Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012. Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen"

Transkript

1 Nødnett - status Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012 Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen

2 Nye tilleggsopplysninger (pr 15 januar) Siden fordraget ble holdt har Post og teletilsynet se: bl.a. avgitt rapport (nr ): Foreløpige erfaringer og forslag til tiltak etter ekstremværet Dagmar Bl.a. foreslås (jf. pkt 7.1.3): Minimum tre døgns reservestrøm i anlegg samlokalisert med Nødnettet En felles utbygging av reservestrøm mellom Nødnettet og andre ekomtilbydere, kan bidra til å sikre reservestrøm med god kapasitet til langt flere basestasjoner Samtidig har ledelsen i Direktoratet for nødkommunikasjon tatt initiativ til et snarlig møte med NVE om bl.a. strømforsyningen til Nødnett og kraftforsyningens bruk av Nødnett.

3 Nødnettbaser sviktet Romerikes Blad (5 januar 2011) siterer brannsjef Jan Gaute Bjerke Dagmar slo ut 14 basestasjoner i det digitale nødnettet på Romerike De mistet strømforsyningen og falt ut avslørt en alvorlig feil i det nye nødnettet. Klippet fra artikkel er her fjernet av hensyn til opphavsrett: Kan leses på:

4 Tørker støv av radiosamband Romerikes Blad/ Indre.no (27 desember 2011) Aurskog Høland kommune tok i bruk det utrangerte nødsambandet Høland og Setskog Elverk koblet seg til kommunens improviserte nødnett via radio slik at bl.a. kunder uten strøm kunne få kontakt med elverket. Klippet fra artikkel med bilde er her fjernet av hensyn til opphavsrett: Kan leses på:

5 Nødnett - problemstillinger Kan kraftforsyningen bruke Nødnett som driftsradio? tilfredsstille BfKs krav ( 6-5) gunstig i praktisk operativ bruk jf alternativer Vil Nødnett gi høy nok samfunnssikkerhet og beredskap under kriser (med f.eks. omfattende strømbrudd) Kraftforsyningens kommunikasjon med andre etater mv. Allment Et kommunikasjonssystem for nød- og beredskapsetater må være tilgjenglig også i krisesituasjoner når det trengs som aller mest

6 Tema som belyses Kraftforsyningen og Nødnett - historie, status og planer BfK krav ( 6-5) med nåværende veiledning (mars 2011) Utfordringer ved kraftforsyningen bruke av Nødnett Styrking av Nødnett Alternative driftsradiosystemer

7 Nødnett og mobil kommunikasjon i kraftforsyningen historikk (I) De fleste enheter i kraftforsyningen har i utgangspunktet hver sitt mobile samband: driftsradio (PMR, lukket nett, VHF/UHF) 1994: NVEs utvalgsrapport Samband og datasikkerhet i kraftforsyningen gav anbefalinger om bl.a. utbygging av og krav til driftsradio inntatt i RSK. 1996: KOTEs*) rapport anbefaler felles landsdekkende mobilt radionett, i samarbeide med bl.a. nødetatene basert på TETRA standarden. NVE tar opp saken med OED - JD, Stortingsmeldinger anbefaler samarbeid. *) Kontaktutvalget for telesaker i kraftforsyningen

8 Nødnett og mobil kommunikasjon i kraftforsyningen Historikk (II) 1998: OED - NVE ( Kraftforsyningen ) inviteres med i JDs utredningsprosjekt: Felles radiosamband for nød- og beredskapsetatene - innstilling avgitt i mars 2001 Kraftforsyningens TETRA forprosjekt etableres og fungerte også som en arbeidsgruppe for JDs prosjekt og gjennomførte bl.a. undersøkelse om bruk mv. av driftsradio i kraftforsyningen - rapport juni : NVE vedtar Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) med enkle funksjonelle krav til bl.a. mobile radionett - driftsradio (i kraft 1 januar 2003). Trondheim E-verk deltar i lokal TETRA pilot

9 Nødnett - kort historikk etter 2001 De tre nødetatene brann (DBE/DSB) helse (SHdir) - politi (POD) under ledelse av JD tar en tenkepause utforming av ulike krav. Andre blir satt på vent (og har siden ventet) Stortinget vedtar finansiering [i alt 1,1 mrd] og senere igangsettelse av første utbyggingstrinn (sentrale Østland) for nytt digitalt nødnett. Kontrakten gis til Siemens senere Nokia Siemens Networks (NSN) 2007 Direktoratet for nødkommunikasjon (dnk) opprettes for å styre utbyggingen, eie og forvalte nødnettet senere kalt Nødnett Etter evaluering av 1. trinn vedtar Stortinget 2. trinn - utbygging og drift av Nødnett i hele fastlands Norge (fase 1 5) ferdig 2015? [4,7 mrd]

10 Senere års samarbeid om Nødnett En arbeidsgruppe Kraftforsyningens arbeidsgruppe for Nødnett (KaN) bestående av (jf. område for Nødnett trinn 1) EB Energi (Nett) i Buskerud Hafslund Nett (Driftssentral) Statnett NVE Formål: Vurdering av regelverk, krav mv. (akseptkriterier) Dialog/samarbeid med dnk omforente løsninger Bidrag til evaluering Koordinering mht. Nødnett innenfor kraftbransjen

11 Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) 3-8 Samband Alle enheter i KBO skal ha intern og ekstern sambandsberedskap for: Ø Ø Ø daglig drift håndtering av ekstraordinære situasjoner evne til rask gjenoppretting av nødvendige funksjoner for ledelse, drift og sikkerhet.

12 BfK 6-5 Mobile radionett - driftsradio Alle enheter i KBO som er avhengig av pålitelig mobil kommunikasjon for drift, sikkerhet eller gjenoppretting av funksjon skal ha tilgang til mobilt sambandssystem som: a. Dekningsgrad for kraftforsyningens anlegg og drift b. Uavhengig av funksjonssvikt i offentlige nett c. Nødstrøm ved omfattende eller langvarige strømbrudd *) d. Nødvendig funksjonalitet som: -> direkte apparat - apparat kommunikasjon, -> gruppesending og felles oppkall e. Reservesamband om annet samband svikter. *) Veiledende krav er 72 / 48 timer

13 BfK VeilBfK pkt Nødnett Utbyggingen av et felles Nødnett for nødetatene og andre med beredskapsoppgaver er kraftig forsinket i ht. opprinnelig plan. => Bruk av Nødnett til elforsyningens behov er ikke avklart i tilstrekkelig grad. NVEs konklusjon: For å opprettholde nødvendig beredskap skal kraftforsyningen etter behov vedlikeholde, anskaffe og bygge radionett for mobilt samband (driftsradio) til beredskapsbruk uavhengig av nødnettets utbygging. Enhetenes behov for mobilt samband skal vurderes etter BfKs krav til nødvendig samband for ledelse og drift. Systemer som benyttes for mobilt samband skal tilfredsstille kravene i BfK.

14 Nødnett noen utfordringer for kraftforsyningen mht. til mobilt drifts- og beredskapssamband Reserve-/nødstrøm ved omfattende eller langvarige strømbrudd (f.eks. ekstremvær) Reell redundans i systemet ved større feil ol. Tilstrekklig dekningsgrad (for Elforsyningen) Prioritet (tilgang) i krisesituasjoner Implementering hos verkene - ledelse, støttesystemer ol.

15 Det heter bl.a. i: Prop. 100 S ( ) Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge - fremlagt av JD 15 april 2011 Vedlegg 1 Sentrale egenskaper ved Nødnett Robusthet: Nødnett har en høy robusthet og overlevelsesevne. - - Det er også ekstra strømforsyning for å unngå utfall ved langvarig strømbrudd

16 Nødnett hva gjøres og kan gjøres Eksempler: Alternativer (redundans) mht. bl.a. basestasjoner og transmisjonsveier - ved lokale strømbrudd og andre hendelser Nødstrøm (batteri) de fleste steder ved kortvarige påregnelige feil - i kombinasjon med f.eks. forberedt tilkobling for aggregat og beredskap/system for dette Overlevelsesevne et større antall basestasjoner, viktige transmisjonsveier og kjernenett utstyres (UPS med aggregat, brenselceller ol.) for å virke ved store/ langvarige strømbrudd minst 48 timer. RAKEL i Sverige har (i flg. MSB) en visjon om uavh. drift i 7 døgn

17 Driftsradio alternativer? Ved beredskapstilsyn registreres at de fleste KBO-enheter fremdeles har fungerende PMR nett en del har også oppgradert/ bygd ut nyere PMR nett i senere år. Noen som EB har valgt å bygge om/ bygget ut nye digitale mobile radionett (DMR) EBs første fase omfatter søndre Buskerud, EB Nett er operatør EB samarbeider med om utbyggingen med lokale e-verk basert på et redundant IP basert nettverk med lokale ringer. Med gjenbruk av infrastruktur ca. 10 basestasjoner m.m. og 125 terminaler: total investeringskostnad ca. 1,5 mill. Driftskostnad ca. kr ,- år F.eks. nødstrøm - nytt utstyr og batterier på en basestasjon ca. kr ,- Erfaringene så langt er overveiende positive.

18 Nytt digitalt driftsradiosamband - eksempel E-verk m/lokal DMR ring Kongsberg E-verk Drammen Satt i drift 15 okt 13 Basestasjoner Ca 200 radioer Åpent nettverk Operatør kan lukke områder Fase 1 ferdig uke 5/11 EB Nett (operatør) og EB Kraftproduksjon E-verk PMR m/gateway

19 Strømmen merkes best når den blir bort Spørsmål eller kommentarer?

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand Samarbeid om driftsradio i Buskerud 10.02.2015 Otto Rustand Agenda Kort om EB Krav fra myndighetene i vår bransje Vurderinger rundt valg av DMR E-verkssamarbeidet Erfaringer fra bruk Vannkraftproduksjon

Detaljer

Sikkerhet og beredskap mot ekstremvær i telesektoren

Sikkerhet og beredskap mot ekstremvær i telesektoren Sikkerhet og beredskap mot ekstremvær i telesektoren Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Energi Norge og Telenor våren 2013 1 Innhold Bakgrunn og mandat... 3 Sammenfatning og forslag... 5 Innledning:...

Detaljer

Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013

Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013 Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013 VELKOMMEN 09:00 Velkommen v/ avdelingsdirektør i DNK Cecilie B. Løken 09:10 Vårt samfunnsoppdrag v/ DNK-direktør

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen 1 Deres referanse Vår referanse Dato 201106765-12 eb/ivm HOW 28.09.2012 Norges vassdrags- og energidirektorat Energiavdelingen Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Høring av forslag til revidering av regelverk

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

En overordnet beskrivelse og

En overordnet beskrivelse og En overordnet beskrivelse og vurdering av nødnettsystemets drifts- og vedlikeholdskonsept i trinn 1 Direktoratet for nødkommunikasjon 30-Apr-10 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway

Detaljer

Møte i Rogaland Fylkesberedskapsråd 10.6.2014. Presentasjon av seniorrådgiver Rolf G. Roland

Møte i Rogaland Fylkesberedskapsråd 10.6.2014. Presentasjon av seniorrådgiver Rolf G. Roland Møte i Rogaland Fylkesberedskapsråd 10.6.2014 Presentasjon av seniorrådgiver Rolf G. Roland «Bestilling» Prioritetsordning for mobiltelefoner Planer for å styrke ekom i kommunene «Nedlegging av nettet»

Detaljer

Kapittel 7 Beskyttelse av driftskontrollsystem

Kapittel 7 Beskyttelse av driftskontrollsystem Velkommen til sesjon om Kapittel 7 Beskyttelse av driftskontrollsystem Frank Skapalen og Øystein Gåserud Seksjon for beredskap Seminar om beredskapsforskriften 13. februar 2013 Forord Denne presentasjonen

Detaljer

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle FORF Seminar 2005 19. november 2005 Tor Helge Lyngstøl Prosjektleder nødnettprosjektet Visjon Et felles digitalt samband for nød- og beredskapsetater skal bidra

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Arne Mørkrid Hafslund Driftssentral arne.morkrid@hafslund.no www.hafslund.no Hafslund - mer enn 100 års historie Hafslund Driftssentral Nett Produksjon Varme Alltid til

Detaljer

3.1 Organisasjonen 7. 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8

3.1 Organisasjonen 7. 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8 A1 1 3 3 9 Åp e n side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 5 2 SAMMENDRAG 6 3 ORGANISERING AV ARBEIDET 7 3.1 Organisasjonen 7 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8 4.1 Hvilke

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer