Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt"

Transkript

1 Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt

2 Innhold 1 Innledning Dokumentets målgruppe Dette dokumentet Teknisk innføring Leveransen... 4 Løsningsbeskrivelse Løsning A Inntil 2 operatør-plasser Løsning B Flere enn 2 operatør-plasser Detaljert spesifikasjon av system og komponenter Teknisk rom Øvrig behov for utstyr og arbeid... 9

3 1 Innledning Den nye nødnettet er under utbygging, og en ny og moderne digital kommunikasjonsløsning skal gi større muligheter for samband og koordinering på tvers av kommuner, helseregioner, etater og profesjoner. Nødnettet kan bli et av de viktigste verktøyene for å styrke samhandlingen mellom de ulike enhetene i helsetjenesten. Nødnettet erstatter det gamle helseradionettet som bygger på analog teknologi. Det gamle nettet har begrenset funksjonalitet og en del steder er dekningen dårlig. Brukerne av det nye nødnettet får bedre dekning, bedre talekvalitet og avlytningssikring. Det skal også understøtte samvirke med politi og brann. Det overordnede målet er at sambandet skal effektivisere nødetatenes arbeid. Funksjonaliteten skal gjøre det enklere å knytte de riktige enhetene sammen slik at man utnytter ressursene på en bedre måte enn i dag. I tillegg gir det nye sambandet muligheter for en helt ny måte å organisere samhandlingen mellom de ulike enhetene innenfor helsesystemet. Alle aktiviteter i innføringsløpet er knyttet opp mot produksjonssetting (GO-Live) av nytt nødnett. Det er dette som er det primære målet for innføringsprosjektet, og en fullverdig produksjonssetting vil naturligvis gjøre den enkelte lokasjon og etaten i stand til å realisere det overordnede målet med nytt nødnett for nødetatene, og gjøre Helse i stand til å hente ut de forventede gevinster. 2 Dokumentets målgruppe Dette dokumentet Beskrivelse av leveransen i Nødnett for (LV-sentral) eller et akuttmottak er laget for å gi en oversikt over hvordan den tekniske prosessen til en (LV-sentral) eller et akuttmottak skal foregå slik at de er forberedt på kommende prosess med teknisk innføring av nytt kontrollrom. Målgruppe for dokumentet er primært tekniske ressurser og lokale prosjektledere. Sekundært kan også ledelse ute på den enkelte legevakt og sykehus også ha nytte av denne håndboken. Utover disse målgruppene vil dokumentet også kunne være av interesse for de som ønsker mer detaljert informasjon om den tekniske prosessen. 3 Dette dokumentet Dette dokumentet gir en beskrivelse av nødnett nett leveransen til en (LV-sentral) eller et akuttmottak slik at det lokalt kan gjøres noen grunnleggende forberedelser før innføringsprosjektet starter opp. Ut ifra dette dokumentet kan det regnes ut hva det blir av behov for av areal i teknisk rom, strøm, jording, kjøling etc. Grunnlaget for beregningene, er antall operatørplasser (LV-sentral) eller et akuttmottaken skal ha i leveransen. 4 Teknisk innføring Prosessen starter med en pre-befaring av lokasjonen der representanter fra HDO kartlegger den eksisterende tekniske infrastruktur i detalj. Videre avholder HDO en formell teknisk befaring der den nye installasjonen beskrives i detalj i et såkalt F01-dokument. Dette dokumentet vil være førende for klargjøring av leveransen på fabrikk samt grunnlag for å utarbeide et arbeidsdokument som brukes lokalt ifm nødvendige tekniske forberedelser. Her beskrives i detalj klargjøring av bygning (operator-rom og teknisk rom), strøm, antenner, telefoni osv.

4 Leveransen til lokasjonen består i hovedsak av utstyr pr. operatørplass og sentrale komponenter som settes i dataskap i eget teknisk rom. I tillegg skal det settes opp utvendige antenner for Tetra radio samband. 5 Leveransen Løsningsbeskrivelse Den nye løsningen innebærer fleksibel og god funksjonell betjening av nødnettet og LV-sentralen eller akuttmottakets telefonisystem. Operatøren(e) kan kommunisere over nødnettet (radio) med helseressurser som bl.a. (LV-sentral) eller et akuttmottak, ambulansetjeneste, leger etc - i tillegg til å betjene innringere på telefon. På samme måte mot andre etater som politi og brannvesen. Det er også mulig å viderekoble og/eller sitte i medlytt i samtale med innringere. Lokasjonen får utstyr iht. det antall operatørplasser som tidligere er innmeldt og avklart under teknisk befaring. Hver operatørplass består i utgangspunkt av en PC arbeidsstasjon med periferutstyr. Det er to typer konfigurasjoner som er aktuelle, avhengig av hvor mange operatørplasser sentralen har meldt inn. Se beskrivelsene under. Det er lokalt ansvar å få etablert nødvendige telefonlinjer i henhold til egen arbeidsbeskrivelse, etter utført teknisk befaring, og før leverandøren skal installere utstyret. Eksisterende IT-arkitektur berøres ikke av nødnettleveransen annet enn eventuell omorganisering av eksisterende PC arbeidsstasjoner på operatørplassen og bruk av felles mus og tastatur mellom nødnettleveransen og eksisterende pasientsystem. Med nødnettleveransen introduseres en rekke nye ord og uttrykk. Det mest sentrale begreper er ICCS som er benevnelse på hele leveransen (kommunikasjonssentralen). ICCS = Integrated Communications Control System. Hovedkomponenten i leveransen benevnes ICCS-switch. Det er denne modulen som håndterer all lyd og har interface mot alle tilknytninger som telefonlinjer og radio.

5 5.1 Løsning A Inntil 2 operatør-plasser Dette er en såkalt compact gate-x -løsning med inntil 2 operatør-plasser. Hver operatørplass består av en ICCS-betjening, dvs en PC-terminal med hodesett, fotpedal og høytaler. Herfra betjenes både telefoni og Tetra radionett. Operatøren skal også ha tilgang til et telefonapparat som benyttes ved en feilsituasjon der telefoni ikke kan betjenes fra ICCS betjening. Alt øvrig utstyr i leveransen er plassert i teknisk rom, i eget dataskap. Dataskapet tilknyttes også utvendige antenner, en for hver operatørplass for å kunne integrere Tetra radio inn i PC-betjeningen. I teknisk rom skal leveransen tilknyttes telefoni-linjer, direkte fra offentlig nett og linjer fra intern hussentral. Termineringen gjøres i eget RJ45 panel (MDF) i teknisk rom. Legevakter som skal ha lydlogg, terminerer også lydloggen i samme panel. Det er lokalt ansvar å klargjøre dette panelet med termineringer på knivsiden i panelet, i god tid før installasjonen finner sted. Figur 1: Compact gate-x for inntil 2 operatørplasser.

6 5.2 Løsning B Flere enn 2 operatør-plasser Dette er en såkalt radiotilknyttet kontrollrom med flere enn 2 operatør-plasser. Forskjellen fra løsning A, er at operatør PC og radioterminal er montert ute hos operator. I tillegg er løsningen redundant, dvs at selve switchen og strømtilførsel i dataskap er dublert. I tillegg har løsningen muligheter for flere tjenester. Løsning B kan også leveres med operator PC er og radioterminaler plassert i rack i teknisk rom slik som løsning A, men vil medføre ekstrakostnader gjennom enringsforespørsel til leverandør. Dette vil matte belastes lokalt. Avhengig av antall operatørplasser, vil også dette normalt medføre behov for 2 system rack. I tillegg kan det være behov for et eget rack for å plassere RJ45-panel, linjeutstyr, lydlogg etc. Figur 2: Radiotilknyttet løsning for flere enn 2 operatørplasser.

7 5.3 Detaljert spesifikasjon av system og komponenter System Omfang Beskrivelse Betingelser Konfig. A Compact-gate X jf. fig. 1 Eget teknisk rom Konfig. B Radiotilknyttet kontrollrom Jf. fig. 2 Eget teknisk rom Løsning for kontrollrom med opp til 2 operatørplasser. Plassering av PC og radioterminal i dataskap i teknisk rom. Løsning for kontrollrom med flere enn 2 operatørplasser. Plassering av PC klient og radioterminal hos operator, Pr. arbeidsplass Mål Beskrivelse Betingelser Flatskjerm 17 Lokasjonen kan utløse en opsjon i kontrakten - til egen kostnad - og motta en 19 flatskjerm. Tastatur og mus Fotpedal For nøkling ved tale mot radio PIP modul Tilkoplingsboks for fotpedal og headset. 2 stk hodesett Det ene hodesettet kan brukes til medlytt/opplæring. Høyttaler Antenne Stavantenne 0,5 m høy Strømkontakter til utstyr ved operatørplass. X x 220V Koaksialkabel fra radiomodul til antenne (Ø 7,72 mm, vekt 0,08 kg pr meter). Operatør-utstyr, avhengig av konfigurasjon A (fig. 1) eller B (fig. 2). Utendørs antenne. Ved lengre enn 25 meter kabel, benyttes annen type kabel. Minimum 3 meter mellom hver antenne. Leveres av leverandør (NSN). Lokalt ansvar å skaffe 16A kurs til PC arbeidsstasjonene, inkl. flatskjerm

8 Felles utstyr Mål Beskrivelse Betingelser Dataskap/ ICCS rack Telefonlinjer fra offentlig nett Telefonlinjer fra hussentral (PABX) Telefonlinjer Reservetelefon og trådløs tlf (mobil ICCS) 1 x One Transmission line termination node (for IP-VPN) 19 rack 100x60x200 Spesialskap til ICCS moduler og ICCS server. ISDN -GT -PRI (UT) ISDN -S0 -PRI (Qsig) Tlf apparat tilknyttet lokal hussentral Termineringsadapter for 1 Mb synkron IP-VPN forbindelse mot egen (LVsentral) eller et akuttmottak og til HDO. en. Lokalt ansvar å skaffe jording og sikret 16A kurs(er) til skapet. Lokalt ansvar Lokalt ansvar Lokalt ansvar (BaneTele) 1 x 8-port IP switch IP Switch 1 x Cisco IP-VPN switch Grenpunkt for IP-VPN (NSN) Strømkurs til dataskap Lokalt ansvar å skaffe 16A kurser X x 220V, 16A kurser. (avhengig av konfig A eller B). Fremføres fra datagolv/himling og avsluttes med åpen tamp og 2 meter ekstra lengde. Jording dataskap 16 mm2 jordforbindelse Fremføres fra bygningsjord via datagolv/himling og avsluttes med åpen tamp og 1 meter ekstra lengde. Lokalt ansvar å skaffe jord til dataskap.

9 5.4 Teknisk rom Teknisk rom for legevaktsentraler og akuttmottak med løsning A (opptil 2 operatørplasser) trenger et teknisk rom som kan gi plass til minimum 1 skap, 220cm høyt, 60 cm bredt og 100 cm dypt. Ved kontrollrom med løsning B, kan det bli behov for ytterligere ett skap dersom det velges en extenderløsning med klient PCer plassert i teknisk rom. Hvert skap skal kunne åpnes dører foran og bak på hvert skap. Det innebærer at et skap trenger en plass på 3 meters lengde. Med 60 cm brede skap, trenger hvert skap 1,8 m2 golv areal. Se tegning av et skap under. Miljøkrav teknisk rom: Omgivelsestemperatur: gr. C Relativ fuktighet: % RH Kjøling: Anbefales 60 % reserve kapasitet. Vern på strømkurser: varistorer (ivaretatt sentralt i bygget) Vern på telefonlinjer mot by: Gassavledere. 6 Øvrig behov for utstyr og arbeid Forut for installasjonen vil det bli beskrevet hva lokasjonen skal forberede. Dette vil også i ulik grad ha kostnader som må dekkes lokalt. Teknisk befaring resulterer i en arbeidsbeskrivelse som vil spesifisere lokale oppgaver og dermed kunne være grunnlag for et kostnadsoverslag i forbindelse med installasjonen. Følgende må påregnes og er grove anslag: 1. Telefonsentral (PABX) a. Leveransen er en kombinert radio- og telefonibetjening.

10 b. Det er nødvendig med en lokal telefonsentral (PABX) for å etablere en reserveløsning i de tilfeller ICCS ikke kan betjene innkommende telefoni samt for å kunne realisere mobil ICCS. c. Det kan ivaretas gjennom: i. Bruk av eksisterende telefonsentral på LV-sentralen, ii. iii. 2. Telefoni-integrasjon Knytte seg til annen telefonsentral, for eksempel kommunen sin, Kjøpe ny telefonsentral. Antatt pris på telefonsentral er ca kr inkl. kort med grensesnitt mot nødnett leveransen og telefonapparater plassert på inntil X lokasjoner. a. Har lokasjonen en telefonsentral (PABX) som nødnettleveransen skal knyttes opp mot, må denne tilpasses for integrasjon mot nødnettleveransen. b. Bestilling av et antall ISDN bylinjer som skal tilknyttes direkte mot ICCS. 3. Patche-panel (RJ45) Lokasjonen skal før leveransen kommer, klargjøre alle telefonlinjer fra offentlig nett og PABX ved å terminere disse i et eget patchepanel. Det samme gjelder evt. lydlogg som skal integreres mot ICCS telefoni. Patchepanelet må lokasjonen selv bekoste. 4. Bygning a. Installere tilstrekkelige strømpunkter ihh til arbeidsbeskrivelse b. Tilgjengeliggjøre UPS (avbruddsfri strømforsyning). c. Forberede framføringsvei for antennekabel. Kan inkludere å borre hull i vegg, etablere framføringstraseer og branntetting av gjennomføringer. Leverandøren ivaretar strekking av antennekabel og montering av antenne. d. Eventuelle etablere nye data- og/eller telefonlinjer ihh til arbeidsbeskrivelse. 5. Lydlogg Dersom LV-sentralen har lydlogg som er for gammel kan dette kreve oppgradering eller reinvestering.

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer Nødnett innføring Innhold Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer 2 Nødnettleveransen 3 Utbyggingstrinn Trinn Fase Politidistrikt 1 Fase 0 Helse Sør-Øst RHF (1) Østfold, Oslo/Akershus,

Detaljer

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste.

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Bakgrunnen Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Behovet for en teknisk driftsorganisasjon for medisinsk

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

Kundens krav til leveransen

Kundens krav til leveransen Bilag 1 Kundens krav til leveransen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Velferdsteknologi med multitouchterminaler og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte SAKSNR.

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

En overordnet beskrivelse og

En overordnet beskrivelse og En overordnet beskrivelse og vurdering av nødnettsystemets drifts- og vedlikeholdskonsept i trinn 1 Direktoratet for nødkommunikasjon 30-Apr-10 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger anbefalinger Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger Innhold 1. Hvorfor skal du lese dette heftet?... 5 1.1 Skolen i endring... 5 1.2 Bedre beslutningsgrunnlag... 5 1.3 Bedre økonomi... 6

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Teknologiske utfordringer ved å innføre videokonferanse som samhandlingsverktøy

Teknologiske utfordringer ved å innføre videokonferanse som samhandlingsverktøy Prosjektrapport Teknologiske utfordringer ved å innføre videokonferanse som samhandlingsverktøy Erfaringer hentet fra prosjektene: Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykestuer og sykehus i Finnmark

Detaljer

Etablering og drift av nasjonalt legevaktnummer 116 117. Informasjon til legevaktsentralens ledelse og operatører

Etablering og drift av nasjonalt legevaktnummer 116 117. Informasjon til legevaktsentralens ledelse og operatører Etablering og drift av nasjonalt legevaktnummer 116 117 Informasjon til legevaktsentralens ledelse og operatører 21. august 2015 Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse VEDLEGG B. DEN MEDISINSKE NØDMELDETJENESTEN Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-1-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg B. ROS- og beredskapsanalyse

Detaljer

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Møtedato: 29. april 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Spørck/Anne Berit Sund Bodø, 23.4.2014 Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Formål Helse Nord

Detaljer

Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning

Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning Dette er kravspesifikasjonen som Akershus fylkeskommune utarbeidet ifm anskaffelsen av en ny felles telefoniløsning for hele fylkeskommunen,

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sikkerhet, kommuner og helsenett.

Sikkerhet, kommuner og helsenett. Sikkerhet, kommuner og helsenett. Forprosjekt for løsningsspesifikasjon for tilkobling av Alta og Bærum kommuner til helsenett Versjon 2.0 Dato (21. juni 2002) KITH Rapport 10/2002 ISBN 82-7846-134-1 KITH-rapport

Detaljer

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010 UNINETT SIP infrastruktur 9. februar 2010 Innledning Dette dokumentet beskriver UNINETT sin foreslåtte SIP infrastruktur. Dokumentet er et resultat av arbeid gjort i GigaCampus (2006-2009) og danner et

Detaljer

3.1 Organisasjonen 7. 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8

3.1 Organisasjonen 7. 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8 A1 1 3 3 9 Åp e n side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 5 2 SAMMENDRAG 6 3 ORGANISERING AV ARBEIDET 7 3.1 Organisasjonen 7 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8 4.1 Hvilke

Detaljer

Digital kommunikasjon med nødstilte

Digital kommunikasjon med nødstilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 42 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Sammendrag... 5 3 Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og rammebetingelser... 7 3.1 Arbeidsgruppens

Detaljer