Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for FM og DAB, runde 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for FM og DAB, runde 1."

Transkript

1 Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, runde 1. Det skal leveres kringkastingsanlegg med og DAB for tunnelene omhandlet i dette dokumentet. Nytt nødnett er forventet operativt i Hordaland høsten Eksisterende nødnett må derfor holdes operativt fram mot Sommeren Dette arbeidet er derfor delt i 3 faser, Runde 1, Runde 2 og Runde Runde 1 omfatter tunneler som har fysisk plass til ny TRS(Tunnel Radio System), uten at eksisterende radioløsning fjernes. Eksisterende radioløsning (med gammelt nødnett og nytt nødnett) må fungere sammen med ny DAB og, fram til det gamle nødnettet kan stenges ned og opprydding foretas (Runde 3). Innkobling av DAB og ny foretas prinsipielt iht tegning I410. Eksisterende Innsnakkpanel byttes ut til nye IP baserte (iht tegning I412) og eksisterende enkle fiber brukes. For RF og Kommunikasjon mellom RSEN(RadioSENtral) og RFOR(RadioFORsterker) må flere fiber (fra eksisterende infrastruktur) tas i bruk. Ny PLS for alarm og styring monteres og koples, samt fremlegging av el.kraft og jording til ny TRS. 2. Runde 2 består av tunneler som en av plasshensyn må vente med til gammelt nødnett er stengt. En skal da fjerne eksisterende radioløsning med og gammelt nødnett og gjenbruke mest mulig av eksisterende kraft, alarmer, fiber. For nye Ip baserte innsnakkpanel (tegning I412) gjenbrukes eksisterende enkle fiber. For RF er der normalt 1 stk SM fiber fra RSEN til alle RFOR, og den skal kunne gjenbrukes, men alt etter tilbudt løsning kan en måtte allokere nye fiber for IP kontakt mellom RSEN og RFOR. Her må omkoblingstid minimaliseres og en må opprettholde funksjonalitet i tunnel på dagtid, og evt avbøtende tiltak iverksettes dersom man må ta systemet ut av drift på dagtid. Detaljert plan og arbeidsbeskrivelse oversendes Byggherre for godkjenning før arbeidet kan påbegynnes. Alle tunnelene i Runde 2 skal gjøres komplett ferdig og gammelt radiosystem med tilhørende kabler fjernes. Tilhørende frigjorte kabler fjernes og dokumentasjon overleveres elektronisk og som perm i RSEN. 3. Runde 3 / Opprydding. Alle gamle radioinstallasjoner inkl rack og frigjort kabling fjernes. Dokumentasjon overleveres elektronisk og som perm i RSEN. Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 1

2 Innhold (Runde 1) E39 Fløyfjellstunnelen(RSEN + 2 RFOR) og... 3 E39 Munkebotntunnelen(RFOR) og... 3 E39 Eidsvågstunnelen(RFOR) og... 3 E39 Glasskarstunnelen(RFOR)... 3 E39 Hordviktunnelen... 5 E16 Sætre og Bjørkhaugtunnelene... 6 E16 Romslo, Risnes og Trengereidtunnelene... 7 E16 Bogetunnelen... 9 E16 Dalevågtunnelen Fv540 Løvstakketunnelen(2 stk RFOR) og Rv555 Nygårdstunnelen(RFOR) og Rv555 Damsgårdtunnelen(3 stk RFOR) og RV555 Lyderhorntunnelen(2 stk RFOR) og Fv562 Olsviktunnelen(2 stk RFOR) og Fv562 Stongafjelltunnelen(2 stk RFOR) Fv551 Folgefonntunnelen Fv7 Børvenestunnelen Rv13 Tunsbergtunnelen Rv13 Myrkdaltunnelen E39 Bømlafjordtunnelen Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 2

3 E39 Fløyfjellstunnelen(RSEN + 2 RFOR) og E39 Munkebotntunnelen(RFOR) og E39 Eidsvågstunnelen(RFOR) og E39 Glasskarstunnelen(RFOR) Disse tunnelene ligger på E39 like nord for Bergen. RSEN monteres i Fløyfjell, teknisk rom T1. Her er der i dag 3stk radioskap og eksisterende RSEN mater også Nygård, Damsgård og Løvstakkentunnelene. Disse vil få egen RSEN og bli matet fra Nygårdstangen. Ny RSEN vil i Runde 1 måtte monteres i nytt gulvrack og på hjul inntil rydding i Runde 3. RSEN skal levere til 6 stk RFOR: Fløyfjell - 2 RFOR(hver med doble forsterkere pga differensiert innbrytning), Munkebotn 1 RFOR, Eidsvåg 1 RFOR, Glasskar 1 RFOR og Eikås 1 RFOR. Differensiert innbrytning: 5 individuelle alternativer som kan aktiviseres samtidig eller i en hvilken som helst kombinasjon: Fløyfjell hver løp hver for seg. Munkebotn brytes inn sammen med nordgående Fløyfjell. Eidsvåg, Glasskar og Eikås hver for seg, men begge løp samlet. Fiber: Der er utarbeidet egen fiberplan for disse tunnelen, evt tilpasninger i denne relasjon er ikke omfattet av denne utlysningen. Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 3

4 Ved RSEN(Fløyfjellet T1) er eksisterende antennefester/masterør gammelt og der skal monteres nytt 60mm masterør med 2 stk 2-punkts fester. Fra RSEN skal der skal legges 2 nye matekabler(ca 40m) frem til ny DAB antenne og eksisterende antenne som flyttes over til nytt masterør. Under rydding i Runde 3 skal da eksisterende, gammelt, masterør og tilhørende matekabler og antenner fjernes. RFOR i T3 og T7 monteres på vegg eller i ledig plass(12u) i eksisterende 90cm rack. RFOR i Eidsvåg og Glasskar skal denne runde monteres i tekniske rom i tunnel og gammelt VHF basert nødnett kobles inn iht tegning I410. I Runde 3 flyttes så ny RFOR ut i de nye radio rom på sørsiden at tunnelene. I Fløyfjell og Munkebotntunnelen er der 3 innsnakkpanel, ett i sørende av nordgående løp og ett i nordende av sydgående løp, samt ett i sydende av Munkebotn tunnelen Der skal leveres totalt 9 nye IP baserte innsnakkpanel. 2 i Fløyfjell, 1 i Munkebotn, 2 i Eidsvåg, 2 i Glasskar og 2 i Eikås. Fra tekniske rom er det er 7/8" matekabel til strålekabelsegmenter i tunnelene, lengde på max 100 ved portalene og ca 30m inne i tunnel. Strålekabeltype i disse tunnelene angitt på prinsippskissene over. Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 4

5 TRS skal gi redundant kringkastingsdekning gjennom hele tunnelen. Brudd i et strålekabelsegment Der er montert Nødnett i tunnelene. Nødnett er tilkoplet strålekabelsegmenter med kombiner type Det skal distribueres følgende kringkastingskanaler i tunnelene: Program Frekvens/Kanal Radio NORGE NRK P2 (reserve) DAB Riks DAB lokal 11D E39 Hordviktunnelen Hordviktunnelen ligger på E39 i Vågsbotn like nord for Bergen. Tunnelen har ett løp på 795m. Dagens radioløsning har forsterker i sørenden også, men dagens TRS vil høsten 2015 bli endret til løsningen som prinsippskissen under viser. RSEN skal monteres i nytt teknisk bygg nordsiden. Der er antennemast og eksisterende antennekabel for lokal redning kan brukes med diplexere. Der er 2 innsnakkpanel, ett i sørende av nordgående løp og ett i nordende av sydgående løp. Disse er i dag koblet over singlemode fiber til teknisk rom. Der skal leveres 2 nye IP baserte innsnakkpanel. Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 5

6 Fra tekniske rom er det er 1 1/4" matekabler til strålekabelsegmenter i tunnelen, lengde ca 100 til Strålekabel og ca 850m til motsatt ende av strålekabel. Strålekabelen i tunnelen blir byttet ut til type tilsvarende EUPEN RMT114-T eller RFS RLK114-HLRA. TRS skal gi redundant kringkastingsdekning gjennom hele tunnelen. Brudd i et strålekabelsegment Det er montert Nødnett i tunnelen. Nødnett er tilkoplet strålekabelsegmenter med kombiner type Det skal distribueres følgende kringkastingskanaler i tunnelen: Program Frekvens/Kanal Radio NORGE NRK P2 (reserve) DAB Riks DAB lokal(hvis dekning) 11D Tunnelen skal ikke ha differensiert innbrytning. E16 Sætre og Bjørkhaugtunnelene Sætre og Bjørkhaugtunnelene ligger på E16 mellom Vågsbotn og Arna i Bergen. Tunnelene har ett løp på 720m og 558m med ca 380m matekabel imellom. TRS har radiosentral i sørende av Bjørkhaug og SM-fiber matet RFOR i nordenden av Sætre. Ny RSEN skal monteres i nytt teknisk bygg ved Bjørkhaug sør. Der er antennemast og eksisterende matekabel kan brukes med diplexere. RFOR monteres i Sætre nord teknisk rom. Begge rom har plass til nye rack uten at gamle radiorack fjernes. Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 6

7 Der er 2 innsnakkpanel, ett i sørende av nordgående løp og ett i nordende av sydgående løp. Disse er i dag koblet over singlemode fiber til RSEN og RFOR. Der skal leveres 2 nye IP baserte innsnakkpanel. Mellom RSEN og RFOR brukes fiber #3 til RF og fiber #5-6 til controll og management. Fra tekniske rom er det er 7/8" matekabel til strålekabelsegmenter i tunnelen, lengde på max 100 mot RSEN og RFOR. Strålekabelen i tunnelen er av type 532RC8RM-450. TRS skal gi redundant kringkastingsdekning gjennom hele tunnelen. Brudd i et strålekabelsegment Det er montert Nødnett i tunnelen. Nødnett er tilkoplet strålekabelsegmenter med kombiner type Det skal distribueres følgende kringkastingskanaler i tunnelen: Program Frekvens/Kanal Radio NORGE NRK P2 (reserve) DAB Riks DAB lokal (hvis dekning) 11D E16 Romslo, Risnes og Trengereidtunnelene Romslo, Risnes og Trengereidtunnelene ligger på E16 mellom øst for brua over til Osterøy. Alle 3 tunneler har ett løp. TRS har radiosentral i vestenden av Romslo og 4 stk SM-fiber matede RFOR, 2 stk i Risnes og 2 stk i Trengereid. Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 7

8 Ny RSEN skal monteres i nytt teknisk bygg ved Romslo vest. Her er plass til nytt radiorack uten at eksisterende radiorack fjernes. Der er antennemast og eksisterende antennekabel for lokal redning kan brukes med diplexere. Ny kraft og nye fiber må allokeres til RSEN og de 4 RFOR. Første rom i Risnes er nytt og har plass til nytt rack. Øvrige rom, Risnes øst og Trengereid er trange og en må bruke ledig plass(ca10ru) i bunn av eksisterende rack eller montere RFOR i veggskap. Der er 4 innsnakkpanel, ett i vestende av Romslo, ett i østende av Risnes, samt i begge ender av Trengereid. Disse er i dag koblet over singlemode fiber til RSEN. Der skal leveres 4 nye IP baserte innsnakkpanel. FIBER: Fiber til Risnes vest(i nisje): RSEN, Panel1 #42 til Risnes vest Panel1 #2 IP til innsnakkpanel: Lokalt via IP til controll og management RSEN, Panel 1 #47-48 til Risenes øst Panel1 #5-6 Fiber til Risnes øst: RSEN, Panel1 #13 til Risnes Øst Panel1 #13 IP til innsnakkpanel: Lokalt via IP til controll og management RSEN, Panel 1 #15-16 til Risenes øst Panel1 #15-16 Fiber til Trengereid øst: RSEN, Panel1 #5 til Trengereid øst Panel1 #5 Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 8

9 IP til innsnakkpanel: Lokalt via IP til controll og management Videre fra RFOR i Risnes Vest, Panel 1 #19-20 til Trengereid øst Panel1 #47-48 Fiber til Trengereid vest: RSEN, Panel1 #6 til Trengereid øst Panel1 #6, patches videre til Panel1 #19, til Trengereid vest panel1 # 19 IP til innsnakkpanel: Lokalt via IP til controll og management Videre fra RFOR i Trengereid øst, Panel 1 #21-22 til Trengereid vest Panel1 #21-22 Fra tekniske rom er det er 7/8" matekabel til strålekabelsegmenter i tunnelen, lengde på max 100 mot RSEN og RFOR. Strålekabelen i tunnelene er av type 532RC8RM-450. TRS skal gi redundant kringkastingsdekning gjennom hele tunnelen. Brudd i et strålekabelsegment Det er montert Nødnett i tunnelen. Nødnett er tilkoplet strålekabelsegmenter med kombiner type Det skal distribueres følgende kringkastingskanaler i tunnelen: Program Frekvens/ Kanal Radio NORGE NRK P2 (reserve) DAB Riks DAB lokal (hvis dekning) 11D E16 Bogetunnelen Bogetunnelen ligger på E16 i Vaksdal kommune. Tunnelen har ett løp på 2036m. Dagens radioløsning har RSEN i «Kvitaskar» og mangler RFOR på vestsiden. Ifb med nytt nødnett er der lagt SM fiberkabel og matekabel fra strålekabel enden er lagt frem til aktuell nødkiosk. Der er installert diplexer og inngang for frekvenser for DAB og lavere er terminert med 50 Ohm. RFOR kobler seg til denne inngangen. Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 9

10 RSEN skal monteres i nytt teknisk bygg i Kvitaskar tunnelen. I RSEN er der plass til nytt gulvmontert rack, men i RFOR er der meget trangt, og en vil måtte være kreativ for å få plass til ett veggmontert skap. Der er antennemast og eksisterende matekabel til lokal redning kan brukes med diplexere. Der er 2 innsnakkpanel, disse er i dag koblet over fiber til teknisk rom. Der er SM fiber til vestportal, men en må regne med å bruke MM fiber til østside. Der skal leveres 2 nye IP baserte innsnakkpanel. Strålekabelen i tunnelen er RFS RLK114-50JFLA. TRS skal gi redundant kringkastingsdekning gjennom hele tunnelen. Brudd i et strålekabelsegment Det er montert Nødnett i tunnelen. Nødnett er tilkoplet strålekabelsegmenter med kombiner type Fiber: Fiber til RFOR Boge Vest RSEN, Panel3 #2 til Boge vest Panel1 #2 IP til innsnakkpanel: Lokalt via IP til controll og management RSEN, Panel 3 #3-4 til Boge vest Panel1 #3-4 Fiber til Innsnakkpanel Boge øst IP til innsnakkpanel: Via eksisterende MM fiber, neste ledige fiber. Det skal distribueres følgende kringkastingskanaler i tunnelen: Program Frekvens/ Kanal Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 10

11 Radio NORGE NRK P2 (reserve) DAB Riks E16 Dalevågtunnelen Dalevågtunnelen ligger på E16 i Vaksdal kommune. Tunnelen har ett løp på 1400m. RSEN er montert på vestside med antenne mast like ved. RFOR er montert på østsiden. Tunnelen har SM fiberkabel og innsnakkpanel kobles IP messig direkte til RSEN og RFOR med eksisterende fiberkabler. RSEN skal monteres i teknisk bygg i vestside. Nye rack som monteres skal erstatte eksisterende rack i runde 3(Rydding) av denne kontrakt. I RFOR er der litt trangt og evt gulvmontert rack vil måtte monteres med hjul for å kunne flyttes ved behov. Der er antennemast og eksisterende matekabel til lokal redning kan brukes med diplexere. Der er 2 innsnakkpanel, disse er i dag, begge koblet over SM fiber. Der skal leveres 2 nye IP baserte innsnakkpanel. Typen strålekabel i tunnelen fremgår av prinsippskisse. TRS skal gi redundant kringkastingsdekning gjennom hele tunnelen. Brudd i et strålekabelsegment Det er montert Nødnett i tunnelen. Nødnett er tilkoplet strålekabelsegmenter med kombiner type Fiber: Fiber til RFOR Dalevåg øst RSEN, Panel1 #9 til Dalevåg øst Panel1 #21 Fiber til Innsnakkpanel Dalevåg øst Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 11

12 IP til innsnakkpanel: Lokalt via IP til controll og management RSEN, Panel 1 #23-24 til Dalevåg øst Panel1 #23-24 IP til innsnakkpanel: Via eksisterende SM fiber, neste ledige fiber. Det skal distribueres følgende kringkastingskanaler i tunnelen: Program Frekvens/ Kanal Radio NORGE NRK P2(reserve) DAB Riks (hvis dekning) Fv540 Løvstakketunnelen(2 stk RFOR) og Rv555 Nygårdstunnelen(RFOR) og Rv555 Damsgårdtunnelen(3 stk RFOR) og RV555 Lyderhorntunnelen(2 stk RFOR) og Fv562 Olsviktunnelen(2 stk RFOR) og Fv562 Stongafjelltunnelen(2 stk RFOR) Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 12

13 Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 13

14 Disse tunnelene ligger rett vest for Bergen. RSEN monteres i Tekniske rom ved Nygårdstangen i Bergen. Der er SM fiber tilgjengelig fra dette rommet til alle rom planlagt med RFOR i disse tunnelene. I tillegg skal der etableres et IP netverk med switcher i flere rom helt ut til Stongafjell. Dette nettet må patches gjennomgående eller legges inn i alle switcher underveis. Nygård, Damsgård og Løvstakkentunnelen mates i dag fra eksisterende RSEN i Fløyfjellet. Dette blir endret med denne oppgraderingen. Nye IP baserte innsnakkpanel kobles mot nærmeste RFOR direkte til RSEN over eksisterende enkel SM eller MM fiber. Pr dd er der er ikke RSEN på aktuelt sted, men en vil kunne montere DAB/ antenne på bygget og legge nye antennekabler inn til RSEN. RFOR monteres enten i ledig plass i eksisterende 90cm rack eller i nye veggskap. Ny kraft og nye fiber må allokeres til RSEN og de samtlige RFOR(Se under). RSEN skal levere til 12 stk RFOR: Nygård 1 RFOR, Løvstakken 2 RFOR, Damsgård 3 RFOR, Lyderhorn 2 RFOR, Olsvik 2 RFOR og Stongafjell 2 RFOR. Forsterkere er ikke nødvendig ved RSEN, da alle signaler ut formidles over fiber. Differensiert innbrytning: Damsgård og Lyderhorn er 2 løps tunneler som skal kunne brytes inn basert på kjøreretning. Øvrige tunneler skal kunne innbrytes enkeltvis eller i en hvilken som helst kombinasjon samtidig. Dvs at en har 8 forskjellige tunnel valg under samme RSEN. Der skal leveres 12 nye IP baserte innsnakkpanel, ett i hver ende av alle overnevnte tunneler. Fra tekniske rom er det er 7/8" matekabel til strålekabelsegmenter i tunnelen, lengde på max 100 mot RSEN og RFOR. Strålekabelen i tunnelene fremgår av prinsippskissene. TRS skal gi redundant kringkastingsdekning gjennom hele tunnelen. Brudd i et strålekabelsegment Det er montert Nødnett i tunnelen. Nødnett er tilkoplet strålekabelsegmenter med kombiner type Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 14

15 Fiber: Der er utarbeidet egen fiberplan for disse tunnelen, evt tilpasninger i denne relasjon er ikke omfattet av denne utlysningen. Det skal distribueres følgende kringkastingskanaler i tunnelene: Program Frekvens/ Kanal Radio NORGE NRK P2 (reserve) DAB Riks DAB lokal 11D Fv551 Folgefonntunnelen Folgefonntunnelen ligger på Fv551 i Odda kommune. Tunnelen har ett løp på 11137m. RSEN er montert på østsiden mot Odda og med antenne montert i masterør på teknisk bygg. Tunnelen har SM fiberkabel og innsnakkpanel kobles IP messig direkte til RSEN og RFOR med eksisterende fiberkabler. RSEN skal monteres i teknisk bygg i østside. Nytt rack monteres på hjul slik at det kan flyttes ved behov inntil det gamle radiosystemet fjernes under Runde 3(Rydding) av denne kontrakt. Som en del av Runde 3 plasseres nytt rack på den plassen som da blir ledig. Eksisterende RFOR er halvhøye rack som allerede er fulle. Dvs at nye RFOR må monteres på veggen over eksisterende RFOR rack. Nytt masterør monteres på bygg og ny DAB og antenne monteres i dette røret. Der trekkes 2 nye antennekabler fra og DAB antenner til ny RSEN. Ved rydding i Runde 3 kan dermed masterør og antennekabler som brukes til lokal redning og gammelt nødnet fjernes. Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 15

16 Der er 2 innsnakkpanel, disse er i dag, begge koblet over SM fiber. Der skal leveres 2 nye IP baserte innsnakkpanel. Typen strålekabel i tunnelen fremgår av prinsippskisse. TRS skal gi redundant kringkastingsdekning gjennom hele tunnelen. Brudd i et strålekabelsegment Det er montert Nødnett i tunnelen. Nødnett er tilkoplet strålekabelsegmenter med kombiner type Fiber: Fiber til RFOR EL32 RSEN, Panel1 #02 til EL32 Panel1 #02 RSEN, Panel 1 #03-04 til EL32 Panel1 #03-04 Fiber til RFOR EL31 RSEN, Panel1 #26 til EL31 Panel1 #02 RSEN, Panel 1 #27-28 til EL31 Panel1 #03-04 Fiber til RFOR EL02 RSEN, Panel1 #50 til EL32 Panel1 #02 RSEN, Panel 1 #51-52 til EL32 Panel1 #03-04 Fiber til RFOR EL03 RSEN, Panel1 #14 til EL03 Panel1 #02 RSEN, Panel 1 #15-16 til Dalevåg øst Panel1 #03-04 Fiber til RFOR EL21 RSEN, Panel1 #38 til EL03 Panel1 #02 RSEN, Panel 1 #39-40 til Dalevåg øst Panel1 #03-04 Fiber til RFOR EL11 RSEN, Panel1 #62 til EL03 Panel1 #02 RSEN, Panel 1 #63-64 til Dalevåg øst Panel1 #03-04 Fiber til RFOR EL01 RSEN, Panel1 #74 til EL31 Panel1 #02 RSEN, Panel 1 #75-76 til EL31 Panel1 #03-04 Det skal distribueres følgende kringkastingskanaler i tunnelen: Program Frekvens/ Kanal Radio NORGE NRK P2 (reserve) DAB Riks Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 16

17 Tunnelen skal ikke ha differensiert innbrytning Fv7 Børvenestunnelen Børvenestunnelen ligger på Fv7 mellom Norheimsund og Øystese i Kvam kommune. Tunnelen har ett løp på 1200m. Dagens RSEN er montert i teknisk rom ca 400m inne i tunnelen fra østsiden(øystese). 7/8"Antennekabel er trukket ca 400m og er tilkoblet 3 diplexere i begge ender. Ettersom Tetra er montert i motsatt ende av tunnel så trenges der ikke diplexer for Tetra på denne antennekabel. « » kan derfor fjernes i begge ender. Under rydding(runde 3) så kan også « » fjernes og kobles direkte til DAB diplexer. Hvis der er marginale og DAB signaler bør disse endringene utføres. Tunnelen har SM fiberkabel og innsnakkpanel kobles IP messig direkte til RSEN og RFOR med eksisterende fiberkabler. Nye rack som monteres skal erstatte eksisterende rack i runde 3(Rydding) av denne kontrakt. Der er 2 innsnakkpanel, disse er i dag, begge koblet over SM fiber. Der skal leveres 2 nye IP baserte innsnakkpanel. Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 17

18 TRS skal gi redundant kringkastingsdekning gjennom hele tunnelen. Brudd i et strålekabelsegment Nødnett er montert på nordside av tunnel og der er montert bypass for nødnett med diplexere ved A1. Tilsvarende er der montert bypass med diplexer for kringkasting og gammelt nødnett i portal ved A2. Det er montert Nødnett i tunnelen. Nødnett er tilkoplet strålekabelsegmenter med kombiner type Det skal distribueres følgende kringkastingskanaler i tunnelen: Program Frekvens/ Kanal Radio NORGE NRK P2 (reserve) DAB Riks Rv13 Tunsbergtunnelen Tunsbergtunnelen ligger på RV13 i like nord for Granvin i Granvin kommune. Tunnelen har ett løp på 4100m. Dagens RSEN er montert i teknisk rom på sydsiden mot Granvin. DAB antenne monteres i eksisterende mast, enten med bruk av diplexer på lokal redning eller med å trekke ny matekabel. Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 18

19 I RSEN må der monteres nytt rack på hjul slik at det kan flyttes ved behov inntil Runde 3 av denne kontrakt, da nytt rack skal erstatte eksisterende. RFOR monteres i nye veggskap som monteres over eksisterende rack. Tunnelen har SM fiberkabel og innsnakkpanel kobles IP messig direkte til RSEN(A1) og RFOR(UA3) med eksisterende fiberkabler. Der skal leveres 2 nye IP baserte innsnakkpanel. Typen strålekabel i tunnelen fremgår av prinsippskisse. TRS skal gi redundant kringkastingsdekning gjennom hele tunnelen. Brudd i et strålekabelsegment Det er montert Nødnett i tunnelen. Nødnett er tilkoplet strålekabelsegmenter med kombiner type Fiber: Fiber til RFOR UA1 RSEN, Panel1 #26 til UA1 Panel1 #38 RSEN, Panel 1 #11-12 til UA1 Panel1 #11-12, videre UA1 Panel1 #35-36 Fiber til RFOR UA2 RSEN, Panel1 #30 til UA2 Panel1 #38 Fra A2, Panel 1 #11-12 videre til A3 Panel1 #35-36 Fiber til RFOR A2 RSEN, Panel1 #28 til A2 Panel1 #38 Fra UA1, Panel 1 #11-12 videre til UA2 Panel1 #35-36 Fiber til RFOR A3 RSEN, Panel1 #32 til A3 Panel1 #38 Fra UA2 Panel 1 #11-12 videre til UA3 Panel1 #35-36 Fiber til RFOR UA3 RSEN, Panel1 #34 til UA3 Panel1 #38 Fra A3, Panel 1 #11-12 Det skal distribueres følgende kringkastingskanaler i tunnelen: Program Frekvens/ Kanal Radio NORGE NRK P2 (reserve) Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 19

20 DAB Riks Rv13 Myrkdaltunnelen Myrkdaltunnelen ligger på Rv13, like sør for Vikafjellet i Voss kommune. Tunnelen har ett løp på 10800m. RSEN skal monteres i teknisk bygg i sørside. Nytt rack i RSEN må monteres på hjul slik at det kan flyttes inntil det skal erstatte eksisterende rack i runde 3(Rydding) av denne kontrakt. I RFOR er der trangt, men eksisterende rack er fullhøyde og nederste halvpart er ledig. Ny RFOR monteres i ledig halvpart. Der er antennemast og eksisterende matekabel til lokal redning kan brukes med diplexere. Der er 2 innsnakkpanel, disse er i dag, begge koblet over SM fiber. Der skal leveres 2 nye IP baserte innsnakkpanel. Type strålekabel i tunnelen fremgår av prinsippskisse. TRS skal gi redundant kringkastingsdekning gjennom hele tunnelen. Brudd i et strålekabelsegment Det er montert Nødnett i tunnelen. Nødnett er tilkoplet strålekabelsegmenter med kombiner type Fiber: Fiber fra RSEN mot nord RSEN, Panel1 #14, ligger uterminert i boks i RFOR, må termineres med «pigtail» IP til innsnakkpanel Nord: RSEN, Panel1 #9, i dag brukt til innsnakk i nord. Dvs begge panel kobles mot RSEN. Fiber lokalt ved RSEN IP til innsnakkpanel ved RSEN: Via eksisterende SM fiber, neste ledige fiber, eller eksisterende Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 20

21 RSEN, Panel1 #12-13, ligger uterminert i boks i RFOR, må termines med «pigtail» Det skal distribueres følgende kringkastingskanaler i tunnelen: Program Frekvens/ Kanal Radio NORGE NRK P2 (reserve) DAB Riks E39 Bømlafjordtunnelen Bømlafjordtunnelen ligger på E39. Den er en 7860m lang undersjøisk tunnel og går fra Føyno på Stord i nord til Sveio på Fastlandet i syd. RSEN skal monteres i teknisk bygg på nordsiden. Nytt rack i RSEN må monteres på hjul slik at det kan flyttes inntil det skal erstatte eksisterende rack i runde 3(Rydding) av denne kontrakt. I RFOR er der stedvis trangt, og en må ta høyde for å montere midlertidig inntil en kan gjenbruke eksisterende rackplass i Runde 3 Der er antennemast og eksisterende matekabel til lokal redning kan brukes med diplexere. Der er 2 innsnakkpanel, disse er i dag, begge koblet over SM fiber. Der skal leveres 2 nye IP baserte innsnakkpanel. Fiberkabel i tunnelen har ledig fiber direkte fra RSEN til hver RFOR samt fiber mellom alle rom sideveis for IP-netverk Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 21

22 Type strålekabel i tunnelen fremgår av prinsippskisse. TRS skal gi redundant kringkastingsdekning gjennom hele tunnelen. Brudd i et strålekabelsegment Det er montert Nødnett i tunnelen. Nødnett er tilkoplet strålekabelsegmenter med kombiner type Det skal distribueres følgende kringkastingskanaler i tunnelen: Program Frekvens/ Kanal Radio NORGE NRK P2 (reserve) DAB Riks Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, Runde 1. Side: 22

Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for FM og DAB, runde 2.

Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for FM og DAB, runde 2. Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, runde 2. Det skal leveres kringkastingsanlegg med og DAB for tunnelene omhandlet i dette dokumentet. Nytt nødnett er forventet operativt i Hordaland

Detaljer

Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for FM og DAB, runde 3.

Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for FM og DAB, runde 3. Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for FM og DAB, runde 3. Det skal leveres kringkastingsanlegg med FM og DAB for tunnelene omhandlet i dette dokumentet. Nytt nødnett er forventet operativt i Hordaland

Detaljer

Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for FM og DAB

Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for FM og DAB Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for FM og DAB Det skal leveres kringkastingsanlegg med FM og DAB for tunnelene - E6 Eidsvolltunnelen (Akershus) - Rv4 Hagantunnelen (Akershus) - E16 Skui- og

Detaljer

E6 Vinterbro Klemetsrud E1-1 Parsell: E6 Vinterbro - Assurtjern Entreprise: Levering av radioanlegg E BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

E6 Vinterbro Klemetsrud E1-1 Parsell: E6 Vinterbro - Assurtjern Entreprise: Levering av radioanlegg E BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE E6 Vinterbro Klemetsrud E1-1 1.1 PRINSIPIELL OPPBYGGING OG VIRKEMÅTE FOR RADIOANLEGG Radioanlegget skal etableres med en sentralenhet i teknisk bygg T1 plassert utenfor sørøstre tunnelåpning på Vinterbro.

Detaljer

Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for DAB radio

Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for DAB radio Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for DAB radio Det skal leveres kringkastingsanlegg med DAB for tunnelene: E6 Fagernestunnelen (Nordland) E10 Hamnøytunnelen (Nordland) E10 Fjøsdalentunnelen (Nordland)

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Tilbud 05 Radio/kommunikasjons anlegg Fv60 Røyr-Hellesylt Byggesteg 1

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Tilbud 05 Radio/kommunikasjons anlegg Fv60 Røyr-Hellesylt Byggesteg 1 Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Tilbud 05 Radio/kommunikasjons anlegg Fv60 Røyr-Hellesylt Byggesteg 1 Dokumentets dato: 13.10.2010 Saksnummer: 2010/167762 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse

Detaljer

Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for FM og DAB

Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for FM og DAB Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for FM og DAB Det skal leveres kringkastingsanlegg med FM og DAB for tunnelene: - Rv4 Gruatunnelen (Oppland) - E16 Røstetunnelen (Oppland) - E16 Lunnertunnelen

Detaljer

Statens vegvesen Region vest Nødnett Fase 3 Region vest D2-1 2013.06.14 D Beskrivende del D2-1 Tegninger

Statens vegvesen Region vest Nødnett Fase 3 Region vest D2-1 2013.06.14 D Beskrivende del D2-1 Tegninger Statens vegvesen Region vest Nødnett Fase 3 Region vest D2-1 2013.06.14 D Beskrivende del D2-1 Tegninger D Beskrivende del D2-1 Tegninger Her følger opplisting av de tegninger som inngår i prosjektet I430

Detaljer

DAB i båt Overgang fra FM til DAB i Norge Hvor er det DAB-dekning til sjøs? Antennen - et avgjørende ledd i kjeden

DAB i båt Overgang fra FM til DAB i Norge Hvor er det DAB-dekning til sjøs? Antennen - et avgjørende ledd i kjeden DAB i båt Overgang fra FM til DAB i Norge I 2017 vil riksdekkende radio på FM i Norge opphøre og erstattes med digitale løsninger. DAB digital kringkasting vil for båtfolket innebære flere fordeler, først

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Radioteknisk utrustning Rv64 Atlanterhavstunnelen

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Radioteknisk utrustning Rv64 Atlanterhavstunnelen Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Radioteknisk utrustning Rv64 Atlanterhavstunnelen Dokumentets dato: 18.06.2009 Saksnummer: 2009/116937 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov

Detaljer

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune METEOROLOGISK INSTITUTT Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune Espen Aspestrand 17.04.2013 En sammenfatning av det elektriske opplegget for værradar Sømna, inkludert

Detaljer

DAB i båt. De riksdekkende DAB-nettene er bygget ut med dekning som gir både sjø og land et stort kanaltilbud over hele landet.

DAB i båt. De riksdekkende DAB-nettene er bygget ut med dekning som gir både sjø og land et stort kanaltilbud over hele landet. DAB i båt Overgang fra FM til DAB i Norge I løpet av 2017 vil riksdekkende radio på FM i Norge opphøre og erstattes med digital radio. DAB digital kringkasting innebære flere fordeler for båtfolket, først

Detaljer

Valg og installasjon av DAB-antenner og adapter i bil

Valg og installasjon av DAB-antenner og adapter i bil Valg og installasjon av DAB-antenner og adapter i bil Ver 1.1 26.03.2017 Radio.no Valg og installasjon av DAB-antenner og adapter i bil Montering av DAB-radio er i utgansgpunktet like enkelt som å montere

Detaljer

Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore?

Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore? Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore? Frekvensvalg Dekning Hvordan oppnå tilfredsstillende dekning? God dekning (over alt) er helt avgjørende for et godt resultat og fornøyde

Detaljer

Øvelse Tamokdalen X-Band 19 februar 2011.

Øvelse Tamokdalen X-Band 19 februar 2011. Øvelse Tamokdalen X-Band 19 februar 2011. En teknisk øvelse med flere x-band for å avdekke problemstillinger med dekning, frekvenser etc. Et annet moment var hvor mange X-band radioer som var nødvendig

Detaljer

Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegar i Region Vest. I/S Fjordvegen Rute 13 Guro Marie Dyngen, samfunnsseksjonen, Statens vegvesen Region Vest

Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegar i Region Vest. I/S Fjordvegen Rute 13 Guro Marie Dyngen, samfunnsseksjonen, Statens vegvesen Region Vest Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegar i Region Vest I/S Fjordvegen Rute 13 Guro Marie Dyngen, samfunnsseksjonen, Statens vegvesen Region Vest Bestilling fra Vegdirektoratet Oppdatering av skredutsatte

Detaljer

52 Integrert kommunikasjon

52 Integrert kommunikasjon 514(555) 52 Integrert kommunikasjon 02.52.1.0 02.52.1.1 515(555) data, 2xRJ45, fra punkt til svitsj. c)plasseres i lavspentrom. 02.52.1.2 NETTVERKSUTSTYR Funksjon: Svitsj Kapslingsgrad: IP20 Lokalisering:

Detaljer

TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt

TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt MEKANISK VARIABLE SKILT BESKRIVELSE Euroskilt Mekanisk Variabelt skilt Mark III. Skiltkassen og cellene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler og aluminiumsplater

Detaljer

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog 18.11.213 Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1 3 Tunneler 36 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS-UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

PageCom. M-840L smykkesender

PageCom. M-840L smykkesender M-840L smykkesender M-840L Trådløs UHF Smykkesender er laget for å sende forhåndsprogrammerte tekstmeldinger til en eller flere bestemte personsøkere. Smykkesenderen kan henges rundt halsen eller festes

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

Montasjeprinsipper for antenner/kabler i Telenors antennemaster. Responsible: Telenor Masts & Towers Date approved: 2015-09-15 Version: v3.

Montasjeprinsipper for antenner/kabler i Telenors antennemaster. Responsible: Telenor Masts & Towers Date approved: 2015-09-15 Version: v3. Montasjeprinsipper for antenner/kabler i Telenors antennemaster Responsible: Telenor Masts & Towers Date approved: 2015-09-15 Version: v3.0 Antennemontasje, generelt Antenner monteres mest mulig inntil

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

Graving og kabling Brukerveiledning

Graving og kabling Brukerveiledning Graving og kabling Brukerveiledning 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres 2 Graving av grøft og legging av utvendig kabel 3 Boring og trekking av rør inn i huset 4 Plassering av hjemmesentral

Detaljer

Feilsøking. AOS og Oxybox

Feilsøking. AOS og Oxybox Feilsøking AOS og Oxybox Dette er et kort dokument som dekker våre erfaringer med typiske problemområder og forslag til test eller løsning. Vennligst gå gjennom stegene før du kontakter Nortek på support@nortek.no

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 9147-FAC Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING Her medtas kursopplegg for tele/data til uttak i kanaler. Kabling og utstyr skal være i hht gjeldende

Detaljer

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC Nødstrømfordeling RRN7 har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, nødstrømbatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel.

Detaljer

KBSOUND. Lyd som det skal oppleves

KBSOUND. Lyd som det skal oppleves KBSOUND Lyd som det skal oppleves Gylling Teknikk AS, Rudssletta 71, Pb. 103, 1309 Rud, Tlf: 67151400, Faks: 67151401, www.gylling.no, post@gylling.no KBSOUND iselect Fordi fremtiden er nå! KBSOUND iselect

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 9 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01.07

Jernbaneverket TELE Kap.: 9 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01.07 Radioanlegg Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV TIL SIKKERHET... 3 2.1 Togradioanlegg... 3 2.1.1 Spesielle krav for installasjon av SCANET mobile radiostasjoner...3 2.1.2 Prosedyre for innlegging

Detaljer

Multimodem ZyXEL VMG8924

Multimodem ZyXEL VMG8924 Multimodem ZyXEL VMG8924 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd...3 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Monteringsanvisning for elinstallatør VAK1 VL Ø63 PSP Ø50 TAK1 Generell informasjon Isolert pumpestasjon er dimensjonert for å ta i mot avløpsvannet fra

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Denne artikklen er produsert for. Amatør Radio. "Bullen" og står trykt i sin helhet i utgave 12-2009. J-Pole antenne, 145MHz (2m)

Denne artikklen er produsert for. Amatør Radio. Bullen og står trykt i sin helhet i utgave 12-2009. J-Pole antenne, 145MHz (2m) Denne artikklen er produsert for Amatør Radio "Bullen" og står trykt i sin helhet i utgave 12-2009 J-Pole antenne, 145MHz (2m) Side 1 av 9 J-Pole antenne, 145MHz (2m) For å ta det første ført, oppfinnelsen

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes 07.10.2015 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag,

Detaljer

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering Vedlegg 4 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 8 21.10.2010 INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av billettmaskin 2.2

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Maksimal lenge for Cat6 kabler er < 100 m for å kunne oppfylle kravet i standarden.

Maksimal lenge for Cat6 kabler er < 100 m for å kunne oppfylle kravet i standarden. IKT kabling i Vestby kommune Generelt: Kommunens datanettverk dekker alle bygninger og er basert på fiberkabelforbindelse mellom byggene og CAT6 stjernenett lokalt i byggene. Alle nye installasjoner skal

Detaljer

I tillegg til dette er det en fast indikator foran hvert skiftespor (unntatt engelskmenn), slik at det er enkelt å følge sporopplegget.

I tillegg til dette er det en fast indikator foran hvert skiftespor (unntatt engelskmenn), slik at det er enkelt å følge sporopplegget. Kontrollpanel Kontrollpanelet består av en del separate enheter. Disse er i hovedsak selve panelet med vendere, brytere og indikatorer, som styrer /styres av datamodulene. Deretter er det tilkoplinger

Detaljer

1 a 2 b 3 c 4 d 5 e 6 f. 7 Produktets krav og funksjon. Funksjon

1 a 2 b 3 c 4 d 5 e 6 f. 7 Produktets krav og funksjon. Funksjon 1 a 2 b 3 c 4 d 5 e 6 f 7 Produktets krav og funksjon 7.1 Funksjon 7.1.1 Elpas pasientvarslingssystem Varsling til Aastra SIP-DECT telefoner med melding. Med mulighet for tilbake ringing til romenhet med

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

CBK Distribusjon. Hvordan øke fortjenesten?

CBK Distribusjon. Hvordan øke fortjenesten? CBK Distribusjon Hvordan øke fortjenesten? Kort om CBK - Nisjedistributør innen IT produkter til det norske markedet - Etablert 2001 - Oktober 2010 kjøpt opp av EH technologies/jensen Scandinavia - 23

Detaljer

KBSOUND. Lyd som det skal oppleves

KBSOUND. Lyd som det skal oppleves yd som det skal oppleves Gylling Teknikk AS, Rudssletta 71, Pb. 103, 1309 Rud, Tlf: 6715100, Faks: 6715101, www.gylling.no, post@gylling.no iselect Fordi fremtiden er nå! iselect er den enkle løsningen

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.4 Sjekkliste FØR feilrapportering 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute på veggen og til evtuelle router/brannvegg. Vent 30 sekund før

Detaljer

LABJOURNAL BIRD WATTMETER

LABJOURNAL BIRD WATTMETER LABJOURNAL BIRD WATTMETER Deltakere: Utstyrsliste: 1 stk BIRD Wattmeter med probe for VHF 100-250 MHz - 25W 2 stk lengde RG58 terminert i begge ender 1 stk lengde defekt RG58 (vanninntrengning/korrodert

Detaljer

Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring

Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring Hurtigguide PS1-LCD 3 4 5 1 2 Tilførselsstrøm 1 Klemmer på 1-fas L1, N + jording ( 3-fas= L1, L2 og L3 + jord ) Motorkabler 2 Kontaktorklemme 2 og 4 på 1-fas (

Detaljer

HLK 2017 GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING

HLK 2017 GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT S 10 2 2 GRAVING

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

Graving og kabling Brukerveiledning

Graving og kabling Brukerveiledning FASETT JUNI 2010 Altibox fra [partnerens navn her] er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Hafjell i Øyer kommune

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Hafjell i Øyer kommune METEOROLOGISK INSTITUTT Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Hafjell i Øyer kommune Espen Aspestrand 17.03.2016 En sammenfatning av det elektriske opplegget for værradar Sømna,

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest Anskaffelser 21-211 Statens vegvesen Region vest Handlingsprogram investering på riksveger Region vest Riksveger i Region vest 21 211 sum Store prosjekter 1418 214 3432 Rassikring 26 88 294 Mindre utbedringer

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.5 Sjekkliste FØR feilrapportering Skal være gjennomgått før support eller vakt telefon kontaktes. 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute

Detaljer

TINY AUDIO C-SERIEN: SNARVEIEN TIL DAB+ I BILEN. Markedsleder i Norge Stabilt og støyfritt mottak Passer til alle biler

TINY AUDIO C-SERIEN: SNARVEIEN TIL DAB+ I BILEN. Markedsleder i Norge Stabilt og støyfritt mottak Passer til alle biler TINY AUDIO C-SERIEN: SNARVEIEN TIL DAB+ I BILEN Markedsleder i Norge Stabilt og støyfritt mottak Passer til alle biler LYD & BILDE Januar 2017 ssssst Tiny Audio C5 Denne toppmodellen har alt! Du kan streame

Detaljer

PA 5202 DATAKABLING REVISJONSLISTE PA

PA 5202 DATAKABLING REVISJONSLISTE PA PROSJEKTERINGSANVISNING Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning for datakabling. Godkjent dato: xx.xx.2016 PA 5202 DATAKABLING REVISJONSLISTE PA 5202 Dokumentet er lagret som: PA5202-Spredenett_Ver

Detaljer

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

Jernbaneverket 7(/( Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Jernbaneverket 7(/( Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 .DEHODQOHJJ Side: 1 av 10 +(16,.72*20)$1* )81.6-21(//(.5$9 3DUNDEHO )LEHUNDEHO *5(16(61,77.5$97,/6,..(5+(7 3HUVRQVLNNHUKHW /DVHUO\V,QGXVHUWHVSHQQLQJHU.9$/,7(7 7LOJMHQJHOLJKHWVEHUHJQLQJHU (UIDULQJVWDOONDEHO

Detaljer

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset LOS Bynett Tilkobling og intern kabling i huset Tilkobling av fiber i bolig Når du har bestilt fiber fra LOS Bynett, og området du bor i er vedtatt utbygd, vil du bli kontaktet av montør fra vår entreprenør.

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Kabelanlegg Side: 1 av 10 1 Hensikt og omfang...2 2 Funksjonelle krav...3 2.1 Parkabel...3 2.2 Fiberkabel...3 3 Grensesnitt...4 4 Krav til sikkerhet...5 4.1 Personsikkerhet...5 4.1.1 Laserlys... 5 4.1.2

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling JANUAR 2013 Brukerveiledning Graving og kabling ALT DU TRENGER Å VITE OM INSTALLASJON 1 1 2 3 4 5 6 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES GRAVING AV GRØFT OG LEGGING AV UTVENDIG KABEL BORING

Detaljer

Kabelinntaksskap +VP309=ELA01-IF01. Automatikkskap +VP309=ELA01-HF01. Avtrekksvifte +VP309=VEA01-AV01. Varmovn +VP309=VAA01-VO01

Kabelinntaksskap +VP309=ELA01-IF01. Automatikkskap +VP309=ELA01-HF01. Avtrekksvifte +VP309=VEA01-AV01. Varmovn +VP309=VAA01-VO01 1 FYSISK MERKING AV UTSTYR OG KABLER Elektrotekniske komponenter i anlegget skal merkes på en slik måte at det gis en entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Levetid for

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Januar 2014 Brukerveiledning Graving og kabling Alt du trenger å vite om installasjon 1 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres 1 2 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres Graving i hage

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

Hvor går bakkebasert kringkasting?

Hvor går bakkebasert kringkasting? Hvor går bakkebasert kringkasting? Øyvind Vasaasen, sjef sikkerhet, beredskap og distribusjon Frekvensforum 18.september 2013 19.09.2013 1 DAB-nettet Ferdigstilles sommeren 2014 Avtale med Norkring frem

Detaljer

Kontaktmøte om radiodigitalisering

Kontaktmøte om radiodigitalisering Tunnelforvaltning Arild Petter Søvik og Dag Vidar Torget Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet Statens vegvesen NR. Innholdsfortegnelse 1. Omfang 2. Nødnett baner vei for DAB 3. Sikkerhetsperspektivet

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

LED og SilverLine Fiberoptisk belysning

LED og SilverLine Fiberoptisk belysning LED og SilverLine Fiberoptisk belysning 6065 Ulsteinvik Tlf. 70 01 80 60 Fax. 70 01 80 61 post@el-produkter.no www.el-produkter.no ground mini Armaturer for innfelling i tre, mur etc. festes i underlag

Detaljer

INFORMASJON TIL HYTTE-/TOMTEEIERE, MÅLSELV FJELLANDSBY FELT 1 OG 2 TILKOBLING AV ELEKTRISITET OG FIBER

INFORMASJON TIL HYTTE-/TOMTEEIERE, MÅLSELV FJELLANDSBY FELT 1 OG 2 TILKOBLING AV ELEKTRISITET OG FIBER INFORMASJON TIL HYTTE-/TOMTEEIERE, MÅLSELV FJELLANDSBY FELT 1 OG 2 NYTILKOBLING AV HYTTER FELT 1 OG 2 Vi håper denne informasjonen vil være til hjelp når du skal i gang med å bygge hytte i Målselv fjellandsby.

Detaljer

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A I Sentralstøvsuger til bruk i hjemmet F O M A N O R G E D E T N O R S ÅR K E M A R K E D E T SENTRALSTØVSUGER Til bruk i hjemmet EVA sentralstøvsuger gir et meget godt resultat, garanterer et sunt inneklima

Detaljer

Redegjørelse for tiltak med basestasjon på Skarvedalseggen med spesifikasjoner og miljøhensyn

Redegjørelse for tiltak med basestasjon på Skarvedalseggen med spesifikasjoner og miljøhensyn Design for Nødnett basestasjoner i nasjonalparker og verneområder med alternativ energiforsyning Stasjon: ROL100 Skarvedalseggen - Lesja Innledning: Dokumentet "Retningslinjer ved behandling av søknader

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP KJØPEHJELP Kjøkkenbelysning Det er tryggere, lettere og morsommere å jobbe og lage mat på kjøkkenet når du har godt og jevnt lys på benkeplaten. Skapbelysning på toppen av veggskapene lyser dem opp og

Detaljer

Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt

Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt Innhold 1 Innledning... 3 2 Dokumentets målgruppe... 3 3 Dette dokumentet... 3 4 Teknisk innføring... 3 5 Leveransen... 4 Løsningsbeskrivelse...

Detaljer

AV-teknisk utrustning for Vegtrafikksentalen Region nord (VTS nord) Svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget pr. 25.08.

AV-teknisk utrustning for Vegtrafikksentalen Region nord (VTS nord) Svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget pr. 25.08. AV-teknisk utrustning for Vegtrafikksentalen Region nord (VTS nord) Svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget pr. 25.08.15 NB: Nye spørsmål er merket med rød tekst. Tekniske krav, kapittel B.2

Detaljer

Montering av kabel i veggboks mini

Montering av kabel i veggboks mini Montering av kabel i veggboks mini VEILEDNING IV5003-N Utgave C Side 1 av 6 Innhold 1. Generelt... 1 2. Materiell... 1 3. Klargjøring av veggboks... 2 4. Montering av preterminert kabel med fast kledning...

Detaljer

GALANT. oppbevaring KJØPEHJELP

GALANT. oppbevaring KJØPEHJELP KJØPEHJELP GALANT oppbevaring KVALITET Alle hoveddelene i GALANT oppbevaringsserie er blitt testet og godkjent for offentlig bruk i henhold til europeiske og nordamerikanske sikkerhetskrav. Les mer i GALANT

Detaljer

JULI 2016 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

JULI 2016 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING JULI 2016 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT S

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Altibox Graving og kabling Brukerveiledning Graving og kabling ALT DU TRENGER Å VITE OM INSTALLASJON 2 GJØR EGENINNSATSEN I 7 TRINN: 1 2 3 4 5 6 7 Finn ut hvor du vil plassere hjemmesentralen. Mer informasjon

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08 Rev.: 4 Kabelanlegg Side: 1 av 11 1 OMFANG...2 2 GENERELT...3 3 LANGLINJEKABEL...4 4 KOAKSIALKABEL/ STRÅLEKABEL...5 5 LOKAL TELEKABEL...6 6 FIBERKABEL...7 7

Detaljer

Altibox Brukerveiledning Egeninnsats

Altibox Brukerveiledning Egeninnsats Altibox Brukerveiledning Egeninnsats ALT DU TRENGER Å VITE OM GRAVING OG KABLING Gjør egeninnsatsen i 7 trinn: 1 Finn 2 Planlegg 3 Bor 4 Trekk 5 Grav 6 Legg 7 Meld ut hvor du vil plassere hjemmesentralen.

Detaljer

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012 Ajourført

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 600

Avtrekkssystem type CD 600 Avtrekkssystem type CD 600 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 600 avtrekkssystem: Innsugskon Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

LOKALE BRUKERVEILEDNINGER FOR BRUK AV LYD OG LYSUTSTYR I KONSMO FLERBRUKSHALL (sist oppdatert 21.8.2015)

LOKALE BRUKERVEILEDNINGER FOR BRUK AV LYD OG LYSUTSTYR I KONSMO FLERBRUKSHALL (sist oppdatert 21.8.2015) LOKALE BRUKERVEILEDNINGER FOR BRUK AV LYD OG LYSUTSTYR I KONSMO FLERBRUKSHALL (sist oppdatert 21.8.2015) Trykk midt PÅ panelet for og SKRU PÅ STYRINGSPANELET FORKLARING AV PANELETS INNHOLD 1. Projektor

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

AIS nettverket i Norge

AIS nettverket i Norge AIS nettverket i Norge Planlegging, installasjon, idriftsettelse og fremtid. Fargiskonferansen 17 mars 2004 av Kjell Arne Aarmo, Kystverket Generelt om AIS Ulike typer AIS Klasse A (ombord på skip) Basestasjoner

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Graving og kabling Monteringsbeskrivelse

Graving og kabling Monteringsbeskrivelse Graving og kabling Monteringsbeskrivelse 1 1 Innhold i denne pakken 2 Graving av grøft og legging av utvendig kabelrør og søkekabel 3 Monteringsbeskrivelse 4 Tips om spredenett for tv og telefon 5 Sjekkliste

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Datablad UNI-signalskap

Datablad UNI-signalskap Mai 2016 Side 1 av 11 Datablad UNI-signalskap Innhold: Side 1 Generell beskrivelse 2 2 Funksjon 2 3 Vedlikehold 5 4 Konstruksjon og tekniske data 5 5 Koblingsskjema 10 6 Målskisser 11 Mai 2016 Side 2 av

Detaljer

Nødnettdagene 24.03.2015. Nødnett og tunneler. 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest. Photo: NPRA

Nødnettdagene 24.03.2015. Nødnett og tunneler. 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest. Photo: NPRA Nødnettdagene 24.03.2015 Nødnett og tunneler 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest Photo: NPRA Statens vegvesen Fem regioner Riksveg: 10 500 km Fylkesveg: 44 000 Km Tunneler: 1 100 24/03/2015

Detaljer

Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april. Nødnettdekning i vegtunneler

Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april. Nødnettdekning i vegtunneler Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april Nødnettdekning i vegtunneler Innhold Status utbygging Litt teknikk Regelverk Direct Mode Operation (DMO) Kostnader for videre utbygging

Detaljer