Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt nødnett hva betyr det for deg?"

Transkript

1 Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN POD publikasjon 2009/13

2 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr og et sentralt verktøy i politiets oppgaveløsning. Østfold og Follo politidistrikter er de første politidistriktene som tar det nye nødnettet i operativ bruk. Utrykningspolitiet har siden oktober 2009 testet nødnettet i sin tjeneste. Utbyggingen av nytt nødnett ble vedtatt i Stortinget i 2006, og det er en viktig milepæl for både politiet og for nødnettprosjektet sentralt at nettet blir tatt i bruk som primærsamband i politiet. For resten av distriktene i første byggetrinn, det vil si Oslo, Romerike, Asker og Bærum og Søndre Buskerud politidistrikter, er det planlagt at de skal ta nettet i operativ bruk innen sommeren 2010 sammen med Utrykningspolitiet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Kripos, Økokrim og Politiets utlendingsenhet. I tillegg er nødnettet tilgjengelig for Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) og Politihøgskolen (PHS). Det nye talesambandet som politiet i det sentrale østlandsområdet nå får, erstatter det eldre digitale sambandet (EDACS) i Østfold og Follo og det analoge sambandet i de andre distriktene. Nødnettet vil ikke være endelig ferdigstilt når det tas i operativ bruk i slutten av 2009, men vil oppfylle strenge krav til et sikkert og effektivt politisamband. Brukerne vil fra oppstart få tilgang til flere tjenester enn man har i dagens samband. Ytterligere tjenester vil bli tilgjengelige i løpet av Politiet vil sammen med leverandøren Nokia Siemens Networks (NSN) og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) fortsette arbeidet med å optimalisere dekning og talekvalitet i det enkelte politidistrikt. Senest sommeren 2010 skal de samlede kravene til leveransen av nødnettet være oppfylt. «Godt samband er politiets viktigste verneutstyr og et sentralt verktøy i politiets oppgaveløsning»

3 4 Samband i Politiet Samband i Politiet 5 Håndholdte radioer Politidistrikter, særorganer og PST (første byggetrinn) vil få tildelt ca håndholdte radioer. Mannskaper med tjenestelig behov vil få utlevert personlig radio med egnet tilleggsutstyr. Med en vekt på 240 gram og en høyde på 12,5 cm er de nye radioene mindre enn dagens håndholdte radioer. De nye radioene er mer robuste og tåler vannsprut og å bli mistet i bakken. Radioene er utstyrt med ende-til-endekryptering, GPS og fargeskjerm. Menyene er på norsk og har norsk tegnsett. Hver radio leveres med et batteri som har over åtte timers kapasitet, slik at en fulladet radio ved normal bruk ikke må lades i løpet av et skift. Lader følger med hver enkelt radio. Ørepropper, monofoner, andre antennetyper og bæreanordninger er noe av tilleggsutstyret som kan leveres med radioen. Monofoner og ørepropper skrus fast i radioen, slik at du ikke risikerer at kontakten ved et uhell nappes ut. For spesialenheter, eksempelvis spanere og livvakter, kan det leveres spesialtilpasset utstyr. Dersom en radio blir borte, ved at den for eksempel blir tapt eller mistet, kan operasjonssentralen raskt deaktivere radioen slik at den ikke har tilgang til nødnettet. Kommer radioen til rette kan den enkelt reaktiveres av operasjonssentralen. Dersom man vet at radioen er stjålet eller at den ikke blir gjenfunnet, kan radioen gjøres varig ubrukbar. En radio som er gjort varig ubrukbar og som kommer til rette må sendes til leverandøren for reprogrammering. Velger for volum og talegruppe Fargeskjerm Sendeknapp Tast for å ringe Taster med numre og bokstaver Alarmknapp Antenne Høyttaler Mikrofon Meny-tast Tilkobling for ørepropp/ monofon Tast for å legge på og slå apparatet av/på Navigasjonstast Høyttaler Høyttalervolum høy/lav Mikrofon Festeanordning for radio på skinnjakke

4 6 Samband i Politiet Samband i Politiet 7 Kjøretøymonterte radioer Radioene er utstyrt med ende-til-endekryptering, GPS og fargeskjerm. Menyene er på norsk og har norsk tegnsett. Samtlige av politiets kjøretøymonterte radioer vil bli levert med spesialtilpasset hands free-løsning. For motorsykkel, båt, snøscooter og helikopter vil det bli levert spesialtilpassede radioer. Slik bruker du radioen For å snakke i radioen, holder du sendeknappen inne. På under et halvt sekund vil et pip indikere at du kan begynne å snakke. Dette er nytt i forhold til analogt samband og krever noe tilvenning. Forsinkelsen skyldes at nettet skal sikre at basestasjonene som radioen din er koblet opp mot har tilgjengelig kapasitet og at radioen har lovlig tilgang til nettet. Sikkerhetsalarm Politiets radioer har en egen alarmknapp for utløsing av sikkerhetsalarm. Sikkerhetsalarmen skal kun utløses dersom brukeren selv, eller andre, er i en nødsituasjon, eller opplever en sikkerhetsmessig vanskelig situasjon der man har akutt behov for bistand. Sikkerhetsalarmen aktiveres ved å trykke på alarmknappen som er plassert på toppen av bærbare radioer og til venstre på kjøretøymonterte radioer. Radioen går da i alarmmodus som gir høyeste prioritet i nettet, og man blir koblet mot en operasjonssentral. Mikrofonen på radioen åpnes automatisk, og brukeren kan snakke direkte med operasjonssentralen. Når en bruker utløser sikkerhetsalarmen skal denne gis høy prioritet av operasjonssentralen som mottar den, og håndtering skjer etter den til enhver tid gjeldende prosedyre. Radio Posisjonering Høyttaler Samtlige radioer er utstyrt med GPS. Operasjonssentralen i det enkelte politidistrikt, særorgan og PST kan i GEOPOL ha oversikt over hvor terminalene befinner seg. Dette bidrar til økt sikkerhet for politiets mannskaper. Betjeningspanel

5 8 Samband i Politiet Samband i Politiet 9 På operasjonssentralen Operasjonssentralene i distriktene som tar i bruk nødnettet er utstyrt med integrert radio- og telefonibetjening (ICCS). Denne løsningen består av en skjerm hvor alle henvendelser fra sambandet og det vanlige telefonnettet betjenes. Dette gir operatøren mange muligheter: Hver radio identifiseres, slik at du har full oversikt over hvilke radioer som er i hvilke talegrupper i nettet Du kan lytte gjennom hodesett eller høyttaler Taleanrop gjøres ved bruk av fotpedal eller berøringsfølsom skjerm Du kan koble sammen flere talegrupper, slik at du kan sende og lytte i flere grupper samtidig Du kan koble sammen talegrupper i nytt og gammelt samband Du kan lytte på andre operatører og bryte inn i samtaler om det er nødvendig Du kan sende og motta korte datameldinger Du kan prioritere telefonanrop ut fra viktighet og tid Det nye utstyret leveres med lydlogg Hver operasjonssentral er i tillegg utstyrt med ekstra radioer på operatørplassene. Disse benyttes som back-up ved feil på ICCS. Talegrupper og sambands struktur Kommunikasjon i talegrupper er den viktigste funksjonen i det nye nødnettet. Talegrupper brukes til kommunikasjon fra én bruker til én eller flere brukere i gruppesamtaler. En bruker sender, mens de andre brukerne i talegruppen lytter. Det er operasjons sentralen som leder politiets sambandstrafikk i den daglige operative tjenesten. Nødnettet vil, når det er ferdig utbygget, være et felles radio nettverk for nødetatene politi, brann og helse og andre brukergrupper med sentrale funksjoner innen sikkerhet, beredskap og viktig infrastruktur. I nødnettet er det definert en logisk sambands struktur som gir mulighet for kommunikasjon mellom bruker grupper, samtidig som hver brukergruppe får dekket sitt interne kommunikasjonsbehov uten at andre brukergrupper kan lytte. Tabellen viser et eksempel fra talegruppeoppsettet til Oslo politidistrikt. POS Talegruppe Beskrivelse Dekning 0 OSLO-0 En skjult gruppe som alltid scannes i alle radioer. Kun operasjonssentralene kan sende i denne - benyttes til 98 meldinger. 1 OSLO-1 Første arbeidsgruppe i Oslo, Hovedarbeidsgruppe 2 OSLO-2 Andre arbeidsgruppe i Oslo 3 OSLO-3 Tredje arbeidsgruppe i Oslo 4 OSLO-4 Fjerde arbeidsgruppe i Oslo OSV. Til og med tiende arbeidsgruppe i Oslo 11 OSLO-11 Gruppe 11 er ukryptert, benyttes ved patching mot analogt nett. (K11) 12 OSLO-12 Spesialgruppe med høyere kryptonivå og prioritet. 13 OSLO-13 Spesialgruppe med høyere kryptonivå og prioritet. 14 OSLO-14 Spesialgruppe med høyere kryptonivå og prioritet. 15 OSLO-NØD Gruppe for mottak av sikkerhetsalarm, er skjult inntil alarmknapp aktiveres 16 OSLO-11X Tverrlinje til 110 og Kun tilgjengelig fra operasjonssentralen 17 OSLO-REDN 1 Reding 1 Oslo for bruk mellom nødetatene 18 OSLO-REDN 2 Reding 2 Oslo 19 OSLO-REDN 3 Reding 3 Oslo 20 OSLO-SAMV 1 Samvirke 1 Oslo for bruk mellom nødetatene og andre brukere med behov 21 OSLO-SAMV 2 Samvirke 2 Oslo 22 FOLLO-1 Hovedarbeidsgruppe i Follo 23 ROMERIKE 1 Hovedarbeidsgruppe i Romerike 24 A&B-1 Hovedarbeidsgruppe i A&B 25 DKP-1 Gruppe 1 for DKP (Politieskorten) Hele landet osv.

6 10 Samband i Politiet Samband i Politiet 11 Nytt sambandsreglement Hvert politidistrikt har et fast oppsett av talegrupper som programmeres i radioene av PDMT. Operasjonssentralene har lytteplikt i politidistriktets talegruppe 1, som er distriktets hovedarbeidsgruppe. Det er også egne talegrupper i hvert distrikt for kommunikasjon med de andre nødetatene. Politiet har ledet arbeidet med å utarbeide nytt sambandsreglement for nødetatene i forbindelse med innføringen av det nye nødnettet. Sambandsreglementet er delt inn i tre nivåer: Nivå 1: Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere Nivå 2: Reglement for sambandstjenesten i politiet Nivå 3: Lokalt reglement for politidistrikter, særorganer og PST Formålet med nivå 1 er å sikre klare og enhetlige rutiner for intern og ekstern kommunikasjon ved samhandling med de andre nødetatene. Reglementet tilrettelegger for effektiv kommunikasjon mellom brukerorganisasjonene. Formålet med nivå 2 er å bidra til en effektiv og ensartet sambandstjeneste i politiet. Enhetlig bruk av samband er nødvendig for å sikre god håndtering av akutte krisesituasjoner som store ulykker, naturkatastrofer og terrortrusler. I tillegg til sentrale føringer i nivå 1 og 2 må hvert politidistrikt, særorgan og PST lage et nivå 3 der de beskriver lokale rutiner og prosedyrer. Et eksempel på dette er kallesignalstruktur.

7 12 Samband i Politiet Samband i Politiet 13 Overgangsløsninger I en overgangsperiode må politiet være forberedt på å bruke både det nye og det gamle sambandsutstyret. Dette er nødvendig for å sikre at alle politidistrikter kan kommunisere med hverandre uavhengig av om de har ny eller gammel sambandsløsning. Nytt utstyr brukes i et distrikt, mens gammelt utstyr brukes for å kommunisere med for eksempel et nabodistrikt som ikke benytter det nye nødnettet. Ende-til-endekryptering og avlyttingssikkerhet Operasjonssentralen kan ved hjelp av ICCS koble sammen nytt og gammelt samband, såkalt patching. Det betyr at dersom én bruker benytter gammelt samband og én benytter nytt samband, kan de likevel kommunisere med hverandre. Det er imidlertid viktig å være klar over at kommunikasjonen ikke vil være kryptert ved patching mellom gammelt analogt samband og nytt nødnett. Det nye nødnettet er avlyttingssikkert. I tillegg til at TETRAstandarden som er brukt i nødnettet i seg selv er vanskelig å avlytte, har nødnettet luftkryptering som er en fordel for både brann, helse og politi. Som en ekstra sikkerhet har politiet i tillegg ende-tilendekryptering i samtlige av politiets radioer. Det betyr at talesignalene krypteres og dekrypteres bare hos brukere med riktig krypteringsnøkkel. Krypteringsnøklene administreres av PDMT. Politiet kan være trygge på at kommunikasjon i nødnettet, for eksempel om taktiske disposisjoner og personopplysninger, ikke kan fanges opp av uvedkommende. Dekning God radiodekning er en grunnleggende forutsetning for at det nye nødnettet skal være et godt verktøy for brukerne. Det nye nødnettet vil ha god dekning innendørs og utendørs. Fullt utbygd vil det dekke 80 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen. Leverandøren er forpliktet til å levere god dekning langs veier, i byer og i tettsteder. I tillegg skal det leveres forbedret innendørsdekning i de 19 største byene, i alle tettsteder og i en radius av fem kilometer rundt alle brannstasjoner.

8 14 Samband i Politiet Samband i Politiet 15 Opplæring Hva skjer videre? Det nye nødnettet er forskjellig fra dagens samband på flere måter. For å sikre at operatører og operasjonsledere er i stand til styre kommunikasjon som er vesentlig for å ivareta mannskapenes sikkerhet, sikre optimal oppgaveløsning og ivareta publikums trygghet, er det nødvendig med god opplæring. En forutsetning for at det nye nødnettet blir et godt verktøy for politiet er at brukerne er i stand til å anvende ny teknologi i det daglige politiarbeidet. Alle politidistrikter i første byggetrinn skal etter planen ta i bruk nødnettet som primærsamband innen sommeren Det nye nødnettet skal evalueres før Stortinget tar stilling til om det skal vedtas utbygging i resten av landet. For å bidra til økt kompetanse hos brukere på operasjonssentralene har PHS gjennomført felles opplæring for operatører og operasjonsledere i første byggetrinn. For å ivareta effektiv og ensartet sambandstjeneste i politiet vil radiobrukere få opplæring lokalt i eget politidistrikt, særorgan og PST. All opplæring vil bli gjennomført av kvalifiserte instruktører og i henhold til godkjente fagplaner som er utarbeidet av PHS. Kartet viser utbyggingsfasene i det nye nødnettet: Fase 0 er første byggetrinn. Fase 1-5 er andre byggetrinn. Fase 5 Brukerstøtte og feilretting Leverandøren av nødnettet er gjennom kontrakt forpliktet til å yte driftsstøtte 24 timer i døgnet fra og med uke 51/2009. Ved feil i nettet eller på radioene er det PDMT som vil være kontaktpunkt for det enkelte politidistrikt, særorgan og PST. For den enkelte bruker er kontaktpunktet enten fagleder samband i distriktet, eller operasjonssentralen. Politiets driftssenter ligger hos PDMT på Jaren. Driftssenteret har døgnvakt. Fase 4 Fase 1 Fase 3 Fase 0 Fase 2 Fase 0: Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum, Søndre Buskerud, PDMT, Politihøgskolen, UP, Politiets Sikkerhetstjeneste, Kripos, Økokrim og Politiets Utlendingsenhet Fase 1: Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland Fase 2: Nordre Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder Fase 3: Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Hordaland og Sogn og Fjordane Fase 4: Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Fase 5: Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland, Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

Unngikk sambandskaos med Nødnett

Unngikk sambandskaos med Nødnett NYHETSBREV Nødnett Nr. 3 Mars 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE Unngikk sambandskaos med Nødnett I juli 2014, to måneder etter at Nødnett ble åpnet i Nordre Buskerud, medførte et lynnedslag at det brøt ut brann

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

PÅ NETT MED PUBLIKUM. Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi

PÅ NETT MED PUBLIKUM. Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi PÅ NETT MED PUBLIKUM Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi PÅ NETT MED PUBLIKUM HVORDAN SMARTTELEFONEN OG SOSIALE MEDIER GIR NYE MULIGHETER FOR NORSK POLITI ISBN

Detaljer

Politiets behov for personell med Internt annen disponeringsskriv enn politihøgskole Politidirektoratet 2009

Politiets behov for personell med Internt annen disponeringsskriv enn politihøgskole Politidirektoratet 2009 Politiets behov for personell med Internt annen disponeringsskriv kompetanse enn politihøgskole Politidirektoratet 2009 - Rapport fra arbeidsgruppe tilknyttet driftsanalyseprosjektet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV KLAGER OVER KRITIKKVERDIGE FORHOLD BEGÅTT I TJENESTEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV KLAGER OVER KRITIKKVERDIGE FORHOLD BEGÅTT I TJENESTEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV KLAGER OVER KRITIKKVERDIGE FORHOLD BEGÅTT I TJENESTEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN 2 / innhold INNHOLD 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 6 2.1 Formål 6 2.2 Organisering av evalueringsarbeidet

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET En arbeidsgrupperapport om: ELEKTRONISKE SPOR, IKT-KRIMINALITET OG POLITIARBEID PÅ INTERNETT Til Politidirektoratet

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Jan Moren Om reformer En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2011:24

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) v2.2-18.03.2013 Regionale helseforetak, helseforetak og kommuner Deres ref.: Vår ref.: 14/6284-24 Saksbehandler: Bjørn Jamtli Dato: 13.03.2015 Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer