Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle"

Transkript

1 Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle FORF Seminar november 2005 Tor Helge Lyngstøl Prosjektleder nødnettprosjektet

2 Visjon Et felles digitalt samband for nød- og beredskapsetater skal bidra til et tryggere og mindre sårbart samfunn. 2 2

3 Vedtak om nytt nødnett Et enstemmig Storting står bak nødnettet Den 2. desember 2004 vedtok Stortinget en strategi for å etablere et landsdekkende digitalt radionettverk for nød- og beredskapsetater. Stortinget ga fullmakt til å innhente tilbud på et landsdekkende nett, samt tegne kontrakt for et første utbyggingstrinn omfattende 54 kommuner på Østlandet. 3 3

4 En lang vei til nytt nødnett i Norge Faser knyttet til landsdekkende system Forstudie Utredning Spesifikasjon Kontrakt 2005/06 Realisering Drift Erfaringstilbakeføring som har redusert usikkerhet knyttet til realisering av landsdekkende system Spesifikasjon 2000 Kontrakt 2000 Realisering 2000 Drift Faser knyttet til pilotsystem i Trondheim

5 Nødnett i andre land Nytt digitalt nødnett er etablert eller besluttet etablert i 20 europeiske land. Avgrensede prosjekter Ingen utbygging Landsdekkende nett I flere andre land er det aktiviteter med henblikk på etablering. 5 5

6 Hva skal et felles nødnett gi? Økt beredskap for hele landet 6 Et tidsmessig og bedre samband etablert med fokus på sikkerhet Bedret personellsikkerhet Avlyttingssikkerhet - bedret personvern Mulighet for effektivisert arbeid Kommunikasjon på tvers av geografiske og organisatoriske grenser Bedret samhandling mellom beredskapsetater Effektivisering av arbeidsoppgaver Mulighet for overføring av tekst og data Samkjøring med andre land 6

7 Funksjonalitetskrav Nødetatene har behov for et system som støtter kritisk viktig kommunikasjon, både i daglig bruk og ved større kriser. Gruppesamtaler og én-til-én samtaler - dupleks Sikkerhetsalarm (nødknapp) Dataoverføring Logging av all kommunikasjon Utalarmering Sammenkobling med andre nett Fast- og mobiltelefoni Et stort antall hussentraler i nødetatene Jernbanens kommunikasjonssystem (GSM-R) Kystradioen Forsvarets nett Andre nordiske nødnett (Finland, Sverige) 7 7

8 Fra separate radionett til ett felles nett DAGENS SYSTEMER: Egen infrastruktur Egne radiokanaler Begrenset radiodekning Helse : Landsdekkende nett Nett 2 NØDNETT: Ressursdeling Felles radiokanaler God radiodekning Nett Politi : Ett nett pr. politidistrikt 112 Nett 4 Brann: Ca. 230 lokale radionett i kommunene Nett For eksempel Norsk Folkehjelp: Ca radionett

9 Nødnettets oppbygging Drift- og vedlikeholdssystem Nødnettet er et komplekst system Radioer (brukerutstyr) Radio-nettverk Transmisjonsnett Kjernenett Kommunikasjonssentraler Telefon Eksterne nett Kystradio GSM 9 9

10 Radiodekning God radiodekning er forutsetningen for all funksjonalitet 10 Landsdekkende nettverk. Nøye planlagt radiodekning i forhold til befolkningstetthet, antatt behov og risikovurderinger: Styrket innendørsdekning i de 19 største byene Spesielt styrket dekning i Oslo Fokus på god dekning langs hovedveiene Dekning i veitunneler Dekning i togtunneler Dekning på T-banen i Oslo Etablering av dekning ad hoc med transportabelt utstyr 10

11 Radiodekning helseradionett Ytre Oslofjord Dekningsgrad varierer mellom etatene Kartet viser dekning i dagens helseradionett gitt at korrekt kanal alltid er valgt Fargekode Lys grønn Gul Orange Mørk grønn Hvitt Signalstyrke Innendørs dekning i storby med håndportabel radio Fargekode Innendørs dekning Signalstyrke i mindre byer med håndportabel radio Lys grønn Innendørs dekning i storby Utendørs dekning med håndportabel radio med håndportabel radio Gul Innendørs dekning i mindre byer Utendørs dekning med håndportabel radio med bilmontert radio Orange Utendørs dekning Ikke dekning med håndportabel radio Mørk grønn Utendørs dekning med bilmontert radio Hvitt Ikke dekning

12 Kanaldekning helseradionett Ytre Oslofjord De gamle nettene har manuelt kanalvalg Kartet viser hvor hvilken kanal bør velges

13 Radiodekning hva blir mulig med nytt nødnett - Ytre Oslofjord NB: Figuren viser kun et beregningseksempel. Konkret plassering av basestasjoner er ikke fastlagt ennå. Fargekode Lys grønn Gul Orange Signalstyrke Innendørs dekning i storby med håndportabel radio Innendørs dekning i mindre byer med håndportabel radio Utendørs dekning med håndportabel radio Mørk grønn Hvitt Utendørs dekning med bilmontert radio Ikke dekning

14 Radioterminaler (eksempler fra TETRA-teknologien) 14 14

15 Teknologi er vanskelig - og det må gjøres valg Ingen teknologier kan tilby alt, og alt utvikler seg videre. DATA GSM CDMA 2000 TETRA Noen funksjoner er viktigere for samfunnet enn andre. Analoge nett TETRAPOL TJENESTER (Nødnettfunksjonalitet) 15 DEKNING 15

16 Anskaffelsen Nødnettet er et nasjonalt løft Innkjøp av Radionettverk inklusive drift og vedlikehold Utstyr til kommunikasjonssentraler til nødetatene Radioterminaler (håndholdte og bilmonterte) til nødetatene Utbygging, installasjon, test, akseptanse og opplæring Drift av det nye systemet i utbyggingsfasen anses som en del av investeringen Budsjettet inkluderer ikke utstyr til frivillige organisasjoner 16 16

17 Kostnader Kostnadene for å tilknyttes nettet er ikke fastsatt ennå. Kostnadsramme for investeringene: Første utbyggingstrinn: 600 mill.kr. Hele landet: 3,6 mrd.kr. Driftsutgiftene skal dekkes av brukerne Først etter inngåelse av kontrakt vil det være mulig å si hvor mye det vil koste å være tilknyttet nettet. Brukerbetalingsordningen vil fastsettes av departementene i samarbeid med nødetatene og KS

18 Utbyggingsplan Hele landet skal være utbygd i løpet av Første trinn Markedshenvendelser og forhandlinger 2005 Sentrale deler av Norge - Oslo og omegn 2006 (30% av bebodde områder / 25% av brukerne) Evaluering - Stortingsbehandling 2007 Andre trinn Helseregion Øst 2008 (36% av bebodde områder / 34% av brukerne) Helseregion Sør 2008 (55% av bebodde områder / 49% av brukerne) Helseregion Vest 2008/2009 (76% av bebodde områder / 69% av brukerne) Helseregion Midt 2009 (90% av bebodde områder / 85% av brukerne) Helseregion Nord 2009 (100% av bebodde områder / 100% av brukerne) 18

19 Første utbyggingsområde 54 kommuner 19 Østfold politidistrikt Aremark Fredrikstad Halden Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg Våler Follo politidistrikt Askim Eidsberg Enebakk Frogn Hobøl Nesodden Oppegård Ski Skiptvet Spydeberg Trøgstad Vestby Ås Romerike politidistrikt Aurskog-Høland Eidsvoll Fet Gjerdrum Hurdal Lørenskog Nannestad Nes Nittedal Rælingen Skedsmo Sørum Ullensaker Oslo politidistrikt Oslo Asker og Bærum politidistrikt Asker Bærum 19 Søndre Buskerud politidistrikt Drammen Flesberg Hurum Kongsberg Lier Nedre Eiker Rollag Røyken Sande Svelvik Øvre Eiker Vestfold politidistrikt Hof* Lardal* * I Hof og Lardal skal kun brannvesen ta nettet i bruk i første trinn, fordi disse kommunene er tilknyttet 110- sentralen i Søndre Buskerud. Resten av Vestfold politidistrikt er ikke med i første trinn.

20 Brukere Kjernebrukere Brann Politi Helse Andre aktuelle brukere Frivillige hjelpeorganisasjoner Tollvesenet Fengselsvesenet Sivilforsvaret E-forsyningen

21 Frivillige hjelpeorganisasjoner som brukere St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 ( ) Fremtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene: Slik nødnettet er planlagt utbygd, vil det i tillegg til kjernebrukerne også ha kapasitet til å inkludere andre brukergrupper. Andre organisasjoner og institusjoner med beredskapsansvar vil derfor få tilbud om å bli brukere i det nye nødnettet. Dette gjelder bl.a. frivillige hjelpeorganisasjoner. Budsjett-innst. S. nr. 4 ( ) Utdrag av innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger påstatsbudsjettet for 2005, kapitler under Justis- og politidepartementet mv.: Komiteen forutsetter at andre brukere enn kjernebrukerne skal bli brukere av nødnettet, og at det arbeides aktivt for å oppnå denne målsettingen. Komiteen vil påpeke at frivillige hjelpeorganisasjoner blir brukere av det nye nettet fra starten, jf. pkt i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 ( ) 21 21

22 Frivillige organisasjoner - kontakt Brev fra JD til FORF-medlemmer i juni 2005 Svar fra Norges Røde Kors Redningsselskapet Norsk Folkehjelp Norsk Aero Klubb Norske Redningshunder Rovernes Beredskapsgruppe Norsk Radio Relæ Liga Totalt ca 4000 brukere på landsbasis 22 22

23 Når kan andre brukere knytte seg til nettet? Statsbudsjettet for 2006 omtaler andre brukere Det vurderes å gi enkelte andre brukere med beredskapsansvar anledning til å prøve ut nødnettet som en del av stabilitetstestingen, forutsatt at alle planlagte tester er gjennomført for kjernebrukerne (nødetatene brann, politi og helse). Evaluering av første utbyggingstrinn må imidlertid være gjennomført før tilleggsbrukere vil bli gitt mulighet til å knytte seg til nødnettet på permanent basis. Frivillige hjelpeorganisasjoner vil tidligst kunne knytte seg til nettet våren

24 Videre fremdrift Vi fokuserer på første utbyggingstrinn 24 De frivillige hjelpeorganisasjonene må konkretisere sitt behov i første utbyggingstrinn (fase 0) Det må etableres et samarbeidsprosjekt mellom Justisdepartementet og de aktuelle organisasjonene: Avklare omfang av bruk, tjenester, løsninger, utstyr Avklare evt. kontraktuelle forhold til leverandør av nødnettet Inngå intensjonsavtaler om bruk av nødnettet Planlegge implementeringen Organisering Ansvarsfordeling (driftsoppgaver, nummerplaner, kommunikasjonssentraler, mm) Tidsplaner (innføring, test, osv) Avklare investeringsbehov for utstyr i 2007 Rutiner for operativt samarbeid mellom nødetatene og de frivillige organisasjonene må oppdateres. 24

25 Investeringsbehov for frivillige organisasjoner Budsjett-innst. S. nr. 4 ( ) Utdrag av innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2005, kapitler under Justis- og politidepartementet mv.: Komiteen mener de frivillige organisasjonene er en integrert del av den norske redningstjenesten og at de offentlige nødetatene er avhengig av deres ressurser. Komiteen mener disse er avhengig av et godt samband for å kunne være en effektiv og god samarbeidspartner for de offentlige nød- og beredskapsetatene. Komiteen vil peke på at de nødvendige midlene til investering i nytt sambandsutstyr vil være en økonomisk belastning for organisasjonene som vil gå utover deres aktivitet. Komiteen ber Regjeringen komme til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2006 med forslag om hvordan disse brukernes behov kan ivaretas etter innføring av nødnettet. Komiteen medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ser det som nødvendig at det offentlige dekker de frivillige organisasjonenes investeringsbehov knyttet til nye sambandsapparater gjennom at driftstilskuddet bør økes. Status: Ikke inkludert i statsbudsjettet for 2006, må inkluderes for

26 Prosjektsider på web:

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: FORF Frivillige Organisasjoners

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Sikker kommunikasjon når det gjelder

Sikker kommunikasjon når det gjelder Nødne er mulighetenes verktøy Ville aldri gå lbake l det gamle ne et Stor nget: Nødne er vik g satsing på samfunnssikkerhet side 12 Side 16 Side 7 Sikker kommunikasjon når det gjelder 1 Det livsviktige

Detaljer

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.1.1 Samarbeidsrådet 2.1.2 Styret 2.2 Administrative

Detaljer

3.1 Organisasjonen 7. 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8

3.1 Organisasjonen 7. 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8 A1 1 3 3 9 Åp e n side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 5 2 SAMMENDRAG 6 3 ORGANISERING AV ARBEIDET 7 3.1 Organisasjonen 7 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8 4.1 Hvilke

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Nødnett status og aktuelle prosjekter

Nødnett status og aktuelle prosjekter Nødnett status og aktuelle prosjekter Øyvind Hagen Karlsen og Marianne Storrøsten, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. januar 2015 Agenda: Kort om (noe av dette) DNK generelt Status utrullingen og brukere

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Rapport. Styringsutfordringer i Osloregionen

Rapport. Styringsutfordringer i Osloregionen Rapport Styringsutfordringer i Osloregionen Styringsutfordringer i Osloregionen AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542 1302 Sandvika Tlf 67 57 57 00 Fax 67 57 57 01 Ref: 4881 Forord

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.desember 2014 SAKENE 22/14-26/14 REGIONAL HANDLINGSPLAN FOR HADELAND 2015. Planen skal beskrive de tiltakene Regionrådet for Hadeland planlegger å gjennomføre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT FYLKESMANNEN I TROMS S.nr. 13 / 42.0t DOk.nr. 2 AUG2013 Fylkesmennene -Ark.kode -Saksbeh. Unntatt offentlighetiht. Offl. 5 forste ledd Deres ref. Vårref.

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal og transportutvikling 7 ÅrsrapporT 2011 INNHOLD FORORD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2011 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal og transportutvikling 7 Ny strategiske føringer for 2012 og videre 8 Samarbeid

Detaljer

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer