Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer"

Transkript

1 Nødnett innføring

2 Innhold Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer 2

3 Nødnettleveransen 3

4 Utbyggingstrinn Trinn Fase Politidistrikt 1 Fase 0 Helse Sør-Øst RHF (1) Østfold, Oslo/Akershus, Søndre Buskerud 2 Fase 1 Helse Sør-Øst RHF (2) Hedmark og Oppland - Innlandet Fase 2 Helse Sør-Øst RHF (3) Fase 3 Helse Vest RHF Fase 4 Helse Midt-Norge RHF Fase 5 Helse Nord RHF Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum, Søndre Buskerud Hedmark, Gudbrandsdal, Vest-Oppland Nordre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Hordaland, Sogn og Fjordane Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland, Troms, Vest-Finnmark, Øst-Finnmark Utbygging skjer pr AMK-område i trinn-2 (fase 1-5) 4

5 Nødnettets oppbygging Mobile brukere (radioutstyr) Drift- og vedlikeholdssystem Radionettverk Transmisjonsnett Kjernenett Kommunikasjonssentraler Telefon Nødnett i andre land Eksterne nett GSM Andre 5

6 Funksjonalitet overordnet Talesamband Lokale, etatsvise og felles talegrupper Gruppesamtaler uavhengig av etatstilhørighet og geografi Én-til-én samtaler i nødnettet Direkte kontakt mellom radioer på steder uten dekning God talekvalitet (støyreduserende mekanismer) Felle varsling av mange enheter - med prioritet For eksempel lege-/ambulanse-alarm Sikkerhetsalarm (nødknapp) - med prioritet Skjermet mot avlytning (kryptering) Geografisk posisjonering av radioene Høy tilgjengelighet Alle tjenestekritiske komponenter i nettet er dublert Redundante transmisjonslinjer i kjernenettet og mellom kjernenett og basestasjoner, AMK-sentraler og HDO 6

7 Kommunikasjonssentralene Helsetjenesten AMK-sentraler LV-sentraler Akuttmottak somatikk Akuttmottak psykiatri Betjening av nødnett - Linjegrensesnitt - Luftgrensesnitt Betjening av telefoni Tilkobles eksisterende systemer Andre nødetater 110 sentraler (brann) 112 sentraler (politi) Kommunikasjonssentralene i kommuner og helseforetak får operatørplasser basert på innmeldte behov. 7

8 Radioterminaler For fase-0 tegnet DNK rammeavtale med NSN om uttak av Motorola radioterminaler. For de kommende utbyggingsfasene blir det ny radioterminal utlysning. Utvalg av bærbare radioterminaler, fra lett til robust utførelse Radioterminaler for installasjon i nødetatenes fartøyer (bil, båt, helikopter, snøscooter m.fl.) Kommuner og helseforetak får radioterminaler basert på innmeldte behov. 8

9 Brukere i nytt nødnett Kjernebrukere Helsetjenesten Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Brann Politi Andre aktuelle brukere Øvrige kommunale brukere Hjemmebaserte tjenester Psykososiale kriseteam Beredskapsbrukere Kraftforsyningen Frivillige hjelpeorganisasjoner Tollvesenet Fengselsvesenet Sivilforsvaret Forsvaret 9

10 Innføring av Nødnett i helsetjenesten 10

11 Innføringsprosessene Go-Live Teknisk innføring Opplæring og prosedyrer Drift Informasjon og avtaler 11

12 Teknisk innføring 1. Kartlegging og pre-teknisk befaring 2. Teknisk befaring 3. Klargjøring av installasjonssted 4. Lokal konfigurasjon 5. Installasjon 6. Radioterminaler 12

13 Teknisk innføring Kartlegging og teknisk befaring o Kartlegging av eksisterende systemer. o Kartlegging av kontrollrom og teknisk rom Areal Klima Kraft/ jording Kabling Tilgang (inntransport av utstyr) o Avdekke eventuelle behov for tilpasning og/eller ombygging. 13

14 Teknisk innføring Klargjøring av installasjonssted HDO utarbeider arbeidsbeskrivelse for lokale forberedelser Lokasjonen utfører lokale tekniske forberedelser (rom, strøm, kjøling, kabling mm) Inspeksjon for å avklare at stedet er klart for installasjon Dokumentet «Forberedelser til installasjon av Nødnett utstyr» blir utarbeidet, basert på rapport fra teknisk befaring. 14

15 Teknisk innføring Teknisk rom - generelt Plassbehov pr kabinett 2060 mm Forberedelser Innredning av teknisk rom Krav til strøm Krav til jording Krav til klima/miljø Krysskoblingspanel (MDF) Krav om UPS (på AMK) Dokumentasjon 15

16 Teknisk innføring Teknisk rom - dimensjonering OPR ant. Skap ant. Areal ca m² Effektforbruk 60% overkap. kva Effektforbruk 60% overkap. BTU Beregnet med kun én MMS-betjening 16

17 Teknisk innføring Teknisk rom - beregn dimensjonering med kalkulator Legg inn antall operatørplasser (ICCS-betjeninger og MMS-betjeninger) Kolonne1 Kolonne4 Kolonne5 Skriv inn antall ICCS-betjeninger: 7 Skriv inn antall MMS-betjeninger: 1 Antall WP-skap (Sum ICCS og MMS): 2 Les ut fra kalkulatoren (kun for Nødnett): Antall skal i teknisk rom Kjølebehov Strømbehov Antall CLI-skap: 1 Antall TRM-skap: 1 Fast Antall IT-skap: 1 Fast Antall ICCS skap 1 Fast Sum antall skap i teknisk rom: 6 Sum effektforbruk (normaldrift): kva Sum effektforbruk (60% overkapasitet): 17945,6 kva Areal for teknisk rom Sum i normal drift BTU: (Sum i 60% overkapasitet) BTU 57643,2 BTU Arealkrav til selve skapene inklusiv utsving dører foran og bak. Det må legges til øvrig nødvendig areal for annet utstyr som kjøling, el-tavle, passasje etc. 10,8 m2 17

18 Teknisk innføring Teknisk rom krav til strøm Strøm Hvert skap skal tilkoples: 2 stk separate 220VAC, 16 A kurser. Eksempel: AMK sentral med 8 operatørplasser har behov for kva kraftforsyning. UPS Sentral UPS dimensjonert for kategori C sikring. Nødstrømsaggregat Det må være nødstrømsaggregat på UPS kursene. 18

19 Teknisk innføring Teknisk rom krav til jording Jording av skap Klargjøre 16 mm² jordkabel ved hvert skap. Kabel avsluttes i løs tamp (uterminert). Fremføring av hovedjord fram til teknisk rom skal gjøres med 25 m² kabel. All parallellkopling av jordkabler skal gjøres med C-press. 19

20 Teknisk innføring Kabelføringer Klargjøre gjennomføringer for kabling ut av teknisk rom. Klargjøre kabelstiger/kanaler for kabling til kontrollrommet (operatørplassene) og utvendige montert antenner. Kabling internt i teknisk rom skal ligge på jordet kabelbro under datagolv eller i himling. 20

21 Teknisk innføring Teknisk rom - klimakrav Omgivelsestemperatur: Mellom +20 og +24 C Relativ fuktighet: % RH Strøm: 16 A kurser Vern på strøm og telefonlinjer: Overspenningsvern 21

22 Teknisk innføring Operatørplassen (kontrollrommet) Leveransen Antall Utstyr type 1 Flatskjerm 19 1 Mus/tastatur 1 Fotpedal 1 PIP modul 1 Headset med forsterker 2 Høyttalere 1 Ekstender Forberedelser pr operatørplass Strømuttak 6x 220VAC på egen 16A kurs i veggkanal Avstand fra strømuttak til operatør PC <= 3 meter Dokumentasjon og merking Krav om UPS (AMK sentral) Illustrasjoner Bilder fra operatørplassene Plassering av operatørplassen i etasje-/romtegning 22

23 Teknisk innføring Installasjon o Leverandøren installerer og tester o Installasjonen godkjennes (ansvar; Staten ved DNK) o Enheten gjør egne tester - egentest Radioterminaler o Radioterminaler til vaktleger/ fastleger o Eventuelle reserve radioterminaler på LV-sentral Radioterminal i bordkonsoll Håndholdt radioterminal o Installasjon i kjøretøy 23

24 Faglig - opplæring To overordnede oppgaver Instruktøropplæring (lokale superbrukere) Utpeke og melde fra om navn på deltakere to personer pr LV-sentral Gjennomføre instruktøropplæring i regi av Nødnett Helse Sluttbrukeropplæring Planlegge opplæring og avviksturnus Melde på deltakere til sluttbrukeropplæring Gjennomføre sluttbrukeropplæring Alle deltakere må gjennomføre e-læringsmodulen lokalt Praktisk trening i regi av Nødnett Helse, avholdes regionalt Nødnett Helse stiller med kurssted, materiell og instruktører 24

25 Faglig - prosedyrer Enhetlige prosedyrer Nivå 1 Felles sambandsreglement for brann, politi og helse Nivå 2 Nasjonale føringer for helsetjenesten (rundskriv fra Helsedirektoratet) Nivå 3 Utkast/ anbefalinger til lokale prosedyrer Revisjon av egne prosedyrer Gjennomgang og revidering av eksisterende lokale prosedyrer Lage utkast til eventuelle nye lokale prosedyrer Godkjenne lokale prosedyrer Implementere lokale prosedyrer Legge inn i kvalitetssystem Informere Avstemme prosedyrer innen AMK-området Avstemming av prosedyrer må skje innen AMK-området Utføres i samarbeid mellom spesialist og kommune 25

26 Informasjon Når skal informasjon gis? Løpende informasjon sikrer motivasjon, deltakelse og kunnskap. Særskilt viktig i forbindelse med Go-Live. Lokalt prosjekt har ansvar for å informere Egen linjeorganisasjon inklusive tilknyttet vaktpersonell. Berørte samarbeidspartnere. Informasjonsberedskap for mediapågang Media har interesse for Nødnett og følger med. Oppståtte hendelser som knyttes til Nødnett. Informasjonsplanen inneholder Planlagt informasjon til medarbeidere og samarbeidspartnere. Beredskap for mediahåndtering. 26

27 Avtaler Følgende avtaler skal inngås før nødnettet kan tas i bruk: Mellom brukerorganisasjon og DNK Utstyrsavtalen, som utløser transmisjonskostnader Kundeavtalen, som utløser brukerbetaling pr enhet Operatørplass Radioterminal Mellom brukerorganisasjon og HDO Avtale om tjenestenivå (SLA), som utløser kostnad pr enhet Operatørplass Radioterminal 27

28 Økonomi - sentrale kostnader Kostnader i prosjektfasen Utbygging av radionett med basestasjoner Leveranse av kontrollromsutstyr Leveranse av radioterminaler Kostnader i drift Forvaltningsoppgaver 28

29 Økonomi lokale kostnadselementer Administrasjon Prosjektleder Instruktører/superbrukere Opplæring Bygning/teknikk Eventuell ombygging/tilpasning Tekniske forberedelser Tele- og datalinjer Driftskostnader Utstyravtalen med DNK utløser Transmisjonskostnader Kundeavtalen med DNK utløser brukerbetaling Drift- og brukerstøtte, servicenivåavtale (SLA) med HDO Forsikring 29

30 Kostnadselementer Administrasjon/personell: Type kostnad Erfart kostnad Kommentar Prosjektleder LV/AM 20% AMK /AMB 50% Lokale instruktører Lokale instruktører Opplæring Erfart at funksjonen ofte tas ved siden av annet arbeid i linjeorganisasjonen Deltakelse i lokalt innføringsprosjekt, konfigurasjonsarbeidet og testaktiviteter En uke på kurs E-læring (for alle): Praktisk trening: Legevakt/akuttmottak Leger i vakt AMK Ambulansepersonell 0,5 dag 1 dag 0,5 dag 3-4 dager 1,0 dag 30

31 Kostnadselementer Lokale tekniske forberedelser Type kostnad Tilpasse/ombygge teknisk rom Erfart kostnad Kommentar ,- Kan variere fra kr ,- til over kr ,- avhengig av omfanget Kabling og strøm ,- Kan variere fra kr ,- til over kr ,- avhengig av lokale forhold Telefonikostnader ,- Kan variere fra kr 4.000,- til over kr ,- avhengig av omfanget - nye abonnement og eventull oppgradeing av telefonsentral UPS , ,- Nødstrømsaggregat ,- Lydlogg Andre kostnader TOTALT > ,- > ,- LV/AM: kr ,- til over kr ,- AMK: kr ,- til over , ,- Kan variere fra kr avhengig av kapasitet og grensesnitt DECT telefon, krysskoblingspanel (MDF) m.v. LV/AM: Eksklusive lydlogg og nødstrømsaggregat AMK: Eksklusive lydlogg og nødstrømsaggregat 31

32 Kostnadselementer Driftskostnader Type kostnad Erfart kostnad Kommentar Telefoni telleskritt Fastavgift nye abonnement Erfarte kostnader lokalt Avhengig av type abonnement (ISDN-GT og/eller ISDN-UT fra Telenor) Telefonitjenester VIP Nett hovednummer/ styrt nummervisning DNK brukerbetaling pr operatørplass DNK brukerbetaling pr radioterminal DNK transmisjonskostnader (datalinje) HDO SLA-kostnad pr operatørplass pr år HDO SLA-kostnad pr radioterminal pr år Vedlikehold/ forsikring Avgift pr år Lav kr vanlig bruk, meget lav kr lite bruk, beredskap kr klargjort for bruk Avgift pr år Trinn-1: 1=kr , 2= kr , 3= kr Trinn-2: Under utredning Trinn-1: kr 600 Trinn-2: Under utredning Avhengig av omfang og verdi Forsikringsverdi kr

33 Veien videre Regionalt informasjonsmøte for helseforetak og kommuner i regi av Helsedirektoratet Helseforetak og kommuner (LV-sentral) utpeker lokal prosjektleder Teknisk kartlegging/befaring på AMK-sentral, akuttmottak og LVsentraler (samarbeid mellom Helsedirektoratet og HDO) Etablering av lokalt innføringsprosjekt 33

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Unngikk sambandskaos med Nødnett

Unngikk sambandskaos med Nødnett NYHETSBREV Nødnett Nr. 3 Mars 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE Unngikk sambandskaos med Nødnett I juli 2014, to måneder etter at Nødnett ble åpnet i Nordre Buskerud, medførte et lynnedslag at det brøt ut brann

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging Samarbeidsavtaler Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 2. Bakgrunn

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler ISBN: -13: 978-82-996335-6-7 ISBN-10: 82-996335-6-7 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer