dersom du har flere Brukere på forskjellige Aktiviteter som skal Innmeldes) 1. Stå i Startbilde 2. Angi Etternavn. (det holder vanligvis med de 2-4 første bokstavene). 3. Klikk på ID-nr eller Etternavn eller Fornavn på personen. 4. Se Metode 2 over.

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt Hvordan komme i gang med Innhold Å komme i gang.... 3 Første gangs oppstart... 3 Innlogging... 3 Menysystemet... 3 Verktøylinjer, legge til/fjerne... 4 Bankkontoer... 4 Firmaopplysninger... 5 Firmainformasjon,

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer