Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JOK-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 55/ Enstemmig Kommunalstyret for miljø og utbygging / STAVANGER KOMMUNES HÅNDTERING AV ROTTEBEKJEMPELSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saken tas til orientering ::: Sett inn innstillingen over denne linja Sammendrag Svar på Stavanger kommunes håndtering av rotteplage og bruk av miljøvennlige feller. 1

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja STAVANGER KOMMUNES HÅNDTERING AV ROTTEBEKJEMPELSE Bakgrunn for saken Leif Arne Moi Nilsen (Frp) fremmet følgende spørsmål i kommunalstyre Miljø og utbygging Arkivsak 14/4221. «KMU får seg forelagt en sak om rottebekjempelse etter modell fra Holstebro i Danmark. (Andel pr. husstand kr. 50)» Spørsmål fra Leif Arne Moi Nilsen (FrP) om håndtering av rotter ble besvart i KMU rett før ferien, Et samlet KMU uttrykte en tydelig forventning om at svaret ikke var tilstrekkelig og at det måtte legges frem en samlet orienteringssak om dette i løpet av høsten. Fakta Holstebro metoden (WiseTrap) Metoden innebærer bruk av høyteknologiske feller som erstatning for giftbruk. WiseTrap er utviklet for å bekjempe rotter i kloakk og avløp. Fellen aktiveres av varme og bevegelse ved at spyd skytes ut og dreper rotta momentant. Rotten spyles ut i avløpsnettet. Patentet til WiseTrap er dansk, og har allerede vært i bruk en stund både i Danmark, Sverige og enkelte steder i Norge. Anticimex er først med å ta i bruk og selge disse fellene i Norge, og har enerett på salget Rammeavtale med Rentokil Stavanger kommune har i samarbeid med Sola kommune og Randaberg kommune inngått en rammeavtale med Rentokil Initial Norge AS for kjøp av skadedyrbekjempelse. Kontraktsperioden er fra med opsjon på ytterlige år. Avtalen har en årlig ramme på kr 1 mill. For Stavanger kommune sin del utgjør denne kr Fordelt på huststandboliger (tall pr ), utgjør dette årlig kr 12,67 pr. husstand. Rentokil skal foreta faste halvårlige oppdrag, med første rapportering Enkeltoppdrag gir rapport for hvert oppdrag. Rentokil skal også rapportere på miljøtiltak, herunder på hvilke områder og i hvilket omfang miljøvennlige bekjempelsesmetoder er benyttet, effekten av disse metodene, og planlagte nye miljøtiltak. Rentokil har maks. 1 virkedag på utrykning. I praksis er de på stedet i løpet av 1-2 timer. Oppdragsgiver skal til enhver tid på forespørsel få tilsendt en oppdatert beskrivelse av gjennomførte, pågående og planlagte miljøtiltak hos leverandøren, som er relevante for og tilpasset de ytelser som skal leveres til oppdragsgiver. Park og vei Park og vei melder om moderate rotteforekomster. Overdreven mating av fugler og kasting av hageavfall i friområder gir stedvis økt forekomst av rotter. Rotter forekommer i hovedsak ved byvann, herunder begge Stokkavatnene, Mosvannet, Breiavannet, ved strandlinjer osv. Her foregår det regelmessig inspeksjon og nødvendig rottebekjempelse. I badesesongen rettes større fokus på badeplasser i forhold til bekjempelse. I tillegg til åtestasjoner med gift settes også ut giftfrie åtestasjoner for å måle behov for sanering, dette gjelder spesielt rundt barnehager og skoler. 2

3 Stavanger eiendom Stavanger eiendom opplyser at det har vært mye mindre rotter så langt i år, enn fjoråret. De har faste rutiner som inntrer når melding om rotteplager, eller rotter oppdages i bolig og andre bygg. Rentokil kontaktes, som umiddelbart iverksetter tiltak. Rentokil følger opp til problemet er eliminert, og rapport sendes da kontaktperson for fagavdeling i kommunen. Vann og avløp Vann og avløp kan rapportere om moderat forekomst av rotter i ledningsnettet. Noen områder i byen har riktignok større utfordringer enn andre. Rottebekjempelse blir iverksatt når egne mannskaper, rørinspeksjonsfirma eller private oppdager rotteaktivitet. Rentokil setter da først ut giftfrie åtestasjoner for å bekrefte aktiviteten. Deretter blir åtet erstattet med gift inntil aktiviteten opphører. IVAR IVAR har inngått rammeavtale om rottebekjempelse med Anticimex. Avtalen innebærer bruk av WiseTrap og vanlig utsetting av åtestasjoner med bruk av gift. Bekjempelse Kilder til rotteplage søkes alltid. Det ligger i leverandørs arbeidsrutiner og instrukser. Dette gjøres både i forhold til forsikring og å finne selve kilden, stoppe forekomsten og «friskmelde» området. En søker alltid i kummer først, før en går videre. Metoder kan være utsetting av giftfri åte og åte med gift. Dette for å avdekke rotteforekomst, eller starte sanering, rive for å finne rottebol, bruk av røyk for å finne kilder og innganger, og tetting av inngangshull. Det gjelder både for bedrifts- og privatkunder. Det er kun sertifisert personell som har anledning til å bruke gift som bekjempelsesmetode. Det ligger pr. dato heller ingen føringer fra myndigheter som tyder på at bruk av gift blir forbudt i nærmeste framtid, men det stilles strenge krav til virkestoffene i åtet. Miljøtiltak Rentokil er opptatt av miljø og har en miljøvennlig løsning som erstatning for bruk av gift, Ratél. Dette er en løsning som dreper rotter i kloakken ved bruk av strøm. Løsningen har i en tid vært testet ut med hell i Danmark, og har vist seg effektiv og miljøvennlig. Ratél fellen gir flere fordeler: o Avliver rotter raskt uten bruk av gift. o Fungerer som en elektrisk rottesperre. o Passer til alle typer avløpsrør, lett og montere, og kan tilpasses ulike rørdimensjoner ved hjelp av utskiftbare front spjeld. o Automatisk rapportering på SMS for hver fangst. o Automatisk rapportering ved høy vannstand i avløpssystemet. o Sikker og miljøvennlig. o Rotten spyles ut i avløpet. Foreløpig finnes denne løsning kun for avløpssystem, men det arbeides med tilsvarende løsninger for bruk oppe på bakken. Førøvrig henvises det til følgende link om Ratél. 3

4 Vurdering Stavanger kommune tar i disse dager i bruk den miljøvennlige Ratél fellen i deler av kloakksystemet. En vil samtidig kunne måle hvor effektiv metoden er. Det vil gi oss en mer human avliving, samt at rottene ei heller bygger opp resistens mot giften. Giftfri åte ved avdekking av saneringsbehov samt bruk av gift vil også bli benyttet, der dette er aktuelt. Stavanger kommune mener det også er viktig å fokusere på definerte oppdrag og friskmelding av områder, snarere enn antall rotter drept. De giftfrie løsningene har en usikkerhet knyttet til tellesystemet. En kan ikke med sikkerhet si om fellen slår ut på andre ting enn rotter og således vet vi ikke hvor mange rotter som blir eliminert av fellene. Målinger av rottefangst over tid, med (elektroniske) rapporter fra Rentokil, er viktig. Målingene bør følges opp med en parallell vurdering av faktisk rottebestand til enhver tid (så langt en kan si noe om dette), slik at en kan si noe om hvor effektiv de giftfrie løsningene er. Før et område friskmeldes kan det settes ut giftfri åte for å bekrefte at rotteaktiviteten er borte. Samtidig er det viktig at Rentokil registrerer aktivitet i ulike områder og rapporterer dette til kommunen slik at en får dannet et bilde på omfanget av rottebestanden. Det er viktig og fremheve at det er eiendomseier som er ansvarlig for å forebygge og bekjempe rotter på egen eiendom. Det betyr for eksempel at privathusholdninger og næringsvirksomhet også har et ansvar for å holde rottebestanden nede Konklusjon Rentokil utplasserer i disse dager Ratél feller på spesielt utpekte områder i avløpsnettet. De vil måle effekt og eventuelt flytte fellene til områder der dette måtte være behov eller hvor det er en oppblomstring av rotter. Samtidig vil tradisjonelle metoder med bruk av giftfri åte og åte med gift være i bruk på andre steder i avløpsnettet, i og ved bygg, i parker og friområder, fram til en med sikkerhet kan bekrefte effektivitet av miljøvennlige metoder. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Leidulf Skjørestad direktør Anne Sandvik leder for Fellestjenester Jone Olaf Kvinge saksbehandler Vedlegg: 4

5 ... Sett inn saksutredningen over denne linja Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 5

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging /

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 1.0 (per 15.07.2009) Innhold 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver 5 Varslingsplikt 5 Aksjonsplikt

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer