Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi"

Transkript

1 Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi - Locus brukerforum i Sandefjord Hans Kr. Madsen Konst. avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1

2 Tema Kommunikasjon og 50 års utvikling Endringer fortsetter tempo er høyt Tenkt - hendt tenke Samvirke og kommunikasjon 2

3 Nasjonalt risikobilde (NB) Sikkerhetspolitisk krise Influensapandemi Atomulykke Storm Cyberangrep - finans Fjellskred Skipskollisjon Terrorangrep Energiknapphet Gassutslipp 3

4 Kommunikasjon utvikling siste 50 år Slutten av 1960-tallet Første mobiltelefonsystem etablert manuelt m dekning bare i de største byene og i 1967 startet NRK regulære fjernsynssendinger i. sort hvitt tallet NMT 450 dekning etter hvert i de fleste tettbygde strøk abonnenter på 80-tallet ofte overbelastet og ressurser satt inn for å øke kapasitet 1990 d.d Telemonopolet avviklet - NetCom og Telenor bygget nye digitale nett Bedre og billigere tjenester bedre dekning generelt og i mill abonnem I 2000 åpnet for andre operatører nærmere 20 videreselgere etablerte seg Nye tjenester MMS og dataoverføring - smarttelefoner og 4 G 4

5 Endringene fortsetter i høyt tempo Telekommunikasjon preges av raske endringer FM-nettet avvikles innen 2017 over til DAB Fra analoge til digitale linjer fasttelefon fases ut Befolkningen mer og mer avhengig av mobiltelefon rundt 6 mill abonnm. Krav om å kunne varsle nødsituasjoner via SMS og sosiale medier Beredskaps- og nødetater må henge med i samfunnsutviklingen Datatilsynet krever kryptering av eksisterende samband Ikke grense- og etatsoverskridende samband ei heller over kommunegrenser Det bygges ikke lenger kompetanse på den eksisterende teknologien Krav om mer samordning og informasjonsdeling 5

6 Våre kommunikasjonsvaner endres Abonnement på fasttelefoni Telefontilknytninger/abonnement i alt PSTN-tilknytninger ISDN Grunntilknytning ISDN Utvidet tilknytning Telefoni over kabel-tv-nett Bredbåndstelefoni Andre typer tilknytninger/abonnement Mobiltelefoni Mobiltelefonabonnement SMS-meldinger ( ) Innholdstjenester ( ) MMS-meldinger ( )

7 Flom på Østlandet juni samtidig som bortfall i mobilnettet 7

8 Flom og Dagmar forslag om tiltak Med strømutfallet forsvant kommunikasjonsmulighetene Forslag 1000 basestasjoner bygges ut for 3 døgns drift Der hvor Nødnett er felleslokalisert etablere UPS med 3 døgnsdrift Nødnett vil ha over 1200 basestasjoner felleslokalisert Sikre tilstrekkelig utstyr og personell regionalt for raskt å kunne gjenopprette transmisjon til basestasjoner med stor betydning Innføre en prioriteringsordning i mobilnettene I Sverige til sammenlikning 800 av 1700 basestasjoner i Rakel er bygget om til 7 dagers drift Dette kommer andre til gode om det er felles lokasjoner 8

9 Analyse av telekomberedskapen Det gjøres mye for å sikre høy oppetid i normalsituasjonen Sikre tjenestekvalitet på de normale påkjenningene nettet utsettes for daglig Det er ikke nok fokus på sikkerhet i ekstraordinære situasjoner Tar i for liten grad ansvar for å planlegge også for ekstreme situasjoner Operatørene mener at myndighetene må bære kostnader For å sikre evnen til å motstå og ta seg inn etter de mest ekstreme påkjenninger Mobilnettet er ikke et krisehåndteringsverktøy 9

10 Kommunikasjon - viktig og utfordrende Kommunikasjon mellom myndigheter Regjeringens kriseråd Mellom etater og direktorater Mellom nødetater Kommunikasjon med befolkningen Befolkningsvarsling ikke identifisert behov for nytt landsdekkende system Kriseinfo.no samlet myndighetsinformasjon til befolkningen Befolkningens mulighet til å nå myndighetene Hva er utfordringen? Manglende mulighet til å snakke sammen Manglende systematikk i kommunikasjonen 10

11 2 Foto: VG 11 A safe and robust society where everyone takes responsibility

12 Nødnummer og fellesløsninger 50 års diskusjon om nødnummer 110, 112 og 113 gjensidig varsling er avgjørende 68 sentraler mange med liten fast bemanning utfordrende Politi 27 Brann 22 Hele 19 Storting og regjering vil prøve ut ett nødnummer og felles løsning Viktig å få prøvet ut og avklart - derfor bør vi få mer tempo i prosessen 12

13 Konseptet Nødnett Nødnett Nødnett innføres over hele landet - det fungerte fredag 22.7 Politi, brann og helse får samband tilrettelagt for tverretatlig informasjonsdeling Viktig å få bygget ut nettet politi inn først så følger brann og helse Nødkommunikasjon Andre brukere må styres inn i Nødnett blant flere de frivillige og Sivilforsvaret Viktig å etablere kriterier for valg av de som skal være med Behov for tverrsektoriell samordning Nødnett som ett av flere verktøy for samhandling og kommunikasjon ifm kriser Nødnett - ikke bare en teknisk kommunikasjonsløsning Det gir muligheter om vi vil 13

14 Viktig å stille spørsmål Tenkt - hendt - tenke ROS analyser lokale og regionale Evaluering av hendelser og øvelser læring er viktig Nasjonalt risikobilde betraktning av ulike scenarioer Ulikheter og likheter Beredskapsgrenser likt og ulikt Innsatstid lokalt, regionalt og nasjonalt Ressursstyring Vi skal ivareta befolkningens behov når en krise rammer 14

15 Samvirke og kommunikasjon er avgjørende Uønskede hendelser skjer hele tiden: Ras i Hanekleivtunnelen på E-18 (2005) Vest tank-ulykken i Gulen (2007) Boligblokk raser sammen i Ålesund (2008) Største skogbrann i historien i Agder (2008) Full City stor oljeforurensning i Oslofjorden (2009) Oslo sentrum - Sjursøyaulykken (2010) Flommen i Hedmark og Oppland (2011) Brannene i Oslofjordtunnelen (2011) (2011) Brannen i Hurtigruta Nordlys i Ålesund (2011) Det er i kommunene det skjer 15

Beredskap utfordringer og hvordan vi møter dem

Beredskap utfordringer og hvordan vi møter dem Beredskap utfordringer og hvordan vi møter dem Presentasjon LOGMAKT 2012 Per K. Brekke avdelingsdirektør Tema Kort om DSB Utfordringer Oppfølging av Sårbarhetsutvalget Hendelser de senere årene Hvordan

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-273-0 Foto forside: Flere hundre personer ble evakuert fra sine hjem ved flommen

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar?

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? 2014 ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? Rapporten er et resultat av et spleiselag og dugnadsinnsats i begge Trøndelagsfylkene. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Fylkesmennene,

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge PT-rapport nr. 1 2012 Januar 2012 Sammendrag Samferdselsdepartementet ga etter flere store utfall i mobilnettene i mai og juni 2011 Postog teletilsynet (PT) i

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Evalueringsrapport Ann Kristin Larsen 15.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Om øvelsen... 4 2.2 Deltakere... 4 2.3 Overordnet

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Sandnes Kommune Revidert 26.11.2014 Forord Samfunnet må forholde seg til risiko og kunne håndtere situasjoner som er krevende. I dag består hverdagen vår i stor grad av systembaserte

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Digital kommunikasjon med nødstilte

Digital kommunikasjon med nødstilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 42 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Sammendrag... 5 3 Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og rammebetingelser... 7 3.1 Arbeidsgruppens

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015 Vedtatt i bystyret 26. mars 2015 Foto: Nils Skumsvoll, Varden Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse DEL 1 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON... 4 DEL 2 INTRODUKSJON

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse VEDLEGG B. DEN MEDISINSKE NØDMELDETJENESTEN Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-1-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg B. ROS- og beredskapsanalyse

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer