Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1."

Transkript

1 Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland

2 Tema Om Nødnett Dekning Status i utbyggingen og fase 3 Robusthet i Nødnett Buskerudprosjektet Spørsmål

3 Fra separate radionett til et felles nett Dagens system Egen infrastruktur Egne radiokanaler Kan avlyttes Nødnett Ressursdeling Felles radiokanaler Avlytningssikret 113 Politi Brann Helse: landsdekkende nett 112 Helse Politi: ett nett per politidistrikt Andre 110 Brann: ca. 230 lokale radionett i kommunene Legevaktsentral 112 F. eks. Norsk Folkehjelp: ca radionett

4 Nødnettleveransen Trinn 2 Nødnett-infrastrukturen Basestasjoner med radioantenner, ca (radionett) Overføringslinjer (transmisjonsnett) Sentrale nettverkskomponenter (kjernenett) Trinn 1 Kommunikasjonssentralløsninger Politi 27 operasjonssentraler + særorgan Brann sentraler + 3 andre Helse 19 AMK, 55 akuttmottak, 147 legevaktsentraler 2 mobile opplæringssentre Ca radioterminaler Tatt i bruk inkl. fase 1: Politi ca.: Brann ca.: Helse ca.: Andre ca.: 700 Totalt: Drift og vedlikehold Overvåke Motta feilmeldinger Supporttjenester til brukere

5 DNKs hovedmål Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. Nødnett skal bygges ut og tas i bruk i hele landet innen utgangen av Samfunnet skal få mest mulig nytte av investeringen i Nødnett og tilhørende kompetanse.

6 Dekning

7 Grundig prosess for å få til god dekning Målsetningen står fast: nær 80 % av Norge og nær 100 % av befolkningen skal ha Nødnettdekning Dekning etableres der folk bor og ferdes Steg 1- utbygging for å kunne ta nettet i bruk raskt: grovplan detaljplan utbygging måling av oppnådd dekning og korrigering Steg 2 etterfylling etter erfaring fra bruk

8 Januar Spåtind

9 Innendørsdekning Økt signalstyrke i 22 største byene Økt signalstyrke 5 kilometer i radius rundt brannstasjoner Prioriterte objekter: AMK-sentraler legevakter akuttmottak politistasjoner 110-sentraler Brannstasjoner Bruk av mobile signalforsterkere for å bedre innendørsdekningen Dekning innendørs kommer primært fra nettet utendørs DNK har nettopp laget en rapport på målinger i 100 bygg Oslo

10 Dekning for luftfartøy Ca. 100 basestasjoner med ekstra rekkevidde (83km) Gir helikopterdekning over 96 % av Fastlands-Norge i 5000 fots høyde Benytter de ordinære basestasjonene i nettet ved avgang og landing Egne terminaler er godkjent for bruk i luftfartøyer og med nattbriller Tre helikoptre er allerede klare (politi og ambulanse)

11 Vegtunneler Over dobbelt så mange tunneler får Nødnett, sammenlignet med analoge nødsamband (pr : 292 tunneler i Norge) Opprinnelige kriterier for Nødnettdekning i vegtunneler: Tunnelen har analogt samband eller Tunnelen er over 500 meter lang og flere enn 5000 kjøretøy passerer per døgn per år (pr. desember 2006) I tillegg bestilles tunneler fortløpende fra Statens vegvesen Liste over tunneler som så langt er bestilt finnes på dinkom.no

12 Jernbanetunneler 12 jernbanetunneler er utbygd i fase 0 Jernbanetunneler er ikke tatt inn i Nødnett-utbyggingen for byggetrinn 2 Jernbanetunneler har GSM-R Jernbaneverket vurderer Nødnett i tunneler

13 Mulig å forlenge dekning med TETRA DMO-dekningsområde TMOdekningsområde DMO-gateway En gateway kan formidle TMO-trafikk til DMO brukere lokalt TMO = Trunked Mode = tilgang til nettet DMO = Direct Mode = walkie-talkie-funksjonalitet Figur : Sikkerhedsnet.dk (SINE)

14 Status utbygging

15 Utbyggingsplan Norge: km 2 Fase 5: 2015 Aktiviteter pågår i flere fase samtidig Etatene vil ta nettet i bruk på ulike tidspunkter innen en fase Fase 4: 2014 Politi og brann i politidistrikter Helse i helseregioner Årstallene viser når Nødnett er klart til bruk i det første politidistriktet i fasen Viktig for 2015 Alle basestasjoner utbygd Helses små sentraler Fase 3: 2014 Fase 2: 2014 Fase 1: 2013 Fase 0: 2010

16 Endringer i nødetatene? Strukturendringer vurderes i alle etater Dette berører potensielt: Operative områder som Nødnett bygges etter Leveranseomfang på utstyr i Nødnett-kontrakten DNK vil forholde seg til endringer som besluttes DNK vil så langt som mulig være fleksibel Utbyggingen har frysdatoer per fase per etat Utstyr settes i produksjon og installasjoner starter Dette kommuniseres tydelig besluttende enheter Inntil endringer er besluttet, bygges Nødnett som planlagt

17 Innføring i politiet Politiet har valgt en to-trinns innføring av Nødnett Innføringen går iht. plan Politiet er første etat inn i Nødnettet 16 politidistrikt i fase 1-5 har tatt i bruk første del av leveransen på telefoni Alle starter opp innen sommer 2014 med telefoni

18 Innføring i brann Innføring i to steg TETRA Beslutningsstøtte (Vision) Avansert leveranse med stort behov endringer i flere operative prosesser Vesentlig bedring i kontroll med ressurser/utstyr Nye roller innenfor forvaltning og drift

19 Innføring i helse Omfattende leveranse pga. antall kontrollrom AMK-sentraler Akuttmottak Legevaktsentraler Endring i løsning for de små sentralene innføres fra fase 2 Mange aktører innen Helse involvert i Nødnett Prosjekt, drift og forvaltning

20 Status Fase 1 Politidistrikter Gudbrandsdal, Hedmark og Vestoppland Fase 5 Politi Nov/des 13 alle distrikter tatt Nødnett i bruk Helse AMK Innlandet og ambulanser Akuttmottak og Legevakter uke 5-8 Fase 3 Fase 4 Fase 1 Antall basestasjoner: F0: 240 F1: 220 F2: 340 F3: 500 F4: 320 F5: 430 Brann GoLive 110 sentral på Elverum (redusert fra 3) 9.1 oppstart TETRA Uke 8 oppstart med beslutningsstøtte (VISON) Fase 2 Fase 0

21 Hele fase 1 er i bruk! Det er totalt 218 basestasjoner i fase 1 Dekningsmålingene viser meget gode resultater målte kilometer kjørt av MSI Politiet rapporter om meget god innendørsdekning brukere skal totalt ta Nødnett i bruk i fase 1 Helse: 540 ambulansearbeidere 60 AMK-operatører, 265 operatører små CR 540 vaktleger i kommunene Brann: ca brukere (+ 220 biler). Politi: ca. 450 personer

22

23 Nødnett-samtaler pr. måned Antall i tusen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Mai 2013 Jun Jul Aug 2013 Sep Okt 2013 Nov 2013 Des 2013 Felles Politi Helse Brann Andre Totalt samtaler i løpet av desember Totalt terminaler var slått på i løpet av desember Radionettet var tilgjengelig 99,895 % i desember

24 Status Fase 2 Radionettet er klart for bruk Fase Nordre Buskerud PDI Vestfold PDI Telemark PDI Agder PDI Etatene vil starte å ta nettet i bruk før sommeren 2014 Fase 3 Fase 4 Fase 1 Antall basestasjoner: F0: 240 F1: 220 F2: 340 F3: 500 F4: 320 F5: 430 Politiet har tatt sine sentraler i bruk for telefoni Fase 2 Fase 0

25 «Kunne det vært unngått med Nødnett?» - mange spørsmål og store forventninger NTB: «Må redegjøre i Stortinget». Lenge planlagt temamøte 16.1 ble fremstilt som at DNK var kalt inn på teppet Nordre Buskerud benytter fortsatt det gamle nettet. Det er det vi har. Alle ville jo ha hatt det nye nødnettet for lenge siden, og vi er en del av utrullingen av det nye nettet. Prosessen er i gang, men det tar jo lang tid før vi får det, sier stabssjef Kjell Magne Tvenge i Nordre Buskerud Nødetatene har operative rutiner for områder der personell med nytt og gammelt samband samarbeider. En kontinuerlig utfordring for etatene til Nødnett er ferdig utbygd. Dagbladet :

26 Helikopterulykken - Trafikk i Nødnett Helikopteret som styrtet hadde innmontert 2 radioterminaler for nødnett. I tillegg var det noen håndholdte terminaler om bord. Nødnettsystemet lagrer følgende data: Hvilke basestasjoner radioene var registrert på frem til ulykken skjedde Hvilke talegrupper radioene var stilt inn på i perioden Tidspunkt for samtaler på talegruppene Tidspunkt og samtalepartner for eventuelle en-til-en samtaler fra terminalene Informasjon om enkeltterminalers bruk av nødnett blir regnet som personopplysninger etter personopplysningsloven, og lagrede data blir rutinemessig slettet.

27 Nødnettprosjektet i Fase 3 3 fylker (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) 4 politidistrikt (Rogaland, Hordaland, Haugaland og Sunnhordaland og Sogn og Fjordane) 85 kommuner sentraler (Stavanger, Haugesund, Bergen, Florø) 4 AMK-sentraler (Stavanger, Haugesund, Bergen, Førde), 7 akuttmottak, 28 legevaktsentraler Ca. 500 basestasjoner

28 Status Fase 3 Politiet har tatt sine sentraler i bruk for telefoni 1. og 2. kvartal 2013 Fase 5 Installasjon av sentraler hos Brann og Helse Forventes å følge dagens plan Radionett: Ferdigstilles i løpet av Q3-Q4 14 Oppstart bruk Nødnett vil skje løpende etter at radionettet er ferdig i hvert distrikt Fase 3 Fase 4 Fase 1 Fase 0 Antall basestasjoner: F0: 240 F1: 220 F2: 340 F3: 500 F4: 320 F5: 430 Fase 2

29 Dekning Hordaland, grovplan Verneområder i Hordaland Bildet tatt ut av presentasjonen Kilde: Miljødirektoratet

30 Basestasjoner Hordaland fylke - foreløpig 178 basestasjoner 144 samlokaliserte med andre 12 nyetablerte master 22 plassert på tak Bildet tatt ut av presentasjonen Oppdatert

31 Dekning i vegtunneler Hordaland PDI (53) Tunnelnavn Lenge (m) Veg Agatunnelen 588 Fv550 Arnanipatunnelen 2133 E16 Beitlatunnelen 633 E16 Bjorøytunnelen 2012 Fv207 Bjørkhaugtunnelen 558 E16 Bogetunnelen 2036 E16 Borgotunnelen 1559 Fv567 Butunnelen 1690 Rv13 Børvenestunnelen 2300 Fv48 Dalevågtunnelen 1399 E16 Damsgårdtunnelen 1360 Rv555 Eidsvågstunnelen 854 E39 Eikefettunnelen 4910 E39 Eikåstunnelen 610 E39 Espelandstunnelen 959 Fv57 Fløyfjellstunnelen 3825 E39 Folgefonntunnelen Fv551 Glaskartunnelen 592 E39 Halsnøytunnelen 4170 Fv544 Hettetunnelen 626 E16 Hopstunnelen 758 E39 Hordviktunnelen 795 E39 Jamnatunnelen 1410 E16 Jondalstunnelen Fv107 Knappetunnelen 2565 Fv557 Kolltveittunnelen 1070 Rv555 Kråkeskartunnelen 529 Fv48 Lyderhornstunnelen 1115 Rv555 Løvstakkentunnelen 2045 Fv540 Masfjordtunnelen 4110 E39 Moshovdatunnelen 768 Fv48 Mundalsbergettunnelen 1085 E39 Munkebotntunnelen 551 E39 Myrkdalentunnelen 1084 Rv13 Nesttuntunnelen 603 E39 Nipetunnelen 990 E39 Nordrepolltunnelen 650 Fv51 Nygårdtunnelen 864 Rv555 Olsviktunnelen 1074 Fv562 Risnestunnelen 1712 E16 Romslotunnelen 605 E16 Stanatunnelen 610 Rv13 Stavenestunnelen 2775 E16 Stongafjelltunnelen 694 Fv562 Sætretunnelen 720 E16 Torgilsbergtunnelen 795 Fv562 Torsnestunnelen 583 Fv107 Trengereidtunnelen 1770 Fv7 Troldhaugstunnelen 531 Rv580 Tunsbergtunnelen 4040 Rv13 Tyssetunnelen 2300 Fv48 Vallaviktunnelen 7510 Rv7 Vangstunnelen 2460 E16

32 Fase 4 og 5 Dekningsmøter med etatene utført Detaljert dekningsplan etablert Fase 5 Planlagt dekning er meget god Leverandøren må øke tempoet på utbyggingen Viktig å sikre rask behandling av søknader nå nye stasjoner DNK gjennomfører møter med både kommuner og kommersielle aktører som Telenor, Norkring, Netcom osv. Fase 3 Fase 4 Fase 1 Fase 0 Antall basestasjoner: F0: 240 F1: 220 F2: 340 F3: 500 F4: 320 F5: 430 Fase 2

33 Robusthet i Nødnett

34 Teknisk oppbygning Svitsj Nødnettet benytter eksisterende teleinfrastruktur. Denne søkes brukt på en måte som gir maksimalt redundant nødnett. Svitsj Basestasjonene i Nødnett koblet i ringer Totalt ca. 300 ringer Ca. 600 tilkoblingspunkter mot transmisjonsnettet Svitsj

35 Strømberedskap i Nødnett Dagmar satte behovet for økt robusthet i Nødnett og tele-infrastrukturen på agendaen DNK har utredet behovet for og alternative løsninger for å øke reservestrømberedskapen i Nødnett DNK-rapport: Reservestrømberedskap i Nødnett, desember 2012 Øking av reservestrømberedskap i hele landet er kostbart og vil kreve tilleggsbevilgninger DNK har engasjert Oslo Economics til å etablere underlag for behandling i de statlige budsjettprosessene, en konseptvalgsutredning (KVU)

36 Reservestrøm i enkelte nødnett i Vest- Europa Land Minimum reservestrøm Reservestrøm på prioriterte Norge (ca BS) Sverige oppgradering 2012 (ca BS) Danmark (lite problemer med strømutfall pga. uvær mye av strømnettet ligger i bakken/få skogsområder) (ca. 500 BS) Finland (ca BS) Tyskland (ca BS) UK (ca BS) 8 timer på 85 % av BS 48 timer på 15 % av BS 24 timer på 52 % av BS 7 døgn på 48 % av BS 4 timer på 72 % av BS «Uendelig» på 28 % av BS (brenselceller med etterfylling). Disse 28 % dekker hele landet geografisk. 6 timer på alle BS 200 BS koblet til generator som gir lengre back-up 2 timer Prioriterte deler av nettet har lengre tids reservestrøm 6 timer på 60 % av BS 5-7 døgn på 40 % av BS

37 DNKs forslag DNK foreslår at det minimum blir ett døgn strømberedskap på alle basestasjoner i Nødnett For å være forberedt for hendelser som Dagmar foreslår DNK at om lag halvparten av basestasjonene i Nødnett utvides til 72 timer reservestrøm: Mulighet for etterfylling av drivstoff Gir dekning i tettsteder, beredskapssentra, viktige institusjoner, langs europaveier og i luftrom så lenge en krise med strømutfall varer Kan også forsyne telenettene med nødstrøm, der det er samlokalisering Ved en slik løsning anbefaler DNK å montere tilkoblingsmulighet for mobile dieselaggregater, samt innkjøp av om lag 10 dieselaggregater per fylke Usikkerhet knyttet til strømberedskap i leid transmisjon - bør utredes videre

38 DNKs visjon: Sikker kommunikasjon når det gjelder Skal Nødnett være samfunnets kommunikasjonssystem for samhandling og ledelse i og mellom beredskapsorganisasjoner under kriser?...så må Nødnett må være operativt så lenge krisesituasjoner varer

39 Pilotprosjekt i Buskerud: «Fylkesmannen på Nødnett»

40 Fylkesmennene på Nødnett? Fylkesmennenes behov for å være på Nødnett har vært drøftet flere ganger de siste årene, blant annet i statusmøter med beredskapssjefene i DNK, der følgende synspunkter er kommet frem: Naturlig at FM kommer med i trinn 2 FM arbeider mot kommuner og fagdirektorater, spesielt DSB og Helsedir. Fylkesberedskapsrådet er FMs sentrale råd. Bør deltakerne i rådet ha Nødnett? God nytte av Nødnett forutsetter jevnlig bruk. FM bør på Nødnett, dersom kommunenes kriseledelse tar nettet i bruk. DNK har etterlyst et initiativ fra fylkesmennene selv, og FM i Buskerud har ønsket å delta i et pilotprosjekt med sikte på å få FM på Nødnett. I et møte med embetsledelsen ble det enighet om å at: Fylkesmannen eier prosjektet og DNK bidrar med ressurser Prosjektgruppe: Åsmund Berg Nilsen/FMBU og Ronny Røren/DNK

41 Noen aktuelle spørsmål Hvem er det aktuelt å kommunisere med? ROS-analyser/beredskapsplaner? Start med sambandsbehovet ikke kostnader eller antall terminaler Aktuelle brukergrupper? Fleetmap for fylkesmannen? Hvordan organisere bruken av Nødnett? Ansvar for opplæring og superbrukere? Etablere en prosjektgruppe? Deltakere pådrivere for økt beredskap?

42 Aktører i pilotprosjektet Søndre og Nordre Buskerud PDI Med i første fase Drammen kommune/kriseledelsen Kraftforsyningens distriktssjef KDS, EB Nett Statens Vegvesen Region Sør Vestviken 110 Sivilforsvaret Buskerud HV-03 Buskerud/Telemark DSB Helsedirektoratet, via fylkeslegen Vestre Viken HF Drammen sykehus Jernbaneverket Med i andre fase Mattilsynet Buskerud fylkeskommune Statens strålevern Flere kommuner Drammensregionens IK brannvesen Vannverkseierne

43 Veien videre... Prosjektgruppen har møtt deltakerne i første fase som alle stiller seg positive til prosjektet. Arbeidet med fleetmap er godt i gang. Fleetmap for fylkesmenn og samvirkeaktører utarbeides Q1/14 Sambandsreglement, rutiner bruk/testing utarbeides Q2/14 Aktuelle radioterminaler vurderes og anskaffes Q3/14 Opplæring av superbruker og brukere gjennomføres Q3/14 Avtaler inngås og abonnement tegnes Q4/14 Først en prøveperiode, deretter ordinær drift Q1/15

44 For mer informasjon:

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Fylkesberedskapsrådet i Rogaland 28.mai 2013 Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Hva i all verden er Nødnett?

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring

Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring Et nytt landsdekkende Nødnettinnføring og status fase 5 Kundeansvarlig Lars-Otto Laukvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsrådet i Nordland 9.12.2013 Saltstraumen Tema Om DNK og Nødnett

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett

Et nytt landsdekkende Nødnett Et nytt landsdekkende Nødnett Sikker kommunikasjon når det gjelder Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Rica Seilet Hotel, 15. mai 2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/direktør

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nordland 05.03.2014 Hva i all verden er Nødnett? 1000

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - sikker kommunikasjon når det gjelder

Et nytt landsdekkende Nødnett - sikker kommunikasjon når det gjelder Et nytt landsdekkende Nødnett - sikker kommunikasjon når det gjelder Dir. Tor-Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med fylkesmannen i Tromsø 18.11.2013 Agenda DNKs hovedmål Hva er Nødnett?

Detaljer

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Nødnett i et nasjonalt perspektiv Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Tema Status - utbygging Bruk og (nye) brukere Større hendelser og kriser Teknikken

Detaljer

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Dekning i Nødnett Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Mål: Nær 80 % av Norge og 100 % av befolkningen skal ha Nødnettdekning Ken Douglas/Flickr Utgangspunktet Byer og tettsteder - ekstra signalstyrke

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse DNKs plass i forvaltningen Regjeringen STAT JD.. HOD.. PDMT POD pdi pdi pdi PST DNK BDO DSB Hdir HDO

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

Hva er Nødnett hvorfor bruke Nødnett? Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon

Hva er Nødnett hvorfor bruke Nødnett? Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Hva er Nødnett hvorfor bruke Nødnett? Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Status Nødnett pr 1. august 2018 2 075 basestasjoner i drift 86 % flatedekning Ca.

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

Nødnett status og aktuelle prosjekter

Nødnett status og aktuelle prosjekter Nødnett status og aktuelle prosjekter Øyvind Hagen Karlsen og Marianne Storrøsten, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. januar 2015 Agenda: Kort om (noe av dette) DNK generelt Status utrullingen og brukere

Detaljer

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene?

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Finn Mørch Andersen Oslo 8. desember 2011 St. meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet Samvirke og samordning Hva sa regjeringen? Regjeringen

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon Hva er Nødnett hvorfor bruke Nødnett? Tema Kort tilbakeblikk og funksjoner i Nødnett som letter

Detaljer

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Tom Eirik Midthaug Arne Stokke Trond Brenden Prosjekt, innføring Opplæring Go-live Dekning Forbedringer, utfordringer Samhandling Erfaringer SAMPOL

Detaljer

Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september Redningskonferansen. Forventninger til Nødnett i fremtiden

Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september Redningskonferansen. Forventninger til Nødnett i fremtiden Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september 2016 Redningskonferansen Forventninger til Nødnett i fremtiden Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nasjonal infrastruktur

Detaljer

Kontroll av innendørsdekning i Nødnett. KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon

Kontroll av innendørsdekning i Nødnett. KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon Kontroll av innendørsdekning i Nødnett KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon Innendørsdekning i utbygging av Nødnett Et dekningskrav må være: Definert

Detaljer

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett, status og veien videre Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stortinget

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Innhold Formål og status Erfaringer Nasjonal utbygging 2 Nødnett Norges største IKT-prosjekt Stortinget vedtok 18. desember

Detaljer

Samarbeid nøkkelen til suksess

Samarbeid nøkkelen til suksess Samarbeid nøkkelen til suksess Nødnett et trygt valg for en bransje i endring Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) Drammen 22. mai 2019 Volker Kluge, senioringeniør Kort om DSB Samordningsansvar

Detaljer

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Øyvind Hagen Karlsen 23. mars 2017 London 22 mars 2017 Nødnett i tall 2064 basestasjoner i drift 86 % flatedekning 100 % befolkningsdekning 324 kommunikasjonssentr

Detaljer

Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april. Nødnettdekning i vegtunneler

Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april. Nødnettdekning i vegtunneler Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april Nødnettdekning i vegtunneler Innhold Status utbygging Litt teknikk Regelverk Direct Mode Operation (DMO) Kostnader for videre utbygging

Detaljer

Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012. Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen

Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012. Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen Nødnett - status Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012 Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen Nye tilleggsopplysninger (pr 15 januar) Siden fordraget ble holdt

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet Status og siste nytt fra Avd. dir. Pål Anders Hagen Rednings- og beredskapsavdelingen Oslo 15. november 2013 Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester OM NØDNETT Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden

Detaljer

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Nødnett Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Status 31. mai 2008 Ett år r forsinket, ny plan i juni 2008 Leveranser

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Kontaktmøte om radiodigitalisering

Kontaktmøte om radiodigitalisering Tunnelforvaltning Arild Petter Søvik og Dag Vidar Torget Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet Statens vegvesen NR. Innholdsfortegnelse 1. Omfang 2. Nødnett baner vei for DAB 3. Sikkerhetsperspektivet

Detaljer

Brukere av Nødnett - Øst PD

Brukere av Nødnett - Øst PD Brukere av Nødnett - Øst PD Hvem kan dere samvirke med lokalt, regionalt og nasjonalt? - og i hvilke felles talegrupper Atle Rørbakk 30. April 2019 Hvem kan bli brukere av Nødnett? Aktør som samarbeider

Detaljer

helse Fakta om Nødnett-leveransen

helse Fakta om Nødnett-leveransen helse Fakta om Nødnett-leveransen 1 2 Nødnettet Innføringen av nytt nødnett innebærer at dagens Helse radionett fases ut. Nødnett er fellesbetegnelsen på den nye digitale sambands løsningen for brann,

Detaljer

Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Hva er Nødnett hvorfor bruke. Nødnett?

Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Hva er Nødnett hvorfor bruke. Nødnett? Agenda Velkommen v/jan Helge Kaiser 0900-0920 Status Nødnett (dekning, tilleggsbrukere) v/lars-otto Laukvik, DNK 0920-0940 Info om samvirkeprosjektet og pilotene v/knut Abrahamsen, DNK 0940-1000 Funksjonalitet

Detaljer

Brukere av Nødnett - Agder PD

Brukere av Nødnett - Agder PD Brukere av Nødnett - Agder PD Hvem kan dere samvirke med lokalt, regionalt og nasjonalt? - Og på hvilke felles talegrupper Atle Rørbakk 30. Oktober 2018 Hvem kan bli brukere av Nødnett? Aktør som samarbeider

Detaljer

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Informasjon om Nødnett Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Versjon 1.0-14.04.2016 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Teknisk beskrivelse av Nødnett... 6 2.1. Kjernenett... 7 2.2. Radio- og transmisjonsnettet...

Detaljer

Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013

Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013 Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013 VELKOMMEN 09:00 Velkommen v/ avdelingsdirektør i DNK Cecilie B. Løken 09:10 Vårt samfunnsoppdrag v/ DNK-direktør

Detaljer

Alarmsentral Brann Innlandet. Felles situasjonsforståelse 03 Samvirke Alle

Alarmsentral Brann Innlandet. Felles situasjonsforståelse 03 Samvirke Alle Felles situasjonsforståelse 03 Samvirke Alle Mål for dagen: Hvor er kontaktpunktet ved en hendelse Forventinger til bruk av nødnett Hvordan bruke talegrupper ved samhandling Introduksjon av nødetater Brann

Detaljer

Hvordan kan kommunene utnytte nødnett, og hva er utfordringene? Knut Abrahamsen Senior rådgiver Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon

Hvordan kan kommunene utnytte nødnett, og hva er utfordringene? Knut Abrahamsen Senior rådgiver Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Hvordan kan kommunene utnytte nødnett, og hva er utfordringene? Knut Abrahamsen Senior rådgiver Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Status Nødnett pr august 2018 2 075 basestasjoner i drift 86

Detaljer

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), fylkesmennene og ekomtilbydere.

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), fylkesmennene og ekomtilbydere. Se adresseliste Vår ref.:1302323-52 - 453 Vår dato: 29.4.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Rolf Gordon Roland Styrking av infrastruktur i mobilnett ene med reservestrøm og redundante samband

Detaljer

Brukere av Nødnett - Møre og Romsdal PD

Brukere av Nødnett - Møre og Romsdal PD Brukere av Nødnett - Møre og Romsdal PD Hvem kan dere samvirke med lokalt, regionalt og nasjonalt? - Og på hvilke felles talegrupper Atle Rørbakk 22. November 2018 Hvem kan bli brukere av Nødnett? Aktør

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar CTIF Nordisk møte Asker 12.01.2012 1 Norge er det siste landet i Vest-Europa som anskaffer landsdekkende nødnett De fleste land i Europa har valgt TETRA-teknologi, som Norge Bruk av felles teknologi gir

Detaljer

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell.

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell. Desember 2008 Test av talegarnityr og PTT-knapp i Sverige DSB ble invitert av Tommy Nilsson fra Räddningsverkets skole i Revinge i Sverige til å delta på en test av talegarnityr til røykdykkerterminaler

Detaljer

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Arne Mørkrid Hafslund Driftssentral arne.morkrid@hafslund.no www.hafslund.no Hafslund - mer enn 100 års historie Hafslund Driftssentral Nett Produksjon Varme Alltid til

Detaljer

Lars-O&o Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Nødne& endringer framover

Lars-O&o Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Nødne& endringer framover Lars-O&o Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon Nødne& endringer framover Status Nødne, Alle basestasjoner på plass Meld fortsa& inn manglende dekning ODIN stoppet Ruller fortsa& ut

Detaljer

Brukere av Nødnett - Nordland PD

Brukere av Nødnett - Nordland PD Brukere av Nødnett - Nordland PD Hvem kan dere samvirke med lokalt, regionalt og nasjonalt? - Og på hvilke felles talegrupper Atle Rørbakk 15. Oktober 2018 Hvem kan bli brukere av Nødnett? Aktør som samarbeider

Detaljer

Nødnettdagene 24.03.2015. Nødnett og tunneler. 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest. Photo: NPRA

Nødnettdagene 24.03.2015. Nødnett og tunneler. 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest. Photo: NPRA Nødnettdagene 24.03.2015 Nødnett og tunneler 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest Photo: NPRA Statens vegvesen Fem regioner Riksveg: 10 500 km Fylkesveg: 44 000 Km Tunneler: 1 100 24/03/2015

Detaljer

Sambandsreglement. organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.0. Gyldig fra

Sambandsreglement. organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.0. Gyldig fra Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett Versjon 2.0. Gyldig fra 10.05.2017 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon: 978-82-7768-440-6

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett i Buskerud

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett i Buskerud Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett i Buskerud Hva er Nødnett hvorfor bruke Nødnett? Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Agenda 1. Kort tilbakeblikk og

Detaljer

Nødnettdagene 2014 04.04.2014

Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Den viktige opplæringen Opplæring generelt Opplæring i Nødnett Helse Brann Politi Opplæring Opplæring Teach vs learn #nødnett Hva betyr læring? «Læring = varig endring av

Detaljer

Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017.

Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017. Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017. Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon:

Detaljer

Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev Oktober 2013 NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Det er aktive og spennende dager i Nødnettprosjektet for tiden. Det pågår aktiviteter i hele landet for at nettet skal rulles ut som planlagt innen

Detaljer

Informasjon om Nødnett innspill til kommunale og regionale ROSanalyser

Informasjon om Nødnett innspill til kommunale og regionale ROSanalyser BRUKERVEILEDNING Informasjon om Nødnett innspill til kommunale og regionale ROSanalyser 1.1.2019 versjon 2.0 INNHOLD 1 Innledning 3 1.1 Brukere av Nødnett... 3 1.2 Formålet med dokumentet... 4 2 Nødnett

Detaljer

Nye brukergrupper i Nødnett

Nye brukergrupper i Nødnett Nye brukergrupper i Nødnett Frokostmøte, Oslo 18.09.2014 Markedsdirektør Jostein Hesthammer Veien videre med Nødnett - bedre beredskap er drivkraften Alle organisasjoner med et nød- og beredskapsansvar

Detaljer

Neste generasjon nødnett i kommersielle mobilnett

Neste generasjon nødnett i kommersielle mobilnett Neste generasjon nødnett i kommersielle mobilnett Brannvesenkonferansen 22.03.2018 Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør Nye, alvorlige hendelser der samfunnet trenger nødkommunikasjon kommer til å inntreffe

Detaljer

Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke

Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke Glitre Energi Netts konsesjonsområde Regionalnett i hele Buskerud (ca 85%), inkl. deler av Voss i Hordaland og noe i Vestfold, samt kommunene Gran, Jevnaker

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk HDO Drift og Endringer HDO eies i fellesskap av de fire regionale helseforetakene Kort om HDO Drift og Endringer

Detaljer

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi - Locus brukerforum 30.05.2012 i Sandefjord Hans Kr. Madsen Konst. avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 Tema Kommunikasjon og 50 års

Detaljer

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Helse Bergen Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF 21. jan. 2016 Overordna mål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005) og St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Detaljer

Innspill -bruk av Nødnett

Innspill -bruk av Nødnett PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Innspill -bruk av Nødnett Redningsseminar Elverum 2014 HEDMARK POLITIDISTRIKT Nødnett Opplæring Utstyr Bruk av Nødnett Erfaringer/innspill Nye samarbeidspartnere i Nødnett

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Radioterminal Motorola. Nødnett Helse

Radioterminal Motorola. Nødnett Helse Radioterminal Motorola Nødnett Helse Samtalemuligheter i Nødnettet Trunkert Modus (TMO) Samtaler i nettverket over en eller flere basestasjoner hvor alle i samme talegruppe kan kommunisere Direkte Modus

Detaljer

Nyhetsbrev PROSJEKTLEDERS HJØRNE MÅLING AV INNENDØRSDEKNING I NØDNETT I FØRSTE UTBYGGINGSTRINN. Tom Haakenstad

Nyhetsbrev PROSJEKTLEDERS HJØRNE MÅLING AV INNENDØRSDEKNING I NØDNETT I FØRSTE UTBYGGINGSTRINN. Tom Haakenstad Nyhetsbrev Desember 2013 NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Prosjektstyrer/ controller Tone Olsen Innføring kontrollrom og radioterminaler Ulf Sandvik Dokumentasjon Åsa Waldemar (ny) Informasjon Ragnhild Lunde

Detaljer

Brukere av Nødnett - Innlandet

Brukere av Nødnett - Innlandet Brukere av Nødnett - Innlandet Hvem kan dere samvirke med lokalt, regionalt og nasjonalt? Atle Rørbakk 23. Mai 2018 Hvem er brukere av Nødnett? Aktør som samarbeider tett med nødetatene Virksomhet som

Detaljer

nødnett i Norge? Hvordan realisere neste generasjons

nødnett i Norge? Hvordan realisere neste generasjons Tor Helge Lyngstøl, direktør, Direktoratet for nødkommunikasjon Frekvensforum, Lillesand 7. sept. 16 Hvordan realisere neste generasjons nødnett i Norge? Samfunnet trenger nødkommunikasjon, dette må det

Detaljer

Veien til nødnett i mobilnettene enkel og grei?

Veien til nødnett i mobilnettene enkel og grei? Veien til nødnett i mobilnettene enkel og grei? Inside Telecomkonferansen 7. mai 2018 Tor Helge Lyngstøl Fagdirektør Foto: Kai Myhre Foto: DSB Hvem er DSB? Samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Nyhetsbrev. Februar 2014 NØDNETT ISSN BRANNVESEN I HEDMARK OG OPPLAND HAR TATT I BRUK NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev. Februar 2014 NØDNETT ISSN BRANNVESEN I HEDMARK OG OPPLAND HAR TATT I BRUK NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev Februar 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Fra åpningen av Nødnett på Elverum 19.februar med brannsjef Nils Erik Haagenrud. Foto: Foto: DNK Det har vært en travel start på 2014

Detaljer

Radioterminal Sepura. Nødnett Helse

Radioterminal Sepura. Nødnett Helse Radioterminal Sepura Nødnett Helse Samtalemuligheter i Nødnettet Trunkert Modus (TMO) Samtaler i nettverket over en eller flere basestasjoner hvor alle i samme talegruppe kan kommunisere Direkte Modus

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Opplæring, fleetmap, sambandsreglement. Anskaffelse, avtaler og drift

Opplæring, fleetmap, sambandsreglement. Anskaffelse, avtaler og drift Opplæring, fleetmap, sambandsreglement Anskaffelse, avtaler og drift Tema Bruk opplæring Sambandsreglement Talegrupper fleetmap Kostnadsrammer Anskaffelser terminaler Driftssenter driftskostnader Abonnement

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett i Østfold

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett i Østfold Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett i Østfold Prosjekt i 2014-15 - Fylkesmannen på Nødnett - Et samarbeidprosjekt mellom Fylkesmannen i Østfold, Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og regionale

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

Nødnett for hvem, hvorfor og hvordan? (og hvordan kan kommunene utnytte nødnett, og hva er utfordringene?)

Nødnett for hvem, hvorfor og hvordan? (og hvordan kan kommunene utnytte nødnett, og hva er utfordringene?) Nødnett for hvem, hvorfor og hvordan? (og hvordan kan kommunene utnytte nødnett, og hva er utfordringene?) Knut Abrahamsen Senior rådgiver Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Status Nødnett pr

Detaljer

FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER FOR KJØP AV UTSTYR TIL NØDNETTET. Separate rettssubjekter (IKS / AS)

FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER FOR KJØP AV UTSTYR TIL NØDNETTET. Separate rettssubjekter (IKS / AS) FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER FOR KJØP AV UTSTYR TIL NØDNETTET.011, Separate rettssubjekter (IKS / AS) org.nr. 9 52 & (Fullrnaktsgiver) gir med dette Direktoratet for nødkommunikasjon fullmakt

Detaljer

Nødnett i Helsetjenesten

Nødnett i Helsetjenesten Nødnett i Helsetjenesten Molde, 15. mai 2013 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Nødnett i helsetjenesten Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - organisering og roller

Detaljer

Høringssvar "Robuste og sikre nasjonale transportnett. Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak

Høringssvar Robuste og sikre nasjonale transportnett. Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak Høringssvar "Robuste og sikre nasjonale transportnett Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak 14. august 2017 2. Generelle tilbakemeldinger Vi viser til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) rapport

Detaljer

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 1 NØDNETT Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 2 Kva er nødnett? Nødnett er eit verktøy som skal sikre kommunikasjonsutfordringa i helsetenesta og kommunikasjonen

Detaljer

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland NYHETSBREV Nødnett Nr. 2 Februar 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE / DSB 110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland Onsdag 11. februar ble 110-sentralen i Haugesund Vestlandets

Detaljer

Post 22. juli: hvordan finner ressursene hverandre i dag?

Post 22. juli: hvordan finner ressursene hverandre i dag? Post 22. juli: hvordan finner ressursene hverandre i dag? Brigadesjef Håvard Bakken, Oslo brann- og redningsetat. side 1 PLIVO pågående livstruende vold. side 2 Prosedyren side 3 Bakgrunn for PLIVO-prosedyren.

Detaljer

Felles sambandsreglement for Nødnett Versjon 4 Gjeldende fra 1. mars Aktuelle endringer for Helse

Felles sambandsreglement for Nødnett Versjon 4 Gjeldende fra 1. mars Aktuelle endringer for Helse Felles sambandsreglement for Nødnett Versjon 4 Gjeldende fra 1. mars 2018 Aktuelle endringer for Helse I tillegg er det utarbeidet : Nødnett i bruk En oversikt over tekniske løsninger og funksjoner i Nødnett.

Detaljer

Vedrørende brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett

Vedrørende brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD Norge Deres Ref.: Vår Ref.: Arkivkode: Dato: 16/00108-3 129 27.06.2017 Vedrørende brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett Vedlagt brev gikk ut til

Detaljer

110 Agder. Innhold: Presentasjon av nødsentralene på Agder Kontaktpunkt ved hendelse. Forventinger til bruk av nødnett

110 Agder. Innhold: Presentasjon av nødsentralene på Agder Kontaktpunkt ved hendelse. Forventinger til bruk av nødnett Innhold: Presentasjon av nødsentralene på Agder 110-112-113 Kontaktpunkt ved hendelse Nødmelding(110-112 -113) Trippelvarsling SAR varsling TG 05 - ANROP Forventinger til bruk av nødnett Felles talegrupper

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand Samarbeid om driftsradio i Buskerud 10.02.2015 Otto Rustand Agenda Kort om EB Krav fra myndighetene i vår bransje Vurderinger rundt valg av DMR E-verkssamarbeidet Erfaringer fra bruk Vannkraftproduksjon

Detaljer

Risikostyring i DNK. Samarbeidsforum for internkontroll, virksomheter. Cecilie Norenberg 9. September 2015

Risikostyring i DNK. Samarbeidsforum for internkontroll, virksomheter. Cecilie Norenberg 9. September 2015 Risikostyring i DNK Samarbeidsforum for internkontroll, virksomheter Cecilie Norenberg 9. September 2015 Innhold Introduksjon: Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) DNKs reise innen risikostyring Hvordan

Detaljer

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon @LarsOttoL Forberedelser til å håndtere «Nye brukergrupper» Nødetatene har betydelige ressurser satt av i sine

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten Nødmeldetjenesten Noen (u)mulige muligheter Fra 112-rapporten 1 Fra 112-rapporten Fra 112-rapporten 2 Brannmannen - Nr 5 2002 Kampen om 110-sentralene Lokaliseringsdebatten har allerede startet etter at

Detaljer